Opas saatekirjeen kirjoittamiseen Lakiasiainsihteerille: Hyödynnä mallimme!

Tässä artikkelissa keskitymme Lakiasiainsihteerin tehtävän saatekirjeen kirjoittamiseen, joka on ensiarvoisen tärkeää työnhaun onnistumiselle. Saatekirjeellä on suuri merkitys, sillä se antaa mahdollisuuden erottautua muista hakijoista ja tuoda esiin sellaisia taitoja ja ominaisuuksia, jotka eivät välttämättä tule esille CV:ssä. Lakiasiainsihteerin tehtävässä korostuvat esimerkiksi tarkkuus ja kyky tulkita lakitekstejä. Mikä on saatekirjeen rakenne? Mitkä seikat on syytä ottaa huomioon saatekirjeen sisältöä mietittäessä? Miten vakuuttaa työnantaja omasta osaamisestaan ja motivaatiostaan juuri Lakiasiainsihteerin tehtävään? Näihin kysymyksiin saat vastauksen tässä artikkelissa, jossa opastamme sinut askel askeleelta kohti täydellistä Lakiasiainsihteerin saatekirjettä.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Lakiasiainsihteerin Saatekirjeen Malli

Oikeusministeriö
Eteläesplanadi 10
00130 Helsinki

Hyvä Oikeusministeriön rekrytointitiimi,

Olen iloinen mahdollisuudesta hakea Lakiasiainsihteerin tehtävää Oikeusministeriössä, josta sain tietää LinkedIn-palvelussa. Uskon vahvasti, että kokemukseni ja osaamiseni sekä suuri kiinnostukseni oikeusasioita kohtaan sopivat hyvin tähän tehtävään.

Olen koulutukseltani oikeustieteen maisteri ja olen työskennellyt viimeiset viisi vuotta lakimiehenä eri yrityksissä. Minulla on laaja kokemus erilaisista oikeudellisista tehtävistä ja olen tottunut työskentelemään paineen alla tiukkojen määräaikojen puitteissa. Olen myös perehtynyt syvällisesti lainsäädäntöprosesseihin, mikä on oleellista Lakiasiainsihteerin tehtävässä.

Aiemmissa tehtävissäni olen ollut vastuussa monimutkaisten oikeudellisten asioiden selvittämisestä ja dokumentoinnista. Olen järjestelmällinen, tarkka ja pystyn työskentelemään itsenäisesti. Olen ollut mukana useissa lainsäädäntöhankkeissa ja minulla on kokemusta lakitekstien laatimisesta.

Oikeusministeriön arvostus ja sen keskeinen rooli Suomen lainsäädännön kehittämisessä tekevät siitä erityisen houkuttelevan työnantajan. Tunnen suurta kunnioitusta ministeriön työtä kohtaan ja haluan osaltani vaikuttaa yhteiskuntamme oikeudenmukaisuuden ja oikeusturvan kehittämiseen.

Olen innokas keskustelemaan kanssanne lisää siitä, miten voisin hyödyntää osaamistani Lakiasiainsihteerin tehtävässä Oikeusministeriössä. Kiitos, että olette ottaneet hakemukseni huomioon.

Ystävällisin terveisin,

[Hakijan nimi]

[Hakijan yhteystiedot]

Lakiasiainsihteerin saatekirjeen rakenteen merkitys ja sen yksityiskohtainen tarkastelu


lakiasiainsihteerin


Saatekirjeen merkitys on korostunut, kun haetaan Lakiasiainsihteerin tehtävään. Tämä johtuu siitä, että se antaa mahdollisuuden esitellä itsensä, uratavoitteensa ja taitonsa mahdolliselle työnantajalle ennen varsinaista haastattelua. Saatekirjeen ulkoasu ja rakenne ovat erityisen tärkeitä, koska ne antavat ensivaikutelman ammattitaidosta ja huolellisuudesta. Hyvin jäsennelty, selkeä ja ytimekäs saatekirje herättää kiinnostusta ja tekee hakijasta mieleenpainuvan. Tämä voi tarjota merkittävän kilpailuedun työmarkkinoilla, jossa haasteet ja mahdollisuudet ovat jatkuvasti läsnä.

Lakiasiainsihteerin saatekirjemallin lisäksi tarjoamme myös muita samankaltaisia malleja, jotka saattavat kiinnostaa sinua.

Tervetuloa Lakiasiainsihteerin Saatekirjeen Parissa

Tervehdys on ensimmäinen asia, jonka työnantaja näkee hakemuksestasi, joten sen on oltava ammattimainen ja ystävällinen. Tervehdys vastaanottajalle on tärkeä osa hakemuskirjeesi aloitusta, sillä se antaa ensivaikutelman sinusta hakijana. Oikeanlaisella tervehdyksellä voit osoittaa kunnioitusta vastaanottajaa kohtaan ja herättää kiinnostusta osaamistasi ja pätevyyttäsi kohtaan.

Lakiasiainsihteerin virkaan hakiessa, on tärkeää osoittaa ammattimaisuutta ja kunnioitusta työnantajaa kohtaan. Alla on esimerkkejä sopivista tervehdyksistä:

 1. "Arvoisa rekrytoija,"
 2. "Hyvä [yrityksen nimi] Lakiasiain tiimi,"
 3. "Arvoisa henkilöstöjohtaja,"
 4. "Hyvä [työnantajan nimi],"
 5. "Arvoisa [työnantajan sukunimi],"
 6. "Hyvä Lakiasiainsihteerin viran rekrytoija,"

Muista, että kun tiedät henkilön nimen, jolle hakemuksesi lähetetään, on parasta käyttää heidän nimeään tervehdyksessä. Tämä osoittaa, että olet tehnyt kotiläksysi ja olet todella kiinnostunut kyseisestä yrityksestä ja tehtävästä. Jos et tiedä vastaanottajan nimeä, voit käyttää yleisempää tervehdystä, kuten "Hyvä henkilöstöjohtaja".

Tervehdyksen jälkeen, muista pitää hakemuksesi selkeänä, ytimekkäänä ja ammattimaisena, korostaen osaamistasi ja kokemustasi, jotka ovat relevantteja Lakiasiainsihteerin virkaan.

lakiasiainsihteerin


Avauskappaleen merkitys lakiasiainsihteerin saatekirjeessä

Hyvä vastaanottaja,

Olen erittäin kiinnostunut teidän yrityksenne lakiasiainsihteerin avoimesta työpaikasta, jonka näin ilmoitettuna LinkedIn-palvelussa. Koen, että minulla on tarvittava kokemus ja taidot, jotka täyttävät teidän tarpeenne ja voisin olla arvokas lisäys tiimiinne.


Tämä avauskappale toimii johdantona hakijan saatekirjeeseen. Se ilmaisee hakijan kiinnostuksen kyseistä työpaikkaa kohtaan ja kertoo, mistä hakija on saanut tiedon avoimesta työpaikasta. Tämä johdanto asettaa sävyn koko saatekirjeelle ja antaa vastaanottajalle tarvittavat tiedot hakijan motiiveista.

Hyvä vastaanottaja,

Olen erittäin kiinnostunut hakemaanne Lakiasiainsihteerin tehtävästä, jonka löysin LinkedIn-palvelusta. Koen, että laaja kokemukseni ja taitoni lakialalla tekisivät minusta sopivan ehdokkaan tähän tehtävään.


Lakiasiainsihteerin saatekirjeen keskeiset osiot

Lakiasiainsihteerin saatekirje on keskeinen työkalu, joka yhdistää oikeudellisen tiedon ja käytännön toiminnan. Se on dokumentti, joka on täynnä harkittua sisältöä ja merkityksellisiä yksityiskohtia. Sen pääkappaleet ovat erityisen tärkeitä, sillä ne muodostavat selkärangan, jonka ympärille koko viesti rakentuu. Nämä kappaleet antavat lukijalle tarvittavat tiedot, ohjaavat häntä ymmärtämään keskeiset seikat ja viestivät lopullisen tavoitteen tai pyynnön selkeästi ja tehokkaasti. Kappaleiden merkitys on siis korvaamaton saatekirjeen ymmärrettävyyden, selkeyden ja tehokkuuden kannalta. Vaikka jokaisen osan tarkasteleminen erikseen olisikin hyödyllistä, keskitymme nyt vain niiden yleiseen merkitykseen ja rooliin.

Saatekirjeen ensimmäisen kappaleen on tarkoitus vakuuttaa työnantaja siitä, että sinulla on tarvittavat taidot ja kokemus avoinna olevaan tehtävään. Tässä kappaleessa tulisi korostaa niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat erityisen merkittäviä lakiasiainsihteerin tehtävässä. On tärkeää yhdistää nämä taidot ja kokemus työn vaatimuksiin, jotta työnantaja näkee, kuinka sopiva olet kyseiseen tehtävään. Tämä antaa työnantajalle ensivaikutelman siitä, että olet pätevä ja kykenevä suoriutumaan tehtävästä hyvin.

Olen innokas ja sitoutunut lakiasiainsihteeri, jolla on yli viiden vuoden kokemus lakialan tehtävistä. Olen erityisen taitava monimutkaisten oikeudellisten asiakirjojen laatimisessa, organisoimisessa ja hallinnassa. Tämän lisäksi omaan vahvan kokemuksen oikeudellisen tutkimuksen tekemisestä, mikä on auttanut minua tukemaan asianajajia ja muita oikeusalan ammattilaisia monissa vaativissa tehtävissä. Uskon, että nämä taidot ja kokemukset ovat suorassa yhteydessä teidän organisaationne tarpeisiin ja tehtävän vaatimuksiin.


Lakiasiainsihteerin saatekirjeen 2. kappaleen tulisi sisältää saavutukset ja työpanos, koska se auttaa työnantajaa ymmärtämään ehdokkaan kykyjä ja pätevyyttä paremmin. Tämä kappale tarjoaa mahdollisuuden erottua muista hakijoista ja tehdä vaikutus työnantajaan.

Erikoissaavutusten esittely aiemmissa tehtävissä osoittaa, että ehdokas on saanut aikaan merkittäviä tuloksia ja onnistunut työtehtävissään. Nämä voivat olla esimerkiksi onnistuneita oikeudenkäyntejä, asiakastyytyväisyyden parantamista tai uusien toimintatapojen kehittämistä.

Saavutusten esittäminen siinä valossa, miten ne voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa, auttaa työnantajaa näkemään ehdokkaan potentiaalin. Se osoittaa, että ehdokas ymmärtää työnantajan tarpeet ja on valmis käyttämään aiempaa kokemustaan ja osaamistaan näiden tarpeiden tyydyttämiseksi.

Arvoisa Rekrytoija,

Olen toiminut menestyksekkäästi lakiasiainsihteerinä yli kymmenen vuotta. Aiemmissa tehtävissäni olen muun muassa johtanut useita onnistuneita oikeudenkäyntiprojekteja, kehittänyt tehokkaita sisäisiä prosesseja ja saavuttanut merkittäviä säästöjä asiakkaidemme lakimaksuissa. Näiden saavutusten myötä olen kehittänyt vahvat taidot projektinhallinnassa, ajanhallinnassa ja monimutkaisten oikeudellisten asioiden analysoinnissa.

Uskon, että nämä saavutukset ja taidot voivat tuoda merkittävää lisäarvoa yrityksellenne. Olen varma, että pystyn käyttämään taitojani ja kokemustani tehokkaasti hyväksenne ja auttamaan yritystänne saavuttamaan sen oikeudelliset tavoitteet.


Lakiasiainsihteerin saatekirjeen 3. kappaleessa tulisi osoittaa ymmärrystä ja tietämystä hakijan tulevasta työnantajasta eli yrityksestä. Tämä osoittaa, että hakija on tehnyt kotiläksynsä ja tutustunut yritykseen ennakkoon. Hakija voi tuoda esille yrityksen arvot, toimintatavat tai viimeisimmät saavutukset, jotka hän on havainnut ja arvostaa.

Tämän lisäksi, hakijan tulee selittää, miksi hän näkee yrityksen olevan ihanteellinen paikka hänelle. Tämä voi liittyä esimerkiksi yrityksen toimialaan, kulttuuriin, kasvumahdollisuuksiin tai yrityksen tarjoamiin haasteisiin. Hakijan tulee kertoa, miten hänen omat taitonsa, kokemuksensa ja arvonsa sopivat yhteen yrityksen kanssa.

Olen syvällisesti tutkinut yritystänne ja olen vaikuttunut siitä, miten korostatte eettisyyttä ja avoimuutta oikeudellisissa asioissa. Arvostan yrityksenne sitoutumista näihin periaatteisiin ja uskon, että ne ovat linjassa omien arvojeni kanssa. Tämän lisäksi, yrityksenne monipuolinen asiakaskunta antaa minulle mahdollisuuden hyödyntää ja kehittää edelleen laaja-alaista oikeudellista osaamistani. Siksi uskon, että yrityksenne tarjoaa minulle ihanteellisen ympäristön, jossa voin kasvaa ja edistää uraani lakiasiainsihteerinä.


lakiasiainsihteerin


Päätöskappaleen Kirjoittaminen Lakiasiainsihteerin Saatekirjeessä

Hyvän päätöskappaleen merkitys Lakiasiainsihteerin saatekirjeessä on korvaamaton. Päätöskappale on viimeinen mahdollisuus jättää positiivinen vaikutelma ja vakuuttaa työnantaja omasta pätevyydestä. Se antaa hakijalle tilaisuuden ilmaista innostuneisuuttaan mahdollisesta haastattelusta ja toistaa kiinnostuksensa paikkaan. Tämä kappale voi sisältää myös yhteystiedot ja kiitokset mahdollisuudesta hakea tehtävää. On tärkeää, että päätöskappale on selkeä, ytimekäs ja jättää lukijalle miellyttävän jälkivaikutelman. Hyvin kirjoitettu päätöskappale voi tehdä eron hyvän ja loistavan saatekirjeen välillä ja voi olla ratkaiseva tekijä siinä, pääseekö hakija haastatteluun asti. Hyvä päätöskappale osoittaa hakijan ammattitaidon ja sitoutumisen, mikä voi erottaa hänet muista hakijoista.

Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta hakea Lakiasiainsihteerin tehtävää teidän organisaatiossanne ja toivon innokkaasti mahdollisuutta keskustella taidoistani ja kokemuksestani henkilökohtaisemmin haastattelussa. Kiitän teitä huomionne ottamisesta ja odotan mahdollista yhteydenottoanne.


Kiitollinen loppu lakiasiainsihteerin saatekirjeeseen

Kohteliaisuuspuheenvuorot ovat tärkeitä osia jokaisessa keskustelussa tai viestinnässä, erityisesti ammatillisessa ympäristössä. Ne osoittavat kunnioitusta ja arvostusta vastaanottajalle ja luovat myönteisen ilmapiirin. Lakiasiainsihteerin hakemukseen vastattaessa on tärkeää käyttää sellaista kohteliaisuuspuheenvuoroa, joka osoittaa sekä ammattitaitoa että kunnioitusta.

Esimerkiksi, voit aloittaa puheenvuorosi sanomalla "Hyvä lakiasiainsihteeri". Tämä ei ainoastaan osoita kunnioitusta heidän asemalleen, mutta myös luo ammatillisen ja arvostavan sävyn koko puheenvuoroon. Voit myös kiittää heitä heidän hakemuksestaan tai kysymyksistään, mikä osoittaa, että arvostat heidän panostaan ja olet kiinnostunut heidän tarpeistaan.

Ammatillisten loppulausekkeiden käyttäminen viestissäsi tai puheenvuorossasi on myös tärkeää, koska se antaa positiivisen ja ammattimaisen lopputunnelman. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä ammattimaisista loppulausekkeista, joita voit käyttää:

 • Vilpittömästi,
 • Ystävällisin terveisin,
 • Parhain terveisin,
 • Kunnioittavasti,
 • Arvostavasti,
 • Kiitollisena,
 • Parhain kiitoksin,
 • Yhteistyössä,
 • Toivottaen hyvää päivänjatkoa.

Nämä loppulausekkeet osoittavat arvostusta ja kunnioitusta vastaanottajalle, ja ne ovat ammatillisia ja kohteliaita tapoja lopettaa viestisi tai puheenvuorosi. Muista, että kohteliaisuus ja kunnioitus ovat olennaisia osia ammatillista viestintää ja ne voivat auttaa luomaan myönteisiä ja tuottavia suhteita työtovereihin, asiakkaisiin ja muihin ammattilaisiin.

Lakiasiainsihteerin Allekirjoitus


Lakiasiainsihteerin saatekirjeen allekirjoituksen luonteesta on monia mielipiteitä. Jotkut saattavat ajatella, että digitaalinen allekirjoitus on tehokkaampi ja nykyaikaisempi tapa allekirjoittaa asiakirjoja, kun taas toiset saattavat pitää käsinkirjoitettua allekirjoitusta henkilökohtaisempana ja arvokkaampana. Molemmilla allekirjoitustavoilla on omat etunsa ja haittansa.

Digitaalinen allekirjoitus on nopea ja kätevä tapa allekirjoittaa asiakirjoja. Sen käyttö säästää aikaa ja resursseja, koska se ei vaadi fyysisiä materiaaleja eikä postitusta. Digitaalinen allekirjoitus on myös turvallisempi, koska se on usein suojattu salasanalla ja/tai salauksella, jolloin sen manipulointi tai väärentäminen on vaikeampaa. Se on myös ympäristöystävällinen vaihtoehto, koska se vähentää paperijätteen määrää.

Käsinkirjoitettu allekirjoitus sen sijaan antaa kirjeelle henkilökohtaisemman ja inhimillisemmän kosketuksen. Se viestittää vastaanottajalle, että asiakirja on laadittu huolella ja huomioiden vastaanottajan merkitys. Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi myös olla voimakas symboli luottamuksesta ja kunnioituksesta, mikä voi vahvistaa suhdetta vastaanottajaan.

Näiden seikkojen huomioon ottaen, on tärkeää pohtia, kumpi allekirjoitustavoista palvelee paremmin lakiasiainsihteerin tavoitteita ja yleisön odotuksia. Jos tavoitteena on tehostaa toimintaa ja varmistaa tietoturva, digitaalinen allekirjoitus saattaa olla paras vaihtoehto. Jos taas halutaan korostaa henkilökohtaista kosketusta ja kunnioitusta vastaanottajaa kohtaan, käsinkirjoitettu allekirjoitus voi olla parempi valinta. Loppujen lopuksi, ratkaisevaa on se, minkä tyyppinen viesti halutaan välittää ja miten se parhaiten saavutetaan.

lakiasiainsihteerin


Hyödyllisiä vinkkejä Lakiasiainsihteerin saatekirjeen kirjoittamiseen


Lakiasiainsihteerin saatekirjeen kirjoittaminen on tärkeä osa asiakirjakäsittelyä ja oikeudellisen prosessin hallintaa. Se ei ainoastaan edusta lakiasiainsihteeriä ja hänen edustamaansa organisaatiota, vaan se myös välittää tärkeitä tietoja ja viestintää. Tässä joitakin vinkkejä ja hyviä käytäntöjä saatekirjeen kirjoittamiseen:

 1. Selkeys ja ytimekkyys: Saatekirjeessä ei pidä olla liikaa tietoa, mutta sen tulisi kattaa kaikki tarvittavat yksityiskohdat. Rakenne ja sisältö tulee pitää selkeänä ja ytimekkäänä. Tämä auttaa vastaanottajaa ymmärtämään kirjeen tarkoituksen nopeasti.
 2. Virallinen kieli: Saatekirje on virallinen asiakirja, joten sen kielen on oltava ammattimaista ja virallista. Käytä oikeaoppista kielioppia ja vältä arkikielen tai puhekielen käyttöä.
 3. Tarkka osoite: Kirjaa vastaanottajan nimi, osoite ja muut yhteystiedot tarkasti. Tämä varmistaa, että kirje saapuu oikealle vastaanottajalle.
 4. Korosta tärkeät asiat: Tärkeät asiat, kuten päivämäärät, määräajat tai keskeiset asiat, tulisi korostaa tai mainita selkeästi. Tämä auttaa vastaanottajaa huomaamaan ja muistamaan ne.
 5. Asiakirjan liitteet: Jos saatekirjeen mukana lähetetään muita asiakirjoja, ne tulee mainita kirjeessä. Jos mahdollista, liitä luettelo liitteistä.
 6. Virheiden oikoluku: Ennen kirjeen lähettämistä, tarkista se huolellisesti virheiden varalta. Käytä oikolukuohjelmaa tai pyydä kollegaa tarkistamaan kirje. Virheettömyys heijastaa ammattimaista otetta ja huolellisuutta.
 7. Oikea allekirjoitus: Varmista, että allekirjoitat kirjeen oikein. Sisällytä nimesi, tittelisi ja yhteystietosi allekirjoituksen alle.
 8. Säilytä kopio: Pidä aina kopio lähettämistäsi saatekirjeistä. Ne ovat arvokkaita viitteitä tulevaisuudessa ja saattavat olla hyödyllisiä mahdollisissa oikeudellisissa kysymyksissä.

Nämä vinkit ja hyvät käytännöt auttavat sinua kirjoittamaan tehokkaan ja ammattimaisen saatekirjeen lakiasiainsihteerin roolissa.

lakiasiainsihteerin


Saatekirjeen viimeistely ja loppusanat


Artikkeli korostaa hyvin kirjoitetun saatekirjeen merkitystä lakiasiainsihteerin työhakemuksessa. Saatekirjeen avulla hakija voi tuoda esille oman persoonallisuutensa, koulutuksensa, taitonsa ja kokemuksensa tavalla, joka erottuu muiden hakijoiden joukosta. Artikkeli neuvoo, että saatekirjeessä tulisi korostaa kykyä ymmärtää ja tulkita lakipykäliä, hallita juridista dokumentaatiota ja ylläpitää asiakassuhteita.

Saatekirjeen tulee osoittaa hakijan intohimo oikeustieteeseen, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä kykyä toimia tiimissä. Hakijan tulee myös tuoda esille oma panoksensa aikaisemmissa työpaikoissa, kuten miten hän on vaikuttanut työyhteisön tehokkuuteen tai asiakastyytyväisyyteen.

Lopuksi artikkeli muistuttaa, että vahva ja hyvin kirjoitettu saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä työpaikan saamisessa. Se on mahdollisuus näyttää työnantajalle, että ymmärrät heidän tarpeensa ja että sinulla on tarvittavat taidot ja kokemus tehtävään.

Artikkeli kannustaa työnhakijoita mukauttamaan mallia omien kokemustensa perusteella. Sinun ei tarvitse kopioida mallia sellaisenaan, vaan voit käyttää sitä inspiraationa ja muokata sitä oman työhistoriasi, taitojesi ja tavoitteidesi mukaan. Jokainen hakija on yksilöllinen, ja saatekirjeen tulisi heijastaa tätä.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni