Tilintarkastajan CV - opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Tilintarkastajat tarkastavat päivät pitkät yritysten kirjanpidon oikeellisuutta ja sääntöjenmukaisuutta. Aivan liian usein he eivät kuitenkaan tarkista omaa ansioluetteloaan muiden ansioluetteloiden perusteella.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Tilintarkastajan CV esimerkki

Mari Mallikas
Helsinki
mari.mallikas@email.com
+358 40 2345 345
linkedin.com/in/marimallikas

Ammatillinen yhteenveto

HT-tilintarkastaja, joka etsii työpaikkaa yrityksen rahoitusosastolta. Kahdeksantoista vuoden kokemus erilaisista kirjanpitotehtävistä, mukaan lukien työskentely tilintarkastusyrityksessä, yksityisen urakoitsijan rahoitustoimintojen johtaminen ja itsenäinen toiminta. Jokainen tehtävä on auttanut kehittämään kattavaa ymmärrystä taloushallinnosta, budjetoinnista, talousennusteista ja verovalmistelusta. Etsin nyt mahdollisuutta käyttää tätä tietoa yhden organisaation hyväksi.

Työhistoria

Tilintarkastaja
Tilityypit oy Lokakuu 2012 - Nykyinen

 •  Toimii julkisten ja yksityisten virastojen ja yhteisöjen palveluksessa olevan tilintarkastusryhmän jäsenenä tarkastamassa organisaation taloustietoja, tarkastelemassa yrityksen velkoja ja varoja toisen yrityksen ostoa suunnittelevaa yritystä varten tai auttamassa asiakkaita saamaan paremman käsityksen omasta taloudellisesta toiminnastaan.
 •  Tarkistaa aiemmat verotiedot ja kaikki liiketoimintakulut, joilla voi olla verovaikutuksia, jotta voidaan joko auttaa valmistelemaan kuluvan vuoden veroilmoituslomakkeita, kiistää veroviraston tarkastushavainnot tai etsiä mahdollisuuksia tehdä muutoksia, jotka voivat pienentää asiakkaan verovelvollisuutta.
 •  Valmistelee tarkastushavaintojen perusteella suosituksia, joiden tarkoituksena on auttaa parantamaan kunkin asiakkaan verotustilannetta tulevaisuudessa.
 •  Osallistui 23 erilliseen tarkastustapaukseen toimikautensa aikana.

Talouspäällikkö
Hyväthemmot oy Heinäkuu 2003 - lokakuu 2012

 •  Hallinnoi paikallisen urakointiyrityksen taloustoimintoja ja valvoi kahden talousanalyytikon ja yhden hallintoassistentin muodostamaa henkilöstöä.
 •  Ohjasi talousanalyytikkoja kuluraporttien, asiakaslaskujen ja varastoluetteloiden laatimisessa sekä neljännesvuosittaisten veroilmoitusten valmistelussa.
 •  Teki yhteistyötä yritysten omistajien kanssa neljännesvuosi- ja vuosibudjettien tarkistamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä taloudellisten ennusteiden laatimiseksi paikallisen toimialan suuntausten ja tulevien työnkulkuennusteiden perusteella.
 •  Valvoi hallintoassistenttia palkanlaskennan ja myyntisaamisten hallinnoinnissa.
 •  Kasvatti kokonaistuloja keskimäärin 18 prosenttia vuodessa vuosina 2007-2012 toteuttamalla kevyitä aloitteita kustannusten leikkaamiseksi ja houkuttelemalla uutta liiketoimintaa taloudellisten kannustimien, kuten suosittelupalkkioiden ja toistuvaisasiakkaille myönnettävien palveluhinnoittelualennusten, avulla.

Yksityinen julkinen kirjanpitäjä
kesäkuu 1999 - heinäkuu 2003.

 •  Tarjosi erilaisia palveluja sekä yksityis- että yritysasiakkaille, mukaan lukien talousarvioanalyysejä, kulujen tarkastusta, verovalmistelua ja muita yleisiä kirjanpitopalveluja.
 •  Edusti asiakkaita kaupallisten kumppaneiden, luottolaitosten, yksityisten urakoitsijoiden ja veroviraston kanssa asioidessaan.
 •  Laati yksityiskohtaisia raportteja taloudellisesta toiminnasta viidelle eri asiakkaalle, jotka olivat mukana oikeudenkäynneissä.
 •  Hallinnoi asiakassalkkua, johon kuului kuusi kaupallista yksikköä, kolme trustitiliä (toimi kahden pääluottamusmiehenä ja toisen toisen toisen toisena luottamusmiehenä) sekä kahdeksan yksityishenkilöä, jotka etsivät apua veronmaksuun ja perinnönsuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Koulutus

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hyväksymä tilintarkastajan HR-tutkinto, 2012
Kauppatieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, valmistumisvuosi 2004

Taidot

 •  Asiantuntijatason ymmärrys taloushallinnon kaikista osa-alueista.
 •  Yritysverostrategioiden hyvä tuntemus
 •  Tuntee uusimmat budjetointi- ja kustannusanalyysiohjelmat.
 •  Erinomainen viestijä sekä kirjallisessa että suullisessa ilmaisussa.
 •  omistautunut ja motivoitunut ylittämään odotukset

Kielitaito

 •  Suomi (äidinkieli)
 •  Ruotsi (natiivi)
 •  Englanti (sujuva)
 •  Saksa (kohtalainen)

Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet

Taiteiden, erityisesti oopperan, kannattaja. Toimii vapaaehtoisena vahtimestarina paikallisessa teatterissa, jossa järjestetään alueellisia ooppera- ja orkesteriesityksiä - innokas juoksija, joka on juossut kolme maratonia ja seitsemän puolimaratonia.

Tilintarkastajan ansioluetteloesimerkkien avulla voit vertailla taitojasi, kokemustasi ja tilintarkastajan ansioluettelon muotoilua varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa, oikein ja valmiina saamaan sinut haastatteluun.

Olitpa sitten kokenut ammattilainen tai aloitteleva tilintarkastaja , ansioluettelovinkkimme , malliemme ja usein kysytyt kysymykset helpottavat hakua tilintarkastajan tehtävään laatimalla uuden ansioluettelon tai päivittämällä olemassa olevan.

Jos etsit tilintarkastajan tehtävää, ansioluetteloesimerkkien tarkastelu voi auttaa sinua kirjoittamaan oman ansioluettelosi . Tässä artikkelissa käsittelemme tämäntyyppisen ansioluettelon kirjoittamista, annamme mallin, näytämme esimerkkejä ja annamme vinkkejä tämän asiakirjan onnistuneeseen laatimiseen.

Mitä tilintarkastaja tekee?

Organisaatiot nimittävät tilintarkastajia suorittamaan järjestelmällisen ja riippumattoman tarkastuksen, jonka tarkoituksena on varmistaa, että niiden kirjanpito, tilit, lakisääteiset asiakirjat ja dokumentit ovat lain edellyttämällä tavalla asianmukaisesti ylläpidettyjä.

Tilintarkastajat voivat olla joko sisäisiä - tarkastettavan organisaation palveluksessa olevia - tai ulkoisia - tarkastettavan organisaation palkkaama riippumaton yritys. Sisäiset tarkastajat noudattavat maailmanlaajuisen Institute of Internal Auditors -järjestön (IIA) ohjeita.

Yleensä tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa kirjanpitäjän työ. Heidän työhönsä kuuluu tyypillisesti tiliotteiden, kirjanpidon ja kirjanpito-ohjelmistojärjestelmien tarkastaminen tarkkuuden ja säännösten noudattamisen todentamiseksi, jotta voidaan varmistaa, ettei petoksia ja/tai väärinkäytöksiä esiinny. Lisäksi useat tilintarkastajat harjoittavat erityisesti rikosteknistä tilintarkastusta, johon kuuluu laittoman taloudellisen toiminnan, kuten veropetosten ja rahanpesun tutkiminen.

Tilintarkastajilla on oltava liiketoimintaymmärrys ja kyky ymmärtää erilaisia liiketoiminnan tarpeita sekä kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä. Menestyäkseen tilintarkastajat tarvitsevat kykyä ilmaista ajatuksensa ja ehdotuksensa yksiselitteisesti sekä kirjallisesti että suullisesti.

He tarvitsevat myös tunneälyä sen lisäksi, että he ovat rauhallisia, jotta he voivat ymmärtää asiakkaidensa käyttäytymistä epäsuotuisissa tilanteissa ja varmistaa, että tilintarkastus tehdään tarkasti ja tyhjentävästi.

Tilintarkastajat raportoivat yleensä organisaation hallitukselle. Heidän työnantajiinsa kuuluvat erilaiset organisaatiot, riippumattomat tilintarkastajat ja sertifioidut yritykset jne.

Mikä on paras tilintarkastajan ansioluettelon muotoilu?

Hyvä tilintarkastajan ansioluettelon muoto takaa, että ansioluettelosi sisältö on helppolukuista, hyvin järjestettyä ja ammattimaista.

Käytä aikaa suunnitelman laatimiseen etukäteen.

tilintarkastajan ansioluettelo

Haluat sisällyttää keskeiset osat:

 • ansioluettelon otsikko (nimesi, yhteystietosi jne.).
 • ansioluettelon tiivistelmä tai tavoite
 • koulutusosio
 • kokemus ja taidot

Jotta asiat pysyisivät järjestyksessä, on parasta valita järjestystyyli ja noudattaa sitä koko ansioluettelon ajan.

Yleisintä on käyttää käänteistä kronologista muotoa, jossa ansioluettelon kunkin osion viimeisin tai olennaisin kohta on ylhäällä.

Seuraavassa on vielä muutama vinkki, joiden avulla voit tehdä tilintarkastajan ansioluettelosi muodosta parhaan mahdollisen:

 • Käytä otsikoita ansioluettelosi eri osien erottamiseen.
 • Valitse fontti ja tekstikoko, joka näyttää ammattimaiselta ja on helppolukuinen.
 • Älä pelkää valkoista tilaa ansioluettelossasi - tyhjät alueet tekstin ja välitilan erottelemiseksi voivat tehdä sisällöstä helpommin ymmärrettävää.
 • Tallenna ja lähetä ansioluettelosi PDF-muodossa (ellei sinua ole ohjeistettu toisin). Nämä tiedostot ovat yleensä helppokäyttöisimpiä ja häiritsevät vähiten muotoilua.
 • Käytä tilintarkastajan ansioluettelomallia, jotta asiat olisivat helpompia. Hyödynnä mitä tahansa lukuisista ilmaisista ansioluettelomalleistamme säästääksesi arvokasta aikaasi ja saadaksesi enemmän haastatteluja!

Kirjoita huomiota herättävä ansioluettelon otsikko

Otsikko on lyhyt, yksirivinen johdanto, joka sijoitetaan ansioluettelosi alkuun. Koska se on alkuun, on ratkaisevan tärkeää tehdä siitä kiehtova, jotta rekrytoijat kiinnostuisivat tilintarkastusalan ansioluettelostasi.

Tilintarkastajan ansioluettelon otsikko Esimerkkejä:

 • Ammattimainen tilintarkastaja, joka teki taloudellisia tarkastuksia yli 100 yritykselle.
 • Sertifioitu sisäinen tarkastaja, jolla on 11 vuoden kokemus
 • Menetelmällinen vanhempi tilintarkastaja, joka hallitsee SOX-tarkastukset ja sääntelyraportit.

Lisää yhteystietosi

Ansioluettelon yksi tärkeimmistä kohdista on yhteystiedot. Ne tulee olla oikein kirjoitettu sekä ehdottomasti ajan tasalla. Jos nämä ovat kirjoitettu väärin, rekrytoija ei voi saada sinuun yhteyttä ja menetät paikkasi työhaastattelussa.

 • Etu- ja sukunimesi luettavalla ja suuremmalla fontilla.
 • Hakemasi tehtävänimike tai nykyinen tehtävänimikkeesi nimesi alaotsikkona.
 • Linkki portfolioosi tai verkkoprofiiliisi, kuten LinkedIniin.
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Valokuvasi

Aloita houkuttelevalla ansioluettelon tiivistelmällä tai ansioluettelon tavoitteella

Tiivistelmiä ja tavoitteita ei vaadita kaikilla aloilla, ja jos tilintarkastajan tehtävien hakeminen ei ole sinulle tuttua, ne jäävät helposti huomiotta. Kun ansioluettelosi on todennäköisesti täynnä faktoja ja lukuja, asiakirjan alkuun sijoitettu johdanto voi kuitenkin varmistaa, ettet joudu heti kierrätysroskikseen.

Kuten useammat työnantajat, ihmiset haluavat tietää muutamassa sekunnissa, oletko sopiva tehtävään. Ajattele sitä ensivaikutelman tekemisenä, ja mieti, miten tärkeää se on todellisessa maailmassa. Ansioluettelosi voi saavuttaa samat tavoitteet.

Ero ansioluettelon tiivistelmän ja ansioluettelon tavoitteen välillä tulee kokemuksesta.

Jos sinulla on sitä paljon ja olet tarjonnut tilintarkastuspalveluja joillekin maan suurimmista yrityksistä, valitse ansioluettelon tiivistelmä. Älä myöskään pelkää huutaa kaikkea osaamisestasi ja saavutuksistasi. Työn saamisen maailmassa ei tarvitse olla nöyrä. Tarkista suurimpien työnantajiesi nimet ja tiivistä vaikuttavimmat numerot kappaleeseen. Jos säästit yritykselle rahaa, aikaa tai jotain muuta osaamisellasi ja ponnisteluillasi, varmista, että palkkaava johtaja tietää siitä kaiken.

Huomiota herättävä ansioluettelon tiivistelmä voisi näyttää seuraavalta:

Oikein
Kokenut tilintarkastusalan ammattilainen, joka on työskennellyt yli 20 vuotta JP Morganin ja Barclaysin palveluksessa. Toiminut Barclaysin kirjanpitotiimissä ottaakseen käyttöön uuden rahoitusjärjestelmän, jonka avulla saavutettiin vuosittain 3 miljoonan euron kustannussäästöt.

Jos sinulla ei ole tarpeeksi kokemusta, jotta ansioluettelon tiivistelmä erottuisi muista, harkitse sen sijaan kirjanpitäjän ansioluettelon tavoitetta. Älä huolehdi siitä, mitä et ole tehnyt. Puhu sen sijaan siitä, mitä olet tehnyt, ja osoita työmoraalia, vaikka se tuntuisi sinusta kuinka vähäiseltä. Vaikka se ei välttämättä olisikaan merkityksellistä tehtävän kannalta, jos se osoittaa intohimoa ja innostusta, on hyvin mahdollista, että se toimii.

tilintarkastajan ansioluettelo

Esimerkki kirjanpidon ansioluettelon tavoitteesta:

Oikein
Kunnianhimoinen kirjanpidon aloitteleva ammattilainen. CPA-sertifikaatin saamisen jälkeen tarjonnut freelance CPA-palveluja paikallisille pienyrityksille. Laaja-alaiset kovat ja pehmeät taidot, joita on käytetty lukuisissa vapaaehtoistehtävissä, mukaan lukien 50 000 euron varainhankinnan suunnittelu ja järjestäminen paikalliselle kodittomien turvakodille.

Tee kirjanpitäjän ansioluettelon työkokemusta koskeva osa oikein

Etsitpä sitten aloittelevia tehtäviä tai on aika ottaa seuraava suuri harppaus urallasi, haluat osoittaa työnantajille, kuinka pitkälle olet jo edennyt urallasi. He eivät ole huolissaan siitä, miten pärjäsit lukiossa, eikä sinunkaan pitäisi olla.

Aloita listaamalla viimeisin kokemuksesi ensin. Olet kehittynyt kirjanpitoalan ammattilaisena siitä lähtien, kun sait ensimmäisen sertifikaattisi, ja on tärkeää keskittyä siihen, että tarjoat uudelle työnantajallesi parhaan mahdollisen version itsestäsi.

Keskity numeroihin. Olet kirjanpitäjä, joten tiedät, miten tärkeitä numerot ovat, eikö niin? On todennäköistä, että myös ansioluettelosi lukijoilla on jonkinlainen käsitys numeroiden merkityksestä. Kun he ovat lukeneet esittelysi, he etsivät lukuja, jotka tukevat taitojasi.

Älä luettele kokemustasi niin, että menit töihin ja teit sen, mitä odotettiin. Kerro sen sijaan siitä, mitä teit, mikä täyttää työnantajan uteliaisuuden ja halun sekoituksella nähdä sinun tekevän saman heille.

Ole jälleen kerran valmis huutamaan saavutuksistasi ja laittamaan niille numeron. Harkitse:

 • Kustannussäästöt
 • Kannattavuuden parantuminen
 • Työpanoksesi ansiosta säästetyt työtunnit

Lyhyesti sanottuna, älä koe tarvetta keskittyä matkaan kirjanpitäjän ansioluettelossasi. Säästä se haastatteluun. Pidä toistaiseksi kiinni tosiasioista, erityisesti niistä, joiden ansiosta työnantaja ei malta odottaa tapaamistasi.

Vaikka sinulla ei olisikaan paljon kokemusta, sen ei pitäisi lannistaa sinua. Ihmiset haluavat nähdä saavutukset numeroin, vaikka olisitkin tehnyt ne paikalliselle urheiluseuralle etkä monikansalliselle rahoituslaitokselle.

Osoita, että onnistut kaikessa, mihin olet ryhtynyt, ja käytä pätevyyttäsi osoittaaksesi, että tiedät, miten nämä taidot ja toiveet voidaan siirtää rahoitusalalle.

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit tuoda tilintarkastuskokemuksesi esiin ansioluettelossasi:

 • Jos käytät käänteistä kronologista järjestystä, listaa viimeisin työpaikkasi alkuun, sitten toiseksi viimeisin ja niin edelleen.
 • Käytä vanhemmista työpaikoista vähemmän kuvauksia kuin uusimmista.
 • Käytä vahvaa kieltä herättääksesi lukijan huomion jokaisen kohdan alussa.
 • Mitä paremmin voit räätälöidä kokemuksesi etsimääsi työpaikkaan sopivaksi, sitä paremmat edellytykset sinulla on menestyä!
📌Vinkki📌

Käytä kokemusta käsittelevässä osiossa " tehoverbejä", jotta bullet pointit erottuisivat eduksesi. Tehoverbit ovat vahvoja toimintasanoja, joilla on positiivinen merkitys, ja niiden sisällyttäminen voi olla ero tylsän ansioluettelon ja loistavan ansioluettelon välillä.


Väärin

Tililiisat oy, Helsinki

2017 - 2020

 • Tunnistanut sisäisen kirjanpidon ongelmat ja korjannut ne tarvittaessa.
 • Seurasi säännöllisesti kuukausittaisia budjetti- ja kulutietoja ja välitti ongelmat ylemmälle henkilöstölle.
 • Tarkasteli taloudellisia tietoja ja löysi uuden tavan järjestää kirjanpitoa.

Oikein

Tilintarkastajan assistentti

Tililiisat oy, Helsinki

2017 - 2020

 • Tunnistanut sisäisen kirjanpidon ristiriitaisuuksia analysoimalla ja arvioimalla talousasiakirjoja perusteellisesti.
 • Seurasi kuukausittaisia talousarvio- ja menotietoja ja ilmoitti epätavallisista havainnoista johtohenkilöstölle.
 • Tarkasteli taloudellisia tietoja, verotietoja ja kehitti uuden organisaatiojärjestelmän näiden tietojen tallentamista varten.

Tee koulutusosiostasi vaikuttava

Yksi tilintarkastajan ansioluettelon suunnittelun monimutkaisimmista osista on se, että useimmilla ihmisillä on samantyyppisiä asioita lisättävänä. Olet tilintarkastaja. Niin ovat kaikki muutkin tehtävään hakevat. Se kuuluu asiaan.

Ajattele asiaa näin. Kävit koulun tullaksesi tilintarkastajaksi ja onnistuit siinä. Mutta mitä muuta teit?

Se liittyy läheisesti niihin jatkuvasti toivottuihin pehmeisiin taitoihin, joita tilintarkastajilta odotetaan. Asetu työnantajan asemaan. Jos saisit valita pätevän tilintarkastajan tai pätevän tilintarkastajan, jolla on todistetut tiimityö- ja johtamistaidot, kumman valitsisit?

Kun luetellaan koulutusta, voit käyttää samaa luettelopistemuotoa kuin työkokemusta, varsinkin jos sitä ei ole kovin paljon. Jos olet järjestänyt koulun ulkopuolista toimintaa, saavuttanut jotain, mihin vain yksi opiskelija vuosittain pystyy, tai jotain muuta, tuo se esille.

tilintarkastajan ansioluettelo

Keskity vähemmän itse tutkintoon. Sen sijaan vakuuta heille, että sinulla on se, mutta vain siksi, että tarvitset sitä. He olettavat, että sinulla on se, eikä se tee heihin vaikutusta, joten keskity johonkin muuhun, joka tekee vaikutuksen.

Muotoile koulutusosiosi näin:

 • Korosta korkein koulutustasosi
 • Ilmoita tutkinnon aihe, valmistumisvuosi ja oppilaitoksen nimi
 • Mainitse joitakin opintojesi aikana saamiasi palkintoja
 • Luettele todistuksesi (mukaan lukien todistuksen myöntänyt elin)
 • Aloitustason työpaikat: Etusijalle on asetettava kursseja, jotka ovat merkityksellisiä tehtävän kannalta.

Asianmukaiset taidot

Taidot osoittavat rekrytoivalle johtajalle, mitä voit tehdä yrityksen hyväksi - viemättä liikaa tilaa ansioluettelosi "työkokemus"-osiossa.

Taitoja on kahdenlaisia - pehmeät ja kovat taidot. "Pehmeät" taidot ovat taitoja, joita ei voida mitata ja jotka kertovat enemmänkin persoonallisuudestasi. Esimerkkejä ovat johtajuus, ongelmanratkaisu ja viestintä. Sen sijaan "kovat" taidot ovat taitoja, jotka opitaan muodollisen koulutuksen kautta. Esimerkkejä ovat tietotekniikka, ohjelmointikielet ja sertifikaatit.

Ansioluettelossasi tulisi mainita sekä pehmeät että kovat taidot. Tämä osoittaa palkkaaville esimiehille, että sinulla on talousalan tietämystä, mutta myös toivottavia ominaisuuksia, kuten organisoituneisuutta tai yksityiskohtaisuutta.

📌Vinkki:📌
 • Luettele kaikki tilintarkastus- ja kirjanpitotyön taitosi, mukaan lukien pehmeät ja vaikeat taidot.
 • Ota esiin tilintarkastajan työnkuvaus ja tutki sitä yksityiskohtien löytämiseksi.
 • Korosta taitoja, joita he haluavat ilmoitukselta - ne ovat parhaita avainsanoja ansioluettelossa.
 • Jos jokin korostetuista kohdista vastaa jotakin luettelossasi olevaa, lisää se ansioluetteloosi!

Esimerkkejä pehmeistä taidoista:

 • Analyyttiset taidot
 • Kriittisen ajattelun taidot
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Tarkkaavaisuus yksityiskohtiin
 • Viestintä
 • Organisointi
 • Yhteistyö

Esimerkkejä kovista taidoista:

 • Matemaattiset taidot
 • Yleisesti hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet (GAAP)
 • Tilintarkastus
 • Riskienhallinta ja riskien vähentäminen
 • Tietojen analysointi
 • Microsoft Suite -ohjelmiston osaaminen
tilintarkastajan ansioluettelo

Jos osaat puhua useampaa kuin yhtä kieltä, on hyvä kertoa siitä ansioluettelossasi. Kielten osaaminen ei ole mikään yksinkertainen tai helposti opittavissa oleva taito, joten tämä voi tuoda sinulle edun muihin työnhakijoihin nähden. Kerro millä taitotasolla kieli on ja mainitse mikä on äidinkielesi.

Oikein
Esimerkki:
 • Suomi (äidinkieli)
 • Englanti (sujuva)
 • Ruotsi (kohtalainen)
 • Ranska (alkeet)

Kiinnostuksen kohteet ja harrastukset

Tämä osio on täysin vapaaehtoinen, joten sinun on käytettävä omaa harkintaasi päättäessäsi, kannattaako se sisällyttää.

Jos harrastuksesi ja kiinnostuksen kohteesi voivat saada sinut näyttämään sopivammalta unelmatyöpaikkaasi, ne kannattaa ehdottomasti lisätä.

Alaan liittyvät kiinnostuksen kohteet tai harrastukset, kuten urheilujoukkueet tai vapaaehtoistyö, jotka osoittavat arvokkaita siirrettävissä olevia taitoja, saattavat olla mainitsemisen arvoisia.

Saatekirje

Tilintarkastajia etsivät työnantajat etsivät ehdokkaita, jotka toimivat numeroiden perusteella ja joilla on tarkkaa silmää yksityiskohdille. Tilintarkastajan saatekirjeessäsi sinun pitäisi osoittaa, että pystyt sitouttamaan henkilökunnan positiivisesti saadaksesi tarvittavat tiedot taloudellisen vastuun varmistamiseksi.

Sinulla on noin 300 sanaa aikaa vakuuttaa henkilöstöpäälliköt siitä, että ansaitset sen himoitun haastattelun. Miten siis osoitat saatekirjeessäsi, että olet numeroiden hallitsija, joka ymmärtää monien erilaisten kirjanpitojärjestelmien sisäisen toiminnan monissa eri ympäristöissä?

Seuraavassa osiossa kerromme miten luot erinomaisen saatekirjeen

Saatekirjeen muotoilu:

 • Muotoile saatekirjeen malli ennen kuin aloitat.
 • Aloita saatekirje kiehtovalla johdannolla.
 • Esittele tilintarkastuskokemustasi ja kirjanpitotaitojasi.
 • Lisää useita saavutuksia numeroineen todentaaksesi arvosi.
 • Sulje saatekirje tehokkaalla kehotuksella toimia ja loppulausumalla.

Tilintarkastajan saatekirjeen kirjoitusvinkit

 1. Näytä taitosi

Tilintarkastajien tehtävänä on tarkistaa tilinpäätökset varmistaakseen, että ne ovat oikeita ja säännösten mukaisia. Kun kirjoitat saatekirjettäsi, muista tuoda esiin ne taidot, jotka tekevät sinusta parhaan ehdokkaan tehtävään.

 • Analyyttiset taidot: Tilintarkastajien on kyettävä tarkastelemaan taloudellisia tietoja ja tunnistamaan mahdolliset ristiriitaisuudet.
 • Huomio yksityiskohtiin: Tilintarkastajat ovat vastuussa tilinpäätöksen kaikkien osa-alueiden tarkastamisesta, joten heidän on oltava tarkkoja yksityiskohdista.
 • Viestintätaidot: Tilintarkastajien on kyettävä kommunikoimaan johdon, asiakkaiden ja muiden kirjanpitoryhmän jäsenten kanssa.
 1. Mukauta saatekirjeesi

Aivan kuten minkä tahansa muun työhakemuksen kohdalla, on tärkeää mukauttaa saatekirjeesi vastaamaan yritystä, johon haet. Korosta tehtävän kannalta merkityksellisiä taitojasi ja kokemustasi ja selitä, miten voit käyttää niitä auttaaksesi yritystä saavuttamaan tavoitteensa.

 1. Esittele kokemuksesi

Muista kertoa saatekirjeessäsi kokemuksestasi tilintarkastuksesta ja kirjanpidosta. Näin osoitat palkkaavalle johtajalle, että sinulla on työn edellyttämät taidot ja tiedot. Voit myös mainita mahdolliset palkinnot tai tunnustukset, joita olet saanut työstäsi tilintarkastuksen alalla.

 1. Tarkista saatekirjeesi

Kuten minkä tahansa muun työhakemuksen kohdalla, on tärkeää oikolukea saatekirjeesi virheiden varalta. Kirjoitusvirheet ja virheet voivat antaa työhön ottavalle esimiehelle vaikutelman, ettet ole tarkka yksityiskohdista tai ettet ota työtä vakavasti.

Suositukset

Suositukset voi ilmoittaa, mutta voit myös kirjoittaa, että suositukset saa pyydettäessä jos niitä ei ole ilmoituksessa pyydetty. Muista kysyä aina lupa ilmoittaessasi suosittelijan. Valitse suosittelijaksi sellaisia työnantajia, joilla varmasti on sinusta positiivinen kuva ja jotka mielellään kertovat sinusta hyviä asioita.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on tilintarkastuksen kohde?

Tässä laissa tarkoitetun tilintarkastuksen kohteena on yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Jos lainsäädännössä muutoin edellytetään tilintarkastusta, tilintarkastukseen sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään tilikauden tilintarkastuksesta ja sen sisällöstä.

Mikä on KHT-tilintarkastaja?

KHT-tilintarkastaja tarkoittaa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymää tilintarkastajaa ja HTM-tilintarkastaja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymää tilintarkastajaa.

Milloin on valittava tilintarkastaja?

tilintarkastajan ansioluettelo

Tilintarkastaja on valittava sellaisessa yhteisössä, jossa päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä (tai molemmilla kaksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt:

 • Taseen loppusumma ylittää 100 000€
 • Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000€
 • Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Miksi tilintarkastus tehdään?

Tilintarkastuksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien luottamusta tilinpäätökseen. Lakisääteinen tilintarkastus sisältää kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen sekä mahdollisen toimintakertomuksen tarkastuksen.

Voiko tilintarkastuksen tehdä itse?

Tilintarkastuksen voi tehdä vain Patentti- ja rekisterihallituksen auktorisoima tilintarkastaja, jolla on HT-, KHT- tai JHT-pätevyys. Tilintarkastajan on aina oltava tarkastamastaan yhteisöstä riippumaton, eli tilintarkastaja ei voi tarkastaa esimerkiksi itse omistamaansa yritystä.

Kuinka paljon tilintarkastaja tienaa?

Keskimääräinen kuukausipalkka tilintarkastajalla on 4 961 euroa kuukaudessa. Palkka oli yksityisellä sektorilla 4 961 € (14050 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021. Keskipalkka kasvoi 47 € (1,0 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021. (Lähde Duunitori.fi)

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni