Sosiaalityöntekijän CV

Sosiaalityöntekijän ansioluettelon laatiminen voi olla uusi asia tai haet uutta työpaikkaa. Täydellisen ansioluettelon kirjoittaminen ei ole yksinkertaista ilman apua ja tiettyjä asioita tulisi ottaa huomioon. Sosiaalityöntekijät toteuttavat sosiaalista oikeudenmukaisuutta ihmisille heidän rodullisesta, kulttuurisesta tai taloudellisesta taustastaan riippumatta.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Sosiaalityöntekijän CV esimerkki

Milla Mallikas
Kotikatu 1, 33560 Tampere
millamallikas@gmail.com
+358 40 1234 567

Ammatillinen yhteenveto

Työskentelee sosiaalityön alalla ja on suoraan tekemisissä pääasiassa perheväkivaltaa pakenevien naisten ja lasten kanssa. Asiantuntija vammaisuuteen ja erityistarpeisiin liittyvien tapausten käsittelyssä. Hallinnoinut tusinan pakolaisnaiten tapauksia, jotka pakenivat sotaa ja hakivat turvapaikkaa Suomesta.

Taidot

 •  Puhuu sujuvasti englantia, ruotsia ja saksaa.
 •  Pystyy nopeasti rauhoittamaan ihmisiä, etenkin jos he ovat stressaantuneita, peloissaan ja epävarmoja tulevaisuudennäkymistä.
 •  Macintosh- ja Windows-pohjaisten tietokonealustojen ahkera ja pätevä käyttäjä.
 •  Erinomainen kommunikaattori myös silloin, kun hän on tekemisissä muiden kuin suomea puhuvien kanssa.
 •  Taitava puhuttujen sanojen puhtaaksikirjoittaja

Työkokemus

Sosiaalityöntekijä Maaliskuu 2015 - nykyhetki
Tampereen kaupunki

 •  Auttaa asiakkaita sopeutumaan elämänmuutoksiin ja auttaa heitä vakauttamaan omat olosuhteensa.
 •  Ohjaa asiakkaita yhteisön resursseihin, kuten KELA:n tukiin ja työllistymisvaihtoehtoihin.
 •  Konsultoi asiaankuuluvia virastoja asiakkaan asuinkunnalla ja sen ulkopuolella tarvittavien tietojen keräämiseksi.
 •  Arvioi asiakkaiden elämäntilanteen varmistaakseen perustarpeiden ja turvallisen ympäristön saatavuuden.
 •  Valvoa puolisoiden, vanhempien ja lasten välisiä tapaamisia hoitavien ja tuottavien olosuhteiden ylläpitämiseksi.
 •  Yhteydenpito asiakkaisiin liittyviin eri tahoihin, kuten lakimiehiin, asuntoviranomaisiin, lainvalvontaviranomaisten asiantuntijoihin ja kielenkääntäjiin.

Perhetyöntekijä Tammikuu 2011 - tammikuu 2015
Tampereen kaupunki

 •  Tarjosi emotionaalista ja henkistä tukea perheväkivallasta toipuville naisille.
 •  Sai "Kuukauden perhetyöntekijä" -palkinnon oltuaan tehtävässä vain kuusi kuukautta.
 •  Teki alustavaa tutkimusta oikeudellisista vaihtoehdoista naisille, jotka halusivat ryhtyä toimiin väitetysti väkivaltaista kumppaniaan vastaan.
 •  Seurasi asiakkaita oikeudenkäynteihin ja tarjosi moraalista tukea.
 •  Johti kampanjaa perheväkivaltaan liittyvien stigmojen vähentämiseksi.

Koulutus

Sosionomi Joulukuu 2010
Tampereen ammattikorkeakoulu
Suoritti menestyksekkäästi kahden kuukauden kurssin sosiaalityön eettisistä kysymyksistä Tammikuu 2011.

Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet

Nautin matkustamisesta kehitysmaihin ja siellä esiintyvien perheväkivaltaongelmien esiin tuomisesta. Ohjaan säännöllisesti vapaaehtoisesti aikuisia ja lapsia, jotka oppivat suomea toisena kielenä. Monilla osallistujista on hyvin rajallinen kielitaito, mikä edellyttää huomattavan paljon eleitä ja muita sanattoman viestinnän muotoja.

He pyrkivät vahvistamaan yhteiskunnan eri ryhmien, kuten lasten, naisten ja vähäosaisten yhteisöjen, vaikutusmahdollisuuksia, sillä he ovat laiminlyötyjä ja sosiaalisten epäkohtien uhreja. Sosiaalityöntekijät puolustavat ihmisoikeuksia ja taistelevat rotu- ja sukupuolisyrjintää, köyhyyttä, laiminlyöntejä ja sortoa vastaan. Jos olet sosiaalityöntekijäksi pyrkivä henkilö, joka uskoo hyvään tahtoon ja haluaa määrätietoisesti edistää koko yhteiskuntaa, suosittelemme laatimaan ansioluettelon , joka puhuu puolestasi. Aloitetaan tutustumalla ansioluettelomuotoihin , jotta voit laatia vakuuttavan ansioluettelon .

sosiaalityontekijan cv

Sosiaalityöntekijän työtehtävät

Sosiaalityöntekijät hoitavat työtehtäviään osaamisalueensa ja pätevyytensä mukaan. Heillä on ratkaiseva rooli tietämyksensä ja voimavarojensa käyttämisessä auttaessaan asianomaisia henkilöitä saamaan oikeudenmukaisen osuuden resursseista, tarvittavasta terapeuttisesta hoidosta ja taloudellisista eduista. Sosiaalityöntekijän on varmistettava, että mitään tiettyä ryhmää tai yksilöä ei jätetä ulkopuolelle.

Joitakin ensisijaisia työtehtäviä ovat mm:

 • Ennakkoluulottoman lähestymistavan omaksuminen yksilön tai yhteisön ongelmien ymmärtämiseen johtaa ihmisiä henkiseen, fyysiseen ja taloudelliseen toipumiseen.
 • Auttaa asianomaisia henkilöitä saamaan taloudellista turvaa, koulutus-, terveys-, työkyvyttömyys-, työttömyysvakuutus- ja muita etuuksia.
 • Konfliktinratkaisumenetelmien, kuten neuvottelujen, edunvalvonnan, ryhmäfasilitaation, ryhmäkonferenssien, paranemis- ja neuvonta-aloitteiden käyttäminen.
 • Arviointi, suositusten antaminen ja hoito- tai toipumissuunnitelmien hyväksyminen hyväksikäytön, päihteiden väärinkäytön, traumojen tai laiminlyönnin uhreiksi joutuneille lapsille, nuorille ja nuorille.
 • Tukipalvelujen, kuten yksilöllisen neuvonnan, tarjoamisen helpottaminen ja asiakkaiden perheenjäsenten erityishuolien käsittely.
 • Osallistuminen konferensseihin, kokouksiin ja seminaareihin olemassa olevan tiedon lisäämiseksi ja vuorovaikutuksessa muiden sosiaalityöntekijöiden kanssa.
 • Kotikäyntien ja terveystarkastusten tekeminen erossa olevien perheiden valvomiseksi ja heidän oikeuksiensa puolustamiseksi, kuten asianmukaisten terveydenhuoltopalvelujen varmistamiseksi.
 • Psykoterapiamenetelmien, kuten kognitiivisen käyttäytymisterapian ja dialektisen käyttäytymisterapian, toteuttaminen, jotta asiakkaita voidaan auttaa parantamaan ihmissuhteita, itseluottamusta ja tietoisuutta.
 • Ajantasaisen kirjanpidon ylläpitäminen ja henkilöstöpalvelujen ohjelmistosovellusten käyttäminen asiakkaiden edistymisen seuraamiseksi.

Miten kirjoittaa sosiaalityöntekijän ansioluettelo

Ensimmäinen askel sosiaalityöntekijän ansioluettelon kirjoittamisessa on ymmärtää, mitä osioita kannattaa sisällyttää. Ansioluettelosi tulisi sisältää seuraavat osat:

 • Yhteenveto ansioluettelosta (tunnetaan myös nimellä profiili tai henkilökohtainen selvitys).
 • Työhistoriaosio
 • ansioluettelon taitoja koskeva osio
 • Koulutusosio

Koska sosiaalityön ala on niin laaja, sinun on kiinnitettävä erityistä huomiota ansioluettelosi yksilöimiseen kutakin työpaikkailmoitusta varten. Tutki kaikki mahdollinen hakemastasi työpaikasta: paikasta ja ihmisistä. Yritä erityisesti antaa nimi ja kasvot palkkaavalle johtajalle ja esimiehellesi, jos se ei ole sama henkilö.

Kirjoita ansioluettelosi ikään kuin vastaisit haastattelukysymyksiin, joita ei ole vielä kysytty. Kuka tietää? Se voi avata oven varsinaiseen haastatteluun, jossa olet askeleen muita hakijoita edellä.

sosiaalityontekijan cv

Sosiaalityöntekijän CV:n rakenne ja muoto

Hyvin määritelty rakenne tuo esiin alakohtaisten taitojesi ja kokemuksesi keskeiset elementit ja osoittaa, että olet merkityksellinen rekrytoijille.

Selkeä, tiivis ja ammattimaisen näköinen ansioluettelo helpottaa lukemista ja saa rekrytoijat tutustumaan kokemukseesi tarkemmin.

Vinkkejä muotoiluun

 • Vältä monimutkaistamasta ansioluetteloasi liikaa kiireisellä ja tungoksellisella ulkoasulla - ja valitse sen sijaan ammattimainen, perusrakenteinen ja vahva rakenne, jossa on helppo navigoida.
 • Lihavoituja otsikoita, erillisiä osioita ja bullet pointteja tulisi käyttää tekstin jäsentämiseen, jotta sitä olisi helppo lukea.
 • Ihanteellinen ansioluettelon pituus on kaksi A4-puolta, jolloin siinä on riittävästi tilaa dokumentoida sosiaalialan merkityksenne ilman, että se käy tylsäksi.
 • Vältä kuvamateriaalia, kuten yrityksen logoja tai pääkuvia, jotka häiritsevät rekrytoijien huomiota - käytä selkeää fonttia ja hillittyä värivalikoimaa.

Hakijoiden seurantajärjestelmät (ATS)

Rekrytoijat ja työnantajat käyttävät hakijaseurantajärjestelmiä (Applicant Tracking Systems, ATS) hakijoiden seurantaan ja "huonojen" ansioluetteloiden poistamiseen. ATS-ohjelmistojen algoritmit etsivät ansioluetteloista avainsanoja, lauseita ja muita työnantajille tärkeitä tietoja. Jokainen ansioluettelo luokitellaan, ja jos ansioluettelosi ei täytä vaatimuksia, kukaan ei koskaan näe sitä. Markkinoilla on yli 100 ATS-ohjelmistovaihtoehtoa, joten menestyksen varmistamiseen ei ole yhtä taikaluotia, mutta on olemassa useita apukeinoja, jotka voivat auttaa sinua.

Mistä tiedät, että ATS-ohjelma käsittelee ansioluettelosi? Jos haet sähköisen järjestelmän kautta, se on käytännössä taattu. Vaihtoehtoisesti työnantajan verkkosivustolla (tai ATS-yrityksen verkkosivustolla) voi olla läpinäkyvä ilmoitus. Joissakin tapauksissa selviä vihjeitä ei kuitenkaan ole, joten sinun on joka tapauksessa oltava erityisen varovainen.

Analysoi ensin huolellisesti kukin työnkuvaus etsimällä lueteltuja avainsanoja ja -lauseita. Korosta ne, jotta kun alat yksilöidä ansioluetteloasi, varmistat, että lisäät nämä sanat orgaanisesti.

Jos työpaikkailmoitus on liian sanamuodoltaan tai epämääräinen ja sinulla on vaikeuksia päättää, mihin avainsanoihin keskittyä, kokeile sanapilveä. Liitä työpaikkaluettelo ohjelmaan, kuten wordle.com tai wordart.com, ja se luo sanapilven. Sanapilven suurimmat sanat ovat niitä, jotka esiintyvät useimmin ja ovat todennäköisesti tärkeimpiä.

Käytä molempia lyhenteitä ja kirjoita selvästi, mitä ne tarkoittavat, jotta ATS saa varmasti jommankumman kiinni.

Älä laita mitään tärkeää tietoa otsikoihin tai alatunnisteisiin, joita ATS ei välttämättä pysty lukemaan.

Vältä hienoja fontteja ja muotoiluja, kuten taulukoita.

sosiaalityontekijan cv

Sosiaalityöntekijän CV-profiili

Aloita ansioluettelosi kaikkein välttämättömimmillä tiedoilla ja aloita lyhyellä johdantokappaleella, joka sisältää tärkeimmät kokemuksesi, pätevyytesi tai taitosi.

Anna rekrytoijille käsitys alakohtaisesta kokemuksestasi ja houkuttele heidät lukemaan ansioluetteloasi tarkemmin.

Profiilisi pitäisi sitouttaa rekrytoijat sivun yläosassa, ikään kuin kirjan selostuksena, jossa kerrotaan kokemuksesi tärkeimmät osat.

Käytä seuraavia vinkkejä profiilia luodessasi:

Tutki sosiaalityön alaa ennen ansioluettelosi kokoamista, jotta se sopii ja mukautuu alalle.

Ole ainutlaatuinen kuvauksissasi käyttämällä alan tutkimuksestasi saatuja avainsanoja ja välttämällä kliseisiä tai liikaa käytettyjä lauseita, kuten "olen tiimipelaaja" tai "olen ahkera".

Pidä profiilisi tiiviinä ja kiteytä kokemuksesi 5-10 riviin, jotta voit tarkentaa sitä muualla ansioluettelossasi.


Mitä CV-profiiliin kannattaa sisällyttää?

 • Aiemmat yritykset, joissa olet työskennellyt - Oletko työskennellyt paikallisessa kunnassa, voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa tai vähävaraisille perheille suunnatussa avustusyrityksessä?
 • Kokemuksesi taso - Oletko vastikään valmistunut, oletko kokenut sosiaalityöntekijä tai onko sinulla kokemusta johtotehtävistä?
 • Tutkinnot - Rekisteröi kurssit, kuten terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tutkinnot tai sosiaalityön tutkinnot.
 • Sosiaalityöntekijän perustaidot - dokumentoi kaikki sosiaalityössä vaadittavat kovat ja pehmeät taidot, kuten myötätunto ja tietoisuus lainsäädännöstä tai toimintalinjoista.

Sosiaalityöntekijän tärkeimmät taidot

 • Vahva tahdonvoima ja omistautuminen:
  Sosiaalityöntekijänä saatat joutua kohtaamaan äärimmäisiä tilanteita, käsittelemään pitkällisiä oikeudenkäyntejä tai matkustamaan sodan runtelemiin maihin tarjoamaan sosiaalista apua perheille ja eloonjääneille. On olennaista keskittyä tehtävään, jota yrität toteuttaa. Pysyminen motivoituneena sosiaalisten stereotypioiden poistamiseen voi auttaa sosiaalityöntekijöitä saavuttamaan halutut tavoitteet muutoksen aikaansaamiseksi.

 • Tutkintotaidot:
  Asioiden, tapaustutkimusten tai potilaskertomusten monien eri puolien ja näkökulmien perusteellinen tutkiminen voi auttaa sosiaalityöntekijöitä tekemään oikeita päätöksiä tai tekemään johtopäätöksiä. Sosiaalityöntekijän on omaksuttava ennakkoluuloton ja ennakkoluuloton lähestymistapa ymmärtääkseen tehokkaasti yksilön ja yhteisön ongelmia. Perusteellinen tarkastelu on ratkaisevan tärkeää riitojen ratkaisemiseksi, oikeiden palvelujen tarjoamiseksi ja kullekin asialle sopivien interventiotekniikoiden valitsemiseksi.

 • Tehokas kirjanpito ja tietojen järjestäminen:
  Sosiaalityöntekijöille osoitetaan monia tapauksia, ja he tarvitsevat tehokkaita tietojen organisointi- ja kirjaamistaitoja hallinnoidakseen raskaiden asiakirjojen, paperityön ja mahdollisten aiempien tapausten arkistoja. Jotta sosiaalityöntekijät voivat tarjota asiakkaille vaivatonta apua, heidän on pidettävä saatavilla olevat tiedot hyvin järjestyksessä. Tietojen organisoinnin puute voi estää sosiaalityöntekijöitä auttamasta asiakkaita saamaan etuuksia, kuten työttömyysvakuutuksia, työkyvyttömyysetuuksia ja omaisuuden hankintaa. Digitaalisessa sidonnaisuudessa elettäessä olisi suuri apu tutustua Datanowin tai Google Cloudin kaltaisiin tiedonhallintaohjelmistoihin, joilla voi seurata useita asiakirjoja ja tiedostoja. Tietojen pitäminen neuvontapuhelimista, hyvinvointijärjestöistä ja ylemmistä viranomaisista on ratkaisevan tärkeää, jotta voit tarvittaessa hakea ulkopuolista apua.

 • Digitaalinen lukutaito:
  Tietokoneiden, ohjelmistosovellusten, tietokantojen, tekstinkäsittelyohjelmien ja tieto- ja viestintäteknisten resurssien perustiedot ovat elintärkeitä, jotta tiedoista voidaan hakea mielekkäitä oivalluksia ja navigoida nopeasti useissa tapaustiedostoissa, dokumentaatiossa ja päivittää tietoja. Ilmoittautumalla maksullisille tai maksuttomille tietotekniikan perusteita käsitteleville sertifikaattikursseille, joita on helposti saatavilla verkko-oppimisalustoilla, kuten Udemyssä tai New Yorkin osavaltionyliopiston luomilla digitaalista lukutaitoa käsittelevillä Coursera-kursseilla, voit parantaa tiedonhallinta- ja esittämistaitojasi.

 • Kulttuurienvälinen osaaminen:
  Kulttuurienvälisen osaamisen kehittäminen voi auttaa sinua suhtautumaan paremmin ja herkemmin erilaisista taustoista tai kulttuureista tuleviin henkilöihin. Myötätuntoiset ihmissuhdetaidot ja kärsivällinen käytös ovat välttämättömiä, jotta voit ansaita luottamuksen ja rakentaa suhdetta eri etnisyyksiä edustavien henkilöiden tai ryhmien kanssa. Runsaan tutkimustyön ja monien vuorovaikutustilanteiden kautta voi kehittää tietoisuutta erilaisista arvoista, uskomuksista, perinteistä ja sosiaalisista olosuhteista, jotta yhteisöille voidaan tuottaa oikeudenmukaisuutta. Sosiaalityöntekijöiden tulisi tutustua NASW:n standardeihin Cultural Competence in Social Work Practice.

 • Tunneäly:
  Vaativien työvaatimusten aiheuttaman stressin vaikutusten lieventämiseksi sosiaalityöntekijöiden on kehitettävä tunneälyään. Tunneälykkyys on ominaisuus, joka mahdollistaa rauhallisen ja tyynen mielentilan säilyttämisen, tunteiden säätelyn ja harkitun toiminnan ääritilanteissa. Tunneälykkyyden kehittämiseksi on työskenneltävä itsetuntemuksen, itsesäätelyn, sisäisen motivaation, empatian ja sosiaalisten taitojen parissa. Tunneälykkyyden ansiosta sosiaalityöntekijät voivat luoda selkeät rajat asiakkaiden kanssa heti alkuvaiheessa ja luoda terveen tasapainon työn ja yksityiselämän välille.

 • Vakuuttava viestintä:
  Sosiaalityöntekijöillä on oltava vakuuttavia ja vankkoja viestintätaitoja, jotta he voivat toimia asianosaisen äänenä ja puolustaa sitä voimakkaasti. Se auttaa sosiaalityöntekijöitä myös vaikuttamaan asiakkaisiin, jotta he puhuisivat ääneen, ryhtyisivät tarvittaviin toimiin ja parantaisivat tilaansa elämäntapamuutoksilla.
sosiaalityontekijan cv

Työhistoria

Vaikka etsisitkin ensimmäistä työpaikkaasi, harjoittelukokemus lasketaan tässä yhteydessä. Työhistoriaosio kertoo sosiaalityöntekijän ansioluettelossasi tarinan ammatillisesta kasvustasi. Mieti ensimmäistä työpaikkaasi tai harjoittelupaikkaasi ja sitä, mitä teit siellä. Näytä sitten kuvio lisääntyneistä taidoista, vastuusta tai erilaisista asiakaskunnista, joita palvelit.

Käytä vahvoja toimintaverbejä kuvaillessasi saavutuksiasi, menestystäsi ja haasteita, joista olet selviytynyt kussakin työssä. Älä vain luettele vastuualueita, vaan selitä, miten olet käyttänyt taitojasi erinomaisen työn tekemiseen. Ole mahdollisimman yksityiskohtainen ja sisällytä tietoja aina, kun ne ovat olennaisia. Henkilöstöhenkilöstö haluaa pystyä helposti kertomaan.

Seuraavassa on muutamia kysymyksiä, jotka saavat sinut ajattelemaan:

 • Lisäsitkö osallistumista johonkin yhteisöryhmään? Jos kyllä, kuinka paljon?
 • Tehostitko vastaanottoprosessia? Kuinka monta asiakasta pystyit palvelemaan enemmän?
 • Näitkö yhteisön tarpeen ja kehitititkö siihen ratkaisun? Mikä oli ongelma, mihin toimiin ryhdyitte? Mikä oli lopputulos?

Jos käytät yleisintä kronologista ansioluettelorakennetta, listaa työpaikkasi käänteisessä kronologisessa järjestyksessä siten, että nykyinen työpaikkasi on ensimmäisenä. Kuten aina, sovita kuvauksesi työtehtävien avainsanoihin ja fraaseihin.

Koulutus

Koulutuksella on merkitystä sosiaalialan ansioluettelossa. Älä tee sitä kuten muutkin. Jos teet niin, rekrytoivan johtajan puolustusmekanismit sulkevat sinut pois. Miten voit sen sijaan saada hänen huomionsa?

Aloita näillä:

Koulun nimi ja sijainti

Kouluvuodet

Tutkinto


Lisää sitten työhön sopivia saavutuksia, kuten onnistunut hoitosuunnitelma.

sosiaalityontekijan cv

Luettele koulutuksesi käänteisessä aikajärjestyksessä siten, että viimeisin tutkinto on jakson alussa. Koulutusosiossa on mainittava suorittamasi tutkinnot sekä tutkinnot, joita parhaillaan suoritat. Mainitse tässä osiossa myös ammatillinen kehittyminen, kuten suorittamasi kurssit (esimerkiksi ensiapukurssi), saamasi sertifikaatit tai saamasi koulutus, sillä se korostaa kunnianhimoa ja intohimoa ammattiasi kohtaan.

Kiinnostuksen kohteet ja harrastukset

Tämä on valinnainen kohta, ja se tulisi sisällyttää vain, jos harrastuksesi ja kiinnostuksen kohteesi tuovat lisäarvoa ansioluetteloosi ja antavat sinulle mahdollisuuden tehostaa hakemustasi - etenkin jos sinulla on vain vähän työkokemusta.

Pohdi harrastuksia, jotka ilmentävät sosiaalityön alalla vaadittavia pehmeitä taitoja, kuten myötätuntoa, ihmissuhdetaitoja, empatiaa ja aktiivista kuuntelemista.

Harrastukset, kuten eläintenhoito, lapsiryhmien tukeminen tai vapaaehtoistyö hyväntekeväisyystyössä, voivat kaikki osoittaa alalla tarvittavia ominaisuuksia.

Väärin

Käy joogatunneilla

Rakastaa romaanien lukemista


Oikein

Osallistuu vapaaehtoistyöhön Kodittomien kissojen yhdistyksessä.

Harrastaa luonnossa liikkumista.

Osallistuu lasten lukupiirin ohjaamiseen.


Sosiaalityöntekijän ansioluettelon tärkeimmät asiat

 • Sosiaalityöntekijät voivat valita monista urapoluista.
 • Ansioluettelosi on saatava ohi hakijaseurantajärjestelmien, ennen kuin se tavoittaa henkilön.
 • Pidä ulkoasu luettavana ja ammattimaisena.
 • Käytä profiiliasi ilmaisemaan ammatillista persoonallisuuttasi ja korostamaan suurimpia saavutuksiasi.
 • Muokkaa osaamisosiota kutakin työpaikkaluetteloa varten pääluettelosi avulla.
 • Tee työhistoriastasi kasvutarina.
 • Älä jätä mitään sattuman varaan: käytä builder-työkalua välttääksesi mahdolliset muotoiluvirheet.
sosiaalityontekijan cv

Usein kysytyt kysymykset

Millainen on hyvä sosiaalityöntekijän ansioluettelo?

Hyvässä sosiaalityöntekijän ansioluettelossa on täydellinen tasapaino pätevyyttä, ajantasaista tietoa ja intohimoa auttaa apua tarvitsevia. Kaiken tämän tueksi sinulla on asianmukaista kokemusta sosiaalityön tehtävistä tai vastaavista tehtävistä, joissa on siirrettävissä olevia taitoja.

Mitkä ovat sosiaalityöntekijän tärkeimmät tehtävät?

Sosiaalityöntekijät ovat ensisijaisesti vastuussa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamisesta joko jatkuvasti tai erityistilanteissa. Tähän kuuluu suhteiden luominen, toiminnan suunnittelu ja tilanteiden arviointi, jotta voidaan raportoida parhaista toimintatavoista.

Mitkä ovat sosiaalityöntekijän tärkeimmät ominaisuudet?

Viestintä on sosiaalityöntekijöille avainasemassa. Sosiaalityöntekijöiden on myös oltava kärsivällisiä ja empaattisia, ja heidän on hallittava aikaa ja organisoitava hyvin. Ongelmanratkaisukyky on toinen olennainen osa, samoin kuin eettinen tietoisuus, luottamuksellisuus ja hienotunteisuus kaikessa, mitä he tekevät.

Ansioluettelon laatiminen voi tuntua vaikealta, mutta meiltä löydät parhaat esimerkit ansioluettelon kirjoittamiseen.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni