Täydellinen Saatekirje Tilinjohtajan Tehtävään: Vinkit ja Mallit!

Hyvän Tilinjohtajan saatekirjeen kirjoittaminen on keskeinen tekijä työnhaussa menestymisessä. Saatekirje tarjoaa mahdollisuuden esitellä omaa osaamista ja motivaatiota syvällisemmin kuin pelkkä ansioluettelo. Sen avulla pystyy erottumaan muista hakijoista ja antamaan työnantajalle paremman käsityksen siitä, miksi juuri kyseinen hakija olisi paras valinta tehtävään. Hyvä saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä siinä, pääseekö hakija jatkoon rekrytointiprosessissa.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Tilinjohtajan Saatekirje Malli

[Yrityksen nimi]
[Yrityksen osoite]
[Postinumero ja -paikka]

[Nykyinen päivämäärä]

Hyvä [vastaanottajan nimi],

Olen erittäin kiinnostunut avoimesta Tilinjohtajan tehtävästä [Yrityksen nimi] -yrityksessänne, josta sain tietää [mainitse lähde, esim. yrityksen verkkosivut, työpaikkailmoitus, LinkedIn]. Uskon, että laaja kokemukseni ja taitoni finanssialalta tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tähän tehtävään.

Minulla on yli [x] vuoden kokemus tilinjohtajan tehtävistä, joissa olen kehittänyt vahvat taidot asiakassuhteiden hallinnassa, talousanalyysissä ja strategisessa suunnittelussa. Olen työskennellyt erilaisten asiakasprofiilien kanssa, ja minulla on vahva kyky tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja tarjota heille räätälöityjä ratkaisuja. Uskon, että nämä taidot vastaavat erinomaisesti [Yrityksen nimi] -yrityksen tarpeisiin ja auttavat saavuttamaan sen liiketoiminnalliset tavoitteet.

Aiemmassa työpaikassani [Edellinen työnantaja] olen onnistuneesti hallinnoinut useita suuria asiakkuuksia ja kasvattanut asiakaskantaa merkittävästi. Esimerkiksi, vuoden 2022 aikana onnistuin kasvattamaan avainasiakkaani liikevaihtoa 20%:lla tarjoamalla heille tehokkaampia taloudellisia ratkaisuja ja parantamalla kommunikaatiota heidän kanssaan. Uskon, että nämä saavutukset ja kokemukset voivat tuoda konkreettista lisäarvoa [Yrityksen nimi] -yritykselle.

Olen seurannut [Yrityksen nimi] -yrityksen kehitystä jo pitkään ja olen vaikuttunut sen sitoutumisesta innovatiivisiin ratkaisuihin ja asiakaskeskeiseen toimintatapaan. Uskon, että yrityskulttuurinne ja arvonne ovat linjassa omien ammatillisten tavoitteideni ja arvojeni kanssa. Lisäksi [Yrityksen nimi] -yrityksen vahva asema markkinoilla tekee siitä ihanteellisen paikan jatkaa urani kehittämistä.

Olisin erittäin innokas keskustelemaan lisää siitä, miten voisin omalla osaamisellani ja kokemuksellani tukea [Yrityksen nimi] -yrityksen tavoitteita ja menestystä. Kiitos ajastanne ja harkinnastanne tämän hakemuksen suhteen.

Ystävällisin terveisin,

[Nimesi]
[Puhelinnumerosi]
[Sähköpostiosoitteesi]

Tilinjohtajan Saatekirjeen Rakenteen Tärkeys: Yksityiskohtainen Tarkastelu


Tilinjohtajan


Tilinjohtajan tehtävää hakiessa saatekirjeen merkitys korostuu erityisesti uratavoitteiden ja ammatillisten haasteiden kontekstissa. Hyvin jäsennelty ja huolellisesti laadittu saatekirje ei ainoastaan herätä työnantajan mielenkiintoa, vaan myös alleviivaa hakijan sitoutuneisuutta ja ammattimaisuutta. Saatekirjeen ulkoasu ja rakenne voivat olla ratkaisevia tekijöitä, jotka erottavat hakijan muista kandidaateista ja viestivät potentiaalisesta menestyksestä organisaatiossa. Tässä artikkelissa käsitellään perusteellisesti, miksi visuaalisesti miellyttävä ja selkeästi jäsennelty saatekirje on avainasemassa tilinjohtajan työpaikkaa haettaessa.

Tilinjohtajan saatekirjemallin lisäksi meillä on muitakin samankaltaisia malleja, jotka lukijat saattavat haluta tarkistaa.

Hyvä Tilinjohtaja,

Tervehdys on ensimmäinen vaikutelma, jonka annat palkkaavalle johtajalle tai työnantajalle, ja se voi vaikuttaa suuresti siihen, miten hakemuksesi vastaanotetaan. Asianmukainen tervehdys osoittaa ammattimaisuutta ja kunnioitusta sekä antaa viitteen siitä, että olet perehtynyt yritykseen ja sen kulttuuriin.

Tässä on muutamia esimerkkitervehdyksiä, jotka sopivat Tilinjohtajan -viran hakemukseen:

 • "Hyvä [Yrityksen nimi] -yrityksen rekrytointitiimi,"

Tämä tervehdys on yleispätevä ja toimii hyvin, jos et ole varma, kuka hakemuksesi käsittelee.

 • "Arvoisa [Palkkaavan johtajan nimi],"

Tämä on henkilökohtaisempi ja osoittaa, että olet tehnyt vähän taustatutkimusta selvittääksesi, kuka on vastuussa rekrytoinnista.

 • "Hyvä [Johtajan nimi] ja rekrytointitiimi,"

Tämä on kohtelias ja kattava tapa tervehtiä sekä palkkaavaa johtajaa että mahdollisesti muuta rekrytointiin osallistuvaa henkilökuntaa.

 • "Hyvät rekrytointitiimin jäsenet [Yrityksen nimi], "

Tämä on hieman muodollisempi ja sopii tilanteisiin, joissa haluat osoittaa erityistä kunnioitusta koko tiimiä kohtaan.

 • "Arvoisa rekrytointipäällikkö,"

Jos et tiedä palkkaavan johtajan nimeä mutta tiedät tittelin, tämä on hyvä ja kunnianosoittava vaihtoehto.

 • "Hyvä [Yrityksen nimi] -yrityksen henkilöstöosasto,"

Tämä on neutraali ja ammattimainen tapa tervehtiä, jos hakemuksesi menee ensin henkilöstöosastolle.

 • "Hyvä [Yrityksen nimi] -yrityksen rekrytointipäällikkö,"

Tämä yhdistää yrityksen nimen ja rekrytointipäällikön tittelin, mikä osoittaa, että olet tietoinen yrityksen organisaatiorakenteesta.

Valitessasi tervehdystä, pidä mielessä yrityksen kulttuuri ja se, kuinka muodollinen tai epämuodollinen se on. Käytä aina kohteliasta ja ammattimaista kieltä, ja varmista, että tervehdys on oikeinkirjoitettu ja oikeaoppisesti muotoiltu.

Tilinjohtajan


Avauskappale Tilinjohtajan saatekirjeessä

Hyvä [Vastaanottajan nimi],

Haluan ilmaista innokkaan kiinnostukseni [Yrityksen nimi] tilinjohtajan tehtävää kohtaan, josta sain tiedon Yrityksen verkkosivujen kautta. Uskon, että vahva taustani taloushallinnon ja asiakassuhteiden parissa tekee minusta erinomaisen ehdokkaan tähän rooliin.

Ystävällisin terveisin,

[Nimesi]


Tilinjohtajan saatekirjeen runkokappaleet

Tilinjohtajan saatekirje on olennainen osa ammatillista viestintää, joka voi merkittävästi vaikuttaa liiketoimintasuhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Tämä kirje ei ole vain muodollisuus; se on strateginen työkalu, joka tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa yhteyttä asiakkaisiin, esitellä organisaation arvoja, ja tuoda esiin keskeisiä tietoja ja näkemyksiä. On tärkeää ymmärtää, että jokaisella pääkappaleella tässä kirjeessä on erityinen rooli ja merkitys, jotka yhdessä luovat yhtenäisen ja vakuuttavan viestin. Seuraavaksi käymme läpi, miksi kunkin pääkappaleen sisällön huolellinen suunnittelu ja toteutus on ratkaisevan tärkeää tehokkaan saatekirjeen laadinnassa.

Saatekirjeen ensimmäisessä kappaleessa tulisi tiivistää keskeiset taidot ja asiaankuuluva kokemus, jotka tekevät sinusta vahvan ehdokkaan tilinjohtajan tehtävään. Korosta erityisesti taitoja, kuten asiakkuuksien hallinta, myynnin kasvu, tiimityöskentely ja strateginen ajattelu, ja liitä nämä suoraan työn vaatimuksiin. Voit esimerkiksi mainita, että sinulla on X vuoden kokemus asiakassuhteiden hallinnasta ja olet onnistuneesti kasvattanut myyntiä Y prosenttia nykyisessä roolissasi, mikä tekee sinusta erinomaisen ehdokkaan tälle paikalle.

Olen erittäin kokenut tilinjohtaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus asiakkuuksien hallinnasta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Olen erikoistunut strategiseen suunnitteluun ja asiakastyytyväisyyden maksimointiin, mikä on johtanut merkittävään myynnin kasvuun ja asiakassuhteiden vahvistumiseen. Näiden taitojen ansiosta olen vakuuttunut siitä, että pystyn tuomaan lisäarvoa teidän organisaationne vaativissa asiakkuudenhallinnan tehtävissä.

Tilinjohtajan saatekirjeen 2. kappaleen tulisi keskittyä esittelemään hakijan saavutukset ja työpanoksen aiemmissa tehtävissä. Tässä kappaleessa hakija voi esimerkiksi mainita merkittävät projektit, joissa on ollut mukana, saavutetut myyntitavoitteet tai onnistumiset asiakassuhteiden kehittämisessä. Tärkeää on myös korostaa, miten nämä saavutukset voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa, esimerkiksi parantamalla yrityksen asiakastyytyväisyyttä, kasvattamalla myyntiä tai tehostamalla prosesseja. Näin työnantaja saa konkreettisen käsityksen hakijan kyvyistä ja siitä, mitä lisäarvoa hän voi tuoda yritykselle.

Arvoisa vastaanottaja,

Viimeisen viiden vuoden aikana olen toiminut menestyksekkäästi asiakkuuspäällikkönä, jossa olen kasvattanut asiakaskuntaamme 30 % ja nostanut asiakastyytyväisyyden ennätyslukemiin. Olen kehittänyt tehokkaita strategioita asiakassuhteiden hallintaan ja parantanut tiimimme myyntilukuja 20 %:lla. Uskon, että tuomalla mukanani nämä kokemukset ja osaamisen voin auttaa yritystänne saavuttamaan uusia korkeuksia asiakastyytyväisyydessä ja myynnin kasvussa.

Ystävällisin terveisin,

[Sinun Nimesi]


Tilinjohtajan


Päätöskappale Tilinjohtajan Saatekirjeessä

Hyvä päätöskappale Tilinjohtajan saatekirjeessä on tärkeä, koska se jättää viimeisen vaikutelman hakijasta ja voi olla ratkaiseva tekijä jatkohaastatteluun pääsemisessä. Päätöskappaleessa on olennaista ilmaista innostuneisuus mahdollisuudesta keskustella lisää haastattelussa, antaa yhteystiedot ja kiittää mahdollisuudesta.

Tässä on esimerkki hyvästä päätöskappaleesta:

Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta keskustella tarkemmin siitä, miten voin tuoda lisäarvoa tiiminne jäsenenä Tilinjohtajan roolissa. Uskon vahvasti, että kokemukseni ja osaamiseni vastaavat yrityksenne tarpeita ja odotuksia. Olen käytettävissä haastatteluun milloin teille parhaiten sopii. Voitte tavoittaa minut puhelimitse numerosta [puhelinnumero] tai sähköpostitse osoitteesta [sähköpostiosoite]. Kiitän teitä lämpimästi mahdollisuudesta hakea tätä tehtävää ja odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]


Tämä päätöskappale korostaa hakijan innostuneisuutta, antaa selkeät yhteystiedot ja osoittaa kiitollisuutta mahdollisuudesta, mikä tekee siitä tehokkaan ja mieleenpainuvan päätöksen saatekirjeelle.

Arvostaisin suuresti mahdollisuutta keskustella lisää siitä, kuinka voin tuoda osaamiseni ja innostukseni Tilinjohtajan rooliin yrityksessänne. Kiitän lämpimästi ajastanne ja harkinnastanne. Odotan innolla mahdollisuutta tavata teidät henkilökohtaisesti haastattelun merkeissä.

Kiitollinen päätös Tilinjohtajan saatekirjeeseen

Keskustelun käynnistäminen kohteliaisuuspuheenvuorolla on tärkeää etenkin silloin, kun kyse on virallisesta hakemuksesta, kuten Tilinjohtajan tehtävään hakemisesta. Oikeanlainen kohteliaisuuspuheenvuoro voi tehdä vaikutuksen ja osoittaa hakijan ammattimaisuuden sekä kunnioituksen vastaanottajaa kohtaan.

Kun laadit kohteliaisuuspuheenvuoroa, on hyvä pitää mielessä muutama keskeinen seikka:

 1. Aloita kiitoksella: Kiitä vastapuolta mahdollisuudesta ja ajasta, jonka he käyttävät hakemuksesi läpikäymiseen.
 2. Kohdenna viestisi: Mainitse vastaanottajan nimi ja tehtävä, jotta viestistäsi tulee henkilökohtaisempi ja osoitat, että olet perehtynyt vastaanottajaan.
 3. Kuvaile lyhyesti: Tuo esiin motivaation ja kiinnostuksen hakemaasi tehtävää kohtaan.

Esimerkki kohteliaisuuspuheenvuorosta Tilinjohtajan hakemukseen:

Arvoisa Herra Virtanen,

Kiitän Teitä mahdollisuudesta hakea Tilinjohtajan tehtävään yrityksessänne. Olen erittäin innostunut tästä tilaisuudesta, ja uskon, että vahva kokemukseni taloushallinnon parissa sekä asiakaslähtöinen lähestymistapani tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tähän rooliin.

Olen vakuuttunut siitä, että kykenen tuomaan merkittävää lisäarvoa tiimillenne sekä auttamaan yritystänne saavuttamaan sen strategiset tavoitteet. Toivon, että hakemukseni antaa kattavan kuvan osaamisestani ja sopivuudestani tähän tehtävään.

Kiitän Teitä ajastanne ja toivon, että voimme jatkaa keskustelua mahdollisesta yhteistyöstämme.


Ammattimaisessa viestinnässä on myös tärkeää valita oikea loppulauseke. Tässä muutamia vaihtoehtoja:

 • Ystävällisin terveisin,
 • Vilpittömästi,
 • Kunnioittavasti,
 • Parhain terveisin,
 • Kiitollisin terveisin,
 • Odottaen yhteydenottoanne,
 • Parhain terveisin ja yhteistyötä odottaen,

Jokaisella loppulausekkeella on oma sävynsä, joten valitse sellainen, joka parhaiten sopii viestin tyyliin ja tilanteeseen. Näin varmistat, että viestisi jättää positiivisen ja ammattimaisen vaikutelman.

Tilinjohtajan allekirjoitus


Kun pohdimme, tulisiko Tilinjohtajan saatekirjeeseen liittää digitaalinen vai käsinkirjoitettu allekirjoitus, on otettava huomioon useita tekijöitä, joilla on vaikutusta viestin henkilökohtaisuuteen ja vastaanottajan kokemukseen.

Ensinnäkin, käsinkirjoitettu allekirjoitus viestii erityisestä huolenpidosta ja henkilökohtaisesta otteesta. Käsinkirjoitus on ainutlaatuinen ja jokaisen ihmisen käsiala on erilainen, mikä luo tunneperäisen yhteyden lukijan ja kirjoittajan välille. Vastaanottaja saattaa kokea, että hänelle on omistettu erityistä aikaa ja huomiota, mikä voi lisätä luottamusta ja arvostusta Tilinjohtajaa kohtaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun pyritään rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita tai kun kyseessä on tärkeä ja henkilökohtainen viesti.

Toisaalta, digitaalinen allekirjoitus tarjoaa useita käytännön etuja, jotka voivat myös vaikuttaa positiivisesti vastaanottajan kokemukseen. Digitaalinen allekirjoitus on nopea ja tehokas tapa varmistaa asiakirjan aitous ja eheys. Se voi myös säästää aikaa sekä lähettäjältä että vastaanottajalta, erityisesti suuria määriä viestejä tai asiakirjoja käsiteltäessä. Lisäksi digitaalinen allekirjoitus voidaan helposti integroida sähköisiin viestintäjärjestelmiin, mikä tekee sen käytöstä sujuvaa ja kätevää.

Henkilökohtaisuuden näkökulmasta voidaan myös pohtia, kuinka digitaalista allekirjoitusta käytetään. Jos digitaalinen allekirjoitus on osa huolellisesti laadittua ja henkilökohtaista viestiä, jossa kielenkäyttö ja viestin sisältö on räätälöity vastaanottajalle, se voi edelleen välittää henkilökohtaisuutta. Lisäksi, käyttämällä moderneja teknologioita, kuten sähköisiä allekirjoituspalveluja, voidaan varmistaa, että allekirjoitus näyttää autenttiselta ja ammattimaiselta.

Lopulta valinta digitaalisen ja käsinkirjoitetun allekirjoituksen välillä riippuu viestin kontekstista ja siitä, mitä arvoja halutaan korostaa. Jos halutaan painottaa henkilökohtaista huomiota ja inhimillistä kosketusta, käsinkirjoitettu allekirjoitus saattaa olla parempi valinta. Jos taas arvostetaan tehokkuutta, turvallisuutta ja modernia viestintätapaa, digitaalinen allekirjoitus voi olla sopivampi vaihtoehto. Molemmissa tapauksissa tärkeintä on, että viestin sisältö ja sävy heijastavat vilpittömyyttä ja arvostusta vastaanottajaa kohtaan.

Tilinjohtajan


Hyödyllisiä vinkkejä Tilinjohtajan saatekirjeen kirjoittamiseen


Tilinjohtajan saatekirjeen kirjoittaminen on taito, joka vaatii tarkkuutta, selkeyttä ja ammattimaisuutta. Seuraavassa on lisävinkkejä ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla voit varmistaa, että saatekirjeesi erottuu edukseen ja vakuuttaa vastaanottajan.

Oikoluvun tärkeys

 • Moninkertainen tarkistus: Käy kirje läpi useita kertoja. Virheet, kuten kirjoitusvirheet, kielioppivirheet ja typot, voivat antaa huolimattoman vaikutelman.
 • Kolmannen osapuolen tarkistus: Pyydä kollegaasi tai ystävääsi lukemaan kirje läpi. Ulkopuolinen tarkistaja saattaa huomata virheitä, joita itse et huomaa.
 • Aikaväli tarkistusten välillä: Anna kirjeen "levätä" muutaman tunnin tai vaikka päivän ajan ennen lopullista tarkistusta. Tämä auttaa huomaamaan virheet tuorein silmin.
 • Oikolukuohjelmistot: Käytä oikolukuohjelmistoja ja kielioppikoneita, kuten Grammarly tai Microsoft Wordin omat työkalut, mutta älä luota niihin sokeasti. Ihmisen tekemä tarkistus on aina tärkeä.

Kohdenna kirjeesi oikein

 • Vastaanottajan tunteminen: Selvitä, kenelle kirje on tarkoitettu. Mitkä ovat hänen vastuualueensa ja kiinnostuksen kohteensa?
 • Personointi: Käytä vastaanottajan nimeä ja viittaa hänen yritykseensä tai toimialaansa liittyviin tietoihin. Tämä osoittaa, että olet tehnyt taustatyötä ja olet aidosti kiinnostunut.
 • Tarpeiden ymmärtäminen: Ymmärrä vastaanottajan tarpeet ja haasteet. Miten palvelusi tai tuotteesi voi tarjota ratkaisun näihin tarpeisiin?

Selkeys ja ytimekkyys

 • Yhden sivun sääntö: Pidä saatekirjeesi mieluiten yhden sivun mittaisena. Liian pitkä kirje saattaa menettää vastaanottajan mielenkiinnon.
 • Ytimekkyys: Vältä turhaa jaarittelua. Käytä selkeää ja suoraa kieltä.
 • Rakenne: Käytä selkeää rakennetta, jossa on johdanto, pääsisältö ja lopetus. Tämä auttaa lukijaa seuraamaan kirjeen sisältöä.

Ammattimainen sävy ja ulkoasu

 • Kieli: Käytä ammattimaista mutta ystävällistä kieltä. Vältä liiallista slangin tai teknisten termien käyttöä, ellei vastaanottaja ole selvästi niistä perillä.
 • Fontti ja asettelu: Käytä selkeää ja luettavaa fonttia, kuten Arial tai Times New Roman, ja varmista, että tekstin asettelu on siisti ja ammattimainen.
 • Logot ja yhteystiedot: Sisällytä yrityksesi logo ja yhteystiedot kirjeen ylä- tai alareunaan. Tämä lisää kirjeen ammattimaisuutta ja tekee siitä tunnistettavan.

Selkeä toimintakehotus (Call to Action)

 • Toiveikas päätös: Lopeta kirjeesi selkeään toimintakehotukseen. Mitä haluat vastaanottajan tekevän seuraavaksi?
 • Yhteydenottopyyntö: Esimerkiksi, "Odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne tarkemmin siitä, miten voimme auttaa yritystänne saavuttamaan tavoitteensa. Voitte ottaa yhteyttä minuun sähköpostitse tai puhelimitse."
 • Ajankohtainen ehdotus: Tarjoa konkreettinen ehdotus, kuten "Voimmeko sopia tapaamisen ensi viikolle?"

Yksilöllisyys ja autenttisuus

 • Oma ääni: Vaikka ammattimaisuus on tärkeää, älä pelkää tuoda esiin omaa persoonallisuuttasi ja ääntäsi. Tämä tekee kirjeestäsi aidomman ja kiinnostavamman.
 • Aitous: Ole rehellinen ja aito. Älä liioittele saavutuksiasi tai lupauksiasi.

Viimeinen tarkistus

 • Lähetä testikirje: Lähetä kirje itsellesi testiksi. Tarkista, miltä se näyttää ja tuntuu vastaanottajan näkökulmasta.
 • Aikataulutus: Varmista, että kirjeesi lähtee oikeaan aikaan. Liian aikainen tai myöhäinen lähetys voi vaikuttaa negatiivisesti.

Näiden vinkkien avulla voit kirjoittaa tilinjohtajan saatekirjeen, joka on selkeä, ammattimainen ja vakuuttava. Muista, että hyvin kirjoitettu saatekirje voi olla ensimmäinen askel kohti menestyksekästä yhteistyötä.

Tilinjohtajan


Tilinjohtajan saatekirjeen viimeistely: Loppuajatuksia


Johtopäätös artikkelista, joka käsittelee ihanteellisen Tilinjohtajan saatekirjeen kirjoittamista:

Artikkelissa korostetaan, että ihanteellinen Tilinjohtajan saatekirje on selkeä, kohdennettu ja vakuuttava. Keskeisiä kohtia ovat hakijan kokemus ja taidot, jotka vastaavat tarkasti työnantajan tarpeita, sekä esimerkit onnistuneista projekteista, jotka osoittavat hakijan kyvyn tuottaa arvoa yritykselle. Saatekirjeessä tulisi myös tuoda esiin hakijan motivaatio ja innostus hakemaansa tehtävää kohtaan. Tämä voidaan saavuttaa osoittamalla ymmärrys yrityksen toimialasta ja siitä, miten hakija voi edistää yrityksen tavoitteita.

Hakijan tuoma arvo kiteytyy hänen kyvyssään hallita asiakassuhteita, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja lisätä myyntiä. Esittämällä konkreettisia esimerkkejä, kuten aikaisemmat onnistumiset asiakkuuksien kehittämisessä tai merkittävien myyntitavoitteiden saavuttamisessa, hakija voi vakuuttaa työnantajan siitä, että hän on oikea henkilö tehtävään.

Muista, että vahva saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä työnhaussa. Hyvin kirjoitettu ja huolella laadittu saatekirje voi erottaa sinut muista hakijoista ja antaa sinulle etulyöntiaseman haastatteluun pääsyssä. Se on ensimmäinen tilaisuus tehdä vaikutus ja osoittaa, että olet sitoutunut ja motivoitunut hakemaan juuri tätä tehtävää.

Kannustamme kaikkia työnhakijoita mukauttamaan tämän mallin omien kokemustensa ja saavutustensa perusteella. Jokainen hakija on ainutlaatuinen, ja parhaan vaikutuksen saat aikaan tuomalla esiin juuri ne piirteet ja saavutukset, jotka tekevät sinusta erityisen sopivan hakemaasi tehtävään. Muista, että henkilökohtainen ja räätälöity lähestymistapa voi tehdä suuren eron!

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni