Loistava saatekirje parturin pestiin – mallit ja kirjoitusvinkit

Hyvän Parturin saatekirjeen kirjoittamisen tärkeys ei ole pelkkä kaunopuheisuuden harjoitus. Se on ensisijainen väline, jolla hakijat voivat erottua kilpailijoistaan ja osoittaa kampaamoalan taidot sekä ymmärryksen työn vaatimuksista. Mutta miten kirjoittaa vakuuttava Parturin saatekirje? Mitä elementtejä tulisi sisällyttää ja miten ne tulisi esittää, jotta rekrytoija huomaa juuri sinut? Tämä artikkeli tarjoaa vastaukset näihin kysymyksiin, opastaa sinua askel askeleelta saatekirjeen kirjoittamisessa ja korostaa sen merkitystä Parturin työpaikan saamisessa.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Parturin Saatekirjeen Malli

[Työnantajan nimi]

[Työnantajan osoite]

[Työnantajan postinumero ja kaupunki]

Hyvä [Työnantajan nimi],

Olen iloinen voidessani hakea parturin tehtävää yrityksessänne, jonka löysin Indeed-työnhakusivustoltanne. Olen ammattitaitoinen ja kokenut parturi, jolla on vahva kiinnostus tarjota asiakkaille parasta mahdollista palvelua.

Minulla on yli kymmenvuoden kokemus parturin työstä ja olen työskennellyt niin pienissä parturikioskeissa kuin suurissa ketjuissakin. Minulta löytyy laaja-alainen osaaminen erilaisista hiustenleikkaus- ja värjäystekniikoista sekä partakäsittelystä. Uskon näiden taitojen olevan erinomainen lisä teidän tiiminne.

Aiemmissa tehtävissäni olen saavuttanut useita myyntiennätyksiä ja olen aina pyrkinyt ylittämään asiakkaiden odotukset. Olen myös toiminut kouluttajana uusille partureille ja kampaajille. Uskon, että nämä saavutukset ja taidot voivat olla suureksi hyödyksi teidän yrityksellenne.

Olen tutustunut yritykseenne ja arvostan suuresti sitä, kuinka korkealle asetatte asiakastyytyväisyyden. Minulle on tärkeää työskennellä yrityksessä, joka panostaa laatuun ja asiakaslähtöisyyteen.

Olen erittäin innokas mahdollisuudesta työskennellä teidän kanssanne ja toivon, että voimme keskustella asiasta lisää haastattelussa. Kiitos, että otitte minut huomioon tähän tehtävään.

Ystävällisin terveisin,

[Hakijan nimi]

[Hakijan yhteystiedot]

Parturin saatekirjeen rakenteen merkitys ja sen yksityiskohtainen tarkastelu

Saatekirjeen merkitys ei ole vähäinen, kun tavoitteena on menestyä Parturin työhaastattelussa. Tämä dokumentti on ensimmäinen mahdollisuus tehdä vaikutus potentiaaliseen työnantajaan, ja sen tulee heijastaa hakijan ammattitaitoa ja huolellisuutta. Hyvin jäsennelty, visuaalisesti miellyttävä ja selkeä saatekirje viestii hakijan kyvystä suoriutua työtehtävistä ammattimaisesti ja organisoidusti. Lisäksi saatekirjeen ulkoasu ja rakenne voivat olla ratkaisevassa roolissa, kun työnantaja tekee päätöstä siitä, kuka kutsutaan haastatteluun. Jokainen yksityiskohta saatekirjeessä on siis tärkeä, ja siihen tulee suhtautua suurella huolellisuudella ja ammattimaisuudella.

Tervetuloa Valitsemaan Parturipalvelumme

Tervehtiminen on tärkeä osa työhakemusta, koska se antaa ensivaikutelman hakijasta. Kun lähetät hakemuksen parturin virkaa varten, on tärkeää, että tervehdys osoittaa ammattitaitoa, kunnioitusta ja kiinnostusta kyseistä työpaikkaa kohtaan. Tervehdyksen tulee olla kohtelias, ystävällinen ja virallinen.

Seuraavassa on esimerkkejä asianmukaisista tervehdyksistä, joita voit käyttää työhakemuksessa:

 1. Arvoisa toimitusjohtaja [Johtajan nimi],
 2. Hyvä henkilöstöpäällikkö [Päällikön nimi],
 3. Arvoisa [Yrityksen nimi] -tiimi,
 4. Hyvä [Yrityksen nimi] henkilöstöosasto,
 5. Arvoisa Herra/Nainen [Sukunimi],
 6. Hyvä [Yrityksen nimi] rekrytointitiimi,
 7. Arvoisa [Yrityksen nimi] parturi-kampaamo.

Kun valitset oikeaa tervehdystä, tarkista ensin, onko työilmoituksessa mainittu henkilö, jolle hakemus tulee osoittaa. Jos näin on, käytä tätä nimeä tervehdyksessä. Jos nimeä ei ole mainittu, voit osoittaa tervehdyksen yritykselle tai tietylle osastolle, kuten henkilöstöosastolle.

Muista, että ammattimainen tervehdys on vain yksi osa onnistunutta työhakemusta. Sen lisäksi varmista, että hakemuksesi on selkeä, johdonmukainen ja osoittaa, että olet oikea henkilö kyseiseen työtehtävään.

Avauskappaleen merkitys parturin saatekirjeessä

Hyvä vastaanottaja,

Olen innolla ottanut vastaan mahdollisuuden hakea avoinna olevaa parturin tehtävää yrityksessänne. Olen seurannut yrityksenne toimintaa jo jonkin aikaa ja olen erittäin kiinnostunut liittymään ammattitaitoiseen ja dynaamiseen tiimiinne.

Sain tietää avoimesta työpaikasta ystävältäni, joka työskentelee yrityksessänne. Hän on jakanut minulle kokemuksiaan työskentelystä yrityksessänne ja olen ollut erittäin vaikuttunut siitä, kuinka korkealle yrityksessänne arvostetaan asiakaspalvelua ja laadukasta työnjälkeä.

Toivon, että saan mahdollisuuden kertoa lisää itsestäni, kokemuksestani ja siitä, kuinka voisin tuoda lisäarvoa yrityksellenne. Kiitos jo etukäteen ajastanne ja harkinnastanne.

Ystävällisin terveisin,

[Hakijan nimi]

OIKEA

Hyvä vastaanottaja,

Olen erittäin kiinnostunut liittymään teidän tiimiinne parturina, jonka ilmoituksen näin LinkedIn-sivustolla. Olen jo pitkään ihaillut yrityksenne ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä palvelua, ja uskon vahvasti, että minulla on tarvittavat taidot ja intohimo tähän tehtävään.


Parturin saatekirjeen runkokappaleiden sisältö

Parturin saatekirjeen pääkappaleet eivät ole vain tyhjiä rivejä tai täytettä – ne ovat tärkeä osa ammatillisen viestinnän prosessia. Kukin pääkappale toimii kuin kynnys, joka erottaa ja yhdistää eri osioita, mikä tekee kokonaisviestistä helpommin ymmärrettävän ja selkeämmän. Niiden avulla lukija voi hahmottaa kirjeen kokonaisuuden ja ymmärtää sen perusajatuksen. Samoin ne antavat kirjoittajalle mahdollisuuden jäsennellä ajatuksiaan ja varmistaa, että viesti on johdonmukainen ja yhtenäinen. Pääkappaleet ovat kuin tiekartta, joka ohjaa sekä kirjoittajaa että lukijaa läpi kirjeen. Siksi niiden merkitystä ei tule vähätellä. Jokaisella sanalla, lauseella ja kappaleella on tehtävänsä saatekirjeessä, ja tämä tekee niistä erittäin tärkeitä.

Saatekirjeen ensimmäisen kappaleen tulee sisältää taidot ja kokemus, koska se on se osa, jossa hakija esittelee itseään ja näyttää, miksi hän on oikea henkilö kyseiseen tehtävään. Tässä kappaleessa hakijan tulisi korostaa niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat erityisen merkittäviä kyseiseen työhön. Tämä auttaa rekrytoijaa ymmärtämään hakijan kykyjä paremmin.

On tärkeää yhdistää mainitut taidot ja kokemus työn vaatimuksiin. Tämä osoittaa, että hakija on perehtynyt työtehtävään ja ymmärtää, mitä siltä vaaditaan. Lisäksi se auttaa rekrytoijaa näkemään, kuinka hakijan taidot ja kokemus vastaavat työn tarpeita.

OIKEA

Olen kokenut parturi-kampaaja, jolla on yli kahdeksan vuoden kokemus alalta. Koulutukseltani olen parturi-kampaaja ja olen erikoistunut miesten hiustenleikkauksiin ja partojen muotoiluun. Omaan vankan kokemuksen sekä perinteisistä että moderneista leikkaustekniikoista ja seuraan aktiivisesti alan trendejä. Olen tottunut työskentelemään vilkkaassa työympäristössä ja pystyn tarjoamaan asiakkaille erinomaista palvelua myös kiireisimpinä aikoina. Näen, että nämä taidot ja kokemukset tukevat hyvin teidän yrityksenne tarpeita ja pystyn tuomaan lisäarvoa tiimiinne.


Parturin saatekirjeen toisen kappaleen pitäisi keskittyä hänen aiempiin saavutuksiinsa ja työpanokseensa siksi, että ne antavat mahdolliselle työnantajalle selkeän käsityksen hänen kyvyistään, taidoistaan ja kokemuksestaan. Esittelemällä erityiset saavutukset, kuten tietyn asiakasmäärän hoitaminen päivittäin tai erikoistekniikoiden käyttö, parturi voi osoittaa oman ammattitaitonsa ja kunnianhimonsa.

Tämän lisäksi on tärkeää korostaa, miten nämä saavutukset voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa. Esimerkiksi, jos parturi on onnistunut lisäämään asiakastyytyväisyyttä aikaisemmissa työpaikoissa, se voi viitata siihen, että hän pystyy tuottamaan samanlaisia tuloksia tulevassa työpaikassa. Tämä auttaa työnantajaa näkemään, miten parturi voi edistää yrityksen tavoitteita ja menestystä.

OIKEA

Hyvä Parturi,

Työskennellessäni aiemmissa tehtävissäni olen saavuttanut merkittäviä tuloksia, jotka uskon voivan hyödyttää teidän liiketoimintaanne. Erityisesti olen kasvattanut asiakaskuntaa 30% omalla aktiivisella myyntityölläni ja parantanut asiakastyytyväisyyttä käyttämällä innovatiivisia lähestymistapoja ja räätälöityjä palveluja. Lisäksi minulla on vahva kokemus hiustenleikkaustekniikoista ja -tyyleistä, mukaan lukien väri- ja leikkaustrendit.

Toivon, että nämä saavutukseni ja taitoni voivat auttaa teitä kasvattamaan asiakaskuntaanne, parantamaan asiakaspalvelua ja tarjoamaan laadukkaita hiustenhoitopalveluita. Odotan innolla mahdollisuutta tuoda kokemukseni ja taitoni teidän tiimiinne.


Parturin saatekirjeen 3. kappaleen tulisi sisältää yrityksen tuntemus, koska tämä osoittaa työnhakijan kiinnostusta ja sitoutumista juuri kyseiseen yritykseen. Jos hakija osoittaa tietävänsä yrityksen arvoista, tavoitteista tai toimialasta, se voi tehdä hänet houkuttelevammaksi valinnaksi työnantajalle. Yrityksen tuntemus voi myös auttaa hakijaa korostamaan, miten hänen taitonsa ja kokemuksensa sopivat yrityksen tarpeisiin.

Lisäksi selittämällä, miksi yritys sopii ihanteellisesti hakijalle, voidaan osoittaa, että hakija on harkinnut huolellisesti, mihin hän haluaa työskennellä. Tämä voi osoittaa hakijan pitkäjänteisyyttä, sitoutumista ja kykyä suunnitella tulevaisuuttaan, mikä on myös usein houkuttelevaa työnantajille.

OIKEA

Olen seurannut yrityksenne toimintaa jo usean vuoden ajan ja olen erittäin vaikuttunut siitä, miten olette kasvaneet ja laajentaneet palveluitanne. Kunnioitan suuresti yrityskulttuurianne, joka korostaa jatkuvaa oppimista, innovointia ja asiakaslähtöisyyttä. Minua kiehtoo erityisesti teidän sitoutumisenne tarjota korkealaatuisia parturi-kampaamopalveluita ja uskon, että voisin todella panostaa tähän visioon. Uskon, että yrityksesi sopii minulle ihanteellisesti, koska arvostan myös korkeaa laatua ja asiakaspalvelua.


Päätöskappale Parturin Saatekirjeessä

Hyvä päätöskappale on olennainen osa parturin saatekirjettä. Sen avulla voimme ilmaista kiitollisuutemme siitä, että olemme saaneet mahdollisuuden hakea avointa työpaikkaa. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden osoittaa innostuksemme mahdollisuudesta tulla haastatelluksi ja keskustella lisää työhön liittyvistä yksityiskohdista. Päätöskappaleessa on myös tärkeätä antaa selkeät ja ymmärrettävät yhteystiedot, joihin työnantaja voi ottaa yhteyttä. Tämä viimeistelee saatekirjeen ammattimaisesti ja jättää työnantajalle positiivisen kuvan hakijasta. Kiitos vielä kerran tästä mahdollisuudesta.

OIKEA

Olen todella innoissani mahdollisuudesta liittyä tiimiinne ja voin kuvitella, kuinka osaamiseni ja kokemukseni parturina voivat tuoda lisäarvoa yrityksellenne. Toivon innokkaasti mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää taidoistani ja kokemuksestani haastattelussa. Kiitos, että otitte aikaa harkita hakemustani. Arvostan suuresti huomiotanne ja odotan innolla mahdollista yhteistyötä.


Kiitollinen Loppu Parturin Saatekirjeeseen

Kohteliaisuuspuheenvuoro on tärkeä osa kommunikaatiota, sillä se auttaa rakentamaan positiivista, arvostavaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Tämä pätee niin kasvotusten tapahtuvassa vuorovaikutuksessa kuin kirjallisessa viestinnässäkin. Parturin hakemuksessa on erityisen tärkeää ilmaista itseään kohteliaasti ja ammattimaisesti, sillä se antaa ensivaikutelman hakijasta ja hänen sosiaalisista taidoistaan.

Kohteliaisuuspuheenvuoro voi alkaa esimerkiksi näin: "Kiitos, että otitte aikaa lukea hakemukseni. Olen erittäin kiinnostunut parturin työpaikasta ja uskon, että minulla on tarvittavat taidot ja kokemus tehtävään."

Kun viestin lopettaa, on tärkeää käyttää ammattimaista loppulauseketta. Se osoittaa kunnioitusta vastaanottajaa kohtaan ja antaa viestille viimeistellyn ilmeen. Tässä muutama esimerkki:

 • Ystävällisin terveisin,
 • Vilpittömästi,
 • Parhain terveisin,
 • Kunnioittavasti,
 • Terveisin,
 • Kiitoksin,
 • Hyvää päivänjatkoa,
 • Hyvää työpäivää,
 • Lämpimästi,

Nämä loppulausekkeet ovat yleisesti hyväksyttyjä ja käytettyjä, ja ne sopivat useimpiin viestintätilanteisiin. Ne auttavat luomaan positiivisen ja kunnioittavan ilmapiirin, joka on tärkeä osa ammattimaista viestintää.

Terveiset Parturiltasi

Parturin saatekirjeeseen allekirjoituksen liittäminen on tärkeä osa viestin lähettämistä, sillä se antaa kirjeelle henkilökohtaisen kosketuksen. Mutta olisiko digitaalinen vai käsinkirjoitettu allekirjoitus parempi valinta?

Digitaalinen allekirjoitus tarjoaa monia etuja. Se on nopea ja helppo tapa lisätä allekirjoitus dokumenttiin, ja se voidaan tehdä milloin tahansa ja missä tahansa, kunhan on pääsy tietokoneeseen tai älypuhelimeen. Digitaalinen allekirjoitus on myös erittäin turvallinen, sillä se voidaan suojata salasanalla tai muulla tunnistautumismenetelmällä, joka estää väärennökset. Lisäksi se on ympäristöystävällinen vaihtoehto, sillä se ei vaadi paperin tai musteen käyttöä.

Toisaalta käsinkirjoitettu allekirjoitus tuo mukanaan oman ainutlaatuisen viehätyksensä. Se antaa kirjeelle henkilökohtaisen kosketuksen, joka ei ehkä välity samalla tavalla digitaalisessa muodossa. Käsinkirjoitettu allekirjoitus on myös helposti tunnistettavissa ja ainutlaatuinen kullekin ihmiselle, mikä tekee siitä erityisen henkilökohtaisen. Se voi myös herättää luottamusta ja arvostusta vastaanottajassa, sillä se osoittaa, että lähettäjä on nähnyt vaivaa kirjoittaakseen allekirjoituksen käsin.

Kumman sitten valitsee, riippuu paljolti tilanteesta ja omista mieltymyksistä. Digitaalinen allekirjoitus saattaa olla parempi valinta, jos on kiire tai jos kirje lähetetään sähköisesti. Käsinkirjoitettu allekirjoitus saattaa olla parempi valinta, jos haluaa antaa kirjeelle erityisen henkilökohtaisen kosketuksen tai jos se lähetetään postitse. Molemmilla on omat vahvuutensa, ja lopullinen päätös riippuu siitä, mikä parhaiten palvelee lähettäjän tavoitteita ja tarpeita.

Hyödyllisiä Vinkkejä Parturin Saatekirjeen Kirjoittamiseen

Parturin saatekirjeen kirjoittaminen on tärkeä osa ammatillista viestintää. Se on ensimmäinen asiakirja, jonka potentiaalinen asiakas näkee, joten sen on oltava huolellisesti kirjoitettu, ammattimainen ja houkutteleva. Tässä joitakin suosituksia ja parhaita käytäntöjä, jotka auttavat sinua kirjoittamaan tehokkaan parturin saatekirjeen.

 1. Aloita vahvalla otsikolla: Otsikon tulisi kuvastaa palvelun tyyppiä ja laatua. Sen tulisi olla selkeä, konkreettinen ja houkutteleva.
 2. Käytä ammattimaista kieltä: Saatekirjeen tulee olla ammattimaisesti kirjoitettu ja oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheettömästi. Se heijastaa ammatillista asennettasi ja huolellisuutta.
 3. Selkeä rakenne: Saatekirjeen tulee olla hyvin järjestetty ja helppo lukea. Käytä lyhyitä kappaleita, otsikoita ja alaotsikoita tehdäksesi tekstin selkeäksi ja ymmärrettäväksi.
 4. Korosta palveluitasi: Mainitse selkeästi, millaisia palveluita tarjoat ja kuinka ne eroavat kilpailijoista. On tärkeää mainita erityistaidot ja -palvelut, jotka tekevät sinut ainutlaatuiseksi.
 5. Asiakaspalvelu: Kerro mahdollisille asiakkaille, miten aiot palvella heitä. Korosta, että olet valmis ylittämään odotukset tyydyttääksesi heidät.
 6. Yhteystiedot: Anna selkeät ja helposti löydettävät yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumero, sähköpostiosoite ja fyysinen osoite.
 7. Oikoluku: Oikoluku on erittäin tärkeää. Virheet voivat antaa kuvan huolimattomuudesta ja ammattitaidottomuudesta.
 8. Pyydä palautetta: Lopuksi, pyydä asiakkailta palautetta palveluistasi. Tämä osoittaa, että arvostat heidän mielipiteitään ja olet valmis parantamaan palvelujasi.
 9. Käytä bullet pointteja: Bullet-pointit auttavat tekemään tekstistä helposti luettavan ja ymmärrettävän. Ne auttavat myös korostamaan tärkeitä kohtia.

Muista, että parturin saatekirjeen tarkoituksena on vakuuttaa potentiaaliset asiakkaat valitsemaan sinut. Sen on siis oltava vakuuttava, ammattimainen ja kiinnostava. Noudata näitä vinkkejä ja parhaita käytäntöjä, niin saat luotua tehokkaan saatekirjeen, joka auttaa sinua erottumaan kilpailijoista.

Yhteenveto: Parturin saatekirjeen laatimisen päätteeksi

Artikkeli tarjoaa kattavan oppaan ihanteellisen parturin saatekirjeen kirjoittamiseksi. Sen mukaan, saatekirjeen tulisi tiivistää hakijan keskeiset vahvuudet ja kokemukset, ja esitellä hakijan arvo ja soveltuvuus kyseiseen työpaikkaan. Tärkeänä osana on myös hakijan motivaation ja intohimon osoittaminen parturi-kampaaja-alaa kohtaan.

Artikkeli korostaa saatekirjeen merkitystä työnhakuprosessissa. Hyvin laadittu ja personoitu saatekirje voi erottaa hakijan muista ja tehdä vaikutuksen työnantajaan. Se voi olla ratkaiseva tekijä työhaastatteluun pääsemisessä.

Lopuksi, artikkeli kannustaa työnhakijoita mukauttamaan mallia omien kokemustensa ja taitojensa mukaan. Jokaisella hakijalla on ainutlaatuinen tausta ja vahvuudet, jotka tulisi tuoda esille saatekirjeessä. Vaikka malli antaa hyvän rungon, sen mukauttaminen osoittaa luovuutta ja omistautumista hakuprosessiin.

Usein Kysytyt Kysymykset Parturin Saatekirjeistä ja Tehtävästä

1. Kysymys: Mitä tietoja tulisi sisällyttää parturin saatekirjeeseen?

Vastaus: Parturin saatekirjeessä tulisi sisällyttää yhteystietosi, päivämäärä, vastaanottajan tiedot, henkilökohtainen tervehdys, vahvuutesi ja taidot, jotka tekevät sinusta sopivan ehdokkaan, konkreettisia esimerkkejä kokemuksestasi ja taidoistasi, kiitos ja lopetus.

2. Kysymys: Miksi on tärkeää kirjoittaa saatekirje hakiessani parturin työpaikkaa?

Vastaus: Saatekirje on tärkeä, koska se antaa sinulle mahdollisuuden erottua muista hakijoista, osoittaa intohimosi ja motivaatiosi parturin työhön, ja selittää tarkemmin, miksi olet paras ehdokas kyseiseen työhön.

3. Kysymys: Kuinka virallinen tai epävirallinen parturin saatekirjeen tulisi olla?

Vastaus: Parturin saatekirjeen tulisi olla ammattimainen, mutta ei liian virallinen. On tärkeää käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä, ja osoittaa persoonallisuuttasi ja ammattitaitoasi.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni