Laadunvalvojan saatekirje: Malleja ja vinkkejä kirjoittamiseen

Tehokkaan ja vakuuttavan saatekirjeen kirjoittaminen on tärkeä osa Laadunvalvojan työhakemusprosessia. Saatekirje ei ole pelkkä muodollisuus, vaan se tarjoaa hakijalle mahdollisuuden korostaa omia taitojaan ja kokemustaan ja näin ollen erottua muista hakijoista. Miten siis kirjoittaa saatekirje, joka herättää työnantajan kiinnostuksen ja saa aikaan kutsun työhaastatteluun? Mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, jotka tulisi ottaa huomioon kirjoitettaessa saatekirjettä Laadunvalvojan tehtävään? Tässä artikkelissa käsitellään juuri näitä kysymyksiä.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Laadunvalvojan Saatekirjeen Malli

[Oma Nimesi]

[Katuosoite, Postinumero ja -toimipaikka]

[Puhelinnumero]

[Sähköpostiosoite]

[Työnantajan Nimi]

[Työnantajan Katuosoite, Postinumero ja -toimipaikka]

Päiväys

Arvoisa [Työnantajan Nimi],

Kirjoitan teille ilmaistakseni kiinnostukseni avoimeen Laadunvalvojan tehtävään yrityksessänne, jonka näin [mainitse, mistä sait tietää työpaikasta esim. netti-ilmoituksessa tai sanomalehdessä].

Olen koulutukseltani insinööri, ja minulla on yli viiden vuoden kokemus laadunvalvonnasta sekä tuotannon että projektinhallinnan näkökulmasta. Minulla on erinomaiset taidot laadunvarmistuksessa, kuten ISO 9001 ja Lean Six Sigma, sekä vahva kyky analysoida ja ratkaista ongelmia, jotka vastaavat työnne vaatimuksia.

Aiemmissa tehtävissäni olen ollut johtava tekijä useissa laadunparannusprojekteissa, jotka ovat johtaneet merkittäviin kustannussäästöihin ja tehokkuuden parannuksiin. Olen myös onnistunut luomaan ja ylläpitämään tehokkaita laadunvarmistusjärjestelmiä, mikä on johtanut korkeampaan tuotelaatuun ja asiakastyytyväisyyteen.

Tietojeni mukaan yrityksenne on tunnettu laadukkaista tuotteistaan ja sitoutumisestaan jatkuvaan parantamiseen. Tällainen ympäristö, jossa laatu on keskeinen arvo, sopii erinomaisesti omalle työskentelytavalleni ja ammatillisille tavoitteilleni.

Olen erittäin kiinnostunut mahdollisuudesta keskustella kanssanne lisää siitä, miten voin tuoda laadunvalvontataitojani ja kokemustani yritykseenne. Kiitos ajastanne ja harkinnastanne.

Ystävällisin terveisin,

[Oma Nimi]

Laadunvalvojan saatekirjeen rakenteen tärkeys ja sen yksityiskohtainen tarkastelu

Laadunvalvojan tehtävää hakiessa ensivaikutelma on ratkaisevan tärkeä ja se muodostuu jo ennen haastattelua saatekirjeen perusteella. Tästä syystä on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota saatekirjeen ulkoasuun ja rakenteeseen. Hyvin jäsennelty ja visuaalisesti miellyttävä saatekirje antaa kuvan hakijan kyvystä huolehtia yksityiskohdista ja noudattaa laatustandardeja, mikä on olennaista Laadunvalvojan roolissa. Positiivinen ja ammattimainen ensivaikutelma saatekirjeen kautta voi olla ratkaiseva tekijä haastattelukutsun saamisessa. Huolellisesti laadittu saatekirje kuvastaa hakijan uratavoitteita ja valmiutta kohdata haasteita, joita laadunvalvojan tehtävässä varmasti tulee eteen.

Laadunvalvojan saatekirjemallin lisäksi tarjoamme myös muita samankaltaisia malleja, joita saatat haluta tarkastella.


Tervetuloa Laadunvalvojan Saatekirjeeseen

Tervehdys työnantajalle tai johtajalle on ensimmäinen askel kohti ammattimaista ja kunnioittavaa suhdetta. Se osoittaa, että ymmärrät yrityksen kulttuurin ja odotukset. Tervehdys on myös tilaisuus tehdä ensivaikutelma, joka voi vaikuttaa siihen, kuinka hakemuksesi otetaan vastaan.

Kun haet Laadunvalvojan virkaa, tervehdyksen tulisi osoittaa, että ymmärrät tehtävän tärkeyden ja että olet valmis ottamaan vastuun. Tässä on muutamia esimerkkitervehdyksiä, jotka voivat olla sopivia:

 1. "Hyvä Laadunvalvonnan Päällikkö,"

Tämä tervehdys osoittaa tietämyksen siitä, kenelle hakemus on osoitettu. Se on yksilöllinen ja osoittaa, että olet tutkinut yritystä.

 1. "Arvoisa Rekrytointijohtaja,"

Tämä on virallinen ja ammattimainen tervehdys, joka on sopiva mille tahansa tasolle yrityksessä. Se osoittaa kunnioitusta ja ymmärrystä yrityksen rakenteesta.

 1. "Hyvä [Yrityksen nimi] Rekrytointitiimi,"

Tämä tervehdys osoittaa, että ymmärrät yrityksen prosessit ja osoittaa hakemuksesi erityisesti rekrytointitiimille.

 1. "Arvoisa Herra/Madame,"

Tämä on klassinen ja muodollinen tervehdys, joka on aina sopiva, jos et tiedä tarkalleen, kenelle hakemuksesi menee.

 1. "Hyvä [Yrityksen nimi] Laadunvalvontapäällikkö,"

Tämä on erittäin kohdennettu tervehdys, joka osoittaa, että olet tutkinut virkaa ja yritystä.

Tervehdyksen valinta riippuu yrityksen kulttuurista ja siitä, kuinka paljon tiedät sen rakenteesta. Yleinen neuvo on kuitenkin olla ammattimainen, kunnioittava ja ystävällinen.

Avauskappaleen Merkitys Laadunvalvojan Saatekirjeessä

Arvoisa rekrytoija,

Kirjoitan teille osoittaakseni kiinnostukseni avoinna olevaan Laadunvalvojan tehtävään teidän organisaatiossanne. Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta päästä soveltamaan laaja-alaista osaamistani ja kokemustani teidän tunnustetussa yrityksessänne, jonka jatkuva pyrkimys laadukkaaseen työhön vastaa omia arvojani ja tavoitteitani.

Sain tietää tästä työmahdollisuudesta LinkedIn-työpaikkailmoituksen kautta. Ilmoitus herätti kiinnostukseni välittömästi, sillä olen jo pitkään ihaillut yrityksenne sitoutumista korkealaatuiseen työhön ja asiakastyytyväisyyteen.

Uskon, että voisin olla arvokas lisäys teidän tiimiinne. Kiitän jo etukäteen aikaanne ja harkintaanne ja odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää siitä, miten voisin tuoda lisäarvoa yritykseenne.

Ystävällisin terveisin,

[Hakijan nimi]

OIKEA

Hyvä Henkilöstöpäällikkö,

Kirjoitan ilmaistaakseni suuren kiinnostukseni Laadunvalvojan avoimeen tehtäväänne. Näin työpaikkailmoituksen LinkedIn-sivustolla ja tunsin välittömästi, että minun taitoni ja kokemukseni sopivat täydellisesti tähän rooliin. Olen jo pitkään ihaillut yrityksenne sitoutumista laatuun ja olisi kunnia päästä osaksi tätä tiimiä.


Laadunvalvojan saatekirjeen runkokappaleiden yleiskatsaus

Laadunvalvojan saatekirje on merkittävä työkalu, joka auttaa illlustroimaan yrityksen tavoitteita, normeja ja odotuksia. Sen pääkappaleiden sisältö on tärkeä, sillä ne muodostavat perustan, jolta kaikki laadunvalvontaprosessit käynnistyvät. Ne sisältävät olennaisia tietoja, jotka auttavat varmistamaan tuotteen tai palvelun laadun, kuten yrityksen laatuvaatimukset, tarkastusmenetelmät, takuu- ja palautuskäytännöt.

Jokaisen pääkappaleen tulee sisältää selkeät ja ytimekkäät tiedot, jotta ne palvelevat tehokkaasti sekä yritystä että sen asiakkaita. Niiden tulee kattaa kaikki olennaiset yksityiskohdat, mutta samalla olla tarpeeksi tiiviitä, jotta ne ovat helposti ymmärrettäviä ja käytettäviä.

Saatekirjeen pääkappaleiden tarkka ja huolellinen muotoilu on elintärkeää, sillä ne ovat yrityksen laadunvalvonnan keskipiste. Ne tarjoavat ohjeistuksen ja standardin, jonka avulla yritys voi varmistaa tuotteidensa tai palveluidensa laadun, samalla kun ne tarjoavat selkeän ja yksiselitteisen viestin yrityksen asiakkaille.

Laadunvalvojan saatekirjeen ensimmäisen kappaleen tulee sisältää taidot ja kokemus, koska se on ensimmäinen asia, jonka rekrytoija näkee. Tämä antaa ensivaikutelman hakijasta ja hänen pätevyydestään kyseiseen tehtävään. Keskeisten taitojen ja kokemusten korostaminen varmistaa, että rekrytoija ymmärtää hakijan olevan pätevä tehtävään.

Lisäksi on tärkeää yhdistää omat taidot työn vaatimuksiin. Tämä osoittaa, että hakija ymmärtää tehtävän vaatimukset ja pystyy täyttämään ne. Hakijan tulisi analysoida työpaikkailmoitusta ja määrittää, mitkä hänen taidoistaan ja kokemuksistaan ovat erityisen merkityksellisiä kyseiselle työpaikalle. Tämä auttaa rekrytoijaa näkemään, kuinka hakijan taidot ja kokemukset täyttävät työn vaatimukset.

OIKEA

Olen kokenut Laadunvalvoja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus laadunvarmistustehtävistä sekä erinomainen tietotaito ISO 9001 -laadunvarmistusjärjestelmästä ja Lean Six Sigma -menetelmistä. Erityisen vahvaa osaamistani on systemaattinen ongelmanratkaisu, tarkka dokumentointi sekä yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Nämä taidot yhdistettynä vahvaan kokemukseeni tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tehtäväänne.


Saatekirje on mahdollisuus korostaa omia vahvuuksiaan ja erottua muista hakijoista. Tässä yhteydessä on tärkeää mainita omat saavutukset ja työpanos, jotta työnantaja saa selkeän kuvan siitä, mitä olet aiemmin saanut aikaan ja mitä voisit mahdollisesti tuoda uuteen työpaikkaan.

Toisen kappaleen tulee korostaa erityisiä saavutuksia aiemmissa tehtävissä. Tämä voi olla esimerkiksi onnistunut projekti, jonka olet johtanut, tai merkittävä myynnin kasvu, jonka olet saavuttanut. On tärkeää esittää nämä saavutukset konkreettisina esimerkkeinä, jotta työnantaja ymmärtää, mitä olet todella saanut aikaan.

Lisäksi on hyvä korostaa, miten nämä saavutukset voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa. Tämä osoittaa, että olet miettinyt, miten voit soveltaa aiempaa kokemustasi uudessa työpaikassa ja että olet innokas tuomaan oman panoksesi yrityksen menestykseen. Tämä osoittaa myös, että ymmärrät yrityksen tarpeita ja olet valmis työskentelemään niiden täyttämiseksi.

OIKEA

Arvoisa [Vastaanottajan nimi],

Olen toiminut yli kymmenen vuotta laadunvalvonnan parissa eri teollisuudenaloilla ja olen onnistunut johdonmukaisesti parantamaan tuotteen laatua ja tehostamaan prosesseja. Esimerkiksi edellisessä roolissani, minä johdin projektia, joka vähensi tuotantovirheitä 25% ja säästi yritykselle yli 500,000 euroa vuodessa.

Näen, että nykyinen avoin laadunvalvojan paikka yrityksessänne tarjoaa vastaavanlaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Uskon, että kokemukseni ja näyttöni prosessien tehostamisessa ja laadun parantamisessa voivat tuoda merkittävää lisäarvoa yrityksellenne.

Toivon mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää siitä, miten voisin tukea yrityksenne tavoitteita laadunvalvonnan alalla.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]


Laadunvalvojan saatekirjeen kolmannen kappaleen tulisi sisältää yrityksen tuntemus, koska tämä osoittaa hakijan kiinnostusta ja sitoutumista kyseiseen yritykseen. Kun hakija osoittaa tietävänsä yrityksestä, se viestii rekrytoijalle, että hän on nähnyt vaivaa ymmärtääkseen yrityksen toimintaa, arvoja ja tavoitteita. Tämä voi erottaa hakijan muista, jotka eivät ole tehneet kotiläksyjään.

Lisäksi selittämällä, miksi yritys sopii ihanteellisesti hakijalle, hän voi vakuuttaa työnantajan siitä, että hän on juuri oikea henkilö tehtävään. Tämä osoittaa, että hakija on miettinyt, miten hän voi tuoda lisäarvoa yritykselle ja miten yrityksen toimintatapa tai kulttuuri sopii hänen omiin arvoihinsa ja uratavoitteisiinsa. Tämä vahvistaa myös hakijan motivaatiota tehtävään.

OIKEA

Olen seurannut yrityksenne kehitystä jo usean vuoden ajan ja olen erittäin vaikuttunut siitä, kuinka olette ottaneet laadunvalvonnan vakavasti ja asettaneet sen liiketoimintanne ytimeen. Tämä osoittaa minulle, että yrityksenne arvostaa jatkuvaa parantamista ja pyrkii aina tarjoamaan asiakkailleen parasta mahdollista laadukasta palvelua. Uskon, että vahva sitoutumiseni laatuun ja jatkuvaan parantamiseen sopii erinomaisesti yrityksenne kulttuuriin ja auttaa edistämään yrityksenne tavoitteita.


Päätöskappale Laadunvalvojan Saatekirjeessä

Päätöskappale on yhtä tärkeä kuin kirjeen aloitus, sillä se jättää viimeisen vaikutelman lukijalle. Hyvän päätöskappaleen tulee tiivistää kirjeen pääpointit ja osoittaa kiinnostuksesi mahdollisesta haastattelusta. Laadunvalvojan saatekirjeen päätöskappaleessa tulisi ilmaista innostusta ja valmiutta keskustella lisää siitä, kuinka voit tuoda lisäarvoa yritykselle. Samalla on erittäin tärkeää antaa selkeät yhteystiedot, jotta mahdollinen työnantaja voi helposti ottaa yhteyttä sinuun.

Esimerkki päätöskappaleesta: "Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta tulla tiiminne jäseneksi ja tuoda mukanani vankka kokemukseni laadunvalvonnasta. Uskon, että voisin tuoda merkittävää lisäarvoa yrityksellenne ja olen valmis keskustelemaan tästä lisää haastattelussa. Voitte ottaa minuun yhteyttä puhelimitse numerossa XXX tai sähköpostitse osoitteessa XXX. Kiitos kun otitte aikaa lukea tämän saatekirjeen ja harkita hakemustani."

Kiitoksen ilmaiseminen päätöskappaleessa on myös tärkeää. Se osoittaa arvostusta lukijaa kohtaan ja jättää positiivisen vaikutelman. Muista, että saatekirje on ensimmäinen vaikutelmasi mahdolliselle työnantajalle, joten sen tulee olla vakuuttava, ammattimainen ja positiivinen.

OIKEA

Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta liittyä teidän organisaatioonne ja tuoda mukanani laatua parantavia taitoja ja kokemuksia. Toivon innokkaasti, että saan tilaisuuden keskustella kanssanne lisää siitä, kuinka voin edistää yrityksenne tavoitteita laadunvalvojana. Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan yhteydenottoanne ja mahdollisuutta keskustella lisää.


Kiitollinen loppu laadunvalvojan saatekirjeeseen

Kohteliaisuuspuheenvuoro on tärkeä osa ammatillista ja julkista kommunikointia. Se on tapa osoittaa kunnioitusta toista osapuolta kohtaan ja tuoda esiin arvostuksen merkitys. Tässä yhteydessä on erityisen merkittävää viitata Laadunvalvojan hakemukseen, jossa korostetaan kohteliaisuuden tärkeyttä sekä sen positiivista vaikutusta vuorovaikutukseen ja lopputulokseen.

Kohteliaisuuspuheenvuoro voi sisältää esimerkiksi kiitoksen, arvostuksen ilmauksen, anteeksipyynnön tai muun positiivisen viestin. Se voi olla yksinkertainen: "Kiitos ajastasi" tai "Arvostan mielipidettäsi". Tai sitten se voi olla yksityiskohtaisempi ja henkilökohtaisempi, kuten: "Haluan kiittää sinua erinomaisesta työstäsi" tai "Olen todella iloinen, että voimme työskennellä tämän asian parissa yhdessä."

Loppulausekkeita, joita voidaan käyttää ammatillisessa viestinnässä, ovat esimerkiksi:

 • Vilpittömästi,
 • Ystävällisin terveisin,
 • Parhain terveisin,
 • Kunnioittavasti,
 • Kiitollisena,
 • Terveisin,
 • Kiitos ja ystävällisin terveisin,
 • Parhaat toivotukset,
 • Terveisin ja kiitoksin,
 • Arvostavasti,

Nämä loppulausekkeet ovat arvostettuja ja niitä käytetään laajasti eri ammateissa ja erilaisissa tilanteissa. Ne auttavat viestimään kunnioituksen ja arvostuksen toista osapuolta kohtaan, mikä on tärkeä osa ammatillista ja kohteliasta vuorovaikutusta.

Laadunvalvojan saatekirjeen allekirjoitus

Laadunvalvojan saatekirjeen allekirjoitusta pohdittaessa on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä. Yksi näistä tekijöistä on kirjeen henkilökohtaisuuden taso. Käsinkirjoitettu allekirjoitus on perinteisesti nähty henkilökohtaisempana, koska se on ainutlaatuinen ja konkreettinen todiste kirjoittajan fyysisestä läsnäolosta ja sitoutumisesta. Se nähdään usein persoonallisempana ja lämpimämpänä eleenä, joka lisää viestinnän inhimillisyyttä.

Digitaalista allekirjoitusta puolestaan pidetään yleisesti käytännöllisempänä ja tehokkaampana. Se on helppo lisätä ja lähettää nopeasti, eikä se vaadi fyysisiä resursseja, kuten paperia tai mustetta. Digitaalinen allekirjoitus on myös jäljitettävissä ja turvallisempi, koska se on yleensä salasanasuojattu ja/tai liitetty henkilökohtaisiin tietoihin, kuten sähköpostiosoitteeseen.

On kuitenkin tärkeää huomata, että digitaalisen allekirjoituksen käyttö ei välttämättä tee viestistä vähemmän henkilökohtaista. Teknologia on kehittynyt niin, että digitaaliset allekirjoitukset voivat olla yhtä ainutlaatuisia ja persoonallisia kuin käsinkirjoitetutkin. Lisäksi digitaalinen allekirjoitus voi olla yhtä sitova ja laillinen kuin käsinkirjoitettu allekirjoitus.

Lopulta päätös siitä, käytetäänkö käsinkirjoitettua vai digitaalista allekirjoitusta, riippuu tarkoituksesta, kontekstista ja vastaanottajasta. Jos tavoitteena on luoda mahdollisimman lämmin ja henkilökohtainen tunnelma, käsinkirjoitettu allekirjoitus voi olla parempi vaihtoehto. Jos taas tavoitteena on tehokkuus, jäljitettävyys ja turvallisuus, digitaalinen allekirjoitus voi olla sopivampi.

Hyödyllisiä vinkkejä laadunvalvojan saatekirjeen kirjoittamiseen

Laadunvalvojan saatekirje on ensimmäinen kosketus tulevaan työnantajaan. Se on tilaisuus esitellä itsesi, kertoa taidoistasi ja kokemuksestasi sekä osoittaa, miten voit tuoda lisäarvoa yritykseen. Tässä on joitakin vinkkejä, jotka voivat auttaa sinua kirjoittamaan vakuuttavan ja tehokkaan saatekirjeen:

 1. Aloitus: Kirjoita vahva ja kiinnostava aloitus, joka herättää lukijan mielenkiinnon. Aloita esimerkiksi kertomalla, miksi olet kiinnostunut juuri tästä yrityksestä ja tehtävästä.
 2. Osoita tietosi yrityksestä: Tee taustatutkimusta yrityksestä ja mainitse kirjeessä, mitä arvostat yrityksessä ja miten voit tukea sen tavoitteita.
 3. Korosta kokemustasi ja taitojasi: Käytä kirjettä korostaaksesi taitojasi ja kokemustasi, jotka ovat erityisen merkityksellisiä laadunvalvontaan. Voit mainita esimerkiksi aiemmat työtehtäväsi, hankkeet tai saavutukset, jotka osoittavat osaamistasi.
 4. Virheiden oikoluku: Kirjoitusvirheet ja kielioppivirheet voivat heikentää vaikutelmaasi. Käytä aikaa oikolukuun ja tarkista kirjeesi huolellisesti ennen sen lähettämistä. Tarvittaessa voit pyytää myös toista henkilöä tarkistamaan kirjeesi.
 5. Räätälöi kirje: Vältä yleispätevää saatekirjettä. Sen sijaan, räätälöi jokainen saatekirje erikseen jokaiselle yritykselle ja tehtävälle. Näin osoitat, että olet todella kiinnostunut juuri tästä työpaikasta.
 6. Pidä se lyhyenä ja ytimekkäänä: Yritä pitää kirje yhdellä sivulla. Tärkeää on keskittyä laatuun, ei määrään.
 7. Ammattimainen sävy: Käytä ammattimaista kieltä ja säilytä positiivinen sävy koko kirjeessä.
 8. Päätös: Lopeta kirjeesi vahvasti. Kiitä lukijaa ajasta ja mainitse, että odotat mahdollisuutta keskustella lisää pätevyydestäsi tehtävään.

Muista, että saatekirje on ensivaikutelma, joka sinusta jää työnantajalle. Se on mahdollisuus erottautua muista hakijoista, joten käytä aikaa ja vaivaa sen laatimiseen.

Laadunvalvojan saatekirjeen viimeistely

Artikkeli käsittelee saatekirjeen kirjoittamista laadunvalvojan työhakemusta varten. Se korostaa saatekirjeen merkitystä mahdollisuutena tuoda esiin hakijan erityisosaaminen ja kokemus, jotka eivät välttämättä tule esiin ansioluettelossa. Saatekirjeessä hakijan tulisi keskittyä konkreettisiin esimerkkeihin ja saavutuksiin, jotka ovat relevantteja laadunvalvonnan tehtävissä.

Artikkelissa mainitaan, että ihanteellinen saatekirje korostaa hakijan kykyä ylläpitää ja parantaa laatustandardeja, hallita projekteja, analysoida suorituskykydataa ja kommunikoida tehokkaasti kaikkien organisaation tasojen kanssa. Lisäksi hakijan tulisi osoittaa ymmärrystä yrityksen toimialasta ja sen erityisvaatimuksista laadunvalvonnassa.

Saatekirjeen merkitystä ei tule aliarvioida. Vahva ja hyvin kirjoitettu saatekirje voi tehdä eron muiden hakijoiden joukosta erottumisessa ja haastattelukutsun saamisessa. Se on mahdollisuus tuoda esiin oma persoonallisuus ja intohimo alaa kohtaan.

Artikkeli kannustaa työnhakijoita käyttämään esitettyä mallia inspiraationa, mutta mukauttamaan sitä oman urapolun ja kokemusten mukaan. Jokaisen hakijan tausta ja vahvuudet ovat yksilöllisiä, ja ne tulisi tuoda esiin mahdollisimman autenttisesti. Hyvin kirjoitettu, henkilökohtainen saatekirje voi olla avain unelmatyöhön laadunvalvonnassa.

Usein kysytyt kysymykset Laadunvalvojan saatekirjeistä ja tehtävästä

1. Kysymys: Mitä tietoja laadunvalvojan saatekirjeeseen tulisi sisällyttää?

Vastaus: Laadunvalvojan saatekirjeeseen tulisi sisällyttää yhteystiedot, päivämäärä, vastaanottajan nimi ja yhteystiedot, lyhyt esittely laadunvalvojasta ja hänen roolistaan, selitys kirjeen tarkoituksesta, yksityiskohtainen katsaus laadunvalvontaprosessiin ja sen tuloksiin, sekä mahdolliset suositukset tai toimenpiteet.

2. Kysymys: Millainen sävy laadunvalvojan saatekirjeen tulisi olla?

Vastaus: Laadunvalvojan saatekirjeen tulisi olla ammattimainen ja ystävällinen. Kirjeen tarkoitus on informoida, joten sen tulisi olla selkeä ja ymmärrettävä. Kuitenkin, koska se on myös viestintäväline, sen tulisi olla kohtelias ja kunnioittava.

3. Kysymys: Onko jokin tietty formaatti, jota laadunvalvojan tulisi noudattaa saatekirjeen kirjoittamisessa?

Vastaus: Ei ole olemassa yhtä "oikeaa" formaattia laadunvalvojan saatekirjeelle, mutta yleensä se noudattaa perinteistä kirjeen muotoa. Tämä tarkoittaa, että se alkaa lähettäjän ja vastaanottajan yhteystiedoilla, päivämäärällä, sitten seuraa tervehdys, itse kirjeen teksti ja lopuksi allekirjoitus. Kirjeen sisältöön tulisi sisällyttää kaikki tarvittavat tiedot laadunvalvontaprosessista.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni