Näin laadit loistavan saatekirjeen salkunhoitajalle: mallit ja vinkit

Salkunhoitajan tehtävä on monimutkainen ja vaativa, ja se vaatii erinomaista taloudellista ymmärrystä, analyyttisiä taitoja sekä kykyä tehdä strategisia päätöksiä. Kun haet tämän kaltaista asemaa, on Salkunhoitajan saatekirje ensimmäinen mahdollisuus erottautua kilpailijoista. Mutta mitä elementtejä saatekirjeeseen tulee sisällyttää? Miten varmistat, että se tekee vaikutuksen potentiaaliseen työnantajaan?

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Salkunhoitajan Saatekirje: Yleiskatsaus ja Päivitykset

[Oma nimi]

[Osoite]

[Puhelinnumero]

[Sähköpostiosoite]

[Organisaation nimi]

[Organisaation osoite]

[Päivämäärä]

Hyvä [Organisaation nimi],

Olen erittäin kiinnostunut hakemaanne Salkunhoitajan tehtävästä, jonka näin [Mainospaikka] työpaikkailmoituksessa.

Olen työskennellyt rahoitusalan parissa yli kymmenen vuotta, joista viimeiset kuusi vuotta olen toiminut salkunhoitajana. Minulla on erittäin vahvat taidot sijoitusstrategioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, riskienhallinnassa sekä sijoitusten seurannassa ja analysoinnissa. Uskon, että nämä taidot vastaavat hyvin teidän tarpeitanne.

Olen saavuttanut merkittäviä tuloksia aiemmissa tehtävissäni. Esimerkiksi nykyisessä tehtävässäni olen kasvattanut sijoitussalkkujen arvoa keskimäärin 10% vuodessa. Olen myös onnistunut minimoimaan riskit huolellisella ja johdonmukaisella riskienhallinnalla. Uskon, että näistä saavutuksista voisi olla suurta hyötyä myös teille.

Olen seurannut [Organisaation nimi] toimintaa jo useamman vuoden ajan ja olen aina ihaillut yrityksenne innovatiivisuutta ja sitoutumista asiakkaidensa parhaaseen palveluun. Arvostan myös korkeasti yrityksenne eettisiä periaatteita ja vastuullista sijoitustoimintaa. Uskon, että voisin sopeutua hyvin yrityksenne kulttuuriin ja tuoda myös omaa osaamistani sen kehittämiseen.

Olen erittäin innokas keskustelemaan kanssanne lisää siitä, miten voisin tuoda lisäarvoa [Organisaation nimi] toimintaan. Kiitos, että olette ottaneet hakemukseni huomioon.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]

Salkunhoitajan saatekirjeen rakenteen merkitys

Saatekirje on olennainen osa hakemusprosessia Salkunhoitajan tehtävään. Se on ensimmäinen askel kohti uratavoitteiden saavuttamista ja haasteiden kohtaamista, antaen mahdollisuuden erottautua joukosta ja tehdä vaikutus työnantajaan. Hyvin jäsennelty ja huoliteltu saatekirje osoittaa hakijan ammattitaidon, huolellisuuden ja kyvyn kommunikoida tehokkaasti kirjallisesti. Se on työnhakijan käyntikortti, jonka avulla voidaan välittää omaa osaamista ja motivaatiota tehtävään. Aina ei ole kyse vain siitä, mitä sanotaan, vaan myös siitä, miten se esitetään. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota saatekirjeen ulkoasuun ja rakenteeseen.

Tervetuloa Salkunhoitajan Saatekirjeen Parissa

Tervehdys on ensimmäinen askel viestinnässä työnantajan tai johtajan kanssa. Se on ensivaikutelman luomisen tilaisuus, joka voi joko luoda positiivisen kuvan hakijasta tai aiheuttaa päinvastaisen vaikutuksen. Tässä on muutamia esimerkkejä tervehdyksistä, joita voit käyttää kun olet hakemassa Salkunhoitajan -virkaa:

 1. Arvoisa palkkaava johtaja,
 2. Hyvä [Yrityksen nimi] rekrytointitiimi,
 3. Arvoisa työnantaja,
 4. Hei [Yrityksen nimi] palkkaava johtaja,
 5. Arvoisa [johtajan nimi],
 6. Hyvä Salkunhoitajan -viran palkkaava johtaja,
 7. Arvoisa [Yrityksen nimi] Salkunhoitajan -viran palkkaustiimi,
 8. Hei [johtajan nimi],

On tärkeää muistaa, että tervehdyksen tulee olla ammattimainen ja kunnioittava. Se kertoo hakijan ammattimaisuudesta ja kunnioituksesta työnantajaansa tai johtajaansa kohtaan. Samoin, jos tiedät palkkaavan johtajan nimen, on suositeltavaa käyttää sitä tervehdyksessä, koska se osoittaa, että olet tehnyt kotitehtäväsi ja olet todella kiinnostunut kyseisestä työpaikasta.

Avauskappale Salkunhoitajan Saatekirjeessä: Ensivaikutelman Luominen ja Tavoitteiden Asettaminen

Hyvä [Yrityksen nimi],

Olen erittäin kiinnostunut hakemaan Salkunhoitajan paikkaa, jonka näin julkaistavan [missä työpaikka on julkaistu] ja ajattelin, että kokemukseni ja taitoni rahoitusalan tehtävissä voisivat olla hyvä lisä organisaatioonne.

Olen seurannut yrityksenne toimintaa jo jonkin aikaa ja olen aina arvostanut sitä, kuinka se on pystynyt yhdistämään kestävän kehityksen ja taloudellisen menestyksen. Arvostan myös yrityksenne sitoutumista korkeimpiin eettisiin standardeihin ja ammattitaitoonne sijoitusten hallinnassa. Olen varma, että voisin tuoda oman panokseni näihin tavoitteisiin Salkunhoitajan roolissa.

OIKEA

Arvoisa [Yrityksen nimi],

Olen erittäin kiinnostunut teidän Salkunhoitajan tehtävästä, jonka näin ilmoitettuna LinkedInissä. Olen jo pitkään seurannut yrityksenne toimintaa ja arvostan suuresti tapaanne hallinnoida sijoitusportfoliota. Koen, että vahva osaamiseni ja kokemukseni salkunhoidossa vastaa hyvin tehtävässä vaadittavia taitoja.


Salkunhoitajan saatekirjeen keskeiset kohdat

Salkunhoitajan saatekirje on tärkeä työkalu sijoittajille, sillä se tarjoaa syvällisen katsauksen rahaston suoriutumiseen, markkinanäkemykseen ja tulevaisuuden strategiaan. Saatekirjeen pääkappaleet ovat olennainen osa sijoitusprosessia, sillä niissä käsitellään rahaston suoritusta, sijoitusstrategiaa, markkina-analyysiä ja riskienhallintaa. Nämä neljä pääkohtaa ovat perusta sijoittajan päätöksenteolle ja ne tarjoavat selkeän kuvan salkunhoitajan näkemyksistä ja suunnitelmista. Siksi on elintärkeää, että jokainen sijoittaja ymmärtää ja arvostaa näiden pääkappaleiden merkitystä.

Salkunhoitajan saatekirjeen ensimmäiseen kappaleeseen olisi hyvä sisällyttää hakijan tärkeimmät taidot ja kokemus. Tämä auttaa lukijaa – yleensä rekrytoijaa tai palkkaavaa johtajaa – ymmärtämään nopeasti, miksi hakija on kiinnostunut tehtävästä ja millaisia relevantteja taitoja ja kokemuksia hänellä on.

Ensimmäinen kappale on usein ensimmäinen asia, jonka rekrytoija lukee saatekirjeestä, joten on tärkeää tehdä vahva ensivaikutelma. Hakijan tulisi korostaa niitä taitoja ja kokemuksia, jotka tekevät hänestä erityisen sopivan avoinna olevaan salkunhoitajan tehtävään. Tämä voi sisältää esimerkiksi aiemman työkokemuksen salkunhallinnasta, sijoitusstrategioiden kehittämisestä tai riskienhallinnasta.

Lisäksi on tärkeää yhdistää nämä taidot ja kokemus työn vaatimuksiin. Tämä tarkoittaa, että hakijan tulisi esittää, kuinka hänen taitonsa ja kokemuksensa vastaavat työpaikkailmoituksessa mainittuja vaatimuksia. Esimerkiksi, jos työpaikkailmoitus mainitsee, että ehdokkaalla pitäisi olla kokemusta rahoitusmarkkinoiden analysoimisesta, hakijan tulisi mainita, miten hän on saavuttanut tämän taidon aiemmissa työtehtävissään.

OIKEA

Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus rahoitusalan tehtävistä, joista viimeiset viisi vuotta olen toiminut menestyksekkäästi salkunhoitajana. Olen erikoistunut riskinhallintaan, sijoitusstrategioiden kehittämiseen ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Luonteeltani olen analyyttinen, tarkka ja tuloshakuinen. Vahvuuteni on kyky yhdistää laajaa talousosaamistani ja vankkaa kokemustani asiakkaan parhaaksi, mikä on mielestäni avain salkunhoitajan tehtävässä menestymiseen.


Salkunhoitajan saatekirjeessä toisen kappaleen tulisi keskittyä hänen saavutuksiinsa ja työpanokseensa, koska se antaa työnantajalle kuvan hakijan kyvyistä ja osaamisesta. Tämä osio auttaa työnantajaa ymmärtämään, miten hakija on aiemmin vaikuttanut positiivisesti työpaikkoihinsa ja miten hän voisi tuoda lisäarvoa uudelle työpaikalleen.

Esittelemällä erityiset saavutukset aiemmissa tehtävissä, hakija voi konkreettisesti näyttää, mitä hän on saavuttanut ja miten hän on vaikuttanut edellisiin organisaatioihin. Tämä voi auttaa työnantajaa näkemään hakijan potentiaalin ja arvon.

Korostamalla, miten nämä saavutukset voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa, hakija voi osoittaa, että hän ymmärtää työnantajan tarpeet ja on valmis täyttämään ne. Tämä voi olla erittäin vakuuttavaa työnantajalle ja auttaa hakijaa erottumaan muista ehdokkaista.

OIKEA

Hyvä vastaanottaja,

Olen viimeisen kymmenen vuoden aikana toiminut salkunhoitajana suurissa rahoituslaitoksissa ja tuottanut merkittävää lisäarvoa asiakkaideni sijoituksille. Strateginen ja analyyttinen lähestymistapa sijoitusmarkkinoihin on auttanut minua saavuttamaan johdonmukaisesti asiakkaideni tavoitteet ja ylittämään markkinaindeksit.

Toimin aiemmin ABC rahoituslaitoksessa, jossa hallinnoitiin yli 200 miljoonan euron sijoitussalkkua. Tämän tehtävän aikana sijoitussalkun tuotto oli keskimäärin 7% vuodessa, mikä ylitti selvästi vertailuindeksin.

Uskon, että tällainen menestys ja kokemus tuottavat arvoa myös teidän yrityksellenne. Olen valmis hyödyntämään osaamistani ja kokemustani sijoitusstrategioiden kehittämisessä, riskienhallinnassa ja asiakassuhteiden hoidossa teidän tiimissänne.

Parhain terveisin,

[Oma nimi]


Salkunhoitajan saatekirjeen kolmannen kappaleen tulisi sisältää yrityksen tuntemus, koska se osoittaa, että hakija on tehnyt kotitehtävänsä ja perehtynyt yritykseen. Tämä osoittaa kiinnostusta ja motivaatiota tehtävään, mikä on tärkeää työnantajalle.

Tässä kappaleessa hakijan tulisi kertoa, miksi hän pitää yritystä ihanteellisena paikkana työskennellä. Esimerkiksi, jos yritys on tunnettu innovatiivisuudestaan, hakija voi mainita, että hän arvostaa uusien ideoiden kehittämistä ja toteuttamista. Tai jos yritys on sitoutunut kestävään kehitykseen, hakija voi tuoda esiin oman kiinnostuksensa ympäristöasioita kohtaan.

Tämä kappale auttaa rakentamaan yhteyden hakijan ja yrityksen välille, mikä auttaa erottautumaan muista hakijoista. Se myös osoittaa, että hakija ymmärtää yrityksen arvoja ja tavoitteita, ja uskoo voivansa tukea niitä omalla työpanoksellaan.

OIKEA

Olen seurannut XYZ Oy:n kehitystä jo useiden vuosien ajan ja olen erityisen vaikuttunut yrityksen sitoutumisesta kestäviin sijoitusstrategioihin ja sen vahvaan asemaan markkinoilla. Arvostan suuresti yrityksen eettistä lähestymistapaa ja sen pyrkimystä tuottaa arvoa sekä sijoittajille että yhteiskunnalle laajemmin. Uskon, että minun analyyttisten taitojeni ja kokemukseni avulla voisin tukea näitä tavoitteita. XYZ Oy:n arvot vastaavat omiani ja uskon, että voisin tuoda työhön omat vahvuuteni, kuten riskienhallinnan ja sijoitussuunnittelun, jotka sopivat erinomaisesti yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin.


Päätöskappale Salkunhoitajan Saatekirjeessä

Hyvän päätöskappaleen merkitys Salkunhoitajan saatekirjeessä on suuri. Tämä on viimeinen mahdollisuus tehdä vaikutus ja jättää lukija haluamaan tietää lisää. On tärkeää ilmaista innostus mahdollisuudesta keskustella lisää haastattelussa ja näyttää, että olet valmis ja halukas ottamaan seuraavan askeleen. Yhteystietojen antaminen on myös olennainen osa tätä kappaleta, sillä se tekee potentiaalisen työnantajan yhteydenotosta sinuun helppoa. Lisäksi on tärkeää kiittää lukijaa ajastaan ja mahdollisuudesta. Tämä osoittaa arvostusta ja kunnioitusta, jotka ovat aina tärkeitä ammatillisessa viestinnässä. Hyvin kirjoitettu päätöskappale voi olla ratkaiseva tekijä siinä, otetaanko sinuun yhteyttä haastattelua varten. Se on mahdollisuus korostaa innokkuuttasi ja motivaatiotasi, jättää positiivinen viimeinen vaikutelma ja lopettaa saatekirjeesi vahvasti.

OIKEA

Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta tutustua teidän organisaatioonne tarkemmin ja keskustella siitä, kuinka voin tuoda osaamiseni ja kokemukseni teidän tiimillenne. Arvostan suuresti aikaanne ja huomiotanne ja odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää haastattelussa. Kiitos vielä kerran harkinnastanne.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]


Kiitollinen Loppu: Salkunhoitajan Saatekirjeen Päätös

Kohteliaisuuspuheenvuoro on keskeinen osa ammattimaista viestintää, ja se on erityisen tärkeä, kun kyseessä on hakemus, kuten esimerkiksi salkunhoitajan hakemus. Hyvin muotoiltu, kohtelias puheenvuoro voi tehdä vaikutuksen vastaanottajaan ja antaa positiivisen kuvan hakijasta.

Kohteliaisuuspuheenvuoro alkaa usein kiitoksella tai kiinnostuksen osoittamisella. Esimerkiksi, "Kiitos, että otitte aikaa tarkastella hakemustani salkunhoitajan tehtävään" tai "Olen erittäin kiinnostunut salkunhoitajan tehtävästä yrityksessänne". Tämän jälkeen voidaan esittää kysymyksiä tai toiveita tulevasta, esimerkiksi "Toivon mahdollisuutta keskustella kanssanne tarkemmin pätevyydestäni tehtävään" tai "Odotan innolla mahdollisuutta päästä esittelemään taitojani ja kokemustani teille".

Kohteliaisuuspuheenvuoro tulisi aina päättää ammattimaiseen loppulausekkeeseen. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Vilpittömästi,
 • Ystävällisin terveisin,
 • Parhain terveisin,
 • Kiittäen,
 • Kunnioittavasti,
 • Arvostavasti,
 • Terveisin.

Nämä loppulausekkeet viestivät kunnioitusta vastaanottajaa kohtaan ja antavat viestille ammattimaisen lopetuksen. Niitä voidaan käyttää sekä sähköpostiviesteissä että kirjallisissa hakemuksissa.

Salkunhoitajan Saatekirjeen Allekirjoitus

Salkunhoitajan saatekirjeen allekirjoituksen muoto on tärkeä osa viestinnän henkilökohtaisuutta ja ammattimaisuutta. Kysymys siitä, pitäisikö siihen liittää digitaalinen vai käsinkirjoitettu allekirjoitus, on keskustelun arvoinen.

Digitaalinen allekirjoitus on nykyaikainen ja tehokas tapa allekirjoittaa dokumentteja. Se on nopea, turvallinen ja jäljitettävissä, mikä voi olla hyödyllistä liiketoiminnassa. Lisäksi digitaaliset allekirjoitukset voidaan helposti liittää useisiin dokumentteihin, jolloin säästetään aikaa.

Kuitenkin, käsinkirjoitetulla allekirjoituksella on oma ainutlaatuinen charminsa. Se on henkilökohtaisempi ja inhimillisempi. Käsinkirjoitettu allekirjoitus heijastaa salkunhoitajan persoonallisuutta ja ammattimaisuutta. Se antaa saatekirjeelle yksilöllisen ja ihmisläheisen kosketuksen, joka voi tehdä vaikutuksen vastaanottajaan.

Molemmilla allekirjoitustyypeillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Valinta riippuu salkunhoitajan yksilöllisestä tyylitajusta, brändistä ja yleisöstä. Jos tavoitteena on luoda moderni ja tehokas vaikutelma, digitaalinen allekirjoitus voi olla sopiva. Jos taas halutaan viestiä henkilökohtaisuutta, käsinkirjoitettu allekirjoitus saattaa olla parempi valinta.

Lopulta, olipa valinta mikä tahansa, tärkeintä on, että allekirjoitus on aito ja kuvastaa salkunhoitajan ammattimaista asennetta. Se on viimeinen kosketus, jonka vastaanottaja saa saatekirjeestä, ja siksi sen pitäisi jättää vahva ja positiivinen vaikutelma.

Hyödyllisiä vinkkejä salkunhoitajan saatekirjeen kirjoittamiseen

Saatekirje on tärkeä osa salkunhoitajan viestintää sijoittajille. Se ei ainoastaan esittele ja selitä salkunhoitajan sijoitusstrategiaa, vaan myös välittää salkunhoitajan ammattimaisuuden ja luotettavuuden. Tässä joitakin vinkkejä ja parhaita käytäntöjä saatekirjeen kirjoittamisessa:

 1. Selkeä ja ymmärrettävä kieli: Vältä liiallista jargonia ja käytä selkeää, ymmärrettävää kieltä. Tämä auttaa lukijoita ymmärtämään viestisi ja sijoitusstrategiasi paremmin.
 2. Räätälöi viesti: Mieti, kenelle viesti on suunnattu. Onko se suunnattu kokeneille sijoittajille, aloittelijoille vai molemmille? Tämän tietäminen auttaa sinua räätälöimään viestin ja kielen vastaamaan lukijoidesi tietotasoa ja tarpeita.
 3. Käytä bullet pointteja: Ne auttavat lukijoita seuraamaan ajatuksenjuoksusi ja tekevät tekstistä helpommin luettavaa.
 4. Korosta virheiden oikoluvun tärkeyttä: Virheet saatekirjeessä voivat heikentää ammattimaista kuvaa ja luottamusta sijoittajien keskuudessa. Käytä aikaa oikolukuun ja tarkista kirje useaan otteeseen ennen sen lähettämistä.
 5. Ole avoin ja rehellinen: Käsittele sekä sijoitusten onnistumisia että epäonnistumisia avoimesti ja rehellisesti. Tämä auttaa rakentamaan luottamusta sijoittajien keskuudessa.
 6. Sisällytä päivityksiä: Päivitä sijoittajat viimeisimmistä sijoitusten kehityksestä, markkinatilanteesta ja tulevista suunnitelmista.
 7. Tee se henkilökohtaiseksi: Vaikka saatekirje on ammatillinen dokumentti, voit silti sisällyttää siihen henkilökohtaisen kosketuksen. Tämä voi auttaa sinua luomaan henkilökohtaisemman yhteyden sijoittajiin.
 8. Pidä se tiiviinä: Älä tee saatekirjeestä liian pitkää. Pyri pitämään se tiiviinä ja ytimekkäänä, jotta lukijat eivät menetä mielenkiintoaan.
 9. Käytä esimerkkejä: Käytä konkreettisia esimerkkejä selittääksesi sijoitusstrategioita ja -päätöksiä. Tämä auttaa lukijoita ymmärtämään paremmin, mitä teet ja miksi.
 10. Pyydä palautetta: Kannusta sijoittajia antamaan palautetta saatekirjeestä. Tämä auttaa sinua parantamaan tulevia kirjeitä ja ymmärtämään paremmin, mitä sijoittajat haluavat ja odottavat.

Näiden vinkkien ja parhaiden käytäntöjen avulla voit kirjoittaa tehokkaan ja ammattimaisen saatekirjeen, joka vahvistaa suhdettasi sijoittajiin.

Salkunhoitajan saatekirjeen viimeistely ja loppusanat

Artikkeli käsitteli ihanteellisen saatekirjeen kirjoittamista salkunhoitajan tehtävään. Tekstissä korostettiin, että saatekirjeen tärkein tehtävä on tiivistää hakijan osaaminen ja kokemus, sekä tuoda esille hakijan merkittävimpiä saavutuksia ja erityistaitoja. Tekstin mukaan hakijan tulee osoittaa kykynsä tuottaa arvoa yritykselle ja sopeutua sen tarpeisiin. Hakijan tulisi myös korostaa omaa intoaan ja kiinnostustaan tehtävää kohtaan, sekä omia vahvuuksiaan ja taitojaan, jotka erottavat hänet muista hakijoista.

Saatekirje on työnhakuprosessissa erittäin tärkeä, sillä se antaa työnantajalle ensivaikutelman hakijasta ja voi ratkaisevasti vaikuttaa siihen, tuleeko hakija valituksi haastatteluun. Hyvä saatekirje voi siis avata ovia ja tarjota mahdollisuuksia, joita muuten ei olisi.

Työnhakijoiden kannattaa ehdottomasti panostaa saatekirjeen laatimiseen ja mukauttaa sitä omien kokemustensa ja vahvuuksiensa mukaan. Jokainen hakija on yksilö, jolla on omat ainutlaatuiset taitonsa ja kokemuksensa, ja ne tulisi tuoda esille mahdollisimman tehokkaasti. Ei siis kannata tyytyä yleispätevään pohjaan, vaan kirjoittaa saatekirje, joka todella kuvastaa hakijan persoonaa ja osaamista.

Yleisimmät kysymykset Salkunhoitajan saatekirjeistä ja tehtävästä

1. Kysymys: Mitä tietoa salkunhoitajan saatekirjeessä tulisi olla?

Vastaus: Saatekirjeessä tulisi olla yhteenveto salkunhoitajan suorituskyvystä, markkinoiden yleiskatsaus, tietoa mahdollisista muutoksista sijoitusstrategiassa ja näkymät tulevaisuuteen. Kirjeen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä, jotta sijoittajat voivat tehdä tietoisia päätöksiä.

2. Kysymys: Kuinka usein salkunhoitajan tulisi lähettää saatekirje?

Vastaus: Saatekirje lähetetään tyypillisesti neljännesvuosittain, mutta se voi vaihdella riippuen sijoitusrahaston politiikasta. Joissakin tapauksissa saatekirjeet lähetetään kuukausittain tai vuosittain.

3. Kysymys: Miksi salkunhoitajan saatekirje on tärkeä?

Vastaus: Saatekirje on tärkeä, koska se tarjoaa sijoittajille päivityksen salkunhoitajan suorituskyvystä ja strategiasta. Se auttaa sijoittajia ymmärtämään, miten heidän varansa hoidetaan, ja antaa heille mahdollisuuden tehdä tietoisia päätöksiä sijoitustensa suhteen. Lisäksi avoimuus ja säännöllinen kommunikointi voivat rakentaa luottamusta salkunhoitajan ja sijoittajien välille.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni