Näin Kirjoitat Täydellisen Saatekirjeen Ammattitaitoinen Työmies -hakemukseen

Hyvän Ammattitaitoinen Työmies -saatekirjeen kirjoittaminen on olennaisen tärkeää, kun haet kyseistä tehtävää. Saatekirje on ensimmäinen tilaisuus tehdä vaikutus potentiaaliseen työnantajaan ja erottua muista hakijoista. Se tarjoaa mahdollisuuden esitellä ammattitaitonsa, kokemuksensa ja motivaationsa työtehtävää kohtaan. Hyvin laadittu saatekirje voi avata ovia haastatteluun ja lopulta työpaikkaan, kun taas huolimattomasti kirjoitettu kirje saattaa estää etenemisen rekrytointiprosessissa.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Malli Ammattitaitoinen Työmies Saatekirjeelle

[Oma nimi]

[Osoite]

[Postinumero ja kaupunki]

[Sähköposti]

[Puhelinnumero]

[Työnantajan nimi]  
[Työnantajan osoite]  
[Postinumero ja kaupunki]  
[Sähköposti]  
[Puhelinnumero]  

[Päivämäärä]

Arvoisa [Työnantajan nimi],

Haluan ilmaista kiinnostukseni teidän avoinna olevaa Ammattitaitoinen Työmies -tehtävää kohtaan, jonka löysin [lähde, esim. yrityksen verkkosivuilta, työpaikkailmoitusportaali]. Olen vakuuttunut siitä, että taitoni ja kokemukseni vastaavat erinomaisesti tehtävän vaatimuksia, ja olisin innokas liittymään yritykseenne.

Olen toiminut rakennusalalla yli [x] vuotta ja minulla on laaja kokemus erilaisista työtehtävistä, kuten [mainitse keskeisiä taitoja, esim. betonointi, muuraus, kirvesmiestyöt]. Olen saanut kiitosta tarkkuudestani, ahkeruudestani ja kyvystäni työskennellä tehokkaasti myös paineen alla. Tehtävän kuvaus korostaa laadukkaan työnjäljen ja aikataulujen noudattamisen tärkeyttä, mikä on keskeinen osa omaa työskentelyfilosofiaani.

Aiemmissa työtehtävissäni olen saavuttanut merkittäviä tuloksia, kuten [mainitse saavutuksia, esim. onnistuneesti johdettuja projekteja, kustannussäästöjä, asiakastyytyväisyys]. Esimerkiksi [tarkempi esimerkki saavutuksesta] osoittaa kykyni johtaa projekteja tehokkaasti ja tuottaa korkealaatuista työtä. Uskon, että nämä kokemukset ja saavutukset voivat tuoda lisäarvoa yrityksellenne ja edistää projektienne onnistumista.

Olen tutustunut yrityksenne toimintaan ja arvostan erityisesti [mainitse jotain erityistä yrityksestä, esim. heidän sitoutumisensa laatuun, turvallisuuskäytännöt, innovatiivisuus]. Uskon, että yrityksenne tarjoaa erinomaisen ympäristön, jossa voin hyödyntää osaamistani ja kasvaa ammattilaisena. Lisäksi yrityksenne arvot ja työskentelytavat vastaavat hyvin omia periaatteitani.

Olen erittäin innokas keskustelemaan kanssanne lisää tästä mahdollisuudesta ja siitä, miten voin osaltani edistää yrityksenne menestystä. Kiitän teitä ajastanne ja mahdollisuudesta tulla huomioiduksi tähän tehtävään. Toivon, että voin tuoda osaamiseni ja kokemukseni yrityksenne käyttöön.

Ystävällisin terveisin,

Ammattitaitoinen Työmies: Saatekirjeen Rakenteen Tärkeys


Ammattitaitoinen tyomies


Ammattitaitoinen Työmies -tehtävää haettaessa saatekirjeen merkitys korostuu erityisesti uratavoitteiden saavuttamisessa ja työnhakuprosessin haasteiden voittamisessa. Hyvin jäsennelty saatekirje ei ainoastaan korosta hakijan ammattitaitoa ja motivaatiota, vaan myös viestii tämän kyvystä esittää asiansa selkeästi ja vakuuttavasti. Saatekirjeen ulkoasu ja rakenne ovat keskeisiä tekijöitä, jotka voivat erottaa hakijan muista kandidaateista ja tehdä ensivaikutelmasta positiivisen. Tässä artikkelissa syvennytään saatekirjeen ulkoasun ja rakenteen merkitykseen, antaen lukijalle eväitä onnistuneen työhakemuksen laatimiseen. Artikkelin tarkoituksena on inspiroida ja rohkaista työnhakijaa panostamaan saatekirjeensä visuaaliseen ilmeeseen ja rakenteelliseen selkeyteen, mikä voi olla ratkaisevaa urapolun seuraavassa vaiheessa.

Parhaat tervehdykset aloittaaksesi työhakemuksesi

Kun kirjoitat tervehdystä palkkaavalle johtajalle tai työnantajalle hakemuksessa Ammattitaitoinen Työmies -virkaa varten, on tärkeää olla kohtelias, ammattimainen ja selkeä. Tässä on muutamia esimerkkitervehdyksiä, joita voit käyttää:

 • Arvoisa [Yrityksen nimi] rekrytointitiimi,
 • Hyvä [Johtajan nimi],
 • Arvoisa [Yrityksen nimi] palkkaava johtaja,
 • Hyvä [Yrityksen nimi] henkilöstöhallinto,
 • Kunnioitettu [Yrityksen nimi] rekrytoija,
 • Arvoisa herra/rouva [Johtajan sukunimi],
 • Hyvät [Yrityksen nimi] rekrytointivastaavat,
 • Hyvä [Johtajan nimi] ja rekrytointitiimi,
 • Arvoisa [Yrityksen nimi] rekrytointipäällikkö,
 • Hyvä [Yrityksen nimi] henkilöstöosasto,

Valitessasi tervehdystä pyri huomioimaan yrityksen organisaatiorakenne ja kulttuuri. Esimerkiksi, jos tiedät yrityksen arvostavan muodollisuutta, valitse muodollisempi tervehdys. Toisaalta, jos yritys vaikuttaa rennommalta ja epämuodollisemmalta, voit valita hieman rennomman tervehdyksen. Muista myös aina tarkistaa kirjoitusasun ja nimien oikeinkirjoitus ennen lähettämistä.

Ammattitaitoinen tyomies


Avauskappale Ammattitaitoinen Työmies saatekirjeessä

Kun kirjoitat saatekirjeen avauskappaletta, on tärkeää tehdä vahva ensivaikutelma, joka herättää työnantajan mielenkiinnon. Ammattitaitoinen työmies voi saavuttaa tämän ilmaisemalla selkeästi ja konkreettisesti kiinnostuksensa kyseistä työpaikkaa kohtaan. Tässä kappaleessa hakijan tulisi myös mainita, miten hän on saanut tietää avoimesta työpaikasta.

Aloita ilmaisemalla innostuksesi ja kiinnostuksesi nimenomaan kyseistä työpaikkaa kohtaan. Tämä osoittaa, että olet aidosti kiinnostunut ja olet perehtynyt yritykseen sekä sen toimintaan. Voit esimerkiksi mainita, mikä yrityksen toiminnassa tai arvoissa vetoaa sinuun ja miksi juuri tämä työpaikka on sinulle merkityksellinen.

Seuraavaksi on tärkeää mainita, miten sait tiedon avoimesta työpaikasta. Tämä voi olla ilmoituksen kautta, yrityksen verkkosivuilta, sosiaalisen median kautta tai vaikka tuttavan suosituksesta. Tämä antaa rekrytoijalle käsityksen siitä, miten aktiivisesti ja monipuolisesti etsit työmahdollisuuksia.

Tämä lähestymistapa auttaa sinua erottumaan joukosta ja osoittaa selkeästi, että olet harkinnut tarkkaan, miksi haet juuri kyseistä työtehtävää kyseisessä yrityksessä.

Tässä on esimerkki siitä, miten avauskappale voisi näyttää:

Hyvä [Vastaanottajan nimi],

Olen erittäin kiinnostunut hakemaan avoinna olevaa työmiehen paikkaa yrityksessänne, josta sain tiedon paikallisessa sanomalehdessä julkaistusta ilmoituksesta. Uskon, että ammattitaitoni ja kokemukseni erilaisista rakennusprojekteista tekevät minusta sopivan kandidaatin tähän rooliin.


Ammattitaitoinen Työmies Olen kokenut ja ammattitaitoinen työmies, jolla on vahva tausta rakennus- ja kunnossapitotöissä. Olen työskennellyt useissa erilaisissa projekteissa, joissa olen saanut laaja-alaista kokemusta ja kehittänyt monipuolisia taitoja. Työskentelen tehokkaasti sekä itsenäisesti että osana tiimiä, ja minulla on vahva ongelmanratkaisukyky. Tunnen hyvin työmaiden turvallisuusmääräykset ja noudatan aina tarkasti annettuja ohjeita. Olen sitoutunut laadukkaaseen työnjälkeen ja pyrin aina ylittämään asiakkaiden odotukset. Uskon, että monipuolinen kokemukseni ja vahva ammattitaitoni tekevät minusta erinomaisen lisän tiimiinne.

Tässä saatekirjeen johdantokappaleessa on tärkeää korostaa, kuinka merkittävä rooli on Ammattitaitoisella Työmiehellä. On olennaista tuoda esiin, että Saatekirjeen pääkappaleet ovat avainasemassa vakuuttamaan työnantaja siitä, miksi juuri tämä henkilö on oikea valinta tehtävään. Hyvin kirjoitettu saatekirje ei ainoastaan esittele hakijan osaamista ja kokemusta, vaan se myös heijastaa hänen motivaatiotaan ja intohimoaan alaa kohtaan. Seuraavissa kappaleissa käsitellään perusteellisesti hakijan taustaa, taitoja ja saavutuksia, jotka tekevät hänestä erinomaisen kandidaatin avoinna olevaan tehtävään.

Ammattitaitoinen Työmies -kohteen saatekirjeen ensimmäisen kappaleen tulisi esitellä hakijan keskeiset taidot ja asiaankuuluva kokemus, jotka vastaavat haettavan työn vaatimuksia. Tämä kappale voi korostaa esimerkiksi hakijan pitkää kokemusta rakennusalalta, kykyä työskennellä itsenäisesti ja osana tiimiä, sekä taitoa käyttää erilaisia työkaluja ja laitteita tehokkaasti. Lisäksi kappaleessa voisi mainita hakijan aikaisemmat onnistuneet projektit, jotka osoittavat hänen kykynsä täyttää työn vaatimukset, kuten laadukkaiden töiden suorittaminen aikataulujen puitteissa ja turvallisuusohjeiden noudattaminen. Näin työnantaja saa heti alussa selkeän kuvan hakijan pätevyydestä ja siitä, miten hänen taitonsa vastaavat työn tarpeita.

Olen kokenut rakennusalan ammattilainen, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus monipuolisista projekteista, kuten uudisrakentamisesta ja saneerauksista. Hallitsen erinomaisesti niin betonointi-, muuraus- kuin puutyötkin, ja olen tottunut työskentelemään tiukkojen aikataulujen puitteissa varmistaen samalla korkean laadun. Näen, että nämä taidot ja kokemukseni sopivat täydellisesti yrityksenne tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Saatekirjeen toisessa kappaleessa Ammattitaitoisen Työmiehen tulisi esitellä erityiset saavutuksensa aiemmissa tehtävissä ja korostaa, miten nämä saavutukset voivat hyödyttää tulevaa työnantajaa. Esimerkiksi hän voisi mainita, kuinka hän on parantanut työtehokkuutta tai vähentänyt kustannuksia aiemmissa työtehtävissään. Lisäksi hänen tulisi tuoda esille, miten hänen kokemuksensa ja osaamisensa voivat auttaa ratkaisemaan tulevan työnantajan haasteita ja edistää yrityksen menestystä.

Arvoisa [Työnantajan nimi],

Olen toiminut rakennusalalla yli 10 vuoden ajan ja saavuttanut merkittäviä tuloksia useissa hankkeissa. Eräässä viimeisimmistä projekteistani johdin tiimiä, joka onnistui valmistamaan kerrostalon rakennustyöt kuukauden etuajassa ja 15% budjetoitua kustannusta alhaisemmin. Lisäksi olen suorittanut useita erikoiskoulutuksia, kuten betonirakenteiden vahvistamisen ja turvallisuusjohtamisen kursseja, mikä on parantanut työmaiden tehokkuutta ja turvallisuutta.

Uskon, että kokemukseni ja saavutukseni voivat tuoda merkittävää lisäarvoa tulevalle työnantajalleni. Pystyn tuomaan projekteihin tehokkuutta, kustannussäästöjä ja korkeaa laatua, jotka ovat avaintekijöitä menestyksessä.

Ystävällisin terveisin,

[Sinun Nimesi]


Ammattitaitoinen tyomies


Yhteenveto: Ammattitaitoisen Työmiehen Panos Menestykseenne

Hyvän päätöskappaleen merkitys saatekirjeessä on korvaamaton, sillä se jättää lukijalle viimeisen ja pysyvän vaikutelman hakijan ammattitaidosta ja motivaatiosta. Päätöskappaleessa on tärkeää ilmaista innostuneisuus mahdollisuudesta keskustella lisää haastattelussa, tarjota yhteystiedot jatkoyhteydenottoa varten ja kiittää mahdollisuudesta.

Tässä esimerkki päätöskappaleesta Ammattitaitoinen Työmies -saatekirjeeseen:

"Arvostaisin suuresti mahdollisuutta keskustella kanssanne tarkemmin siitä, miten taitoni ja kokemukseni voivat olla hyödyksi yrityksellenne. Olen erittäin innostunut ajatuksesta liittyä tiimiinne ja tuoda panokseni organisaatioonne. Voitte tavoittaa minut puhelimitse numerosta [puhelinnumerosi] tai sähköpostitse osoitteesta [sähköpostisi]. Kiitos ajastanne ja mahdollisuudesta, jonka olette antaneet minulle esitellä osaamistani. Odotan innolla yhteydenottoanne mahdollista haastattelua varten."

Tämä päätöskappale korostaa hakijan innostusta, tarjoaa selkeät yhteystiedot ja osoittaa kiitollisuutta mahdollisuudesta, jättäen näin positiivisen ja vakuuttavan vaikutelman.

Olen erittäin innoissani mahdollisuudesta tuoda ammattitaitoni ja kokemukseni yrityksenne käyttöön. Olisin kiitollinen mahdollisuudesta keskustella lisää siitä, miten voin olla avuksi tiimillenne. Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan innolla yhteydenottoanne.

Kiitollisuudella viimeistelty yhteistyö Ammattitaitoisen Työmiehen kanssa

Kohteliaisuuspuheenvuoro on merkittävä osa hakemusta, sillä se voi vahvistaa hakijan ammattimaista vaikutelmaa ja osoittaa kunnioitusta vastaanottajaa kohtaan. Kun kirjoitat kohteliaisuuspuheenvuoroa Ammattitaitoinen Työmies -nimiseen hakemukseen, on tärkeää, että säilytät kohteliaan ja asiallisen sävyn. Alla on esimerkki siitä, miltä tällainen kohteliaisuuspuheenvuoro voisi näyttää:

Arvoisa vastaanottaja,

Haluan kiittää teitä mahdollisuudesta hakea Ammattitaitoinen Työmies -asemaan yrityksessänne. Olen vakuuttunut siitä, että kokemukseni ja taitoni vastaavat hyvin hakemassanne tehtävässä vaadittuja ominaisuuksia. Työskentely yrityksessänne olisi minulle suuri kunnia, ja uskon, että voisin omalla panoksellani tuottaa merkittävää lisäarvoa tiimillenne.

Olen aina pyrkinyt tekemään työtäni intohimolla ja ammattitaidolla, ja olen valmis vastaamaan kaikkiin tehtävän tuomiin haasteisiin. Odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne tarkemmin siitä, miten voisin edistää yrityksenne tavoitteita.

Kiitos ajastanne ja harkinnastanne.


Ammattimaiset loppulausekkeet:

 • Vilpittömästi
 • Ystävällisin terveisin
 • Parhain terveisin
 • Kunnioittavasti
 • Kiitollisin terveisin
 • Lämpimin terveisin
 • Kunnioittaen
 • Parhain kiitoksin
 • Odottaen vastaustanne
 • Parhain yhteistyöterveisin

Valitsemalla sopivan loppulausekkeen voit varmistaa, että hakemuksesi jättää vastaanottajalle positiivisen ja ammattimaisen vaikutelman.

Ammattitaitoinen Työmies: Luotettava Valinta Projektiisi


Kun Ammattitaitoinen Työmies pohtii saatekirjeensä allekirjoitustapaa, hänen on otettava huomioon useita tekijöitä, jotka vaikuttavat kirjeen henkilökohtaisuuteen ja ammattimaisuuteen. Digitaalinen ja käsinkirjoitettu allekirjoitus tarjoavat molemmat omat etunsa ja haasteensa, jotka on syytä punnita tarkasti.

Ensinnäkin käsinkirjoitettu allekirjoitus tuo mukanaan käsityksen henkilökohtaisuudesta ja aitoudesta. Allekirjoitus on yksilöllinen ja voi viestiä vastaanottajalle, että lähettäjä on käyttänyt aikaa ja vaivaa henkilökohtaisen kosketuksen lisäämiseksi saatekirjeeseen. Käsinkirjoitettu allekirjoitus voi herättää mielikuvia perinteisestä ammattitaidosta ja käsityöläisyydestä, mikä voi olla erityisen arvokasta, jos Ammattitaitoinen Työmies haluaa korostaa perinteisiä arvoja ja henkilökohtaista sitoutumista.

Toisaalta digitaalinen allekirjoitus on nykyaikainen ja käytännöllinen vaihtoehto. Se voi viestiä ammattimaisuutta ja teknologista osaamista, mikä on tärkeää nykypäivän työelämässä. Digitaalinen allekirjoitus voidaan lisätä helposti sähköisiin dokumentteihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa viestintää. Lisäksi se varmistaa, että allekirjoitus on aina selkeä ja luettavissa, toisin kuin käsinkirjoitettu, joka saattaa joskus olla epäselvä. Digitaalinen allekirjoitus voi sisältää myös muita tietoja, kuten aikaleiman, mikä lisää dokumentin luotettavuutta ja jäljitettävyyttä.

Yksi keskeinen seikka, jota Ammattitaitoinen Työmies voi harkita, on yrityskulttuuri ja vastaanottajan odotukset. Jos saatekirje lähetetään perinteikkäälle yritykselle tai henkilölle, joka arvostaa käsityötä ja perinteisiä arvoja, käsinkirjoitettu allekirjoitus voi olla parempi valinta. Se voi osoittaa kunnioitusta vastaanottajaa kohtaan ja lisätä kirjeen vaikuttavuutta. Jos taas kirje lähetetään moderniin ja teknologiaorientoituneeseen yritykseen, digitaalinen allekirjoitus saattaa olla sopivampi, sillä se heijastaa lähettäjän sopeutumiskykyä ja ajanmukaisuutta.

Lopuksi on syytä pohtia myös käytännöllisyyttä ja turvallisuutta. Digitaalinen allekirjoitus on nopeampi ja varmempi tapa, joka vähentää riskiä, että allekirjoitus katoaa tai muuttuu matkan varrella. Se on myös helpompi integroida osaksi sähköistä viestintää ja dokumentinhallintajärjestelmiä.

Kaiken kaikkiaan Ammattitaitoinen Työmies voi päätyä joko digitaaliseen tai käsinkirjoitettuun allekirjoitukseen sen mukaan, mikä parhaiten vastaa tilanteen erityisvaatimuksia ja viestii toivotun vaikutelman vastaanottajalle. Molemmilla vaihtoehdoilla on omat vahvuutensa, ja valinta riippuu pitkälti siitä, millaisen kuvan lähettäjä haluaa antaa itsestään ja ammattitaidostaan.

Ammattitaitoinen tyomies


Hyödyllisiä vinkkejä saatekirjeen kirjoittamiseen ammattilaiselle työmiehelle


Kun kirjoitat saatekirjettä Ammattitaitoinen Työmies -tyyppiseen hakemukseen, on tärkeää kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja varmistaa, että kirje edustaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Seuraavassa on lisävinkkejä ja hyviä käytäntöjä, joita voit hyödyntää:

Virheiden oikoluku:

 • Tarkista kielioppi ja oikeinkirjoitus: Virheet voivat antaa epäammattimaisen vaikutelman ja vähentää mahdollisuuksiasi saada työpaikka.
 • Käytä oikolukuohjelmia: Hyödynnä tekstinkäsittelyohjelmien oikolukutoimintoja ja online-työkaluja, kuten Grammarly tai Kielikello.
 • Pyydä toista henkilöä lukemaan kirjeesi: Ulkopuolinen voi huomata virheitä, joita et itse huomaa.

Selkeys ja johdonmukaisuus:

 • Käytä selkeää ja yksinkertaista kieltä: Vältä monimutkaisia lauserakenteita ja teknistä jargonia, ellei se ole välttämätöntä.
 • Pidä kirje lyhyenä ja ytimekkäänä: Keskity olennaisiin asioihin ja pyri pitämään kirje yhden sivun pituisena.

Räätälöi kirje työpaikan mukaan:

 • Tutki työnantajaa ja työtehtävää: Käytä aikaa ymmärtääksesi, mitä työnantaja arvostaa ja mitä tehtävä edellyttää.
 • Korosta relevantteja taitoja ja kokemuksia: Valitse esimerkkejä, jotka osoittavat, että olet juuri oikea henkilö kyseiseen tehtävään.

Aloitus ja lopetus:

 • Vahva aloitus: Aloita kirje kiinnostavalla tavalla, esimerkiksi mainitsemalla jokin saavutus tai motivaatiosi kyseistä tehtävää kohtaan.
 • Selkeä lopetus: Päätä kirje kohteliaasti, ilmaise kiinnostuksesi haastatteluun ja kerro, kuinka sinut voi tavoittaa.

Rakenne ja ulkoasu:

 • Käytä ammattimaista kirjeformaattia: Sisällytä yhteystietosi, päivämäärä, vastaanottajan nimi ja yhteystiedot.
 • Pidä tekstin rakenne johdonmukaisena: Käytä kappaleita ja väliotsikoita selkeyden lisäämiseksi.

Personointi:

 • Kohdista kirje nimetyllä vastaanottajalle: Vältä yleisiä tervehdyksiä, kuten "Hyvä vastaanottaja". Yritä löytää kirjeen vastaanottajan nimi.
 • Osoita aidosti kiinnostusta: Näytä, että olet perehtynyt yrityksen toimintaan ja arvostuksiin.

Tukevat dokumentit:

 • Viittaa liitteisiin: Mainitse saatekirjeessä, jos olet liittänyt mukaan ansioluettelon, suosituskirjeitä tai muita tukevia dokumentteja.
 • Tarkista liitteet: Varmista, että kaikki mainitut liitteet ovat mukana ja oikein nimettyjä.

Positiivinen sävy:

 • Ole itsevarma mutta nöyrä: Korosta vahvuuksiasi ja saavutuksiasi, mutta vältä ylimielisyyttä.
 • Käytä positiivista kieltä: Valitse sanasi huolellisesti ja vältä negatiivisia ilmauksia.

Palaute ja kehitys:

 • Pyydä palautetta: Ennen lähettämistä, pyydä luotettavaa henkilöä antamaan palautetta kirjeestäsi.
 • Kehity jatkuvasti: Ota saatu palaute huomioon ja tee tarvittavia parannuksia tulevia saatekirjeitä varten.

Ajankohtaisuus:

 • Lähetä kirje ajoissa: Varmista, että kirje saapuu työnantajalle ennen hakemuksen määräaikaa.
 • Päivitä sisältö tarvittaessa: Jos työnhakuprosessi kestää pitkään, päivitä kirje tarvittaessa uusilla tiedoilla tai kokemuksilla.

Näitä vinkkejä noudattamalla voit varmistaa, että saatekirjeesi on ammattimainen, selkeä ja tehokas, ja että se antaa sinusta parhaan mahdollisen ensivaikutelman työnantajalle.

Ammattitaitoinen tyomies


Loppuajatuksia Ammattitaitoisen Työmiehen Saatekirjeen Kirjoittamisesta


Johtopäätös artikkelista, joka käsittelee ihanteellisen Ammattitaitoinen Työmies -saatekirjeen kirjoittamista:

Artikkeli korostaa, että hyvin laadittu saatekirje on avainasemassa, kun haetaan työtä ammattitaitoisena työmiehenä. Keskeisiä kohtia ovat selkeä ja kohdennettu viestintä, konkreettisten esimerkkien käyttö omista saavutuksista ja taitojen esittely suhteessa haettavaan tehtävään. Hakijan tuoma arvo korostuu siinä, että hän osoittaa olevansa luotettava, tehokas ja monipuolinen ammattilainen, joka kykenee tuomaan lisäarvoa työnantajalle.

Vahva saatekirje voi olla ratkaiseva tekijä työnhaussa, sillä se antaa työnantajalle ensivaikutelman hakijan motivaatiosta ja ammattitaidosta. Se voi nostaa hakijan esiin muiden joukosta ja avata ovia haastatteluihin, joissa voi vakuuttaa lopullisesti osaamisensa.

Kannustamme kaikkia työnhakijoita mukauttamaan esitettyä mallia omien kokemustensa ja saavutustensa pohjalta. Jokainen saatekirje on mahdollisuus kertoa oma tarinansa, joten hyödynnä se ja tee vaikutus tulevaan työnantajaasi!

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni