Tehokas Saatekirje Markkinointiharjoittelijalle: Vinkit ja Mallit Menestykseen

Hyvän markkinointiharjoittelijan saatekirjeen kirjoittaminen on ratkaisevan tärkeää työnhaun onnistumisen kannalta. Saatekirje tarjoaa mahdollisuuden esitellä itsensä ja taitonsa rekrytoijalle tavalla, joka täydentää ansioluetteloa. Tämä asiakirja ei ole pelkkä muodollisuus, vaan se voi merkittävästi vaikuttaa siihen, erottuuko hakija muista ja pääseekö hän haastatteluun. Hyvin kirjoitettu saatekirje voi siis olla avainasemassa, kun tavoitellaan markkinointiharjoittelijan paikkaa.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Malli Markkinointiharjoittelijan Saatekirjeelle

[Nimesi]

[Puhelinnumerosi]

[Sähköpostiosoitteesi]

[LinkedIn-profiilisi (valinnainen)]

[Yrityksen nimi]  
[Yrityksen osoite]  
[Postinumero ja kaupunki]  
[Yrityksen yhteyshenkilön nimi]  

Hyvä [Yhteyshenkilön nimi],

Olen erittäin innostunut hakemaan markkinointiharjoittelijan paikkaa [Yrityksen nimi] -yrityksessänne, jonka löysin [mainitse lähde, esim. yrityksen verkkosivuilta, työpaikkailmoitusportaalista tai yliopiston urapalveluista]. Tämä tehtävä tarjoaa mielestäni erinomaisen mahdollisuuden yhdistää markkinointialan intohimoni ja teoreettinen osaamiseni käytännön työelämään.

Olen juuri valmistunut [Yliopiston nimi] yliopistosta, jossa suoritin markkinoinnin pääaineen kandidaatin tutkinnon. Opintojeni aikana olen kehittänyt monipuolisia taitoja, erityisesti digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median strategioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Olen myös perehtynyt markkinatutkimuksen tekemiseen ja datan analysointiin, jotka ovat keskeisiä taitoja markkinointiharjoittelijan tehtävässä. Uskon, että kykenen tuomaan lisäarvoa tiimillenne yhdistämällä nämä taidot ja kokemukseni.

Aikaisemmassa harjoittelussani [Yrityksen nimi], osallistuin useisiin markkinointikampanjoihin, joissa keskeinen tehtäväni oli sosiaalisen median sisällön luominen ja kampanjoiden analysointi. Yksi merkittävimmistä saavutuksistani oli kasvattamani yrityksen Instagram-tilin seuraajamäärä 25 % kuuden kuukauden aikana. Lisäksi toteutin onnistuneen sähköpostimarkkinointikampanjan, jonka avausprosentti ylitti alan keskiarvon 15 %. Näiden saavutusten myötä olen varma, että pystyn tuomaan vastaavaa menestystä myös [Yrityksen nimi] -yritykselle.

Olen seurannut [Yrityksen nimi] toimintaa jo pitkään ja arvostan erityisesti yrityksenne innovatiivista lähestymistapaa markkinointiin ja asiakkaiden sitouttamiseen. Yrityksenne arvot ja dynaaminen työympäristö sopivat erinomaisesti omaan työtapaani ja haluuni jatkuvasti oppia uutta. Uskon, että voin tuoda tiimiinne tuoreita ideoita ja samalla kehittyä ammatillisesti teidän ohjauksessanne.

Odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne siitä, kuinka voin myötävaikuttaa [Yrityksen nimi] menestykseen markkinointiharjoittelijana. Kiitos ajastanne ja harkinnastanne.

Ystävällisin terveisin,

Markkinointiharjoittelijan saatekirjeen rakenteen tärkeys


Markkinointiharjoittelijan


Markkinointiharjoittelijan tehtävään hakeutuminen edustaa merkittävää askelta uratavoitteiden saavuttamisessa ja tarjoaa mahdollisuuden kohdata uusia haasteita. Saatekirjeen ulkoasulla on keskeinen rooli ensivaikutelman luomisessa ja hakijan ammattimaisuuden korostamisessa. Hyvin jäsennelty ja visuaalisesti miellyttävä saatekirje voi erottua edukseen suuren hakijajoukon keskeltä ja viestiä työnantajalle hakijan huolellisuudesta ja perehtyneisyydestä. Tässä artikkelissa tarkastellaan saatekirjeen ulkoasuun liittyviä näkökohtia ja niiden merkitystä kilpailukykyisen hakemuksen laatimisessa. Pienet yksityiskohdat voivat olla ratkaisevia, ja huolellinen panostus ulkoasuun voi avata ovia kohti toivottua työpaikkaa.

Parhaat tervehdykset aloittaaksesi työhakemuksesi

Tervehdyksen merkitys työnhakuprosessissa on suuri, sillä se antaa ensivaikutelman hakijasta ja hänen ammatillisesta osaamisestaan. Asianmukainen tervehdys osoittaa kunnioitusta ja tilausta palkkaavaa johtajaa tai työnantajaa kohtaan. Seuraavassa on esimerkkejä tervehdystavoista, jotka sopivat Markkinointiharjoittelijan -virkaa varten:

 • Hyvä [Palkkaavan johtajan nimi],
 • Arvoisa [Yrityksen nimi] -tiimi,
 • Hyvä [Palkkaavan johtajan nimi],
 • Arvoisa rekrytointitiimi,
 • Hyvä [Yrityksen nimi] HR-osasto,
 • Hyvä [Yrityksen nimi] -rekrytointitiimi,
 • Arvoisa [Palkkaavan johtajan nimi],
 • Hyvä [Palkkaavan johtajan nimi] ja [Yrityksen nimi] -tiimi,
 • Hyvä [Yrityksen nimi] -rekrytoija,

Kun valitset tervehdystä, on tärkeää olla mahdollisimman henkilökohtainen ja käyttää vastaanottajan nimeä, jos se on tiedossa. Tämä osoittaa, että olet nähnyt vaivaa ja tutustunut yritykseen ja sen työntekijöihin. Jos nimeä ei ole saatavilla, yleinen tervehdys, kuten "Arvoisa rekrytointitiimi," on myös hyväksyttävä. Tervehdyksen jälkeen kannattaa jatkaa hakemuksen kirjoittamista ammattimaisella ja selkeällä tavalla korostaen omaa osaamista ja motivaatiota tehtävää kohtaan.

Markkinointiharjoittelijan


Esittely ja Kiinnostus Markkinointiharjoittelijan Tehtävää Kohtaan

Saatekirjeen avauskappale on ensivaikutelman luomisen kannalta kriittinen osa, joka voi vaikuttaa merkittävästi työnantajan kiinnostukseen hakijaa kohtaan. Markkinointiharjoittelijan saatekirjeen avauskappaleessa tulisi käsitellä seuraavia asioita:

 1. Kiinnostus työpaikkaa kohtaan: Aloita kappale ilmaisemalla selkeästi ja innostuneesti kiinnostuksesi kyseistä markkinointiharjoittelijan paikkaa kohtaan. Tämä osoittaa, että olet motivoitunut ja aidosti kiinnostunut yrityksestä ja sen toiminnasta.
 2. Miten sait tietää työpaikasta: Kerro, miten sait tietää avoimesta työpaikasta. Tämä ei ainoastaan anna taustatietoa siitä, miten olet päätynyt hakemaan kyseistä paikkaa, vaan myös osoittaa, että olet aktiivisesti etsinyt mahdollisuuksia ja olet tietoinen yrityksen toiminnasta.

Esimerkki avauskappaleesta

Hyvä [Vastaanottajan nimi],

Olen erittäin kiinnostunut hakemaan markkinointiharjoittelijan paikkaa yrityksessänne, jonka avoimesta paikasta kuulin LinkedInissä julkaistun ilmoituksen kautta. Olen vakuuttunut siitä, että tarjoamanne harjoittelumahdollisuus sopii täydellisesti intohimooni markkinoinnin alalla ja haluuni kehittää taitojani innovatiivisessa ympäristössä.


Tämä johdanto on selkeä, innostava ja informatiivinen, ja se antaa hyvän ensivaikutelman hakijan motivaatiosta ja aktiivisuudesta.

Markkinointiharjoittelijan saatekirjeen runkokappaleet

Tietämyksen ja kokemuksen hankkiminen markkinoinnin alalla on kriittistä aloittelevalle ammattilaiselle. Markkinointiharjoittelijan saatekirje on olennainen dokumentti, joka voi avata ovia unelmatyöhön ja vaikuttaa merkittävästi rekrytointiprosessiin. Saatekirjeessä on muutama keskeinen pääkappale, jotka on syytä laatia huolella ja tarkkuudella. Näiden pääkappaleiden kautta hakija voi esitellä pätevyytensä, motivaationsa ja sopivuutensa hakemaansa harjoittelupaikkaan. Seuraavassa tarkastellaan näitä pääkappaleita ja niiden tärkeyttä markkinointiharjoittelijan saatekirjeessä.

Saatekirjeen ensimmäisen kappaleen tulisi tiivistää hakijan keskeiset taidot ja kokemus, jotka vastaavat markkinointiharjoittelijan tehtävän vaatimuksia. Esimerkiksi:

Olen innostunut mahdollisuudesta hakea markkinointiharjoittelijan paikkaa yrityksessänne, sillä markkinoinnin opintoni ja aikaisempi työkokemukseni sosiaalisen median hallinnasta ja sisällöntuotannosta ovat antaneet minulle vankan pohjan digitaalisen markkinoinnin taitojen kehittämiseen. Erityisesti kokemukseni data-analytiikan työkalujen käytöstä ja kampanjoiden optimoinnista sopivat erinomaisesti yrityksenne tarpeisiin.

Tällä tavalla korostat olennaisia taitoja ja kokemuksia sekä yhdistät ne suoraan työn vaatimuksiin, mikä tekee vaikutuksen työnantajaan heti kirjeen alussa.

Markkinointiharjoittelijan saatekirjeen toisessa kappaleessa tulisi tuoda esiin konkreettisia saavutuksia aiemmissa tehtävissä ja korostaa, miten nämä saavutukset voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa. Voit esimerkiksi mainita, kuinka onnistuit kasvattamaan sosiaalisen median seuraajamäärää 20 %:lla tai organisoimaan onnistuneen markkinointikampanjan, joka lisäsi verkkosivuston liikennettä. Kerro myös, miten nämä kokemukset ovat kehittäneet taitojasi ja osaamistasi, ja miten voit soveltaa niitä haettavassa tehtävässä, esimerkiksi tuomalla uusia ideoita markkinointistrategioihin tai parantamalla yrityksen näkyvyyttä verkossa. Tämä auttaa työnantajaa näkemään, miten voit tuoda arvoa heidän tiimilleen.

Arvoisa Rekrytoija,

Aiemmissa markkinointiharjoittelijan tehtävissäni olen saavuttanut merkittäviä tuloksia, kuten kasvattanut yrityksen sosiaalisen median seuraajakuntaa 30 % vain kolmen kuukauden aikana ja kehittänyt onnistuneita kampanjoita, jotka lisäsivät verkkosivuston liikennettä 20 %. Uskon, että nämä saavutukset osoittavat kykyni tuottaa konkreettisia tuloksia ja voivat auttaa yritystänne saavuttamaan markkinointitavoitteensa tehokkaammin. Olen innokas hyödyntämään osaamistani ja kokemustani auttaakseni yritystänne kasvamaan ja menestymään entistä paremmin.

Ystävällisin terveisin,

[Sinun Nimesi]


Markkinointiharjoittelijan


Päätöskappale Markkinointiharjoittelijan Saatekirjeessä

Päätöskappaleella saatekirjeessä on tärkeä rooli, sillä sillä on mahdollisuus jättää vahva ja positiivinen vaikutelma rekrytoijaan. Päätöskappaleessa on hyvä ilmaista innostuneisuus mahdollisuudesta jatkaa keskustelua haastattelussa, tarjota yhteystiedot ja kiittää mahdollisuudesta. Tässä on esimerkki siitä, kuinka tällainen päätöskappale voisi näyttää:

Arvoisa rekrytointitiimi,

Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta tuoda luovuuteni ja markkinointitaitoni yrityksenne käyttöön. Odotan innolla mahdollisuutta keskustella lisää siitä, miten voin olla avuksi ja oppia lisää tiimistänne. Kiitos ajastanne ja harkinnastanne.

Ystävällisin terveisin,

[Oma Nimesi]


Tämä päätöskappale on selkeä, kohtelias ja innostunut, ja se antaa rekrytoijalle kaikki tarvittavat tiedot jatkotoimenpiteitä varten.

Kiitollinen Loppusanat Markkinointiharjoittelijan Saatekirjeessä

Kun kirjoitat kohteliaisuuspuheenvuoroa markkinointiharjoittelijan hakemukseen, on tärkeää muistaa ammattimaisuus ja aitous. Tavoitteenasi on osoittaa kiinnostuksesi, arvostuksesi ja soveltuvuutesi tehtävään sekä yritykseen. Tässä esimerkki sopivasta kohteliaisuuspuheenvuorosta:

Arvoisa rekrytointitiimi,

Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta hakea markkinointiharjoittelijan paikkaa yrityksessänne. Uskon, että taustani markkinoinnin opinnoissa sekä käytännön kokemukseni erilaisista markkinointiprojekteista tekevät minusta sopivan kandidaatin tähän tehtävään. Olen erityisesti vaikuttunut yrityksenne innovatiivisesta lähestymistavasta markkinointiin ja asiakaslähtöisyydestä, ja olisi kunnia saada olla osa tiimiänne.

Olen varma, että intohimoni markkinointiin, luovuuteni ja haluni oppia uutta auttavat minua tuomaan lisäarvoa yrityksellenne. Toivon, että minulla on mahdollisuus keskustella kanssanne tarkemmin siitä, kuinka voin osaltani edistää yrityksenne tavoitteita ja menestystä.

Kiitän teitä ajastanne ja vaivannäöstänne hakemukseni käsittelyssä. Odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää tästä mielenkiintoisesta tehtävästä.


Ammattimaiset loppulausekkeet:

 • Vilpittömästi,
 • Ystävällisin terveisin,
 • Parhain terveisin,
 • Kunnioittavasti,
 • Kiitollisin terveisin,
 • Parhain terveisin,
 • Sydämellisin terveisin,
 • Lämpimin terveisin,

Näitä loppulausekkeita käyttämällä voit varmistaa, että viestisi pysyy ammattimaisena ja kohteliaana. Valitse sellainen, joka parhaiten heijastaa viestisi sävyä ja omaa tyyliäsi.

Ystävällisin terveisin


Kun markkinointiharjoittelija valmistautuu lähettämään saatekirjeensä potentiaaliselle työnantajalle, on tärkeää harkita, kuinka allekirjoitus voi vaikuttaa kirjeen henkilökohtaisuuteen. Sekä digitaalinen että käsinkirjoitettu allekirjoitus voivat tuoda erilaisia etuja ja haasteita, jotka on hyvä pohtia tarkkaan.

Digitaalinen allekirjoitus tarjoaa monia käytännön etuja. Se on helppo lisätä asiakirjaan ja säilyttää ammattimaisen ulkoasun. Digitaalinen allekirjoitus voi myös olla yhtenäisempi ja helpommin luettavissa kuin käsinkirjoitettu, mikä voi parantaa saatekirjeen luettavuutta ja siisteyttä. Digitaalinen allekirjoitus on myös kätevä, jos saatekirjettä lähetetään sähköisesti, sillä se voidaan helposti lisätä PDF- tai Word-dokumenttiin ilman tarvetta skannata asiakirjaa erikseen.

Toisaalta käsinkirjoitettu allekirjoitus tuo saatekirjeeseen henkilökohtaisemman kosketuksen. Se osoittaa, että hakija on käyttänyt aikaa ja vaivaa antaakseen kirjeelle ainutlaatuisen ja henkilökohtaisen ilmeen. Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi myös välittää hakijan persoonallisuutta ja tehdä kirjeestä ikimuistoisemman rekrytoijalle. Kuitenkin käsinkirjoitetun allekirjoituksen lisääminen digitaaliseen saatekirjeeseen vaatii ylimääräisiä vaiheita, kuten allekirjoituksen skannaamista ja sen lisäämistä asiakirjaan, mikä voi olla aikaa vievää ja mahdollisesti heikentää kirjeen ulkoasua, jos skannaus ei ole laadukas.

Lopulta valinta digitaalisen ja käsinkirjoitetun allekirjoituksen välillä riippuu monista tekijöistä, kuten hakijan henkilökohtaisista mieltymyksistä, yrityksen kulttuurista ja saatekirjeen toimitustavasta. Jos markkinointiharjoittelija haluaa painottaa ammattimaisuutta ja tehokkuutta, digitaalinen allekirjoitus voi olla parempi vaihtoehto. Jos taas tavoitteena on erottautua ja tehdä kirjeestä henkilökohtaisempi, käsinkirjoitettu allekirjoitus voi olla tehokkaampi.

Olipa valinta mikä tahansa, tärkeintä on, että allekirjoitus tuntuu aidolta ja sopivalta tilanteeseen. Hyvin harkittu allekirjoitus voi olla pieni mutta merkityksellinen yksityiskohta, joka auttaa markkinointiharjoittelijaa erottumaan edukseen ja viestimään sitoutumisestaan ja persoonallisuudestaan potentiaaliselle työnantajalle.

Markkinointiharjoittelijan


Hyödyllisiä vinkkejä markkinointiharjoittelijan saatekirjeen kirjoittamiseen


Kun kirjoitat saatekirjettä markkinointiharjoittelijan tehtävään, on tärkeää muistaa muutamia avainseikkoja, jotka voivat auttaa sinua erottumaan hakijoiden joukosta. Tässä on yksityiskohtainen opas lisävinkeistä ja hyvistä käytännöistä:

 • Korosta virheiden oikoluvun tärkeyttä: Mikään ei anna huonompaa ensivaikutelmaa kuin kirje, joka vilisee kirjoitusvirheitä. Käytä aikaa tekstin tarkistamiseen ja oikolukuun useaan kertaan. Pyydä myös joku muu lukemaan kirjeesi, sillä ulkopuolinen voi huomata virheitä, jotka sinulta ovat jääneet huomaamatta.
 • Personoi kirjeesi: Osoita kirjeesi suoraan oikealle henkilölle, jos mahdollista. Tämä osoittaa, että olet tehnyt taustatyösi ja olet aidosti kiinnostunut yrityksestä ja tehtävästä. Vältä yleisiä tervehdyksiä kuten "Hyvä vastaanottaja" ja käytä sen sijaan rekrytoijan nimeä.
 • Käytä selkeää ja ammattimaista kieltä: Vältä liiallista ammattijargonia tai liian rentoa kieltä. Kirjoita selkeästi ja ytimekkäästi, mutta pidä sävy ammattimaisena ja kohteliaana.
 • Kerro konkreettisista esimerkeistä: Kun kuvailet taitojasi ja kokemustasi, käytä konkreettisia esimerkkejä. Kerro, miten olet aiemmin hyödyntänyt markkinointiosaamistasi ja mitä tuloksia saavutit. Tämä antaa rekrytoijalle paremman käsityksen kyvyistäsi.
 • Korosta intohimoasi markkinointiin: Anna intohimosi markkinointia kohtaan näkyä kirjeessäsi. Kerro, miksi olet kiinnostunut juuri tästä alasta ja miten toivot kehittyväsi siinä tulevaisuudessa.
 • Yhdenmukaisuus CV:n kanssa: Varmista, että saatekirjeesi ja CV:si ovat yhdenmukaisia keskenään. Älä toista samoja asioita, vaan täydennä toisiaan. Saatekirjeessä voit selittää tarkemmin CV:ssä mainittuja kokemuksia ja saavutuksia.
 • Pidä kirje tiiviinä: Vaikka haluatkin antaa mahdollisimman paljon tietoa itsestäsi, pidä kirjeesi tiiviinä ja ytimekkäänä. Yleinen suositus on, että saatekirje ei ylittäisi yhtä A4-sivua.
 • Käytä selkeää rakennetta: Varmista, että kirjeessä on selkeä rakenne. Aloita esittelyllä, jossa kerrot, miksi olet kiinnostunut tehtävästä ja yrityksestä. Seuraa keskiosalla, jossa kuvailet taitojasi ja kokemustasi. Lopeta vahvaan loppukaneettiin, jossa tiivistät, miksi olisit erinomainen valinta tehtävään.
 • Vältä kopioidun tuntua: Jokainen saatekirje tulisi räätälöidä haettavan tehtävän ja yrityksen mukaan. Vältä käyttämästä yleispäteviä fraaseja ja varmista, että kirjeesi näyttää ja tuntuu aidosti kohdennetulta.
 • Käytä ammattimaista ulkoasua: Varmista, että kirjeesi ulkoasu on siisti ja ammattimainen. Käytä selkeää fonttia ja varmista, että rivivälit ja marginaalit ovat kohdallaan. Hyvä ensivaikutelma syntyy myös visuaalisesti miellyttävästä kirjeestä.
 • Ilmaise innostuksesi ja positiivisuutesi: Anna kirjeessäsi näkyä innostuksesi ja positiivinen asenteesi. Rekrytoijat arvostavat hakijoita, jotka ovat motivoituneita ja odottavat innolla uusia haasteita.

Noudattamalla näitä vinkkejä ja hyviä käytäntöjä, voit varmistaa, että saatekirjeesi on vakuuttava ja ammattimainen, ja että se erottuu edukseen muiden hakemusten joukosta.

Markkinointiharjoittelijan


Yhteenveto ja Loppuajatuksia Markkinointiharjoittelijan Saatekirjeen Kirjoittamisesta


Johtopäätös artikkelista, joka käsittelee ihanteellisen markkinointiharjoittelijan saatekirjeen kirjoittamista, kiteyttää keskeiset kohdat ja korostaa hakijan tuomaa arvoa. Ensinnäkin, saatekirjeen rakenne on tärkeää pitää selkeänä ja järjestelmällisenä. Alussa tulee esitellä itsensä ja kertoa, miksi on kiinnostunut harjoittelupaikasta. Tämän jälkeen on olennaista tuoda esiin oma osaaminen ja kokemus, jotka tukevat hakemusta. Konkreettisten esimerkkien avulla voidaan osoittaa, miten oma osaaminen voi hyödyttää yritystä. Lopuksi on tärkeää ilmaista innostus ja halu oppia lisää markkinoinnin alasta.

Hakijan tuoma arvo korostuu erityisesti siinä, miten hän pystyy yhdistämään teoreettisen osaamisensa käytännön taitoihin ja miten hänen persoonansa ja motivaationsa täydentävät tiimiä. On tärkeää, että hakija pystyy viestimään kykynsä tuoda uusia ideoita, analysoida markkinointidataa ja soveltaa nykyaikaisia markkinointistrategioita.

Motivoiva viesti vahvan saatekirjeen vaikutuksesta: Vahva saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä, joka erottaa sinut muista hakijoista ja avaa ovet unelmiesi markkinointiharjoitteluun. Se antaa sinulle tilaisuuden esitellä persoonallisuuttasi, intohimoasi ja ainutlaatuista arvoa, jonka voit tuoda yritykselle. Hyvin kirjoitettu saatekirje ei ainoastaan vahvista hakemustasi, vaan se voi myös toimia ensimmäisenä askeleena kohti menestyksekästä uraa markkinointialalla.

Kannustamme työnhakijoita mukauttamaan tätä mallia omien kokemustensa ja saavutustensa perusteella. Jokainen hakemus on ainutlaatuinen, ja omien vahvuuksien ja erottuvuustekijöiden korostaminen tekee saatekirjeestäsi vakuuttavan ja mieleenpainuvan. Luo saatekirje, joka kertoo tarinasi ja osoittaa, miksi juuri sinä olet oikea valinta markkinointiharjoittelijaksi.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni