Varastotyöntekijän CV - Opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Hyvän varastotyöntekijän ansioluettelon kirjoittaminen on tärkeä askel työnhakumatkallasi. Kun kirjoitat ansioluetteloasi, muista viitata työnkuvaukseen ja korosta kaikki vaatimukset täyttävät taidot, palkinnot ja todistukset. Kannattaa myös sisällyttää otsikko tai tiivistelmä, josta käy selvästi ilmi tavoitteesi ja pätevyytesi.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Varastotyöntekijän CV esimerkki

Mikko Mallikas
Kotikatu 1, 00100 Helsinki
+358 40 1234 567
mikko.mallikas@email.com
Linkedin.com/in/mikko.mallikas

Yhteenveto

Ahkera ja luotettava varastotyöntekijä, jolla on viiden vuoden kokemus nopeatempoisesta ympäristöstä. Todistetusti kykenee hoitamaan useita tehtäviä samanaikaisesti ja noudattamaan määräaikoja. Taitava käyttämään trukkeja ja muita varastolaitteita.

Koulutus

Logistiikan perustutkinto, StadinAO, Helsinki
Kesäkuu 2008

Kokemus

Haikun halli, varastotyöntekijä
Tammikuu 2017 - Nykyinen

 •  Käyttänyt manuaalista kuormatrukkia tuotteiden siirtämiseksi koko varastossa ja lastannut/purkanut kuorma-autoja toimitusta varten.
 •  Huolehti työalueen, laitteiden ja työtehtävissä käytettyjen työkalujen siisteydestä.
 •  Noudatti kaikkia turvallisuusmenettelyjä työtehtäviä suorittaessaan ja ilmoitti välittömästi kaikista vaarallisista olosuhteista tai käytännöistä.
 •  Oli yhteydessä esimieheen kaikista työtehtävien aikana mahdollisesti ilmenevistä ongelmista ja suoritti annetut tehtävät esimiesten asettamissa määräajoissa.
 •  Suoritti tarvittaessa muita asiaan liittyviä työtehtäviä, kuten haarukkatrukin käyttöä, lastauslaiturin käyttöä jne., noudattaen aina asianmukaisia turvallisuusohjeita.

Konepakkaamo, varastotyöntekijä
tammikuu 2012 - joulukuu 2016

 •  Lastasi ja purki rahtia jakeluautoista varmistaen, että tavara toimitettiin ajallaan.
 •  Ylläpitänyt järjestäytynyttä varastoa lajittelemalla saapuvat lähetykset ja määrittelemällä, mitkä tuotteet tulisi sijoittaa hyllyihin.
 •  Käyttänyt trukkia turvallisesti lastatessaan ja purkaessaan toimituksia; estänyt yrityksen omaisuuden vahingoittumisen tai rikkoutumisen.
 •  Varmisti, että kaikki varastolaitteet (hissit, kuljetinhihnat jne.) pysyivät hyvässä toimintakunnossa.
 •  Piti kirjaa varastotasoista ja varmisti, että varastoissa oli aina asiakkaiden tilauksia varten tarvittavia materiaaleja

Hallihommat, trukkien kuljettaja
tammikuu 2009 - joulukuu 2011

 •  Kuormasi ja purki kuorma-autoja, joissa oli kuormalavoille pakattuja tuotteita, käyttäen istumahaarukkaa ja kuormalavahissiä.
 •  Pinoi ja nouti kuormalavoja jopa 30 jalan korkuisista hyllyistä istumahaarukkaa käyttäen.
 •  Ylläpitänyt puhdasta ja turvallista työaluetta lakaisemalla, keräämällä roskia ja poistamalla roskia.

Sertifikaatit

trukkikortti, ajokortti, työturvallisuuskortti

Taidot

Alan tuntemus: Varastoturvallisuus, varastonhallinta, vastaanotto ja lähetys, trukkitoiminnot.
Tekniset taidot: Microsoft Office Suite, Quickbooks
Pehmeät taidot: Viestintä, tiimityöskentely, ajanhallinta, kekseliäisyys, tarkkaavaisuus yksityiskohtiin.

Seuraavat varastotyöntekijän ansioluettelomallit ja -esimerkit auttavat sinua kirjoittamaan ansioluettelon , joka tuo parhaiten esiin kokemuksesi ja pätevyytesi. Jos olet valmis hakemaan seuraavaa tehtävääsi, lue tämä artikkeli ja hyödynnä saamasi vinkit.

Valitse oikea pohja varastotyöntekijän ansioluettelolle

Ennen kuin ryhdyt kirjoittamaan ansioluetteloa, on tehtävä muutama asia. Ensimmäinen asia, joka kannattaa tehdä, on tutkia huolellisesti varastotyöntekijän työnkuva ansioluetteloa varten. Toiseksi on hyvä tutustua ainakin yhteen varastotyöntekijän ansioluettelon malliin, jotta saat käsityksen siitä, miten oma ansioluettelosi tulisi kirjoittaa. Ja lopuksi sinun on valittava oikea ansioluettelomalli varastotyöntekijälle.

Vaikka sekä työnkuvaus että varastotyöntekijän ansioluettelomallit löytyvät helposti verkosta, kaikki ei ole niin helppoa täydellisen mallin valinnassa. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua alkuun:

 • Käytä käänteiskronologista asettelua
 • Pidä se selkeänä, hyvin organisoituna ja ytimekkäänä
 • Ole harkittu fonttien ja kuvioiden valinnassa
 • Käytä riittävästi valkoista tilaa, jotta se pysyy silmäystävällisenä ja helppolukuisena.
 • Tallenna tiedosto PDF-muodossa (ellei avoimessa työpaikassa vaadita muuta).
 • Käytä yhtä ansioluettelon fonttia, kuten 10-12pt Didot tai Arial
 • Lisää nämä ansioluettelon kohdat: Otsikko, Tavoite, Kokemus, Koulutus, Taidot ja 1-2 bonusosiota.
 • Käytä 3cm:n marginaaleja.
 • Varastotyöpaikkojen ansioluettelon pituus on 1 sivu.

Ansioluettelon kirjoittaminen ilman kokemusta

Jos sinulla ei ole työkokemusta, on tärkeää tuoda esiin aiempia aktiviteetteja, taitoja ja muita kokemuksia, jotka osoittavat, että sinulla on ainutlaatuisia taitoja, ammattitaitoa ja pätevyyttä. Kun johtajat palkkaavat aloittelevia työntekijöitä, kaksi tärkeintä ominaisuutta, joita he etsivät ansioluettelostasi, ovat asenne ja soveltuvuus.

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

 • Asenne - positiivinen, ahkera ja sympaattinen persoonallisuus.
 • Kyky - kyky päästä nopeasti vauhtiin työssä.

Pidä nämä kaksi ominaisuutta mielessäsi ansioluetteloa laatiessasi ja lisää siihen kaikki asiaankuuluvat kokemukset, jotka osoittavat, että sinulla on asenne ja kyvykkyys tehtävään.

varastotyontekijan cv

Vaikka voi olla vaikeaa kirjoittaa varastotyöntekijän ansioluetteloa ilman kokemusta, se on mahdollista. Yksi hyödyllinen tapa on luetella mahdolliset hankitut taidot asiakaspalvelussa ja pakettien käsittelyssä. Lisäksi ansioluetteloon tulisi sisällyttää ensiapu- ja työturvallisuuskoulutus sekä muut asiaankuuluvat taidot ja todistukset.

Yhteystietojen lisääminen ansioluetteloon

Nimesi tulisi olla sivun suurin teksti ja sen tulisi olla asiakirjan yläosassa tai lähellä sitä.

Osoitteesi ei tarvitse sisältää kadunnimeä tai talon numeroa - kaupungin ja maakunnan mainitseminen riittää mainiosti.

Sähköpostiosoitteesi tulisi olla ammattimainen, mutta ei nykyinen työsähköpostiosoitteesi. Työsähköpostin käyttäminen henkilökohtaisiin projekteihin (työnhakuun) ei näytä hyvältä.

Sosiaalinen mediasi voidaan sisällyttää, jos sinulla on täysimittainen LinkedIn-sivu tai muu sosiaalisen median sivu, joka esittelee asiaankuuluvia taitojasi.

Laadi vakuuttava avauspuheenvuoro

Ansioluettelosi avausosan tulisi kertoa, miksi olet ihanteellinen ehdokas kyseiseen työpaikkaan, ja luetella tärkeimmät taitosi ja saavutuksesi. Tässä osiossa voi noudattaa kahta eri lähestymistapaa, jotka voit valita uratilanteestasi riippuen.

Uratavoitteeseen perustuva lähestymistapa näyttää, mitä hakija pyrkii saavuttamaan työstä. Siitä hyötyvät varastotyöntekijät, jotka hakevat aloituspaikkaa, vaihtavat uraa tai palaavat työelämään pitkän tauon jälkeen.

Tiivistelmälausuntomenetelmä on räätälöity työnantajan tarpeiden mukaan, eli sinun on valittava taidot, saavutukset ja muut pätevyydet, jotka vastaavat suoraan siihen, mitä tehtävässä vaaditaan.

Varastotyöntekijän kannattaa käyttää ansioluettelonsa avaamiseen uratavoitetta, sillä se ei edellytä hakijalta aiempaa kokemusta, vaan ainoastaan riittävää tietoa tehtävästä työstä.

Oletetaan, että olet aloitteleva työnhakija, joka haluaa tienata rahaa varastotyöntekijänä. Huomaa seuraavien esimerkkien avulla hyvän ja huonon uratavoitteen erot.

Huono esimerkki

"Olen vastavalmistunut ja etsin työtä varastotyöntekijänä yrityksessänne. Olen fyysisesti kykenevä nostamaan raskaita paketteja ja olen innokas oppimaan varastotyön tietotaitoa."


Yllä olevan esimerkin ehdokas ei kerro mitään asiaankuuluvia taitoja, jotka auttaisivat häntä suoriutumaan varastotyöntekijän tehtävistä.

Hyvä esimerkki

"Kekseliäs työntekijä, joka pystyy käyttämään trukkia ja jolla on yli vuoden kokemus varastoinnin organisoinnista ja varastonhallinnasta, aloitti harjoittelijana paikallisessa supermarketissa ja sai työpaikan kolmen kuukauden kuluttua. Etsii logistisen tietämyksen laajentamista ja kuljetus- ja pakkausmenettelyjen opettelua."


Koulutusosio

Varastotyöntekijältä ei yleensä vaadita erityistä pätevyyttä. Sinun tulisi kuitenkin aina sisällyttää koulutusosioon tärkeimmät saavutuksesi, erityisesti ne, joilla on merkitystä tehtävän kannalta.

Voit joko luetella korkeakoulututkintosi, tai jos et ole suorittanut korkeakoulututkintoa, lukiotutkintosi mainitseminen on hyväksyttävää.

Aloita aina viimeisimmistä tutkinnoista ja sisällytä mukaan kaikki suorittamasi täydennyskoulutus, kuten verkkokurssit. Jos sinulla ei ole lainkaan kokemusta tai sinulla on hyvin vähän varastotyöntekijän tehtävän kannalta merkityksellistä kokemusta, voit harkita koulutusosion sijoittamista yhteenvedon alle.

Totuus on, että sinulla ei todellakaan tarvitse olla mitään erityiskoulutusta, jotta voit toimia varastotyöntekijän ammattinimikkeessä. Jos kuitenkin todella haluat nousta korkeammalle muiden hakijoiden joukossa ja saada enemmän haastatteluja, sinun ei pidä koskaan unohtaa ansioluettelosi koulutusosion merkitystä.

Koulutusosio on yksi jokaisen ansioluettelon elintärkeistä peruselementeistä. Sen on oltava siellä, jotta voit kiinnittää rekrytoijan huomion ja erottua joukosta. On kuitenkin tärkeää jäsentää se oikein.

Tähän on lueteltu, mitä kuhunkin koulutuskohtaan kannattaa sisällyttää:

 • Koulun nimi ja sijainti
 • Opiskeluvuodet
 • Saavutettu koulutustaso

Muita vinkkejä, joita kannattaa ottaa huomioon koulutusosion kirjoittamisessa, ovat muun muassa seuraavat:

 • Jos olet vastavalmistunut, voit sijoittaa koulutusosion kokemusta käsittelevän osion yläpuolelle.
 • Mitä enemmän työkokemusta sinulla on, sitä lyhyempi koulutusosion tulisi olla.
 • Luettele koulutuksesi käänteisessä aikajärjestyksessä siten, että viimeisimmät ja korkeimmat tutkinnot ovat ensin.
 • Jos et ole vielä valmistunut, voit lisätä "Odotettu valmistumispäivä" kyseisen koulun kohdalle.
varastotyontekijan cv

Kokemus

Tärkein osa ansioluetteloa on kokemusosio. Rekrytoijat ja henkilöstöpäälliköt odottavat, että kokemuksesi luetellaan käänteisessä aikajärjestyksessä, mikä tarkoittaa, että sinun on aloitettava viimeisimmästä kokemuksestasi ja edettävä sitten taaksepäin.

Älä vain luettele työtehtäviäsi kunkin työtehtävän alle. Varmista sen sijaan, että useimmissa kohdissa käsitellään vaikuttavia saavutuksia aiemmista työpaikoista. Aina kun voit, käytä numeroita, jotta ansioluetteloasi lukeva henkilöstöpäällikkö voi ymmärtää saavutuksiasi.

Ei haittaa, jos et voi ilmoittaa tarkkoja prosenttilukuja tai dollarilukuja. On suuri ero jopa sen välillä, onko "johtanut varastotiimiä" vai "johtanut kuuden työntekijän varastotiimiä yhdeksän kuukauden projektin aikana".

Tärkeintä on varmistaa, että mainitsemasi kokemus liittyy hakemaasi työpaikkaan. Varmista työnkuvauksen avulla, että jokainen ansioluettelosi kohta on asianmukainen ja hyödyllinen.

Työnantajat näkevät mielellään numeroita ansioluettelossasi, koska ne auttavat havainnollistamaan kokemustasi ja saavutuksiasi.

Kun haluat osoittaa kokemuksesi varastotyöntekijänä, voit ajatella tehokkuutta, volyymia tai voittoa. Toisin sanoen, mikä tahansa säästetty aika, siirrettyjen tuotteiden määrä tai varastotoiminnan ansiosta säästetty tai ansaittu raha.

Väärin

Siirsi laatikot nopeasti määrättyihin paikkoihin.


Oikein

Rikkoi yrityksen ennätyksen yhdessä tunnissa siirrettyjen laatikoiden määrässä, yhteensä 250 laatikkoa.


Työkokemukseen tulisi sisältyä seuraavat asiat:

 • Yrityksen nimi
 • Työn nimi
 • Työvuodet
 • Sijainti
 • Työn kuvaus

Listaa taitosi varastotyöntekijän ansioluetteloon

Taitoja koskeva kohta on tärkeä osa ansioluetteloa. Se on yksi niistä osioista, joihin palkkaava johtaja kiinnittää eniten huomiota, joten sinun on osattava laittaa varastotyöntekijän taidot ansioluetteloon oikein.

Seuraavassa on muutamia vinkkejä:

 • Lue ensin varastotyöntekijän työnkuvaus
 • Sisällytä kuvaukseen sopivat avaintaitosi (pehmeät ja kovat taidot)
 • Käytä ansioluettelon avainsanoja päästäksesi läpi hakijaseurantajärjestelmästä
 • Todista osaamisesi bullet pointtien avulla (esim. kokemuksia tai koulutusta koskevissa kohdissa).

Ansioluettelosi taitoja koskevan osan tulisi sisältää työnkuvauksen tärkeimmät avainsanat, kunhan sinulla todella on kyseiset taidot. Jos et ole vielä aloittanut työnhakua, voit tarkastella ansioluetteloita saadaksesi käsityksen siitä, mitkä taidot ovat tärkeimpiä.

Seuraavassa on muutamia vinkkejä, jotka kannattaa pitää mielessä, kun kirjoitat ansioluettelosi taitoja koskevaa osiota:

 • Sisällytä 6-12 taitoa, jotka on esitelty luettelopisteiden muodossa.
 • Luettele lähinnä kovat taidot; pehmeät taidot ovat vaikeasti testattavissa.
 • Korosta työn kannalta tärkeimpiä taitoja.
 • Kovat taidot ovat yleensä tärkeämpiä rekrytoiville johtajille, koska ne liittyvät työpaikalla hankittuun tietämykseen ja erityiskokemukseen tietystä teknologiasta tai prosessista.
 • Myös pehmeät taidot ovat arvokkaita, sillä ne ovat hyvin siirrettävissä ja tekevät sinusta loistavan henkilön, jonka kanssa työskennellä, mutta niitä on mahdotonta todistaa ansioluettelossa.
 • Käytä ansioluettelon avainsanoja päästäksesi läpi hakijaseurantajärjestelmästä
 • Todista osaamisesi bullet pointtien avulla (esim. kokemuksia tai koulutusta koskevissa kohdissa).
varastotyontekijan cv

Tässä on luettelo tärkeimmistä varastotyöntekijän ansioluettelon taidoista (sekä pehmeistä että kovista):

 • Tarkkuus
 • Poiminta
 • Tehokkuus
 • Pakkaaminen
 • Nopeus
 • Puhdistuslaitteet
 • Tiimityö
 • Kirjanpito
 • Viestintätaidot
 • Matemaattiset taidot
 • Tarkkaavaisuus yksityiskohtiin
 • Kuorma-autojen lataaminen
 • Fyysinen kunto
 • Toimitus
 • Luotettava
 • Tietokonetaidot
 • Rehellinen
 • Kuormalavahaarukan käyttö
 • Taloudenhoito
 • Turvallisuustaidot
 • Vahva työmoraali
 • Pystyy nostamaan raskaita painoja

Esittele fyysistä kuntoasi

Yksi varastotyöntekijän menestyksen avaimista on fyysinen kunto ja kestävyys. Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla olympiaurheilija tehdäksesi vaikutuksen varaston johtoon. Sinun on vain osoitettava, että pystyt tekemään seisomisen, kävelyn, kumartumisen ja kyykistymisen kaltaisia toimintoja kahdeksan tai 12 tunnin työvuorojen aikana.

varastotyontekijan cv

Kaikki tätä suuremmat fyysisen kunnon taidot ovat vaikuttavia, ja ne voivat auttaa sinua erottumaan palkkaavien johtajien silmissä. Käytä kuitenkin harkintaa. Älä vain luettele, kuinka paljon osaat penkkipunnerrusta. Sen sijaan fyysinen kunto tavalla, joka liittyy varastotyöhön.

📌Vinkki:

Pehmeät taidot ovat tärkeitä, mutta yritä olla luettelematta niitä liikaa. Suosittelemme valitsemaan vain työn kannalta olennaisimmat pehmeät taidot.


Saatekirje

Hyvän varastohenkilökunnan saatekirjeen kirjoittaminen on tärkeä askel työnhakumatkallasi. Kun kirjoitat saatekirjettä, muista viitata työnkuvauksessa lueteltuihin vaatimuksiin. Viittaa kirjeessäsi olennaisimpiin tai poikkeuksellisimpiin pätevyyksiisi, jotta työnantajat näkevät, miksi olet sopiva tehtävään. Samalla tavalla kuin voit viitata ansioluettelonäytteisiin, seuraava varaston saatekirje-esimerkki auttaa sinua kirjoittamaan saatekirjeen, joka tuo parhaiten esiin kokemuksesi ja pätevyytesi.

Toimintaverbit varastotyöntekijän ansioluetteloon

Henkilöstöpäälliköt käyvät läpi kymmeniä hakemuksia, ja voi olla vaikeaa laatia varastotyöntekijän ansioluettelo, joka kiinnittäisi heidän huomionsa.

Yksi yksinkertainen tapa saada palkkaavan johtajan huomio on terävöittää kirjoitustasi käyttämällä toimintaverbejä.

Kuvaavien toimintaverbien valitseminen tekee ansioluettelostasi kiinnostavamman lukea, mutta se myös saa sinut erottumaan aktiivisempana työntekijänä, mistä voi olla vain hyötyä tällaisessa fyysisesti aktiivisessa työtehtävässä.

Seuraavassa on muutamia toimintaverbejä, joita voit käyttää varastotyöntekijän ansioluettelossasi:

 • Johtanut
 • Lastannut
 • Pakannut
 • Koordinoi
 • Mittaa
 • Suorittanut
 • Dokumentoi
 • Tarkkaili
 • Varastoi
 • Käsitellyt
 • Siirtänyt
 • Valvottu
 • Tarkistanut
 • Operoinut
 • Varmistanut

Tärkeimpiä asioita varastotyöntekijän ansioluettelon kirjoittamisessa

Kirjoita vaikuttavia luettelokohtia

Kun kirjoitat luettelokohtia, voi olla houkuttelevaa vain luetella vastuualueesi. Se ei kuitenkaan riitä tekemään vahvaa vaikutelmaa. Sen sijaan sinun pitäisi käyttää bullet pointteja osoittamaan arvosi käyttämällä erityisiä numeroita, tilastoja ja esimerkkejä.

Sen sijaan, että sanoisit esimerkiksi, että "hallinnoit varastoa", voisit esimerkiksi sanoa, että "vähensit varastoa 15 prosenttia parantamalla varastonhallintaa, mikä lisäsi tehokkuutta ja pienensi kustannuksia".

Toinen luetelmakohta on paljon vahvempi, koska siinä kerrotaan tarkat yksityiskohdat siitä, mitä teit, ja työsi tuloksista.

varastotyontekijan cv

Tunnista ja sisällytä asiaankuuluvat avainsanat

Hakijaseurantajärjestelmät (ATS) käyttävät varastotyöntekijän ansioluettelon avainsanoja skannatakseen ansioluettelot tiettyjen taitojen, kykyjen ja kokemuksen perusteella. Kun lähetät ansioluettelosi verkossa, ATS etsii siitä hakemaasi työpaikkaan liittyviä avainsanoja. Jos ansioluettelossasi ei ole riittävästi oikeita avainsanoja, ATS-järjestelmä ei välttämättä pysty asettamaan sinua parhaaksi hakijaksi.

Jos haluat varmistaa, että ansioluettelosi pääsee ATS:n ohi, käytä tätä luetteloa varastotyöntekijän avainsanoista lähtökohtana:

 • Varastotoiminta
 • Trukkien käyttö
 • Varastonhallinta
 • Toimitus ja vastaanotto
 • Varastonhallinta
 • Kuormalavahaka
 • Logistiikan hallinta
 • Toimitusketjun hallinta
 • Toimitus
 • Valmistus
 • Toiminnanohjaus
 • Jatkuva parantaminen
 • Kuorma-autojen kuormaus
 • Jakelukeskustoiminnot
 • Fyysinen työ
 • Tietojen syöttö
 • Varastonhallintajärjestelmät
 • Tilausten poiminta
 • Varaston prosessointi
 • Trukkikoulutus
 • Kansainvälinen logistiikka
 • LTL-kuljetukset
 • Tiimityö
 • Microsoft Access
 • Ajanhallinta
 • Toimitus- ja vastaanottotoiminnot
 • Johtaminen
 • 5S
 • Viestintä
 • Ongelmanratkaisu

Esittele teknisiä taitojasi

Varastotyöntekijät käyttävät teknologiaa monin tavoin tehdessään työtään. He tukeutuvat tietokoneisiin varaston skannaamisessa ja seurannassa ja käyttävät viivakoodiskannereita ja RFID-lukijoita tavaroiden seurantaan. Lisäksi varastotyöntekijät käyttävät usein varastonhallintaohjelmistoja varastotasojen seurantaan ja työntekijöiden ajoittamiseen.

varastotyontekijan cv

Jos sinulla on siis kokemusta jostakin näistä tekniikoista, muista mainita ne ansioluettelossasi. Ja jos ne eivät ole sinulle tuttuja, nyt on aika opetella ne!

Muista perussäännöt kun kirjoitat ansioluetteloa

Varmista, että ansioluettelosi on helppo selata läpi

Voit tehdä muutamia asioita, jotta ansioluettelosi olisi helpommin luettavissa, kuten tekstin kohdistaminen vasemmalle, vakiomuotoisen kirjasintyypin ja -koon käyttäminen sekä kokemustesi luetteloiminen kappaleiden sijasta luettelopisteillä. Käytä myös isoja ja lihavoituja kirjaimia ja lihavointia säästeliäästi ja pidä luettelot alle kahden rivin mittaisina. Lisäksi voit lisätä sivulle valkoista tilaa, jotta asiakirja on helpompi skannata.

Tiivistä

Pituuden suhteen ei ole olemassa yhtä ainoaa vastausta. Yleisesti ottaen ansioluettelo kannattaa kuitenkin pitää tiiviinä ja ytimekkäänä - enintään yksi tai kaksi sivua. Näin työnantajat saavat nopeasti ja helposti yleiskuvan osaamisestasi ja kokemuksestasi viemättä liikaa aikaa.

Jos sinulla on monen vuoden kokemus tai monimutkainen akateeminen historia, kahden sivun ansioluettelo voi olla sopivampi. Kun karsit ansioluetteloasi, keskity poistamaan tarpeettomat tiedot ja tekemään sisällöstäsi mahdollisimman virtaviivaista.

Tarkista

Ansioluettelon oikolukeminen on tärkeä vaihe, kun haluat varmistaa, että se näyttää parhaalta. On muutamia keskeisiä asioita, joita kannattaa tarkkailla: oikeinkirjoitus-, välimerkki- ja kielioppivirheet. Kannattaa myös olla tietoinen helposti sekoitettavista sanoista.

Ansioluettelosi oikeinkirjoituksen tarkistaminen on hyvä alku, mutta sinun kannattaa myös pyytää jotakuta toista oikolukemaan se puolestasi, jotta saat selville kaikki virheet, jotka ovat saattaneet jäädä sinulta huomaamatta.

Käytä tiivistelmää

Hyvin laadittu ansioluettelon tiivistelmä voi auttaa selittämään kokemuksesi ja tulevaisuuden tavoitteesi mahdollisille työnantajille. Korostamalla olennaisimpia taitojasi ja kokemuksiasi voit osoittaa, kuinka täydellisesti sovit tehtävään, jonka toivot saavasi. Lisäksi tiivistelmä voi olla hyvä tapa asettaa aiempi kokemuksesi ja tulevaisuuden tavoitteesi asiayhteyteen ja auttaa potentiaalisia työnantajia ymmärtämään, miten taitosi soveltuvat tehtävään, johon toivot pääseväsi.

varastotyontekijan cv

Usein kysytyt kysymykset

Miten kirjoitan CV:n varastotyöntekijän työpaikkaa varten?

Kuten varastotyöntekijän ansioluettelomallien kohdalla, ansioluettelosi tulisi sisältää ammatillisen yhteenvedon, työhistorian, taidot ja koulutuksen tai pätevyyden. Ammatillisessa yhteenvedossa tiivistetään lyhyesti kokemuksesi ja mahdolliset asiaankuuluvat pätevyydet. Työhistoriassasi tulisi luetella aiemmat työtehtävät ja lyhyt kuvaus vastuualueista. Taitoja koskevassa osiossa on luettelo asiaankuuluvista taidoista. Luettele lopuksi kaikki asiaankuuluvat koulutukset tai pätevyydet, erityisesti jos ne mainitaan työnkuvauksessa.

Mitkä ovat varastotyöntekijän tehtävät?

Varastotyöntekijät vastaavat ensisijaisesti lähetysten loppuunsaattamisesta käsittelemällä tilauksia. Tähän kuuluu tilausten ja työmäärän organisointi, poiminta ja pakkaaminen, pakettiautojen tai kuorma-autojen kuormaaminen ja purkaminen sekä raporttien laatiminen varaston hallintaa varten. Osana työtehtävääsi saatetaan myös vaatia varaston yleistä kunnossapitoa ja siivousta.

Mitä taitoja varastotyöntekijät tarvitsevat?

Varastotyöntekijöiden on oltava vähintään fyysisesti hyväkuntoisia, hyvin organisoituja ja luotettavia. Tarvitset erinomaista viestintää ja kykyä työskennellä hyvin tiimissä, puhumattakaan työterveyden ja -turvallisuuden tuntemuksesta, jotta voit suorittaa työtehtäväsi ilman vahinkoja.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni