Työnjohtajan CV - opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Tervetuloa lukemaan oppaamme työnjohtajan ansioluettelon laatimisesta ja suunnittelemisesta. Työnjohtajat ovat tärkeitä johtajia, joiden tehtävänä on johtaa ja ohjata työntekijöitä, jotta organisaation tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Suomessa on monia yrityksiä, jotka etsivät päteviä ja kokeneita työnjohtajia.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Työnjohtaja CV -esimerkki

Johanna Virtanen
Työnjohtaja
040 123 4567
johanna.virtanen@email.com  

Esimerkkikatu 1, 00100 Helsinki

Olen kokenut työnjohtaja, jolla on vahva kokemus teollisuuden ja rakennusalan projekteista. Olen menestyksekkäästi johtanut useita suuria projekteja, joissa olen saavuttanut aikataulutavoitteet, laadunvarmistuksen ja budjetin. Olen joustava, oma-aloitteinen ja tuloksellinen johtaja, joka keskittyy tiimityöhön ja avoimeen viestintään. Minulla on vankka kokemus esimiehenä ja kyky motivoida tiimiäni saavuttamaan parhaat tulokset.

Työkokemus

Työnjohtaja, Rakennusliike Oy, Helsinki toukokuu 2018 - nykyinen

 •  Johtanut useita rakennusalan projekteja, mukaan lukien asuinrakennukset, liikerakennukset ja toimitilat.
 •  Vastuussa projektien aikatauluista, budjetista ja laadunvarmistuksesta.
 •  Työskennellyt tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden, aliurakoitsijoiden ja asiakkaiden kanssa varmistaakseen projektien onnistumisen.
 •  Vastannut tiimin johtamisesta ja kehittämisestä.
 •  Osallistunut aktiivisesti projektien suunnitteluun, budjetointiin ja toteutukseen.

Vastaava työnjohtaja, Teollisuusliike Oy, Tampere toukokuu 2014 - huhtikuu 2018

 •  Johti monia suuria teollisuusprojekteja, joissa oli monimutkaisia tuotantojärjestelmiä.
 •  Vastuussa projektien aikatauluista, budjetista ja laadunvarmistuksesta.
 •  Työskennellyt tiiviissä yhteistyössä insinöörien, teknikoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
 •  Vastannut tiimin johtamisesta ja kehittämisestä.
 •  Osallistunut aktiivisesti projektien suunnitteluun, budjetointiin ja toteutukseen.

Koulutus

 •  Insinööri (AMK), Tampereen Teknillinen Yliopisto, 2010-2014

Taidot

 •  Erinomainen projektinhallintakyky, joka on auttanut minua
 •  johtamaan monia menestyksekkäitä projekteja.
 •  Vahva tiiminhallintataito, joka on auttanut minua motivoimaan ja johtamaan tehokasta tiimiä.
 •  Taitava neuvottelija, joka on onnistunut saavuttamaan sopimuksia edullisilla ehdoilla.
 •  Kokemusta budjetin laatimisesta ja hallinnasta sekä varmistamisesta, että projektit pysyvät aikataulussa ja budjetissa.
 •  Hyvät viestintätaidot, jotka mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin kaikkien sidosryhmien kanssa.

Kiinnostuksen kohteet:

 •  Urheilu ja liikunta
 •  Rakentaminen ja kunnossapito
 •  Musiikki ja elokuvat

Tämä opas auttaa sinua luomaan vaikuttavan ja ammattimaisen CV:n, joka erottuu enemmän kilpailijoista Suomen työmarkkinoilla ja auttaa sinua saavuttamaan uratavoitteesi.

Työnjohtajan CV:n laatiminen voi tuntua haastavalta, mutta oikealla lähestymistavalla se voi olla helppoa. Ansioluettelon tärkein osa on sen sisältö ja esitystapa. Tässä oppaassa käsitellään kaikki olennaiset asiat, jotka auttavat sinua luomaan houkuttelevan ja vaikuttavan ansioluettelon, joka erottuu muista hakijoista.

Oppaamme tarjoaa kattavan lähestymistavan ansioluettelon laatimiseen ja kattaa kaikki keskeiset osatekijät, kuten henkilötiedot, työkokemuksen, koulutuksen, taidot ja muut lisätiedot. Annamme myös käytännön vinkkejä ja neuvoja, joiden avulla voit erottua kilpailijoista.

Kuten tiedämme, esimiehet ovat organisaatioille tärkeitä ja siksi niille paikoille palkataan vain parhaita hakijoita. Hyvin kirjoitettu ansioluettelo voi auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja saamaan unelmiesi työnjohtajan työpaikan. Autamme sinua joka vaiheessa luomaan vaikuttavan ja ammattimaisen ansioluettelon, joka edustaa parhaita ominaisuuksiasi ja kokemustasi.

Lue lisää ja opi kaikki tärkeät asiat, jotka auttavat sinua luomaan vaikuttavan työnjohtajan CV:n, joka erottuu kilpailijoista.

Työnjohtaja CV

Suositukset saatavilla pyydettäessä

Mikä on työnjohtajan ansioluettelo ja miten se tulisi kirjoittaa?

Työnjohtajan CV on asiakirja, joka kertoo työnjohtajan työkokemuksesta, koulutuksesta ja taidoista. CV on tärkeä työkalu, kun etsitään uutta työpaikkaa, koska se auttaa työnantajia arvioimaan hakijan sopivuutta työpaikkaan.

Tässä on muutamia vinkkejä työnjohtajan CV:n kirjoittamiseen suomalaiselle yleisölle:

 • Aloita CV:si henkilötiedoilla, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Seuraavaksi esittele itsesi lyhyesti. Kirjoita lyhyt yhteenveto ammatillisesta kokemuksestasi, taidoistasi ja vahvuuksistasi. Tämä auttaa työnantajia saamaan käsityksen siitä, mitä tarjoat heidän organisaatiolleen.
 • Luettele koulutuksesi ja pätevyytesi. Työnjohtajien CV:ssä on yleensä hyödyllistä mainita rakennusalan koulutus, esimerkiksi rakennusinsinöörin tutkinto tai vastaava koulutus. Muut pätevyydet, kuten työturvallisuuskortti, voivat myös olla tärkeitä.
 • Kirjoita työkokemuksestasi. Mainitse kaikki aikaisemmat työpaikkasi työnjohtajana ja kuvaile lyhyesti vastuitasi ja saavutuksiasi. Ole erityisen tarkkaavainen työnjohtotehtävien yksityiskohdille, kuten tiimien hallinnalle, aikataulujen hallinnalle ja budjetin seurannalle. Mainitse myös saavutuksia, kuten aikataulujen alitukset tai onnistumiset laadun parantamisessa.
 • Korosta taitojasi. Työnjohtajan CV:ssä on tärkeää korostaa johtamistaitojasi ja kykyäsi kommunikoida tiimisi kanssa. Työnjohtajien tulisi myös pystyä ratkaisemaan ongelmia nopeasti ja tehokkaasti. Mainitse myös muita taitoja, jotka voivat olla tärkeitä työssäsi, kuten IT-taidot tai kielitaito.
 • Lopuksi, kerro lyhyesti kiinnostuksen kohteistasi, kuten harrastuksistasi tai vapaa-ajan toiminnasta. Tämä auttaa työnantajia näkemään, miten hyvin sovit heidän organisaatioonsa.

Muutamia muita vinkkejä:

 • Ole selkeä ja ytimekäs. Työnjohtajan CV:n tulisi olla selkeästi rakennettu, helppolukuinen ja siisti.
 • Sovella CV:si tehtävään. Lue työpaikkailmoitus huolellisesti ja mukauta CV:si vastaamaan työnantajan vaatimuksia ja odotuksia. Korosta niitä taitoja ja kokemuksia, jotka liittyvät suoraan työtehtäviin ja osoita, miten voit tuoda arvoa organisaatiolle.
 • Käytä konkreettisia esimerkkejä. Kun kuvaat työkokemustasi ja saavutuksiasi, käytä suoria esimerkkejä, jotta työnantaja voi saada paremman käsityksen siitä, mitä olet tehnyt ja millaisia tuloksia olet saavuttanut.
 • Ole rehellinen. Älä liioittele taitojasi tai kokemustasi. Työnantajat arvostavat rehellisyyttä ja luotettavuutta. Jos sinulla on vähemmän kokemusta, korosta sen sijaan muita vahvuuksiasi, kuten oppimiskykyäsi ja halua kehittyä.
 • Huolehdi oikeinkirjoituksesta ja kieliopista. Varmista, että CV:si on kirjoitettu virheettömällä suomen kielellä. Pyri välttämään liian teknistä tai ammattikieltä, joka saattaa olla vaikeaa ymmärtää muille kuin alalla työskenteleville.
 • Päivitä CV:si säännöllisesti. Tee se aina, kun hankit uutta kokemusta tai koulutusta. Näin varmistat, että CV:si on ajan tasalla ja voit hyödyntää sitä tehokkaasti uusien työpaikkojen etsinnässä.
Työnjohtaja CV

Muotoilu ja ulkoasu

Hyvä työnjohtajan ansioluettelo on selkeä ja helppolukuinen. Ansioluettelo kannattaa rakentaa selkeästi ja yksinkertaisesti, jotta työnantaja voi nopeasti saada käsityksen taidoistasi ja kokemuksestasi.

Muutamia vinkkejä ansioluettelon muotoiluun ja ulkoasuun:

 • Käytä selkeää fonttia ja riittävää väljyyttä tekstissä, jotta CV:si on helposti luettavissa. Suositeltavia fontteja ovat esimerkiksi Arial, Times New Roman tai Calibri.
 • Käytä otsikoita ja kappalejakoa, jotta CV:si rakenne on selkeä ja helposti hahmotettavissa.
 • Käytä luettelomuotoa taitojen ja saavutusten kuvailussa, jotta ne erottuvat selkeästi.
 • Käytä korostamista esimerkiksi lihavoimalla tai kursivoimalla tärkeitä kohtia, kuten työnimikkeitä ja saavutuksia.
 • Rajoita ansioluettelon pituutta yhteen sivuun, ellei työnantaja ole nimenomaan pyytänyt pidempää ansioluetteloa.
 • Varmista, että ansioluettelosi on selkeä ja yhtenäinen, käyttämällä samaa muotoilua ja fonttia koko dokumentissa.
 • Älä lisää kuvia tai muita graafisia elementtejä, ellei se ole erityisesti vaadittu työpaikkailmoituksessa.
 • Tarkista oikeinkirjoitus ja kielioppi huolellisesti, ja pyydä tarvittaessa jonkun toisen tarkistamaan ansioluettelosi ennen lähettämistä.

Yhteystiedot

Yhteystietojen kirjoittaminen on olennainen osa ansioluetteloa, sillä sen avulla mahdolliset työnantajat voivat ottaa sinuun yhteyttä nopeasti ja helposti. Tässä on osio siitä, miten yhteystiedot kirjoitetaan ansioluetteloon:

Kun haluat kirjoittaa yhteystietosi ansioluetteloosi, sinun on syytä pitää mielessäsi muutama asia. Varmista ensinnäkin, että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja täsmälliset. Näihin kuuluvat koko nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja fyysinen osoitteesi. Jos sinulla on ammatillinen verkkosivusto tai LinkedIn-profiili, voit lisätä myös nämä linkit.

Aloita lisäämällä koko nimesi ansioluettelosi alkuun. Tämän tulisi olla muuta tekstiä suuremmalla fontilla, jotta se erottuu. Lisää nimesi alle sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Jos sinulla on ammatillinen sähköpostiosoite, joka sisältää nimesi, kannattaa käyttää sitä henkilökohtaisen osoitteen sijaan.

Puhelinnumerossasi tulisi olla maakoodi ja suuntanumero sekä puhelinnumerosi. Varmista, että vastaajasi viesti on ammattimainen, jos mahdolliset työnantajat haluavat jättää viestin. Voit myös ilmoittaa fyysisen osoitteesi, mutta se on vapaaehtoinen. Jos lisäät osoitteesi varmista, että se on kirjoitettu selkeästi. Lisää sosiaalisen median linkki vain jos se sisältää työsi kannalta jotain oleellista.

Yhteystietojesi muotoilussa on varmistettava, että ne ovat helppolukuisia eivätkä vie liikaa tilaa ansioluettelossasi. Voit käyttää lihavoituja tai kursivoituja fontteja, jotta tietyt tiedot erottuvat, mutta vältä liian monen eri fontin tai fonttikoon käyttöä, sillä se voi saada ansioluettelosi näyttämään sekavalta ja epäammattimaiselta.

Lopuksi on tärkeää varmistaa, että yhteystietosi ovat helposti löydettävissä. Voit lisätä ne ansioluettelosi yläosaan tai erilliseen osioon ansioluettelosi alaosaan. Varmista joka tapauksessa, että ne ovat selkeät ja helppolukuiset, jotta mahdolliset työnantajat voivat ottaa sinuun yhteyttä nopeasti ja helposti.

Näitä vinkkejä noudattamalla voit kirjoittaa yhteystietosi ammattimaisesti, selkeästi ja helposti luettavaksi. Näin voit tehdä hyvän vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin ja lisätä mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

Tavoite tai tiivistelmä - kumpaa tulisi käyttää?

Yksi tärkeimmistä kohdista ansioluettelossa on sen tavoite- tai tiivistelmälausuma. Tässä voit antaa mahdollisille työnantajille lyhyen yleiskatsauksen taidoistasi, kokemuksestasi ja siitä, mitä etsit työltäsi. Lausuntoja on kahta päätyyppiä: tavoite- ja tiivistelmälausuntoja.

Tavoitelausuntoja käyttävät tyypillisesti aloittelevat työnhakijat tai ne, jotka haluavat vaihtaa uraa. Niiden on oltava lyhyitä ja ytimekkäitä, ja niissä on ilmoitettava selkeästi, millaista työtä etsit ja millaiset taidot ja kokemus tekevät sinusta sopivan kyseiseen työhön.

Tässä on esimerkki hyvästä tavoiteilmoituksesta:

Oikein
"Tavoite: Etsin markkinoinnin aloittelevaa työpaikkaa, jossa voin soveltaa vahvoja viestintätaitojani ja luovuuttani yrityksen brändin kasvattamiseen."

Toisaalta huono esimerkki tavoiteilmoituksesta olisi jotakuinkin tällainen:

Väärin
"Tavoite: Haluan työskennellä yrityksessä, joka maksaa minulle paljon rahaa ja antaa minulle paljon lomaa.".

Tämä lausunto on liian epämääräinen eikä anna mitään viitteitä siitä, mitä taitoja tai kokemusta työnhakijalla on tarjota.

Tiivistelmälausuntoja taas käyttävät kokeneemmat työnhakijat, joilla on paljon taitoja ja kokemusta esiteltävänä. Niiden tulisi olla pidempiä kuin tavoitelausumien, ja niiden tulisi antaa yksityiskohtaisempi yleiskuva työnhakijan taustasta ja pätevyydestä.

Tässä on esimerkki hyvästä tiivistelmästä:

Oikein
"Yhteenveto: Tuloshakuinen markkinoinnin ammattilainen, jolla on yli 5 vuoden kokemus onnistuneiden kampanjoiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Taitava sekä perinteisissä että digitaalisissa markkinointistrategioissa, ja hänellä on todistetusti kokemusta myynnin ja brändin tunnettuuden lisäämisestä. Etsin johtavaa markkinointitehtävää, jossa voin hyödyntää taitojani liiketoiminnan kasvun edistämiseksi."

Huono esimerkki tiivistelmälausunnosta olisi jotakuinkin tällainen:

Väärin
"Yhteenveto: Olen työskennellyt vuosien varrella monissa eri tehtävissä ja minulla on paljon kokemusta. Palkkaa minut, koska olen paras."

Tämä kuulostaa liian yleiseltä, eikä siinä anneta mitään erityisiä yksityiskohtia työnhakijan taidoista tai kokemuksesta.

Kun haluat päättää, käytätkö tavoite- vai tiivistelmälausumaa, on tärkeää ottaa huomioon kokemuksesi taso ja se, minkä tyyppistä työpaikkaa haet. Jos olet vasta aloittamassa urasi tai haluat vaihtaa uraa, tavoitelausunto voi auttaa selventämään tavoitteitasi ja tehdä mahdollisille työnantajille selväksi, millaista työtä etsit. Jos taas sinulla on paljon kokemusta ja haet ylempään tehtävään, yhteenvetoilmoitus voi auttaa esittelemään taitosi ja pätevyytesi yksityiskohtaisemmin.

Työnjohtaja CV

Työkokemus

Tässä osiossa voit esitellä aiempia työtehtäviäsi, vastuualueitasi ja saavutuksiasi ja osoittaa, miten kokemuksestasi voi olla hyötyä yritykselle johon haet. Seuraavassa on esimerkkejä hyvistä ja huonoista työkokemusta käsittelevistä osioista.

Hyvä esimerkki:

Oikein
Työnjohtaja Kone Corporation | Toukokuu 2018 - Nykyinen työpaikka
 • Vastaa monimutkaisten projektiliiketoimintojen toteuttamisesta ja hallinnoinnista.
 • Johti tiimiä sujuvasti, minkä tuloksena saavutettiin projektiaikataulut ja alitettiin budjetti.
 • Kasvatti myyntiä 30 % yhteistyössä myyntitiimin kanssa.

Tässä esimerkissä tehtävänimike on ilmoitettu selkeästi yhdessä yrityksen nimen kanssa ja työaika on ilmoitettu selkeästi. Vastuualueet ja saavutukset tuodaan selkeästi esiin ja työn tulokset eritellään tarkasti.

Huono esimerkki:

Väärin
Työnjohtaja Kone Corporation
 • Vastaa tiimin johtamisesta.

Tässä esimerkissä työn päivämäärät puuttuvat ja vastuualueet ovat liian epämääräisiä eikä niistä anneta yksityiskohtaista tietoa työstä tai sen tuloksista.

Kun kirjoitat työkokemusta koskevia kohtia, on tärkeää olla yksityiskohtainen ja antaa mahdollisimman paljon tietoa aiemmista työpaikoistasi. Käytä bullet pointteja, jotta voit jakaa vastuualueesi ja saavutuksesi helposti luettaviin osiin. Käytä merkityksellisiä avainsanoja, jotka liittyvät haettavaan työpaikkaan.

Muista myös muokata työkokemusta koskeva kohta hakemaasi työpaikkaan sopivaksi. Jos työpaikka edellyttää erityisiä taitoja tai kokemusta, tuo ne esiin työkokemusosiossa. Vältä mainitsemasta epäolennaista kokemusta tai vastuualueita, jotka eivät liity hakemaasi työpaikkaan.

Koulutus

CV:n koulutusosio auttaa työnantajia ymmärtämään koulutustaustasi ja pätevyytesi. Tässä kohdassa voit luetella kaikki suorittamasi koulutusohjelmat, tutkinnot, kurssit ja todistukset.

Aloita korkeimmasta koulutustasostasi. Jos sinulla on esimerkiksi maisterin tutkinto, aloita siitä ja jatka sitten alemman tason tutkinnoilla, kuten kandidaatin tutkinnolla.

Mainitse koulutusohjelmasi nimi.

Esimerkiksi
Oikein
"taloustieteen maisterin tutkinto" tai "markkinoinnin kandidaatin tutkinto".

Kerro oppilaitoksen nimi ja sijainti, jotta työnantajat voivat helposti tarkistaa tiedot.

Esimerkiksi
Oikein
"Helsingin yliopisto, Helsinki, Suomi".

Ilmoita valmistumispäivämäärä, jotta työnantajat näkevät, kuinka tuore koulutus on.

Esimerkiksi
Oikein
"syyskuu 2016 - toukokuu 2020".

Jos olet suorittanut merkittäviä kursseja tai saavutuksia koulutusohjelmasi aikana, mainitse ne erikseen.

Esimerkiksi:
Oikein
"Osallistuin palkittuun projektinhallintakurssiin" tai "Sain tunnustuksen korkeista opintosuorituksista".

Mainitse merkitykselliset tutkinnot, jotka ovat erityisen merkityksellisiä haettavan työpaikan kannalta, mainitse ne erikseen. Näin osoitat työnantajalle, että sinulla on työn edellyttämät taidot ja pätevyys.

Jos olet osallistunut työn kannalta merkitykselliseen täydennyskoulutukseen tai ammatilliseen kehittymiseen, mainitse se koulutusosassa. Näin voit osoittaa, että pyrit jatkuvasti kehittämään taitojasi ja pysyt ajan tasalla alasi kehityksestä.

Mikäli sinulla on erityisosaamista jollakin tietyllä alalla, josta voisi olla hyötyä tulevassa työssä, mainitse se koulutusosiossa.

Esimerkiksi
Oikein
"Digitaalisen markkinoinnin tutkinto" tai "Projektinhallinnan kurssi".

Työnjohtaja CV

Taidot

Taitoja koskeva osio antaa työnantajalle käsityksen siitä, millaisia taitoja ja pätevyyksiä hakijalla on annettavana kyseiseen tehtävään. Tämä on tärkeä osa työnjohtajan ansioluetteloa. Taitoja koskeva osio on myös tärkeä keino erottua muista hakijoista ja osoittaa, että olet sopiva tehtävään.

Johtamistaidot ovat tärkeä osa työnjohtajan taitoja. Työnjohtajan on kyettävä johtamaan tiimiä tehokkaasti ja varmistettava, että kaikki työskentelevät yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Hakijan tulisi osoittaa tiimin johtamistaitoja, mukaan lukien valmentavan johtamisen käyttö, joka perustuu tiimityöhön ja korostaa yhteistyön merkitystä.

Työnjohtaja vastaa projektinhallinnasta, resurssien hallinnasta, aikataulutuksesta, budjetoinnista ja raportoinnista. Työnjohtajan tulisi osoittaa taitonsa projektinhallinnassa ja käyttää erilaisia projektinhallintatyökaluja, kuten Asanaa ja Trelloa.

Turvallisuustaidot ovat myös tärkeitä työnjohtajalle. Työnjohtaja vastaa työmaan turvallisuusvalvonnasta ja riskienhallinnasta. Työnjohtajan olisi osoitettava pätevyytensä turvallisuuskoordinaattorina ja tunnettava erilaiset turvallisuusmääräykset ja -käytännöt, kuten työturvallisuuslaki ja Työterveyslaitoksen ohjeet.

Työnjohtaja tarvitsee hyvät viestintätaidot, jotta hän pystyy viestimään selkeästi ja tehokkaasti sekä suullisesti että kirjallisesti. Esimiehen tulisi osoittaa osaavansa käyttää erilaisia viestintävälineitä, kuten sähköpostia, tekstiviestejä ja tiimikokouksia.

Työnjohtajan on tunnettava erilaisia teknisiä töitä, kuten hitsaus-, putki- ja sähkötöitä. Työnjohtajan on osattava lukea teknisiä piirustuksia ja käyttää erilaisia työkaluja ja laitteita.

Kovia taitoja:

 • Projektinhallinta
 • Turvallisuuskoordinaattorin pätevyys
 • Tekninen osaaminen (esim. sähköistys, putkistojen asennus, hitsaus)
 • Laite- ja työkalutuntemus
 • Laskutus- ja budjetointitaidot
 • Työsuojelumääräysten tuntemus
 • Tietokonetaitojen hallinta (esim. MS Office, projektipohjaiset ohjelmistot, CAD)

Pehmeitä taitoja:

 • Johtajuustaidot
 • Tiimityöskentelytaito
 • Konfliktienratkaisutaito
 • Kommunikointitaito
 • Organisointitaito
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Aikataulutus- ja priorisointitaito
 • Motivointitaito
 • Valmentava johtamistyyli
 • Empatia ja kyky asettua toisen henkilön asemaan.
Työnjohtaja CV

Lisäosiot

On myös tärkeää sisällyttää palkkaavan johtajan ansioluetteloon ylimääräisiä osioita, jotta hakija voi esitellä taustansa ja kokemuksensa kattavasti. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä lisäosioista, joita esimiehen kannattaa harkita lisäävänsä ansioluetteloonsa:

 • Koulutus: Koulutusosion avulla hakija voi selittää, mitä pätevyyksiä, kurssitöitä ja muuta koulutusta hänellä on. Tämä auttaa osoittamaan, että hakijalla on työn edellyttämät taidot ja pätevyys.
 • Työkokemus: Työkokemusosio on yleensä ansioluettelon tärkein osa. Tässä osiossa kerrotaan työhistoriasta, aiemmista tehtävistä ja vastuualueista sekä saavutuksista. Työkokemusosio auttaa antamaan kattavan kuvan hakijan ammatillisesta taustasta.
 • Suositukset: Referenssiosio sisältää niiden henkilöiden yhteystiedot, jotka voivat vahvistaa hakijan taidot ja kyvyt. Hakija voi pyytää ansioluetteloon lisättäväksi suosituksia aiemmilta työnantajilta tai muilta ammattilaisilta. Referenssit antavat työnantajalle lisävarmuutta hakijan soveltuvuudesta tehtävään.
 • Kielet: On kannattavaa kertoa, jos osaat puhua muitakin kuin pelkkää äidinkieltäsi. Voit laittaa osaamistasosi ja niin monta kieltä mitä puhut sujuvasti.
 • Harrastukset: Vaikka harrastuksilla ei välttämättä ole suoraa merkitystä työn kannalta, ne voivat kertoa hakijan persoonallisuudesta ja sitoutumisesta. Harrastukset voivat antaa kuvan hakijan kyvystä ylläpitää tasapainoista elämäntapaa ja kehittää muita taitoja, joista voi olla hyötyä työpaikalla.

Näin ollen lisäosiot ovat tärkeitä, jotta voidaan osoittaa hakijan taitojen monipuolisuus ja laaja-alaisuus. Eri lisäosien avulla hakija voi erottua muista hakijoista ja osoittaa ainutlaatuisuutensa.

Saatekirje

Työhakemuksen tärkein osa on hakijan kirjoittama henkilökohtainen saatekirje, jossa hän kertoo hakemuksensa syistä ja korostaa omaa osaamistaan. Alla on joitakin vinkkejä siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun kirjoitat saatekirjettä.

 • Aloita vahvasti: Kirjoita hakemuksen alkuun vakuuttava ja innostava aloitus. Voit aloittaa kertomalla, mikä sai sinut hakemaan kyseistä tehtävää ja miksi uskot olevasi sopiva henkilö tehtävään. Tärkeää on, että huomio kiinnitetään heti alusta alkaen.
 • Kerro työkokemuksestasi: Työnjohtajan tehtävään hakiessa tärkeintä on kertoa oma työkokemus ja saavutukset alalla. Kerro, millaisia projekteja olet aikaisemmin johtanut ja millaisia tuloksia olet saavuttanut. Tämä osoittaa työnantajalle, että olet kokenut ja ammattitaitoinen työnjohtaja.
 • Korosta omia vahvuuksiasi: Korosta saatekirjeessäsi omia vahvuuksiasi, jotka sopivat tehtävänkuvaan. Kerro esimerkiksi omasta organisointikyvystäsi, ongelmanratkaisukyvystäsi, johtamistyylistäsi ja yhteistyötaidoistasi. Osoita, että tunnet alan ja osaat toimia tehokkaasti erilaisissa tilanteissa.
 • Ole henkilökohtainen: Saatekirjeessä on tärkeää näyttää oma persoona ja kertoa miksi juuri sinä olet sopiva tehtävään. Kerro lyhyesti esimerkiksi omasta taustastasi, harrastuksistasi ja mielenkiinnon kohteistasi. Tämä auttaa työnantajaa saamaan kuvan sinusta henkilönä ja siitä, millainen olisit työyhteisön jäsenenä.
 • Lopeta vahvasti: Kirjoita loppuun vakuuttava lopetus, joka muistuttaa työnantajaa siitä, miksi juuri sinun pitäisi saada tehtävä. Kerro, miten innostunut olet tehtävästä ja että olet valmis ottamaan vastaan uusia haasteita. Lopetus on viimeinen vaikutelma, jonka jätät hakemuksestasi, joten sen tulee olla vakuuttava.

Saatekirjeen kirjoittaminen voi tuntua haastavalta, mutta kun käytät näitä vinkkejä, voit helposti erottua joukosta. Muista, että työhakemus on sinun mahdollisuutesi esitellä oma osaamisesi ja näyttää, että olet sopiva henkilö tehtävään. Työnjohtajan tehtävään hakeminen edellyttää vakuuttavaa ja henkilökohtaista saatekirjettä, joka korostaa omaa työkokemusta ja osaamista.

Työnjohtaja CV

Tärkeimmät kohdat

Tässä ovat tärkeimmät kohdat, jotka on hyvä pitää mielessä työnjohtajan ansioluetteloa kirjoittaessa:

 • Korosta työkokemustasi: Työkokemuksesi on työnjohtajana ratkaisevan tärkeä, joten listaa se käänteisessä aikajärjestyksessä aloittaen viimeisimmästä työstäsi.
 • Korosta johtamistaitojasi: Työnjohtajan työhön kuuluu tiimin johtaminen ja hallinnointi, joten tuo ansioluettelossasi esiin johtamistaitosi ja kokemuksesi.
 • Luettele tekniset taitosi: Toimialasta riippuen työnjohtajalla voi olla oltava erityisiä teknisiä taitoja tai todistuksia, joten muista luetella kaikki asiaankuuluvat tekniset pätevyydet.
 • Mainitse koulutustaustasi: Luettele koulutuksesi, mukaan lukien kaikki asiaankuuluvat kurssit tai todistukset.
 • Esittele ongelmanratkaisukykysi: Työnjohtajan on kyettävä ratkaisemaan ongelmia ja tekemään nopeita päätöksiä, joten muista sisällyttää ansioluetteloosi esimerkkejä siitä, miten olet hoitanut vaikeita tilanteita.
 • Esitä suosituksia: Liitä mukaan sellaisten aiempien esimiesten tai kollegoiden yhteystiedot, jotka voivat todistaa työkokemuksesi ja taitosi. Muista kuitenkin pyytää jokaiselta erikseen lupa ja valitse vain sellainen henkilö, jolla on sinusta positiivista sanottavaa.
 • Pidä se tiiviinä: CV:n on oltava selkeä, tiivis ja helppolukuinen. Käytä bullet pointteja ja lyhyitä lauseita, jotta rekrytoijien on helppo lukea ansioluettelosi läpi.
Työnjohtaja CV

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on työnjohtajan rooli ja vastuu?

Työnjohtajan rooli vaihtelee tehtävästä ja yrityksestä riippuen, mutta yleisesti ottaen he vastaavat tiiminsä johtamisesta ja valvonnasta. Heidän tehtäviin voi kuulua esimerkiksi aikataulujen laatimista, työntekijöiden ohjaamista ja opastamista, laadunvalvontaa, turvallisuudesta huolehtimista ja paljon muuta.

Mitä koulutusta tarvitaan työnjohtajaksi?

Työnjohtajaksi ei yleensä vaadita erityistä koulutusta, mutta koulutus tai kokemus alalta voi auttaa hakijaa erottumaan muista hakijoista. Esimerkiksi rakennusalalla voi olla hyödyllistä olla tekninen koulutus, kun taas muilla aloilla voi olla tärkeämpää osoittaa johtamiskokemusta.

Miten voin valmistautua työnjohtajan haastatteluun?

Valmistaudu haastatteluun tutustumalla yrityksen toimintaan ja valmistautumalla vastaamaan yleisiin haastattelukysymyksiin. Voit myös tutustua etukäteen haastattelijan taustaan, jotta tiedät, minkälaista haastattelua voit odottaa. Lisäksi kannattaa harjoitella vastaamista kysymyksiin ääneen, jotta voit puhua luontevasti haastattelussa.

Miten voin parantaa mahdollisuuksiani tulla valituksi työnjohtajaksi?

Yksi tapa parantaa mahdollisuuksia tulla valituksi työnjohtajaksi on saada lisäkokemusta alalta, esimerkiksi harjoittelun tai vapaaehtoistyön kautta. Lisäksi kannattaa olla valmis oppimaan uutta ja kehittämään itseään, sekä osoittaa omaa kiinnostusta ja motivaatiota tehtävään.

Mitä kannattaa välttää CV:ssä ja saatekirjeessä?

CV:ssä kannattaa välttää liian yleisiä ilmaisuja ja ylisanoja, kuten "erinomainen tiimipelaaja" tai "loistava ongelmanratkaisija", jotka eivät anna konkreettista kuvaa osaamisesta. Saatekirjeessä kannattaa välttää liian yleisiä lauseita, jotka voivat vaikuttaa kopioitavilta, ja sen sijaan keskittyä omien vahvuuksien ja kokemusten esittämiseen. Lisäksi kannattaa tarkistaa, että CV:ssä ja saatekirjeessä ei ole kirjoitusvirheitä tai muita virheitä.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni