Täydellinen Saatekirje Sisällöntuottajalle: Näin Teet Vaikuttavan Ensivaikutelman!

Hyvän Sisällöntuottajan saatekirjeen kirjoittaminen on ensiarvoisen tärkeää, kun tavoitellaan unelmien työpaikkaa. Saatekirje tarjoaa mahdollisuuden esitellä omaa osaamista ja persoonallisuutta tavalla, joka ei välttämättä käy ilmi pelkän CV:n perusteella. Se auttaa työnantajaa ymmärtämään, miksi juuri kyseinen hakija on paras valinta avoimeen tehtävään. Lisäksi hyvin laadittu saatekirje voi erottaa hakijan muista, samantyyppistä taustaa omaavista kandidaateista.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Sisällöntuottajan Saatekirjeen Malli

[Yrityksen nimi]  
[Yrityksen osoite]  
[Postinumero ja kaupunki]  
[Nykyinen päivämäärä]  

Hyvä [Vastaanottajan nimi],

Olen erittäin kiinnostunut hakemaan Sisällöntuottajan -tehtävää [Yrityksen nimi]:ssa, johon törmäsin [mainitse lähde, esim. yrityksen verkkosivut, työpaikkailmoitusportaalit]. Olen vakuuttunut, että taitoni ja kokemukseni tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tähän rooliin.

Olen toiminut sisällöntuottajana viiden vuoden ajan, ja olen erikoistunut luomaan korkealaatuista ja sitouttavaa sisältöä eri alustoille. Minulla on laaja kokemus kirjoittamisesta, sisällönhallinnasta, SEO-optimoidusta materiaalista ja sosiaalisen median strategioiden kehittämisestä. Uskon, että nämä taidot tukevat vahvasti [Yrityksen nimi]-n tavoitteita kasvattaa brändin näkyvyyttä ja sitouttaa kohdeyleisöä tehokkaasti.

Aiemmassa roolissani [Aiempi työnantaja] -yrityksessä, olen luonut menestyksekkäitä kampanjoita, jotka nostivat verkkosivujen liikennettä 30 % ja paransivat sosiaalisen median sitoutumista 50 %. Lisäksi olen ollut vastuussa brändin äänen kehittämisestä ja yhtenäistämisestä eri kanavissa. Nämä saavutukset osoittavat kykyni tuottaa tuloksia ja uskon, että voin tuoda vastaavaa menestystä [Yrityksen nimi]:lle.

Olen tutustunut [Yrityksen nimi]:n taustaan ja arvoihin, ja ihailen erityisesti yrityksenne sitoutumista innovaatioon ja asiakaskeskeisyyteen. Uskon, että nämä arvot resonoivat vahvasti omien ammatillisten periaatteideni kanssa, ja olen innokas mahdollisuudesta olla osa tiimiä, joka pyrkii jatkuvasti ylittämään asiakkaiden odotukset sisällöntuotannon kautta.

Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta keskustella lisää siitä, kuinka voin kontribuoida [Yrityksen nimi]:n menestykseen. Kiitos ajastanne ja harkinnastanne hakemukseni suhteen. Odotan innolla mahdollisuutta keskustella tarkemmin pätevyydestäni ja siitä, kuinka voin olla avuksi tiiminne tavoitteiden saavuttamisessa.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]
[Puhelinnumero]
[Sähköpostiosoite]

Sisällöntuottajan saatekirjeen rakenteen tärkeys


Sisällöntuottajan


Uratavoitteiden saavuttaminen ja ammattimaisten haasteiden voittaminen vaativat usein huolellisesti laadittua saatekirjettä, joka voi toimia ratkaisevana tekijänä työnhaussa. Erityisesti Sisällöntuottajan tehtävää hakiessa saatekirjeen ulkoasulla ja rakenteella on merkittävä rooli, sillä ne heijastavat hakijan kykyä tuottaa selkeää ja visuaalisesti miellyttävää sisältöä. Hyvin jäsennelty saatekirje viestii hakijan järjestelmällisyydestä ja visuaalisesta silmästä, jotka ovat keskeisiä piirteitä menestyksellisessä sisällöntuotannossa. Loppuosa artikkelista keskittyykin näihin keskeisiin ulkoasuseikkoihin, jotka voivat tehdä saatekirjeestä kiinnittävämmän ja vakuuttavamman.

Tervehdys Sisällöntuottajan Saatekirjeessä

Kun haet Sisällöntuottajan virkaa, on tärkeää, että tervehdys palkkaavalle johtajalle tai työnantajalle on ammattimainen ja kohtelias. Tervehdys asettaa sävyn koko hakemukselle ja antaa ensivaikutelman hakijasta. Tässä on muutamia esimerkkitervehdyksiä, jotka sopivat hyvin Sisällöntuottajan virkaa koskevaan hakemukseen:

 • "Arvoisa [Palkkaavan johtajan nimi],"
 • "Hyvä [Palkkaavan johtajan nimi],"
 • "Kunnioitettu [Yrityksen nimi] -yrityksen rekrytointitiimi,"
 • "Hyvät [Yrityksen nimi] -yrityksen edustajat,"
 • "Tervehdys [Palkkaavan johtajan nimi] ja rekrytointitiimi,"
 • "Arvon [Yrityksen nimi] -yrityksen rekrytointivastaava,"
 • "Hyvä [Palkkaavan johtajan nimi] ja tiimi,"
 • "Hyvä [Yrityksen nimi] -yrityksen henkilöstöpäällikkö,"
 • "Arvoisa rekrytointitiimi,"
 • "Hyvä [Palkkaavan johtajan nimi],"

Näillä tervehdyksillä osoitat kunnioitusta ja ammattimaisuutta, mikä voi auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja tekemään positiivisen vaikutelman palkkaavaan johtajaan tai työnantajaan. Muista aina tarkistaa vastaanottajan nimi ja titteli, jotta voit olla varma, että tervehdys on henkilökohtainen ja osuva.

Sisällöntuottajan

Avauskappale Sisällöntuottajan Saatekirjeessä

Kun aloitat saatekirjeen sisällöntuottajan tehtävään, on tärkeää tehdä vaikutus heti ensimmäisessä kappaleessa. Johdannon tarkoituksena on vangita lukijan huomio ja herättää kiinnostus hakemuksesi lukemiseen. Ensimmäisessä kappaleessa tulisi selkeästi ilmaista kiinnostuksesi kyseistä työpaikkaa kohtaan ja osoittaa, että olet perehtynyt yritykseen ja sen tarpeisiin. Lisäksi kannattaa mainita, miten sait tietää avoimesta työpaikasta, mikä voi auttaa luomaan yhteyden lukijaan ja osoittaa, että olet aktiivisesti etsinyt mahdollisuuksia.

Esimerkki ensimmäisestä kappaleesta:

"Haluan ilmaista innostukseni ja kiinnostukseni avoinna olevaa sisällöntuottajan paikkaa kohtaan [Yrityksen nimi]. Olen seurannut yritystänne jo pitkään ja olen vaikuttunut tavoista, joilla olette onnistuneet luomaan innovatiivista ja vaikuttavaa sisältöä. Kun näin ilmoituksen avoimesta paikasta [mainitse lähde, esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, työpaikkailmoitusportaalissa tai sosiaalisessa mediassa], tiesin heti, että tämä on tilaisuus, jota en voi ohittaa. Uskon, että taustani ja osaamiseni voisivat tuoda lisäarvoa tiimiinne ja auttaa saavuttamaan uusia tavoitteita."

Tämä kappale ei ainoastaan osoita kiinnostustasi ja innostustasi, vaan myös kertoo, että olet tietoinen yrityksen toiminnasta ja olet aktiivisesti etsinyt uramahdollisuuksia.

Hyvä rekrytointitiimi,
Olen erittäin kiinnostunut hakemaan sisällöntuottajan tehtäväänne, jonka löysin LinkedInin kautta. Yrityksenne innovatiivinen lähestymistapa ja arvostus korkealaatuista sisältöä kohtaan herättivät heti mielenkiintoni. Uskon, että luovuudellani ja aiemmalla kokemuksellani voisin tuoda tiimiinne merkittävää lisäarvoa.

Saatekirjeen runkokappaleet sisällöntuottajalle

Sisällöntuottajan saatekirje on tärkeä dokumentti, joka voi ratkaisevasti vaikuttaa työnhaun onnistumiseen. Se tarjoaa mahdollisuuden esitellä oma osaaminen ja motivaatio henkilökohtaisella ja vakuuttavalla tavalla. Vaikka CV listaa saavutukset ja kokemuksen, saatekirjeellä on erityinen rooli, sillä se antaa mahdollisuuden kertoa tarina itsestä ja luoda yhteys potentiaaliseen työnantajaan. Saatekirjeen pääkappaleet ovat erityisen tärkeitä, sillä ne muodostavat dokumentin rungon ja tukevat sen pääviestiä. Näissä kappaleissa tuodaan esiin hakijan ydinosaaminen, relevantti kokemus ja motivaatio juuri kyseistä tehtävää kohtaan. Hyvin jäsennellyt ja selkeät pääkappaleet voivat tehdä saatekirjeestä erottuvan ja mieleenpainuvan, ja siten ne ovat avainasemassa työpaikan saamisessa.

Sisällöntuottajan saatekirjeen ensimmäisen kappaleen tulisi tiivistää hakijan keskeiset taidot ja merkittävä kokemus, jotka vastaavat haetun tehtävän vaatimuksia. Esimerkiksi: "Olen kokenut sisällöntuottaja, jolla on vahva osaaminen SEO-optimoinnissa, tekstin editoinnissa ja monikanavaisessa sisällöntuotannossa. Viiden vuoden kokemus digitaalisen markkinoinnin parissa on kehittänyt kykyäni luoda kohdennettua ja sitouttavaa sisältöä erilaisille kohderyhmille, mikä vastaa erinomaisesti yrityksenne tarpeisiin." Tämä lähestymistapa korostaa hakijan keskeisiä taitoja ja yhdistää ne selkeästi haetun työn vaatimuksiin.

Olen kokenut sisällöntuottaja, jolla on yli viiden vuoden kokemus monikanavaisesta sisällöntuotannosta ja strategisesta viestinnästä. Erityisosaamistani ovat hakukoneoptimoitu kirjoittaminen, sosiaalisen median kampanjoiden suunnittelu ja analytiikan hyödyntäminen sisällön tehokkuuden mittaamisessa. Uskon, että nämä taidot ovat ratkaisevia menestyksekkään sisällön luomisessa ja yrityksenne näkyvyyden kasvattamisessa.

Sisällöntuottajan saatekirjeen 2. kappaleen tulisi sisältää saavutukset ja työpanos. Tässä osiossa on tärkeää esitellä erityiset saavutukset aiemmissa tehtävissä, kuten onnistuneet kampanjat, merkittävä liikenteen kasvu verkkosivuille tai palkinnot. Lisäksi on korostettava, miten nämä saavutukset voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa, esimerkiksi parantamalla yrityksen näkyvyyttä, lisäämällä sitoutumista tai kasvattamalla myyntiä. Näin voit vakuuttaa työnantajan siitä, että sinulla on konkreettista näyttöä ja kykyä tuoda lisäarvoa heidän organisaatioonsa.

Arvoisa [Vastaanottajan nimi],
Olen työskennellyt viiden vuoden ajan sisällöntuottajana useissa eri projekteissa, joissa olen kehittänyt vahvoja taitoja sisällön luomisessa, optimoinnissa ja kampanjoiden hallinnassa. Esimerkiksi edellisessä työpaikassani onnistuin kasvattamaan yrityksen verkkosivuston liikennettä 50% SEO-strategioiden avulla ja lisäsin sosiaalisen median sitoutumista 30% kohdennetuilla kampanjoilla. Uskon, että nämä kokemukset voivat tuoda merkittävää lisäarvoa teidän organisaatiollenne, erityisesti digitaalisen markkinoinnin ja brändin näkyvyyden parantamisessa.
Ystävällisin terveisin,
[Oma nimesi]

Sisällöntuottajan

Päätöskappale Sisällöntuottajan Saatekirjeessä

Hyvä päätöskappale saatekirjeessä on keskeinen elementti, joka voi jättää pysyvän vaikutelman lukijaan. Sen tarkoituksena on vahvistaa kiinnostusta, ilmaista halukkuus jatkaa keskustelua ja kiittää mahdollisuudesta. Tässä on esimerkkikappale, joka voi auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet:

Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta keskustella kanssanne lisää siitä, kuinka voin tuoda lisäarvoa yrityksellenne sisällöntuottajana. Uskon, että vahva kokemukseni ja intohimoni alaa kohtaan tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tähän tehtävään. Toivon, että voimme järjestää tapaamisen tai haastattelun, jossa voimme syventyä tarkemmin odotuksiinne ja siihen, miten voin parhaiten tukea yrityksenne tavoitteita. Kiitos, että otitte aikaa tutustuaksenne hakemukseeni. Mikäli teillä on kysymyksiä tai haluatte sopia tapaamisen, minuun voi ottaa yhteyttä puhelimitse [puhelinnumero] tai sähköpostitse [sähköpostiosoite]. Odotan innolla yhteydenottoanne!

Ystävällisin terveisin,

[Oma Nimi]

Tämä kappale osoittaa innostuneisuutta ja kiitollisuutta, sekä tarjoaa selkeät yhteystiedot, mikä helpottaa työnantajan tehtävää seuraavien askeleiden suunnittelussa.

Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta liittyä tiimiinne ja tuoda mukanani luovuuteni ja intohimoni sisällöntuotantoon. Olisin kiitollinen mahdollisuudesta keskustella lisää siitä, kuinka voisin tukea yrityksenne tavoitteita. Kiitos ajastanne ja harkinnastanne.

Kiitollinen Loppu: Sisällöntuottajan Saatekirje

Kun haet sisällöntuottajan paikkaa, on erityisen tärkeää jättää hyvä vaikutelma jo hakemuskirjeessäsi. Yksi tapa tehdä tämä on käyttää kohteliaisuuspuheenvuoroa, joka osoittaa ammattimaisuutesi ja kunnioituksesi työnantajaa kohtaan. Kohteliaisuuspuheenvuoro voi olla lyhyt, mutta sen tulisi olla huolellisesti harkittu ja lämminhenkinen. Tässä on esimerkki sopivasta kohteliaisuuspuheenvuorosta:

Arvoisa [Vastaanottajan nimi],

Haluan kiittää Teitä mahdollisuudesta hakea sisällöntuottajan paikkaa yrityksessänne. Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta tuoda luovuuteni ja osaamiseni osaksi tiimiänne. Uskon vahvasti, että kokemukseni ja intohimoni sisällöntuotantoon voisivat tuottaa merkittävää lisäarvoa yrityksellenne.

Olen valmis keskustelemaan tarkemmin siitä, kuinka voisin olla hyödyksi organisaatiollenne. Kiitos ajastanne ja harkinnastanne.

Kun olet kirjoittanut kohteliaisuuspuheenvuoron, on tärkeää päättää kirjeesi ammattimaisesti. Tässä on muutamia esimerkkejä ammattimaisista loppulausekkeista, joita voit käyttää:

 • Ystävällisin terveisin
 • Vilpittömästi
 • Parhain terveisin
 • Kunnioittavasti
 • Kiitollisena
 • Odottaen vastaustanne
 • Parhain yhteistyöterveisin
 • Lämmöllä

Muista, että kohteliaisuuspuheenvuorosi ja loppulausekkeesi tulisi heijastaa henkilökohtaista tyyliäsi ja sopia yrityksen kulttuuriin, johon haet. Näin varmistat, että hakemuksesi erottuu edukseen ja jättää positiivisen vaikutelman.

Ystävällisin terveisin,


Saatekirje on olennainen osa sisällöntuottajan työnhakuprosessia, sillä se tarjoaa mahdollisuuden esitellä itsensä ja korostaa omia vahvuuksiaan potentiaaliselle työnantajalle. Yksi keskeinen kysymys, jota monet sisällöntuottajat pohtivat, on allekirjoituksen valinta: pitäisikö saatekirjeeseen liittää digitaalinen vai käsinkirjoitettu allekirjoitus? Molemmilla vaihtoehdoilla on omat etunsa ja heikkoutensa, ja niiden valinta voi vaikuttaa saatekirjeen henkilökohtaisuuden tunteeseen.

Digitaalinen allekirjoitus on nykyaikainen ja kätevä tapa viimeistellä saatekirje. Se on helppo luoda ja lisätä dokumenttiin, ja sen avulla saatekirje pysyy siistinä ja ammattimaisena. Digitaalinen allekirjoitus voi myös viestiä teknologian hallinnasta ja modernista lähestymistavasta, mikä saattaa olla erityisen tärkeää tietyillä aloilla, kuten digimarkkinoinnissa tai IT-sektorilla. Toisaalta digitaalinen allekirjoitus saattaa tuntua kylmältä ja persoonattomalta, mikä voi vähentää saatekirjeen henkilökohtaisuutta ja inhimillisyyttä. Tämä voi olla ongelmallista erityisesti silloin, kun haetaan tehtäviin, joissa korostetaan henkilökohtaista viestintää ja ihmisläheisyyttä.

Käsinkirjoitettu allekirjoitus sen sijaan lisää saatekirjeeseen henkilökohtaista kosketusta. Se viestii siitä, että hakija on käyttänyt aikaa ja vaivaa kirjeen viimeistelyyn, mikä voi herättää positiivisia tunteita vastaanottajassa. Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi myös tuoda esiin hakijan persoonallisuutta ja inhimillisyyttä tavalla, joka voi erottaa hänet muista hakijoista. Kuitenkin käsinkirjoitetun allekirjoituksen lisääminen digitaaliseen dokumenttiin voi olla teknisesti haastavaa ja aikaa vievää, mikä saattaa olla esteenä sen käytölle. Lisäksi käsinkirjoituksen laatu voi vaihdella, ja huolimaton tai epäselvä allekirjoitus voi heikentää kirjeen ammattimaisuutta.

Lopullinen päätös allekirjoitustyypin valinnasta riippuu monista tekijöistä, kuten haettavasta tehtävästä, vastaanottajan odotuksista ja omista mieltymyksistä. Jos hakija haluaa korostaa teknistä osaamistaan ja nykyaikaista lähestymistapaa, digitaalinen allekirjoitus voi olla parempi valinta. Jos taas tavoitteena on luoda henkilökohtaisempi ja inhimillisempi vaikutelma, käsinkirjoitettu allekirjoitus voi olla tehokkaampi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä digitaalinen että käsinkirjoitettu allekirjoitus voivat toimia hyvin, kunhan ne tukevat saatekirjeen kokonaisviestiä ja tavoitteita. Tärkeintä on, että allekirjoitus heijastaa hakijan persoonallisuutta ja ammattitaitoa tavalla, joka jättää positiivisen ja mieleenpainuvan vaikutelman vastaanottajaan.

Sisällöntuottajan

Hyödyllisiä vinkkejä sisällöntuottajan saatekirjeen kirjoittamiseen


Saatekirjeen laatiminen on tärkeä vaihe sisällöntuottajan työnhaussa, sillä se antaa sinulle mahdollisuuden tuoda esille persoonallisuuttasi, ammattitaitoasi ja motivaatiotasi. Tässä on joitakin lisävinkkejä ja hyviä käytäntöjä, joita kannattaa noudattaa saatekirjettä kirjoittaessa:

1. Virheiden oikoluku:

 • Kielioppi ja oikeinkirjoitus: Varmista, että saatekirjeesi on vapaa kielioppi- ja oikeinkirjoitusvirheistä. Tämä antaa ammattimaisen vaikutelman ja osoittaa huolellisuutta.
 • Lukeminen ääneen: Lue kirje ääneen. Tämä auttaa sinua huomaamaan mahdolliset virheet ja kömpelöt lauserakenteet, joita et välttämättä huomaa hiljaa lukiessasi.
 • Kolmannen osapuolen tarkistus: Pyydä joku muu, esimerkiksi kollega tai ystävä, lukemaan saatekirjeesi läpi. Toisen henkilön näkemys voi tuoda esille virheitä, joita et itse huomaa.

2. Personointi:

 • Kohdennus: Kohdista saatekirjeesi aina tietylle henkilölle, jos mahdollista. Tämä voi vaatia hieman tutkimustyötä, mutta se osoittaa, että olet nähnyt vaivaa ja olet aidosti kiinnostunut kyseisestä työpaikasta.
 • Yrityksen tuntemus: Näytä, että tunnet yrityksen ja sen toimialan. Viittaa esimerkiksi yrityksen arvoihin, projekteihin tai viimeaikaisiin saavutuksiin. Tämä osoittaa, että olet tehnyt taustatyötäsi.

3. Selkeys ja ytimekkyys:

 • Rakenne: Käytä selkeää ja loogista rakennetta. Aloita lyhyellä johdannolla, jossa kerrot, miksi haet kyseistä työpaikkaa. Siirry sitten esittelemään taitojasi ja kokemustasi, ja päätä kirje loppuyhteenvetoon ja yhteydenottopyyntöön.
 • Ytimekkyys: Pidä kirje lyhyenä ja ytimekkäänä, yleensä yksi sivu riittää. Vältä turhaa jaarittelua ja keskity olennaiseen.

4. Konkreettiset esimerkit:

 • Saavutukset: Käytä konkreettisia esimerkkejä ja saavutuksia kertomaan osaamisestasi. Esimerkiksi voit mainita projektin, jossa olet ollut mukana, ja kuinka se onnistui.
 • Numerot ja tilastot: Jos mahdollista, käytä lukuja ja tilastoja tukemaan väitteitäsi. Esimerkiksi "Paransin yrityksen sosiaalisen median sitoutumisastetta 30 % kuuden kuukauden aikana."

5. Positiivinen ja itsevarma sävy:

 • Itsevarmuus: Ole itsevarma, mutta älä ylimielinen. Korosta vahvuuksiasi ja sitä, miten voit tuoda arvoa yritykselle.
 • Positiivisuus: Pidä sävy positiivisena ja innostuneena. Tämä voi tehdä saatekirjeestäsi miellyttävämmän lukea ja antaa hyvän ensivaikutelman.

6. Yhteydenottopyyntö:

 • Selkeä yhteydenotto: Päätä kirje selkeällä yhteydenottopyynnöllä. Esimerkiksi: "Olen innokas keskustelemaan lisää siitä, miten voin tuoda arvoa tiimillenne. Voitte tavoittaa minut sähköpostitse osoitteessa xxx@xxx.com tai puhelimitse numerossa xxx-xxx-xxxx."
 • Kiitollisuus: Kiitä lukijaa ajasta ja harkinnasta. Tämä osoittaa kohteliaisuutta ja arvostusta.

Näiden vinkkien ja hyvien käytäntöjen noudattaminen auttaa sinua laatimaan tehokkaan ja ammattimaisen saatekirjeen, joka tekee vaikutuksen rekrytoijiin ja parantaa mahdollisuuksiasi saada haluamasi työpaikka.

Sisällöntuottajan

Sisällöntuottajan saatekirjeen viimeistely: Loppusanat


Johtopäätös

Artikkeli tarjoaa kattavan oppaan ihanteellisen sisällöntuottajan saatekirjeen kirjoittamiseen, korostaen avainkohtina selkeyttä, persoonallisuutta ja työnantajan tarpeisiin vastaamista. Keskeistä on osoittaa aito kiinnostus yritystä kohtaan sekä konkretisoida omat vahvuudet ja saavutukset, jotka tuovat lisäarvoa haettavaan rooliin. Hakijan arvon tuominen esiin selkeästi ja vakuuttavasti auttaa erottumaan muista hakijoista ja jättämään pysyvän vaikutelman.

Vahva saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä unelmatyön saavuttamisessa. Se ei ainoastaan herätä rekrytoijan kiinnostusta, vaan myös osoittaa hakijan ammattitaitoa ja sitoutumista. Huolella laadittu kirje voi avata oven haastatteluun ja sitä kautta uuteen työmahdollisuuteen.

Kannustamme työnhakijoita mukauttamaan artikkelissa esitettyä mallia omien kokemustensa ja persoonallisuutensa perusteella. Näin saatekirjeestä tulee aidosti henkilökohtainen ja se kuvastaa parhaiten hakijan yksilöllisiä vahvuuksia ja motivaatiota. Muista, että jokainen haettava työpaikka on erilainen, ja räätälöity lähestymistapa voi tehdä ratkaisevan eron!

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni