Täydellinen Saatekirje Asiakaspalvelun Asiantuntijalle: Vinkit ja Mallit

Hyvän asiakaspalvelun asiantuntijan saatekirjeen kirjoittaminen on avainasemassa työpaikan saamisessa nykypäivän kilpailuhenkisillä työmarkkinoilla. Saatekirje toimii ikkunana hakijan persoonallisuuteen ja ammatillisiin valmiuksiin, jolloin se täydentää ansioluetteloa ja antaa rekrytoijalle kattavamman kuvan hakijan soveltuvuudesta tehtävään. Hyvin laadittu saatekirje voi olla ratkaisevassa osassa, kun hakijoita arvioidaan ja valitaan haastatteluihin.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Asiakaspalvelun asiantuntijan saatekirjeen malli

Yritys Oy
Asiakaspalvelupäällikkö
Katuosoite 123
00100 Helsinki

Hyvä Asiakaspalvelupäällikkö,

Hakemus: Asiakaspalvelun asiantuntija

Olen erittäin kiinnostunut hakemaan Asiakaspalvelun asiantuntijan tehtävää Yritys Oy:ssä. Sain tietää avoimesta työpaikasta ystäväni kautta, joka työskentelee yrityksessänne ja suositteli sitä voimakkaasti minulle.

Ensimmäinen kappale: Minulla on viiden vuoden kokemus asiakaspalvelutehtävistä, ja olen kehittänyt vahvat viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot. Työtehtävissäni olen tottunut käsittelemään laajaa asiakaskuntaa ja ratkaisemaan monimutkaisia asiakaspalvelutilanteita tehokkaasti. Olen myös tottunut käyttämään erilaisia asiakaspalvelujärjestelmiä, mukaan lukien CRM-ohjelmistot, jotka mainittiin työn kuvauksessa.

Toinen kappale: Työskennellessäni XYZ Oy:ssä saavutin 95% asiakastyytyväisyysarvosanan, joka oli merkittävä parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi onnistuin vähentämään keskimääräistä asiakasasioinnin käsittelyaikaa 20%, mikä paransi asiakaspalvelun tehokkuutta ja asiakaskokemusta. Uskon, että nämä saavutukset ja kokemukset voisivat tuoda merkittävää lisäarvoa Yritys Oy:n asiakaspalvelutiimiin ja auttaa saavuttamaan yrityksen tavoitteet.

Kolmas kappale: Olen seurannut Yritys Oy:n kehitystä ja olen vaikuttunut yrityksen sitoutumisesta asiakaskokemuksen parantamiseen ja innovatiivisiin ratkaisuihin. Yritys Oy:n arvojen ja toimintatapojen perusteella uskon, että tämä olisi täydellinen ympäristö minulle jatkaa ammatillista kehittymistäni ja hyödyntää taitojani parhaalla mahdollisella tavalla.

Päätöskappale: Olen erittäin innokas keskustelemaan mahdollisuudesta liittyä Yritys Oy:n asiakaspalvelutiimiin. Olen vakuuttunut siitä, että kokemukseni ja taitoni ovat hyödyksi yrityksellenne. Kiitos, että otatte hakemukseni huomioon ja toivon, että minulla olisi mahdollisuus keskustella asiasta lisää haastattelussa.

Ystävällisin terveisin,

[Nimesi]
[Puhelinnumerosi]
[Sähköpostiosoitteesi]

Asiakaspalvelun Asiantuntijan Saatekirjeen Rakenteen Tärkeys


Asiakaspalvelun asiantuntijan


Uratavoitteiden saavuttaminen ja uusien haasteiden kohtaaminen vaativat paitsi vahvaa asiantuntemusta myös huolellisesti laaditun saatekirjeen. Erityisesti Asiakaspalvelun asiantuntijan tehtävää haettaessa saatekirjeen ulkoasu ja rakenne voivat olla ratkaisevassa roolissa. Hyvin jäsennelty ja esteettisesti miellyttävä saatekirje auttaa erottumaan edukseen ja antaa rekrytoijalle positiivisen ensivaikutelman hakijan ammattimaisuudesta ja huolellisuudesta. Se toimii ikään kuin käyntikorttina, joka johdattaa lukijan tarkastelemaan hakijan pätevyyttä ja potentiaalia tarkemmin. Näin saatekirjeestä muodostuu tärkeä väline, jonka avulla voi tehdä vahvan ensivaikutelman ja edistää urapolkuaan potentiaalisesti merkittävällä tavalla.

Asiakaspalvelun asiantuntijan saatekirjemallin lisäksi meillä on myös muita vastaavia malleja, jotka lukijoiden kannattaa tarkistaa.

Parhain terveisin, asiakaspalvelun asiantuntija

Kun haet Asiakaspalvelun asiantuntijan -virkaa, on tärkeää, että tervehdys hakemuksessasi on asianmukainen ja kohtelias. Hyvin muotoiltu tervehdys antaa hyvän ensivaikutelman ja osoittaa kunnioitusta palkkaavaa johtajaa tai työnantajaa kohtaan. Tässä on muutamia esimerkkitervehdyksiä, joita voit käyttää hakemuksessasi:

 • Arvoisa [Palkkaavan johtajan nimi],
 • Hyvä [Yrityksen nimi] -tiimi,
 • Hyvä [Palkkaavan johtajan titteli] [Palkkaavan johtajan nimi],
 • Hyvä rekrytointitiimi,
 • Arvoisa rekrytointipäällikkö,
 • Hyvät rekrytoijat,
 • Hyvä [Yrityksen nimi] -yrityksen rekrytointitiimi,
 • Arvoisa [Yrityksen nimi] -yrityksen henkilöstöpäällikkö,
 • Hyvä [Palkkaavan johtajan nimi] ja rekrytointitiimi,
 • Hyvä [Palkkaavan johtajan nimi] ja [Yrityksen nimi] -yrityksen henkilöstöosasto,

Muista aina tarkistaa rekrytointiin liittyvät yhteyshenkilöt ja heidän nimensä, jotta voit personoida tervehdyksen mahdollisimman hyvin hakemukseen. Tämä osoittaa huolellisuutta ja kiinnostusta kyseistä tehtävää ja yritystä kohtaan.

Asiakaspalvelun asiantuntijan


Avauskappale Asiakaspalvelun Asiantuntijan Saatekirjeessä

Arvoisa rekrytointitiimi,

Haluan ilmaista syvän kiinnostukseni avoinna olevaa Asiakaspalvelun asiantuntijan tehtävää kohtaan. Olen seurannut yrityksenne kehitystä ja innovatiivisia palveluratkaisuja jo pitkään, ja mahdollisuus olla osa tiimiänne inspiroi minua suuresti. Olen vakuuttunut, että asiakaspalvelukokemukseni ja sitoutumiseni erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen tekevät minusta sopivan kandidaatin tähän rooliin. Sain tietää tästä mielenkiintoisesta työpaikasta ystäväni kautta, joka työskentelee yrityksessänne ja on aina puhunut lämpimästi yrityksenne työilmapiiristä ja arvoista. Hänen suosituksensa rohkaisi minua hakemaan paikkaa ja tarttumaan mahdollisuuteen tulla osaksi tätä dynaamista ja asiakaslähtöistä organisaatiota.

Arvoisa rekrytointitiimi,

Olen innostunut hakemaan asiakaspalvelun asiantuntijan tehtävää yrityksessänne, jonka avoimesta paikasta sain tiedon LinkedInissä julkaistun ilmoituksen kautta. Olen vakuuttunut siitä, että vahva kokemukseni asiakaspalvelusta ja intohimoni asiakastyytyväisyyden parantamiseen tekevät minusta erinomaisen lisän tiimiinne.

Ystävällisin terveisin,

[Oma Nimi]


Saatekirje asiakaspalvelun asiantuntijan tehtävään hakemista varten

Kun haet asiakaspalvelun asiantuntijan tehtävää, saatekirjeesi on ensiarvoisen tärkeä ensivaikutelman luomisessa. Saatekirjeen pääkappaleiden tulee olla tarkkaan harkittuja ja hyvin jäsenneltyjä, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden esitellä osaamisesi, kokemuksesi ja motivaatiotasi. Jokainen kappale palvelee omaa tarkoitustaan ja yhdessä ne muodostavat vakuuttavan kokonaisuuden, joka erottaa sinut muista hakijoista. Seuraavassa käydään läpi saatekirjeen pääkappaleiden keskeiset elementit ja niiden merkitys hakuprosessissa.

Asiakaspalvelun asiantuntijan saatekirjeen ensimmäisessä kappaleessa tulisi esitellä hakijan keskeiset taidot ja asiaankuuluva kokemus, jotka vastaavat haettavan työn vaatimuksia. Esimerkiksi:

"Olen kokenut asiakaspalvelun ammattilainen, jolla on yli viiden vuoden kokemus monikanavaisesta asiakaspalvelusta. Olen erikoistunut ongelmanratkaisuun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen, ja hallitsen sekä suomen että englannin kielen sujuvasti. Aiemmissa työtehtävissäni olen kehittänyt vahvat viestintä- ja tiimityötaidot, jotka ovat olennaisia tehokkaan asiakaspalvelun tarjoamisessa."

Tässä kappaleessa tuodaan esiin hakijan vahvuudet ja kokemus, jotka ovat olennaisia asiakaspalvelun asiantuntijan tehtävässä menestymiseksi.

Olen työskennellyt asiakaspalvelun parissa yli viisi vuotta, ja tämän aikana olen kehittänyt vahvoja viestintä- ja ongelmanratkaisutaitoja, jotka vastaavat täydellisesti yrityksenne tarpeita. Olen tottunut käsittelemään monimutkaisia asiakaskyselyitä sekä löytämään nopeasti ratkaisuja, jotka parantavat asiakastyytyväisyyttä ja säilyttävät asiakasuskollisuuden.

Asiakaspalvelun asiantuntijan saatekirjeen 2. kappaleessa kannattaa esitellä erityisiä saavutuksia aiemmissa tehtävissä ja korostaa, miten nämä saavutukset voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa. Voit esimerkiksi mainita, kuinka olet parantanut asiakastyytyväisyyttä tai tehostanut palveluprosesseja. Tuo esiin konkreettisia esimerkkejä, kuten prosentuaaliset parannukset tai erityiset projektit, jotka olet vienyt menestyksekkäästi päätökseen. Lisäksi selitä, miten nämä kokemukset ja taidot tekevät sinusta arvokkaan lisän tulevalle työnantajalle, esimerkiksi parantamalla asiakaskokemusta tai lisäämällä asiakasuskollisuutta.

Arvoisa Rekrytoija,

Aiempien työtehtävieni aikana olen onnistuneesti parantanut asiakastyytyväisyyttä 20 % kehittämällä tehokkaampia palveluprosesseja ja kouluttamalla tiimiäni asiakaslähtöisyyden periaatteista. Näiden saavutusten ansiosta uskon voivani tuoda organisaatioonne merkittäviä parannuksia asiakaspalvelun laadussa ja tehokkuudessa, mikä johtaa paremmin sitoutuneisiin asiakkaisiin ja positiiviseen yrityskuvaan.

Ystävällisin terveisin,

[Oma Nimesi]


Asiakaspalvelun asiantuntijan


Yhteenveto ja Kiitokset

Hyvä päätöskappale saatekirjeessä on olennaisen tärkeä, sillä se jättää rekrytoijalle positiivisen ja ammattimaisen mielikuvan hakijasta. Päätöskappaleessa tulisi ilmaista selkeästi innostus mahdollisuudesta jatkaa keskustelua haastattelussa, tarjota tarvittavat yhteystiedot ja kiittää mahdollisuudesta. Tällainen päätös vahvistaa hakijan kiinnostuksen ja sitoutumisen haettavaan rooliin. Alla on esimerkki hyvästä päätöskappaleesta Asiakaspalvelun asiantuntijan saatekirjeessä:

Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta keskustella kanssanne tarkemmin siitä, miten kokemukseni ja taitoni voivat tukea yrityksenne tavoitteita Asiakaspalvelun asiantuntijana. Toivon, että voimme sopia haastatteluajan, jossa voin tuoda esiin osaamiseni ja intohimoni asiakaspalvelua kohtaan. Olen tavoitettavissa puhelimitse numerosta [puhelinnumero] tai sähköpostitse osoitteesta [sähköpostiosoite]. Kiitän lämpimästi mahdollisuudesta hakea tätä tehtävää ja odotan innolla mahdollisuutta keskustella lisää.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]


Tämä päätöskappale on selkeä, kohtelias ja ilmentää hakijan innostusta sekä valmiutta jatkaa keskustelua, mikä tekee siitä erinomaisen päätöksen saatekirjeelle.

Kiitos paljon ajastanne ja mahdollisuudesta hakea Asiakaspalvelun asiantuntijan tehtävään. Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta keskustella kanssanne lisää siitä, miten voisin tuoda osaamiseni ja intohimoni asiakaspalveluun yrityksenne hyväksi. Arvostan suuresti huomioitanne ja odotan innolla mahdollisuutta tavata haastattelun merkeissä.

Ystävällisin terveisin,

[Sinun Nimesi]


Lämmin kiitos ja innostus tulevasta yhteistyöstä

Kun haet asiakaspalvelun asiantuntijan tehtävää, kohteliaisuuspuheenvuoro on tärkeä osa hakemustasi. Se antaa sinulle mahdollisuuden osoittaa ammattimaisuutesi, viestintätaitosi ja sitoutumisesi tehtävään. Kohteliaisuuspuheenvuoron avulla voit myös luoda positiivisen ensivaikutelman ja erottua muista hakijoista. Alla on esimerkki siitä, miltä tällainen puheenvuoro voisi näyttää, sekä luettelo ammattimaisista loppulausekkeista.

Arvoisa rekrytointitiimi,

Haluan kiittää teitä mahdollisuudesta hakea asiakaspalvelun asiantuntijan tehtävää yrityksessänne. Olen vakuuttunut siitä, että laaja kokemukseni asiakaspalvelussa, vahvat viestintätaitoni ja kyky ratkaista ongelmia nopeasti ja tehokkaasti tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tähän rooliin. Uskon, että voin tuoda yrityksellenne lisäarvoa ja auttaa ylläpitämään korkeaa asiakastyytyväisyyttä.

Toivon saavani tilaisuuden keskustella kanssanne lisää siitä, miten voin olla avuksi yrityksenne tavoitteiden saavuttamisessa. Olen käytettävissä haastattelua varten joustavasti ja voin aloittaa työskentelyn lyhyellä varoitusajalla.

Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan innolla mahdollisuutta tavata teidät ja keskustella lisää siitä, miten voisin olla osa yrityksenne menestystarinaa.

Parhain terveisin,

[Sinun nimesi]


Ammattimaiset loppulausekkeet:

 • Ystävällisin terveisin
 • Parhain terveisin
 • Vilpittömästi
 • Kunnioittavasti
 • Kiitollisin terveisin
 • Odotan innolla yhteydenottoanne
 • Parhain yhteistyöterveisin
 • Yhteistyötä odottaen
 • Lämpimin terveisin
 • Parhain kiitoksin

Näiden loppulausekkeiden avulla voit varmistaa, että hakemuksesi jättää ammattimaisen ja positiivisen vaikutelman. Muista valita loppulauseke, joka parhaiten sopii omaan viestintätyyliisi ja tilanteeseen.

Ystävällisin terveisin, asiakaspalvelun asiantuntija


Kun pohditaan, olisiko Asiakaspalvelun asiantuntijan saatekirjeeseen parempi liittää digitaalinen vai käsinkirjoitettu allekirjoitus, on tärkeää tarkastella molempien vaihtoehtojen etuja ja haittoja sekä niiden vaikutusta kirjeen henkilökohtaisuuteen.

Digitaalinen allekirjoitus tarjoaa monia etuja nykyaikaisessa viestinnässä. Se on nopea ja helppo lisätä sähköisiin dokumentteihin, mikä tekee asiakirjojen jakamisesta nopeampaa ja tehokkaampaa. Lisäksi digitaalinen allekirjoitus on usein paremmin suojattu väärentämiseltä kuin käsinkirjoitettu allekirjoitus, mikä lisää asiakirjan turvallisuutta. Digitaalinen allekirjoitus voi myös antaa modernin ja ammattimaisen kuvan, mikä voi olla eduksi erityisesti teknologia-alalla tai muissa innovatiivisissa ympäristöissä toimivalle asiakaspalvelun asiantuntijalle.

Toisaalta käsinkirjoitettu allekirjoitus voi tuoda henkilökohtaisemman ja lämpimämmän sävyn saatekirjeeseen. Käsinkirjoitettu allekirjoitus saattaa viestiä, että asiantuntija on käyttänyt aikaa ja vaivaa allekirjoittaakseen kirjeen, mikä voi lisätä vastaanottajan arvostusta ja luoda läheisempää yhteyttä. Tämä voi olla erityisen tärkeää asiakaspalvelun roolissa, jossa henkilökohtainen kontakti ja asiakkaan tunteminen ovat keskeisessä asemassa. Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi myös erottua edukseen sähköisesti allekirjoitettujen dokumenttien joukosta, mikä voi tehdä kirjeestä mieleenpainuvamman.

Valinta digitaalisen ja käsinkirjoitetun allekirjoituksen välillä riippuu siis pitkälti kontekstista ja siitä, millaisen vaikutelman asiakaspalvelun asiantuntija haluaa antaa. Jos tavoitteena on korostaa tehokkuutta, moderniutta ja turvallisuutta, digitaalinen allekirjoitus voi olla parempi valinta. Jos taas halutaan luoda henkilökohtaisempi ja lämpimämpi vaikutelma, käsinkirjoitettu allekirjoitus voi olla suositeltavampi.

Lopulta paras ratkaisu voi olla näiden kahden yhdistäminen: kirje voidaan laatia sähköisessä muodossa digitaalisen allekirjoituksen kera, mutta siihen voidaan myös skannata käsinkirjoitettu allekirjoitus, joka antaa henkilökohtaisen kosketuksen ja erottuu edukseen. Tämä yhdistelmä voi tarjota molempien vaihtoehtojen parhaat puolet, varmistaen sekä ammattimaisuuden että henkilökohtaisuuden.

Asiakaspalvelun asiantuntijan


Hyödyllisiä vinkkejä asiakaspalvelun asiantuntijan saatekirjeen kirjoittamiseen


Kun laadit saatekirjettä asiakaspalvelun asiantuntijan tehtävää varten, on tärkeää noudattaa tiettyjä parhaita käytäntöjä, jotta kirjeesi erottuu edukseen ja vakuuttaa työnantajan. Seuraavassa on yksityiskohtaisia vinkkejä, jotka auttavat sinua luomaan vaikuttavan saatekirjeen.

Korosta virheiden oikoluvun tärkeyttä:

Saatekirjeen tulee olla virheetön, sillä asiakaspalvelun asiantuntijan tehtävässä tarkkuus ja huolellisuus ovat keskeisiä taitoja. Virheet saatekirjeessä voivat antaa vaikutelman huolimattomuudesta ja vähentää mahdollisuuksiasi saada työpaikka. Käytä siis aikaa kirjeesi oikolukemiseen ja pyydä tarvittaessa toista henkilöä tarkastamaan se myös.

Yksilöi kirjeesi:

 • Räätälöi saatekirjeesi jokaiselle työnantajalle erikseen. Osoita, että olet perehtynyt yritykseen ja sen toimintaan.
 • Mainitse yrityksen nimi ja viittaa avoimeen työpaikkailmoitukseen.
 • Korosta, miten juuri sinun taitosi ja kokemuksesi vastaavat yrityksen tarpeita.

Käytä ammattimaista sävyä:

 • Pidä kirjeesi ammattimaisena mutta inhimillisenä. Vältä liian jäykkää kieltä, mutta älä myöskään käytä liian rentoa sävyä.
 • Ole kohtelias ja osoita kunnioitusta työnantajaa kohtaan.

Kerro konkreettisista saavutuksistasi:

 • Käytä esimerkkejä aiemmista työpaikoistasi, joissa olet menestyksekkäästi ratkaissut asiakaspalvelutilanteita.
 • Mainitse mitattavia tuloksia, kuten asiakastyytyväisyyden parantuminen tai ongelmanratkaisun nopeus.

Korosta pehmeitä taitoja:

 • Asiakaspalvelutyössä pehmeät taidot, kuten empatia, viestintätaidot ja ongelmanratkaisukyky, ovat olennaisia. Korosta näitä taitoja ja anna esimerkkejä siitä, miten olet käyttänyt niitä menestyksekkäästi.

Rakenna looginen ja selkeä rakenne:

 • Aloita kirjeesi lyhyellä esittelyllä, jossa kerrot, mikä työpaikka sinua kiinnostaa ja miksi.
 • Keskiosassa kuvaile tarkemmin taitojasi, kokemustasi ja saavutuksiasi.
 • Lopeta kirjeesi vakuuttavaan yhteenvetoon ja ilmaise toiveesi päästä haastatteluun.

Käytä selkeitä kappaleita ja vältä pitkiä lauseita:

 • Pidä kappaleet lyhyinä ja ytimekkäinä. Jokaisen kappaleen tulisi käsitellä yhtä pääajatusta.
 • Vältä monimutkaisia lauserakenteita, jotka voivat hankaloittaa viestin ymmärtämistä.

Anna persoonallisuutesi näkyä:

 • Vaikka saatekirjeen tulee olla ammattimainen, älä pelkää näyttää hieman persoonallisuuttasi. Tämä voi auttaa sinua erottumaan muista hakijoista.
 • Kerro lyhyesti motivaatiostasi ja siitä, miksi olet innostunut hakemaan juuri tätä työpaikkaa.

Lopeta positiivisesti:

 • Päätä kirjeesi myönteisesti ja toiveikkaasti.
 • Kiitä työnantajaa ajasta ja mahdollisuudesta, ja ilmaise halukkuutesi keskustella lisää haastattelun merkeissä.

Noudattamalla näitä vinkkejä varmistat, että saatekirjeesi on huolellisesti laadittu, selkeä ja vakuuttava. Panostamalla saatekirjeeseesi voit merkittävästi parantaa mahdollisuuksiasi päästä haluamaasi työpaikkaan.

Asiakaspalvelun asiantuntijan


Viimeistellyn saatekirjeen merkitys asiakaspalvelun asiantuntijalle


Johtopäätös artikkelista, joka käsittelee ihanteellisen asiakaspalvelun asiantuntijan saatekirjeen kirjoittamista, voidaan tiivistää seuraavasti:

Keskeiset kohdat:

 1. Asiakaspalvelun merkitys: Korosta asiakaspalvelun ratkaisevaa roolia yrityksen menestyksessä ja asiakastyytyväisyyden saavuttamisessa.
 2. Ammatilliset taidot: Tuo esiin hakijan vahvat asiakaspalvelutaidot, kuten ongelmanratkaisukyky, tehokas viestintä ja kyky työskennellä paineen alla.
 3. Kokemukset ja saavutukset: Konkretisoi hakijan aiemmat työkokemukset ja saavutukset, jotka osoittavat hänen kykynsä tarjota erinomaista asiakaspalvelua.
 4. Yrityksen tuntemus: Näytä, että hakija on perehtynyt yritykseen ja ymmärtää sen arvot ja tavoitteet, ja kuinka hän voisi edistää näitä tavoitteita.

Hakijan tuoma arvo:

Hakija tuo mukanaan monipuolisen kokemuksen asiakaspalvelusta, vahvat viestintätaidot ja kyvyn ratkaista asiakkaiden ongelmia tehokkaasti. Hän on sitoutunut tarjoamaan erinomaista palvelua ja edistämään yrityksen mainetta ja asiakastyytyväisyyttä.

Motivoiva viesti:

Vahva saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä työnhaussa, sillä se antaa mahdollisuuden tuoda esiin persoonallisuutesi ja ainutlaatuiset taitosi, joita et voi täysin välittää pelkällä ansioluettelolla. Se voi erottaa sinut muista hakijoista ja antaa työnantajalle selkeän kuvan siitä, miksi juuri sinä olet paras valinta tehtävään.

Kannusta työnhakijoita:

Muista mukauttaa tämä malli omien kokemustesi perusteella ja tuo esiin juuri ne piirteet, jotka tekevät sinusta ainutlaatuisen. Jokaisella hakijalla on oma tarinansa, ja tärkeintä on, että saatekirjeesi heijastaa sinun vahvuuksiasi ja intohimoasi asiakaspalvelua kohtaan. Näin voit vakuuttaa työnantajan siitä, että olet oikea henkilö tehtävään.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni