Taloushallinnon assistentin CV

Etsitkö työtä taloushallinnon assistenttina? Hyvin laadittu ansioluettelo on olennaisen tärkeä, jotta voit herättää potentiaalisten työnantajien huomion ja erottua kilpailijoista. CV:n kirjoittaminen talousassistentin tehtävään voi kuitenkin olla haastavaa, sillä tehtävä edellyttää ainutlaatuista yhdistelmää talousosaamista ja hallinnollisia taitoja.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Taloushallinnon assistentin CV esimerkki

Nimi: Heli Kekkonen
Osoite: Kotikatu 1, 00100 Helsinki.
Puhelin:  +358 400 123 4567
Sähköposti:   heli.kekkonen@email.com
Linkedin: linkedin.com/in/helikekkonen

Tiivistelmä:

Erittäin organisoitunut ja yksityiskohtiin keskittyvä talousassistentti, jolla on 5 vuoden kokemus rahoitusalalta. Vahvat analyyttiset taidot ja taloushallinnon ohjelmistojen, kuten Excelin ja QuickBooksin, osaaminen. Todistettu kyky työskennellä nopeatempoisissa ympäristöissä ja hallita useita tehtäviä samanaikaisesti.

Koulutus:

 •  Kauppatieteiden kandidaatti, Helsingin yliopisto, 2015-2019.
 •  ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), 2019.


Työkokemus:

Taloushallinnon assistentti, ABC Oy, Helsinki, 2020-Present

 • Avustaminen budjetoinnissa ja ennustamisessa, mukaan lukien talousraporttien laatiminen, taloustietojen analysointi ja suositusten antaminen johdolle.
 • Hoitaa osto- ja myyntisaatavia, mukaan lukien tilien täsmäyttäminen, laskujen ja maksujen käsittely sekä tarkan talouskirjanpidon ylläpitäminen
 • Avustaminen tilintarkastuksissa ja veroilmoituksissa, mukaan lukien tarvittavien asiakirjojen laatiminen ja yhteistyö ulkoisten tilintarkastajien kanssa.
 • Yhteistyö muiden osastojen kanssa talouspolitiikan ja -menettelyjen noudattamisen varmistamiseksi.


Kirjanpitäjän assistentti, DEF Oy, Turku, 2019-2020.

 • Täsmäytti rahoitustilejä, mukaan lukien päiväkirjamerkintöjen laatiminen, pankkitilien täsmäyttäminen sekä poikkeamien tunnistaminen ja ratkaiseminen.
 • Avustanut kuukauden ja vuoden lopun tilinpäätöksessä, mukaan lukien tilinpäätösten laatiminen ja tarkastelu sekä avustaminen budjetoinnissa ja ennusteiden laatimisessa.
 • Valmisteli tilinpäätöksiä ja raportteja, kuten tuloslaskelmia, taseita ja kassavirtalaskelmia.


Ammatillinen kehitys:

 •  Talousanalyysi ja -suunnittelu, ABC Oy, Helsinki, 2021.
 •  Excel-taitojen syventäminen, DEF Oy, Turku, 2020
 •  Ajanhallintatyöpaja, XYZ Oy, Tampere, 2019


Taidot:

 •  Vahvat analyyttiset taidot
 •  Excelin ja QuickBooksin hallinta
 •  Vahva huomio yksityiskohtiin
 •  Erinomaiset ajanhallintataidot
 •  Vahvat ongelmanratkaisutaidot
 •  Erinomaiset viestintätaidot
 •  Vahvat ihmissuhdetaidot
 •  Kyky työskennellä itsenäisesti ja osana tiimiä.


Kielet:

 •  Suomi: äidinkieli
 •  Englanti: sujuva
 •  Ruotsi: keskitaso
 •  Saksa: aloittelijan kielitaito


Harrastukset:

 •  Vaeltaminen ja ulkoilu
 •  Pianonsoitto
 •  Matkustaminen

Tässä artikkelissa annamme vinkkejä ja neuvoja siitä, miten voit kirjoittaa tehokkaasti ansioluettelon, jonka avulla voit erottua potentiaalisten työnantajien silmissä rahoitusalalla Suomessa. Opastamme sinua laatimaan ansioluettelosi työtehtävien erityisvaatimusten mukaisesti, tuomaan esiin asiaankuuluvan pätevyytesi ja kokemuksesi sekä osoittamaan, että olet tarkka yksityiskohdista ja kykenet työskentelemään nopeatempoisessa ympäristössä.

Noudattamalla vinkkejämme pystyt laatimaan voittavan ansioluettelon, joka lisää mahdollisuuksiasi saada unelmiesi työpaikka taloushallinnon assistenttina Suomessa. Jos siis olet valmis ottamaan seuraavan askeleen urallasi, lue tästä arvokkaita näkemyksiä siitä, miten kirjoittaa ansioluettelo, joka saa sinut erottumaan joukosta.

taloushallinnon assistentin cv

Mikä on taloushallinnon assistentin ansioluettelo?

Taloushallinnon assistentin ansioluettelo on asiakirja, jossa tuodaan esiin työnhakijan pätevyydet, taidot ja kokemukset, jotka liittyvät taloushallinnon assistentin tehtävään. Sitä käytetään tyypillisesti hakiessa työpaikkoja rahoitusalalla, kuten pankeissa, tilitoimistoissa ja muissa rahoituslaitoksissa. Hyvin laadittu taloushallinnon assistentin ansioluettelo voi auttaa työnhakijaa erottumaan kilpailijoista ja lisätä hänen mahdollisuuksiaan saada haastattelu.

Taloushallinnon assistentin ansioluettelon päätarkoituksena on esitellä työnhakijan pätevyyttä ja kokemusta rahoitusalalta, erityisesti sellaisilta aloilta kuin budjetointi, ennustaminen, kirjanpito ja rahoitusanalyysi. CV:ssä olisi myös korostettava työnhakijan hallinnollisia taitoja, kuten yksityiskohtien huomioimista, ajanhallintaa ja kykyä työskennellä nopeatempoisessa ympäristössä.

Talousassistentti-ansioluetteloa kirjoittaessa on tärkeää räätälöidä se juuri siihen tehtävään, jota haet. Tämä tarkoittaa, että on tutkittava yritystä ja työn vaatimuksia ja varmistettava, että ansioluettelosi heijastaa tehtävän edellyttämiä erityistaitoja ja pätevyyttä. On myös tärkeää sisällyttää mukaan asiaankuuluva koulutus, todistukset ja työkokemus.

Pätevyyden ja kokemuksen korostamisen lisäksi talousassistentin ansioluettelossa tulisi tuoda esiin myös työnhakijan henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten vahvat analyyttiset taidot, tarkkaavaisuus yksityiskohtiin ja kyky työskennellä nopeatempoisessa ympäristössä. On myös tärkeää mainita mahdollinen kielitaito, sillä monet suomalaiset rahoituslaitokset edellyttävät tai suosivat hakijoita, jotka osaavat useita kieliä, erityisesti englantia.

Kaiken kaikkiaan rahoitusassistentin ansioluettelo on ratkaisevan tärkeä työkalu rahoitusalan työnhakijoille. Sen tulisi tuoda tehokkaasti esiin työnhakijan pätevyys, taidot ja kokemukset ja osoittaa, miten hän sopii hyvin juuri siihen tehtävään, jota hän hakee. Näitä ohjeita noudattamalla suomalainen työnhakija voi laatia menestyksekkään ansioluettelon, jonka avulla hän voi erottua potentiaalisten rahoitusalan työnantajien silmissä.

Mitä taloushallinnon assistentti tekee?

Taloushallinnon assistentti on tärkeä rooli monissa yrityksissä ja organisaatioissa. Tehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevat yrityksestä toiseen, mutta pääasiallisesti he auttavat taloushallinnon tiimin jäseniä tekemään heidän työnsä tehokkaammin ja tarkasti.

Taloushallinnon assistentit ovat vastuussa monista taloushallinnon toiminnoista, kuten:

 • Budjetin ja ennusteiden laatiminen ja tarkastaminen
 • Tilinpäätöksen ja raporttien laatiminen
 • Palkanlaskennan ja palkanmaksujen hallinnointi
 • Laskujen ja maksujen hallinnointi
 • Tilitoimistojen ja veroviranomaisten kanssa yhteistyö
 • Tietokannan hallinnointi ja päivitys
 • He myös tukevat taloushallinnon tiimin jäseniä tarvittaessa ja ovat yhteydessä asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin tarvittaessa.

Taloushallinnon assistenttien täytyy olla tarkkoja ja huolellisia, ja heillä on hyvät laskennolliset taidot. He tarvitsevat myös hyvät tietotekniset taidot, koska he käyttävät usein erilaisia taloushallinnon ohjelmia ja tietokantoja. Heillä on myös tärkeää olla hyvä kommunikaation taidot ja pystyä toimimaan tiimissä.

Ansioluettelon muotoilu ja asettelu

Rahoitusassistentin ansioluettelon ulkoasu ja muoto on tärkeä näkökohta, joka on otettava huomioon asiakirjaa laadittaessa. Se voi vaikuttaa suuresti ansioluettelosi luettavuuteen ja ammattimaisuuteen, mikä puolestaan voi vaikuttaa mahdollisuuksiin saada haastattelu. Alla on muutamia vinkkejä siitä, miten voit muotoilla ja asettelun tehokkaasti ansioluettelosi:

 • Käytä selkeää ja ammattimaista fonttia, kuten Arial tai Times New Roman. Näin CV:täsi on helppo lukea ja se näyttää ammattimaisemmalta.
 • Käytä selkeitä otsikoita ja bullet pointteja tekstin jäsentämiseksi. Näin palkkaavan johtajan on helppo selata ansioluettelosi nopeasti läpi ja löytää tarvitsemansa tiedot.
 • Käytä johdonmukaista ulkoasua koko ansioluettelossasi. Tähän kuuluu saman fontin, fonttikoon ja muotoilun käyttäminen otsikoissa ja luetelmakohdissa.
 • Käytä valkoista tilaa tehokkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että käytät välilyöntejä osioiden ja tekstin välillä, jotta ansioluettelosi on helppolukuinen eikä se ole sekava.
 • Pidä ansioluettelosi yhden tai kahden sivun pituisena. Tämä helpottaa rekrytoivan esimiehen lukemista ja varmistaa, että hän näkee tärkeimmät tiedot.
 • Järjestä ansioluettelosi käänteisessä aikajärjestyksessä. Tämä tarkoittaa, että aloitat viimeisimmästä työstäsi tai koulutuksestasi ja etenet taaksepäin. Näin työnantaja näkee heti viimeisimmän kokemuksesi ja miten se liittyy hakemaasi tehtävään.
 • Ole johdonmukainen muotoilussa, käytä samaa muotoilua koko asiakirjassa, esimerkiksi jos käytät lihavointia otsikoissa, käytä sitä kaikissa otsikoissa.
 • Tarkista ansioluettelosi virheiden ja kirjoitusvirheiden varalta. Tämä on tärkeää sen varmistamiseksi, että ansioluettelosi on ammattimainen ja ettei siinä ole virheitä, jotka voivat aiheuttaa sekaannusta tai antaa negatiivisen vaikutelman palkkaavalle esimiehelle.
 • Liitä mukaan ammattimainen valokuva. Tämä voi tehdä ansioluettelostasi erottuvan ja antaa rekrytoivalle esimiehelle käsityksen siitä, kuka olet. Varmista, että kuva on tuore, laadukas ja ammattimaisessa asussa.
 • Varmista, että ansioluettelosi on hyvin järjestetty, helppolukuinen ja oikein muotoiltu. Näin varmistat, että palkkaava johtaja löytää tarvitsemansa tiedot nopeasti ja helposti.
 • Räätälöi ansioluettelosi työpaikan erityisvaatimusten mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkitaan yritystä ja työn vaatimuksia ja varmistetaan, että ansioluettelosi heijastaa tehtävän edellyttämiä taitoja ja pätevyyksiä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit laatia ammattimaisen ja tehokkaan ansioluettelon, jonka avulla voit erottua potentiaalisten työnantajien silmissä. Muista, että ansioluettelo on markkinointiväline itsellesi, ja on tärkeää tehdä siitä mahdollisimman houkutteleva. Varmista, että ansioluettelo on totuudenmukainen kuvaus itsestäsi sekä pätevyydestäsi ja kokemuksestasi.

taloushallinnon assistentin cv

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat tärkeä osa ansioluetteloa, sillä niiden avulla palkkaava johtaja voi ottaa sinuun yhteyttä. On tärkeää sisällyttää tarkat ja ajantasaiset yhteystiedot, jotta et menetä tilaisuutta. Seuraavassa on muutamia vinkkejä yhteystietojen sisällyttämisestä ansioluetteloosi:

 • Nimi on olennainen osa yhteystietoja koskevaa osiota, sen tulisi olla näkyvästi ja helposti luettavissa, ja sen tulisi olla johdonmukainen koko ansioluettelossasi. Lisäksi ammattinimikkeesi tai tutkintosi sisällyttäminen voi antaa palkkaavalle esimiehelle käsityksen pätevyydestäsi ja kokemuksestasi.
 • Lisää ammattimainen sähköpostiosoite. Vältä siis henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita, kuten " cutiepie@gmail.com ", ja käytä sen sijaan ammattimaisempaa sähköpostiosoitetta, joka sisältää nimesi, kuten " etunimi.sukunimi@email.com ".
 • Liitä mukaan puhelinnumerosi. On tärkeää sisällyttää puhelinnumerosi, jotta rekrytoiva johtaja saa sinut helposti kiinni. Varmista, että numero on ajan tasalla ja että tarkistat vastaajasi usein.
 • Ilmoita fyysinen osoitteesi. Tämä ei ole aina tarpeen, mutta fyysisen osoitteen ilmoittaminen voi olla hyödyllistä, jos rekrytoivan esimiehen on lähetettävä sinulle jotakin tai jos hän haluaa sopia henkilökohtaisesta haastattelusta.
 • Lisää linkit sosiaalisen median profiileihisi. Jos sinulla on ammatillinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa, kuten LinkedInissä, voit sisällyttää ansioluetteloosi linkit profiileihisi. Tämä voi antaa palkkaavalle johtajalle käsityksen siitä, kuka olet, ja auttaa häntä saamaan lisätietoja pätevyydestäsi ja kokemuksestasi. Huomaa, että kaikkia sosiaalisen median linkkejä ei kannata sisällyttää, vaan varmista, että sisällyttämäsi linkit ovat ammattimaisia ja merkityksellisiä haettavan työpaikan kannalta. On myös tärkeää pitää sosiaalisen median profiilit ajan tasalla ja ammattimaisina, sillä myös rekrytoijat saattavat tarkistaa ne.

Yhteystiedot ovat siis tärkeä osa ansioluetteloasi, sillä niiden avulla palkkaava johtaja voi ottaa sinuun yhteyttä. Varmista, että tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia ja että niissä on ammattimainen sähköpostiosoite, puhelinnumero ja fyysinen osoite. Lisäksi, jos sinulla on ammattimainen läsnäolo sosiaalisessa mediassa, voit sisällyttää ansioluetteloosi linkkejä profiileihisi.

Yhteenveto tai tavoite

Yhteenveto ja tavoiteosiot ovat molemmat tärkeitä osia taloushallinnon assistentin ansioluettelossa, ja niillä on eri tarkoitukset.

Yhteenveto on lyhyt selvitys, jossa tiivistetään pätevyytesi, taitosi ja kokemuksesi. Sen tulisi sijaita ansioluettelosi yläosassa, otsikon alla, ja sen tulisi olla muutaman lauseen mittainen. Sen tulisi olla räätälöity juuri sitä työpaikkaa varten, jota haet, ja siinä tulisi tuoda esiin olennaisimmat pätevyytesi ja kokemuksesi.

Hyvä yhteenveto taloushallinnon assistentille voisi olla esimerkiksi seuraava:

Oikein
 • "Erittäin organisoitunut ja yksityiskohtiin suuntautunut talousassistentti, jolla on 5 vuoden kokemus rahoitusalalta."
 • "Vahvat analyyttiset taidot ja taloushallinnon ohjelmistojen, kuten Excelin ja QuickBooksin, hallinta."
 • "Todistettu kyky työskennellä nopeatempoisissa ympäristöissä ja hallita useita tehtäviä samanaikaisesti."

Huono yhteenveto taloushallinnon assistentille voisi olla:

Väärin
 • "Olen hyvä matematiikassa ja etsin työtä kirjanpidon alalta."

Tavoite on lausunto, jossa täsmennetään, mitä tehtävää haet ja mitä toivot saavuttavasi tehtävässä. Sen tulisi sijaita tiivistelmän alapuolella, ja sen tulisi olla yhden tai kahden lauseen mittainen. Sen on oltava täsmällinen ja siinä on mainittava, mitä tehtävää haet ja mitä toivot saavuttavasi tehtävässä.

Hyvä tavoite taloushallinnon assistentille voisi olla esimerkiksi seuraava:

Oikein
 • "Saada talousassistentin tehtävä XYZ Oy:ssä, jossa voin hyödyntää kokemustani budjetoinnista, ennustamisesta ja rahoitusanalyysistä edistääkseni yrityksen taloudellista kasvua."

Huono tavoite talousassistentille voisi olla:

Väärin
 • "Haluan tienata paljon rahaa ja työskennellä suuressa yrityksessä."

Yhteenvetoa on tärkeää käyttää lähettämissäsi ansioluetteloissa, sillä se antaa työnantajalle nopean yleiskuvan siitä, kuka olet ja mitä voit tarjota. Toisaalta tavoite sisällytetään yleensä silloin, kun haet tiettyä avointa työpaikkaa.

Muista sisällyttää täsmällisiä ja asiaankuuluvia tietoja, käytä avainsanoja, jotka vastaavat työnkuvaa ja vältä yleisiä tai itsekeskeisiä lausumia.

Muista, että yhteenveto- ja tavoiteosiot ovat ensimmäiset asiat, jotka rekrytoiva johtaja näkee ansioluettelossasi, ja niiden tulisi olla hyvin kirjoitettuja, täsmällisiä ja räätälöityjä hakemaasi työpaikkaan sopiviksi.

Yhteenveto- ja tavoiteosiot ovat siis tärkeitä osia taloushallinnon assistentin ansioluettelossa. Niillä on eri tarkoitukset: tiivistelmä antaa lyhyen yleiskuvan siitä, kuka olet ja mitä voit tarjota, ja se tulisi sisällyttää kaikkiin ansioluetteloihin, kun taas tavoite on lausunto, jossa täsmennetään, mitä tehtävää haet ja mitä toivot saavuttavasi tehtävässä, ja se sisällytetään yleensä, kun haet tiettyä avointa työpaikkaa. Muista sisällyttää täsmällisiä ja asiaankuuluvia tietoja ja käyttää avainsanoja, jotka vastaavat työnkuvaa, ja vältä yleisiä tai itsestäänselvyyksiä.

taloushallinnon assistentin cv

Koulutusosio

Talousassistentin ansioluettelon koulutusosassa olisi korostettava asiaankuuluvaa pätevyyttäsi ja kokemustasi. Sen tulisi sijaita yhteenveto- ja tavoiteosioiden jälkeen, ja siinä tulisi luetella koulutustaustasi käänteisessä aikajärjestyksessä.

Kun luetellaan talousassistentin tehtävään soveltuvaa koulutusta, on tärkeää sisällyttää seuraavat tiedot:

 • Oppilaitoksen nimi ja suoritettu tutkinto, esimerkiksi "Helsingin yliopisto, kauppatieteiden kandidaatti".
 • Opintoala, erityisesti mahdolliset rahoitukseen tai kirjanpitoon liittyvät opinnot, esimerkiksi "Taloushallinto" tai "Liiketalouden hallinto".
 • Mahdolliset asiaankuuluvat kurssit, esimerkiksi "Advanced Excel" tai " Liiketoimintaoikeus".
 • Mahdolliset asiaankuuluvat sertifikaatit, kuten ACCA tai CMA.
 • Rahoitukseen tai kirjanpitoon liittyvät opinnäytetyöt tai tutkimushankkeet.
 • Opintojen alkamis- ja päättymispäivämäärät

On tärkeää muistaa, että kaikki koulutus ei ole samanlaista ja on tärkeää painottaa koulutusta, joka on olennaisinta haettavan työpaikan kannalta. Jos sinulla on vähän työkokemusta, koulutustaustasi voi olla tärkeämmässä asemassa, kun haluat vakuuttaa työnantajan siitä, että olet sopiva tehtävään.

On myös tärkeää tuoda esiin kaikki asiaankuuluvat kurssit ja sertifikaatit, sillä ne voivat osoittaa tietosi ja taitosi alalla. Lisäksi jos olet tehnyt asiaankuuluvia opinnäytetöitä tai tutkimushankkeita, se voi osoittaa, että sinulla on vahva ymmärrys aiheesta ja että olet omistautunut alalle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että taloushallinnon assistentin ansioluettelon koulutusosiossa olisi korostettava asiaankuuluvaa pätevyyttäsi ja kokemustasi. Koulutustiedot olisi lueteltava käänteisessä aikajärjestyksessä, mukaan lukien oppilaitoksen nimi ja suoritettu tutkinto, opintoala, asiaankuuluvat kurssit, todistukset, opinnäytetyöt tai tutkimushankkeet sekä opintojesi alkamis- ja päättymispäivämäärät.

Korosta koulutuksen merkitystä työpaikan kannalta ja korosta kaikkia asiaankuuluvia kursseja ja todistuksia, jotka osoittavat tietosi ja taitosi kyseisellä alalla. Jos olet lisäksi tehnyt asiaankuuluvia opinnäytetöitä tai tutkimushankkeita, se voi osoittaa, että sinulla on vahva ymmärrys aiheesta ja että olet omistautunut alalle. Esittämällä koulutuksesi selkeästi ja ytimekkäästi palkkaava johtaja näkee, että sinulla on tehtävään tarvittava pätevyys.

Työkokemuksen osio

Taloushallinnon assistentin ansioluettelon kokemusosio on tärkeä osa, jossa esitellään alan työkokemuksesi. Sen tulisi sijaita koulutusosion jälkeen, ja siinä olisi lueteltava työkokemuksesi käänteisessä aikajärjestyksessä aloittaen viimeisimmästä työtehtävästäsi.

Luetellessasi työkokemustasi on tärkeää sisällyttää seuraavat tiedot:

 • Yrityksen nimi, asema ja työskentelypäivämäärät.
 • lyhyt kuvaus yrityksestä ja sen toimialasta
 • Yksityiskohtainen kuvaus vastuualueistasi ja saavutuksistasi kyseisessä tehtävässä.
 • Tehtävässä käyttämäsi asiaankuuluvat taidot ja ohjelmistot.
 • mahdolliset merkittävät saavutukset, kuten palkinnot tai ylennykset.
 • Kun kuvaat vastuualueitasi ja saavutuksiasi tehtävässä, on tärkeää käyttää konkreettisia ja mitattavissa olevia esimerkkejä. Sen sijaan, että sanoisit esimerkiksi "Avustanut budjetin laatimisessa", voit sanoa "Valmistellut kuukausittaiset budjetit kolmelle osastolle, minkä ansiosta kustannussäästöt kasvoivat 5 prosenttia". Tämä osoittaa, että olit aktiivinen tekijä yrityksen taloudellisessa menestyksessä.

Hyvä esimerkki:

Oikein
Työkokemus

Taloushallinnon assistentti, XYZ Oy (2018 - 2022)

 • Avustanut talousosastoa budjetoinnissa, ennusteiden laatimisessa ja talousanalyyseissä.
 • Valmisteli ja analysoi talousraportteja, minkä ansiosta tulot kasvoivat 7 %.
 • Hallitsi taloushallinnon ohjelmistot, kuten Excelin ja QuickBooksin.
 • Vuoden työntekijä -palkinnon saaja vuonna 2020.

Huono esimerkki:

Väärin
Työkokemus

Taloushallinnon assistentti, XYZ-yritys (2018 - 2022)

 • Teki joitakin talousasioita
 • Työskenteli numeroiden kanssa

On tärkeää käyttää konkreettisia ja mitattavissa olevia esimerkkejä osoittaaksesi pätevyytesi ja saavutuksesi tehtävässä. Vältä yleisten tai epäspesifisten tietojen käyttöä. Muista lisäksi mainita yrityksen nimi, työtehtävä ja työpäivämäärät sekä kaikki merkitykselliset taidot ja ohjelmistot, joita olet käyttänyt tehtävässä, sekä kaikki merkittävät saavutukset, jotka osoittavat arvosi työntekijänä.

Taidot

Taloushallinnon assistentin ansioluettelon osaamisosio on tärkeä osa, jossa esitellään alaan liittyvät taidot ja pätevyydet. Sen tulisi sijaita koulutus- ja kokemusosioiden jälkeen, ja siinä olisi lueteltava taitosi luettelomaisesti.

Taitojasi luetellessasi on tärkeää sisällyttää sekä kovat että pehmeät taidot. Kovat taidot ovat alalle ominaisia teknisiä taitoja, kuten taloushallinnon ohjelmistojen, kuten Excelin, QuickBooksin ja kirjanpito-ohjelmien, hallinta. Pehmeät taidot ovat henkilökohtaisia ominaisuuksia, joiden avulla pystyt toimimaan tehtävässä tehokkaasti, kuten analyyttiset taidot, viestintätaidot ja organisointitaidot.

Tässä on esimerkki hyvästä talousassistentin taitoja koskevasta osiosta:

Oikein
 • Vahvat analyyttiset taidot
 • Excelin ja QuickBooksin hallinta
 • Erinomaiset viestintätaidot
 • Vahvat organisointitaidot
 • ACCA-sertifioitu
 • Puhuu sujuvasti englantia, suomea ja ruotsia

Toisaalta huono esimerkki taloushallinnon assistentin osaamisosiosta voisi olla:

Väärin
 • Hyvä numeroiden kanssa
 • Osaa käyttää tietokonetta
 • Hyvä puhumaan ihmisten kanssa

Tämä esimerkki ei ole täsmällinen, eikä se osoita hakijan pätevyyttä tai alan taitoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että taloushallinnon assistentin ansioluettelon taitoja käsittelevässä osiossa olisi tuotava esiin alaan liittyvät taidot ja pätevyydet. Sen tulisi sijaita koulutus- ja työkokemusosioiden jälkeen, ja siinä tulisi luetella osaamisesi luettelemalla luettelemalla sekä kovat että pehmeät taidot, kuten tekniset taidot, analyyttiset taidot, viestintätaidot, organisointitaidot, mahdolliset asiaankuuluvat todistukset tai koulutukset sekä mahdolliset kielitaidot, joista voisi olla hyötyä tehtävässä. Ole täsmällinen ja käytä määrällisesti ilmaistavia esimerkkejä osoittaaksesi pätevyytesi ja taitosi, ja vältä yleisiä tai epäspesifisiä tietoja.

taloushallinnon assistentin cv

Lisäosiot

Taloushallinnon assistentin ansioluettelon lisäosio voi sisältää tietoja, joita ei ehkä ole käsitelty koulutusta, kokemusta tai taitoja koskevissa osioissa, mutta joista on silti hyötyä palkkaavalle johtajalle. Esimerkkejä lisäosioon sisällytettävistä tiedoista ovat:

 • Harrastukset: Tässä osiossa voidaan esitellä kiinnostuksenkohteitasi ja intohimojasi työn ulkopuolella, ja sen avulla voidaan osoittaa, että olet monipuolinen persoonallisuus.
 • Vapaaehtoistyö: Tämä osio voi osoittaa, että sinulla on vahva yhteisöllisyyden tunne ja että olet sitoutunut vaikuttamaan asioihin.
 • Ammatilliset yhteydet: Tämä osio voi osoittaa, että olet omistautunut alallesi ja että pysyt ajan tasalla alan suuntauksista ja kehityksestä.
 • Palkinnot ja saavutukset: Tässä osiossa voit tuoda esiin saamiasi merkittäviä palkintoja tai saavutuksia, kuten huippusuorituksen tai kilpailuvoiton.
 • Julkiset puheet tai esitykset: Tässä osiossa voit osoittaa, että sinulla on vahvat viestintätaidot ja että osaat esiintyä ryhmille.

On tärkeää muistaa, että kaikki lisäosiot eivät ole tarpeellisia kaikissa ansioluetteloissa. Liitä mukaan vain ne osiot, jotka ovat merkityksellisiä haettavan työpaikan kannalta ja jotka tuovat lisäarvoa hakemukseesi.

Taloushallinnon assistentin ansioluettelon lisäosio voi siis sisältää tietoja, joita ei ehkä ole käsitelty koulutusta, kokemusta tai taitoja koskevissa osioissa, mutta joista on silti hyötyä palkkaavalle esimiehelle. Esimerkkejä lisäosioon sisällytettävistä tiedoista ovat harrastukset, vapaaehtoistyö, ammatilliset yhteydet, palkinnot ja saavutukset, julkiset puheet tai esitykset. Liitä mukaan vain ne kohdat, jotka ovat merkityksellisiä haettavan työpaikan kannalta ja jotka tuovat lisäarvoa hakemukseesi.

Saatekirje

Taloushallinnon assistentin ansioluettelon saatekirjeen tulisi olla lyhyt, mutta vakuuttava asiakirja, jossa korostetaan pätevyyttäsi ja kokemustasi, jotka ovat merkityksellisiä tehtävän kannalta. Sen tulisi olla räätälöity juuri sitä työtä varten, jota haet, ja sen tulisi täydentää ansioluetteloasi.

Saatekirjeen tulisi sisältää seuraavat tiedot:

 • Johdanto, jossa kerrotaan lyhyesti, kuka olet ja mitä paikkaa haet.
 • Yhteenveto asiaankuuluvista pätevyyksistäsi, taidoistasi ja kokemuksistasi, jotka tekevät sinusta vahvan ehdokkaan tehtävään.
 • Konkreettisia esimerkkejä saavutuksistasi, jotka osoittavat arvosi työntekijänä.
 • Innostuksesi ja kiinnostuksesi tehtävää ja yritystä kohtaan.
 • Yhteystietosi ja ammattimainen loppukommentti.
 • On tärkeää varmistaa, että saatekirje on hyvin kirjoitettu, siinä ei ole virheitä ja että se on osoitettu oikealle henkilölle. Kirjeessä on myös hyvä käyttää muodollista ja ammattimaista sävyä.

Talousassistentin ansioluettelon saatekirjeen tulisi olla lyhyt mutta vakuuttava asiakirja, jossa tuodaan esiin pätevyytesi ja kokemuksesi, jotka ovat merkityksellisiä tehtävän kannalta, sen tulisi olla räätälöity juuri kyseiseen työpaikkaan, jota haet, ja sen tulisi täydentää ansioluetteloasi, sen tulisi sisältää johdanto, yhteenveto asiaankuuluvista pätevyyksistäsi, taidoistasi ja kokemuksistasi, konkreettisia esimerkkejä saavutuksistasi, innostuksesi ja kiinnostuksesi tehtävää ja yritystä kohtaan sekä yhteystietosi ja ammattimainen lopetus. Varmista, että saatekirje on hyvin kirjoitettu, että siinä ei ole virheitä ja että se on osoitettu oikealle henkilölle, ja on myös hyvä käyttää muodollista ja ammattimaista sävyä koko kirjeessä.

Tärkeimmät asiat

 • Räätälöi ansioluettelosi hakemaasi tehtävään sopivaksi.
 • Käytä selkeää ja ammattimaista muotoa.
 • Liitä mukaan käänteinen kronologinen luettelo työkokemuksestasi.
 • Käytä konkreettisia ja mitattavissa olevia esimerkkejä osoittaaksesi pätevyytesi ja saavutuksesi.
 • Korosta asiaankuuluvia taitojasi ja pätevyyksiäsi.
 • Liitä mukaan kaikki asiaankuuluvat todistukset tai koulutus.
 • Liitä mukaan kaikki asiaankuuluvat lisäosiot, kuten harrastukset, vapaaehtoistyö ja ammatilliset yhteydet.
 • Esittele kielitaitoasi, jos sillä on merkitystä tehtävän kannalta.
 • Tarkista ansioluettelosi ja saatekirjeesi virheiden varalta ennen lähettämistä.
 • Osoita saatekirjeesi oikealle henkilölle ja käytä kauttaaltaan ammattimaista ja muodollista sävyä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka pitkä ansioluetteloni pitäisi olla taloushallinnon assistentin paikkaa varten?

CV:n tulisi olla 1-2 sivua pitkä, ja siinä tulisi keskittyä olennaisimpiin ja tuoreimpiin tietoihin.

Pitäisikö ansioluettelossani mainita palkkatasoni?

Palkkamäärääsi ei tarvitse sisällyttää ansioluetteloosi. Voit keskustella palkkatoiveista haastatteluprosessin aikana.

Miten voin erottua muista hakijoista ansioluettelossani?

Voit erottua muista korostamalla erityisiä saavutuksia ja mitattavissa olevia tuloksia työkokemuksestasi sekä korostamalla ainutlaatuisia taitoja tai pätevyyksiä, jotka erottavat sinut muista hakijoista.

Kuinka paljon taloushallinnon assistentti tienaa?

Keskimääräinen kuukausipalkka taloushallinnon assistentillä on 2 840 euroa kuukaudessa. Palkka oli kuntasektorilla 2 716 € (46 yksittäistä palkkaa) ja valtiolla 3 251 € (14 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021. Keskipalkka muuttui -10 € (-0,4 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni