Saatekirje Siivoojalle: Näin Kirjoitat Täydellisen Hakemuksen

Hyvän siivoojan saatekirjeen kirjoittaminen on elintärkeää, kun tavoitteena on hakea siivoojan tehtävää. Saatekirje tarjoaa tilaisuuden esitellä hakijan henkilökohtaiset taidot, kokemukset ja motivaation tavalla, joka ei välttämättä käy ilmi pelkästä ansioluettelosta. Hyvin laadittu saatekirje voi tehdä ratkaisevan vaikutuksen työnantajaan ja nostaa hakijan erottuvaksi ja kiinnostavaksi kandidaatiksi.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Malli Siivoojan Saatekirjeelle

[Nimesi]

[osoitteesi]

[Kaupunki, osavaltio, postinumero]

[Sähköpostiosoite]

[Puhelinnumero]

[Työnantajan nimi]
[Työnantajan osoite]
[Postinumero ja -toimipaikka]
[Työnantajan sähköposti]
[Työnantajan puhelinnumero]
[Paikkakunta], [Päivämäärä]

Hyvä [Työnantajan nimi],

Kirjoitan ilmaistakseni kiinnostukseni avoinna olevaa siivoojan tehtävää kohtaan, jonka ilmoituksen löysin [mainitse lähde, esim. yrityksen verkkosivut, työpaikkailmoitusportaali]. Uskon, että kokemukseni ja taitoni tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tähän tehtävään.

Ensimmäisenä haluaisin korostaa keskeisiä taitojani ja kokemustani, jotka vastaavat hyvin haettavan tehtävän vaatimuksia. Olen työskennellyt siivoojana viiden vuoden ajan erilaisissa ympäristöissä, kuten toimistoissa, kouluissa ja hotelleissa. Tiedän, kuinka tärkeää on ylläpitää puhtautta ja järjestystä, ja minulla on vahva osaaminen siivousvälineiden ja -aineiden käytössä. Lisäksi olen tottunut työskentelemään itsenäisesti ja tehokkaasti, mikä takaa, että tehtävät tulevat suoritetuiksi ajallaan ja laadukkaasti.

Aiemmissa tehtävissäni olen saavuttanut merkittäviä tuloksia, joista haluaisin mainita muutaman esimerkin. Toimiessani [edellisen työnantajan nimi] palveluksessa, sain paljon kiitosta huolellisuudestani ja tarkkuudestani, minkä ansiosta asiakastyytyväisyys nousi huomattavasti. Lisäksi pystyin optimoimaan siivousprosessit, mikä johti ajan ja kustannusten säästöihin. Uskon, että nämä saavutukset voivat olla hyödyllisiä myös teidän yrityksellenne, ja olen valmis tuomaan samanlaista lisäarvoa tiimiinne.

Olen tutustunut yritykseenne ja huomannut, että [työnantajan nimi] arvostaa korkeaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä, mitkä ovat myös minun työskentelyni kulmakiviä. Yrityksenne maine vastuullisena ja luotettavana työnantajana tekee siitä houkuttelevan paikan, jossa haluaisin jatkaa ammattitaitoni kehittämistä ja osallistua yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta keskustella kanssanne lisää tästä tehtävästä ja siitä, kuinka voisin omalta osaltani edistää yrityksenne menestystä. Kiitän teitä ajastanne ja harkinnastanne.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]
[Osoite]
[Postinumero ja -toimipaikka]
[Sähköposti]
[Puhelinnumero]

Siivoojan saatekirjeen rakenteen tärkeys: Menestyksen avaimet työnhaussa


siivoojan

Saatekirjeen merkitys Siivoojan -tehtävää haettaessa on merkittävä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden erottautua muista hakijoista ja esitellä omia uratavoitteita ja kykyjä. Kehittyvä työelämä asettaa hakijoille jatkuvasti uusia haasteita, ja huolellisesti laadittu saatekirje voi olla avain menestykseen. Hyvin jäsennelty ja esteettisesti miellyttävä saatekirje antaa positiivisen ensivaikutelman ja heijastaa hakijan tarkkuutta sekä ammattimaisuutta. Ulkoasultaan huoliteltu kirje viestii myös hakijan asenteesta ja motivaatiosta tehtävää kohtaan. Lopuksi, visuaalisesti selkeä ja rakenteellisesti yhtenäinen saatekirje voi vahvistaa hakijan asemaa potentiaalisena työntekijänä ja edistää uratavoitteiden saavuttamista.

Hyvä rekrytointitiimi,

Tervehdyksen merkitys työhakemuksessa on huomattava, sillä se luo ensivaikutelman hakijasta palkkaavalle johtajalle tai työnantajalle. Siivoojan virkaa hakiessa kohtelias, selkeä ja ammattimainen tervehdys voi erottua muista hakemuksista ja osoittaa hakijan vakavasti otettavan asenteen. Alla on muutamia esimerkkitervehdyksiä, jotka sopivat erityisesti siivoojan viran hakemiseen:

 • "Hyvä rekrytointitiimi,"
 • "Arvoisa palkkaava johtaja,"
 • "Hyvä [Yrityksen nimi] rekrytoija,"
 • "Arvoisa herra/rouva [Sukunimi],"
 • "Hyvä [Yrityksen nimi] henkilöstön edustaja,"
 • "Tervehdys [Yrityksen nimi] rekrytoija,"
 • "Hyvä rekrytointipäällikkö,"
 • "Arvoisa rekrytointivastaava,"
 • "Hyvä [Yrityksen nimi] tiimi,"
 • "Hyvä henkilöstöpäällikkö,"

Näiden tervehdysten avulla voit aloittaa hakemuksesi kohteliaasti ja ammattimaisesti, mikä on ensiarvoisen tärkeää, kun haet uutta työpaikkaa.

siivoojan

Avauskappale Siivoojan saatekirjeessä


Hyvä [Vastaanottajan nimi],
Kirjoitan ilmaistakseni kiinnostukseni avoinna olevaa siivoojan paikkaa kohtaan yrityksessänne, josta sain tiedon [työpaikkailmoituksen lähde, esim. työpaikkasivusto, paikallislehti]. Olen innostunut mahdollisuudesta liittyä tiimiinne ja tuoda mukanani huolellisuuteni sekä työkokemukseni siivousalalta.

Siivoojan saatekirjeen runkokappaleet

Saatekirje on merkittävä dokumentti työnhaussa, erityisesti siivoojan roolia hakiessa, sillä se tarjoaa mahdollisuuden esitellä itsensä ja osaamisensa työnantajalle henkilökohtaisemmalla tasolla kuin pelkkä ansioluettelo. Hyvin laadittu saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä, joka erottaa hakijan muista ja auttaa saamaan kutsun työhaastatteluun. Tässä kappaleessa käsittelemme siivoojan saatekirjeen pääkappaleiden tärkeyttä ja niiden roolia hakuprosessissa.

Tietysti! Tässä on esimerkki siitä, miltä Siivoojan kohteen saatekirjeen ensimmäinen kappale voisi näyttää:

Hyvä [Vastaanottajan nimi],
Olen kokenut ja tarkka siivooja, jolla on yli viiden vuoden kokemus erilaisista siivoustehtävistä niin kotitalouksissa kuin yritysympäristöissä. Erinomaiset organisointitaitoni ja huolellisuuteni takaavat, että kaikki tilat ovat aina moitteettomassa kunnossa. Lisäksi, aiemmassa työkokemuksessani olen kehittänyt vahvoja asiakaspalvelutaitoja ja kykyä työskennellä itsenäisesti sekä osana tiimiä. Näiden taitojen ansiosta uskon voivani täyttää yrityksenne siivoojan tehtävän vaatimukset erinomaisesti.

Tässä kappaleessa korostetaan hakijan keskeisiä taitoja ja kokemusta, ja ne yhdistetään työn vaatimuksiin.

Olen kokenut siivooja, jolla on yli viiden vuoden kokemus erilaisista siivouskohteista, mukaan lukien toimistot, koulut ja hotellit. Olen erikoistunut tehokkaaseen ja tarkkaan siivoukseen, sekä pystyn työskentelemään itsenäisesti ja osana tiimiä. Taitoni täyttävät erinomaisesti avoinna olevan siivoojan tehtävän vaatimukset, sillä hallitsen monipuoliset siivousmenetelmät ja pystyn ylläpitämään korkeaa hygieniatasoa kiireisissäkin ympäristöissä.

Siivoojan saatekirjeen 2. kappaleen tulisi keskittyä hakijan saavutuksiin ja työpanokseen aiemmissa tehtävissä. Esittele erityiset saavutukset, kuten esimerkiksi tehokkuuden parantaminen, palkinnot tai kiitokset asiakkailta tai esimiehiltä. Korosta, miten nämä saavutukset voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa, esimerkiksi parantamalla työpaikan siisteyttä, luomalla miellyttävämpää työympäristöä tai tehostamalla siivousprosessia. Näin tuleva työnantaja näkee, että hakija tuo mukanaan arvokasta kokemusta ja konkreettisia taitoja.

Arvoisa vastaanottaja,
Aiemmissa siivoojan tehtävissäni olen saavuttanut merkittäviä tuloksia, kuten parantanut siivousprosessien tehokkuutta 20% ja saanut kiitosta poikkeuksellisen korkeasta hygieniatasosta. Näiden saavutusten ansiosta uskon voivani tuoda yrityksellenne paitsi siisteyttä ja viihtyisyyttä myös kustannussäästöjä ja parempaa työympäristöä.


Päätöskappale Siivoojan Saatekirjeessä

Hyvän päätöskappaleen merkitys siivoojan saatekirjeessä ei ole vähäpätöinen, vaan se voi olla ratkaiseva tekijä työnantajan päätöksenteossa. Päätöskappaleessa on tärkeää ilmaista innostuneisuus ja halukkuus jatkaa keskustelua mahdollisen haastattelun merkeissä. Tämä osoittaa työnantajalle, että hakija on motivoitunut ja valmis sitoutumaan tehtävään. Lisäksi yhteystietojen antaminen selkeästi ja kiitollisuuden ilmaiseminen mahdollisuudesta osoittavat hakijan kohteliaisuutta ja ammattimaisuutta.

Esimerkki hyvästä päätöskappaleesta siivoojan saatekirjeessä voisi olla seuraava:

"Kiitän mahdollisuudesta hakea siivoojan tehtävään yrityksessänne. Olen innokas keskustelemaan lisää siitä, kuinka voisin myötävaikuttaa tiimiinne ja tuoda osaamiseni käyttöönne. Toivottavasti voimme sopia ajan haastattelulle, jossa voin kertoa lisää taidoistani ja motivaatiostani. Minut tavoittaa parhaiten puhelimitse numerosta 040 123 4567 tai sähköpostitse osoitteesta etunimi.sukunimi@email.com. Kiitän vielä kerran mahdollisuudesta ja odotan innolla mahdollisuutta tavata teidät."

Tässä kappaleessa on otettu huomioon kaikki tärkeät elementit ja se jättää työnantajalle positiivisen vaikutelman hakijan asenteesta ja valmiudesta edetä rekrytointiprosessissa.

Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta liittyä tiimiinne ja tuoda oma panokseni siivouspalveluihinne. Toivon, että voimme keskustella lisää haastattelussa siitä, kuinka voisin parhaiten palvella yritystänne. Kiitos ajastanne ja siitä, että otatte hakemukseni huomioon.

Kiitollinen loppu: Siivoojan saatekirjeen päätössanat

Kun harkitaan sopivaa kohteliaisuuspuheenvuoroa siivoojan hakemukseen, on tärkeää huomioida hakijan ammattitaito ja työpanos. Hyvin muotoiltu puheenvuoro voi olla ratkaiseva tekijä, joka tekee vaikutuksen rekrytoijaan ja auttaa hakijaa erottumaan positiivisesti muista hakijoista.

Esimerkki kohteliaisuuspuheenvuorosta:

"Arvoisa rekrytointitiimi,

Olen vakuuttunut siitä, että [hakijan nimi] olisi erinomainen lisä tiimiinne. Hän on osoittanut poikkeuksellista ammattitaitoa ja omistautumista työssään siivoojana. Hänen tarkkuutensa ja huolellisuutensa varmistavat, että kaikki tilat ovat aina moitteettomassa kunnossa.

[Hakijan nimi] on myös erittäin luotettava ja joustava työntekijä, joka pystyy mukautumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin. Hänen positiivinen asenteensa ja ystävällisyytensä tekevät hänestä pidetyn kollegan kaikkien keskuudessa.

Uskon, että hän toisi merkittävää lisäarvoa organisaatiollenne ja täyttäisi kaikki odotuksenne erinomaisesti."


Esimerkkejä ammattimaisista loppulausekkeista:

 • Vilpittömästi
 • Ystävällisin terveisin
 • Parhain terveisin
 • Kunnioittavasti
 • Kiitollisena
 • Sydämellisin terveisin

Näillä kohteliaisuuspuheenvuoroon liittyvillä vinkeillä ja loppulausekkeilla voit varmistaa, että hakemuksesi on sekä ammattimainen että sydämellinen, jättäen vaikutuksen rekrytoijaan.

Terveisiä ammattilaisille


Kun siivooja laatii saatekirjeen mahdolliselle työnantajalle, on tärkeää miettiä, kuinka tehdä vaikutus ja miten kirjeestä voisi tulla henkilökohtaisempi. Allekirjoitus on yksi keskeinen elementti, joka voi vaikuttaa kirjeen yleisilmeeseen ja vastaanottajan kokemukseen kirjeestä.

Digitaalinen allekirjoitus tarjoaa monia etuja. Se on siisti ja selkeä, mikä antaa kirjeelle ammattimaisen vaikutelman. Digitaalinen allekirjoitus voidaan helposti lisätä asiakirjaan, mikä säästää aikaa ja vaivaa, erityisesti silloin, kun viestejä lähetetään sähköisesti. Lisäksi digitaalinen allekirjoitus on usein helpompi lukea kuin käsinkirjoitettu, mikä voi olla hyödyllistä, jos vastaanottajan on tärkeää ymmärtää allekirjoituksen sisältö vaivattomasti. Digitaalinen allekirjoitus voi myös osoittaa, että siivooja on teknisesti taitava ja mukautuvainen nykyajan työympäristön vaatimuksiin.

Toisaalta käsinkirjoitettu allekirjoitus voi tehdä saatekirjeestä henkilökohtaisemman. Käsinkirjoitettu allekirjoitus tuo kirjeeseen inhimillisen kosketuksen, joka saattaa jäädä mieleen paremmin kuin digitaalinen. Se voi viestiä huolellisuudesta ja omistautumisesta, sillä käsin kirjoittaminen vaatii enemmän aikaa ja vaivaa. Tämä saattaa antaa vastaanottajalle viestin, että siivooja on aidosti kiinnostunut kyseisestä työpaikasta ja valmis panostamaan siihen. Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi myös tuoda esiin siivoojan persoonallisuutta ja ainutlaatuisuutta, mikä voi olla etu työtä hakiessa.

Valinta digitaalisen ja käsinkirjoitetun allekirjoituksen välillä riippuu monista tekijöistä, kuten työnantajan mieltymyksistä, yrityskulttuurista ja siivoojan omista vahvuuksista. Jos työnantaja arvostaa teknologiaa ja tehokkuutta, digitaalinen allekirjoitus saattaa olla parempi valinta. Jos taas työnantaja arvostaa perinteisiä arvoja ja henkilökohtaista kosketusta, käsinkirjoitettu allekirjoitus voi olla vaikuttavampi.

Lopulta molemmilla vaihtoehdoilla on omat etunsa ja haittansa, ja tärkeintä on, että allekirjoitus – olipa se digitaalinen tai käsinkirjoitettu – tukee saatekirjeen kokonaisviestintää ja tavoitetta. Siivoojan tulisi valita se vaihtoehto, joka parhaiten heijastaa hänen osaamistaan, persoonallisuuttaan ja sitä kuvaa, jonka hän haluaa antaa mahdolliselle työnantajalle.


Hyödyllisiä vinkkejä siivoojan saatekirjeen kirjoittamiseen


Kirjoitaessasi saatekirjettä siivoojan työpaikkaa varten, on tärkeää, että otat huomioon useita yksityiskohtia ja käytännön vinkkejä, jotta saatekirjeesi erottuu edukseen ja antaa ammattimaisen kuvan sinusta hakijana. Tässä on joitakin tärkeitä vinkkejä ja hyviä käytäntöjä:

 • Virheiden oikoluku: Oikoluku on ehdottoman tärkeää, sillä oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet voivat antaa huolimattoman vaikutelman. Käytä aikaa oikolukuun ja pyydä tarvittaessa joku toinen lukemaan kirjeesi läpi ennen lähettämistä. Voit myös hyödyntää oikolukuohjelmia tai -palveluita varmistaaksesi, että tekstisi on virheetöntä.
 • Räätälöi kirje työpaikkaan sopivaksi: Jokainen työpaikka on erilainen, ja saatekirjeesi tulisi heijastaa tätä. Räätälöi kirjeesi korostamalla juuri niitä taitoja ja kokemuksia, jotka vastaavat kyseisen työpaikan vaatimuksia. Tämä osoittaa, että olet perehtynyt työpaikan vaatimuksiin ja olet valmis täyttämään ne.
 • Käytä selkeää ja yksinkertaista kieltä: Vältä monimutkaisia lauserakenteita ja ammattijargonia, ellei se ole välttämätöntä. Selkeä ja yksinkertainen kieli tekee kirjeestäsi helpommin ymmärrettävän ja antaa ammattimaisen vaikutelman.
 • Korosta relevantteja taitoja ja kokemuksia: Mainitse erityisesti ne taidot ja kokemukset, jotka ovat olennaisia siivoojan työssä, kuten tarkkuus, järjestelmällisyys, hyvä fyysinen kunto ja kyky työskennellä itsenäisesti. Kerro myös, jos sinulla on kokemusta erityisistä siivousmenetelmistä tai -välineistä.
 • Esittele saavutuksiasi konkreettisin esimerkein: Pelkät väitteet eivät riitä; tue niitä konkreettisilla esimerkeillä. Esimerkiksi, jos väität olevasi tehokas työntekijä, kerro tilanteesta, jossa olet onnistuneesti suorittanut suuren määrän siivouskohteita aikarajoitteiden puitteissa.
 • Aloita ja lopeta vahvasti: Ensimmäinen ja viimeinen kappale ovat ne, jotka jäävät parhaiten mieleen. Aloita kirjeesi vahvasti kertomalla miksi haet juuri tätä työpaikkaa ja miksi olisit hyvä valinta. Lopeta kirjeesi positiivisesti ja ilmaise toiveesi päästä haastatteluun.
 • Pysy asiallisena ja ammattimaisena: Vaikka on tärkeää tuoda esille persoonallisuutesi, pidä sävy ammattimaisena. Vältä liiallista tuttavallisuutta ja pidä kirjeesi muodollisena.
 • Pidä kirje lyhyenä ja ytimekkäänä: Saatekirjeen tulisi olla noin yksi sivu pitkä. Pidä kappaleet lyhyinä ja keskity olennaiseen. Tämä tekee kirjeestäsi helpommin luettavan ja ymmärrettävän.
 • Käytä ammattimaista ulkoasua: Varmista, että kirjeesi näyttää siistiltä ja ammattimaiselta. Käytä selkeää fonttia ja riittävää riviväliä. Tarkista, että kirjeessäsi on oikeat yhteystiedot ja osoitteet.
 • Ilmaise motivoituneisuutesi ja kiinnostuksesi: Osoita, että olet motivoitunut ja kiinnostunut juuri tästä työstä. Kerro, miksi siivoojan työ on sinulle tärkeää ja miksi haluat työskennellä juuri tässä yrityksessä.

Noudattamalla näitä vinkkejä ja hyviä käytäntöjä, voit varmistaa, että saatekirjeesi on huoliteltu, ammattimainen ja erottuu edukseen muiden hakemusten joukosta.

Loppusanat: Täydellisen Siivoojan Saatekirjeen Viimeistely


Johtopäätöksenä artikkelista, joka käsittelee ihanteellisen siivoojan saatekirjeen kirjoittamista, voidaan todeta, että tehokas saatekirje on selkeä, kohdennettu ja osoittaa hakijan ymmärryksen työn vaatimuksista. Keskeiset kohdat sisältävät hakijan aiempien kokemusten ja taitojen esittelyn, erityisesti niiden, jotka liittyvät siivoustyön tehokkuuteen ja tarkkuuteen. Lisäksi on tärkeää korostaa henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten luotettavuutta, huolellisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti tai tiimissä. Hakijan tuoma arvo tulee esille hänen kyvyssään ylläpitää siisteyttä ja järjestystä, mikä puolestaan parantaa työympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Vahva saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä työnhaussa. Se antaa työnantajalle ensivaikutelman hakijan motivaatiosta ja soveltuvuudesta tehtävään. Hyvin kirjoitettu saatekirje voi nostaa hakijan esiin muiden joukosta ja tuoda esille juuri ne taidot ja kokemukset, jotka tekevät hänestä ihanteellisen valinnan.

Kannustamme työnhakijoita mukauttamaan tätä mallia omien kokemustensa ja ainutlaatuisten vahvuuksiensa perusteella. Jokaisen hakijan tausta on erilainen, ja paras saatekirje heijastaa juuri sinun tarinaasi ja sitä, mitä voit tuoda organisaation hyväksi. Älä pelkää tuoda esille omaa persoonallisuuttasi ja intohimoasi työtä kohtaan – se voi olla juuri se tekijä, joka vakuuttaa työnantajan!

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni