Kirjastonhoitajan saatekirjeen luominen: mallit ja vinkit

Kirjastonhoitajan työssä menestyminen vaatii monia taitoja ja kykyjä, kuten organisointikykyä ja tietojen hallintaa. Yksi tärkeä osa työnhakuprosessia on saatekirjeen kirjoittaminen, joka usein jää vähemmälle huomiolle. Mikä on saatekirjeen rooli kirjastonhoitajan työpaikan hakemisessa? Miksi se on tärkeä? Millaisia elementtejä siinä tulisi korostaa? Tässä artikkelissa paneudumme näihin kysymyksiin ja tarjoamme ohjeita saatekirjeen kirjoittamiseen kirjastonhoitajan tehtävää varten.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Kirjastonhoitajan Saatekirjeen Esittely ja Käytännöt

Helsingin Kaupunginkirjasto

Töölönlahdenkatu 4

00100 Helsinki

Hei,

Havaitsin ilmoituksenne avoimesta kirjastonhoitajan tehtävästä Helsingin Kaupunginkirjastossa LinkedIn-palvelussa. Olen syvästi kiinnostunut tästä mahdollisuudesta ja uskon, että vankka kokemukseni ja taitoni kirjastoalalla tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tehtävään.

Olen työskennellyt kirjastoalalla yli kymmenen vuotta, mukaan lukien viimeiset viisi vuotta osastonhoitajana Espoon kaupunginkirjastossa. Tässä tehtävässä olen hankkinut laajan kokemuksen kaikista kirjastonhoitajan tehtävistä, mukaan lukien asiakaspalvelu, aineiston hankinta ja kokoelman hallinta. Lisäksi olen kehittänyt vahvat taidot digitaalisten palveluiden käytössä ja hallinnassa, mikä on mielestäni erittäin tärkeää nykypäivän kirjastotoiminnassa.

Olen saanut aikaan merkittäviä saavutuksia aiemmissa tehtävissäni, mukaan lukien asiakastyytyväisyyden parantaminen ja lasten lukemisen edistämiseen tähtäävän ohjelman käynnistäminen, joka on lisännyt merkittävästi lasten ja nuorten osallistumista kirjaston toimintaan. Uskon, että nämä saavutukset ja kokemukseni voivat tuoda uutta näkökulmaa ja arvokasta panosta Helsingin kaupunginkirjastoon.

Olen aina ihaillut Helsingin Kaupunginkirjastoa sen laajan ja monipuolisen tarjonnan, innovatiivisten palveluiden ja sitoutumisensa yhteisön palvelemiseen vuoksi. Uskon, että arvot ja tavoitteeni vastaavat erittäin hyvin kirjaston tavoitteita ja että voisin tuoda oman panokseni tämän vision toteuttamiseen.

Olen erittäin innokas keskustelemaan mahdollisuudesta liittyä Helsingin Kaupunginkirjaston tiimiin ja siitä, miten voisin tuoda osaamiseni ja kokemukseni palvelemaan kirjastonne käyttäjiä. Kiitos, että otitte aikaa harkita hakemustani.

Ystävällisin terveisin,

[Hakijan nimi]

Kirjastonhoitajan saatekirjeen rakenteen merkitys ja sen yksityiskohtainen tarkastelu

Saatekirje on avainasemassa Kirjastonhoitajan tehtävää haettaessa. Se on ensimmäinen vaikutelma hakijasta työnantajan silmissä, joka vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka hakija nähdään potentiaalisena työntekijänä. Hyvin jäsennelty ja selkeä saatekirje kertoo hakijan ammattitaidosta, huolellisuudesta ja kyvystä kommunikoida tehokkaasti. Se kuvastaa myös hakijan uratavoitteita ja valmiutta kohdata haasteita. Hyvä saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä työhaastatteluun pääsemisessä ja siten unelmien työpaikan saavuttamisessa. Muistakaa, että ensivaikutelma on usein pysyvä, joten saatekirjeen ulkoasuun ja rakenteeseen kannattaa ehdottomasti panostaa.

Tervetuloa Uuden Kirjastonhoitajan Saatekirjeeseen

Hyvän vaikutelman luominen potentiaaliseen työnantajaan alkaa ensimmäisestä yhteydenotosta, joka usein tapahtuu hakemuskirjeen tai sähköpostin muodossa. Tervehdys on ensimmäinen asia, jonka työnantaja näkee, joten on tärkeää, että se on ammattimainen ja kunnioittava. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, miten voit tervehtiä työnantajaa tai palkkaavaa johtajaa hakemuksessasi Kirjastonhoitajan virkaan:

 1. Hyvä [Työnantajan nimi],

Tämä on hyvin perinteinen tervehdys, joka toimii useimmissa tilanteissa. Jos tiedät työnantajan nimen, käytä sitä. Jos et, voit korvata sen tittelillä, kuten "Työnantaja" tai "Palkkaava johtaja".

 1. Arvoisa [Työnantajan nimi],

Tämä tervehdys on hieman virallisempi ja sopii erinomaisesti silloin, kun haet korkeamman tason tehtävää tai haluat ilmaista syvempää kunnioitusta.

 1. Hei [Työnantajan nimi],

Sopii hyvin sähköpostiin, koska se on hieman rennompi, mutta silti ammattimainen. On tärkeää muistaa, että tämä tervehdys on sopiva vain, jos tiedät työnantajan nimen.

 1. Arvoisa palkkaava johtaja,

Jos et tiedä työnantajan nimeä, tämä on hyvä vaihtoehto. Se osoittaa kunnioitusta ja ymmärrystä siitä, kenen kanssa olet tekemisissä.

 1. Arvoisa Kirjastonhoitajan virkaan haetaan -toimikunta,

Jos hakemuksesi tarkastelusta vastaa komitea tai ryhmä ihmisiä, tämä voisi olla sopiva tervehdys.

Muista, että tervehdyksen tulee aina olla ammattimainen ja kohdistettu oikealle henkilölle tai ryhmälle. Tutki etukäteen, kuka tai ketkä ovat vastuussa hakemusten tarkistamisesta, jotta voit osoittaa hakemuksesi oikein. Yksilöllinen lähestymistapa osoittaa työnantajalle, että olet perehtynyt tehtävään ja olet vakavissasi hakemuksesi suhteen.

Avauskappale Kirjastonhoitajan Saatekirjeessä: Ensivaikutelman Luominen

Arvoisa rekrytoija,

Olen iloinen ja innostunut kirjoittaessani tätä saatekirjettä hakiessani Kirjastonhoitajan tehtävää teidän arvostetussa organisaatiossanne. Työpaikkailmoituksenne, joka julkaistiin LinkedIn-verkostossa, houkutteli minua välittömästi sen tarjoaman mahdollisuuden vuoksi päästä osaksi teidän ammattitaitoista ja omistautunutta tiimiänne.

Olen aina ollut intohimoinen kirjojen ja tiedon maailmaan liittyvissä asioissa ja uskon, että vahva koulutustaustani sekä kokemukseni kirjastoalalla tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tähän tehtävään. Odotan innolla mahdollisuutta jakaa lisää yksityiskohtia osaamisestani ja kokemuksestani kanssanne.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimesi]

OIKEA

Hyväntahtoinen vastaanottaja,

Olen innokas ja kokenut kirjastoalan ammattilainen, joka etsii uusia mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä alalla. Näin ilmoituksenne Kirjastonhoitajan paikasta LinkedInissä ja olin heti kiinnostunut tästä mahdollisuudesta liittyä teidän tiimiinne.


Kirjastonhoitajan saatekirjeen runkokappaleiden sisältö

Kirjastonhoitajan saatekirje on avainasemassa kommunikoidessa kirjaston palveluista ja tapahtumista sen käyttäjille. Sen pääkappaleet ovat olennaisia, sillä ne tarjoavat lukijalle yksityiskohtaista tietoa kirjaston toiminnoista, uusista tietokannoista, tapahtumista ja palveluista. Nämä tiedot auttavat lukijoita ymmärtämään paremmin, miten he voivat hyödyntää kirjastoa ja sen tarjoamia resursseja. On tärkeää, että nämä pääkappaleet ovat informatiivisia, selkeitä ja helposti ymmärrettäviä, jotta ne palvelevat tarkoitustaan tehokkaasti.

Kirjastonhoitajan saatekirjeen ensimmäisen kappaleen tulee esitellä kirjoittajan tärkeimmät taidot ja kokemus, sillä ne ovat yleensä ensimmäiset asiat, joita työnantaja etsii potentiaaliselta työntekijältä. Tämä kappale on kirjeen ”teaseri” ja sen tarkoitus on houkutella työnantajaa lukemaan loppuun.

Keskeisten taitojen ja relevantin kokemuksen korostaminen auttaa osoittamaan, että kirjoittaja on pätevä hakemaansa tehtävään. Tämä voi sisältää esimerkiksi kokemusta kirjaston hallinnosta, tietojen järjestämisestä ja asiakaspalvelusta.

On myös tärkeää yhdistää omat taidot työn vaatimuksiin. Tämä tarkoittaa, että kirjoittaja ei vain luettele omia taitojaan, vaan myös osoittaa, miten nämä taidot vastaavat työpaikkailmoituksessa mainittuja vaatimuksia. Tämä auttaa työnantajaa näkemään kirjoittajan potentiaalin tehtävässä ja ymmärtämään, miten kirjoittaja voi tuoda lisäarvoa organisaatioon.

OIKEA

Olen innokas ja kokenut kirjastonhoitaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus alalta sekä syvä rakkaus kirjallisuuteen ja tiedon levittämiseen. Koulutukseltani olen informaatiotieteiden maisteri ja olen työskennellyt sekä julkisissa että yliopistokirjastoissa. Erikoisosaamistani on kirjaston digitaalisten palveluiden kehittäminen, mikä on nykypäivänä yhä tärkeämpää. Olen myös vahva tiimipelaaja, joka on tottunut työskentelemään monikulttuurisessa ympäristössä.


Kirjastonhoitajan saatekirjeen toisen kappaleen tarkoitus on vakuuttaa potentiaalinen työnantaja siitä, että olet oikea henkilö tehtävään. Tämä voidaan tehdä parhaiten esittelemällä saavutuksia ja työpanosta aiemmista tehtävistä.

Erityiset saavutukset voivat osoittaa kykyäsi saada aikaan tuloksia, johtaa projekteja ja ratkaista ongelmia. Ne voivat olla esimerkiksi jonkin projektin onnistunut johtaminen, uusien toimintatapojen kehittäminen tai merkittävän määrän asiakaspalautteen saaminen.

Työpanoksen korostaminen puolestaan osoittaa sitoutumisesi ja työmoraalisi. Lisäksi se auttaa osoittamaan, miten olet vaikuttanut positiivisesti aikaisempiin työpaikkoihisi.

Kun korostat, miten nämä saavutukset voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa, teet selväksi, että sinulla on kyky soveltaa oppimaasi ja saavuttamaasi uudessa työympäristössä. Näin työnantaja näkee, että olet valmis tuomaan lisäarvoa organisaatioon ja edistämään sen tavoitteita.

OIKEA

Arvoisa Työnantaja,

Olen iloinen voidessani esitellä saavutukseni kirjastoalan tehtävissä. Edellisessä tehtävässäni, jossa työskentelin kirjastonhoitajana ABC-kirjastossa, huolehdin kirjaston digitaalisen kokoelman laajentamisesta, mikä johti 30% käyttäjämäärän kasvuun verkkopalveluissamme. Sain myös tunnustusta kirjaston yhteisöllisen ohjelman kehittämisestä, joka lisäsi vierailijoiden määrää 20%.

Uskon, että nämä saavutukset ja kokemukseni auttavat minua tuomaan organisaatioonne uusia ideoita ja innovaatioita. Minulla on vahva tausta digitaalisten resurssien hallinnassa ja yhteisöllisten ohjelmien suunnittelussa, jotka voivat rikastuttaa kirjastonne palveluita ja laajentaa sen vaikutusalaa.

Ystävällisin terveisin,

[Oma Nimi]


Kirjastonhoitajan saatekirjeen kolmannen kappaleen tulisi sisältää yrityksen tuntemus, koska tämä osoittaa olevasi aidosti kiinnostunut työpaikasta ja yrityksestä. Tämä viestii työnantajalle, että olet tehnyt kotitehtäväsi ja olet valmis sitoutumaan yritykseen.

Myös on tärkeää selittää, miksi yritys sopii sinulle. Tämä auttaa työnantajaa näkemään, miten sovit yrityksen kulttuuriin ja arvoihin. Se myös osoittaa, että ymmärrät yrityksen tarpeita ja pystyt täyttämään ne.

Työnantajat arvostavat hakijoita, jotka osoittavat syvällistä ymmärrystä heidän yrityksestään, koska se osoittaa sitoutumista ja innostusta. Tällainen lähestymistapa saattaa erottaa sinut muista hakijoista ja lisätä mahdollisuuksiasi saada haastattelukutsu.

OIKEA

Olen seurannut kirjastonne kehitystä aktiivisesti viime vuosina ja olen todella vaikuttunut siitä, miten olette onnistuneet yhdistämään perinteiset kirjastopalvelut innovatiivisiin digitaalisiin resursseihin. Uskon, että kirjastonne pyrkimys tarjota laaja-alaisia palveluita ja jatkuva halu kehittyä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sopii erinomaisesti omiin arvoihini ja tavoitteisiini kirjastonhoitajana. Haluan olla osa tiimiä, joka ei ainoastaan tarjoa tietoa ja resursseja, vaan myös edistää lukemista ja oppimista yhteisössä.


Päätöskappale Kirjastonhoitajan Saatekirjeessä

Hyvä päätöskappale on kirjastonhoitajan saatekirjeen avainosa, joka voi ratkaista, saako hakija kutsun haastatteluun vai ei. Se on osoitus hakijan kiinnostuksesta ja sitoutumisesta, joka herättää työnantajan kiinnostuksen. Päätöskappaleessa on tärkeää ilmaista innostuneisuus mahdollisuudesta keskustella lisää haastattelussa, kertoa itsestään ja siitä, miten on valmistautunut työn haasteisiin. Lisäksi on tärkeää antaa selkeät yhteystiedot, jotta työnantaja voi helposti ottaa yhteyttä. Päätöskappaleessa on myös hyvä kiittää lukijaa mahdollisuudesta ja ilmaista, kuinka paljon arvostaa hänen aikaansa. Lopulta hyvä päätöskappale jättää positiivisen ja kestävän vaikutelman, joka erottaa hakijan muista hakijoista ja ohjaa työnantajan toimimaan hakijan eduksi.

OIKEA

Kiitos, että otitte aikaa lukea hakemukseni. Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta liittyä teidän kirjastonne tiimiin ja toivon hartaasti, että voimme keskustella lisää siitä, kuinka voin auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne. Arvostan suuresti huomioonne ja odotan innolla mahdollista haastattelua.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimesi]


Kiitollinen Loppu: Kirjastonhoitajan Saatekirje

Kohteliaisuuspuheenvuoro on merkittävä osa suullista ja kirjallista etikettiä. Se auttaa luomaan positiivisen ja kunnioittavan ilmapiirin viestinnässä, olipa kyse sitten jokapäiväisestä keskustelusta, kokouksesta tai työhakemuksesta. Erityisesti ammattiympäristössä, kuten kirjastonhoitajan työhakemuksessa, kohteliaisuuspuheenvuoro osoittaa hakijan ymmärrystä ammatillisista normeista ja hänen kykyään toimia niiden mukaisesti.

Kun kirjoitat työhakemuksen, varmista, että päättääksesi hakemuksen kohteliaasti ja ammattimaisesti. Tämä antaa työnantajalle positiivisen kuvan itsestäsi ja osoittaa, että arvostat heidän aikaansa. Seuraavat ovat esimerkkejä ammattimaisista loppulausekkeista:

 1. "Vilpittömästi,"
 2. "Ystävällisin terveisin,"
 3. "Parhain terveisin,"
 4. "Odotan innolla mahdollista haastattelua,"
 5. "Kiitos ajastanne,"
 6. "Arvostan harkintaanne,"
 7. "Kunnioittaen,"
 8. "Toivottavasti kuulen teistä pian,"
 9. "Lämpimästi,"
 10. "Odotan yhteydenottoanne,"

Nämä lausekkeet lopettavat hakemuksen positiivisella ja asiallisella sävyllä, joka on mieleenpainuva ja antaa hyvän vaikutelman. Valitse sellainen lauseke, joka parhaiten sopii sinun tyyliisi ja hakemaasi paikkaan. Näin osoitat olevasi harkittu ja kohtelias hakija, joka ottaa hakuprosessin vakavasti.

Kirjastonhoitajan Saatekirjeen Allekirjoitus

Kirjastonhoitajan saatekirjeen allekirjoituksen valinta on tärkeä osa sen henkilökohtaisuuden luomista. Allekirjoitus on kirjeen viimeinen kosketuspiste ja sillä on suuri merkitys siinä, miltä kirje tuntuu vastaanottajasta.

Digitaalinen allekirjoitus voi olla nopea ja tehokas tapa viimeistellä kirje. Se on nykyaikainen ja ammattimainen vaihtoehto, joka saattaa viestittää kirjaston olevan ajan hermolla ja teknologisesti edistyksellinen. Digitaalinen allekirjoitus on myös helposti tunnistettavissa ja yhtenäinen, joka voi tuoda johdonmukaisuutta kirjaston viestintään. Se on myös käytännöllinen vaihtoehto, sillä se voidaan liittää kirjeeseen nopeasti ja vaivattomasti.

Toisaalta käsinkirjoitettu allekirjoitus saattaa tuoda kirjeeseen enemmän persoonallisuutta ja inhimillisyyttä. Se voi tehdä kirjeestä henkilökohtaisemman ja lämpimämmän, ja se voi viestittää, että kirjastonhoitaja on nähnyt vaivaa kirjeen eteen. Käsinkirjoitettu allekirjoitus on uniikki ja se voi luoda yhteyden kirjastonhoitajan ja kirjeen vastaanottajan välille.

Kumpikaan vaihtoehto ei ole välttämättä parempi, vaan valinta riippuu siitä, millaista viestiä kirjastonhoitaja haluaa lähettää. Jos tavoitteena on luoda moderni ja ammattimainen kuva, digitaalinen allekirjoitus voi olla parempi vaihtoehto. Jos taas tavoitteena on luoda henkilökohtainen ja lämmin yhteys kirjeen vastaanottajaan, käsinkirjoitettu allekirjoitus saattaa olla parempi ratkaisu.

Hyödyllisiä vinkkejä kirjastonhoitajan saatekirjeen kirjoittamiseen

Kirjastonhoitajan saatekirje on ensisijainen tapa tehdä vaikutus mahdollisiin työnantajiin tai yleisöön. Tämä kirje on tilaisuus esitellä itsesi, kokemuksesi, taitosi ja miksi olet sopiva henkilö kyseiseen tehtävään. Seuraavassa on muutamia vinkkejä saatekirjeen kirjoittamiseen:

 1. Ole selkeä ja ytimekäs: Saatekirjeen ei tulisi olla liian pitkä. Yritä pitää se yhdellä sivulla, jos mahdollista. Käytä lyhyitä ja selkeitä lauseita, jotta lukijan on helppo ymmärtää sinua.
 2. Kohdenna kirjeesi: Älä kirjoita yleispätevää saatekirjeitä. Tutki työpaikkaa, johon haet, ja räätälöi kirjeesi sen mukaan. Kerro, miksi olet kiinnostunut juuri tästä työpaikasta ja kuinka voit tuoda arvoa organisaatioon.
 3. Esittele itsesi: Älä oleta, että lukija tuntee sinut tai tietää tarkalleen, mitä olet tehnyt aiemmissa työpaikoissasi. Esittele itsesi lyhyesti ja selkeästi.
 4. Korosta taitojasi ja kokemustasi: Käytä saatekirjeesi esitelläksesi taitosi ja kokemuksesi, jotka ovat relevantteja hakemallesi työpaikalle. Kerro esimerkkejä siitä, kuinka olet soveltanut näitä taitoja aiemmissa työpaikoissasi tai projekteissa.
 5. Käytä ammattimaista sävyä: Vaikka saatekirjeen tulisi olla henkilökohtainen, sen tulisi silti olla ammattimainen. Vältä liian rentoa kieltä ja säilytä asiallinen sävy.
 6. Tarkista virheet: Virheet saatekirjeessä voivat saada sinut näyttämään huolimattomalta. Käytä aikaa oikolukuun ja tarkista kielioppi, oikeinkirjoitus ja interpunktiot. Tarvittaessa pyydä jotakuta toista tarkistamaan kirjeesi.
 7. Rakenna johdonmukainen rakenne: Aloita selkeällä johdannolla, joka herättää lukijan kiinnostuksen. Jatka sitten tärkeiden taitojen ja kokemusten esittelemisellä. Lopuksi, tee yhteenveto ja kiitä lukijaa ajasta.
 8. Osoita kiinnostuksesi ja intohimosi: Kirjeesi tulisi heijastaa intohimoasi kirjastonhoitajan työhön. Kerro, miksi rakastat sitä, mitä teet, ja kuinka tämä intohimo voi hyödyttää työnantajaa.

Näitä vinkkejä noudattamalla voit luoda vakuuttavan ja ammattimaisen saatekirjeen, joka tekee vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin.

Saatekirjeen viimeistely ja loppusanat

Artikkelin mukaan ihanteellinen kirjastonhoitajan saatekirje on yksityiskohtainen, mutta tiivis, ja se kuvastaa hakijan kykyä hoitaa tehtäviä, jotka ovat sekä yleisiä että erityisiä kirjastonhoitajan roolille. Saatekirjeessä on tärkeää korostaa sekä teknisiä että pehmeitä taitoja, mukaan lukien organisointikyky, asiakaspalvelutaidot ja kyky käsitellä tietokantoja ja muita kirjastojärjestelmiä. Hakijan tulee myös tuoda esiin intohimoa kirjastoalaa kohtaan ja ymmärrystä sen merkityksestä yhteisössä.

Vahva saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä työnhakuprosessissa. Se antaa mahdollisuuden korostaa omia vahvuuksiaan ja kertoa työnantajalle, miksi juuri sinä olisit ihanteellinen valinta tehtävään. Saatekirjeessä voit myös ilmaista persoonallisuuttasi ja intohimoasi alaa kohtaan, mikä voi erottaa sinut muista hakijoista.

Rohkaisemme kaikkia työnhakijoita mukauttamaan saatekirjeen mallia omien kokemustensa ja taitojensa mukaan. Muista, että saatekirjeesi on henkilökohtainen esittely itsestäsi työnantajalle. Siihen kannattaa siis panostaa, sillä se on ensimmäinen askel kohti unelmiesi työpaikkaa.

Usein kysytyt kysymykset Kirjastonhoitajan tehtävästä: Saatekirjeiden tarkastelu

1. Kysymys: Minkälaista tietoa kirjastonhoitajan saatekirjeessä tulisi olla?

Vastaus: Kirjastonhoitajan saatekirjeessä tulisi ilmaista selkeästi hakijan kiinnostus tehtävään, yhteys aikaisempaan kokemukseen ja koulutukseen sekä kyky hoitaa tehtäviä. Hakijan tulisi myös korostaa taitojaan, jotka sopivat kirjastonhoitajan tehtävään, kuten organisointikyky, tietotekninen osaaminen ja hyvät asiakaspalvelutaidot.

2. Kysymys: Kuinka muodollinen kirjastonhoitajan saatekirjeen tulisi olla?

Vastaus: Kirjastonhoitajan saatekirjeen tulisi olla ammattimainen ja kohtuullisen muodollinen. Siinä tulisi noudattaa perinteistä liikekirjeen muotoa, mutta samalla sen tulisi myös heijastaa hakijan persoonallisuutta ja osoittaa hakijan innostus tehtävää kohtaan.

3. Kysymys: Kuinka pitkä kirjastonhoitajan saatekirjeen tulisi olla?

Vastaus: Saatekirjeen tulisi olla tarpeeksi ytimekäs, mutta kattava. Yleensä yhden sivun pituus on sopiva. Tärkeintä on, että kirjeessä tuodaan esiin hakijan pätevyys ja sopivuus tehtävään, ei niinkään sen pituus.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni