Harjoittelupaikan motivaatiokirje - parhaat vinkit kirjoittamiseen

Harjoittelupaikan hakeminen voi olla jännittävä, mutta myös haastava prosessi, erityisesti kun pyritään erottumaan joukosta. Yksi keskeinen osa tätä prosessia on motivaatiokirjeen kirjoittaminen – dokumentti, joka tarjoaa mahdollisuuden esitellä persoonasi, motivaatiosi ja soveltuvuutesi kyseiseen harjoittelupaikkaan.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Tämä artikkeli on suunniteltu auttamaan sinua luomaan vakuuttava ja vaikuttava motivaatiokirje, joka erottuu positiivisesti työnantajan silmissä. Käymme läpi askel askeleelta, mitä motivaatiokirjeeseen tulisi sisällyttää, ja jaamme vinkkejä ja esimerkkejä, jotka auttavat sinua onnistumaan hakuprosessissa.

Olipa kyseessä sitten ensimmäinen harjoittelupaikka opiskelujen aikana tai uusi uramahdollisuus, tämä opas tarjoaa sinulle arvokasta tietoa ja käytännön neuvoja motivaatiokirjeen kirjoittamiseen. Jatka lukemista ja valmistaudu luomaan vahva vaikutus työnantajiin motivaatiokirjeesi avulla!

Mikä On Harjoittelupaikan Motivaatiokirje?


harjoittelupaikan motivaatiokirje


Harjoittelupaikan motivaatiokirje on dokumentti, jonka lähetät potentiaaliselle työnantajalle ilmaistaksesi kiinnostuksesi ja motivaatiosi kyseistä harjoittelupaikkaa kohtaan. Se tarjoaa mahdollisuuden esitellä persoonallisuuttasi, taitojasi ja kokemuksiasi tavalla, joka ei välttämättä tule esiin CV:ssäsi.

Motivaatiokirjeessä voit kertoa työnantajalle, miksi olet kiinnostunut juuri heidän yrityksestään ja kyseisestä harjoittelupaikasta, mitä taitoja ja kokemuksia sinulla on, ja miten nämä ominaisuudet tekevät sinusta sopivan valinnan kyseiseen rooliin. Se voi antaa sinulle tilaisuuden kertoa tarinasi ja vakuuttaa työnantaja siitä, että olet motivoitunut ja omistautunut harjoittelupaikan saamiseen.

Seuraavassa osiossa käymme läpi tärkeimmät tekijät, jotka tulisi ottaa huomioon kirjoittaessasi vakuuttavaa motivaatiokirjettä harjoittelupaikan hakemista varten.

Valmistautuminen: Taustatyö ja Tavoitteiden Asettelu


Ennen kuin ryhdyt kirjoittamaan motivaatiokirjettä harjoittelupaikkaa varten, on tärkeää tehdä huolellista taustatyötä ja asettaa selkeitä tavoitteita. Tämä valmistautumisvaihe auttaa sinua kirjoittamaan kohdennetun ja vaikuttavan kirjeen. Tässä osiossa käsittelemme, mitä valmistautumiseen kuuluu ja miten voit asettaa itsellesi tavoitteita motivaatiokirjeen kirjoittamisen edistämiseksi.

1. Yrityksen Tutkiminen:

 • Tutustu huolellisesti yritykseen, johon haet harjoittelupaikkaa. Selvitä, mitä he tekevät, millaisia arvoja he edustavat ja millaisia projekteja heillä on meneillään. Ymmärtäminen yrityksen toiminnasta voi auttaa sinua kohdentamaan motivaatiokirjeesi juuri heidän tarpeisiinsa ja osoittamaan, että olet tehnyt asianmukaista taustatyötä.

2. Tehtävän Selvittäminen:

 • Perehdy harjoittelupaikan tarjoamiin tehtäviin ja vastuisiin. Ymmärrä, mitä odotuksia heillä on harjoittelijalle ja miten voit tuoda lisäarvoa tiimiin. Tämä auttaa sinua kirjoittamaan motivaatiokirjeen, joka voi korostaa osaamistasi ja kokemustasi niiden kannalta merkityksellisillä alueilla.

3. Oman Vahvuuden ja Tavoitteiden Määrittely:

 • Arvioi omia vahvuuksiasi, taitojasi ja kokemuksiasi suhteessa harjoittelupaikan vaatimuksiin. Määritä, mitkä ominaisuudet haluat erityisesti korostaa motivaatiokirjeessäsi. Aseta myös selkeät tavoitteet siitä, mitä haluat saavuttaa harjoittelun aikana ja miten tämä tukee omaa urapolkuasi.

4. Kohdennetun Viestin Suunnittelu:

 • Pohdi, mitä haluat viestiä työnantajalle motivaatiokirjeessäsi. Suunnittele kohdennettu viesti, joka osoittaa, miten osaamisesi ja motivaatiosi sopivat yhteen yrityksen ja harjoittelupaikan kanssa. Tee selväksi, miksi haluat kyseisen harjoittelupaikan ja miten aiot hyödyntää sitä oman kehityksesi kannalta.

Valmistautuminen on avain onnistuneeseen motivaatiokirjeeseen. Huolellinen taustatyö voi auttaa sinua kirjoittamaan kohdennetun ja vaikuttavan viestin, joka erottuu positiivisesti työnantajan silmissä. Jatka seuraavaan vaiheeseen vasta, kun olet tehnyt riittävästi taustatyötä ja asettanut selkeät tavoitteet motivaatiokirjeesi kirjoittamista varten.

Rakenne ja Sisältö: Mitä Motivaatiokirjeeseen Tulisi Sisällyttää?


harjoittelupaikan motivaatiokirje


Kun olet tehnyt tarvittavan taustatyön ja asettanut tavoitteesi, on aika harkita motivaatiokirjeen rakennetta ja sisältöä. Hyvin jäsennelty ja sisällöltään rikas motivaatiokirje voi erottaa sinut positiivisesti muiden hakijoiden joukosta. Tässä osiossa käsittelemme, mitä elementtejä tulisi sisällyttää motivaatiokirjeeseen ja miten voit rakentaa sen vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.

1. Johdanto:

 • Aloita kirjeesi vakuuttavalla ja kiinnostavalla johdannolla. Kerro lyhyesti, kuka olet ja miksi olet kiinnostunut kyseisestä harjoittelupaikasta. Pyri herättämään lukijan kiinnostus ja saamaan hänet haluamaan lukea lisää.

2. Kiinnostuksen Osoitus:

 • Kerro, miksi olet kiinnostunut juuri tästä yrityksestä ja harjoittelupaikasta. Voit esimerkiksi mainita yrityksen arvot, projektit tai saavutukset, jotka herättävät kiinnostuksesi. Näytä, että olet tehnyt taustatyötä ja ymmärrät, mitä yritys tekee ja miksi se kiinnostaa sinua.

3. Oman Osuutesi Korostaminen:

 • Korosta omia vahvuuksiasi, taitojasi ja kokemuksiasi. Kerro, miten nämä ominaisuudet sopivat yhteen harjoittelupaikan tarpeiden kanssa ja miten voit tuoda lisäarvoa yritykselle. Käytä konkreettisia esimerkkejä ja saavutuksia vahvistaaksesi väitteesi.

4. Yrityksen Tarpeisiin Vastaaminen:

 • Osoita, miten osaamisesi ja motivaatiosi vastaavat yrityksen tarpeita ja odotuksia. Näytä, että olet tehnyt selväksi, mitä harjoittelupaikka voi tarjota sinulle ja mitä voit tarjota yritykselle.

5. Päätös ja Toimintaan Kutsu:

 • Päätä kirjeesi vahvaan lopetukseen, jossa ilmaiset kiitollisuutesi mahdollisuudesta hakea harjoittelupaikkaa ja rohkaiset työnantajaa ottamaan sinuun yhteyttä. Anna selkeä toimintaan kutsu ja kerro, miten he voivat ottaa sinuun yhteyttä tai miten aiot seurata hakemustasi.

Huolellisesti suunniteltu rakenne ja sisältö auttavat sinua luomaan vakuuttavan motivaatiokirjeen, joka erottuu positiivisesti työnantajan silmissä. Muista pitää kirjeesi selkeänä, napakkana ja ammattimaisena, ja keskity oleellisiin tietoihin, jotka tukevat tavoitteitasi harjoittelupaikan haussa.

Vinkkejä Vakuuttavaan Kirjoittamiseen


harjoittelupaikan motivaatiokirje


Kun olet hahmotellut motivaatiokirjeen rakenteen ja sisällön, on aika paneutua itse kirjoittamiseen. Tässä osiossa jaamme käytännön vinkkejä, jotka auttavat sinua kirjoittamaan vakuuttavan ja vaikuttavan motivaatiokirjeen harjoittelupaikan hakemista varten.

1. Ole Henkilökohtainen:

 • Käytä henkilökohtaista sävyä kirjoittaessasi motivaatiokirjettä. Anna persoonallisuutesi loistaa läpi ja pyri luomaan yhteys lukijaan kertomalla omista kokemuksistasi ja motivaatiostasi.

2. Kohdenna Viesti:

 • Kohdenna viestisi juuri kyseiselle yritykselle ja harjoittelupaikalle. Korosta, miksi juuri tämä yritys ja tehtävä kiinnostavat sinua ja miten oma osaamisesi sopii heidän tarpeisiinsa.

3. Käytä Selkeitä Esimerkkejä:

 • Käytä konkreettisia esimerkkejä ja saavutuksia tukemaan väitteitäsi. Esitä tilanteita, joissa olet osoittanut kykysi ja saavuttanut tuloksia, ja selitä, miten nämä kokemukset valmistavat sinua harjoittelupaikan tehtäviin.

4. Ole Positiivinen ja Innostunut:

 • Käytä positiivista ja innostunutta sävyä koko kirjeen ajan. Anna työnantajalle positiivinen vaikutelma motivaatiostasi ja valmiudestasi tarttua uusiin haasteisiin.

5. Pidä Kirje Lyhyenä ja Ytimekkäänä:

 • Pidä motivaatiokirjeesi lyhyenä ja ytimekkäänä. Vältä turhia toistoja ja keskity olennaiseen. Pyri pitämään kirje alle sivun mittaisena.

6. Tarkista ja Korjaa:

 • Ennen lähettämistä tarkista motivaatiokirjeesi huolellisesti mahdollisten kirjoitusvirheiden ja epätarkkuuksien varalta. Varmista myös, että viesti on selkeä ja ammattimainen.

7. Ole Valmis Ottamaan Palautetta Vastaan:

 • Ole avoin palautteelle ja valmis muokkaamaan motivaatiokirjettäsi tarvittaessa. Pyydä luotettavia ystäviä tai perheenjäseniä lukemaan kirjeesi ja antamaan rakentavaa palautetta.

Näiden vinkkien avulla voit kirjoittaa vakuuttavan motivaatiokirjeen, joka erottuu positiivisesti harjoittelupaikan hakijoiden joukosta. Muista antaa itsellesi aikaa ja harkintaa kirjoitusprosessissa ja ole ylpeä saavutuksestasi, kun olet saanut valmiiksi vahvan motivaatiokirjeen.

Esimerkit Motivaatiokirjeistä


Tässä osiossa esittelemme muutamia esimerkkejä onnistuneista motivaatiokirjeistä, jotka ovat auttaneet hakijoita saamaan haluamansa harjoittelupaikan. Nämä esimerkit tarjoavat käytännön näkemyksiä siitä, miten voit rakentaa oman motivaatiokirjeesi ja korostaa omaa osaamistasi ja motivaatiotasi. Joukossa on myös yksi huono esimerkki, jotta näet miten sinun ei tulisi kirjoittaa kirjettä.

harjoittelupaikan motivaatiokirje

Esimerkki 1:

"Arvoisa [Yrityksen nimi],

Olen innokas ja motivoitunut opiskelija, jolla on suuri kiinnostus teidän yritystänne ja sen tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan. Opintoni markkinoinnin parissa ovat antaneet minulle vankan pohjan markkinointistrategioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, ja olen erityisen innoissani mahdollisuudesta päästä työskentelemään tiimissänne.

Viime kesän harjoittelukokemukseni markkinointitoimistossa antoi minulle arvokasta kokemusta digitaalisen markkinoinnin maailmasta. Osallistuin aktiivisesti sosiaalisen median kampanjoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, ja sain myös tilaisuuden osallistua strategiseen suunnitteluun tiimin kanssa. Olen erityisen ylpeä siitä, että onnistuin kasvattamaan asiakkaan verkkonäkyvyyttä ja sitoutumista merkittävästi lyhyessä ajassa.

Uskon vahvasti, että kokemukseni ja intohimoni markkinointiin tekevät minusta arvokkaan lisän tiimiinne. Odotan innolla mahdollisuutta oppia lisää yrityksestänne ja sen toiminnasta sekä tuoda omat ideani ja osaamiseni mukaan projekteihinne.

Ystävällisin terveisin, [Oma nimesi]"


Esimerkki 2:

"Hei,

Nimeni on [Nimesi], ja olen opiskelija, joka on erittäin kiinnostunut harjoittelupaikastanne [Yrityksen nimi]. Opiskeluni tietotekniikan parissa ovat antaneet minulle vahvan teknisen osaamisen ja ongelmanratkaisutaidot, ja olen vakuuttunut siitä, että voisin tuoda lisäarvoa tiimiinne.

Viime kesänä sain mahdollisuuden työskennellä pienessä ohjelmistoyrityksessä, missä osallistuin aktiivisesti ohjelmistokehitysprojekteihin. Sain kokemusta erilaisista ohjelmointikielistä ja -tekniikoista ja opin arvokkaita tiimityöskentelytaitoja. Olen erityisen innoissani mahdollisuudesta oppia lisää ohjelmistokehityksen parissa ja osallistua mielenkiintoisiin projekteihinne.

Uskon, että kykyni nopeaan oppimiseen ja ongelmanratkaisuun sekä innostukseni uusien teknologioiden ja kehitystyökalujen parissa tekevät minusta arvokkaan jäsenen tiimiinne. Odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää ja tutustua yritykseenne.

Ystävällisin terveisin, [Oma nimesi]"


Näiden esimerkkien avulla voit saada inspiraatiota ja näkemystä siitä, miten voit rakentaa oman motivaatiokirjeesi ja korostaa omia vahvuuksiasi ja motivaatiotasi harjoittelupaikan hakemista varten. Muista kuitenkin aina muokata ja räätälöidä kirjeesi vastaamaan yrityksen ja tehtävän vaatimuksia.

Huono Esimerkki:

"Hei,

Nimeni on [Nimesi], ja olen opiskelija, joka etsii harjoittelupaikkaa. Olen kuullut yrityksestänne ja ajattelin, että olisi kiva kokeilla työskentelyä täällä.

Olen suorittanut muutaman kurssin tietotekniikkaa, joten uskon, että minulla on jotain annettavaa tiimillenne. En ole varma, mitä odottaa harjoittelulta, mutta olisin kiinnostunut oppimaan lisää alasta ja ehkä tekemään joitain projekteja.

Toivon, että voisitte harkita minua harjoittelijaksi.

Kiitos, [Oma nimesi]"


Tässä huonossa esimerkissä hakija ei ole tehnyt riittävästi vaivaa kirjeen muotoilussa ja sisällössä. Kirjeessä ei ole selkeitä esimerkkejä hakijan osaamisesta tai kokemuksesta, eikä siinä osoiteta kiinnostusta yritystä kohtaan tai selitetä, miksi juuri tämä harjoittelupaikka kiinnostaa. Lisäksi kieli on epämuodollista ja antaa epäammattimaisen vaikutelman. Huonot esimerkit auttavat ymmärtämään, mitä välttää motivaatiokirjeen kirjoittamisessa.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni