Täydellinen Saatekirje IT-Tukihenkilölle – Mallit ja Vinkit!

Hyvän IT-tukihenkilön saatekirjeen kirjoittaminen on kriittinen askel työnhaussa, sillä se tarjoaa mahdollisuuden esitellä paitsi tekniset taitonsa, myös vuorovaikutustaitonsa ja kykynsä ratkaista ongelmia. Saatekirjeen merkitys korostuu erityisesti IT-alalla, jossa työnantajat arvostavat kandidaattien kykyä kommunikoida selkeästi ja tehokkaasti. Hyvin kirjoitettu saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä siinä, pääseekö hakija jatkoon työhaastatteluun.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Alla on esimerkki IT-tukihenkilön saatekirjeestä, jota voit muokata omaan käyttöösi.

Malli IT-tukihenkilön saatekirjeelle

Yritys Oy
Rekrytointiosasto
Katuosoite
00000 Kaupunki

Hyvä rekrytointitiimi,

Olen erittäin kiinnostunut hakemaan IT-tukihenkilön tehtävää Yritys Oy:ssä, jonka löysin työpaikkailmoituksesta Teidän verkkosivuillanne. Olen vakuuttunut, että taustani ja taitoni tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tähän tehtävään.

Minulla on vahva tausta IT-tuen alalta, ja olen työskennellyt useissa eri ympäristöissä, mikä on antanut minulle laajan kokemuksen erilaisista teknisistä järjestelmistä. Olen erityisen taitava Windows- ja macOS-käyttöjärjestelmien kanssa sekä yleisimpien ohjelmistojen ja laitteistojen tukemisessa. Vahvat ongelmanratkaisukykyni ja erinomaiset asiakaspalvelutaidot tekevät minusta erityisen sopivan teidän IT-tukihenkilön tehtävään.

Aikaisemmassa työpaikassani TechiX Oy:ssä olen saavuttanut merkittäviä tuloksia, kuten parantanut asiakastyytyväisyyttä 20 % lyhentämällä keskimääräistä ratkaisuun kuluvaa aikaa. Lisäksi olen onnistuneesti toteuttanut useita IT-projekteja, jotka ovat parantaneet yrityksen toimintojen tehokkuutta. Nämä kokemukset ovat kehittäneet kykyäni toimia paineen alla ja priorisoida tehtäviä, mikä on olennaista menestyksellisessä IT-tuessa.

Olen perehtynyt Yritys Oy:n toimintaan ja arvostan erityisesti teidän panostustanne innovaatioihin ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Yrityksenne arvojen ja kulttuurin perusteella uskon, että ympäristönne sopisi minulle täydellisesti. Olen innokas tuomaan oman osaamiseni ja kokemukseni teidän tiimin jäseneksi ja edistämään Yritys Oy:n menestystä.

Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta keskustella tarkemmin siitä, miten voin tuoda lisäarvoa Yritys Oy:lle IT-tukihenkilönä. Kiitos paljon ajastanne ja harkinnastanne. Toivon, että voimme tavata haastattelun merkeissä, jotta voin kertoa lisää itsestäni ja osaamisestani.

Ystävällisin terveisin,

Matti Meikäläinen
matti.meikalainen@email.com
040 123 4567

IT-tukihenkilön saatekirjeen rakenteen tärkeys: Yksityiskohtainen opasIT-tukihenkilön tehtävään pyrkivän ammattilaisen uratavoitteet ja haasteet ovat usein moninaiset ja vaativat tarkkaa suunnittelua sekä valmistautumista. Saatekirjeen merkitys korostuu tässä yhteydessä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden esitellä omaa asiantuntemusta ja intohimoa alaa kohtaan. Hyvin jäsennelty ja visuaalisesti miellyttävä saatekirje voi tehdä ratkaisevan vaikutuksen rekrytoijaan, vahvistaen hakijan asemaa potentiaalisena työntekijänä. Tässä artikkelissa syvennytään saatekirjeen ulkoasun ja rakenteen merkitykseen, tuoden esille, miten nämä tekijät voivat tukea hakijan ammatillisia tavoitteita ja auttaa erottumaan kilpailijoiden joukosta.

Tervehdys IT-tukihenkilön saatekirjeeseen

Tervehdyksen merkitys työnhakuprosessissa on huomattava, sillä se luo ensivaikutelman potentiaaliselle työnantajalle ja voi vaikuttaa hakemuksen saamaan huomioon. IT-tukihenkilön virkaa hakiessa on tärkeää osoittaa ammattimaisuutta ja huolellisuutta jo hakemuksen alussa. Seuraavassa on muutamia esimerkkitervehdyksiä, jotka sopivat hyvin palkkaavalle johtajalle tai työnantajalle osoitettuun hakemukseen:

 • "Hyvä [Yrityksen nimi] rekrytointitiimi,"
  Tämä tervehdys on yleinen ja sopii hyvin tilanteissa, joissa et tiedä tarkalleen, kuka hakemuksesi käsittelee. Se osoittaa kunnioitusta koko rekrytointitiimille.
 • "Hyvä [Johtajan nimi],"
  Jos tiedät palkkaavan johtajan nimen, tämän henkilökohtaisempi tervehdys osoittaa, että olet tehnyt taustatyötäsi ja tiedät, kenelle hakemuksesi on kohdistettu.
 • "Arvoisa herra/rouva [Sukunimi],"
  Tämä tervehdys on muodollinen ja kohtelias, ja sitä voidaan käyttää, jos tiedät johtajan sukupuolen ja sukunimen. Se osoittaa ammattimaisuutta ja kunnioitusta.
 • "Hyvä [Yrityksen nimi] HR-tiimi,"
  Tämä on hyvä vaihtoehto, jos hakemuksesi kohdistuu henkilöstöhallinnon tiimille eikä tiettyyn henkilöön. Se on kunnioittava ja ammattimainen.
 • "Hyvä [Yrityksen nimi] IT-osaston rekrytoija,"
  Tämä tervehdys on erityisen sopiva, jos tiedät, että hakemuksesi käsittelee IT-osaston rekrytoija. Se osoittaa, että olet tietoinen yrityksen organisaatiosta.
 • "Hyvä rekrytointitiimi,"
  Tämä on yleinen mutta toimiva tervehdys, joka sopii moniin tilanteisiin, joissa hakemuksen käsittelijä ei ole tiedossa. Se on neutraali ja kohtelias.

Kun valitset tervehdystä, pidä mielessäsi hakemuksen kohdeyleisö ja pyri osoittamaan ammattimaisuutta ja huolellisuutta. Oikeanlainen tervehdys voi luoda positiivisen ensivaikutelman ja osoittaa, että olet vakavasti otettava hakija IT-tukihenkilön virkaa varten.

it tukihenkilon

Avauskappale IT-tukihenkilön saatekirjeessä

Saatekirjeen avauskappale on ensimmäinen tilaisuus tehdä hyvä vaikutus työnantajaan ja herättää heidän kiinnostuksensa. IT-tukihenkilön saatekirjeen johdannossa tulisi selkeästi ja vakuuttavasti ilmaista hakijan kiinnostus avoinna olevaa työpaikkaa kohtaan. Lisäksi on tärkeää mainita, miten hakija on saanut tietää avoimesta työpaikasta, koska se voi tuoda esiin hakijan aktiivisuuden ja verkostojen laajuuden.

Avauskappale voisi kuulua esimerkiksi näin:

Arvoisa rekrytointitiimi,

Olen erittäin innostunut hakemaan IT-tukihenkilön tehtävää yrityksessänne [Yrityksen nimi]. Olen seurannut yrityksenne kehitystä jo pitkään ja olen vaikuttunut innovatiivisista teknologiaratkaisuistanne sekä asiakaslähtöisestä palvelukulttuuristanne. Kun näin ilmoituksen avoimesta IT-tukihenkilön paikasta [Lähde, esim. yrityksen verkkosivut, työpaikkailmoitussivusto, LinkedIn], tiesin heti, että tämä on juuri se tilaisuus, jota olen etsinyt. Uskon, että osaamiseni ja kokemukseni IT-alalta tekevät minusta erinomaisen kandidaatin tähän rooliin.


Tämä aloitusviesti ei ainoastaan ilmaise hakijan kiinnostusta ja motivaatiota, vaan myös osoittaa, että hakija on aktiivisesti seurannut yrityksen toimintaa ja on tietoinen sen arvoista ja tavoitteista. Lisäksi maininta siitä, mistä hakija on saanut tietää työpaikasta, lisää avoimuutta ja voi antaa rekrytoijalle lisätietoa siitä, miten heidän työpaikkailmoituksensa tavoittavat potentiaalisia hakijoita.

Arvoisa rekrytointitiimi,

Olen erittäin kiinnostunut hakemaan IT-tukihenkilön tehtävää yrityksessänne, josta kuulin hiljattain LinkedInissä näkemästäni työpaikkailmoituksesta. Uskon vahvasti, että osaamiseni ja intohimoni IT-alalla tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tähän rooliin.


IT-tukihenkilön Saatekirjeen Runkokappaleet

IT-tukihenkilön saatekirje on usein ensimmäinen tilaisuus tehdä vaikutus potentiaaliseen työnantajaan. Hyvin kirjoitettu saatekirje voi erottaa hakijan muista ja avata ovia haastatteluun. Seuraavassa kappaleessa korostetaan saatekirjeen pääkappaleiden tärkeyttä, kuten aloituksen roolia mielenkiinnon herättämisessä, osaamisen ja kokemuksen esittelyä, motivaation ja sopivuuden perustelua sekä loppukappaleen merkitystä toimintaan kannustamisessa. Jokainen osa on tärkeä ja yhdessä ne muodostavat vakuuttavan kokonaisuuden.

Kun kirjoitat saatekirjeen ensimmäistä kappaletta IT-tukihenkilön tehtävään, keskity korostamaan keskeisiä taitojasi ja asiaankuuluvaa kokemustasi sekä yhdistämään ne suoraan työn vaatimuksiin. Aloita lyhyellä johdatuksella, jossa mainitset haettavan tehtävän. Kerro sitten tärkeimmät taitosi, kuten ongelmanratkaisukyky, asiakaspalvelutaidot ja tekninen osaaminen. Yhdistä nämä taidot työn vaatimuksiin, esimerkiksi mainitsemalla, miten olet aiemmissa tehtävissäsi ratkaissut teknisiä ongelmia tehokkaasti ja tukenut käyttäjiä onnistuneesti. Näin luot vahvan perustan ja herätät työnantajan kiinnostuksen jatkamaan lukemista.

Tehtäväänne ja sen vaatimuksiin perehdyttyäni uskon vahvasti, että yli viiden vuoden kokemukseni IT-tukihenkilönä, jossa olen ratkaissut monimutkaisia teknisiä ongelmia ja kehittänyt tehokkaita tukiprosesseja, tekee minusta erinomaisen kandidaatin. Erityisosaamiseni järjestelmänhallinnassa, asiakaspalvelussa ja ongelmanratkaisussa yhdistettynä taitooni työskennellä paineen alla vastaavat tarkasti yrityksenne tarpeita.

IT-tukihenkilön saatekirjeen toisessa kappaleessa tulisi tuoda esiin erityiset saavutukset ja työpanos aiemmissa tehtävissä. Tässä kappaleessa kannattaa esitellä konkreettisia esimerkkejä, kuten projektien onnistunut toteutus, järjestelmien tehokas ylläpito tai asiakastyytyväisyyden parantaminen. Tämän lisäksi on tärkeää korostaa, miten nämä saavutukset voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa. Esimerkiksi, jos olet onnistunut vähentämään järjestelmän seisokkiaikaa merkittävästi, voit mainita, että vastaava lähestymistapa voisi parantaa myös uuden työnantajan IT-järjestelmien käyttövarmuutta ja tehokkuutta. Näin osoitat, että sinulla on sekä osaamista että kykyä tuoda lisäarvoa organisaatiolle.

Arvoisa rekrytoija,

Aiemmissa tehtävissäni IT-tukihenkilönä olen onnistuneesti toteuttanut useita projekteja, jotka ovat parantaneet yritystemme IT-infrastruktuuria ja tehokkuutta. Esimerkiksi, vastasin onnistuneesti uuden palvelinjärjestelmän käyttöönotosta, mikä vähensi käyttökatkoja 40 % ja paransi tiimien tuottavuutta merkittävästi. Lisäksi kehittämäni vianmääritystyökalut lyhensivät tukipyyntöjen käsittelyaikaa keskimäärin 30 %. Uskon, että kokemukseni ja saavutukseni voivat tuoda merkittävää lisäarvoa teidän organisaatiollenne, parantaen sekä IT-järjestelmien luotettavuutta että käyttäjätyytyväisyyttä.

Ystävällisin terveisin,

[Sinun Nimesi]


Päätössanat ja Yhteydenotto Mahdollisuudet

Hyvän päätöskappaleen merkitys IT-tukihenkilön saatekirjeessä on ratkaiseva, sillä se jättää lukijalle viimeisen vaikutelman hakijan soveltuvuudesta ja motivaatiosta. Tämä kappale tiivistää hakijan innostuksen ja kiitollisuuden, sekä korostaa halukkuutta jatkaa keskustelua haastattelussa. Lisäksi yhteystietojen antaminen osoittaa hakijan tavoitettavuuden ja valmiuden jatkaa prosessia. Seuraava esimerkki havainnollistaa tehokasta päätöskappaletta:

it tukihenkilon


"Kiitos mahdollisuudesta hakea IT-tukihenkilön tehtävään. Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta keskustella lisää siitä, miten voin tuoda osaamiseni ja kokemukseni yrityksenne hyödyksi. Toivon voivani jatkaa tätä lupaavaa keskustelua haastattelussa. Mikäli teillä on kysyttävää tai tarvitsette lisätietoja, minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [sähköpostiosoite] tai puhelimitse numerosta [puhelinnumero]. Kiitän vielä kerran ajastanne ja harkinnastanne. Odotan innolla mahdollisuutta tavata teidät henkilökohtaisesti."

Tämä päätöskappale jättää hakijasta positiivisen ja motivoituneen vaikutelman, mikä on avainasemassa jatkoprosessin kannalta.

Kiitos ajastanne ja mahdollisuudesta hakea IT-tukihenkilön tehtävään yrityksessänne. Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta keskustella lisää siitä, kuinka taitoni ja kokemukseni voisivat tukea tiimiänne. Odotan innolla mahdollisuutta tavata teidät haastattelun merkeissä. Kiitos huomionne ja harkintanne tästä hakemuksesta.

Kiitollinen Loppu IT-Tukihenkilön Saatekirjeeseen

Tärkeä osa ammattimaista hakemuskirjettä on kohteliaisuuspuheenvuoro, joka osoittaa kunnioitusta ja arvostusta työnantajaa kohtaan. Tämä korostaa hakijan huolellisuutta ja ammattimaisuutta, mikä on erityisen tärkeää IT-tukihenkilön tehtävään hakeuduttaessa. IT-tukihenkilön roolissa tarvitaan erinomaisia viestintätaitoja, joten hakemus on erinomainen tilaisuus osoittaa nämä taidot.

Kohteliaisuuspuheenvuoro voi esimerkiksi sisältää kiitoksen mahdollisuudesta hakea tehtävää ja korostaa hakijan innostusta mahdollisesta työskentelystä yrityksessä. Tässä on esimerkki kohteliaisuuspuheenvuorosta:

"Arvostan suuresti mahdollisuutta hakea IT-tukihenkilön tehtävään yrityksessänne. Olen vakuuttunut siitä, että tekninen osaamiseni ja asiakaspalvelutaitoni tekevät minusta erinomaisen ehdokkaan tähän rooliin. Toivon saavani mahdollisuuden keskustella tarkemmin siitä, kuinka voisin olla avuksi tiimillenne."

Ammattimainen loppulauseke viimeistelee hakemuksen tyylikkäästi ja jättää hyvän vaikutelman. Tässä on muutamia esimerkkejä:

 • Ystävällisin terveisin
 • Vilpittömästi
 • Parhain terveisin
 • Kunnioittavasti
 • Kiittäen
 • Parhain terveisin, [Nimesi]
 • Odotan innolla yhteydenottoanne, [Nimesi]

Näiden lausekkeiden avulla voit varmistaa, että hakemuksesi jättää ammattimaisen ja kohteliaan vaikutelman, joka voi auttaa sinua erottumaan muista hakijoista.

Ystävällisin terveisin,


Kun pohditaan, olisiko IT-tukihenkilön saatekirjeeseen parempi liittää digitaalinen vai käsinkirjoitettu allekirjoitus, on tärkeää ottaa huomioon sekä henkilökohtaisuuden että käytännöllisyyden näkökulmat.

Ensinnäkin, käsinkirjoitettu allekirjoitus voi antaa saatekirjeelle henkilökohtaisemman ja inhimillisemmän vaikutelman. Käsinkirjoitus viestii, että henkilö on käyttänyt aikaa ja vaivaa kirjeen viimeistelyyn, mikä voi herättää luottamusta ja arvostusta vastaanottajassa. Tämä voi olla erityisen tärkeää IT-tukihenkilölle, joka usein työskentelee asiakkaiden kanssa läheisessä yhteistyössä ja jonka työn keskiössä on asiakaspalvelu ja yksilöllisten tarpeiden ymmärtäminen. Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi siis korostaa hakijan sitoutumista ja henkilökohtaista otetta työhönsä.

Toisaalta digitaalinen allekirjoitus tarjoaa omat etunsa, erityisesti IT-alalla. Digitaalinen allekirjoitus on ammattimainen ja nykyaikainen tapa viimeistellä dokumentti, mikä voi viestiä hakijan teknologista osaamista ja ajanmukaisuutta. IT-tukihenkilön rooliin kuuluu usein digitaalisten työkalujen ja ratkaisujen hallinta, joten digitaalinen allekirjoitus voi olla luonteva osa hakijan työskentelytapaa. Lisäksi digitaalinen allekirjoitus on helppo lisätä sähköisiin dokumentteihin ja lähettää nopeasti sähköpostitse tai muiden digitaalisten kanavien kautta, mikä lisää tehokkuutta ja joustavuutta.

Käytännöllisyyden näkökulmasta digitaalinen allekirjoitus on usein kätevämpi ja luotettavampi vaihtoehto. Digitaalinen allekirjoitus varmistaa dokumentin eheyden ja aitouden, ja se voidaan helposti tarkistaa. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun saatekirjeitä lähetetään useita ja niiden hallinnointi on keskeistä. Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi puolestaan olla haastavampi skannata ja liittää digitaalisiin dokumentteihin ilman, että se menettää laatuaan.

Lopulta valinta digitaalisen ja käsinkirjoitetun allekirjoituksen välillä riippuu pitkälti siitä, millaisen vaikutelman hakija haluaa antaa. Jos tavoitteena on korostaa inhimillisyyttä ja henkilökohtaista otetta, käsinkirjoitettu allekirjoitus voi olla parempi valinta. Jos taas painotetaan teknologista osaamista ja nykyaikaisuutta, digitaalinen allekirjoitus voi olla osuvampi. Molemmilla vaihtoehdoilla on omat vahvuutensa, ja parhaimmillaan ne voivat täydentää toisiaan riippuen tilanteesta ja vastaanottajasta.

it tukihenkilon

Hyödyllisiä vinkkejä IT-tukihenkilön saatekirjeen kirjoittamiseen


Kun kirjoitat saatekirjettä IT-tukihenkilön tehtävää varten, on välttämätöntä kiinnittää huomiota moniin yksityiskohtiin, jotta kirjeesi erottuu edukseen ja jättää positiivisen vaikutelman. Seuraavassa on muutamia lisävinkkejä ja hyviä käytäntöjä, jotka voivat auttaa sinua tässä prosessissa.

Korosta virheiden oikoluvun tärkeyttä:

 • Kielioppi ja oikeinkirjoitus: Saatekirjeen kieliopilliset virheet ja kirjoitusvirheet voivat antaa vaikutelman huolimattomuudesta. Käytä aikaa oikolukuun ja harkitse kielioppiohjelmien, kuten Grammarlyn tai Hemingwayn, käyttöä.
 • Toisen henkilön tarkistus: Pyydä luotettavaa henkilöä, kuten ystävää tai perheenjäsentä, lukemaan saatekirjeesi. He voivat löytää virheitä, joita et itse huomaa.
 • Tulosta ja lue ääneen: Fyysisen kopion lukeminen ja tekstin ääneen lukeminen voivat auttaa havaitsemaan virheitä ja varmistamaan, että kirjeen sävy on oikea.

Räätälöi saatekirje työpaikkailmoituksen mukaan:

 • Tutustu yritykseen: Osoita kiinnostusta yritystä ja sen kulttuuria kohtaan. Tutki yrityksen verkkosivustoa ja sosiaalisen median kanavia.
 • Käytä avainsanoja: Viittaa työpaikkailmoituksessa mainittuihin avainsanoihin ja taitoihin. Tämä osoittaa, että olet lukenut ilmoituksen huolellisesti ja vastaat juuri heidän tarpeisiinsa.
 • Kustomoi jokainen kirje: Vältä käyttämästä yleistä saatekirjettä. Jokaisen työpaikan vaatimukset ovat erilaisia, joten muokkaa kirjeesi jokaisen hakemuksen mukaan.

Rakenna vahva aloitus ja lopetus:

 • Houkutteleva aloitus: Aloita kirjeesi voimakkaalla lauseella, joka herättää lukijan mielenkiinnon. Voit esimerkiksi mainita jonkin vaikuttavan saavutuksen tai kokemuksen.
 • Vahva lopetus: Lopeta kirjeesi kohteliaalla, mutta vakuuttavalla tavalla. Ilmaise innokkuutesi saada tilaisuus keskustella lisää ja kiitä lukijaa heidän ajastaan.

Käytä selkeää ja ammattimaista kieltä:

 • Vältä jargonia: Vaikka IT-ala voi olla täynnä teknisiä termejä, pyri käyttämään selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Muista, että kirjeen lukija ei välttämättä ole tekninen asiantuntija.
 • Pidä se tiiviinä: Vältä liian pitkiä lauseita ja monimutkaisia rakenteita. Pidä kirjeesi tiiviinä ja ytimekkäänä.

Keskity saavutuksiin ja konkreettisiin esimerkkeihin:

 • Käytä numeroita ja mittareita: Konkreettiset esimerkit, kuten "paransin asiakastyytyväisyyttä 20 % kuuden kuukauden aikana", ovat vaikuttavampia kuin yleiset väitteet.
 • Kerro tarina: Jos mahdollista, kerro lyhyt tarina tai esimerkki tilanteesta, jossa olet ratkaissut monimutkaisen ongelman tai saavuttanut merkittävän tavoitteen.

Muista henkilökohtainen brändäys:

 • Käytä ammattimaista sähköpostiosoitetta: Varmista, että sähköpostiosoitteesi on ammattimainen ja sisältää nimesi. Vältä epäammattimaisia osoitteita.
 • Visuaalinen ilme: Varmista, että saatekirjeesi ulkoasu on selkeä ja ammattimainen. Käytä yhtenäistä fonttia ja asettelua.

Mainitse pehmeät taidot ja asiakaspalveluosaaminen:

 • Korosta asiakaspalvelutaitoja: IT-tukihenkilön tehtävissä asiakaspalvelu on usein keskeisessä roolissa. Mainitse kokemuksesi asiakaspalvelusta ja kuinka olet auttanut asiakkaita ratkaisemaan ongelmia.
 • Ihmissuhdetaidot: Hyvät kommunikaatiotaidot, kärsivällisyys ja kyky työskennellä tiimissä ovat arvokkaita ominaisuuksia. Anna esimerkkejä tilanteista, joissa olet hyödyntänyt näitä taitoja.

Näiden vinkkien avulla voit parantaa saatekirjettäsi ja tehdä siitä vakuuttavamman. Muista, että saatekirjeesi on ensimmäinen mahdollisuus tehdä hyvä vaikutelma, joten panosta sen laatuun ja yksityiskohtiin.

it tukihenkilon

Täydellisen IT-tukihenkilön saatekirjeen laatiminen


Artikkelissa korostetaan, että ihanteellisen IT-tukihenkilön saatekirjeen tulee olla selkeä, ytimekäs ja kohdistettu rekrytoijalle. Keskeisiä kohtia ovat osaamisen ja kokemuksen esittely, konkreettisten esimerkkien käyttäminen sekä yrityksen ja tehtävän ymmärtämisen osoittaminen. Hakijan tuoma arvo kiteytyy hänen tekniseen osaamiseensa, ongelmanratkaisukykyynsä ja kykyynsä tukea yrityksen IT-tarpeita tehokkaasti.

Vahva saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä työpaikan saamisessa. Se antaa sinulle mahdollisuuden erottua muista hakijoista ja osoittaa, miksi juuri sinä olet paras valinta tehtävään. Panosta saatekirjeeseesi, sillä se on ensivaikutelma, jonka rekrytoija sinusta saa.

Muista mukauttaa saatekirje mallin mukaan omien kokemustesi ja taitojesi perusteella. Jokainen hakija on ainutlaatuinen, ja persoonallisen kirjeen avulla voit parhaiten tuoda esiin omat vahvuutesi ja potentiaalisi. Rohkeasti muokkaamaan ja hiomaan kirjeestäsi täydellinen!

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni