Kuinka kirjoittaa täydellinen saatekirje muotistylistin tehtäviin: Parhaat mallit ja vinkit

Muotialan ammattilaiselle, erityisesti Muotistylistille, saatekirjeen kirjoittaminen on oleellinen osa työnhakuprosessia. Se on tilaisuus erottautua muista hakijoista, näyttää persoonallisuutta ja tuoda esille yksilöllisiä taitoja sekä kokemusta, jotka ovat olennaisia tässä roolissa. Tässä artikkelissa keskitytään kertomaan, miksi Muotistylistin saatekirje on niin tärkeä ja miten luodaan vaikuttava saatekirje, joka auttaa sinua saamaan unelmiesi työpaikan.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Muotistylistin Saatekirjeen Kirjoittaminen

Malli & Co

Muotiviikkojenkatu 1

00100 Helsinki

Hyvä Model & Co -tiimi,

Olen erittäin kiinnostunut avoinna olevasta muotistylistin tehtävästä yrityksessänne, jonka näin ilmoitettuna LinkedIn-palvelussa. Olen seurannut yrityksenne työtä jo useita vuosia ja arvostan suuresti sen innovatiivista ja luovaa otetta muotialalla.

Minulla on viiden vuoden kokemus muotialalta ja olen erityisen taitava luomaan upeita ja ainutlaatuisia tyylikokonaisuuksia. Minulla on silmää yksityiskohdille ja kyky yhdistellä rohkeasti eri tyylejä ja trendejä. Olen työskennellyt aiemmin niin yksityisten asiakkaiden kuin muotinäytösten parissa, ja uskon, että nämä taidot ovat suureksi hyödyksi tehtävässä, johon haen.

Aiemmissa tehtävissäni olen saanut kehittää muun muassa näytösten visuaalista ilmettä ja luoda henkilökohtaisia tyylikokonaisuuksia asiakkaille. Näissä tehtävissä olen osoittanut kykyni luoda innovatiivisia ja mieleenpainuvia tyylejä, jotka ovat saaneet kiitosta sekä asiakkailta että työnantajilta. Uskon, että nämä saavutukset ja kokemus voivat tukea Model & Co:n tavoitetta luoda ainutlaatuista ja trendikästä muotia.

Arvostan suuresti Model & Co:n pyrkimystä jatkuvaan uudistumiseen ja sen kykyä yllättää muotimaailma yhä uudelleen. Yrityksenne arvot ja tavoitteet kohtaavat omieni kanssa, ja uskon voivani tuoda uusia näkökulmia ja ideoita tiimiinne.

Olen erittäin innokas keskustelemaan kanssanne lisää siitä, miten voisin tukea yritystänne saavuttamaan sen tavoitteet. Kiitos, että otitte hakemukseni huomioon.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]

[Oma puhelinnumero]

[Oma sähköpostiosoite]

Muotistylistin saatekirjeen rakenteen tärkeys ja sen yksityiskohtainen esittely

Saatekirjeen merkitys Muotistylistin tehtävää varten on korvaamaton, sillä se antaa hakijalle tilaisuuden tuoda esille omat uratavoitteensa ja kohdata haasteet ammattimaisella tavalla. Saatekirje on hakijan henkilökohtainen esittely, jossa visuaalinen ilme ja huolellinen rakenteellinen suunnittelu ovat avainasemassa. Se on keskeinen osa hakuprosessia, joka voi ratkaista, tullaanko hakijan osaamista ja potentiaalia arvioimaan tarkemmin. Tämä korostuu erityisesti muotialalla, jossa esteettisellä silmällä on suuri merkitys. Muotistylistin tehtävää hakiessa huoliteltu ja ammattimaisesti laadittu saatekirje voi siis tehdä vaikutuksen ja erottaa hakijan edukseen.

Muotistylistin saatekirjemallin lisäksi tarjoamme myös muita samankaltaisia malleja, joita saatat haluta tarkastella.


Hei, ja tervetuloa tutustumaan muotistylistin palveluihini!

Tervehdys on ensimmäinen asia, jonka työnantaja näkee hakemuksessasi. Se on myös tilaisuutesi tehdä hyvä ensivaikutelma. Tervehdys voi kertoa paljon sinusta hakijana, joten sen on oltava ammattimainen ja asianmukainen. Tässä muutamia esimerkkejä tervehdyksistä, joita voit käyttää työhakemuksessasi Muotistylistin -virkaa varten:

 1. Arvoisa rekrytointipäällikkö,

Tämä on perinteinen ja yleisesti hyväksytty tervehdys, joka on aina turvallinen valinta, mikäli et tiedä henkilön nimeä.

 1. Arvoisa [Työnantajan nimi],

Jos tiedät työnantajasi nimen, se on paras vaihtoehto käytettäväksi tervehdyksessä. Se osoittaa, että olet nähnyt vaivaa selvittääksesi kenelle hakemuksesi menee.

 1. Hyvä [Yrityksen nimi] rekrytointitiimi,

Jos et tiedä henkilökohtaista nimeä, voit viitata koko rekrytointitiimiin. Tämä osoittaa, että tiedät ketkä käsittelevät hakemuksiasi.

 1. Arvoisa henkilöstöpäällikkö [Työnantajan sukunimi],

Jos tiedät henkilöstöpäällikön sukunimen, tämä tervehdys on erittäin ammattimainen ja osoittaa, että olet tehnyt kotitehtäväsi.

 1. Arvoisa Muotistylistin viran rekrytoija,

Tämä on erityisen sopiva, kun haet erityistä tehtävää. Se osoittaa, että hakemuksesi on suunnattu tiettyyn tehtävään eikä se ole massapostitus.

Muista, että tervehdys on vain yksi osa hakemusta. Yhtä tärkeää on varmistaa, että hakemuksesi sisältö on laadukasta, räätälöityä ja osoittaa, miksi olet paras ehdokas muotistylistin virkaan.

Avauskappaleen merkitys muotistylistin saatekirjeessä

Muotistylistin saatekirjeen avauskappaleen tulisi olla houkutteleva ja selkeä. Sen tulisi ilmaista hakijan vilpitön kiinnostus avoinna olevaa työpaikkaa kohtaan, ja se voisi alkaa esimerkiksi näin: "Olin erittäin innoissani löytäessäni teidän ilmoituksenne avoimesta muotistylistin tehtävästä LinkedIn-palvelussa."

Tämä lause ilmaisee selvästi, että hakija on kiinnostunut työpaikasta ja on aktiivisesti etsinyt uusia mahdollisuuksia. Samalla se kertoo, mistä hakija on saanut tietää työpaikasta, mikä on tärkeää työnantajan näkökulmasta, sillä se auttaa heitä ymmärtämään, mitkä rekrytointikanavat toimivat parhaiten.

Avoin ja suora lähestymistapa näyttää hakijan motivaation ja osoittaa, että hän on valmis tekemään aloitteen. Kappaleen tulisi myös sisältää viittaus siihen, miksi hakija uskoo olevansa sopiva tähän tehtävään, esimerkiksi: "Uskon, että laaja kokemukseni ja intohimoni muotialaa kohtaan tekevät minusta ihanteellisen ehdokkaan tähän rooliin."

Tämä viittaa siihen, että hakija ymmärtää työn vaatimukset ja on valmis täyttämään ne. Tällainen avoin, positiivinen ja itsevarma aloitus saa työnantajan kiinnostumaan ja haluamaan lukea lisää.

OIKEA

Hyvä [Vastaanottajan nimi],

Kirjoitan teille ilmaistakseni suurta kiinnostustani työskennellä muotistylistinä yrityksessänne. Näin ilmoituksen avoimesta tehtävästä LinkedIn-palvelussa ja olin heti vakuuttunut, että minun luovuuteni, intohimoni muotia kohtaan ja aiempi kokemukseni alalta tekevät minusta vahvan ehdokkaan tähän rooliin.


Muotistylistin Saatekirjeen Runkokappaleiden Yleiskatsaus

Muotistylistin saatekirje on ensiarvoisen tärkeä asiakirja, joka voi ratkaista urasi suunnan. Se tarjoaa mahdollisuuden esitellä taitojasi, kokemustasi ja intohimoasi muotialaa kohtaan. Saatekirjeen pääkappaleet ovat avainasemassa, sillä ne ovat se ensimmäinen kontaktipiste, jonka potentiaalinen työnantaja tai asiakas saa sinuun. Ne kertovat, mitä olet saavuttanut, mitä voit tarjota, ja miksi juuri sinut pitäisi valita. Ne ovat tilaisuutesi erottua joukosta ja vakuuttaa lukija kyvyistäsi ja visiostasi. Lyhyesti sanottuna, ne ovat urasi käyntikortti. Siksi on tärkeää luoda huolellisesti jokainen pääkappale, jotta ne todella heijastavat ammattitaitoasi ja persoonallisuuttasi muotistylistinä.

Saatekirjeen ensimmäisen kappaleen tulisi sisältää taidot ja kokemus, koska se auttaa hahmottamaan hakijan soveltuvuutta kyseiseen työhön. Tässä kappaleessa on tärkeää korostaa niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat erityisen relevanteja muotistylistin työtehtävien kannalta. On hyödyllistä tehdä selväksi, miten omat taidot ja kokemukset vastaavat työpaikkailmoituksessa mainittuja vaatimuksia. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään, miten hakija voisi tuoda lisäarvoa yritykseen ja miksi juuri hän olisi sopiva henkilö kyseiseen tehtävään.

OIKEA

Olen kokenut muotistylisti, joka on työskennellyt viimeisen kuuden vuoden ajan tunnetuille brändeille ja yksityisasiakkaille. Olen kehittänyt laajan osaamisen trendien ennustamisessa, henkilökohtaisten tyylien määrittämisessä ja kokoelmien suunnittelussa. Tämä kokemus yhdistettynä syvälliseen ymmärrykseen muotiteollisuudesta ja sen vaatimuksista tekee minusta vahvan ehdokkaan teidän avoimeen muotistylistin tehtäväänne.


Muotistylistin saatekirjeen toinen kappale on tärkeä, koska se antaa hakijalle tilaisuuden erottua muista hakijoista ja osoittaa pätevyytensä. Tässä kappaleessa hakijan tulisi luoda yhteys aiempien tehtävien ja tulevan työn välille esittelemällä saavutuksiaan ja työpanostaan. Hakijan tulisi kuvata, miten hän on vaikuttanut positiivisesti aiempiin työpaikkoihinsa, ja korostaa erityisesti niitä saavutuksia, jotka ovat relevantteja tulevalle työnantajalle. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään, miten hakija voisi tuoda lisäarvoa yritykseen ja miten hänen taitonsa ja kokemuksensa voisivat hyödyttää tätä.

OIKEA

Arvoisa Yrityksen Nimi,

Olen toiminut viimeisen seitsemän vuoden ajan menestyksekkäästi muotistylistinä, missä olen työskennellyt lukuisissa kansainvälisissä muotikampanjoissa ja luonut pukeutumiskonsepteja useille tunnetuille brändeille. Työkokemukseni ja luova lähestymistapa ovat auttaneet minua ymmärtämään, kuinka vaatteet voivat olla voimakas viestintäväline ja miten ne voivat vaikuttaa brändin imagoon.

Olen erityisen ylpeä siitä, että olen saanut työskennellä suurten muotinäytösten parissa, joissa olen suunnitellut ja toteuttanut vaatekokonaisuuksia, jotka ovat saaneet laajaa huomiota mediassa. Tämä on auttanut minua hankkimaan laajan verkoston muotialalla ja kehittämään silmää trendeille ja yksityiskohdille.

Uskon, että nämä saavutukset ja taitoni voivat olla suureksi hyödyksi yrityksellenne. Voin tuoda mukanani ainutlaatuisen näkökulman ja laajan ymmärryksen siitä, kuinka vaatteet voivat muokata ja määrittää brändiä. Koen, että pystyn vahvistamaan yrityksenne näkyvyyttä ja imagoa kohderyhmänne keskuudessa.

Ystävällisin terveisin,

[Nimesi]


Muotistylistin saatekirjeen kolmannen kappaleen tulisi sisältää yrityksen tuntemus, koska tämä osoittaa hakijan kiinnostusta ja sitoutumista kyseiseen yritykseen. Työnantajat arvostavat hakijoita, jotka ovat tehneet kotitehtävänsä ja ymmärtävät yrityksen toimialaa, arvoja ja kulttuuria. On tärkeää, että hakija pystyy osoittamaan, miten hänen taitonsa ja kokemuksensa sopivat yhteen yrityksen tarpeiden kanssa.

Hakijan tulisi myös selittää, miksi yritys sopii hänelle ihanteellisesti. Tämä voi liittyä esimerkiksi yrityksen arvoihin, kulttuuriin tai työympäristöön. Tällainen perustelu auttaa vakuuttamaan työnantajan siitä, että hakija on aidosti kiinnostunut työpaikasta ja sitoutuisi siihen pitkäaikaisesti. Lisäksi se voi auttaa hakijaa erottumaan muista, koska se osoittaa syvempää pohdintaa ja ymmärrystä yrityksestä.

OIKEA

Olen seurannut yrityksenne toimintaa pitkään ja ihailen sitä, kuinka taidokkaasti yhdistätte klassista tyyliä ja moderneja trendejä. Olen erityisen vaikuttunut yrityksenne sitoutumisesta kestävään muotiin ja eettisiin tuotantokäytäntöihin. Uskon, että nämä arvot sopivat erinomaisesti yhteen omien kokemusteni ja tavoitteideni kanssa. Arvostan suuresti mahdollisuutta työskennellä yrityksessä, joka ei ainoastaan johda muotialaa innovaatioillaan, vaan myös ottaa vastuun ympäristövaikutuksistaan.


Päätöskappale Muotistylistin Saatekirjeessä

Hyvän päätöskappaleen merkitys muotistylistin saatekirjeessä on korvaamaton. Sen avulla hakija voi vahvistaa ammattitaitonsa, ilmaista innostuksensa haastattelua kohtaan ja tarjota yhteystietonsa. Taitavasti kirjoitettu päätöskappale antaa hakijalle mahdollisuuden korostaa omia vahvuuksiaan, kuten kattavaa kokemusta, luovaa näkemystä ja kykyä työskennellä paineen alla. Samalla se viestii hakijan kiinnostusta yritystä ja sen toimintaa kohtaan.

Päätöskappaleessa hakija voi myös ilmaista halunsa keskustella lisää haastattelussa. Tämä antaa työnantajalle tietoa hakijan motivaatiosta, innostuksesta ja valmiudesta sitoutua. Lisäksi päätöskappaleen avulla hakija voi tarjota yhteystietonsa, mikä helpottaa työnantajaa ottamaan yhteyttä.

Lopuksi, kiittäminen mahdollisuudesta on tärkeä osa päätöskappaletta. Se osoittaa hakijan ammattimaisuutta ja kunnioitusta työnantajaa kohtaan. Se myös viestii positiivista asennetta ja hakijan valmiutta tulla osaksi yrityksen tiimiä.

Kaiken kaikkiaan hyvin kirjoitettu päätöskappale muotistylistin saatekirjeessä voi olla ratkaiseva tekijä, jolla hakija erottuu muista ja saa kutsun haastatteluun.

OIKEA

Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta tuoda luovuuteni ja asiantuntemukseni tiimiinne. Odotan innokkaasti tilaisuutta keskustella kanssanne siitä, kuinka voin auttaa vahvistamaan yrityksenne brändiä ja imagoa. Kiitos, että otitte aikaa harkita hakemustani. Toivon pääseväni jatkamaan keskustelua mahdollisesta yhteistyöstä.


Kiitollinen Loppu: Muotistylistin Saatekirjeen Päätössanat

Kohteliaisuus on olennainen osa ammatillista viestintää. Se luo positiivista ilmapiiriä, edistää yhteistyötä ja luo hyvää tahtoa. Tämä on erityisen tärkeää kun viestitään haastavissa tilanteissa, kuten työhakemuksen yhteydessä.

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa vastaanotat muotistylistin työhakemuksen. Vaikka hakemus ei täyttäisikään kaikkia kriteerejäsi, tulee palautteen antamisen olla kohteliasta. Voit esimerkiksi kiittää hakijaa heidän kiinnostuksestaan yritystäsi kohtaan ja korostaa hakemuksen positiivisia puolia.

Loppuun voit lisätä ammattimaisen loppulausekkeen, joka kertoo arvostavasi hakijan aikaa ja vaivannäköä. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Vilpittömästi,
 • Ystävällisin terveisin,
 • Parhain terveisin,
 • Odotan innolla yhteydenottoasi,
 • Kiitos vielä kerran kiinnostuksestasi,
 • Arvostan aikaasi ja vaivannäköäsi,
 • Toivottavasti kuulemme pian uudelleen,
 • Otathan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

Nämä loppulausekkeet viestivät hakijalle, että olet kiinnittänyt huomiota heidän hakemukseensa ja arvostat heidän panostaan. Ne myös osoittavat, että olet ammattilainen, joka kunnioittaa muita ja heidän aikaansa.

Terveisin, Muotistylistisi

Muotistylistin saatekirjeessä allekirjoituksella on suuri merkitys, koska se on viimeinen asia, jonka vastaanottaja näkee. Se jättää jälkivaikutelman ja kertoo paljon lähettäjän persoonallisuudesta ja ammatillisuudesta. Kysymys onkin, antaako digitaalinen vai käsinkirjoitettu allekirjoitus henkilökohtaisemman vaikutelman.

Digitaalinen allekirjoitus on nykyaikainen ja ammattimainen ratkaisu. Se on selkeä, siisti ja tunnistettava. Digitaalinen allekirjoitus on usein yhdistetty sähköpostiin ja muihin sähköisiin viestintämuotoihin, jotka ovat nykyään yleisiä liike-elämässä. Digitaalinen allekirjoitus osoittaa, että henkilö on teknisesti taitava ja ajan hermoilla. Lisäksi digitaalinen allekirjoitus on nopea ja helppo lisätä kirjeeseen, mikä voi olla etu kiireiselle muotistylistille.

Käsinkirjoitettu allekirjoitus puolestaan luo henkilökohtaisen ja inhimillisen vaikutelman. Se on uniikki ja henkilökohtainen, ja se voi antaa viestin, että kirjeen lähettäjä on nähnyt vaivaa ja käyttänyt aikaa kirjeen laatimiseen. Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi myös olla merkki luovuudesta ja persoonallisesta tyylitajusta, jotka ovat tärkeitä ominaisuuksia muotistylistille.

Kumpi allekirjoitus sitten valita, riippuu pitkälti siitä, millaista kuvaa muotistylisti haluaa itsestään välittää. Jos halutaan korostaa ammattimaisuutta, nykyaikaisuutta ja teknistä osaamista, digitaalinen allekirjoitus voi olla oikea valinta. Jos taas halutaan luoda henkilökohtainen, inhimillinen ja luova vaikutelma, käsinkirjoitettu allekirjoitus saattaa olla parempi. Tärkeintä on, että allekirjoitus on johdonmukainen muun saatekirjeen kanssa ja tukee sen sanomaa.

Hyödyllisiä Vinkkejä Muotistylistin Saatekirjeen Kirjoittamiseen

Muotistylistin saatekirjeen kirjoittaminen on tärkeä osa työnhakuprosessia. Se on ensimmäinen asia, jonka potentiaalinen työnantaja näkee, ja se voi olla ratkaiseva tekijä siinä, saako työnhakija haastattelukutsun vai ei. Seuraavassa on joitakin vinkkejä ja hyviä käytäntöjä, jotka auttavat tekemään saatekirjeestä mahdollisimman vakuuttavan:

 1. Oikoluku: Virheetön kieli on ammattimaisen saatekirjeen merkki. Kirjoita ensin luonnos, jota voit muokata ja tarkistaa useita kertoja. Älä luota pelkästään tietokoneen oikolukuohjelmaan; lue kirje läpi itse tai pyydä jotakuta muuta tarkistamaan se.
 2. Räätälöinti: Älä lähetä samaa saatekirjettä jokaiseen työhakemukseen. Räätälöi se aina työpaikan ja yrityksen mukaan. Näytä, että olet perehtynyt yritykseen ja sen toimintaan.
 3. Ammattimainen kieli: Käytä selkeää ja ytimekästä kieltä. Vältä liian monimutkaista sanastoa tai liian rentoa kieltä. Kirjeen tulee olla ystävällinen, mutta silti ammattimainen.
 4. Persoonallisuus: Saatekirje on tilaisuus näyttää persoonallisuutesi. Älä ole liian muodollinen tai jäykkä. Näytä intohimosi ja motivaatiosi alaa kohtaan.
 5. Taidot ja kokemus: Korosta taitojasi ja kokemustasi, jotka ovat erityisen tärkeitä muotistylistin työssä. Kerro konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka olet käyttänyt näitä taitoja aiemmissa työtehtävissä tai projekteissa.
 6. Lyhyt ja ytimekäs: Saatekirjeen ei tulisi olla liian pitkä. Yritä pitää se yhden sivun mittaisena. Työnantajalla on usein vain vähän aikaa lukea jokainen saatekirje, joten sinun täytyy saada viestisi perille lyhyesti ja ytimekkäästi.
 7. Kutsu toimintaan: Lopeta kirjeesi pyytämällä haastattelua tai mahdollisuutta keskustella lisää. Tämä osoittaa, että olet aktiivinen ja innokas etenemään prosessissa.

Muista, että saatekirje on ensivaikutelmasi työnantajalle. Se ei ainoastaan kerro taidoistasi ja kokemuksestasi, vaan myös siitä, kuinka ammattimaisesti ja huolellisesti lähestyt työnhakua.

Muotistylistin saatekirjeen viimeistely ja loppusanat

Artikkeli korostaa, kuinka tärkeää on kirjoittaa vakuuttava ja ammattimainen saatekirje muotistylistin työhakemuksessa. Saatekirjeessä on tärkeää tuoda esiin omaa osaamista, kokemusta ja intohimoa muotialaa kohtaan. Hyvä saatekirje voi erottaa hakijan muista ja lisätä mahdollisuuksia saada haastattelukutsu.

Hakijan on tärkeää tiivistää keskeiset kohdat, kuten koulutus, työkokemus ja erityistaidot, jotka tekevät hänestä ihanteellisen hakijan. Hakijan tuoma arvo työnantajalle, kuten taito ymmärtää muotitrendejä, kyky työskennellä tiimissä ja kommunikoida tehokkaasti, on myös tärkeää korostaa saatekirjeessä.

Saatekirje on hakijan mahdollisuus tehdä vaikutus ja vakuuttaa työnantaja kyvyistään. Vahva ja hyvin kirjoitettu saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä työnhakuprosessin onnistumisessa.

Työnhakijoiden on kannustettava mukauttamaan mallia omien kokemustensa perusteella. Jokainen hakija on yksilöllinen, joten on tärkeää, että saatekirje heijastaa hakijan persoonallisuutta ja ainutlaatuisia taitoja. Mukauttamalla mallia omien kokemusten ja taitojen mukaan, hakija voi tehdä vahvan ja vakuuttavan saatekirjeen, joka auttaa häntä pääsemään askeleen lähemmäs unelmatyötään muotialalla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä muotistylistin tehtävästä ja saatekirjeistä

1. Kysymys: Mitä tietoja tulee sisällyttää muotistylistin saatekirjeeseen?

Vastaus: Saatekirjeessä tulisi esitellä itsesi, kertoa miten kuulit avoimesta tehtävästä, miksi olet kiinnostunut siitä ja miksi olisit sopiva henkilö tehtävään. Lisäksi tulisi kertoa kokemuksestasi ja taidoistasi, jotka tekevät sinusta sopivan ehdokkaan. Lopuksi, muista mainita yhteystietosi ja kiittää mahdollisuudesta.

2. Kysymys: Miten voin korostaa saatekirjeessäni erityisiä taitoja, jotka tekevät minusta sopivan muotistylistiksi?

Vastaus: Voit korostaa taitojasi esimerkiksi kertomalla aikaisemmista työkokemuksistasi ja miten ne liittyvät muotistylistin työhön. Jos olet esimerkiksi työskennellyt myyjänä vaatekaupassa, voit kertoa miten olet auttanut asiakkaita valitsemaan sopivia vaatteita ja miten tämä on kehittänyt silmääsi trendien ja tyylisuuntien suhteen.

3. Kysymys: Miten voin tehdä saatekirjeestäni persoonallisen ja erottuvan?

Vastaus: Voit tehdä saatekirjeestäsi persoonallisen ja erottuvan kertomalla omasta tyylifilosofiastasi ja miten se heijastuu työskentelyssäsi muotistylistinä. Lisäksi voit kertoa omasta luovuudestasi ja miten se auttaa luomaan uusia, innovatiivisia asukokonaisuuksia. Muista kuitenkin pitää kirje ammattimaisena ja selkeänä.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni