Markkinointipäällikön saatekirjeen kirjoittaminen: Mallit ja vinkit menestykseen

Hyvän markkinointipäällikön saatekirjeen kirjoittaminen on ensiarvoisen tärkeää työnhakuprosessissa. Se ei ainoastaan esittele sinua potentiaaliselle työnantajalle, vaan myös antaa sinulle mahdollisuuden korostaa taitojasi ja kokemustasi, jotka tekevät sinusta sopivan ehdokkaan kyseiseen tehtävään. Mutta miten kirjoittaa vakuuttava saatekirje, joka erottautuu muiden joukosta? Miten näyttää, että juuri sinä olet oikea henkilö markkinointipäällikön tehtävään?

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Markkinointipäällikön Saatekirjeen Malli

Yritys Oy

Henkilöstöosasto

Esimerkkitie 1

00000 Yrityskaupunki

Hyvä Yritys Oy:n rekrytointitiimi,

Olen erittäin kiinnostunut vapaasta Markkinointipäällikön tehtävästä, jonka näin ilmoitettuna LinkedIn palvelussa. Kokemukseni markkinoinnin eri osa-alueilta sekä vahva näyttö tuloksellisesta työstä antavat minulle erinomaiset valmiudet menestyä tässä roolissa.

Olen työskennellyt viimeiset viisi vuotta markkinointitehtävissä erilaisissa yrityksissä ja toiminut markkinointipäällikkönä viimeiset kolme vuotta. Olen erityisen vahva digitaalisen markkinoinnin strategioiden luomisessa ja johtamisessa, ja olen saanut aikaan merkittäviä parannuksia yritysten näkyvyyteen ja myyntiin. Ymmärrän myös, kuinka tärkeää on ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja luoda heille räätälöityjä ratkaisuja, ja olen taitava yhdistämään tämän tiedon markkinointistrategioihin.

Aiemmissa tehtävissäni olen onnistunut kasvattamaan yritysten brändinäkyvyyttä ja myyntiä strategisella ja innovatiivisella markkinoinnilla. Esimerkiksi nykyisessä työpaikassani johdin projekti, jossa uudistimme yrityksen nettisivut ja sosiaalisen median strategian, mikä johti 30 % kasvuun verkkoliikenteessä ja 20 % kasvuun myynnissä kuuden kuukauden aikana. Uskon, että nämä kokemukseni ja saavutukseni voivat tuoda lisäarvoa Yritys Oy:lle.

Olen seurannut Yritys Oy:n toimintaa jo usean vuoden ajan ja arvostan yrityksen innovatiivisuutta ja asiakaslähtöistä lähestymistapaa. Uskon, että vahva kokemukseni ja osaamiseni yhdistettynä Yritys Oy:n arvoihin ja tavoitteisiin voivat tuottaa merkittäviä tuloksia.

Olen erittäin innokas pääsemään keskustelemaan kanssanne siitä, kuinka voisin tuoda osaamiseni ja kokemukseni Yritys Oy:n käyttöön. Kiitos, että otitte aikaa tutustua hakemukseeni.

Ystävällisin terveisin,

[Hakijan nimi]

[Hakijan puhelinnumero]

[Hakijan sähköpostiosoite]

Markkinointipäällikön saatekirjeen rakenteen merkitys ja sen yksityiskohtainen tarkastelu

Saatekirje on tärkeä osa hakuprosessia Markkinointipäällikön tehtävää varten. Sen avulla hakija pystyy erottumaan muista hakijoista ja näyttämään omat uratavoitteensa ja -haasteensa. Hyvin jäsennelty saatekirje kertoo hakijan kyvystä organisoida ajatuksensa ja ideansa, mikä on tärkeä taito markkinointipäällikölle. Sen ulkoasu ja rakenne ovat ratkaisevassa asemassa, sillä ne viestivät hakijan ammattimaisuudesta. Jokaisen yksityiskohdan tulee olla harkittu, jotta saatekirjeestä välittyisi myönteinen ja ammattimainen kuva hakijasta. Vaikka sisältö onkin tärkeää, on ulkoasun merkitystä mahdotonta aliarvioida.

Arvoisa Markkinointipäällikkö,

Tervehdys on ensimmäinen vaikutelma, jonka jätät työnantajalle, joten on tärkeää, että se on ammattimaista ja kunnioittavaa. Tervehdys on tärkeä osa työhakemusta, ja se osoittaa arvostusta ja kunnioitusta työnantajaa kohtaan.

Tervehdyksen tulisi sisältää muutamia tärkeitä asioita. Ensinnäkin, sinun tulisi käyttää työnantajan nimeä, jos se on saatavilla. Jos et tiedä työnantajan nimeä, yritä löytää se ennen kuin lähetät hakemuksen. Jos et löydä tätä tietoa, käytä yleistä tervehdystä, kuten "Hyvä henkilöstöosasto" tai "Hyvä rekrytointitiimi".

Tässä on muutamia esimerkkejä tervehdyksistä, joita voit käyttää:

 1. Arvoisa toimitusjohtaja [sukunimi],
 2. Hyvä henkilöstöosaston päällikkö,
 3. Arvoisa [yrityksen nimi] -tiimi,
 4. Hyvä markkinointiosaston rekrytointitiimi,
 5. Arvoisa [sukunimi] tai [etunimi, jos tunnet henkilön hyvin],

Jokaisessa tervehdyksessä on tärkeää osoittaa kunnioitusta ja ammattimaisuutta. Muista, että ensivaikutelma on tärkeä, joten varmista, että tervehdyksesi on huolellisesti harkittu ja asianmukaisesti kirjoitettu.

Markkinointipäällikön saatekirjeen avauskappaleen merkitys ja sisältö

Markkinointipäällikön saatekirjeen avauskappale on ensiarvoisen tärkeä, sillä se on ensimmäinen vaikutelma, jonka hakija antaa itsestään potentiaaliselle työnantajalle. Avauksen tulee olla selkeä, kiinnostava ja herättää lukijan mielenkiinto.

Esimerkiksi: "Olen iloinen voidessani hakea markkinointipäällikön tehtävää yrityksessänne, josta sain tietää LinkedIn-palvelun kautta. Olen seurannut yrityksenne toimintaa pitkään ja olen erityisen vaikuttunut viimeaikaisista markkinointikampanjoistanne. Uskon, että minulla on tarvittavat taidot ja kokemus viedäkseni yrityksenne markkinointistrategiaa eteenpäin ja auttaakseni teitä saavuttamaan tavoitteenne."

Tämä kappale osoittaa hakijan kiinnostuksen työpaikkaa kohtaan ja kertoo, mistä hakija on saanut tiedon avoimesta työpaikasta. Samalla se herättää lukijan mielenkiinnon ja antaa viitteitä siitä, että hakijalla on kykyjä ja kokemusta, jota työnantaja saattaa arvostaa.

OIKEA

Hyvä Rekrytoija,

Olen erittäin kiinnostunut markkinointipäällikön avoimesta tehtävästä yrityksessänne, jonka näin LinkedIn-verkostossanne julkaisemassanne ilmoituksessa. Olen jo pitkään seurannut yrityksenne toimintaa ja arvostan suuresti innovatiivista lähestymistapaanne markkinointiin. Uskon, että laaja-alaisella markkinointiosaamisellani ja näkemykselläni voisin tuoda merkittävää lisäarvoa tiimiinne.


Markkinointipäällikön saatekirjeen keskeiset sisältöelementit

Markkinointipäällikön saatekirjeen kirjoittaminen on taitolaji, joka vaatii sekä hienovaraista viestintätaitoa että perinpohjaista ymmärrystä markkinoinnin alalta. Saatekirjeen pääkappaleet ovat erityisen tärkeitä, sillä ne muodostavat kirjeen rungon ja antavat lukijalle, usein potentiaaliselle työnantajalle, selkeän yleiskuvan kirjoittajan osaamisesta, kokemuksesta ja ammatillisista tavoitteista. Kappaleiden sisältö, rakenne ja jopa sävy voivat vaikuttaa ratkaisevasti siihen, minkälaisen vaikutelman kirjeen saaja muodostaa kirjoittajasta. Siksi on olennaista, että jokainen pääkappale laaditaan huolella ja tarkkaan harkiten.

Markkinointipäällikön saatekirjeen ensimmäisessä kappaleessa on tärkeää korostaa omia taitoja ja kokemuksia, koska rekrytoija tai työnantaja haluaa heti alusta nähdä, onko hakijalla tarvittavat valmiudet tehtävään. Keskeisiä taitoja voivat olla esimerkiksi projektinhallinta, viestintä, strateginen suunnittelu tai digitaalinen markkinointi.

Lisäksi taitojen ja kokemusten yhdistäminen työn vaatimuksiin näyttää, että hakija on perehtynyt työpaikkailmoitukseen ja ymmärtää, mitä tehtävä konkreettisesti vaatii. Tämä osoittaa myös hakijan motivaatiota ja kiinnostusta kyseistä työpaikkaa kohtaan. Näin ollen ensimmäinen kappale on mahdollisuus tehdä hyvä ensivaikutelma ja saada rekrytoija kiinnostumaan hakijasta.

OIKEA

Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus markkinoinnin parissa ja olen työskennellyt useissa eri tehtävissä, mukaan lukien markkinointikoordinaattorina ja markkinointipäällikkönä. Käytännön kokemukseni ja laaja-alainen osaamiseni strategisessa suunnittelussa, brändinhallinnassa, digitaalisessa markkinoinnissa ja projektijohtamisessa tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan juuri tähän tehtävään.


Markkinointipäällikön saatekirjeen toisen kappaleen pitäisi keskittyä henkilön saavutuksiin ja työpanokseen, koska se antaa mahdolliselle työnantajalle käsityksen siitä, mitä henkilö on saavuttanut aiemmissa tehtävissään ja miten hän on vaikuttanut yrityksen tuloksiin. Tämä on tärkeää, koska työnantajat arvostavat näyttöä aiemmista saavutuksista ja tuloksista, sillä ne antavat viitteitä siitä, mitä henkilö voi saavuttaa heidän yrityksessään. Erikoissaavutusten esittely ja niiden potentiaalisen hyödyn korostaminen tulevalle työnantajalle voi tehdä saatekirjeestä vakuuttavamman ja auttaa erottumaan muista hakijoista.

OIKEA

Arvoisa rekrytoija,

Olen iloinen esitellessäni itseäni markkinointipäällikön tehtävää varten. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen saavuttanut merkittäviä tuloksia markkinoinnin alalla. Työskennellessäni ABC-yrityksen markkinointipäällikkönä, nostin brändin näkyvyyttä 30% ja lisäsin myyntiä 20% ensimmäisen vuoden aikana.

Olen varma, että nämä saavutukseni ja taitoni voivat tuoda arvoa yrityksellenne. Minulla on kyky luoda ja toteuttaa tehokkaita markkinointistrategioita, jotka tukevat liiketoiminnan kasvua ja rakentavat vahvaa brändi-identiteettiä.

Kiitos, että otitte minut huomioon tähän tehtävään.

Parhain terveisin,

[Oma nimesi]


Markkinointipäällikön saatekirjeen kolmannen kappaleen tulisi sisältää yrityksen tuntemus, koska se osoittaa potentiaaliselle työnantajalle, että olet tehnyt kotitehtäväsi ja olet aidosti kiinnostunut työpaikasta. Tämä on tärkeää, koska työnantajat haluavat palkata henkilöitä, jotka tuntevat yrityksen toimialan ja ovat motivoituneita työskentelemään juuri heidän yrityksessään.

Lisäksi, kun selität, miksi yritys sopii sinulle ihanteellisesti, se osoittaa, että olet harkinnut työpaikan sopivuutta omiin tavoitteisiisi ja urasuunnitelmiisi nähden. Tämä viestii työnantajalle, että olet todennäköisesti sitoutunut työhön ja yritykseen pitkällä aikavälillä, mikä on tärkeä tekijä rekrytoinnissa.

Esimerkiksi, voit mainita yrityksen arvojen, tuotteiden tai palveluiden, yrityskulttuurin tai kasvusuunnitelmien sopivan hyvin omiin arvoihisi, taitoihisi ja uratavoitteisiisi.

OIKEA

Olen seurannut yrityksenne kehitystä jo usean vuoden ajan ja olen vaikuttunut siitä, miten olette onnistuneet kasvattamaan brändiänne ja asiakaskuntaanne jatkuvasti. Arvostan erityisesti sitä, kuinka olette yhdistäneet innovatiivisen teknologian ja asiakaskeskeisen lähestymistavan toiminnassanne. Uskon, että juuri tällaisessa ympäristössä minun markkinointiosaamiseni ja luovuuteni pääsisivät parhaiten oikeuksiinsa. Olen vakuuttunut siitä, että voisin tuoda merkittävää lisäarvoa yrityksellenne ja auttaa teitä saavuttamaan tulevaisuuden tavoitteenne.


Päätöskappale Markkinointipäällikön Saatekirjeessä

Hyvän päätöskappaleen merkitys Markkinointipäällikön saatekirjeessä ei ole ainoastaan kiteyttää aiemmin esitettyä, vaan myös siirtää prosessi seuraavaan vaiheeseen. Tämä on tilaisuus ilmaista innostusta ja varmuutta siitä, että soveltuvuus tehtävään on vakuuttava. Tässä vaiheessa on tärkeää, että hakija osoittaa aktiivisuuttaan ehdottamalla tapaamista tai haastattelua. Yhteydenoton helppous on myös avainasemassa, joten yhteystiedot tulee esittää selkeästi ja helposti löydettävissä. Lisäksi on tärkeää muistaa kiittää lukijaa ajasta ja mahdollisuudesta. Hyvin kirjoitettu päätöskappale ei ainoastaan täydennä saatekirjeen sanomaa, vaan myös luo positiivisen ja ammattimaisen viimeisen vaikutelman, mikä voi olla ratkaisevaa työpaikan saamisessa.

OIKEA

Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta tuoda osaamiseni ja intohimoni markkinointiin teidän tiimiinne. Toivon innokkaasti, että meillä on mahdollisuus keskustella lisää siitä, kuinka voisin tukea yrityksenne tavoitteita ja visioita. Kiitos, että otitte aikaa harkita hakemustani. Odotan mahdollista yhteydenottoanne.


Kiitollinen Loppu Markkinointipäällikön Saatekirjeeseen

Kohteliaisuuspuheenvuoro on keskeinen osa ammatillista viestintää, erityisesti silloin, kun henkilö hakee työpaikkaa tai pyrkii luomaan positiivista vaikutelmaa potentiaalisiin työnantajiin. Markkinointipäällikön hakemuksessa kohteliaisuuspuheenvuoro voi sisältää kiitoksen työnantajalle mahdollisuudesta hakea kyseistä tehtävää, ilmaisun kiinnostuksesta mahdolliseen haastatteluun sekä myönteisen viestin ammatillisista taidoista ja kokemuksesta.

Esimerkiksi: "Haluan ilmaista syvän kiitollisuuteni tästä mahdollisuudesta hakea markkinointipäällikön tehtävää yrityksessänne. Olen erittäin innostunut mahdollisesta haastattelusta ja mahdollisuudesta näyttää, kuinka voin tuoda lisäarvoa tiimiinne. Minulla on laaja kokemus alalta ja uskon, että voisin olla merkittävä lisäys markkinointiosastollenne."

Ammattimaiset loppulausekkeet voivat olla seuraavat:

 • Vilpittömästi,
 • Ystävällisin terveisin,
 • Parhain terveisin,
 • Kunnioittavasti,
 • Kiittäen,
 • Terveisin,
 • Parhaat kiitokset,
 • Odotan yhteydenottoanne,
 • Toivottavasti kuulemme pian.

Näitä loppulausekkeita voidaan käyttää sekä kirjallisessa että suullisessa viestinnässä ja ne tarjoavat ammattimaisen ja kohteliaan tavan päättää viesti tai puheenvuoro.

Terveiset Markkinointipäälliköltä

Markkinointipäällikön saatekirjeen allekirjoituksen valinta on tärkeä osa viestinnän strategiaa, sillä se voi vaikuttaa kirjeen saajan kokemukseen ja vastaanottoon. Kysymys siitä, tulisiko kirjeeseen liittää digitaalinen vai käsinkirjoitettu allekirjoitus, riippuu monista tekijöistä, kuten yrityksen brändistä, kohderyhmästä ja viestin sisällöstä.

Digitaalinen allekirjoitus on moderni ja tehokas tapa allekirjoittaa kirje. Se osoittaa yrityksen olevan ajan hermoilla ja hyödyntävän nykyaikaista teknologiaa. Digitaalisuus on myös osa monen yrityksen brändiä ja kulttuuria. Digitaalinen allekirjoitus on myös käytännöllinen: se on nopea lisätä, se näyttää aina samalta ja se on helposti tunnistettavissa.

Toisaalta käsinkirjoitettu allekirjoitus tuo mukanaan henkilökohtaisen kosketuksen. Se voi luoda tunteen siitä, että kirje on kirjoitettu juuri vastaanottajalle, eikä se ole massapostitus. Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi viestiä huolellisuudesta, perinteiden kunnioituksesta ja yksilöllisestä lähestymistavasta.

Toisaalta, jos kohderyhmänä ovat esimerkiksi nuoret aikuiset tai teknologia-alan ammattilaiset, digitaalinen allekirjoitus voi olla sopivampi ja vaikuttaa modernimmalta. Jos taas kohderyhmänä ovat vanhemmat ihmiset tai perinteisemmät toimialat, käsinkirjoitettu allekirjoitus saattaa olla sopivampi.

Lopulta päätös riippuu siitä, mikä allekirjoitus parhaiten tukee yrityksen viestiä ja brändiä sekä kohderyhmän odotuksia. On tärkeää muistaa, että allekirjoitus on vain yksi osa saatekirjettä, ja sen on oltava sopusoinnussa kirjeen muiden elementtien kanssa.

Hyödyllisiä vinkkejä Markkinointipäällikön saatekirjeen kirjoittamiseen

Markkinointipäällikön saatekirjeen kirjoittaminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta, jotta se on mahdollisimman vaikuttava ja tehokas. Se on tilaisuutesi esitellä itseäsi ja markkinointiosaamistasi mahdolliselle työnantajalle tai asiakkaalle. Alla on joitakin vinkkejä ja parhaita käytäntöjä, joita kannattaa noudattaa kirjoittaessasi saatekirjeen:

 1. Aloita vahvalla aloituksella: Saatekirjeen ensimmäisen kappaleen tulisi olla lyhyt, selkeä ja suoraan asiaan. Aloita esittelemällä itsesi ja selittämällä, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä tehtävästä tai yrityksestä.
 2. Korosta osaamistasi: Toisessa kappaleessa keskitytään yleensä tärkeimpiin taitoihisi ja saavutuksiisi. Kerro, miten olet käyttänyt näitä taitoja aiemmissa tehtävissäsi ja miten ne voivat hyödyttää potentiaalista työnantajaa.
 3. Räätälöi sisältöä: Saatekirjeen tulee olla räätälöity jokaiselle yritykselle erikseen. Tutki yritystä ja sen toimialaa huolellisesti ja mieti, millaisia taitoja ja kokemuksia he arvostavat.
 4. Käytä selkeää ja ytimekästä kieltä: Vältä liian monimutkaista tai ammattislangia sisältävää kieltä. Tarkoituksena on tehdä tekstistä helposti ymmärrettävää kaikille lukijoille.
 5. Pidä se lyhyenä: Saatekirjeen pituus tulisi pitää maksimissaan yhdellä A4-sivulla. Tämä auttaa pitämään lukijan kiinnostuksen yllä koko kirjeen ajan.
 6. Korosta virheiden oikoluvun tärkeyttä: Kirjoitusvirheet ja kieliopilliset virheet voivat heikentää ammattimaista kuvaa, jota yrität luoda. Käytä aikaa oikolukuun ja tarvittaessa pyydä toista henkilöä tarkistamaan kirjeesi.
 7. Käytä bullet pointteja: Bullet pointit voivat olla hyödyllisiä, jos haluat korostaa tiettyjä taitoja tai saavutuksia. Ne tekevät tekstin helpommin luettavaksi ja auttavat tärkeiden kohtien erottumista.
 8. Sulje kirje ammattimaisesti: Lopeta kirje kiittämällä lukijaa ajastaan ja ilmaise halukkuutesi jatkaa keskustelua haastattelussa. Muista myös lisätä yhteystietosi loppuun.

Muista, että saatekirje on vain yksi osa hakuprosessia. Se ei korvaa ansioluetteloa, vaan täydentää sitä antamalla lisätietoja taidoistasi ja kokemuksistasi. Kirjoita siis molemmat dokumentit huolella ja käytä niitä yhdessä parhaan mahdollisen vaikutelman tekemiseksi.

Yhteenveto: Markkinointipäällikön saatekirjeen luominen

Artikkeli korostaa, kuinka tärkeää on kirjoittaa tehokas ja vakuuttava saatekirje Markkinointipäällikön tehtävään hakiessa. Keskeiset elementit ovat vakuuttavuus, ammattimaisuus ja yksilöllisyys. Saatekirjeessä hakijan on tärkeää tuoda esille oma arvonsa, osaamisensa ja aikaisempi kokemuksensa markkinoinnin alalta.

Saatekirjeen tavoite on vakuuttaa työnantaja hakijan kyvyistä ja soveltuvuudesta tehtävään. Tämä tavoite saavutetaan esittelemällä konkreettisia esimerkkejä aikaisemmista saavutuksista, kuten onnistuneista markkinointikampanjoista tai myynnin kasvattamisesta.

Vahva ja hyvin kirjoitettu saatekirje voi tehdä merkittävän eron työnhakuprosessissa. Se voi herättää työnantajan kiinnostuksen ja saada hänet haluamaan tietää lisää hakijasta. Saatekirje on myös mahdollisuus erottautua muista hakijoista ja näyttää oma persoonallisuus ja intohimo alaa kohtaan.

Kannustan kaikkia työnhakijoita ottamaan mallia tästä ohjeistuksesta, mutta muistamaan myös sen, että jokainen työpaikka ja työnantaja on erilainen. On tärkeää mukauttaa saatekirje aina kuhunkin tehtävään ja yritykseen sopivaksi, korostaen juuri niitä omia vahvuuksia ja kokemuksia, jotka ovat relevantteja kyseiselle tehtävälle.

Usein kysytyt kysymykset Markkinointipäällikön saatekirjeistä

Kysymys 1: Mitä tärkeitä elementtejä saatekirjeessä tulisi olla, jotta se olisi tehokas markkinointipäällikön näkökulmasta?

Vastaus 1: Saatekirjeen tulisi sisältää seuraavat elementit: selkeä ja ytimekäs otsikko, joka houkuttelee lukemaan kirjeen läpi, lyhyt ja ytimekäs esittely yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista tai tuotteista, selkeä ja houkutteleva call-to-action, joka kehottaa vastaanottajaa toimimaan halutulla tavalla, ja lopuksi yrityksen yhteystiedot ja mahdolliset seuraavat askeleet.

Kysymys 2: Miten saatekirjeen tulisi erottua muista markkinointimateriaaleista?

Vastaus 2: Saatekirjeen tulisi olla henkilökohtaisempi ja suoraviivaisempi kuin muut markkinointimateriaalit. Sen tarkoituksena on luoda henkilökohtainen yhteys vastaanottajaan ja houkutella häntä ottamaan yhteyttä yritykseen tai tutustumaan yrityksen tarjoamiin palveluihin tai tuotteisiin syvemmin.

Kysymys 3: Mitä asioita tulisi välttää saatekirjeen kirjoittamisessa?

Vastaus 3: Saatekirjeessä tulisi välttää liian monimutkaista kieltä ja liikaa ammattislangia, jotta se olisi helppolukuinen ja ymmärrettävä. Lisäksi kirjeessä ei tulisi olla liikaa kaupallista mainontaa, vaan sen tulisi keskittyä enemmän yrityksen ja sen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden esittelyyn.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni