14 parhaiten palkattua työpaikkaa Suomessa

Meitä kaikkia kiinnostaa kuka tienaa eniten ja kuka vähiten. Missä ammatissa on surkeat olot ja missä kylvetään rahassa. Joka vuoden lopussa kaikki kerääntyvät lukemaan iltapäivälehtiä, jossa paljastetaan ihmisten verotiedot ja viikko mässäillään ihmisten tienesteillä.

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni

Usein listan kärjessä on ihmisiä, jotka omistavat yrityksen tai yrityksiä, ovat osaavia sijoittajia tai ovat tehneet vaikka hyvät kaupat firmastaan.

Tässä artikkelissa kerromme mistä ammateista saa Suomessa parhaiten lihotettua lompakkoa. Toki meistä kaikista ei ole tekijöiksi joka alalle, mutta voit myös löytää ammatteja, jotka eivät vaadi vuosikymmenten opiskelua.

parhaiten palkatut työpaikat Suomessa

Neurokirurgi

 • Keskimääräinen kuukausipalkka neurokirurgilla on noin 29800 euroa kuukaudessa.
 • Neurokirurgiksi opiskelu kestää noin 12 vuotta, johon sisältyy kuusi vuotta lääketieteen runkokoulutusta ja yleistietoa ja viidestä kuuteen vuotta neurokirurgian opiskelua.

Neurokirurgia on keskushermoston eli aivojen ja selkäytimen leikkaushoitoa. Tavallisimpia neurokirurgisesti hoidettavia sairauksia ovat aivovammat, aivoverenvuodot, aivokasvaimet, epilepsia, vapinasairaudet, kivunhoito ja selkärangan välilevysairaudet.

Suomessa neurokirurgit ovat listan kärjessä korkeasti palkattujen työntekijöiden joukossa. Kyseessä on korkeimmin palkattu ura ottaen huomioon työn kriittisen luonteen. Ammatti itsessään on erittäin korkeiden riskien peitossa, jotka vaativat laajoja taitoja ja tietoja. Näin ollen pitkä polku liittyy oppimiseen, joka vastaa hyvin palkitsevan uran palkitsevaa ainesosaa.

Tuomari

 • Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Tuomari on 6 130 euroa kuukaudessa.
 • Palkka oli valtiolla 6 130 € (520 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.
 • Keskipalkka kasvoi 105 € (1,7 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Tähän työhön liittyvän valtavan vastuun vuoksi tuomarit ansaitsevat erittäin korkeaa palkkaa. Tuomarin palkka vaihtelee 7 910 euron ja 22 100 euron välillä, joten tuomari kuuluu Suomen korkeimmin palkattuihin työntekijöihin.

Erilaisten henkilöiden kohtaloista päättäminen ei ole helppo tehtävä. Siihen liittyy valtavia haasteita, ja siksi siitä on maksettava sen mukainen palkkio. Tuomareille on annettu suuri vastuu, johon liittyy laaja tietämys, joka vaatii pitkän oppimispolun. Siksi myös palkkiot ovat varsin houkuttelevia.

Toimitusjohtaja

 • Toimitusjohtajan keskimääräinen kuukausipalkka on 10 089 euroa kuukaudessa. Valtiolla palkka on 11 041 euroa ja kuntasektorilla 9 438 euroa.
 • Keskipalkka kasvoi 624 euroa (6,6 prosenttia) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Toimitusjohtajana olet vastuussa organisaation täydellisestä menestyksestä tai epäonnistumisesta. Tällä uralla on sekä laaja vaikutus että suuri riski. Johtajan tehtävään liittyy suuria riskejä ja laaja vaikutusalue, joka liittyy valtaviin ansioihin.

Jos tietyn organisaation toimitusjohtaja epäonnistuu, koko organisaatio uppoaa. Siksi toimitusjohtajat Suomessa ottavat valtavan vastuun ja etenevät valtavasti varmistaakseen oman yrityksensä menestyksen. Näin ollen heille on maksettava hyvä korvaus.

parhaiten palkatut työpaikat Suomessa

Poliisipäällikkö

 • Poliisipäällikön keskimääräinen kuukausipalkka on valtiolla 9 323 euroa kuukaudessa. Keskipalkka kasvoi 60 euroa (0,6 prosenttia) vuodesta 2020 vuoteen 2021.
 • Yliopistoissa voi opiskella esimerkiksi oikeustiedettä. Ylempi korkeakoulututkinto on oikeustieteen maisteri.
 • Rinnakkaisena vaihtoehtona koulutukselle on poliisin oman koulutusjärjestelmän mukainen poliisipäällystön tutkinto täydennettynä jollakin soveltuvalla ylemmällä korkeakoulututkinnolla.

Poliisipäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo paikallispoliisin poliisilaitoksen toimintaa. Poliisin laajan tehtäväkentän vuoksi poliisipäällikkö tarvitsee laaja-alaista osaamista, johon kuuluu mm. laintuntemus, johtamistaito ja sosiaaliset taidot.

Kansliapäällikkö

 • Kansliapäällikön keskimääräinen kuukausipalkka on 9 122 euroa kuukaudessa. Valtiolla palkka on 10 151 euroa ja kuntasektorilla 7 852 euroa.
 • Keskipalkka kasvoi 210 euroa (2,4 prosenttia) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Kansliapäällikkö johtaa ministeriön strategista suunnittelua, sovittaa yhteen sen toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta ja osallistuu ministerin apuna laajakantoisten asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Toimialajohtaja

 • Toimialajohtajan keskimääräinen kuukausipalkka on 8 898 euroa kuukaudessa. Kuntasektorilla palkka on 9 250 euroa ja valtiolla 7 198 euroa.
 • Keskipalkka kasvoi 50 euroa (0,6 prosenttia) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Toimialajohtaja johtaa ja kehittää toimialansa koulutus- ja kehittämistoimintaa. Vastaa koulutusten vaikuttavuudesta yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja edistää tulosalueiden välistä tuloksellista yhteistyötä sekä huolehtii, että toimialalle asetetut strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat.

parhaiten palkatut työpaikat Suomessa

Kaupunginjohtaja

 • Kaupunginjohtajan keskimääräinen kuukausipalkka on kuntasektorilla 8 379 euroa kuukaudessa.
 • Keskipalkka kasvoi 213 euroa (2,6 prosenttia) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Kunnanjohtaja (itseänsä kaupungiksi kutsuvissa kunnissa kaupunginjohtaja) on virkamies, joka johtaa kuntaa , sen hallintoa ja taloutta sekä käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtajan valitsee kunnanvaltuusto joko määräajaksi tai toistaiseksi. Kunnanjohtajan erottamisesta päättää myös kunnanvaltuusto.

Kunnanjohtajan tehtävät ja valinta on määritelty kuntalaissa. Kunnan niin halutessa johtajana voi olla myös pormestari, joka ei ole kuntaan virkasuhteessa, vaan luottamustoimessa.

Hammaslääkärit

 • Keskimääräinen kuukausipalkka hammaslääkärillä on 6 494 euroa kuukaudessa.
 • Palkka oli kuntasektorilla 5 887 € (193 yksittäistä palkkaa) ja yksityisellä sektorilla 6 975 € (244 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.
 • Keskipalkka muuttui -762 € (-10,5 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021.
 • Hammaslääketieteen perustutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatti, on ylempi korkeakoulututkinto. Perustutkinnon voi suorittaa neljässä koulutusyksikössä: Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaaditaan 330 opintopisteen laajuiset opinnot. Koulutus kestää 5,5 vuotta.

Hammaslääkäri on hammaslääketiedettä harjoittava lääkäri, joka keskittyy diagnosoimaan ja hoitamaan ihmisen suun ja purentaelimen sairauksia. Hammaslääkärit ovat vastuussa hampaiden oikomishoito, parodontaalisairauksien medisiininen ja kirurginen hoito, hampaiden kovakudosten sairauksien hoito, tulehdusten hoito hampaassa ja leukaluussa, limakalvosairauksien diagnosointi ja hoito, purentaelimen toimintaa palauttava proteettinen hoito sekä hampaiden poisto. Hammaslääkäri hoitaa myös leukanivelen sairauksia ja hoitaa monia yleissairauksia osana moniammatillista hoitoketjua. Hammaslääkäreitä työskentelee niin yksityisillä vastaanotoilla kuin julkisessa terveydenhuollossa.

Erikoislääkärit

 • Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Erikoislääkäri on 6 577 euroa kuukaudessa.
 • Palkka oli kuntasektorilla 6 565 € (3110 yksittäistä palkkaa) ja valtiolla 8 392 € (22 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.
 • Keskipalkka kasvoi 189 € (3,0 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021

Erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet alansa erikoislääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoislääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Koulutuksen haastavuuden ja keston takia erikoislääkärillä on yleislääkäreitä parempi palkkaus.

parhaiten palkatut työpaikat Suomessa

Sosiaalihuollon johtajat

 • Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Sosiaalijohtaja on 6 145 euroa kuukaudessa.
 • Palkka oli kuntasektorilla 6 145 € (82 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.
 • Keskipalkka kasvoi 273 € (4,6 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Johtajan on hallittava sosiaalihuollon työntekijöiden ohjaus, perehdytys ja valvonta. Työn sisällön tunteva johtaja pystyy tukemaan työntekijöitä heidän työssään ja luomaan turvalliset työnteon ja -kehittämisen puitteet. Asiantunteva johtaja lisää työhyvinvointia ja työntekijöiden kokemaa arvostusta heidän työstään. Sosiaalihuollon johtajan on oltava laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen ei sovellu sosiaalihuollon johtamiseen.

Sovellusarkkitehdit

 • Keskimääräinen kuukausipalkka sovellusarkkitehdilla on 5 161 euroa kuukaudessa.
 • Palkka oli valtiolla 5 161 € (48 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.
 • Keskipalkka kasvoi 36 € (0,7 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021

Sovellusarkkitehtia tarvitaan, koska tietotekniset järjestelmät ovat kasvaneet ja monimutkaistuneet. Sovellusarkkitehdin rooli kehittämistyössä on kokonaisvaltainen. Hän toimii linkkinä asiakkaan ja varsinaisten systeemin kehittäjien välillä ja vastaa sopivan ratkaisun löytämisestä asiakkaan tarpeisiin. Suunnittelu lähtee liikkeelle liiketoimintatasolta.

Sovellusarkkitehti koordinoi myös tekniikkapuolen toimintaa. Hänen tehtävänsä on varmistaa, että eri projektien tuottamat ratkaisut ovat yhteensopivia keskenään ja olemassa olevien järjestelmien kanssa. Työtehtäviin kuuluu mm. projektissa neuvomista sekä teknisten ratkaisujen valintaa liittyen esim. laitteistoihin, ohjelmistoihin ja verkkoyhteyksiin.

Lentäjä

 • Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Liikennelentäjä on 5 011 euroa kuukaudessa. Palkka oli yksityisellä sektorilla 5 011 € (1187 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.
 • Keskipalkka muuttui -60 € (-1,2 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021.
 • Suomen Ilmailuopiston ammattilentäjäkoulutus on valtion tukema koulutus ja se maksaa noin 15000 euroa. Finnairille hyväksytyt Suomen Ilmailuopistosta valmistuneet oppilaat maksavat 25000-29000 euroa

Lentäjän ura Suomessa on jännittävä. Itse asiassa se on ainoa jännittävä ura tässä luettelossa. Lentäjät käyvät läpi hektisen ja tiukan koulutusohjelman ja -prosessin, joka puolestaan antaa heille valtavan vastuun. Lentäjät vastaavat miljoonien ihmisten turvallisuudesta päivittäin. Lisäksi lentäjänä toimimiseen liittyy suuria riskejä, jotka edellyttävät laajaa kokemusta. Paras palkinto, joka tästä seuraa, on oikeus korkeaan palkkaan ja lupaavaan palkkatasoon.

Lakimies

 • Keskimääräinen kuukausipalkka asianajajalla on 6 135 euroa kuukaudessa.
 • Palkka oli kuntasektorilla 4 893 € (151 yksittäistä palkkaa), valtiolla 4 758 € (459 yksittäistä palkkaa) ja yksityisellä sektorilla 6 355 € (3727 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.
 • Keskipalkka kasvoi 39 € (0,6 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021.
 • Lakialaa voi opiskella korkeakouluissa. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella liiketaloutta suuntautuen oikeustradenomiksi. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK). Yliopistoissa voi opiskella oikeustiedettä.

Asianajajana asiakkaat pitävät sinua erittäin arvokkaana, ja juuri siitä saat todennäköisesti valtavat palkat. Onnistunut asianajaja todennäköisesti säästää sinut rankalta tuomiolta tai auttaa sinua ansaitsemaan valtavia rahasummia. Asianajaja saa siis todennäköisesti erittäin suuren korvauksen edustamalla asiakkaitaan hyvin. Aivan kuten kirurgin ja tuomarin ura, myös lakimiehen ura Suomessa on erittäin arvostettu, vaatii laajaa tietämystä ja on siksi revanssintekijä.

parhaiten palkatut työpaikat Suomessa

Rahoitus- ja vakuutuspalveluiden johtajat

 • Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat ansaitsee tyypillisesti 3 542 € – 4 926 € kuukaudessa (brutto) työuransa alussa.
 • Viiden vuoden työkokemuksella palkka on tyypillisesti 3 800 € – 5 277 € kuukaudessa (40 tuntia/viikko).
 • Keskimääräinen kuukausipalkka pankinjohtajalla on 7653 euroa kuukaudessa.
 • Heidän keskipalkkansa on 8091 euroa. Ammatin alin kymmenes tienasi 4 313 euroa ja ylin kymmenes 12 149 euroa.
 • Tradenomi, talousoppi ja valtiotiede ovat opintoaloja, joiden kautta voi päästä näille aloille työhön.

Tähän luokkaan kuuluvat pankinjohtajat, luottolaitosten johtajat ja vakuutusyhtiöiden johtajat. Pankkien johtaminen Suomessa on erittäin kriittinen tehtävä, ja siksi siitä kannattaa ansaita valtavasti. Pankinjohtaja vastaa satojen miljoonien sijoituksista ja varoista. Tähän liittyy erittäin suuria riskejä, mikä tekee pankin johtamisesta erittäin monimutkaisen tehtävän. Tämän ammatin luonteeseen liittyy suuria riskejä, suuri vastuu ja valtava vaikutus, joka takaa suuret ansiot.

Palkkatulot ja -olot Suomessa

Vuonna 2022 keskimääräinen kuukausipalkka Suomessa on 3 620 euroa eli 43 440 euroa vuodessa. Palkansaajille jää verojen jälkeen noin 2 700 euroa. Jos tienaat yli 3 500 euroa kuukaudessa, olet Suomessa kunnolla palkattu. Yksityisellä sektorilla ansiot ovat keskimäärin 3 681 euroa kuukaudessa. Valtion palveluksessa voit odottaa noin 3 207-4 009 euron kuukausipalkkaa.

Noin 33 % Suomen bruttokansantuotteesta tulee kansainvälisestä kaupasta. Maan tärkeimpiä vientituotteita ovat metallit, kemikaalit, koneet, elektroniikka ja kuljetusvälineet. Vaikka Suomen talous voi tällä hetkellä varsin hyvin, väestön ikääntyminen uhkaa maan tehokkuutta ja keskittymistä pitkällä aikavälillä. Tämän seurauksena ihmiset työskentelevät pidempään ja yhä useammat ulkomaalaiset liittyvät Suomen työvoimaan.

Suurin osa suomalaisista työskentelee palvelualalla, joka on suurin työllistäjä. Suomi on huomattavan korkealla listan kärjessä tunnettuna taloutena, joka palkitsee valmistuneet parhaiten huippupalkalla. Elämä Suomessa on hyvinvoinnin ja työ- ja yksityiselämän tasapainon kannalta huippuluokkaa. Keskimääräisen 40 tunnin työviikon lisäksi elintaso on lupaavan korkea.

Minimipalkka Suomessa vuonna 2022

Suomessa, kuten useimmissa Pohjoismaissa, ei ole laissa säädettyä vähimmäispalkkaa, mutta voit odottaa ansaitsevasi noin 1 500 euron nettokuukausipalkan aloittaessasi työt täällä.

Yleisimmin näistä minimipalkoista neuvotellaan ja niistä sovitaan työehtosopimusneuvotteluissa työntekijäliitoissa, jotka määrittelevät vähimmäispalkat esimerkiksi talouden alan, koulutustason, kokemuksen ja työsuhteen keston perusteella.

Esimerkiksi Helsingissä minimipalkka on niinkin alhainen kuin 1 210 euroa, ellei työehtosopimuksessa toisin määrätä.

Lisäksi nämä vähimmäispalkat voivat vaihdella merkittävästi Suomen köyhempien ja rikkaampien alueiden välillä.

Kuinka saada yksi tämän hetken parhaiten palkatuista työpaikoista

Parhaiten palkattujen alojen valitseminen on Suomessa jokaisen ammattilaisen saatuvilla, jos omaa vankat tietotaidot sillä osa-alueella, jolle haluaa erikoistua. Mitä erikoistuneempi olet jollain toimialalla, sitä parempaa palkkaa on luvassa, sillä osaajista on yleensä pulaa ja tekijöille kuitenkin paljon kysyntää. Tästä syystä tekijöitä halutaan houkutella hyvällä palkalla.

Sinun tulisi jatkuvasti kouluttaa itseäsi omalla osaamisalallasi ja erityistä plussaa tulee erikoistumisesta. Jos mietit mitä korkeakoulututkintoa opiskelisit tai mitä yliopistopolkua seuraisit, arvioi työllistymistilannetta ja keskimääräisiä palkkoja alalla. Pidä aina mielessä, että se kuinka valmistaudut ja mitä taitoja omaat, voivat tarjota sinulle korkeampia palkkoja tarjottavasta työpaikasta riippuen.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni