Saatekirje englanniksi - ohjeet parhaan saatekirjeen kirjoittamiseen

Saatekirje on olennainen osa työnhakuprosessia, joka tarjoaa sinulle mahdollisuuden erottua ja tehdä vaikutus työnantajaan jo ennen kuin hän on nähnyt ansioluettelosi. Englanniksi kirjoitettu saatekirje on erityisen tärkeä silloin, kun haet työpaikkoja englanninkielisissä maissa tai kansainvälisissä yrityksissä. Se antaa sinulle tilaisuuden esitellä persoonallisuutesi, motivaatiosi ja osaamisesi tavalla, joka ei välttämättä tule esiin CV:ssäsi.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten kirjoittaa vaikuttava saatekirje englanniksi ja mitä sen tulisi pitää sisällään. Käymme läpi saatekirjeen merkityksen, rakenteen, sisällön ja vinkit, jotka auttavat sinua luomaan saatekirjeen, joka erottuu positiivisesti työnantajan silmissä ja vie sinut askeleen lähemmäksi unelmiesi työpaikkaa.

Esimerkki englanninkielisestä saatekirjeestä - A covering letter in english

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my interest in the [Tehtävänimike] position at [Yrityksen nimi], as advertised on [missä näit ilmoituksen]. With a strong background in [kyseinen ala tai toimiala] and a passion for [työn tai toimialan erityispiirteet], I am excited about the opportunity to contribute to your team.

In my current role as [Tehtävänimikkeesi] at [Tämänhetkinen työpaikka], I have honed my skills in [mainitse hakemasi tehtävän kannalta keskeiset taidot tai vastuualueet]. For example, [Anna konkreettinen esimerkki saavutuksesta tai hankkeesta, joka osoittaa taitosi ja saavutuksesi].

I am particularly drawn to [Yrityksen nimi]'s innovative approach to [mainita jotain erityistä yrityksestä, kuten sen tuotteista, palveluista tai arvoista]. I admire how [Yrityksen nimi] [mainitse joitakin yrityksen saavutuksia tai hankkeita koskevia erityispiirteitä]. I am eager to bring my expertise in [relevant skills or experience] to contribute to [tietty hanke, osasto tai tavoite, joka mainitaan työpaikkailmoituksessa]. That should be something that your company is looking for according to the information i got as an applicant.

Furthermore, I am impressed of all by [Yrityksen nimi]'s are commited by the [kyseinen ala tai toimiala] and I am excited about the opportunity to be part of the dynamic team in the company. I am confident that my background and skills align well with the requirements of the [Tehtävänimike] position, and I am enthusiastic about the possibility of contributing to [Yrityksen nimi]'s continued success.

Thank you for considering my application. I am looking forward to the opportunity to discuss how my experience and skills can benefit [Yrityksen nimi]. Please find the document of my resume attached for your review with this covering letter. I am available for an interview at your earliest convenience.

Sincerely, [Oma nimi]

Valmistautuminen Saatekirjeen Kirjoittamiseen - prepare a cover letter with the application


Ennen kuin aloitat saatekirjeen kirjoittamisen, on tärkeää tehdä huolellista valmistautumista varmistaaksesi, että kirjeesi on tehokas ja kohdennettu oikein. Tässä vaiheessa voit kerätä tarvittavia tietoja ja harkita strategiaasi saatekirjeen suhteen. Tämä valmistautumisvaihe auttaa sinua luomaan saatekirjeen, joka vastaa työnantajan tarpeisiin ja erottuu positiivisesti.

saatekirje englanniksi


Tutustu Työnantajaan:

 • Selvitä tarkasti, minkä tyyppinen yritys on ja millaisia arvoja se edustaa. Tutki myös yrityksen historiaa, tuotteita/palveluita ja mahdollisia tulevia suunnitelmia. Tämä auttaa sinua ymmärtämään paremmin, miten voit sovittaa saatekirjeesi vastaamaan yrityksen tarpeisiin.

Tarkastele Työpaikkailmoitusta:

 • Lue työpaikkailmoitus huolellisesti ja merkitse ylös kaikki työnantajan vaatimat taidot, pätevyydet ja odotukset. Näin voit varmistaa, että saatekirjeesi korostaa osaamistasi ja kokemustasi, jotka ovat relevantteja kyseiseen tehtävään.

Tee Taustatutkimusta:

 • Etsi tietoa yrityksen nykyisestä tilanteesta ja mahdollisista haasteista. Voit käyttää tätä tietoa saatekirjeessäsi osoittaaksesi, että olet tietoinen yrityksen kontekstista ja valmis tarttumaan tehtävään.

Määritä Oma Arvosi:

 • Pohdi, mitkä ovat vahvuutesi ja erityistaitosi, jotka voisivat tuoda lisäarvoa yritykselle. Tunnista myös omat uratavoitteesi ja mieti, miten tämä tietty tehtävä voisi auttaa sinua niiden saavuttamisessa.

Suunnittele Kohdennettu Viesti:

 • Perusta saatekirjeesi siihen, mitä olet oppinut yrityksestä ja tehtävästä. Kohdista viestisi vastaamaan työnantajan tarpeita ja osoita, miten voit täyttää heidän odotuksensa.

Valmistautuminen on avain tehokkaan saatekirjeen kirjoittamiseen. Kun käytät aikaa ja vaivaa saatekirjeesi suunnitteluun ja valmisteluun, voit luoda vakuuttavan viestin, joka herättää työnantajan kiinnostuksen ja erottuu positiivisesti hakijoiden joukosta.

Saatekirjeen Rakenteen ja Sisällön Suunnittelu


saatekirje englanniksi


Saatekirjeen luominen vaatii huolellista harkintaa ja strategista lähestymistapaa. Kun suunnittelet saatekirjeen rakennetta ja sisältöä, on tärkeää ottaa huomioon sekä työnantajan tarpeet että omat vahvuutesi ja tavoitteesi. Tässä osiossa tarkastelemme, miten voit rakentaa saatekirjeesi analyyttisesti ja pohtivasti, jotta se resonoi tehokkaasti työnantajan kanssa.

Saatekirjeen ensimmäinen osa on avain siihen, miten luot heti alussa yhteyden työnantajaan ja herätät kiinnostuksen. Tässä vaiheessa voit pohtia, mikä on tehokkain tapa avata kirjeesi ja luoda positiivinen ensivaikutelma. Voit esimerkiksi käyttää henkilökohtaista tarinaa, kysymystä tai mielenkiintoista tosiasiaa, joka herättää lukijan huomion ja saa hänet jatkamaan lukemista.

Kun siirryt saatekirjeen seuraavaan osaan, voit keskittyä esittelemään itsesi ja korostamaan osaamistasi. Tässä vaiheessa voit analysoida työnantajan tarpeita ja etsiä yhteyksiä omien vahvuuksiesi ja kokemuksesi välillä. Mieti, mitkä ovat ne taidot ja saavutukset, jotka ovat erityisen merkityksellisiä kyseisessä tehtävässä, ja korosta niitä saatekirjeessäsi.

Kolmannessa osassa voit syventyä siihen, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä työpaikasta ja miten se sopii uratavoitteisiisi. Tässä vaiheessa voit miettiä, mitä sinulle merkitsee työskennellä kyseisessä yrityksessä ja miten näet itsesi kehittyvän siellä. Voit myös analysoida, miten työnantajan arvot ja kulttuuri sopivat omaan arvomaailmaasi ja miten tämä voisi vaikuttaa työssäsi.

Lopuksi voit päätellä saatekirjeesi vahvalla loppupäätelmällä. Tässä vaiheessa voit vielä kerran osoittaa kiinnostuksesi tehtävää kohtaan ja kiittää työnantajaa mahdollisuudesta hakea sitä. Voit myös pohtia, miten toivoisit jatkavasi prosessia työnantajan kanssa ja miten näet itsesi sopivana lisänä heidän tiimiinsä.

Hyvän ja huonon esimerkin analyysi

On hyödyllistä tarkastella sekä hyviä että huonoja esimerkkejä saatekirjeistä saadaksemme selkeämmän käsityksen siitä, mitä toimii ja mitä ei. Seuraavassa analysoimme hyvän ja huonon esimerkin saatekirjeestä, jotta voimme oppia niistä ja parantaa omaa kirjoitustamme.

saatekirje englanniksi

Hyvä Esimerkki:
Hyvä saatekirje alkaa vahvalla ja henkilökohtaisella avauksella, joka herättää lukijan kiinnostuksen välittömästi. Se esittelee hakijan lyhyesti ja korostaa hänen soveltuvuuttaan tehtävään selkeällä ja kiinnostavalla tavalla. Hyvä esimerkki korostaa myös hakijan motivaatiota ja kiinnostusta yritystä kohtaan, tarjoaa konkreettisia esimerkkejä hänen osaamisestaan ja saavutuksistaan sekä päättyy vahvaan loppuun, jossa hakija ilmaisee kiitollisuutensa mahdollisuudesta hakea tehtävää ja kutsuu työnantajaa toimintaan, kuten yhteydenottoon haastattelun sopimiseksi.

Huono Esimerkki:
Huono saatekirje saattaa alkaa epäselvällä tai epäammattimaisella avauksella, joka ei herätä kiinnostusta. Siinä saattaa myös puuttua olennaisia tietoja hakijasta tai tehtävän sopivuudestaan yritykselle. Lisäksi huono esimerkki saatekirjeestä voi olla epäselvä, sisältää kielioppivirheitä tai liikaa kliseitä, mikä heikentää sen vaikuttavuutta. Tärkeää on myös välttää liian yleisiä lausuntoja ja kannattaa keskittyä konkreettisiin esimerkkeihin ja saavutuksiin.

Analysoimalla näitä esimerkkejä voimme oppia tunnistamaan avainelementit, jotka tekevät saatekirjeestä tehokkaan ja houkuttelevan työnantajalle. Tämä auttaa meitä parantamaan omaa kirjoitustamme ja luomaan saatekirjeitä, jotka erottuvat positiivisesti ja herättävät kiinnostuksen.

Kohdentaminen: Yrityksen ja Tehtävän Huomioiminen


Yrityksen ja tehtävän huomioiminen saatekirjeessä on keskeinen osa onnistunutta hakemusta. Kohdentaminen osoittaa, että olet tehnyt taustatyötä ja ymmärrät, mitä yritys tarvitsee ja miten voit täyttää nämä tarpeet. Tässä osiossa tarkastelemme, miten voit tehokkaasti huomioida yrityksen ja tehtävän saatekirjeessäsi.

Tutustu Yritykseen: Ennen saatekirjeen kirjoittamista on tärkeää tutustua perusteellisesti yritykseen. Selvitä, mitä he tekevät, millaisia tuotteita tai palveluita he tarjoavat, ja mikä on heidän yrityskulttuurinsa. Tämä auttaa sinua ymmärtämään yrityksen arvot, tavoitteet ja haasteet.

Kohdenna viestiäsi: Kun olet saanut selkeän käsityksen yrityksestä, räätälöi saatekirjeesi vastaamaan heidän tarpeitaan ja odotuksiaan. Korosta niitä taitoja, kokemuksia ja saavutuksia, jotka ovat erityisen relevantteja kyseiselle yritykselle ja tehtävälle. Tämä osoittaa, että olet perehtynyt heidän toimintaansa ja voit tarjota arvoa heidän organisaatiolleen.

Tehtävän vaatimusten ymmärtäminen: Paneudu huolellisesti haettavan tehtävän vaatimuksiin ja odotuksiin. Selvitä, mitä taitoja ja ominaisuuksia he etsivät hakijoilta ja varmista, että korostat näitä saatekirjeessäsi. Voit esimerkiksi viitata suoraan työpaikkailmoituksessa mainittuihin avainsanoihin tai tehtävän kuvausta vastaaviin taitoihin.

Personointi: Älä kirjoita yleistä saatekirjettä, vaan personoi viestisi vastaamaan kunkin yrityksen ja tehtävän ainutlaatuisia piirteitä. Voit esimerkiksi mainita yrityksen viimeaikaiset saavutukset tai projektit ja pohtia, miten voit tuoda oman panoksesi näihin.

Kohdentaminen osoittaa, että olet kiinnostunut juuri kyseisestä yrityksestä ja tehtävästä, ja se lisää mahdollisuuksiasi saada haastattelu. Huolellinen valmistautuminen ja viestin personointi antavat sinulle kilpailuetua muihin hakijoihin nähden ja auttavat sinua erottumaan positiivisesti työnantajan silmissä.

Tärkeimmät asiat


saatekirje englanniksi

 1. Tutustu Yritykseen: Paneudu yritykseen, sen arvoihin, tavoitteisiin ja kulttuuriin. Räätälöi saatekirjeesi osoittamaan, miten osaamisesi ja kokemuksesi vastaavat yrityksen tarpeita ja missiota.
 2. Kohdista Kirje Oikealle Henkilölle: aina kun mahdollista, osoita saatekirjeesi tiettyyn henkilöön, kuten rekrytoijaan tai palkkaavaan johtajaan. Tämä osoittaa, että olet henkilökohtaisesti sitoutunut hakemaan tehtävää.
 3. Muokkaa Jokaista Kirjettä: Vältä käyttämästä yleistä pohjaa kaikissa hakemuksissasi. Muokkaa jokainen saatekirje korostamaan relevantteja pätevyyksiä ja kokemuksia kyseiseen tehtävään.
 4. Korosta Saavutuksiasi: Käytä saatekirjettäsi esitelläksesi tärkeimmät saavutuksesi ja ansioitasi. Anna konkreettisia esimerkkejä siitä, miten taitosi ovat edistäneet menestystäsi ja miten ne voivat hyödyttää yritystä.
 5. Pidä Se Ytimekkäänä ja Oleellisena: Saatekirjeesi tulisi olla selkeä, tiivis ja keskittyä olennaiseen. Vältä tarpeettomia yksityiskohtia tai tietoa, joka ei suoraan liity haettavaan tehtävään.
 6. Käytä Avainsanoja Työpaikkailmoituksesta: Sisällytä työpaikkailmoituksessa mainittuja avainsanoja ja ilmauksia saatekirjeeseesi. Tämä voi auttaa hakemustasi erottumaan ja osoittamaan, että sinulla on tarvittavat taidot ja pätevyys.
 7. Ilmaise Innostusta ja intohimoa: Näytä aitoa innostusta ja intohimoa tehtävää ja yritystä kohtaan. Kerro, miksi olet innoissasi mahdollisuudesta ja mitä motivoi sinua työskentelemään juuri heille.
 8. Tarkista Tarkasti: Lue saatekirjeesi huolellisesti läpi mahdollisten virheiden varalta. Hyvin kirjoitettu ja virheetön saatekirje osoittaa huolellisuutta ja ammattitaitoa.
 9. Päätä Kutsuun Toimintaan: Päätä saatekirjeesi vahvaan loppuun, jossa ilmaiset kiinnostuksesi ja kiität tilaisuudesta hakea tehtävää. Kutsu työnantajaa toimintaan, kuten haastatteluun.
 10. Seuraa Jälkikäteen: Lähetä saatekirjeen jälkeen seurantaviestit, jos et ole kuullut vastausta viikon tai kahden kuluessa. Tämä osoittaa jatkuvaa kiinnostusta ja voi auttaa pitämään hakemuksesi mielessä.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni