Julkisen notaarin saatekirjeen kirjoittaminen: Malleja ja ohjeita

Julkisen notaarin tehtävässä onnistuminen vaatii monenlaisia taitoja: tarkkuutta, luotettavuutta ja vahvaa eettistä tunnustusta. Mutta miten nämä tärkeät ominaisuudet voidaan tuoda esiin hakemuksessa? Tässä tulee saatekirjeen merkitys. Hyvin kirjoitettu saatekirje on ensiaskel kohti unelmiesi työpaikkaa, sillä se antaa mahdollisuuden esitellä itsesi ja taitosi parhaimmillaan. Se tarjoaa myös tilaisuuden kertoa, miksi juuri sinä olet oikea henkilö tähän tehtävään.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Julkisen Notaarin Saatekirjeen Malli

[Oma nimi]

[Oma osoite]

[Postinumero ja kaupunki]

[Puhelinnumero]

[Sähköpostiosoite]

[Päivämäärä]

[Notaarin nimi]

[Notaariin osoite]

[Postinumero ja kaupunki]

Hyvä [Notaarin nimi],

Olen iloinen voidessani hakea julkisen notaarin tehtävää, jonka näin ilmoitettuna LinkedInissä. Minua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus työskennellä [yrityksen nimi] -yrityksessä, joka on tunnettu korkeasta ammattitaidostaan ja laadukkaasta palvelustaan.

Olen suorittanut notaarin tutkinnon [yliopisto] ja minulla on yli viiden vuoden kokemus notaarin tehtävistä. Erityisosaamistani ovat asiakirjojen tarkistaminen, laillistaminen ja notarisoiminen. Minulla on vankka kokemus asiakaspalvelusta ja ymmärrän kuinka tärkeää on tarjota asiakkaille selkeää ja täsmällistä tietoa heidän oikeudellisista asioistaan. Olen tarkka ja luotettava, ja pystyn työskentelemään tehokkaasti myös paineen alla.

Aiemmissa tehtävissäni olen saanut kiitosta erinomaisesta organisointikyvystäni ja kyvystäni käsitellä useita tehtäviä samanaikaisesti. Olen myös kehittänyt tehokkaita järjestelmiä asiakirjojen hallintaan, mikä on parantanut työni laatua ja tehnyt prosesseista tehokkaampia. Uskon, että nämä kokemukset ja taidot voivat olla suureksi hyödyksi [yrityksen nimi] -yritykselle.

Olen aina ihaillut [yrityksen nimi] -yrityksen sitoutumista asiakkaidensa palvelemiseen ja pyrkimystä tarjota parasta mahdollista palvelua. Minua kiinnostaa mahdollisuus työskennellä yrityksessä, joka arvostaa ammattitaitoa ja jossa voin jatkuvasti kehittää osaamistani.

Kiitos, että otitte aikaa lukea hakemukseni. Toivottavasti voimme keskustella mahdollisuudestani liittyä [yrityksen nimi] -tiimiin haastattelussa. Olen innokas kuulemaan lisää tästä mahdollisuudesta.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]

Julkisen notaarin saatekirjeen rakenteen merkitys ja sen yksityiskohtainen tarkastelu

Julkisen notaarin tehtävään hakeutuessa uratavoitteiden ja haasteiden esittäminen selkeästi ja ammattimaisesti on keskeisessä roolissa. Tässä yhteydessä saatekirjeen merkitys korostuu, sillä sen avulla hakija voi erottua edukseen muiden joukosta. Saatekirjeen ulkoasun ja rakenteen tulisi olla jäsennelty, selkeä ja helposti luettava, jotta rekrytoijan kiinnostus herää heti ensi silmäyksellä. Lopulta hyvin laadittu saatekirje voi olla ratkaisevassa roolissa hakuprosessissa, ja se voi avata ovia kohti unelma-ammatin haasteita ja mahdollisuuksia.

Arvoisa Julkinen Notaari,

Asianmukainen tervehdys palkkaavalle johtajalle tai työnantajalle on tärkeä osa hakemusprosessia mille tahansa työpaikalle, mukaan lukien Julkisen notaarin virkaan. Tervehdys on ensimmäinen asia, jonka työnantaja näkee hakemuksestasi, joten se voi jättää voimakkaan ensivaikutelman. Tervehdys voidaan nähdä myös kohteliaisuutena ja osoituksena ammattitaidosta.

Tervehdyksessä on suositeltavaa käyttää virallista kieltä ja osoittaa kunnioitusta vastaanottajaa kohtaan. Jos mahdollista, on parasta käyttää vastaanottajan nimeä. Jos et tiedä nimeä, voit käyttää yleispäteviä tervehdyksiä.

Esimerkkejä asianmukaisista tervehdyksistä ovat:

 • Arvoisa toimitusjohtaja [Sukunimi],
 • Kunnioitettu hr./rouva [Sukunimi],
 • Arvoisa [Yrityksen nimi] rekrytointitiimi,
 • Hyvä palkkaava johtaja,
 • Arvoisa Julkisen notaarin viran hakuun liittyvä henkilö,

On myös tärkeää, että tervehdys sopii yhteen hakemuksesi muun sävyn kanssa. Esimerkiksi, jos hakemuksesi on hyvin muodollinen, sinun tulisi valita muodollinen tervehdys. Toisaalta, jos yritys on tunnettu rennommasta kulttuuristaan, voisi olla sopivampaa käyttää hieman vapaamuotoisempaa tervehdystä.

Tervehdyksen jälkeen voit aloittaa hakemuksesi esittelyn, jossa kerrot itsestäsi, miksi olet kiinnostunut kyseisestä virasta ja miten voit tuoda lisäarvoa yritykseen. Hakemuksen tulisi aina olla selkeä, ytimekäs ja räätälöity kuhunkin työpaikkaan sopivaksi.

Avauskappaleen Kirjoittaminen Julkisen Notaarin Saatekirjeessä

Hyvä vastaanottaja,

Olen iloisen innostunut hakiessani Julkisen notaarin paikkaa yrityksessänne, josta sain tietoa LinkedIn-työpaikkailmoituksenne kautta. Olen seurannut yrityksenne kasvua ja kehitystä jo pitkään ja minua viehättää erityisesti yrityksenne sitoutuminen asiakkaiden palvelemiseen laadukkaalla ja ammattitaitoisella tavalla. Tämän vuoksi haluan ehdottomasti olla osa tiimiänne ja uskon vahvasti voivani tuoda omaa osaamistani ja kokemustani yrityksenne käyttöön.

Tullessani Julkiseksi notaariksi, olen omistanut urani laadukkaalle ja tarkalle asiakaspalvelulle. Koulutukseni oikeustieteiden parissa, yhdistettynä vuosien työkokemukseeni, on antanut minulle laajan ymmärryksen erilaisista oikeudellisista prosesseista ja notaarin tehtävistä. Olen varma, että nämä taidot ja kokemukset ovat arvokkaita yrityksenne kannalta.

Toivon innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää siitä, miten voisin tuoda osaamiseni yrityksenne käyttöön. Kiitos harkinnastanne ja odotan yhteydenottoanne.

Ystävällisin terveisin,

[Hakijan nimi]

OIKEA

Arvoisa [Vastaanottajan nimi],

Kirjoitan tätä kirjettä ilmaistakseni suurta kiinnostustani julkisen notaarin avointa työpaikkaa kohtaan yrityksessänne, jonka näin [missä ja milloin työpaikkailmoitus nähtiin]. Olen aina ihaillut yrityksenne sitoutumista oikeudenmukaisuuteen ja eettisyyteen, ja näen tässä tilaisuudessa mahdollisuuden tuoda oman osaamiseni ja kokemukseni tiimiinne.


Julkisen notaarin saatekirjeen runkokappaleiden yksityiskohdat

Julkisen notaarin saatekirje on tärkeä asiakirja, joka välittää ratkaisevia tietoja eri osapuolille. Tämän kirjeen pääkappaleiden merkitystä ei tule aliarvioida, sillä ne luovat perustan koko viestinnälle. Jokainen pääkappale suorittaa tietyn tehtävän ja auttaa varmistamaan, että notaarin viesti on ymmärretty oikein ja kattavasti. Saatekirjeen pääkappaleet antavat lukijalle selkeän käsityksen kirjeen tarkoituksesta, sen sisällöstä, notaarin roolista ja niistä seuraavista toimenpiteistä, jotka saattavat olla tarpeen. Tässä yhteydessä on tärkeää ymmärtää, kuinka nämä pääkappaleet toimivat yhdessä ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Julkisen notaarin saatekirjeen ensimmäisessä kappaleessa on tärkeää tuoda esiin hakijan keskeiset taidot ja kokemus, jotka ovat relevantteja kyseiseen tehtävään. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään, miten hakijan osaaminen ja kokemus vastaavat työpaikan vaatimuksia.

Kappaleessa tulisi korostaa taitoja, joita työpaikkailmoituksessa on mainittu tai jotka ovat yleisesti arvostettuja julkisen notaarin tehtävissä. Näitä voivat olla esimerkiksi tarkkuus, luotettavuus, hyvä kommunikaatiokyky tai kyky työskennellä itsenäisesti.

Kokemus tulisi liittää suoraan työnantajan tarpeisiin. Jos hakija on esimerkiksi työskennellyt aikaisemmin notaarina tai vastaavissa tehtävissä, tämä kannattaa mainita. Lisäksi hakijan tulisi kertoa, miten hänen kokemuksensa ja taitonsa ovat auttaneet häntä menestymään aikaisemmissa tehtävissään ja miten hän aikoo hyödyntää niitä uudessa tehtävässä.

Tämä kaikki auttaa työnantajaa näkemään, että hakija ymmärtää tehtävän vaatimukset ja on valmis ja kykenevä suoriutumaan niistä.

OIKEA

Olen kokenut julkisen notaarin ja oikeustieteen ammattilainen, jolla on yli 10 vuoden kokemus oikeudellisesta dokumentoinnista, todistamisesta ja varmentamisesta. Tässä ajassa olen hankkinut laajan tietotaidon lainsäädännöstä, joka koskee asiakirjojen laillistamista ja autenttisuuden varmistamista. Tämä taito yhdistettynä vahvaan organisointikykyyni ja tarkkaan huomioon yksityiskohtiin, tekee minusta ihanteellisen ehdokkaan julkisen notaarin tehtävään organisaatiossanne.


Julkisen notaarin saatekirje on tärkeä osa hakuprosessia, koska se antaa mahdollisuuden esitellä itseään ja tuoda esiin omia vahvuuksiaan ja saavutuksiaan. Toisen kappaleen tulisi keskittyä juuri näihin seikkoihin.

Ensinnäkin, erityiset saavutukset aiemmissa tehtävissä antavat konkreettisen kuvan hakijan kyvyistä ja osaamisesta. Ne auttavat työnantajaa ymmärtämään, mitä hakija on saanut aikaan ja miten hän on vaikuttanut aiempien työpaikkojensa menestymiseen.

Toiseksi, näiden saavutusten kautta hakija voi näyttää, miten hän voisi hyödyttää tulevaa työnantajaa. Esimerkiksi, jos hakija on osoittanut kykynsä ratkaista ongelmia, vähentää kustannuksia tai parantaa tehokkuutta aiemmissa tehtävissä, nämä ovat kaikki ominaisuuksia, joita tuleva työnantaja todennäköisesti arvostaa.

Siksi on tärkeää, että saatekirjeen toisessa kappaleessa korostetaan omia saavutuksia ja sitä, miten ne voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa. Tämä auttaa vakuuttamaan työnantajan siitä, että hakija on oikea henkilö avoinna olevaan tehtävään.

OIKEA

Arvoisa Työnantaja,

Olen toiminut julkisena notaarina yli kymmenen vuotta ja saavuttanut monia merkittäviä saavutuksia tässä roolissa. Olen esimerkiksi onnistuneesti ratkaissut monimutkaisia ​​oikeudellisia kysymyksiä ja nopeuttanut asiakirjojen käsittelyprosessia, mikä on johtanut asiakastyytyväisyyden merkittävään nousuun.

Olen myös ollut mukana luomassa ja toteuttamassa uusia tehokkuutta parantavia menetelmiä, jotka ovat vähentäneet virheitä ja parantaneet palvelun laatua. Uskon, että nämä saavutukset ja kokemukset voivat olla erittäin hyödyllisiä työssäsi, sillä ne osoittavat kykyäni suoriutua paineen alla, tehdä monimutkaisia ​​päätöksiä ja parantaa prosesseja.

Toivon, että voin tuoda nämä taidot teidän organisaatioonne ja auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne.

Ystävällisin terveisin,

[Nimesi]


Julkisen notaarin saatekirjeen kolmannen kappaleen tulisi sisältää yrityksen tuntemus, koska se osoittaa hakijan kiinnostusta ja sitoutumista kyseiseen työhön tai tehtävään. Hakijan tulee näyttää ymmärtävänsä yrityksen toimintaa, sen tavoitteita ja arvoja, ja miten hänen osaamisensa ja taitonsa voivat auttaa yritystä saavuttamaan nämä tavoitteet.

Tässä osiossa hakijan tulisi selittää, miksi hän katsoo yrityksen olevan ihanteellinen työpaikka. Tämä voi perustua yrityksen maineeseen, sen tuotteisiin tai palveluihin, sen arvoihin tai työympäristöön. Tämä osoittaa, että hakija on tehnyt kotitehtävänsä tutkimalla yritystä ja ymmärtää, mitä se tarjoaa.

Yrityksen tuntemuksen sisällyttäminen saatekirjeeseen osoittaa paitsi hakijan kiinnostusta ja innostusta myös sen, että hän on valmis investoimaan aikaa ja vaivaa ollakseen hyvin valmistautunut. Tämä tekee vaikutuksen työnantajiin ja lisää hakijan mahdollisuuksia saada työpaikka.

OIKEA

Olen erittäin vaikuttunut yrityksenne sitoutumisesta eettiseen toimintaan ja asiakaspalvelun laatuun, joka heijastuu positiivisissa asiakasarvioinneissanne. Mielestäni yrityksenne on ihanteellinen paikka minulle, koska arvostan myös näitä periaatteita työssäni. Uskon, että vahva eettinen tausta ja asiakaslähtöinen lähestymistapa ovat avain menestykseen julkisena notaarina.


Päätöskappale Julkisen Notaarin Saatekirjeessä

Hyvä päätöskappale julkisen notaarin saatekirjeessä on erityisen merkityksellinen, sillä se toimii viimeisenä vaikutuksen tekijänä ja jättää vastaanottajan mieleen pysyvän kuvan hakijasta. Se on tilaisuus ilmaista kiinnostus kyseessä olevaa tehtävää kohtaan, herättää vastaanottajan mielenkiinto ja kutsua keskustelemaan asiasta lisää.

Päätöskappaleessa on hyvä korostaa innostusta ja valmiutta tulla haastatteluun. Tämä osoittaa aktiivisuutta ja halua tarttua mahdollisuuteen. Hakijan tulee myös tarjota yhteystietonsa helposti saataville, jotta työnantaja voi ottaa yhteyttä helposti ja nopeasti.

Lisäksi on kohteliasta kiittää saatekirjeen vastaanottajaa mahdollisuudesta. Tämä osoittaa arvostusta ja kunnioitusta. Kiitoksen ilmaiseminen luo positiivisen ja ammattimaisen kuvan hakijasta, mikä voi edesauttaa mahdollista tulevaa yhteistyötä.

Kaiken kaikkiaan hyvä päätöskappale on tärkeä osa julkisen notaarin saatekirjeen rakennetta ja viestintää. Se on avainasemassa luomaan vahvan ja myönteisen vaikutelman, joka voi vaikuttaa merkittävästi hakijan mahdollisuuksiin saada kyseinen tehtävä.

OIKEA

Kiitos, että otitte aikaa tutustua hakemukseeni. Olen erittäin innostunut tästä mahdollisuudesta ja uskon, että minulla on tarvittavat taidot ja kokemus tehtävän menestyksekkääseen suorittamiseen. Toivon mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää haastattelussa ja kertoa, kuinka voisin tuoda lisäarvoa julkisen notaarin tehtävässä. Kiitos vielä kerran huomionne osoittamisesta. Odotan innolla mahdollista yhteydenottoanne.


Kiitollinen Loppu Julkisen Notaarin Saatekirjeeseen

Kohteliaisuuspuheenvuoro, erityisesti ammattimaisessa viestinnässä, on usein ensiarvoisen tärkeää. Se osoittaa vastapuolelle kunnioitusta, arvostusta ja ammattimaista suhtautumista. Tämä pätee myös julkisen notaarin hakemuksissa tai muissa vastaavissa virallisissa asiakirjoissa.

Sopiva kohteliaisuuspuheenvuoro voi alkaa esimerkiksi näin: "Arvoisa notaari, haluan osoittaa kiitollisuuteni teille ja teidän työllenne. Olen kiinnostunut julkisen notaarin tehtävästä ja hakeudun tähän arvostettuun asemaan suurella kunnioituksella ja innolla."

Kohteliaisuuspuheenvuoron tulisi aina olla vilpitön ja kunnioittava, mutta myös luonteva ja aito. On tärkeää, että viestin vastaanottaja tuntee itsensä arvostetuksi ja kunnioitetuksi.

Prosessin päätteeksi on aina tärkeää käyttää ammattimaista loppulausetta. Se viimeistelee viestin ja antaa sille lopullisen, ammattimaisen leiman. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Vilpittömästi,
 • Ystävällisin terveisin,
 • Kunnioittavasti,
 • Parhain terveisin,
 • Arvostavasti,
 • Suurella kunnioituksella,
 • Kiittäen,
 • Odotan innolla yhteistyötä,
 • Toivottavasti kuulen teistä pian.

Nämä loppulausekkeet osoittavat kunnioitusta ja ammattimaisuutta, ja ne voivat olla hyödyllisiä erilaisissa ammatillisissa viestintätilanteissa.

Julkisen Notaarin Allekirjoitus Saatekirjeessä

Julkisen notaarin saatekirjeen allekirjoituksen muoto herättää keskustelua. Kumpi olisi parempi vaihtoehto – digitaalinen vai käsinkirjoitettu allekirjoitus? Käsitellään molempia vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia kirjeen henkilökohtaisuuteen.

Digitaalinen allekirjoitus on nykyaikainen ja teknologian hyödyntämiseen perustuva ratkaisu. Se on nopea ja vaivaton tapa allekirjoittaa, ja se voidaan tehdä missä tahansa, kunhan käytössä on tietokone tai älylaite. Digitaalinen allekirjoitus on myös turvallinen, sillä se on usein salattu ja se voidaan jäljittää. Tässä mielessä se tuo lisäarvoa julkisen notaarin saatekirjeelle. Digitaalisuus voi kuitenkin vaikuttaa kirjeen henkilökohtaisuuteen, sillä se voi tuntua etäiseltä ja epäpersoonalliselta.

Käsinkirjoitettu allekirjoitus puolestaan on perinteinen ja henkilökohtainen tapa allekirjoittaa. Se on yksilöllinen ja sen avulla saatekirje saa persoonallisen leiman. Käsinkirjoitettu allekirjoitus myös viestii ajan ja vaivan näkemistä, mikä voi luoda luotettavuutta ja arvostusta. Toisaalta, käsinkirjoitettu allekirjoitus voi olla alttiimpi väärennöksille ja sen aitous voi olla vaikeampi todentaa kuin digitaalisen allekirjoituksen.

Molemmissa allekirjoitusmuodoissa on siis omat hyvät ja huonot puolensa. Jos tavoitteena on luoda mahdollisimman henkilökohtainen ja luotettava vaikutelma, käsinkirjoitettu allekirjoitus voisi olla parempi vaihtoehto. Jos taas halutaan hyödyntää teknologiaa ja varmistaa allekirjoituksen aitous, digitaalinen allekirjoitus saattaa olla parempi ratkaisu. Lopulta valinta riippuu siitä, mitä julkisen notaarin saatekirjeellä halutaan viestiä ja millaista vaikutelmaa sillä halutaan luoda.

Hyödyllisiä vinkkejä julkisen notaarin saatekirjeen kirjoittamiseen

Julkisen notaarin saatekirje on virallinen asiakirja, joka vaatii huolellisuutta, ammattitaitoa ja tarkkuutta. Se on dokumentti, joka on suunniteltu viestimään tärkeitä tietoja vastaanottajalle. Tässä on joitakin vinkkejä ja hyviä käytäntöjä, jotka auttavat sinua kirjoittamaan tehokkaan ja ammattimaisen saatekirjeen:

 1. Ymmärrä tarkoitus: Ennen kuin aloitat kirjeen kirjoittamisen, ymmärrä sen tarkoitus. Saatekirjeen tarkoitus on usein selittää, miksi lähetät asiakirjan, ja antaa tarvittavat tiedot, jotka auttavat vastaanottajaa ymmärtämään sen sisältöä.
 2. Ole ammattimainen: Koska saatekirje on virallinen asiakirja, on tärkeää säilyttää ammattimainen sävy koko kirjeessä. Käytä kohteliasta kieltä ja varmista, että ilmaiset itsesi selkeästi ja ymmärrettävästi.
 3. Käytä selkeää ja ytimekästä kieltä: Vältä tarpeetonta jargonia tai monimutkaisia lauseita. Kielen tulisi olla yksinkertaista ja suoraviivaista, jotta vastaanottaja voi nopeasti ja helposti ymmärtää kirjeesi tarkoituksen.
 4. Räätälöi viestisi vastaanottajalle: Saatekirjeen tulisi olla mahdollisimman henkilökohtainen. Yritä ymmärtää vastaanottajan näkökulmaa ja räätälöi viestisi sen mukaisesti.
 5. Sisällytä tärkeät tiedot: Varmista, että saatekirjeessä on kaikki tarvittavat tiedot, kuten yhteystietosi, päivämäärä, asiakirjan nimi ja sen tarkoitus. Lisäksi selitä, mitä toivot vastaanottajan tekevän asiakirjalla.
 6. Tarkista ja oikolue: Viimeinen, mutta ei vähäpätöinen askel on tarkistaa ja oikolukea saatekirje. Tämä varmistaa, että asiakirja on vapaa kirjoitusvirheistä ja että kaikki tiedot ovat oikein. Virheet voivat tehdä asiakirjasta vähemmän ammattimaisen ja heikentää sen uskottavuutta.

Muista, että hyvä saatekirje ei ole vain asiakirja, joka liitetään lähetykseen. Se on myös mahdollisuus tehdä hyvä ensivaikutelma, selittää asiakirjan tarkoitus ja antaa vastaanottajalle tarvittavat tiedot.

Julkisen notaarin saatekirjeen viimeistely

Artikkelin mukaan julkisen notaarin saatekirjeen kirjoittaminen on tärkeä osa hakuprosessia, koska se antaa hakijalle mahdollisuuden tuoda esiin omia vahvuuksiaan ja taitojaan, jotka eivät välttämättä käy ilmi pelkän ansioluettelon perusteella. Saatekirjeessä hakija voi korostaa kokemustaan, taitojaan ja koulutustaan, jotka tekevät hänestä ihanteellisen ehdokkaan julkisen notaarin tehtävään. Kirjeessä voidaan myös tuoda esiin hakijan henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten tarkkuutta, luotettavuutta ja hyvää asiakaspalvelutaitoa, jotka ovat avainasemassa tässä tehtävässä.

Vahva saatekirje voi vaikuttaa merkittävästi hakuprosessin lopputulokseen. Hyvin kirjoitettu, persoonallinen ja hakijan vahvuudet sekä kokemukset selkeästi esittelevä kirje voi saada työnantajan vakuuttumaan hakijan sopivuudesta tehtävään.

Työnhakijoiden tulisi mukauttaa mallia omien kokemustensa ja taitojensa perusteella, jotta kirjeestä tulee mahdollisimman yksilöllinen ja vakuuttava. Jokaisella hakijalla on oma ainutlaatuinen tarinansa ja osaamisensa, ja nämä tulisi tuoda esiin omalla persoonallisella tavallaan. Muista, että saatekirje on tilaisuutesi erottua muista hakijoista ja tehdä vaikutus työnantajaan. Käytä sitä hyväksesi!

Usein kysytyt kysymykset julkisen notaarin saatekirjeistä ja tehtävästä

1. Kysymys: Mitä tietoja tulisi sisällyttää Julkisen notaarin saatekirjeeseen?

Vastaus: Julkisen notaarin saatekirjeen tulisi sisältää seuraavat tiedot: notaarin täydellinen nimi, yhteystiedot, notaarin virallinen osoite, päivämäärä, kirjeen vastaanottajan nimi ja osoite, selkeä viittaus liitettyihin asiakirjoihin tai tapahtumiin, notaarin allekirjoitus ja sinetti.

2. Kysymys: Mikä on Julkisen notaarin saatekirjeen tarkoitus?

Vastaus: Julkisen notaarin saatekirjeen tärkein tarkoitus on liittää se notaarin vahvistamiin asiakirjoihin. Se antaa lisätietoa asiakirjasta, sen osapuolista tai sen tarkoituksesta. Saatekirje voi myös sisältää ohjeita tai muita tärkeitä tietoja, jotka liittyvät asiakirjan käyttöön tai säilyttämiseen.

3. Kysymys: Onko julkisen notaarin saatekirjeen muoto tai rakenne vakio?

Vastaus: Ei ole olemassa yhtä standardia muotoa tai rakennetta julkisen notaarin saatekirjeelle. Kirjeen sisältö ja rakenne voivat vaihdella notaarin käyttäjän tai asiakirjan tarkoituksen mukaan. Tärkeintä on, että kirje sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja että se on selkeästi ja ammattimaisesti kirjoitettu.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni