Kuljettajan ansioluettelo – Opas kirjoitukseen, ladattavia malleja sekä esimerkki

Työtä hakiessa ansioluettelolla on hyvin suuri merkitys. Onnistunut ansioluettelo saa työnantajan kiinnostumaan, kun epäonnistunut pahimmassa tapauksessa vie mahdollisuudet työn saantiin. Kun aikeissa on tehdä onnistunut ansioluettelo, tulee ansioluettelon sisältää hakijasta kaikki olennainen tieto, mitä työn saaminen vaatii.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Esimerkki kuljettajan ansioluettelosta

Mikko Mallikas
Rekankuljettaja
mikko.mallikas@gmail.com
+35844123456789

Yhteenveto ammattitaidosta

Aloita kertomalla viimeisimmästä työpaikastasi. Sisällytä osioon myös työtehtäväsi. Jos sinulla on erityisiä onnistumisia työssä, kerro myös niistä. Ole selkeä ja yksityiskohtainen, älä jaarittele. Työkokemus on hyvä laittaa aina kronologisessa järjestyksessä viimeisimmästä vanhimpaan, jotta luettelo on miellyttävä ja helppo seurata.

Työkokemus

1.6.2018 - Tämä hetki
Rekkakuljetus Oy
Rekankuljettaja

 •  Ulkomaan ajoja Suomesta Ruotsiin, Norjaan sekä Tanskaan.
 •  Ulkomaan ajoja Suomesta Saksaan, Ranskaan sekä Espanjaan.

1.7.2011 - 31.5.2018
Kuljettaja Oy
Rekankuljettaja

 •  Suomen sisällä pitkiä ajoja.
 •  Ajoittain ulkomaan ajoja Suomesta Viroon.

Koulutus

Vantaan ammattiopisto Varia
Logistiikan perustutkinto
2008-2011

Taidot

 •  Voit kertoa taidoista, jotka liittyvät kuljettajan työhön.
 •  Voit kertoa millaisilla ajoneuvoilla olet ajanut
 •  Kerro vahvuuksistasi, esimerkiksi karttuneesta kokemuksestasi, kyvystäsi pysyä aikatauluissa sekä joustavuudesta työnteossa.

Lisäksi onnistunut ansioluettelo peilaa myös hyvin hakijan persoonallisuutta. Tässä artikkelissa käymme läpi, millainen on hyvä kuljettajan ansioluettelo . Saat tietoa siitä, mikä on olennaista tietoa ja miten hyvän ansioluettelon rakennat.

Kuljettajan ammatti on hyvin vaativa, sillä kuljettajat tekevät usein pitkiä työpäiviä vaikeissakin olosuhteissa. Vaikka vuosien varrella maailma on muuttunut, ei kuljettajien tarve ole laskenut. Kysyntää alalla on paljon sekä kotimaassa toimiville kuljettajille, että ulkomaille ajaville kuljettajille.

Kysyntää alalla on hyvin paljon, sillä kuljetusalan yrityksiä on Suomessa yli 10 000. Vuonna 2020 kuljettajan keskimääräinen kuukausipalkka koko Suomessa oli 2 564 €. Kuntasektorilla palkat olivat keskimäärin 2 267 € kuukaudessa, kun taas valtiolla kuukausipalkka oli keskimäärin 3 281 €. 💰

Kuljetusyritykset hakevat tuon tuosta uusia työntekijöitä joukkoonsa. Hakijoita on kuitenkin usein paljon. Onnistunut ansioluettelo erottuu muista tuomalla hakijan ammattitaidon esiin mahdollisimman onnistuneesti. Kuljettajan ansioluettelon tulee olla selkeä ja tuoda esiin hakijan osaaminen. On hyvä mainita erikoistumisesta, joka voi olla esimerkiksi rekankuljettaja, linja-autonkuljettaja tai taksinkuljettaja.

Miten kirjoittaa kuljettajan ansioluettelo ilman kokemusta?

Tehdessäsi ensimmäistä ansioluetteloa, voi onnistuneen ansioluettelon tekeminen tuntua mahdottomalta. Jokainen on kuitenkin tehnyt joskus ensimmäisen ansioluettelonsa. Nykyisin tarjolla on paljon apuja onnistuneen ansioluettelon rakentamiseen. Jotta voit aloittaa ansioluettelon tekemisen mahdollisimman helposti, on kannattavaa tutustua ansioluettelo esimerkkiin . Näin voit saada nopeasti kiinni ajatuksesta, että millainen on hyvä ansioluettelo. Hyvä kuljettajan ansioluettelo kertoo hakijasta kaiken oleellisen tiedon, mutta ei mene liian syvälle henkilökohtaisuuksiin.

Kunnolla rakennettu ansioluettelo tarjoaa kaiken tarvittavan informaation, mutta on lyhyt ja ytimekäs. Helppolukuinen ja ytimekäs ansioluettelo on miellyttävämpi käydä läpi, kuin korulauseilla täytetty pitkäveteinen selostus. Hyvään ansioluetteloon on myös sisäistetty myös kaikki tarvittavat perustiedot hakijasta. Tässä esimerkkejä siitä, mitä tärkeisiin tietoihin yleensä lukeutuu:

 • Valokuva – Yleensä valokuvalla on merkitys, sillä näin työnantaja pääsee näkemään potentiaalisen hakijan kasvot jo valmiiksi. Kasvot myös usein painuvat mieleen helpommin kuin nimi.
 • Koulutus – Koulutuksen osalta kronologinen järjestys viimeisimmästä vanhimpaan on toimivin ratkaisu.
 • Korttiluokat – On tärkeää muistaa mainita, millaiset korttiluokat hakijalla on. Näin työnantajan ei tarvitse niitä erikseen kysyä.
 • Kielitaito – Kielitaidon merkitys ei ole aina suuri, mutta ulkomaille suuntautuvassa ajossa on erityisen tärkeää mainita mahdollinen kielitaito.
 • Työkokemus –Kronologinen järjestys viimeisimmästä vanhimpaan on selkein tapa merkitä työkokemus. Mainitse työnantaja, työsuhteen kesto sekä toimenkuva
 • Persoonallisuus – Voit kertoa olevasi tiimityöskentelijä, pitäväsi haasteista tai muita yksityiskohtia, jotka voivat olla haetussa tehtävässä tarpeellisia.
 • Luottamustehtävät ja harrastukset – Voit kertoa myös mahdollisista luottamustehtävistä sekä harrastuksista, jos niiden voi katsoa olevan eduksi työnhaussa.
 • Lisätiedot ja suosittelijat – On hyvä kertoa mahdollisista erikoisosaamisesta lisätiedoissa. Lisäksi suosittelija kannattaa mainita. On kuitenkin tärkeää puhua ensin suosittelijan kanssa, ennen kuin merkitsee henkilöä suosittelijaksi.

kuljettajan ansioluettelo

Layout

Kuljettajan ansioluettelon teossa on hyvä huomioida, että siinä tulee esiin erityisen hyvin hakijan ammattimaisuus. On tärkeää panostaa kirjoitetun tiedon lisäksi myös sommitteluun sekä taittoon CV:ssä. Kun ansioluetteloa alkaa rakentamaan, voi hyväksi työkaluksi osoittautua CV-pohja , josta löytyvät helposti ansioluettelopohjat. Ansioluettelopohjia on useita, joten itselle mieluisimman pohjan valinta on tärkeää. Valitsemalla ansioluettelopohjista itsellesi mieluisimman, saat itseäsi kuvastavan sekä ammatillisen ulkoasun ansioluettelollesi. Kun rekrytoija käy läpi erilaisia ansioluetteloita, CV:si ulkoasu voi herättää näin positiivista huomiota. Kiinnitä ansioluettelossa huomiota sommittelun ohella myös värimaailmaan. Näin voit erottua hyvin hakijoiden joukosta.

Muotoilu ja rakenne

Ansioluettelossa tulee aina kiinnittää huomio myös muotoiluun sekä rakenteeseen. CV-pohjasta onkin mahdollista löytää erittäin houkuttelevia pohjia, jotka tuovat esiin myös ammattimaisen otteen. Halutessasi kiinnittää huomiota osaamisesi erilaisiin osa-alueisiin, voit saada avun juuri rakenteesta ja muotoilusta. Luonnollisesti voit itse muotoilla tekstin sisällön haluamallasi tavalla, samalla ammattimaiset ansioluettelopohjat tuovat mukanaan kokonaisuuden, joka on laadukas ja huomiota herättävä. Panostamalla muotoiluun ja rakenteeseen, voit korostaa tärkeimpiä osiota tehokkaasti. Seuraavaksi käymme läpi, millaisia ovat erilaiset ansioluettelopohjat.

 • Kronologinen ansioluettelopohja – Erittäin ammattimainen ja selkeä vaihtoehto ansioluettelolle. Kronologisessa ansioluettelossa sekä koulutukset, että kertyneet työkokemus ovat tuotu esiin aikajärjestyksessä viimeisimmästä vanhimpaan. Tämä ansioluettelopohja sopii erityisesti hakijalle, jolle on kertynyt jo runsaasti työkokemusta sekä osaamista alalta.
 • Funktionaalinen ansioluettelopohja – Erittäin tehokas pohja heille, joilla on pirstaleinen työura tai runsaasti lyhyitä työsuhteita. Pohja kiinnittää rekrytoijan huomion asioihin, jotka ovat työhistorian ulkopuolella. Funktionaalista pohjaa käyttämällä on mahdollista korostaa muita olemassa olevia taitoja sekä esimerkiksi koulutusta ja mahdollisia erikoiskoulutuksia.
 • Moderni ansioluettelopohja – Kronologisen ansioluettelon sekä funktionaalisen ansioluettelon välimuoto. Kun hakija käyttää modernia ansioluettelopohjaa, on lopulta edessä monipuolinen CV. Modernille pohjalle rakennetussa CV:ssä ovat tärkeimmät osat työhistoriasta, koulutuksesta sekä työhön liittyvästä muusta kokemuksesta.

Otsikointi sekä valokuva

Visuaalinen ulkonäkö on yksi tärkeimmistä huomion kerääjistä, kun rekrytoija selaa ansioluetteloita. Mutta yksi tärkeimmistä asioista ulkonäön ohella on otsikointi. Hyvä otsikointi kiinnittää lukijan huomion ja samalla houkuttelee lukijaa lukemaan lisää. Hyvän ja huonon otsikon ero on hyvin hienoinen. Kun hyvä otsikko kiinnittää huomion ja saa mielenkiinnon heräämään, niin huono otsikko ei innosta. Voidaan sanoa, että huono otsikko ei erotu massasta vaan on hyvin mitäänsanomaton.

ostusta.

 • Mikko Mallikkaan ansioluettelo

Otsikko ei herätä erityistä kiinnostusta, vaan keskittyy itsestäänselvyyksiin.

 • Ansioluettelo, joka kertoo kaiken osaamisestanii

Otsikko on selkeä, positiivinen sekä herättää kiinnostusta erilaisuudessaan.

Valokuvan lisääminen ansioluetteloon on nykyaikana hyvin yleistä. Valokuvaa ei suositella siksi, että työnantaja valitsisi työntekijän ulkonäön perusteella. Syy miksi valokuva kannattaa laittaa on, että monet työnantajat ovat kiinnostuneita näkemään jo ennen haastattelua potentiaalisen hakijan kasvot. Kuvassa olennaisia asioita ovat Monet jännittävät suotta valokuvan lisäämistä hakemukseen. On kuitenkin selvää, että lähes jokainen yritys on kiinnostunut näkemään potentiaalisen ehdokkaansa kasvot. Olennaista on, että kuva on laadukas ja ammatillinen. Esimerkit hyvästä sekä huonosta kuvasta:

 • Selfie, joka on otettu illanvietossa käsi mitan päästä yläkulmasta.

Ei herätä ammattimaista tunnetta, vaan tuo tunteen, ettei hakija ole tosissaan. Pahimmissa tapauksessa erittäin potentiaalinen työntekijä karsiutuu juuri tämän kaltaisen kuvan vuoksi.

 • Kuva, jossa hakijalla on kädessä alkoholijuoma, savuke tai muuta rekvisiittaa.

Vaikka työnantaja ei odota hakijalta absolutismia tai tupakoimattomuutta, voi niiden näkyminen kuvassa antaa hakijasta vääränlaisen käsityksen työnantajalle.

 • Kuva, jossa hakija on siisteissä vaatteissa selkeää taustaa vasten kasvot kameraa kohti.

Kuvan ei tarvitse olla ammattilaisen ottama, vaan itse ajastimella kotioloissa otettu kuva käy hyvin. Tärkeää on, että kuva on selkeä ja luo kuvan henkilöstä, joka on vakavasti otettava.

kuljettajan ansioluettelo

Työkokemus – Osoita kokemuksesi

Kuljettajan ansioluettelo koostuu useista erilaisista osuuksista, mutta yksi tärkeimmistä osuuksista on usein työkokemuksen osuus. Työkokemus itsessään jo kertoo mahdolliselle tulevalle työnantajalle siitä, että hallitset tehtävät, joita ammattisi vaatii. CV:hen kannattaakin aina merkitä mahdollisimman pitkältä aikaväliltä työtehtävät. Jos sinulla on kokemusta esimerkiksi 15 vuoden ajalta, on kannattavaa kaikki kokemus merkitä ansioluetteloon.

👉 Älä liioittele kun lisäät työkokemuksia. Olennaisinta on, että listaat ne asiat, jotka ovat haettavan paikan kannalta olennaisia. Älä näin ollen merkitse kaikkia mahdollisia työtehtäviä vuosien varrelta. Listaa tehdessäsi, suosi kronologista järjestystä. Näin saat selkeästi kokemuksesi esiin viimeisimmästä vanhimpaan. Huomaathan, että työkokemuksen tulee tukea myös muita osioita ansioluettelostasi.

👉Jos työkokemuksesi on pirstaleinen tai sitä ei ole paljoa, voit hyvällä suunnittelulla korostaa omia vahvuuksiasi koulutukseen tai erityisosaamiseen liittyen. On myös kannattavaa merkitä lyhyetkin työpätkät, jotta voit näyttää käyttäneesi osaamistasi myös työelämässä. Älä murehdi, sillä huolellinen suunnittelu auttaa, kun haussa on työpaikka vähäisellä kokemuksella.

Mitä kaikkea sinun kannattaa ottaa huomioon, kun esittelet kokemustasi?

📌 Älä keskity esittelemään työnantajaa, vaan kiinnitä lukion huomio siihen mitä olet itse tehnyt ja millainen työtoimenkuvasi on ollut. Oma osaamisesi on olennaisempaa, kuin työnantajan esittely.

📌 Jos olet osallistunut työhön liittyville kursseille työsuhteessa ollessa, merkitse myös ne aina ylös työkokemuksen ohella. Kuljettajilla on usein kursseja säännöllisin väliajoin, joten kaikki kurssit kannattaa merkitä.

📌 Pyri kertomaan kokemuksistasi sekä taustalla olevista ajokilometreistä. Numerot herättävät usein työnantajan mielenkiinnon.

Ansioluetteloa tehdessä olennaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Omasta työpanoksesta kertominen on huomattavasti olennaisempaa, kuin työnantajan toimintatavoista kertominen. Vältä tilkesanoja ja pyri selkeään ja lyhyeen kokonaisuuteen. Tässä muutama esimerkki siitä, miten kuljettajan ansioluettelossa ilmaisutavalla on suuri merkitys: 👇

VIRHEELLINEN
Ajoin rekalla eteläisessä Suomessa

OIKEA
Vastuullani oli kuljettaa Maitokauppa Oy:n tuotteita Hyvinkäältä Suomesta Saksan Müncheniin. Lisäksi tehtävänäni oli kouluttaa uusia työntekijöitä samalle reitille.

Ensimmäinen virke on hyvin mitäänsanomaton. Käytännössä virke jättää enemmän kysymyksiä, kuin antaa lukijalle vastauksia. Seuraavat lauseet puolestaan tarjoavat työnantajalle tietoa siitä, mitä kaikkea työntekijän toimenkuvaan on kuulunut.

kuljettajan ansioluettelo

Miten kuvailla koulutusta

Työnhaussa on yleensä hyvin suuressa merkityksessä koulutus. Koulutuksen merkitys näkyy kaikilla aloilla, eikä kuljettajan ammatti ole poikkeus. Kuljettajille on olemassa peruskoulutuksen lisäksi erilaisia jatko-koulutuksia sekä kursseja. Uuden tiedon omaksuminen on tärkeässä osassa ammattia, siksi koulutus tulee ilmaista ansioluettelossa selkeästi. Myös koulutuksen ilmoituksessa on suositeltavaa käyttää kronologista järjestystä. Näin koulutus on esillä viimeisimmästä vanhimpaan ja kokonaisuuden hahmottaminen on lukijalle selkeämpää.

Mitä tuoreempi tutkinto on, sitä enemmän sille kannattaa antaa huomiota ansioluettelossa. Opinnoista kannattaa antaa tarvittavat tiedot ansioluettelossa. Näitä ovat seuraavat: 👇

 • 📌 Oppilaitoksen nimi ( ammattioppilaitos/yliopisto/tms)
 • 📌 Tutkinto (tässä tapauksessa esimerkiksi logistiikan perustutkinto)
 • 📌 Oppilaitoksen sijainti (Esimerkiksi Tampere, Vantaa tai Oulu)
 • 📌 Valmistumispäivämäärä
 • 📌 Arvosanat voi mainita, mutta se ei ole pakollista.

Tässä esimerkki, kuinka ilmoittaa koulutus:

Vantaan ammattiopisto Varia, Logistiikan perustutkinto, Vantaa, Elokuu 2010–Toukokuu 2016.

Jos et ole vielä valmistunut, voit ilmaista asian näin:

Vantaan ammattiopisto Varia, Logistiikan perustutkinto, Vantaa, Valmistun vuonna 2023.

Jos taustalla on muita koulutuksia, voit myös niitä ilmoittaa tässä osiossa 👇

 • 📌 Erilaiset jatkokoulutukset
 • 📌 Erilaiset kurssit
 • 📌 Mahdollinen ensiapukoulutus
 • 📌 Ammatillinen kokemus alasta
 • 📌 Alaan liittyvät tunnustukset ja pätevyydet

Mikäli sinulle ei ole vielä karttunut kokemusta kuljettajan ammatista, ei huolta. Voit panostaa ansioluettelossa muihin oleellisiin tekijöihin. Olennaisia asioita ovat esimerkiksi alaan liittyvä koulutus- tai harrastuspohja. Apua voit saada ansioluettelon tekemiseen ja löytää soveltuvan cv-mallin ja -esimerkki CV Pohjan sivuilta ( https://cv-pohja.com/ ), näin pääset luomaan ammatillisen ansioluettelon. Varsinkin ensimmäistä kertaa ansioluetteloa tekevälle valmiit mallit helpottavat alussa ansioluettelon jäsentelyä.

Parhaat taidot kuljettajille ansioluettelossa

Kuljettaja voi tarvita erityisiä taitoja pärjätäkseen työssään. Kuljettajan ammatti vaatii kykyä pärjätä muuttuvissa olosuhteissa sekä hyvää stressinsietokykyä. Hyvä kuljettaja on työssään huolellinen, oma-aloitteinen sekä tunnollinen. Ajolupien ohella myös vuorovaikutustaidot sekä muut sosiaaliset taidot ovat oleellisessa asemassa. Työ on ajoittain haastavaa, joten kuljettajalla tulee olla sekä hyvä stressin sietokyky, että kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

Useimpiin ammatteihin vaaditaan erilaisia taitoja, kuten vankka koulutus ja lisäkurssit. Mutta lisäksi myös yleisempiä taitoja odotetaan hakijoilta. Näistä taidoista voit kuulla puhuttavan nimillä hard skills ja soft skills. Ansioluettelossa kannattaa myös nämä huomioida aina.

Kuljettaja tarvitsee työssään esimerkiksi seuraavia kovia taitoja:

 • 👉 Hyvä hahmotuskyky.
 • 👉 Kyky ratkaista ongelmia.
 • 👉 Turvalliseen ajoon liittyvät taidot.
 • 👉 Kyky navigoida myös uusilla alueilla.
 • 👉 Kyky pysyä aikataulussa.
 • 👉 Kyky kommunikoida suomeksi ja englanniksi, sekä mahdollisesti myös ruotsiksi.

Pehmeiksi taidoiksi voidaan puolestaan luetteloida seuraavanlaisia taitoja:

 • 👉 Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
 • 👉 Pitkäjänteisyys.
 • 👉 Huolellisuus, tunnollisuus sekä tarkkaavaisuus.
 • 👉 Joustavuus.
 • 👉 Kyky vastaanottaa palautetta.

kuljettajan ansioluettelo

Ammatillinen yhteenveto: ansioluettelosi tiivistelmä

Tiivistelmästä puhutaan usein myös profiilitekstinä. Kyseessä on lyhyt ja ytimekäs yhteenveto siitä, millainen juuri sinä olet työntekijänä. Tiivistelmän tehtävänä on olla selkeä ja napakka informaatio siitä, miksi juuri sinä olet kannattava valinta työntekijäksi.

Tässä olennaiset asiat, jotka kannattaa sisällyttää tiivistelmään 👇

📌 Millainen osaaminen sinulla on taustalla?

OIKEA
Olen työskennellyt rekankuljettajana viimeisen 5 vuoden ajan. Olen ajanut eteläisessä Suomessa sekä ulkomailla. Logistiikka-alan perustutkinnon olen suorittanut Pyynikin Ammattioppilaitoksessa, minkä jälkeen olen käynyt säännöllisesti erilaisilla kursseilla.”

📌 Kerro saavutuksistasi, joita olet työssäsi kokenut.

OIKEA
“Olen ajanut ilman onnettomuuksia 500 000 kilometriä.”

📌 On tärkeä, että kerrot myös itsestäsi henkilönä.

OIKEA
“Positiivista palautetta olen saanut siitä, että pysyn hyvin aikatauluissa sekä joustan tarpeen tullen”

📌Myös tulevaisuuden suunnitelmista on hyvä mainita.

OIKEA
“Toiveissani on tulevaisuudessa ajaa enemmän ulkomaille sijoittuvia ajoja sekä päivittää osaamistani entisestään.”

On täysin ymmärrettävää, että kaikille ei ole työkokemusta karttunut. Ei hätää, sillä myös työnantaja tiedostavat tämän. Jos sinulla ei ole vielä työkokemusta karttunut, voit kertoa enemmän tavoitteistasi. Näin annat itsestäsi kiinnostuneen kuvan, etkä alleviivaa kokemattomuutta.

Kuljettajan ansioluettelon lisäosat

On mahdollista, että kuljettajan ansioluettelo sisältää myös muita osioita työkokemuksen ja koulutustaustan ohella. On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaiseen rooliin on hakeutumassa. Suomen sisällä ajaville linja-autonkuljettajille vaatimuksena voi olla hyvin erilaiset taidot, kuin ulkomaille ajavilla rekankuljettajilla.

Tietokonetaidot

Kuljettaja ei aina tarvitse erityisiä IT-taitoja, mutta roolista riippuen niitä voidaan tarvita. On mahdollista, että esimerkiksi kuljetettavat tuotteet käsitellään mobiilipäätteillä, mistä johtuen IT-taitoja vaaditaan hakijalta. Muita vaadittavia tietokonetaitoja voivat olla esimerkiksi Windows -käyttöjärjestelmän tunteminen, Microsoft Office -taidot, erilaiset kirjanpitoon- sekä laskutukseen liittyvät ohjelmistot, toisinaan myös HTML -koodausta odotetaan hakijalta, sekä vahvaa osaamista internetin avulla toimimiseen.

kuljettajan ansioluettelo

Korttiluokat

Eri kuljettajilta odotetaan C tai CE ajokorttia. Lisäksi hakijalta odotetaan myös pätevyyttä sekä toisinaan erilaisia lupia. On hyvä mainita aina kaikki luvat, sekä olemassa oleva ajokortti ansioluettelossa.

Kieli

Suomen sisällä työskenteleviltä kuljettajilta ei yleensä odoteta laajaa kielitaitoa. Yleensä suomessa odotetaan pääosin suomen kielen taitoa, mutta myös toisinaan ruotsin kieli on tärkeässä asemassa. Ulkomaille suuntautuvissa ajoissa odotetaan kykyä kommunikoida englanniksi. Myös muilla kielellisillä taidolla voi olla merkitystä, jos haettu rooli sijoittuu ulkomaan ajoon.

Voit luonnehtia kielitaitoasi seuraavasti: 👇

 • 💡 Oppinut alkeet
 • 💡 Tyydyttävä
 • 💡 Hyvä
 • 💡 Kiitettävä
 • 💡Äidinkieli

Älä liioittele taitoasi ansioluettelossa. On myös hyvä huomioida, että kielitaidon voi ilmaista myös erikseen puhuttuna ja kirjoitettuna osaamisena.

Kuinka optimoida kuljettajan CV – vinkkejä

Tässä muutama vinkki siihen, kuinka voit optimoida ansioluettelosi entistä paremmaksi. 👇

 • Kuljettajan ansioluettelo on aina kokonaisuus, jota muokataan kutakin työpaikkaa ja työtehtävää ajatellen. Työtehtävät voivat olla hyvin erilaisia, joten samaa hakemusta ei kannata lähettää usealle työnantajalle.
 • On yleistä, että työnantaja karsii ATS-ohjelman avulla hakijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelma karsii hakemuksista ne, joissa on käytetty tiettyjä avainsanoja.
 • Pidä huoli, että kaikki olennainen saa CV:ssäsi tarpeeksi tilaa.

Optimointi ja ansioluettelon hiominen loppuun asti: 👇

 • Lue huolellisesti työpaikkailmoitus ja poimi siitä olennaisimmat asiat, joista mainitset CV:ssäsi.
 • Älä käytä tilkesanoja tai turhia avainsanoja. Pyri aina selkeään lopputulokseen. .
 • Ansioluettelon tulee olla aina työpaikkakohtainen, älä käytä samaa ansioluetteloa usealle työnantajalle.

Yhteenveto: kirjoita täydellinen kuljettajan ansioluettelo

Kuljettajan ansioluettelo on hyvin helppo tehdä, mutta vaatii samalla huolellisuutta. Tarkista aina, että mainitset ansioluettelossa kaikki oleelliset asiat. valitse ensimmäisenä itsellesi mieluisin ansioluettelon pohja . Tämän jälkeen täytä pohja huolellisesti antaen kaikki oleelliset tiedot.

Sinun tulee tuoda esille kokemuksesi kuljetusalalta ansioluettelossa. Kokemuksessa sinun tulee huomioida sekä työkokemuksesi, että koulutuksesi. Huomio, että työnantajan tulee tehdä valinta hakuprosessissa etenemisestä ansioluettelosi perusteella.

kuljettajan ansioluettelo

Saatekirje voi avata enemmän mahdollisuuksia

Saatekirjeen tarkoituksena on luoda työnantajalla henkilökohtaisempi käsitys sinusta hakijana. Saatekirjeen ei tarvitse olla yhtä informatiivinen kuin ansioluettelon, sillä sen on tarkoitus luoda kuva sinusta ihmisenä. Saatekirje voi sisältää muun muassa tiedon siitä, miksi olet hakemastasi paikasta kiinnostunut. Hyvä saatekirje luo sinusta kiinnostavan kuvan työnantajalle. Muista kuitenkin pitää myös saatekirje lyhyenä ja ytimekkäänä, jotta se on sekä helppo, että mukava lukea.

Hyvä saatekirje alkaa aina työnantajan tervehtimisellä. Tämän jälkeen voit siirtyä esittelemään itsesi työnantajalle. Voit esimerkiksi kertoa omin sanoin, miksi juuri sinut kannattaa valita hakemaasi paikkaan. Voit kertoa esimerkiksi osaamisestasi viitaten samalla myös ansioluetteloosi. Kun saatekirje on valmis, lopeta se ytimekkäästi. Onnistunut saatekirje luo sinusta mielenkiintoisen kuvan työnantajalle.

FAQ:

Pitääkö kuljettajan ansioluetteloon lisätä valokuvaa?

Nykyisin valokuvan lisääminen ansioluetteloon on hyvin yleistä. Toiset työnantajat edellyttävät valokuvaa, toiset eivät. Valokuvasta ei ole haittaa, ellei se ole mauton tai otettu erikoisemmissa olosuhteissa. Laadukas ja ammattimainen kuva puolestaan on eduksi hakijalle. On hyvä muistaa, että usein työnantaja haluaa nähdä hakijan kasvot jo ennen haastattelua.

Mitkä ovat kuljettajan ansioluettelossa olennaisimmat asiat?

Olennaisiin asioihin kuuluvat työkokemuksesi, koulutuksesi sekä tekemäsi tiivistelmä. Ansioluettelosta saa kiinnostavamman, kun mainitset myös esimerkiksi luvista tai kielitaidosta. Saatekirjeen avulla pääset tuomaan itseäsi esille vielä enemmän.

Miten aloittaa ansioluettelon tekeminen?

Aloittaminen voi onnistua helposti CV-pohjan avulla. Valitset ensimmäisenä mieleisesi pohjan ja alat täyttämään pohjaa omilla tiedoillasi. Tässä artikkelissa on oleellisimmat asiat, mitä kuljettajan ansioluetteloon tulee merkitä.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni