Hengenpelastajan saatekirjeen mallit - Näin kirjoitat vaikuttavan saatekirjeen

Hengenpelastajan saatekirjeen kirjoittaminen voi tuntua monille haastavalta tehtävältä. Tämän kriittisen dokumentin tarkoituksena on kuitenkin erottaa sinut muista hakijoista ja antaa mahdolliselle työnantajalle syvällisempi käsitys kyvyistäsi, kokemuksestasi ja arvostuksestasi tässä elintärkeässä roolissa. Hengenpelastajan saatekirjeen kirjoittaminen on keskeistä hakeutuessa tehtävään, jossa vaaditaan paitsi fyysistä kuntoa myös poikkeuksellista valmiutta reagoida välittömästi ja tehokkaasti hätätilanteissa.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Hengenpelastajan Saatekirje: Ymmärtäminen ja Valmistautuminen

Esimerkki:

[Oma nimi]

[Oma osoite]

[Oma kaupunki, postinumero]

[Puhelinnumero]

[Sähköpostiosoite]

[Päivämäärä]

Helsinki Beach Rescue

Rauhankatu 1

00100 Helsinki

Hyvät Helsinki Beach Rescue -tiimin jäsenet,

Havaittuani työpaikkailmoituksenne hengenpelastajan tehtävästä paikallisessa sanomalehdessä, haluan ilmaista vahvan kiinnostukseni tätä tehtävää kohtaan. Olen koulutukseltani ensihoitaja ja minulla on vankka kokemus hengenpelastustoiminnasta.

Työkokemukseni kautta olen kehittänyt vahvat taidot hätätapauksien käsittelyssä sekä kyvyn työskennellä tehokkaasti paineen alla. Olen suorittanut useita hengenpelastajan kursseja ja minulla on voimassa oleva EA2-tutkinto sekä kortti vesipelastuksesta. Olen myös fyysisesti hyvässä kunnossa ja pystyn suoriutumaan hengenpelastajan tehtävistä erittäin hyvin.

Aiemmassa työssäni uimahallin hengenpelastajana olen ollut mukana useissa hätätapauksissa, joissa olen osoittanut kykyni toimia nopeasti ja tehokkaasti. Olen saanut positiivista palautetta sekä työtovereiltani että esimieheltäni rauhallisuudestani ja ammattitaidostani kriittisissä tilanteissa. Uskon, että nämä taidot ja kokemukset tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan hengenpelastajan tehtävään Helsinki Beach Rescue -tiimissänne.

Olen aina ihaillut Helsinki Beach Rescue -tiimin työtä ja arvostan suuresti tiimin sitoutumista turvallisuuteen ja ensiapuun. Olen varma, että tämä tehtävä tarjoaa minulle mahdollisuuden käyttää taitojani ja kokemustani merkityksellisellä ja palkitsevalla tavalla.

Olen innokas keskustelemaan kanssanne lisää siitä, kuinka voisin tuoda omaa osaamistani ja kokemustani tiimiinne. Kiitos, että otitte minut huomioon ja käytitte aikaa tämän kirjeen lukemiseen.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]

Hengenpelastajan saatekirjeen rakenteen tärkeimmät yksityiskohdat

Saatekirje on ensiarvoisen tärkeä elementti hengenpelastajan työpaikkaa haettaessa. Se on käyntikortti, joka antaa ensivaikutelman hakijan ammattitaidosta ja soveltuvuudesta tehtävään. Korkeatasoinen saatekirje, jossa kiinnitetään huomiota myös sen ulkoasuun, antaa hakijalle kilpailuedun ja erottaa hänet joukosta. Saatekirjeen visuaalinen ilme kertoo hakijan tarkkuudesta, huolellisuudesta ja kyvystä viestiä selkeästi - ominaisuuksista, jotka ovat keskeisiä hengenpelastajan tehtävässä. Se on mahdollisuus asettaa itsensä valokeilaan ja osoittaa, että on valmis kohtaamaan urapolun tuomat haasteet ja tavoitteet.

Tervehdys Hengenpelastajan Saatekirjeessä

Asianmukainen tervehdys on ensiarvoisen tärkeä osa hakemusta, sillä se on ensimmäinen asia, jonka palkkaava johtaja tai työnantaja näkee. Hyvä tervehdys voi antaa ammattimaisen ja järjestäytyneen vaikutelman, kun taas huolimaton tai epäasiallinen tervehdys voi johtaa siihen, että hakemus jää huomiotta. Hengenpelastajan virkaan hakiessa on tärkeää, että tervehdys on sekä ammattimainen että kunnioittava.

Tässä muutamia esimerkkejä asianmukaisista tervehdyksistä palkkaavalle johtajalle tai työnantajalle, kun haetaan hengenpelastajan virkaa:

 1. Arvoisa vastaanottaja (tämä on turvallinen ja ammattimainen vaihtoehto, jos et tiedä vastaanottajan nimeä)
 2. Arvoisa herra/madame (käytä tätä, jos tiedät vastaanottajan sukupuolen, mutta et nimeä)
 3. Arvoisa [vastaanottajan sukunimi] (käytä tätä, jos tiedät vastaanottajan nimen)
 4. Hei [vastaanottajan etunimi] (tämä on epämuodollisempi, mutta silti kunnioittava vaihtoehto, jos olet jo aiemmin ollut yhteydessä vastaanottajaan)

On myös tärkeää, että tervehdys vastaa hakemuskirjeen tai sähköpostin sävyä. Jos hakemus on hyvin virallinen, tervehdyksenkin tulisi olla virallinen. Toisaalta, jos hakemus on rennompi, voi olla sopivaa käyttää hieman epämuodollisempaa tervehdystä.

Hengenpelastajan Saatekirjeen Avauskappaleen Merkitys

Hengenpelastajan saatekirjeen avauskappaleessa on tärkeää ilmaista hakijan kiinnostus kyseistä työpaikkaa kohtaan. Hakijan tulisi kertoa miksi hän on kiinnostunut juuri tästä työpaikasta ja miten hän uskoo voivansa tuoda lisäarvoa työnantajalle.

Avauskappaleessa tulisi myös mainita, mistä hakija on saanut tiedon avoimesta työpaikasta. Tämä voi olla esimerkiksi työpaikkailmoitus verkkosivustolla, suositus nykyiseltä tai entiseltä työntekijältä, tai vaikkapa tieto työpaikasta alan tapahtumasta. Tiedon lähteen mainitseminen antaa työnantajalle tietoa siitä, miten tehokkaasti heidän työpaikkailmoituksensa tavoittaa potentiaaliset hakijat ja missä kanavissa heidän kannattaa mainostaa.

Avauskappaleessa on tärkeää herättää työnantajan mielenkiinto ja saada hänet lukemaan koko saatekirje. Sen vuoksi hakijan kannattaa käyttää aikaa ja energiaa sen muotoiluun ja sisältöön. Kiinnostavalla ja hyvin kirjoitetulla avauskappaleella hakija voi erottua muista hakijoista ja parantaa mahdollisuuksiaan saada haastattelukutsu.

Esimerkki avauskappaleesta:

"Olen innostunut hakiessani Hengenpelastajan tehtävää teidän uimapuistossanne, jonka näin mainittavan [työpaikkailmoituksessa/verkkosivustollanne/sosiaalisen median postauksessa]. Olen aina nauttinut uimisesta ja vesiurheilusta, ja uskon, että vahva fyysinen kuntoni ja ensiaputaidot tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tähän tehtävään.

OIKEA

Arvoisa rekrytoija,

Olen erittäin kiinnostunut hakeutumaan avoinna olevaan Hengenpelastajan tehtävään yrityksessänne, jonka huomasin ilmoituksenne LinkedIn-palvelussa. Olen aina ihaillut organisaationne sitoutumista turvallisuuteen ja yhteisön hyvinvointiin, ja uskon vahvasti, että minulla on tarvittavat taidot ja kokemus tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen.


Hengenpelastajan Saatekirjeen Runkokappaleiden Yleiskatsaus

Hengenpelastajan saatekirje on tärkeä dokumentti, joka ei ainoastaan vahvista henkilön pätevyyttä ja valmiuksia hengenpelastajan tehtävissä, vaan myös tarjoaa arvokasta tietoa hänen ammatillisesta taustastaan, kokemuksestaan ja taidoistaan. Saatekirjeen pääkappaleet ovat olennaisia, sillä ne antavat syvällisen kuvan henkilön kyvyistä, asenteista ja motivaatiosta.

Pääkappaleet eivät ole pelkästään informatiivisia, vaan ne myös esittävät henkilön ainutlaatuisen näkökulman ja kertovat hänen tarinansa. Ne korostavat hänen sitoutumistaan turvallisuuteen, ensiaputaitojaan, fyysistä kuntoaan ja kykyään toimia paineen alla. Lisäksi ne osoittavat kyvyn työskennellä tiimissä ja johtaa sitä tarvittaessa.

Nämä pääkappaleet eivät ole vain tärkeitä hengenpelastajalle itselleen - ne ovat myös tärkeitä työnantajille, jotka etsivät pätevää, luotettavaa ja sitoutunutta hengenpelastajaa. Saatekirjeen pääkappaleilla on siis merkittävä rooli hengenpelastajan työnhakuprosessissa.

Hengenpelastajan saatekirjeen ensimmäisessä kappaleessa on tärkeää esitellä ne taidot ja kokemukset, jotka tekevät hakijasta kykenevän suoriutumaan työtehtävistä. Tämä on tilaisuus korostaa esimerkiksi uimataitoa, ensiaputaitoja, pelastustoiminnan osaamista tai muita kyseiseen työhön liittyviä taitoja. Lisäksi on hyvä mainita aiempi kokemus vastaavista tehtävistä tai muu relevanteista työtehtävistä.

On tärkeää yhdistää omat taidot ja kokemus työn vaatimuksiin. Tämä auttaa työnantajaa näkemään, kuinka hakija voisi sopeutua työympäristöön ja suoriutua tehtävistä. Esimerkiksi jos työpaikkailmoituksessa korostetaan kykyä toimia paineen alla, hakijan tulisi kertoa omista kokemuksistaan, jotka osoittavat kyseisen taidon. Hakijan tulee siis tehdä selväksi, että hänellä on tarvittavat valmiudet hengenpelastajan tehtävään.

OIKEA

Minun nimeni on Liisa Lahtinen ja olen sertifioitu hengenpelastaja, jolla on yli viiden vuoden kokemus uima-altaiden ja ranta-alueiden valvonnasta. Olen erittäin koulutettu ja taitava ensiavussa, uimaopetuksessa ja veden pelastamisessa, mikä on tehnyt minusta luotettavan ja arvostetun työntekijän aikaisemmissa tehtävissäni. Olen varma, että nämä taidot, yhdistettynä vahvaan fyysiseen kuntooni ja kykyyni toimia paineen alla, tekevät minusta ihanteellisen ehdokkaan hengenpelastajan rooliinne.


Hengenpelastajan saatekirjeen toisessa kappaleessa on tärkeää esitellä omat saavutukset ja työpanos, koska ne antavat konkreettisen kuvan hakijan kyvyistä ja osaamisesta. Kappaleessa on hyvä tuoda esiin esimerkiksi tilanteita, joissa hakija on onnistunut pelastamaan ihmishenkiä, tai muita merkittäviä saavutuksia työuralla. On myös hyvä korostaa, miten nämä saavutukset voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa, sillä se osoittaa hakijan ymmärrystä työnantajan tarpeista ja tavoitteista. Esimerkiksi, jos hakija on ollut osa tiimiä, joka on kehittänyt uusia turvallisuuskäytäntöjä, se voi olla hyödyllistä tulevalle työnantajalle.

OIKEA

Arvoisa vastaanottaja,

Olen toiminut viimeiset viisi vuotta hengenpelastajana Suomen Punaisen Ristin palveluksessa, missä olen vastannut sekä uimarantojen turvallisuudesta että ensiapukoulutuksista. Saavutukseni tällä alalla ovat erinomaisen hyödyllisiä teidän organisaatiossanne, sillä olen osoittanut kykyni toimia tehokkaasti ja rauhallisesti paineen alla, pelastaa ihmishenkiä ja opastaa muita turvallisuuskysymyksissä.

Toivon, että minun laaja kokemukseni ja taitoni hengenpelastajana voisivat olla arvokas lisä teidän tiimissänne ja auttaa varmistamaan asiakkaidenne turvallisuuden.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]


Hengenpelastajan saatekirjeen kolmannen kappaleen tulisi sisältää yrityksen tuntemus, koska se osoittaa, että hengenpelastaja on kiinnostunut nimenomaan kyseisestä yrityksestä ja on perehtynyt sen toimintaan. Tämä viestittää työnantajalle hengenpelastajan sitoutumista ja motivaatiota kyseiseen työpaikkaan.

Lisäksi kappaleessa tulisi selittää, miksi yritys sopii ihanteellisesti hengenpelastajalle. Tämä voi olla esimerkiksi yrityksen arvojen, työympäristön tai työtehtävien näkökulmasta. Tällainen kohdistettu viesti voi auttaa vakuuttamaan työnantajan siitä, että hengenpelastaja on oikea valinta kyseiseen tehtävään yrityksessä.

OIKEA

Olen seurannut yrityksenne toimintaa jo useiden vuosien ajan, ja olen erittäin vaikuttunut siitä, miten teillä on jatkuvasti kyky kehittää innovatiivisia ratkaisuja haastaviin ongelmiin. Arvostan yrityksenne sitoutumista turvallisuuteen ja sen jatkuvaa pyrkimystä parantaa ja uudistaa alaa. Uskon, että nämä arvot sopivat erinomaisesti omiini, ja olen varma, että voisin tuoda lisäarvoa tiimiinne. Teidän yrityksenne maine hengenpelastusalan edelläkävijänä tekee siitä ihanteellisen paikan minulle soveltaa ja kehittää taitojani.


Hengenpelastajan Saatekirjeen Päätöskappale

Hengenpelastajan saatekirjeen päätöskappale on olennainen osa hakemusta, sillä se antaa hakijalle tilaisuuden ilmaista innostuksensa tehtävää kohtaan ja kertoa, miksi juuri hän on oikea henkilö valittavaksi. Tässä kohden on tärkeää mainita, että on valmis keskustelemaan tehtävästä lisää haastattelussa, mikä osoittaa aktiivisuutta ja kiinnostusta.

Päätöskappaleessa on myös hyvä esittää yhteystiedot selkeästi, jotta potentiaalinen työnantaja voi helposti ottaa yhteyttä. Kiitollisuuden ilmaiseminen mahdollisuudesta hakea kyseistä tehtävää viestii positiivista asennetta ja arvostusta työnantajaa kohtaan.

Näin ollen päätöskappale ei ole pelkästään kirjeen lopetus, vaan se on tärkeä osa hakijan esittelyä ja mahdollisuus tehdä vaikutus. Tämä kappale voi olla juuri se elementti, joka erottaa hakijan edukseen muiden joukosta.

OIKEA

Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta liittyä teidän tiimiinne ja auttaa pelastamaan ihmishenkiä. Odotan innolla tilaisuutta keskustella kanssanne lisää siitä, kuinka voisin tuoda panokseni teidän organisaatioonne. Kiitän teitä jo etukäteen ottamasta saatekirjeeni huomioon ja toivon kuulevani teistä pian. Ystävällisin terveisin, [Nimesi].


Kiitollinen loppu Hengenpelastajan saatekirjeeseen

Kohteliaisuuspuheenvuoro on elintärkeä osa ammatillista vuorovaikutusta. Se osoittaa kunnioitusta ja arvostusta vastapuolen aikaa ja panosta kohtaan. Sopiva kohteliaisuuspuheenvuoro on erityisen merkittävä, kun haetaan työpaikkaa, kuten Hengenpelastajan tehtävää.

Hengenpelastajan työhakemuksessa kohteliaisuuspuheenvuoro voisi olla esimerkiksi seuraava: "Kiitän teitä suuresti ajastanne ja harkinnastanne. Arvostan suuresti mahdollisuutta hakea tätä työpaikkaa ja toivon, että minun taitoni ja kokemukseni ovat linjassa yrityksenne tarpeiden kanssa. Odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää siitä, kuinka voisin olla osa teidän tiimiänne."

Ammattimaisia loppulausekkeita, joita voidaan käyttää kirjeissä, sähköposteissa tai muussa ammatillisessa viestinnässä, ovat esimerkiksi:

 • Vilpittömästi,
 • Ystävällisin terveisin,
 • Parhain terveisin,
 • Kiittäen etukäteen,
 • Arvostavasti,
 • Kunnioittavasti,
 • Parhaat kiitokset,
 • Ystävällisesti,
 • Kiitos ja terveisin,
 • Luottavaisin terveisin.

Nämä loppulausekkeet viestivät kunnioitusta ja ammattimaista asennetta, ja ne ovat tärkeä osa ammatillista viestintää.

Hengenpelastajan saatekirjeen allekirjoitus

Hengenpelastajan saatekirje on tärkeä asiakirja, joka voi kertoa paljon lähettäjästään. Se voi olla ensimmäinen vaikutelma, joka vastaanottajalle syntyy, ja siksi sen tulisi olla mahdollisimman henkilökohtainen. Allekirjoitus on yksi tapa tehdä asiakirjasta henkilökohtaisempi, mutta kysymys kuuluu, onko digitaalinen vai käsinkirjoitettu allekirjoitus parempi vaihtoehto?

Digitaalinen allekirjoitus on nopea ja helppo tapa lisätä henkilökohtainen kosketus kirjeeseen. Se on myös käytännöllinen, sillä se voidaan liittää kirjeeseen sähköisesti, joten se sopii hyvin esimerkiksi sähköpostitse lähetettäviin saatekirjeisiin. Lisäksi digitaalinen allekirjoitus on aina selkeä ja siisti, toisin kuin käsinkirjoitettu allekirjoitus, jonka lukukelpoisuus saattaa vaihdella.

Toisaalta käsinkirjoitettu allekirjoitus luo tunnetta aitoudesta ja henkilökohtaisuudesta, jota digitaalinen allekirjoitus ei välttämättä pysty tarjoamaan. Käsinkirjoitus on ainutlaatuinen ja se voi antaa saatekirjeelle persoonallisen leiman. Kuitenkin, käsinkirjoitettu allekirjoitus vaatii enemmän vaivaa, sillä se täytyy kirjoittaa, skannata ja liittää kirjeeseen.

Molemmilla allekirjoitustyyleillä on omat etunsa ja heikkoutensa. Valinta digitaalisen ja käsinkirjoitetun allekirjoituksen välillä riippuu siis paljon siitä, mitä arvoja ja ominaisuuksia halutaan korostaa. Jos tavoitteena on nopeus, käytännöllisyys ja selkeys, digitaalinen allekirjoitus saattaa olla paras vaihtoehto. Jos taas halutaan korostaa aitoutta, persoonallisuutta ja yksilöllisyyttä, käsinkirjoitettu allekirjoitus voi olla parempi valinta.

Hyödyllisiä vinkkejä Hengenpelastajan saatekirjeen kirjoittamiseen

Hengenpelastajan saatekirjeen kirjoittaminen on tärkeä tehtävä, sillä se on ensimmäinen asia, johon työnantaja kiinnittää huomiota hakemusprosessissa. Tässä on joitakin vinkkejä ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla voit luoda vaikuttavan ja huomiota herättävän saatekirjeen:

 1. Keskity viestin selkeyteen: Varmista, että kirjeesi on helppo lukea ja ymmärtää. Käytä yksinkertaista ja selkeää kieltä ja vältä turhia ammattisanoja tai jargonia.
 2. Luo henkilökohtainen otsikko: Yritä välttää yleisiä otsikoita, kuten "Hakemus työpaikkaan". Sen sijaan käytä jotain henkilökohtaisempaa ja merkityksellisempää, kuten "Hakemus hengenpelastajan tehtävään [yrityksen nimi]".
 3. Korosta tärkeitä taitojasi: Selitä, miten aiempi kokemuksesi ja taitosi tekevät sinusta sopivan ehdokkaan tähän tehtävään. Älä pelkää korostaa erityisosaamistasi tai erityistaitojasi, jotka voisivat olla hyödyllisiä työssä.
 4. Käytä konkreettisia esimerkkejä: Älä vain väitä, että sinulla on tarvittavat taidot - näytä se. Kerro esimerkkejä siitä, miten olet käyttänyt taitojasi aiemmissa työtehtävissä tai koulutuksessa.
 5. Noudattaa ammattimaista sävyä: Vaikka onkin tärkeää olla henkilökohtainen ja ystävällinen, on myös tärkeää säilyttää ammattimainen sävy koko kirjeessä.
 6. Korosta virheiden oikoluvun tärkeyttä: Kirjoitusvirheet ja kieliopilliset virheet voivat antaa huolimattoman kuvan sinusta työnantajalle. Varmista, että oikoluet saatekirjeesi huolellisesti ennen sen lähettämistä.
 7. Räätälöi jokainen kirje: Älä käytä samaa saatekirje mallia jokaiseen työhakemukseen. Tee tutkimusta yrityksestä ja työpaikasta, jota haet ja mukauta saatekirjeesi vastaamaan näitä tietoja.
 8. Pidä se lyhyenä: Saatekirjeesi ei tulisi olla liian pitkä. Tavoittele korkeintaan yhden sivun pituista kirjettä.
 9. Sisällytä oikeat yhteystiedot: Varmista, että saatekirjeessäsi on oikeat yhteystiedot, mukaan lukien nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.
 10. Pyydä palautetta: Ennen saatekirjeen lähettämistä, pyydä joku luotettava henkilö lukemaan se ja antamaan palautetta. Toinen mielipide voi auttaa havaitsemaan mahdolliset puutteet tai virheet, joita et itse huomaa.

Nämä vinkit ja hyvät käytännöt auttavat sinua luomaan vakuuttavan ja ammattimaisen saatekirjeen, joka erottuu työnantajalle.

Hengenpelastajan saatekirjeen päättäminen: lopulliset näkökohdat

Artikkeli käsitteli ihanteellisen hengenpelastajan saatekirjeen kirjoittamista, korostaen merkitystä työnhakuprosessissa. Hyvä saatekirje kertoo selkeästi hakijan kyvyistä, koulutuksesta ja kokemuksesta, mutta myös heidän intohimostaan ja sitoutumisestaan työhön. Artikkeli painotti, että hakijan tulee korostaa heidän tuomaa arvoa, esimerkiksi heidän kykyään pysyä rauhallisena vaativissa tilanteissa tai heidän perustaitojaan ensiapussa.

Saatekirje on erinomainen tilaisuus tehdä vaikutus työnantajaan ja erottua muista hakijoista. Se on mahdollisuus kertoa enemmän itsestäsi, kertoa tarinasi ja näyttää, miksi juuri sinä olet oikea henkilö kyseiseen tehtävään. Hyvin kirjoitettu saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä haastattelukutsun saamisessa.

Työnhakijat kannustetaan ottamaan mallia tästä artikkelista, mutta myös mukauttamaan saatekirjettä omien kokemuksiensa ja taitojensa mukaan. Jokainen hakija on yksilöllinen, ja saatekirjeen tulee heijastaa tätä yksilöllisyyttä. Muista, että sinulla on ainutlaatuinen arvo tarjottavana työnantajalle, ja saatekirje on täydellinen tilaisuus tuoda tämä arvo esiin. Älä aliarvioi saatekirjeen voimaa – se voi olla avain unelmatyöhösi.

Usein kysytyt kysymykset Hengenpelastajan saatekirjeistä ja tehtävästä

1. Kysymys: Mitä Hengenpelastajan saatekirjeen tulisi sisältää?

Vastaus: Hengenpelastajan saatekirjeen tulisi sisältää tietoa kirjoittajan pätevyydestä, kuten koulutuksesta, sertifikaateista ja käytännön kokemuksesta. Kirjeessä tulisi myös kuvata, miksi kirjoittaja on kiinnostunut juuri kyseisestä hengenpelastajan tehtävästä, sekä mahdollisesti tuoda esiin taitoja tai ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä erityisen sopivan kyseiseen tehtävään.

2. Kysymys: Miten Hengenpelastajan saatekirje tulisi aloittaa?

Vastaus: Saatekirje tulisi aloittaa esittelemällä itsesi ja mainitsemalla, mistä olet saanut tietää avoimesta tehtävästä. Tämän jälkeen voit kertoa, miksi olet kiinnostunut tehtävästä ja mitä erityisiä taitoja ja kokemuksia sinulla on, jotka tekevät sinusta sopivan henkilön tehtävään.

3. Kysymys: Miten Hengenpelastajan saatekirje tulisi lopettaa?

Vastaus: Saatekirje tulisi lopettaa kiittämällä lukijaa ajasta ja harkinnasta. Voit myös mainita, että odotat innolla mahdollisuutta keskustella tehtävästä tarkemmin haastattelussa. Lopuksi, muista allekirjoittaa kirjeesi.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni