Arkkitehti CV esimerkki / Kirjoitusopas ja ladattavat mallit

Ansioluettelot ovat suuressa merkityksessä työnhaussa. Ne toimivat ennen kaikkea käyntikortteina mahdollisille työnantajille. Hyvä ansioluettelo sisältää hakijasta kaiken olennaisen tiedon, mitä työhön vaaditaan. Olennaisen tiedon lisäksi se näyttää myös hakijan persoonallisuudesta vahvan kuvan. Millainen siis on arkkitehdin ansioluettelo?

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Esimerkki arkkitehdin ansioluottelosta

Mikko Mallikas

Suunnitteluarkkitehti

mikko.mallikas@gmail.com

+35844123456789


Yhteenveto ammattitaidosta

Kerro ensin viimeisimmästä työpaikastasi sekä mitä kaikkea tyhösi kuului. Voit lisätä yhteenvedon onnistuneimmista projekteista. Kerro mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti omasta työtoimenkuvastasi edellisellä työnantajallasi. Laita työkokemuksesi aikajärjestyksessä.


Työkokemus

1.9.2015 - Tämä hetki

Arkkitehti Suomi

Johtava Arkkitehti

 • Asuinkompleksien lähialueen suunnittelu 2020
 • Viisi kerroksisten talojen suunnittelu 2019
 • Puistohotelli Arboretumin suunnittelu 2018

1.7.2011 - 31.8.2015

Arkktehdit Oy

Arkkitehti

 • Yksikerroksisten asuinrakennusten suunnittelu 2015
 • Voit kertoa kaikista erilaisista projekteista, joihin olet ollut osallisena

Koulutus

Tampereen teknillinen yliopisto

Arkkitehti

2010-2015

Taidot
 • Voit kertoa taidoista, jotka liittyvät arkkitehdin työhön.
 • Kerro ohjelmistoista, joita olet käyttänyt, esimerkiksi MS Office.
 • Kerro vahvuuksistasi, esimerkiksi kyvystäsi pystyä tiimityöhön tai kyvystä noudattaa aikarajoituksia.

Arkkitehdin ammatti on ehdottomasti yksi maailman vanhimmista ammateista. Sen parhaisiin puoliin kuuluu se, että sen merkitys ei ole vuosien varrella laskenut. Kysyntää alalla on hyvin paljon. Vuonna 2021 Suomessa oli 3 500 arkkitehtiä ja työllisyystilanne oli erittäin hyvä. Tulevina vuosina arkkitehtejä valmistuu vähemmän kuin jää eläkkeelle. Näin työllistymisen mahdollisuudet kasvavat entisestään. Vuonna 2020 arkkitehdin keskimääräinen palkka koko maassa oli 4 436 € kuukaudessa.

Kilpailu alalla on kuitenkin kovaa ja rekrytoijat ovat usein haastavassa tilanteessa hakemusten edessä. Hyvä ansioluettelo heijastaa hakijan ammattitaitoa parhaalla mahdollisella tavalla. Olennaista on myös, että arkkitehdin ansioluettelo heijastaa myös sekä luovuutta, että erikoistumista. Omaksi kokemukseksi on mahdollista määritellä esimerkiksi suunnitteluarkkitehti tai arkkitehti-restauraattori.

arkkitehti cv

Miten kirjoitetaan arkkitehdin ansioluettelo

Myös kokeneet ansioluettelon tekijät ovat joskus tehneet ensimmäisen ansioluettelonsa. Sinun kannattaa ehdottomasti tutustua ansioluettelo esimerkkiin, jotta saat mahdollisimman hyvän alun ansioluettelosi tekemiselle.  On tärkeää osata markkinoida itseään kunnolla ansioluettelossa. Hyvä arkkitehdin CV sisältää hakijastaan olennaisimmat perustiedot. Tärkeää on kuitenkin, ettei hakijan esittely ole liian syvällinen ja yksityiskohtainen.

Hyvä luettelo on ytimekäs ja tarjoaa informaatiota riittävästi. Arkkitehdin ansioluettelossa on hyvä tuoda esille omaa luovuutta sekä kerääntyneitä taitoja. Lisäks ansioluettelosta tulee löytyä kaikki tarvittavat perustiedot, eli nimi, osoite, puhelinnumero ja muut mahdolliset yhteystiedot. Tärkeisiin tietoihin lukeutuvat myös:

 • Valokuva – aina tärkeässä asemassa ansioluetteloa tehdessä. Kuvaksi kannattaa valita tyylikäs ja ammattimainen kuva.
 • Koulutus – lisää koulutus aina viimeisimmästä vanhimpaan. Huomaathan, että koulutuksen merkitys vähenee, kun työkokemusta karttuu.
 • IT-taidot – Arkkitehdin ammatissa erilaisten ohjelmistojen käyttö on tärkeää. Onkin hyvä merkitä ne taidot, joilla alan kannalta on merkitystä.
 • Kielitaito – Merkitse kielitaito selkeästi ja yksinkertaisesti. Yleisimpiä ovat suomi, ruotsi sekä englanti. Merkitse realistisesti sekä suullinen, että kirjallinen taito.
 • Työkokemus – Merkitse aina työnantajat uusimmasta vanhimpaan. Kerro työnantajan nimi, työsuhteen kesto kuukauden tarkkuudella, sekä työtoimenkuva.
 • Persoonallisuus – Kerro rehellisesti millainen henkilö olet. Tässä sopii mainita esimerkiksi, jos olet tiimityöskentelijä, aikatauluissa pysyvä tai nautit haasteista.
 • Luottomustehtävät ja harrastukset – Kerro pääpiirteittäin millaisia harrastuksia ja luottomustoimia sinulla on.
 • Lisätiedot ja suosittelijat – Jos olet voittanut alalta palkintoja, tämä on hyvä hetki mainita niistä. Suosittelijoiden merkintä voi puolestaan olla erittäin suuri plussa. Varmista aina, että suosittelija suostuu suosittelemaan sinua.

Layout

Arkkitehdin ansioluetteloa tehdessä on hyvä huomioida, että siinä tulee esiin myös ansioluettelon tekijän kekseliäisyys. Sommittelu ja CV:n taitto näyttelevät aina suurta osaa, kun halutaan positiivista huomiota. Hyväksi havaittu työkalu on CV-pohja, josta löytyvät erilaiset ansioluettelopohjat.

Mieleisen ansioluettelo pohjan valinta on tärkeää, mutta yhtä oikeaa pohjaa ei ole arkkitehdeille. Näin ollen kannatta valita juuri itseä miellyttävä pohja. Kun valitset itsellesi mieleisen pohjan, voit samalla luottaa siihen, että saavutat sekä ammatillisen, että hyvin harkitun ulkoasun omalle ansioluettelollesi. On erittäin tyypillistä, että rekrytoija kiinnittää huomiota ensimmäisenä CV:n ulkoasuun. Kun haluat erottua eduksesi muihin hakijoihin nähden, tulee sinun kiinnittää huomiota sommitteluun sekä värimaailmaan.

Muotoilu ja rakenne

Muotoilu ja rakenne ovat tärkeässä osassa ansioluettelossa. Muotoilun ja rakenteen kannalta CV-pohjasta voi löytyä erittäin hyviä ja houkuttelevia pohjia. Erilaisilla rakenteen ja muotoilun ratkaisuilla voi olla suuri merkitys, kun haluat kiinnittää huomioita erilaisiin osa-alueisiin osaamisessasi. Tekstin muotoilu on vapaasti itsesi päätettävissä, mutta ammattimaiset ansioluettelopohjat mahdollistavat laadukkaan kokonaisuuden.

 • Kronologinen ansioluettelopohja – Hyvin tyylikäs ja ammattimainen vaihtoehto ansioluettelolle. Kronologisessa ansioiluettelossa koulutus ja työkokemus on esitelty aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Tämä ansioluettelopohja sopii erityisesti sellaiselle hakijalle, jolla on jo runsaasti työkokemusta sekä osaamista alalta.
 • Funktionaalinen ansioluettelopohja – Pohja joka mahdollistaa lukijan huomion kiinnittämisen asioihin, jotka ovat työhistorian ulkopuolella. Tässä pohjassa voi korostaa muita taitoja ja esimerkiksi koulutusta. Tämä ansioluettelopohja soveltuu niille hakijoille, joilla on työuralle osunut pomppuja tai esimerkiksi runsaasti lyhyitä työsuhteita.
 • Moderni ansioluettelopohja – Yhdistelmä kronologisesta ansioluettelosta sekä funktionaalisesta ansioluettelosta. Lopputuloksena modernin pohjan käytössä on monipuolinen CV, jossa ovat yhdistyneet parhaimmat palat työhistoriasta, koulutuksesta sekä työhön liittyvistä kokemuksista.
arkkitehti cv

Otsikko ja yhteystiedot

Sen lisäksi, että ansioluettelossa huomio kiinnittyy visuaaliseen ulkonäköön, myös otsikko herättää huomion. Hyvä otsikko on sellainen, joka kiinnittää huomion ja houkuttelee jatkamaan lukemista. Mutta millainen on huono otsikko? Huonossa otsikossa käytetään kuluneita fraaseja ja se ei herätä lukijassa erityistä kiinnostusta.

 • Arkkitehdiksi haluavan ansioluettelo

Erittäin tylsä ja mitään sanova otsikko, jossa sanotaan ainoastaan itsestäänselvyys.

 • Ansioluettelo, joka paljastaa osaamiseni

Lyhyt ja ytimekäs otsikko, joka on sekä positiivinen, että kiinnostava.

Monet jännittävät suotta valokuvan lisäämistä hakemukseen. On kuitenkin selvää, että lähes jokainen yritys on kiinnostunut näkemään potentiaalisen ehdokkaansa kasvot. Tärkeää kuvassa on sen laatu ja ammatillisuus. Tähän ei vaadita ammattilaisen ottamaa kuvaa, mutta esimerkiksi juhlissa otettu selfie ei välttämättä toimi ammatillisena kuvana.

Kokemus: paljasta kokemuksesi arkkitehdin työstä

Arkkitehdin ansioluettelo koostuu monista erilaisista osioista, joista tärkeimmässä osassa lienee työkokemuksen osuus. Työkokemus itsessään jo riittää vakuuttamaan työnantajan siitä, että hallitset ammatilliset tehtäväsi. Hyvä idea on merkitä CV:hen työtehtäväsi viimeisen 10-15 vuoden ajalta, jos se vain on mahdollista.

👉 Älä liioittele työkokemus listan kohdalla. Olennaista ei ole, että listalta löytyvät kaikki mahdolliset työtehtävät. Olennaista onkin haettavan paikan kannalta tärkeät roolit. Yleisesti ottaen paras tapa tehdä lista, on laittaa oma työkokemus kronologisessa järjestyksessä uusimmasta viimeisimpään. On tietenkin olennaista, että työkokemus osio tukee samalla ansioluettelosi muita vaiheita.

Mikäli työkokemuksesi ei ole yhteneväinen, ei huolta silti ole.  Kun suunnittelet ansioluettelosi hyvin, voit korostaa samalla omia henkilökohtaisia vahvuuksiasi esimerkiksi koulutuksen puolella. Jos sinulla on haettavan paikan kannalta olennaista kokemusta yhtään, kannattaa lyhyetkin pätkät merkitä ylös.

Mitä kaikkea sinun kannattaa huomioida työkokemuksen esittelyssä?

 • 📌 Kiinnitä enemmän huomiota omille tuloksillesi ja oman työtoimenkuvasi esittelylle, kuin itse työnantajan esittelylle. On tärkeämpää, että osaamisesi tulee esille, kuin työnantajan tiedot.
 • 📌 Jos olet osallistunut kursseille työsuhteessa, merkitse myös ne aina ylös työkokemuksen ohella.
 • 📌 Mahdollisuuksien mukaan käytä myös numeraalisia esimerkkejä. Jos olet esimerkiksi parantanut työpaikkasi tulosta 50 % tai 100 %, niin mainitse se tässä. Se voi olla erityisen tärkeää työnantajalle.

Oleellista ansioluettelossa ei ole se, millaista toiminta oli edellisellä työpaikallasi. Oleellisempaa on kertoa millaisen panoksen itse toit työnantajalle. Älä käytä tilkesanoja vaan pyri lyhyesti ja ytimekkäästi tuomaan esiin vain olennaiset asiat. Tässä muutama esimerkki siitä, miten arkkitehdin ansioluettelossa ilmaisutavalla on merkitystä: 👇


VIRHEELLINEN
Suunnittelin kolmekerroksisen asuinrakennuksen.

OIKEA
Olin vastuussa suuresta projektista, jossa tarkoituksena oli suunnitella kolmikerroksisia taloja tulevaisuuden asuntomessuja ajatellen. Työpanokseni ansiosta yrityksen tulos nousi 6 kk aikana 55 %.

Ensimmäinen esittelyvirke on hyvin lyhyt ja mitäänsanomaton. Projektin onnistuneisuudesta ei ole mitään tietoa. Viimeinen virke puolestaan tarjoaa työnantajalle sekä numeraalista tietoa, että selvityksen omasta panostuksestasi.

Miten kuvailla koulutusta

Koulutustaustan on suuressa merkityksessä, kun työnhaku on kyseessä. Tämä pätee kaikkiin aloihin, kuten myös arkkitehdin ammattiin. Tärkeintä on myös koulutuksen kohdalla, että se on selkeä ja johdonmukainen. Kronologinen järjestys koulutuksen saralla on myös olennaista. Kun koulutukset ovat merkittyinä uusimmasta vanhimpaan, on kokonaisuus helposti havaittavissa.  Toisen asteen koulutusta ei yleensä mainita erikseen, jos hakijalla on myös korkeampi tutkinto, kuten yliopistotutkinto tai ammattikorkeakoulun tutkinto taustalla.

Mitä tuoreempi tutkinto on, sitä enemmän sitä kannattaa korostaa ansioluettelossa. Opinnoista kannattaa antaa aina ehdottomasti seuraavat perustiedot, jotta epäselvyyksiä ei jää: 👇

 • 📌 Oppilaitoksen nimi ( esimerkiksi yliopisto / korkeakoulu)
 • 📌 Tutkinto (tässä tapauksessa esimerkiksi suunnitteluarkkitehdin koulutus)
 • 📌 Oppilaitoksen sijainti (Suomessa Helsinki, Oulu tai Tampere)
 • 📌 Valmistumispäivämäärä
 • 📌 Lopuksi voit mainita arvosanasi, mutta se ei ole pakollista. Jos arvosanat ovat kiitettäviä tai erinomaisia, voi niiden maininta kannattaa.
arkkitehti cv

Tässä esimerkki, kuinka ilmoittaa koulutus:

Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehdin tutkinto sekä Tekniikan kandidaatti, Tampere, Elokuu 2010–Toukokuu 2016.

Mikäli et ole vielä hakuaikana valmistunut koulutusohjelmasta, voit ilmaista sen seuraavalla tavalla:

Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehdin tutkinto sekä Tekniikan kandidaatti, Tampere, Valmistun vuonna 2023.

Jos taustallasi on vankkaa akateemista osaamista, kuten tutkimuksia, julkaisuja, rahoituksia tai muita vastaavia, ne kannattaa myös esitellä ansioluettelossa. Tässä lisää aiheita, joita voit tuoda esille mahdollisuuksien mukaan 👇

 • 📌 Mahdollinen opetuskokemus
 • 📌 Erilaiset tutkimustyöt
 • 📌  Rahoitukseen liittyvät aiheet
 • 📌  Ammatillinen kokemus alasta
 • 📌  Alaan liittyvät tunnustukset ja pätevyydet
 • 📌  Erilaiset koulutustapahtumat, seminaarit sekä muut vastaavat

Mikäli sinulle ei ole vielä karttunut  kokemusta arkkitehtinä toimimisesta, ei hätää kuitenkaan ole. Tärkeintä on tuolloin panostaa ansioluettelossa muihin tekijöihin. Keskity niihin asioihin, jotka tukevat tulevassa työssä pärjäämistä. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi koulutus- tai harrastuspohja, jotka alaan liittyvät selkeästi. Tässä vaiheessa kannattaa tutustua myös arkkitehdin cv-malli ja -esimerkki CV Pohjan sivuilta (https://cv-pohja.com/), näin pääset satsaamaan ansioluoettolosi visuaaliseen ilmeeseen. Varsinkin aloittelijalle valmiit mallit helpottavat alussa ansioluettelon jäsentelyä.

Parhaat taidot arkkitehdin CV:hen

Arkkitehti voi tarvita erityisiä taitoja pärjätäkseen työssään. Arkkitehdillä täytyy olla äärimmäisen hyvä hahmotuskyky sekä ymmärrys fysiikasta. Luonnollisesti työ vaatii erittäin paljon luovuutta sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Hyvä arkkitehti on työssään huolellinen, mutta samalla hyvällä ongelmanratkaisu kyvyllä varustettu. Tietoteknisten taitojen lisäksi tulee arkkitehdillä olla myös riittävästi sosiaalisiataitoja ryhmätyöskentelyyn. Arkkitehdin työ ei ole helppoa, joten stressin sietoa tulee olla riittävästi. Monipuolisen työtoimenkuvan vuoksi ansioluettelosta tuleekin löytyä myös näitä taitoja.

Useimpiin töihin vaaditaan eräänlaisia taitoja, kuten vankka koulutus ja lisäkurssit. Mutta lisäksi myös yleisempiä taitoja vaaditaan. Yleisimpiin taitoihin kuuluvat juuri esimerkiksi paineen sieto sekä aikatauluissa pysyminen. Näistä taidoista voit kuulla puhuttavan nimillä hard skills ja soft skills. Nämä kannattaa aina jaotella erikseen ansioluettelossa.

Arkkitehti tarvitsee työssään esimerkiksi  seuraavia kovia taitoja:

 • 👉 Erittäin hyvä hahmotuskyky
 • 👉 Hyvä ongelmanratkaisu kyky.
 • 👉 Tarvittavien ohjelmistojen hallinta eli riittävät IT-taidot.
 • 👉 Kyky sietää painetta
 • 👉 Kyky toimia aikarajojen puitteissa.
 • 👉 Kyky kommunikoida suomeksi, englanniksi ja mieluiten ruotsiksi.
 • 👉 Kyky toimia ryhmässä.
 • 👉 Visuaaliset taidot

Pehmeiksi taidoiksi voidaan puolestaan lisätä muun muassa seuraavat taidot:

 • 👉 Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
 • 👉 Pitkäjänteisyys ja kyky nähdä laatikon ulkopuolelle.
 • 👉 Huolellisuus ja tarkkaavaisuus.
 • 👉 Joustavuus ja hyvä palautteen vastaanottaminen.
arkkitehti cv

Ammatillinen yhteenveto: ansioluettelosi tiivistelmä

Tiivistelmä eli profiiliteksti toimiin eräänlaisena käyntikorttina. Tiivistelmä sisältää lyhyesti ja ytimekkäästi tiedon siitä, millainen olet työnhakijana. Lyhyen ja napakan tiiv istelmän tulee kertoa työnantajalle selkeästi, miksi juuri sinut kannattaa toimeen valita.

Mitä kaikkea löytyy hyvästä tiivistelmästä? 👇

📌 Mikä on osaamisesi ja pätevyytesi kyseiseen tehtävään verrattuna?

OIKEA
“Olen työskennellyt arkkitehtina 10 vuoden ajan, tehden suuria projekteja niin suomalaisille, kuin kansainvälisille yrityksille. Tutkintoni olen suorittanut Tampereen Teknisessä Yliopistossa.”

📌 Kerro myös millainen henkilö olet.

OIKEA
“Olen aiemmilla työpaikoilla saanut positiivista palautetta siitä, että toimin hyvin myös paineen alaisena ja olen tiimipelaaja”

📌Onko sinulla millaisia suunnitelmia tulevaisuuden suhteen?

OIKEA
“Haluan alati kehittyä arkkitehtina ja ylittää aiemmat saavutukseni.”

Arkkitehdin ansioluettelon lisäosat

Arkkitgehdin ansioluettelo sisältää myös muita osioita työkokemuksen ja koulutustaustan ohella.  Kuitenkin esille tuotavat taidot riippuvat aina siitä, millainen haettava rooli on. Mikäli olet hakemassa kansainväliseen yritykseen töihin, on kielitaidolla huomattavasti suurempi merkitys kuin Suomessa työskennellessä. Koska kyseessä on arkkitehdin ansioluettelo, ovat hakijan tietokonetaidot sekä  kielitaito tärkeässä osassa työn luonteen vuoksi. Harrastuksista voit toki myös mainita, mikäli koet, että ne ovat oleellisia työnhaussa kyseiseen rooliin.

Tietokonetaidot ja todistukset

IT-taidot ovat keskeisessä osassa arkkitehdin ammattia. Tarvittavia ohjelmia ovat esimerkiksi ohjelmat kuten Microsoft  Office ja Adobe Creative Cloud, mutta myös monia muita ohjelmia arkkitehdin tulee osata käyttää. muihin ohjelmiin kuuluvat esimerkiksi AutoCAD -arkkitehtuuri, SketchUp sekä monet muut olennaiset ohjelmistot.

Usein on hyvä myös kertoa, miten ohjelmistojen käyttö sujuu. Selkeä tapa ilmaista kokemus koskee myös IT-aihetta. Voit esimerkiksi kertoa käyttäneesi ohjelmistoa päivittäin  tai toistuvasti. Muista kuitenkin pysyä totuudessa, älä mainosta hallitsevasi ohjelmistoa, jota et oikeasti tunne.

Arkkitehdiksi tuleminen edellyttää viiden vuoden koulutusta. Lähes kaikilla hakijoilla on taustallaan korkeakoulujen kandidaattitasoinen koulutusohjelma, eli Tekniikan kandin tutkinto. Jos tutkintoa ei ole, voi paikan saaminen vaatia erittäin tehokasta itsensä markkinointia. Kun taas olet käynyt koulutusohjelman loppuun ja olet valmis arkkitehti, myös työnantaja pitää sinua potentiaalisempana vaihtoehtona.

Kieli

Kielitaidon olennaisuus on aina puhtaasti haetusta työpaikasta kiinni. Kielitaidon merkitys riippuu työskentely-ympäristöstä, sekä siitä mitä kieliä työpaikalla vaaditaan. Yleisesti ottaen arkkitehdit työskentelevät niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Onkin olennaista, että oman äidinkielen lisäksi vähintään englannin osaaminen on tarpeen. Laajaa kielitaitoa voidaan yleensä pitää tärkeänä asiana, joten rohkaisemme ehdottomasti kertomaan kielitaidosta.

Jos sinulla on taustalla kieliin liittyviä opintoja, on niistä hyvä mainita tässä vaiheessa. Sinun kannattaa myös arvioida kielitaitoasi, sillä ero on suuri natiivitason osaamisen ja kielen perusteiden osaamisen välillä. Kannattaa myös erikseen mainita, onko kyseessä puhuttu kieli vai kirjoitettu kieli.  Voit luonnehtia kielitaitoasi seuraavasti: 👇

 • 💡 Oppinut alkeet
 • 💡 Tyydyttävä
 • 💡 Hyvä
 • 💡 Kiitettävä
 • 💡Äidinkieli

Vinkkejä arkkitehdin ansioluettelon optimointiin

Miten voit työstää ansioluettelosi entistä paremmaksi?

 • Arkkitehdin ansioluettelo on aina kokonaisuus, jota muokataan kutakin työpaikkaa ja työtehtävää ajatellen. Näin ollen ei ole kannattavaa lähettää samaa CV:tä eri työnantajille, sillä eri työpaikat etsivät erilaisia ominaisuuksia työntekijältä.
 • Päivitä ansioluettelosi aina haun mukaisesti. Voit tehdä lisäyksiä tai poistaa epäolennaisia kohtia ansioluettelostasi.
 • Nykyisin useat yritykset käyttävät ansioluetteloiden läpikäyntiin ATS-ohjelmaa. Ohjelma karsii tiettyjen hakusanojen perusteella ansioluetteloita. Tämä arkkitehdin kannattaa huomioida, sillä väärät avainsanat voivat pahimmassa tapauksessa tuhota mahdollisuudet hakuprosessissa etenemiseen.
 • Kiinnitä huomiota siihen, että ohjelmat, joista sinulla on kokemusta, saavat tarvittavan määrän tilaa ansioluettelossasi.

Miten siis optimoida ja viilata ansioluettelo kunnolla? Olennaisia vaiheita optimointiin ja viilaamiseen ovat seuraavat asiat: 👇

 • Lue työpaikkailmoitus aina huolellisesti ja käytä tarpeen mukaan niissä käytettyjä avainsanoja.
 • Älä käytä liikaa hakusanoja ja avainsanoja, vaikka ne noteeraat. Pahimmillaan liiallinen hakusanojen käyttö tekee sisällöstä epäselvän ja haastavan lukea.
 • Muokkaa ansioluetteloasi aina työnantaja kohtaisesti. Sama ansioluettelo ei sovellu kaikille työnantajille toimesta riippuen.

Yhteenveto: kirjoita täydellinen ansioluettelo arkkitehdin alalta

Arkkitehdin ansioluettelo on periaatteessa erittäin helppo tehdä. Sen tekemisessä tulee kuitenkin olla huolellinen. Tarkista aina, että mainitset ansioluettelossa aina kaikki vaadittavat tiedot. Aloita ansioluettelon tekeminen valitsemalla itsellesi mieleinen ansioluettelon pohja, jonka täytät huolellisesti.

Ansioluettelossasi sinun tulee tuoda esille kokemuksesi arkkitehdin alasta. Huomioi kokemuksessa aina sekä työkokemuksesi, että koulutuksesi. On hyvä huomioida, että työnantajan tulee ansioluettelon perusteella kyetä päättämään, oletko heidän hakemansa henkilö.

arkkitehti cv

Täydennä CV:tä saatekirjeellä

Arkkitehdin ansioluettelo sisältää yleensä myös saatekirjeen. Saatekirjeen tarkoitus on tuoda mahdolliselle työnantajalla henkilökohtaisempi käsitys sinusta hakijana. Näin voit antaa persoonallisemman säväyksen, kuin mitä ainoastaan ansioluettelo kykenee mahdollistamaan. Saatekirje voi olla henkilökohtaisempi ja sisältää muun muassa tiedon siitä, miksi olet hakemastasi paikasta kiinnostunut. Hyvä saatekirje on aina lyhyt ja ytimekästä, mutta samalla luo sinusta kiinnostavan kuvan työnantajan silmissä.

Aloita aina saatekirje tervehtimällä työnantajaa, sen jälkeen voit siirtyä itsesi esittelyyn. Voit esimerkiksi perustella omin sanoin, miksi juuri sinut kannattaa valita työntekijäksi. Samalla kun kerrot esimerkiksi osaamisestasi, voit myös tehdä viittauksia ansioluetteloosi. Kun olet saanut saatekirjeen päätökseen, lopeta kirje napakasti. Voit saatekirjeellä luoda itsestäsi mielenkiintoisen kuvan työnantajan silmissä.

FAQ

Kannattaako arkkitehdin ansioluetteloon lisätä valokuvaa?

Hyvin usein hakuprosessin kannalta valokuvalla on suuri merkitys. On hyvin yleistä, että työnantaja haluaa nähdä potentiaalisen hakijan kasvot. Kuva ei ole pakollinen, mutta se voi olla erittäin hyvä lisä.

Miten pääsen alkuun ansioluettelon teossa?

Ansioluettelon tulee olla aina kiinnostava ja huolellisesti tehty. Esimerkiksi CV-pohjan avulla voit päästä hyvään alkuun. Valitset vain mieleisesi pohjan ja nappaat tästä artikkelista vinkit talteen.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni