Tietokoneteknikon CV - opas erinomaiseen ansioluetteloon

Tietokoneteknikon ammatti on keskeinen teknologiasektorin rooli, ja taitava tietokoneteknikko on kysytty työmarkkinoilla. Kun haet tietokoneteknikon tehtäviin, ansioluettelo on tärkein työkalusi, jonka avulla voit vakuuttaa työnantajan osaamisestasi ja sopivuudestasi tehtävään.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Tietokoneteknikon CV esimerkki

Nimi: Maija Mallikas
Osoite:
Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki
Puhelin:
040 123 4567
Sähköposti:
maija.mallikas@email.com

Tavoite:

Tavoitteenani on kehittyä ammattitaitoiseksi tietokoneteknikoksi ja hyödyntää osaamistani IT-infrastruktuurin hallinnassa ja käyttäjätuen tarjoamisessa. Haluan tuoda teknistä asiantuntemustani tiimiin, jossa pääsen ratkaisemaan haasteita ja kehittämään tietokonejärjestelmiä.

Koulutus:

 •  Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto, Stadin ammattiopisto, Helsinki (2019-2021)
 •  Datanomi, Helsinki Business College, Helsinki (2017-2019)

Työkokemus:
IT-tukihenkilö, XYZ Oy, Helsinki

Toukokuu 2021 - Nykyinen

 •  Tarjosi teknistä tukea työntekijöille tietokoneiden ja ohjelmistojen käytössä.
 •  Asensi ja ylläpiti käyttöjärjestelmiä sekä varmisti niiden sujuvan toiminnan.
 •  Ratkaisi onnistuneesti 95% käyttäjien raportoimista ongelmista, parantaen käyttäjätyytyväisyyttä.
 •  Laati ohjeita ja dokumentaatiota IT-käytänteistä ja -toiminnoista.


Tukihenkilöharjoittelija, ABC Oy, Helsinki

Maaliskuu 2021 - Toukokuu 2021

 •  Osallistui tekniseen tukeen ja ylläpitoon, oppien tietokonetekniikan perusteet.
 •  Tuki IT-tiimiä erilaisissa projekteissa, mukaan lukien laitteiden päivitykset ja ohjelmistojen asennukset.
 •  Saavutti positiivista palautetta tehokkaasta ongelmanratkaisusta ja yhteistyökyvystä tiimin kanssa.

Taidot:

 •  Käyttöjärjestelmät: Windows 10, MacOS
 •  Ohjelmistot: Microsoft Office, Adobe Creative Suite
 •  Verkkotekniikat: LAN, WLAN, TCP/IP, VPN
 •  Tekninen tuki: Ongelmanratkaisu, vianmääritys
 •  IT-infrastruktuurin hallinta: Laitteiden asennus ja ylläpito
 •  Asiakaspalvelu: Kommunikaatio, käyttäjäkoulutus

Kielitaito:

 •  Suomi (äidinkieli)
 •  Englanti (hyvä)

Harrastukset:

 •  Tietokonepelit
 •  Koodausprojektit
 •  Musiikin kuuntelu

Tässä CV-oppaassa tutustumme, miten voit luoda vaikuttavan tietokoneteknikon ansioluettelon. Opit, mitä tietoa ja osioita ansioluetteloon tulisi sisällyttää, miten voit korostaa tärkeitä taitoja ja saavutuksia, sekä miten erottua kilpailusta. Olipa kyse uran alusta tai jo kokeneemmasta ammattilaisesta, tämä opas auttaa sinua viemään ansioluettelosi seuraavalle tasolle ja hakemaan haluamaasi tietokoneteknikon paikkaa menestyksekkäästi.

Valmistaudu näyttämään taitosi ja tietotaitosi, sillä tämä opas johdattaa sinut kohti unelmiesi työpaikkaa tietokoneteknikon roolissa!

Tietokoneteknikon CV

Mikä on tietokoneteknikon ansioluettelo

Tietokoneteknikko on IT-alan ammattilainen, joka vastaa tietokoneiden ja verkon ylläpidosta, teknisestä tuesta sekä käyttäjätuen tarjoamisesta. Tietokoneteknikko asentaa ja päivittää laitteistoja ja ohjelmistoja, ratkaisee teknisiä ongelmia ja varmistaa tietokonejärjestelmien tehokkaan toiminnan. Työtä tehdään myös yhteistyössä muiden IT-alan ammattilaisten kanssa kuten ohjelmoijien , JAVA-kehittäjien tai vaikka verkkokehittäjien kanssa.

Tietokoneteknikon ansioluettelo on työhakemusasiakirja, joka sisältää tiedot hakijan koulutuksesta, työkokemuksesta, taidoista ja muista merkittävistä saavutuksista. Ansioluettelossa korostetaan tietokonealan osaamista, teknisiä taitoja sekä kykyä tarjota tehokasta teknistä tukea ja ratkaista ongelmia. Se auttaa työnantajaa ymmärtämään hakijan soveltuvuuden tietokoneteknikon tehtäviin ja toimii ensivaikutelmana työnhaussa. Ansioluetteloon voi myös lisätä muita osioita, kuten kielitaito, projektit ja harrastukset, jotka tuovat lisäarvoa ja erottavat hakijan positiivisesti muista hakijoista.

Muotoilu ja ulkoasu

Tietokoneteknikon ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten ansioluettelosi vastaanotetaan ja arvioidaan. Huolellisesti suunniteltu ja ammattimainen ulkoasu voi tehdä vaikutuksen ja erottaa sinut positiivisesti työnhaussa. Tässä muutamia vinkkejä muotoiluun ja ulkoasuun:

 • Selkeys: Ansioluettelo tulisi olla selkeä ja helppolukuinen. Käytä selkeää fonttia ja riittävästi välilyöntejä. Varmista, että teksti on jaettu selkeisiin osioihin otsikoin ja käytä listoja tehtäväkuvausten esittämiseen.
 • Ammattimainen ilme: Valitse ammattimainen ulkoasu, joka sopii tietokonealan tehtäviin. Vältä liian koristeellisia fontteja tai liian monia värejä. Yksinkertainen ja tyylikäs ulkoasu on usein paras valinta.
 • Otsikointi: Korosta otsikoita lihavoinnilla tai suuremmalla fontilla, jotta ne erottuvat selkeästi. Tämä auttaa työnantajaa löytämään haluamansa tiedot nopeasti.
 • Kokonaisuus: Huolehdi, että ansioluettelo näyttää kokonaisuudessaan tasapainoiselta ja visuaalisesti miellyttävältä. Tärkeimmät tiedot tulisi olla helposti löydettävissä ja järjestettyjä loogisesti.
 • Yksinkertaisuus: Vältä liiallista tietomäärää. Ansioluettelo ei tarvitse sisältää kaikkea, vaan keskity olennaiseen ja merkityksellisiin tietoihin.
 • PDF-muoto: Tallenna ansioluettelosi PDF-muotoon, jotta varmistat, että muotoilu säilyy samana riippumatta siitä, millä laitteella tai ohjelmalla se avataan.
 • Tarkistus: Tarkista ansioluettelosi huolellisesti mahdollisten kirjoitusvirheiden ja virheellisten tietojen varalta. Pyydä myös toista henkilöä tarkistamaan se, sillä toinen näkökulma voi paljastaa korjattavia seikkoja.

Ansioluettelo on sinun markkinointityökalusi, ja sen ulkoasun tulisi heijastaa ammattitaitoasi ja huolellisuuttasi. Noudattamalla selkeitä muotoilun periaatteita ja panostamalla ammattimaiseen ulkoasuun, voit antaa positiivisen ensivaikutelman ja vakuuttaa työnantajan osaamisestasi tietokoneteknikkona.

Tietokoneteknikon CV

Yhteystiedot - info joka voi ratkaista kaiken

Ansioluettelosi yhteystiedot-osio on välttämätön, jotta työnantaja voi ottaa sinuun yhteyttä helposti ja nopeasti. Varmista, että yhteystiedot ovat ajantasaiset ja oikein kirjoitettu. Yhteystiedot-osio sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi: Kirjoita koko nimesi täydellisessä muodossa. Käytä yleisesti hyväksyttyä kirjoitusasua, joka vastaa esimerkiksi henkilötodistusta tai passia.
 • Osoite: Kirjoita postiosoite, jossa asut tai johon haluat vastaanottaa postia. Voit kirjoittaa osoitteen katuosoitteen, postinumeron ja postitoimipaikan avulla.
 • Puhelinnumero: Anna aktiivinen puhelinnumero, johon sinut voi tavoittaa. Tarkista, että numero on oikein kirjoitettu ja että olet tavoitettavissa puhelimitse.
 • Sähköposti: Ilmoita sähköpostiosoitteesi, jota käytät säännöllisesti ja joka kuulostaa ammattimaiselta. Vältä käyttämästä epävirallisia tai huvittavia sähköpostiosoitteita.
 • LinkedIn-profiili (valinnainen): Jos sinulla on LinkedIn-profiili, voit lisätä sen yhteystietoihisi. Tämä antaa työnantajalle mahdollisuuden tutustua tarkemmin ammatilliseen taustaasi ja saavutuksiisi.

Yhteystiedot-osio sijoitetaan yleensä ansioluettelon alkuun, jotta ne ovat helposti löydettävissä. Huolehdi, että yhteystiedot ovat selkeästi esitettyjä ja helposti luettavissa. Pidä yhteystieto-osio yksinkertaisena ja anna mahdollisuus nopeaan ja vaivattomaan yhteydenottoon.

Tiivistelmä vai tavoite

Tiivistelmä:

Tiivistelmä, jota kutsutaan myös ammattiprofiiliksi, on lyhyt ja vaikuttava kappale, joka esittelee hakijan tärkeimmät taidot, vahvuudet ja ammatillisen taustan. Tiivistelmän tarkoituksena on herättää työnantajan mielenkiinto ja houkutella hänet lukemaan ansioluettelo tarkemmin. Hyvin kirjoitettu tiivistelmä voi tehdä eron saamiesi haastattelukutsujen määrässä.

Tavoite:

Tavoite-kohdassa hakija kertoo lyhyesti, millaisia työtehtäviä hän tavoittelee ja mitä hän haluaa saavuttaa urallaan. Tavoite auttaa työnantajaa ymmärtämään hakijan ammatillisia tavoitteita ja sopivuutta avoinna olevaan tehtävään. Se antaa myös hakijalle mahdollisuuden osoittaa, että hän on motivoitunut ja tietoinen omista tavoitteistaan.

Valinta Tiivistelmän ja Tavoitteen Välillä: Valitessaan, sisällyttääkö ansioluetteloon tiivistelmän vai tavoitteen, tietokoneteknikko voi harkita seuraavia tekijöitä:
 • Käytännön kokemus: Jos hakijalla on jo runsaasti käytännön kokemusta tietokonealan tehtävistä, tiivistelmä voi olla parempi vaihtoehto. Siinä hän voi korostaa konkreettisia saavutuksiaan ja vahvuuksiaan, jotka tukevat hänen hakemaansa tehtävää.
 • Ammatillinen suuntautuminen: Jos hakija on vasta aloittelemassa tietokoneteknikon uraansa tai hänellä on selkeä ammatillinen suuntautuminen, tavoite voi olla hyödyllisempi. Tavoite auttaa osoittamaan, mihin suuntaan hakija haluaa kehittyä ja millaisia tehtäviä hän tavoittelee.
 • Hakemuksen kohde: Jos hakija hakee useita erilaisia tietokonealan tehtäviä, tiivistelmä voi olla joustavampi vaihtoehto, joka ei ole sidoksissa tiettyyn tehtävään. Tavoitteen kirjoittaminen voi olla hyödyllistä silloin, kun hakija haluaa räätälöidä ansioluettelon tiettyyn tehtävään tai työnantajaan.

Lopullinen päätös siitä, sisällytetäänkö tiivistelmä vai tavoite ansioluetteloon, riippuu hakijan tilanteesta ja tavoitteista. Tärkeintä on, että valittu kappale on lyhyt, ytimekäs ja houkuttelee työnantajan jatkamaan ansioluettelon lukemista.

Tietokoneteknikon CV

Työkokemus

Työkokemus-osio tietokoneteknikon ansioluettelossa osoittaa hakijan käytännön osaamisen ja työhistorian alalla. Tässä osiossa hakija kuvaa aikaisempia työtehtäviään ja saavutuksiaan, joista on hyötyä uudessa työpaikassa. Järjestä työkokemus käänteisessä kronologisessa järjestyksessä eli aloita uusimmasta työpaikasta ja etene kohti aikaisempia.

Työkokemus-osioon kannattaa sisällyttää seuraavat tiedot:

 • Työnantajan nimi ja sijainti: Kirjoita työskennelleen yrityksen nimi ja sijainti (kaupunki ja maa).
 • Työtehtävän nimi: Ilmoita tietokonealan työtehtävän nimi, jotta työnantaja voi nopeasti hahmottaa, millaisissa tehtävissä olet työskennellyt.
 • Työjakson kesto: Kirjoita tarkka ajankohta, milloin aloitit ja päätit kyseisessä tehtävässä.
 • Tehtäväkuvaus: Kuvaa lyhyesti, mitä työtehtäviä ja vastuita sinulla oli kyseisessä työssä. Korosta erityisesti niitä tietokonealan taitoja ja teknisiä osaamisia, joita käytit päivittäisessä työssäsi.
 • Saavutukset: Mikäli mahdollista, mainitse työssä saavuttamiasi tuloksia ja onnistumisia. Esimerkiksi tehokkaasti ratkaistut ongelmat, parannetut prosessit tai palkinnot tunnustukseksi ansioista ovat erinomaisia lisäyksiä.

Kun kirjoitat työkokemus-osion, pyri keskittymään relevantteihin kokemuksiin, jotka liittyvät suoraan tietokonealaan ja hakemaasi tehtävään. Jos sinulla on runsaasti työkokemusta, valitse ne kokemukset, jotka parhaiten tukevat hakemaasi tehtävää. Muista myös tuoda esiin erityisiä projekteja tai vastuita, jotka osoittavat teknisen osaamisesi ja kyvyn työskennellä tiimin kanssa.

Hyvä esimerkki työkokemuksesta (Tietokoneteknikko)
IT-Asiantuntija, ABC Tech Oy, Helsinki Maaliskuu 2019 - Nykyinen
 • Vastuullinen tietokoneiden ja verkkolaitteiden asennuksesta ja ylläpidosta asiakkaiden tiloissa.
 • Ratkaissut tehokkaasti tietokoneiden ja ohjelmistojen toimintahäiriöitä, mikä vähensi käyttökatkoja ja paransi asiakastyytyväisyyttä.
 • Suunnitellut ja toteuttanut langattomia verkkoratkaisuja, mikä paransi yrityksen verkkojen suorituskykyä ja luotettavuutta.
 • Kehittänyt ohjeita ja dokumentaatiota, joiden avulla asiakkaat voivat ratkaista yksinkertaisia ongelmia itsenäisesti.
 • Osallistunut aktiivisesti tiimikokouksiin ja koulutuksiin, jotka auttoivat laajentamaan tietotaitoa ja parantamaan työnlaatua.

Huono esimerkki työkokemuksesta (Tietokoneteknikko)
IT-Teknikko, XYZ Services Ltd, Helsinki Tammikuu 2017 - Maaliskuu 2019
 • Asensin ja korjasin tietokoneita ja verkkolaitteita.
 • Vastasin asiakkaiden ongelmista.
 • Hoidin langattomia verkkoratkaisuja.
 • Laadin dokumentaatiota ja ohjeita.
 • Osallistuin tiimikokouksiin ja koulutuksiin.

Koulutus

Koulutus-osio tietokoneteknikon ansioluettelossa antaa katsauksen hakijan koulutustaustaan ja vahvistaa hänen teknistä osaamistaan. Tässä osiossa kerrotaan kaikki tietokonealan koulutusohjelmat, tutkinnot ja sertifikaatit, jotka ovat olleet merkittäviä ammatillisessa kehityksessä.

Koulutus-osioon sisällytetään seuraavat tiedot:

 • Koulun tai oppilaitoksen nimi: Kirjoita koulun tai oppilaitoksen nimi, jossa olet suorittanut koulutuksen.
 • Opintojen nimi ja pääaine: Ilmoita suorittamasi opintojen tarkka nimi ja pääaine, kuten tietotekniikka tai ohjelmistokehitys.
 • Tutkinnon taso ja valmistumisvuosi: Mainitse saamasi tutkinnon taso, kuten kandidaatti, insinööri tai ammattitutkinto. Lisää myös valmistumisvuosi.
 • Mahdolliset sertifikaatit: Mikäli sinulla on tietokonealan sertifikaatteja (esim. Cisco CCNA, Microsoft Certified Solutions Associate), mainitse ne erikseen ja anna niille huomiota.
 • Muut lisäkoulutukset: Jos olet osallistunut relevanteihin koulutuksiin tai kursseihin, jotka eivät ole jo osa pääasiallista tutkintoasi, voit mainita ne tässä.

Koulutus-osiossa pyritään osoittamaan, että sinulla on tarvittava koulutus ja asiantuntemus tietokonealan tehtävien hoitamiseen. Jos sinulla on useita koulutuksia, keskity mainitsemaan ne, jotka ovat erityisen merkittäviä tietokonealan työn kannalta. Muista myös mainita mahdolliset sertifikaatit, jotka vahvistavat tietoteknistä osaamistasi ja voivat erottaa sinut positiivisesti muista hakijoista.

Tietokoneteknikon CV

Taidot

Taito-osio tietokoneteknikon ansioluettelossa on keskeinen osa, joka osoittaa hakijan teknisen osaamisen ja kyvyt tehtävän hoitamiseen. Tässä osiossa kannattaa tuoda esiin niin kovat kuin pehmeät taidot, jotka ovat olennaisia tietokonealan tehtävissä menestymiselle.

Kovat taidot:

Kovat taidot ovat mitattavissa olevia ja selkeästi määriteltäviä teknisiä taitoja. Niitä voi oppia ja kehittää koulutuksen, työkokemuksen tai sertifikaattien avulla. Tietokoneteknikon ansioluettelossa kannattaa listata erityisesti seuraavat kovat taidot:

 • Ohjelmointikielten hallinta (esim. Java, C++, Python)
 • Tietokonejärjestelmien ja verkkojen asennus ja ylläpito
 • Tietokantajärjestelmät ja SQL-kyselyt
 • Käyttöjärjestelmien (esim. Windows, Linux) tuntemus
 • Ohjelmistojen ja sovellusten vianmääritys
 • IT-turvan perusteiden hallinta

Kovat taidot osoittavat teknisen osaamisesi ja kykysi käyttää erilaisia työkaluja ja teknologioita. Ne ovat olennaisia, kun tehtävässä tarvitaan erityisosaamista ja teknisiä ratkaisuja.

Pehmeät taidot:

Pehmeät taidot ovat henkilökohtaisia ominaisuuksia ja taitoja, jotka liittyvät vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja työympäristössä toimimiseen. Ne ovat tärkeitä työskennellessä tiimissä, asiakaspalvelutilanteissa ja ongelmanratkaisussa. Tietokoneteknikon ansioluetteloon voi sisällyttää seuraavia pehmeitä taitoja:

 • Kommunikointitaidot ja tiimityökyky
 • Ongelmanratkaisu- ja analyyttiset taidot
 • Ajanhallinta ja tehokkuus
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky muuttuviin tilanteisiin
 • Asiakaspalveluhenkisyys ja käyttäjäkeskeinen ajattelutapa

Pehmeät taidot ovat arvokkaita, sillä ne vaikuttavat siihen, miten hyvin sopeudut työympäristöön ja työskentelet muiden kanssa. Tietokoneteknikon tehtävissä vuorovaikutus asiakkaiden, käyttäjien ja tiimin kanssa on yleistä, joten näiden taitojen korostaminen voi erottaa sinut positiivisesti muista hakijoista.

Taidot-osiossa pyri esittelemään taitosi selkeästi ja konkreettisesti. Käytä avainsanoja, eli niitä jotka ovat relevantteja juuri tietokonealan tehtävissä. Voit myös liittää taitoihisi erilaisia asteikkoja tai tasoja (esim. aloittelija, perustaso, asiantuntija) osoittamaan osaamisesi tasoa. Muista myös räätälöidä taitoja hakemaasi tehtävään – korosta erityisesti niitä taitoja, jotka ovat tärkeitä juuri kyseisessä työssä. Lopuksi, älä unohda vahvistaa taitojasi konkreettisilla esimerkeillä ja saavutuksilla, jotka tukevat väitteitäsi taitojen hallinnasta.

Lisäosiot

Tietokoneteknikon ansioluetteloon voi sisällyttää useita lisäosioita, jotka auttavat täydentämään ja vahvistamaan hakijan profiilia. Tässä on muutamia yleisiä lisäosioita, jotka voivat olla hyödyllisiä:

Projektit: Tässä osiossa voit kuvata tietokonealan projekteja, joihin olet osallistunut. Kerro projektiin liittyvistä tavoitteista, käytetyistä tekniikoista ja saavutetuista tuloksista. Tämä osoittaa käytännön soveltamista tietokonealan osaamisesta.

Sertifikaatit ja Kurssit: Jos sinulla on tietokonealan sertifikaatteja tai olet suorittanut erityisiä kursseja, voit luoda oman osion näille saavutuksille. Mainitse sertifikaattien nimet ja siihen liittyvät organisaatiot sekä kurssien aiheet.

Kielitaito: Jos hallitset muita kieliä kuin äidinkieltäsi, voit lisätä kielitaito-osion. Ilmoita kielet ja niiden taitotaso, esimerkiksi äidinkieli, sujuva, tyydyttävä jne.

Harrastukset ja Vapaa-aika: Vaikka tämä osio ei ole välttämätön, se voi antaa työnantajalle kuvan muista taitoistasi ja kiinnostuksenkohteistasi. Esimerkiksi aktiivinen osallistuminen ohjelmointiin liittyviin projekteihin tai open-source-yhteisöihin voi osoittaa intohimoa tietokonealaan.

Suositukset: Voit lisätä suositukset entisiltä esimiehiltäsi tai kollegoiltasi. Jos mahdollista, pyydä suositukset kirjallisina, ja jos haluat, voit viitata niiden kirjoittajiin yhteystieto-osiossa.

Julkaisut: Jos olet julkaissut tieteellisiä artikkeleita, osallistunut konferensseihin tai avustanut tietokonealan julkaisuissa, voit mainita tämän osion ansioluettelossasi.

Muista, että lisäosiot ovat vapaaehtoisia ja valitset ne sen mukaan, mitkä osiot vahvistavat parhaiten hakuprofiiliasi. Jokaisen lisäosion tulisi tukea ja täydentää tietokoneteknikon ammatillista osaamista ja hakeutumista kyseiseen tehtävään. Joskus vähemmän on enemmän, joten valitse huolellisesti, mitkä lisäosiot lisäät ansioluetteloon ja varmista, että ne ovat selkeitä, informatiivisia ja merkityksellisiä.

Tietokoneteknikon CV

Saatekirje

Saatekirje ansioluettelon kumppanina

Saatekirje on olennainen osa työnhakuprosessia ja toimii ansioluettelon kumppanina. Se on tilaisuutesi herättää työnantajan mielenkiinto ja kertoa, miksi olet sopiva hakemaasi työpaikkaan. Saatekirjeen tulisi olla lyhyt, ytimekäs ja ammattimainen. Tässä on muutamia vinkkejä, kuinka kirjoittaa saatekirje, joka voit saada erottumaan muista positiivisesti:

 • Henkilökohtainen osoite: Aloita saatekirje omalla osoitteellasi sekä päivämäärällä, jonka jälkeen lisää työnantajan tiedot. Kirjoita vastaanottajan nimi, titteli, yrityksen nimi, osoite ja postinumero.
 • Tervehdi oikein: Jos mahdollista, yritä selvittää vastaanottajan nimi ja käytä sitä tervehdyksessä, esimerkiksi "Arvoisa [Vastaanottajan nimi]". Jos et tiedä nimeä, voit käyttää yleistä tervehdystä kuten "Arvoisa rekrytointitiimi" tai "Hyvä työnantaja".
 • Esittele itsesi: Kerro lyhyesti kuka olet, millaista koulutusta ja kokemusta sinulla on, sekä miksi olet kiinnostunut kyseisestä työpaikasta.
 • Korosta motivaatiotasi: Kerro, miksi olet kiinnostunut kyseisestä työpaikasta ja miksi juuri sinä olet sopiva valinta. Korosta henkilökohtaisia motivaatiotekijöitäsi, yrityksen toimialan vetovoimaa tai erityisiä projekteja, joista olet kiinnostunut.
 • Esitä vahvuutesi: Korosta tärkeimpiä vahvuuksiasi ja taitojasi, jotka ovat relevantteja kyseiseen tehtävään. Pohdi, miten voit tuoda lisäarvoa organisaatiolle ja miten osaamisesi vastaa heidän tarpeitaan.
 • Tiedonhaku on valttia: Yritä selvittää lisätietoa yrityksestä, sen toiminnasta ja arvoista. Osoita, että olet tehnyt taustatyötä ja tunnet organisaation.
 • Päätä ammattimaisesti: Lopeta saatekirje kiittämällä vastaanottajaa huomiosta ja kertomalla, että olet valmis osallistumaan haastatteluun tai tarjoamaan lisätietoja.
 • Tarkista ja oikolue: Varmista, että saatekirje on virheetön ja selkeästi kirjoitettu. Käytä oikeinkirjoitus- ja kielioppitarkistusta, ja pyydä tarvittaessa toista henkilöä tarkistamaan se ennen lähettämistä.
 • Personoi jokainen kirje: Älä käytä yleispäteviä saatekirjemalleja, vaan räätälöi jokainen kirje erikseen vastaamaan kyseisen työnantajan tarpeita ja odotuksia.

Hyvin kirjoitettu saatekirje voi tehdä eron, kun työnantaja tarkastelee ansioluetteloitasi. Se on tilaisuutesi osoittaa persoonallisuutesi ja kiinnostuksesi työnantajaa kohtaan, joten käytä se hyväksesi ja tee vaikutus potentiaaliseen työnantajaasi.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka pitkän ansioluettelon tulisi olla?

Yleisesti tietokoneteknikon ansioluettelon tulisi olla yksi tai kaksi sivua pitkä. Pidempi ansioluettelo voi olla tarpeen, jos hakijalla on laaja ja merkittävä työkokemus tai useita tärkeitä projekteja.

Miten korostan teknisiä taitojani ansioluettelossa?

Tekniset taidot voidaan esitellä listana tai luettelona, jossa mainitaan ohjelmointikielet, tietokantajärjestelmät, käyttöjärjestelmät ja muut relevantit teknologiat, joita hakija hallitsee. On suositeltavaa tukea näitä taitoja konkreettisilla esimerkeillä aiemmista projekteista ja työtehtävistä.

Kuinka teen ansioluettelosta henkilökohtaisen?

Henkilökohtaisuutta voidaan lisätä mainitsemalla aito kiinnostus kyseiseen yritykseen tai tehtävään. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi mainitsemalla yrityksen projekteja tai arvoja, jotka resonoi hakijan kanssa, sekä korostamalla, miten hakijan taidot ja kokemus vastaavat työnantajan tarpeita.

Kuinka tarkistan ja päivitän ansioluetteloni?

Ennen ansioluettelon lähettämistä on tärkeää tarkistaa, että kaikki tiedot ovat ajantasaisia, oikein kirjoitettuja ja selkeitä. Pyydä myös toista henkilöä tarkistamaan ansioluettelosi mahdollisten virheiden varalta.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni