Opiskelijan ansioluettelo - Miten voit käyttää opintoja vahvuutenasi

Opiskelijana kohtaamme usein tilanteita, joissa meidän on esitettävä itsemme ja osaamisemme potentiaalisille työnantajille, harjoittelupaikkojen tarjoajille tai jopa opiskelupaikkoja hakiessa. Opiskelijan CV on avainasemassa tässä prosessissa.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Esimerkki opiskelijan ansioluettelosta

Henkilötiedot:

 • Nimi: Laura Korhonen
 • Osoite: Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki
 • Puhelin: 040 123 4567
 • Sähköposti: laura.korhonen@example.com
 • Syntymäaika: 15. toukokuuta 1998
 • Kansalaisuus: Suomi

Koulutus:

Maisteriopinnot, Tampereen yliopisto, Tampere (2019–2023)

 • Pääaine: Markkinointi
 • Sivuaine: Viestintä

Abiturientti, Helsingin suomalainen yhteiskoulu, Helsinki (2015–2018)

 • Ylioppilastutkinto, laudatur

Työkokemus:

Harjoittelija, Mainostoimisto Oy, Tampere (kesä 2022)

 • Osallistuminen markkinointikampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen
 • Asiakaspalvelu ja -tukitehtävät

Myyjä, Vaatekauppa X, Helsinki (kesä 2021)

 • Asiakaspalvelu ja kassatyöskentely
 • Tuotteiden esillepano ja varastonhallinta

Taidot:

Kielitaito:

 • Suomi: Äidinkieli
 • Englanti: Erinomainen suullinen ja kirjallinen taito
 • Ruotsi: Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

Tietotekniset taidot:

 • Microsoft Office -ohjelmistot (Word, Excel, PowerPoint)
 • Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator)

Viestintä- ja tiimityötaidot:

 • Kyky toimia tiimissä ja kommunikoida selkeästi eri sidosryhmien kanssa
 • Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky

Saavutukset:

 • Tampereen yliopiston Vuoden Opiskelija 2022 -palkinto
 • Mainoskampanjan suunnittelukilpailun voitto Opiskelijoiden Markkinointiyhdistys ry:ssä (OMY) 2021

Harrastukset:

 • Kuntosali
 • Valokuvaus
 • Lukeminen

Viitteet:

 • Saatavilla pyynnöstä.

Se toimii ensimmäisenä vaikutelmanamme työnantajaan tai opiskelupaikan hakijaan ja auttaa heitä arvioimaan, kuinka hyvin sovimme tarjolla olevaan tehtävään tai opinto-ohjelmaan.

Vaikka opiskelijan CV saattaa tuntua pelottavalta tai hankalalta luoda, se on itse asiassa erinomainen tilaisuus esitellä omat vahvuutemme, taidot ja saavutukset. Hyvin laadittu ansioluettelo voi auttaa meitä erottumaan joukosta ja vakuuttamaan työnantajan tai oppilaitoksen siitä, että meillä on tarvittavat edellytykset menestyksekkääseen suorittamiseen.

Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin siihen, mitä opiskelijan ansioluettelossa tulisi huomioida ja miten voimme luoda vaikuttavan ansioluettelon, joka erottuu positiivisesti. Lue eteenpäin saadaksesi hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita opiskelijan ansioluettelon luomiseen!

Tiivistelmä ja Tavoite Ansioluettelossa: Voit Myös  Esittää Selkeyttä ja Suunnitelmallisuutta


Opiskelijan ansioluettelo


Tiivistelmä:
Tiivistelmä ansioluettelossa on lyhyt, ytimekäs kappale, joka esittelee hakijan keskeiset ominaisuudet, tavoitteet ja motivaation. Se toimii koko ansioluettelon kärkenä ja antaa rekrytoijalle nopean käsityksen siitä, kuka hakija on ja mitä hän tavoittelee urallaan. Tiivistelmän avulla hakija voi herättää kiinnostuksen ja erottua joukosta heti ansioluettelon alussa.

Tavoite: Tavoite-osio ansioluettelossa keskittyy hakijan pitkän aikavälin tavoitteisiin ja suunnitelmiin. Siinä hakija voi kertoa, millaisia uratavoitteita hänellä on, millaisissa tehtävissä hän haluaa työskennellä ja miten hän aikoo kehittää osaamistaan ja edetä urallaan. Tavoite-osio auttaa antamaan rekrytoijalle kuvan hakijan visiosta ja sitoutumisesta uransa kehittämiseen, mikä voi vaikuttaa positiivisesti päätöksentekoon.

Koulutus: Merkittävä Osa Opiskelijan Ansioluetteloa

Koulutusosio on keskeinen osa opiskelijan ansioluetteloa, joka tarjoaa tärkeän kuvan hakijan akateemisesta taustasta ja pätevyydestä. Tämä osio kertoo työnantajalle tai oppilaitoksen hakijalle, millainen koulutus ja osaaminen hakijalla on ja millaisen pohjan hänellä on tulevalle työlle tai jatko-opinnoille.

Sisältö:

1. Korkeakoulututkinto:

 • Mainitse kandidaatin tai maisterin tutkinto, sen saanut oppilaitos ja sen sijainti (kaupunki/maa).
 • Ilmoita opintojen aloitus- ja mahdollinen valmistumisvuosi.
 • Pääaineet ja sivuaineet: Listaa opintolinjasi sekä erityiset pää- ja sivuaineet, jotka olet opiskellut.

2. Ylioppilastutkinto:

 • Mainitse lukio tai muu oppilaitos, josta olet suorittanut ylioppilastutkinnon.
 • Ilmoita ylioppilastutkinnon suoritusvuosi.
 • Kerro, millaisia pääaineita olet opiskellut ja millaisia arvosanoja saavutit.

Miksi Tärkeä:

 1. Osoittaa Koulutuksen Tason: Koulutusosio antaa hakijalle mahdollisuuden osoittaa akateemisen tasonsa ja pätevyytensä.
 2. Houkuttelee Työnantajaa tai Oppilaitosta: Monet työnantajat ja oppilaitokset arvostavat korkeakoulututkintoa ja ylioppilastutkintoa, ja ne voivat vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kutsutaanko hakija haastatteluun tai valitaanko hänet jatkoon.
 3. Tarjoaa Kontekstia Osaamisesta: Koulutustausta antaa kontekstin hakijan osaamiselle ja auttaa rekrytoijia ymmärtämään, millaisia taitoja ja asiantuntemusta hakijalla voi olla.
 4. Muokkaus: Hakija voi myös muokata koulutusosion vastaamaan paremmin haettua tehtävää tai jatko-opiskelupaikkaa lisäämällä tiettyjä kursseja tai opintojaksoja, jotka ovat erityisen relevantteja kyseiseen kontekstiin.

Näin ollen koulutusosion huolellinen ja selkeä esittäminen on välttämätöntä opiskelijan ansioluettelon onnistumisen kannalta, koska se antaa tärkeän kuvan hakijan koulutustaustasta ja pätevyydestä.

Työkokemus: Muista Myös Mainita Osaaminen ja Kokemus Työelämästä


Opiskelijan ansioluettelo


Työkokemusosio on olennainen osa opiskelijan ansioluetteloa, joka antaa kuvan hakijan käytännön työelämäkokemuksesta ja taidoista. Tässä osiossa hakija voi esitellä aiempia työtehtäviään, harjoitteluita, kesätöitä ja muita relevantteja kokemuksia, jotka tukevat hänen hakemaansa positioon tai opiskelualaan. Tärkeintä on tuode esiin työkokemusta, joka parantaa mahdollisuuksiasi saada hakemasi paikka. Käytä työpaikkoja, joiden luulet olevan tärkeitä tuoda esille hakiessasi työpaikkaa.

Sisältö:

1. Tehtävänimike ja Työnantaja:

 • Ilmoita tehtävänimike, jossa työskentelit, sekä työnantajan nimi.
 • Kerro myös työnantajan sijainti (kaupunki/maa), jos se on relevantti tieto.

2. Työskentelyaika:

 • Mainitse työskentelyn aloitus- ja päättymisajankohta (päivämäärät tai kuukaudet ja vuodet).

3. Työtehtävät ja Saavutukset:

 • Kuvaile lyhyesti työnkuvaasi ja tehtäviäsi työssä.
 • Painota saavutuksia ja konkreettisia tuloksia, joita saavutit työssäsi.
 • Voit käyttää toimintaverbejä, kuten "suunnittelin", "koordinoin", "kehitin" jne., kuvatessasi työtehtäviäsi.

4. Relevantit Taidot ja Oppimiskokemukset:

 • Korosta niitä taitoja ja oppimiskokemuksia, joita hankit työkokemuksesi aikana ja jotka ovat relevantteja haettuun positioon.

Miksi Tärkeä:

 1. Osoittaa Työelämässä Hankittua Osaamista: Työkokemusosio antaa konkreettisen kuvan hakijan työelämässä hankkimasta osaamisesta ja taidoista.
 2. Näyttää Kykyä Soveltaa Tietoja Käytäntöön: Hakijan aiempi työkokemus osoittaa hänen kykynsä soveltaa oppimiaan taitoja käytäntöön ja ratkaista ongelmia työympäristössä.
 3. Vakuuttaa Työnantaja tai Oppilaitos: Positiiviset työkokemukset ja saavutukset voivat vakuuttaa työnantajan tai oppilaitoksen siitä, että hakija on sopiva ja pätevä valinta haettuun positioon.
 4. Luo Mahdollisuuksia Verkostoitumiseen: Aiempi työkokemus voi myös luoda mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja antaa viitteitä, joiden avulla hakija voi vahvistaa hakemuksensa luotettavuutta.

Työkokemusosion huolellinen esittäminen on tärkeää, koska se antaa rekrytoijalle kattavan kuvan hakijan työhistoriasta ja osaamisesta. Tämä osio auttaa hakijaa näyttämään erityisosaamisensa ja vakuuttamaan työnantajan tai oppilaitoksen potentiaalistaan ja sopivuudestaan haettuun positioon.

Taitojen Korostaminen Opiskelijan Ansioluettelossa

Opiskelijan ansioluettelo on tehokas väline omien taitojen ja saavutusten esittelyyn. Tässä osiossa tarkastellaan, miten voit korostaa taitojasi ja saavutuksiasi ansioluettelossasi parhaalla mahdollisella tavalla.

1. Korosta Relevanteimpia Taitoja: Aloita listaamalla ansioluetteloon ne taidot, jotka ovat erityisen relevantteja haettavan tehtävän kannalta. Esimerkiksi jos haet markkinointitehtävää, voit korostaa luovuutta, markkinointistrategioiden tuntemusta ja sosiaalisen median hallintaa.

2. Esitä Taidot Selkeästi ja Ymmärrettävästi: Varmista, että taitosi ovat esitetty selkeästi ja ymmärrettävästi. Voit käyttää luettelomuotoa tai erottaa ne omiksi osioikseen, jotta ne erottuvat helposti lukijalle.

3. Käytä Konkreettisia Esimerkkejä: Havainnollista taitojasi konkreettisilla esimerkeillä. Kerro esimerkiksi projekteista tai tehtävistä, joissa olet käyttänyt kyseisiä taitoja ja saavuttanut hyviä tuloksia.

4. Painota Osaamisen Kehitystä: Jos sinulla on taitoja, jotka olet kehittänyt opintojesi tai työkokemuksesi aikana, kerro niistä avoimesti. Työnantajat arvostavat kykyä oppia ja kehittyä jatkuvasti.

5. Ole Ytimekäs ja Selkeä: Muista pitää ansioluettelosi ytimekkäänä ja selkeänä. Älä liioittele tai täytä sitä turhilla tiedoilla, vaan keskity olennaiseen ja tärkeimpään.

Korostamalla taitojasi ja saavutuksiasi ansioluettelossasi annat työnantajalle selkeän kuvan siitä, mitä voit tarjota heidän organisaatiolleen.

Saavutukset ja Palkinnot: Menestyksen Korostaminen


Opiskelijan ansioluettelo


Saavutukset ja Palkinnot
-osio on olennainen osa opiskelijan ansioluetteloa, jossa hakija voi esitellä ansioitumisiaan ja tunnustuksiaan erilaisista saavutuksista työelämässä, opiskelussa tai muilla elämänalueilla.

Sisältö:

Saavutukset:

 • Kuvaile lyhyesti merkittäviä saavutuksiasi työelämässä, opiskelussa tai vapaa-ajalla.
 • Korosta erityisesti niitä saavutuksia, jotka ovat relevantteja haettavaan tehtävään tai opiskeluun.

Palkinnot:

 • Listaa mahdolliset saamasi palkinnot tai tunnustukset.
 • Mainitse, mistä palkintoja olet saanut ja millä perusteella ne myönnettiin.

Miksi Tärkeä:

 1. Osoittaa Menestystä ja Sitoutumista: Saavutukset ja palkinnot antavat hakijasta positiivisen kuvan menestyksestä ja sitoutumisesta omaan työhön tai opiskeluun.
 2. Eroaa Joukosta: Positiiviset saavutukset voivat auttaa hakijaa erottumaan joukosta ja antavat rekrytoijalle lisäsyyn kiinnostua hakijasta.
 3. Vahvistaa Hakijan Luotettavuutta: Palkinnot ja tunnustukset vahvistavat hakijan luotettavuutta ja kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet.
 4. Korostaa Osaamista: Saavutukset ja palkinnot voivat myös korostaa hakijan erityisiä taitoja ja vahvuuksia.

Harrastukset ja Vapaa-ajan Aktiviteetit: Persoonallisuuden ja Lisäosaamisen Esittely

Harrastukset ja Vapaa-ajan Aktiviteetit -osio tarjoaa mahdollisuuden hakijalle esitellä persoonallisuuttaan, mielenkiinnon kohteitaan sekä mahdollista lisäosaamistaan, jota hän on hankkinut vapaa-ajallaan. Tämä osio voi antaa työnantajalle tai oppilaitokselle lisätietoa hakijan luonteesta, motivaatiosta ja soveltuvuudesta tehtävään tai opiskeluun.

Sisältö:

1. Harrastukset:

 • Luettele harrastuksesi ja kiinnostuksen kohteesi.
 • Korosta niitä harrastuksia, jotka osoittavat erityistaitoja tai ominaisuuksia, kuten luovuutta, johtajuutta tai organisointikykyä.

2. Vapaa-ajan Aktiviteetit:

 • Kerro, miten vietät vapaa-aikaasi ja mitä aktiviteetteja nautit.
 • Mainitse erityisiä tapahtumia tai projekteja, joihin olet osallistunut vapaa-ajallasi.

3. Lisäosaaminen:

 • Esittele mahdollista lisäosaamistasi, jonka olet hankkinut harrastusten tai vapaa-ajan aktiviteettien kautta.
 • Mainitse esimerkiksi kielten opiskelu, harrastusryhmissä toimiminen tai vapaaehtoistyö.

Miksi Tärkeä:

 1. Persoonallisuuden Esittely: Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit antavat rekrytoijalle tai oppilaitokselle kuvan hakijan persoonallisuudesta ja kiinnostuksen kohteista.
 2. Lisäosaaminen: Tämä osio voi paljastaa hakijan lisäosaamista ja taitoja, joita hän ei ole välttämättä sisällyttänyt muuhun ansioluetteloon.
 3. Soveltuvuuden Arviointi: Hakijan harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit voivat auttaa rekrytoijaa tai oppilaitosta arvioimaan hakijan soveltuvuutta tietylle tehtävälle tai opiskeluohjelmalle.
 4. Keskustelunavaus: Harrastukset voivat toimia myös keskustelunavauksena haastattelutilanteessa ja auttaa rakentamaan yhteyttä työnantajaan tai oppilaitokseen.

Saatekirje ansioluettelon tukena


Opiskelijan ansioluettelo


Saatekirje opiskelijan CV:n liitteenä toimii ensisijaisesti keinona ilmaista kiinnostus ja motivaatio haettavaa tehtävää tai opiskelupaikkaa kohtaan. Kirjeessä opiskelija voi korostaa omia vahvuuksiaan, kokemuksiaan ja taitojaan, jotka ovat relevantteja kyseiseen tehtävään tai opiskeluun.

 1. Motivaation ja kiinnostuksen ilmaisu: Kirjeessä opiskelija ilmaisee selkeästi kiinnostuksensa haettavaa tehtävää tai opiskelupaikkaa kohtaan. Hän voi mainita esimerkiksi syitä, miksi kyseinen yritys tai oppilaitos kiinnostaa häntä ja mitä hän odottaa saavansa kyseisestä tehtävästä tai opiskelupaikasta.
 2. Oman osaamisen esittely: Opiskelija voi kertoa lyhyesti omasta koulutustaustastaan, kurssivalinnoistaan ja erityisistä taidoistaan tai saavutuksistaan, jotka ovat relevantteja haettavaan tehtävään tai opiskeluun. Tämä auttaa rekrytoijaa tai valintapaneelia ymmärtämään, millainen hakija on ja millaisia vahvuuksia hänellä on tarjottavanaan.
 3. Henkilökohtaisen sitoutumisen korostaminen: Kirjeessä opiskelija voi korostaa omaa sitoutumistaan ja intoaan kyseistä tehtävää tai opiskelupaikkaa kohtaan. Hän voi kertoa esimerkkejä omasta aktiivisuudestaan ja innostuksestaan, mikä voi lisätä hänen houkuttelevuuttaan hakijana.
 4. Kiitoksen ja jatkokeskustelun toiveen ilmaisu: Opiskelija voi päättää kirjeen kiittämällä vastaanottajaa mahdollisuudesta hakea tehtävää tai opiskelupaikkaa ja ilmaisemalla halukkuutensa jatkokeskusteluun. Tämä antaa mahdollisuuden luoda henkilökohtaista yhteyttä ja syventää hakemuksen antamaa kuvaa.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Usein kysytyt kysymykset (FAQ) opiskelijan ansioluetteloista

Miksi opiskelijan tulisi luoda ansioluettelo?

Opiskelijan ansioluettelo on tärkeä työkalu, joka auttaa heitä esittelemään koulutustaustansa, taitonsa, kokemuksensa ja saavutuksensa mahdollisille työnantajille tai opiskelupaikkojen hakijoille. Se auttaa rakentamaan ammatillista identiteettiä ja erottumaan joukosta.

Mitä tietoja tulisi sisällyttää opiskelijan ansioluetteloon?

Opiskelijan ansioluetteloon tulisi sisällyttää henkilötiedot, koulutustausta, työkokemus (mikäli sellaista on), harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit, taidot ja osaaminen sekä mahdolliset saavutukset ja palkinnot. Lisäksi saatekirje voi olla hyödyllinen lisä liitteeksi.

Kuinka pitkän CV:n tulisi olla?

Opiskelijan CV:n tulisi olla yleensä yhden sivun mittainen, ellei hakijalla ole erityisen runsaasti relevanttia kokemusta tai saavutuksia. Tärkeintä on pitää ansioluettelo selkeänä ja tiiviinä.

Kuinka korostaa opiskelijan vähäistä työkokemusta?

Jos opiskelijalla on vähän tai ei lainkaan työkokemusta, hän voi korostaa koulutustaan, vapaa-ajan aktiviteettejaan, harrastuksiaan ja muita osaamisalueitaan. Lisäksi opiskelijan kannattaa korostaa projektityökokemusta, vapaaehtoistyötä ja harjoitteluita, jotka voivat olla relevantteja kyseiseen tehtävään tai opiskelupaikkaan.

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni