Siivoojan CV - opi kirjoittamaan siisti ansioluettelo

Kun haet siivoustyöpaikkaa, on tärkeää esittää ammattimainen ja hiottu ansioluettelo, jossa korostetaan asiaankuuluvia taitojasi ja kokemustasi. Hyvin kirjoitettu ansioluettelo voi ratkaista, saatko haastattelun vai jätetäänkö sinut huomiotta. Tässä oppaassa annamme vinkkejä ja esimerkkejä onnistuneen siivoojan ansioluettelon laatimiseen suomalaiselle yleisölle.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Siivoojan CV esimerkki

Nimi: Maria Mallikas

Yhteystiedot:

Puhelin: +358 123 456 789
Sähköposti:   maria.mallikas@email.com
Osoite: Helsinki, Suomi

Tiivistelmä:

Luotettava ja kokenut siivooja, jolla on yli 5 vuoden kokemus sekä kaupallisista että yksityisistä kohteista. Vahva huomio yksityiskohtiin ja kyky työskennellä itsenäisesti tai osana tiimiä. Puhuu sujuvasti suomea ja englantia.

Koulutus:

Helsingin lukio, 2009-2013.

Kokemus:

Siivooja, ABC Siivouspalvelut, Helsinki - 2013-2018.

 •  Vastasi erilaisten liikerakennusten, kuten toimistojen, liiketilojen ja varastojen siivouksesta ja ylläpidosta.
 •  Suoritti tehtäviä, kuten imurointia, moppausta, pölyjen pyyhkimistä ja vessojen siivousta.
 •  Työskenteli siivoojien tiimin kanssa varmistaakseen, että kaikki tehtävät saatiin suoritettua ajallaan ja tehokkaasti.
 •  Osoitti suurta huomiota yksityiskohtiin varmistamalla, että kaikki alueet siivottiin korkeatasoisesti.
 •  Kommunikoi tehokkaasti rakennuksen johtajien ja muun henkilökunnan kanssa varmistaakseen, että kaikki siivoustarpeet täytetään.


Kotisiivooja, XYZ Siivouspalvelut, Helsinki - 2018-2021.

 •  Vastasi erilaisten asuinkiinteistöjen, kuten asuntojen ja talojen, siivouksesta ja ylläpidosta.
 •  Suoritti tehtäviä, kuten imurointia, moppausta, pölyjen pyyhkimistä ja vessojen siivousta.
 •  Kommunikoi tehokkaasti asiakkaiden kanssa varmistaakseen, että kaikki siivoustarpeet täyttyivät.
 •  Osoitti vahvaa huomiota yksityiskohtiin varmistamalla, että kaikki alueet siivottiin korkeatasoisesti.
 •  Työskenteli itsenäisesti suorittaakseen siivoustehtävät ajoissa ja tehokkaasti.


Taidot:

 •  Yksityiskohtien huomioiminen
 •  Itsenäinen ja tiimityöntekijä
 •  Puhuu sujuvasti suomea ja englantia
 •  Hyvät viestintätaidot
 •  Siivousvälineiden ja -tarvikkeiden käytön tuntemus


Harrastukset:

 •  Lukeminen
 •  Retkeily
 •  Puutarhanhoito


Suosittelut:

Saatavilla pyydettäessä.

Siivoustyöt ovat erittäin kysyttyjä, erityisesti nykyisessä taloustilanteessa. Työnantajat etsivät henkilöitä, jotka ovat luotettavia, tehokkaita ja jotka kiinnittävät huomiota yksityiskohtiin. CV:ssäsi tulisi osoittaa nämä ominaisuudet ja esitellä asiaankuuluva kokemuksesi, olipa kyse sitten kaupallisista tai yksityisistä työtehtävistä.

Lisäksi on tärkeää räätälöidä ansioluettelosi juuri sen työn mukaan, jota haet. Jos työpaikkailmoituksessa luetellaan erityisiä taitoja tai pätevyyksiä, muista sisällyttää ne ansioluetteloosi. Noudattamalla näitä ohjeita voit laatia ansioluettelon, joka tekee vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin ja lisää mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

Siivoojan CV

Siivoojan työnkuva

Suomessa siivoojana työskentelevät henkilöt ovat vastuussa puhtaan ja hygieenisen ympäristön ylläpitämisestä erilaisissa ympäristöissä. Näitä voivat olla esimerkiksi liikerakennukset, kuten toimistot, myymälätilat ja varastot, sekä asuinkiinteistöt, kuten asunnot ja talot. Siivoojat tekevät erilaisia tehtäviä, kuten imurointia, moppausta, pölyjen pyyhkimistä ja vessojen siivousta.

Suomessa siivoojille on tarjolla monenlaisia uravaihtoehtoja. Jotkut voivat työskennellä osana suurempaa siivousalan yritystä, kun taas toiset voivat työskennellä itsenäisesti freelancerina tai itsenäisenä siivoojana. Jotkut siivoojat voivat myös erikoistua tiettyihin aloihin, kuten matonpesuun tai ikkunanpesuun.

Siivoojan vastuualueisiin kuuluu huolehtia siisteydestä ja hygieniasta sille osoitetulla alueella, käyttää siivousvälineitä ja -tarvikkeita tarpeen mukaan sekä kommunikoida tehokkaasti rakennuksen isännöitsijöiden tai asiakkaiden kanssa varmistaakseen, että kaikki siivoustarpeet täytetään. Lisäksi siivoojilla on oltava vahva huomio yksityiskohtiin ja heidän on pystyttävä työskentelemään itsenäisesti tai osana tiimiä. Heidän on oltava joustavia ja pystyttävä työskentelemään aikataulun mukaan, tarvittaessa myös iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä. Siivoojien on myös oltava fyysisesti hyväkuntoisia ja pystyttävä suoriutumaan työtehtävistä, kuten nostamaan ja kantamaan raskaita esineitä. Heidän on myös noudatettava turvallisuusprotokollia ja -määräyksiä sekä säilytettävä asiakkaan tietojen luottamuksellisuus.

Muotoilu

Siivoojan ansioluettelon muotoilussa on tärkeää pitää mielessä, että tavoitteena on tehdä ansioluettelosta työnantajan kannalta helppolukuinen ja ymmärrettävä. Seuraavassa on muutamia vinkkejä siivoojan ansioluettelon muotoiluun:

Käytä selkeää ja ammattimaista fonttia: Valitse helposti luettava fontti, kuten Arial tai Times New Roman. Vältä liian koristeellisia fontteja, sillä ne voivat tehdä CV:stä vaikealukuisen.

Käytä johdonmukaista muotoilua: Käytä ansioluettelossa johdonmukaista muotoilua, kuten johdonmukaista fonttikokoa ja -tyyliä sekä lihavointia, kursiivia ja alleviivausta.

Käytä otsikoita ja väliotsikoita: Käytä otsikoita ja väliotsikoita ansioluettelon eri osioiden, kuten koulutuksen, työkokemuksen ja taitojen, erottamiseksi toisistaan. Näin CV:stä tulee järjestäytyneempi ja siinä on helpompi navigoida.

Pidä se tiiviinä: Siivoojan ansioluettelon tulisi olla tiivis ja ytimekäs, ja siinä tulisi korostaa tärkeimpiä tietoja. Vältä sisällyttämästä epäolennaisia tietoja tai menemästä liian pitkälle yksityiskohtiin.

Käytä bullet pointteja: Luettele pätevyydet ja kokemus bullet pointtien avulla. Tämä helpottaa ansioluettelon lukemista ja antaa työnantajalle mahdollisuuden tunnistaa nopeasti hakijan tärkeimmät pätevyydet.

Käytä valkoista tilaa: Käytä valkoista tilaa tehokkaasti erottamaan ansioluettelon eri osat toisistaan ja tekemään ansioluettelosta visuaalisesti houkuttelevamman.

Käytä yhtä sivua: Siivoojien ansioluettelon tulisi olla mahdollisuuksien mukaan yhden sivun mittainen, sillä työnantajat saavat usein suuren määrän ansioluetteloita, eikä heillä välttämättä ole aikaa lukea pitkää ansioluetteloa läpi.

Pidä CV selkeänä: Varmista, että ansioluettelossa ei ole virheitä ja että se on siistissä ja ammattimaisessa muodossa. Tämä auttaa varmistamaan, että

Ulkoasu

Siivoojan ansioluettelon ulkoasussa on tärkeää käyttää selkeää ja helppolukuista rakennetta, joka korostaa hakijan pätevyyttä ja kokemusta järjestäytyneellä ja visuaalisesti houkuttelevalla tavalla. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä otsikoita ja väliotsikoita ansioluettelon eri osien erottamiseksi toisistaan, käyttämällä valkoista tilaa tehokkaasti ansioluettelon visuaalisesti houkuttelevammaksi ja käyttämällä yhtenäistä fonttia ja muotoilua koko ansioluettelossa. Lisäksi kuvien tai grafiikan käyttö voi tehdä ansioluettelosta visuaalisesti houkuttelevamman ja auttaa korostamaan hakijan pätevyyttä ja kokemusta.

On tärkeää pitää mielessä, että siivoojan ansioluettelon tulisi olla helppolukuinen ja ymmärrettävä, ja tärkeimmät tiedot tulisi tuoda esiin näkyvästi. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä selkeää ja loogista rakennetta, korostamalla hakijan pätevyyttä ja kokemusta sekä käyttämällä johdonmukaista fonttia, muotoilua ja asettelua koko ansioluettelossa. Näin varmistetaan, että työnantaja ymmärtää helposti hakijan pätevyyden ja kokemuksen, ja lisätään hakijan mahdollisuuksia saada työpaikka.

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat olennainen osa siivoojan ansioluetteloa suomalaiselle yleisölle, sillä niiden avulla työnantaja voi ottaa yhteyttä hakijaan. Yhteystiedot-osion tulisi sisältää hakijan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja fyysinen osoite.

Nimi: Ehdokkaan nimi tulisi olla näkyvästi ansioluettelon yläosassa, muuta tekstiä suuremmalla fontilla.

Puhelinnumero: Hakijan puhelinnumero on mainittava yhteystiedot-osassa. On tärkeää varmistaa, että puhelinnumero on ajan tasalla ja että hakija on tavoitettavissa päivisin.

Sähköpostiosoite: Ehdokkaan sähköpostiosoite on myös mainittava yhteystietoja koskevassa osiossa. On tärkeää käyttää ammattimaista sähköpostiosoitetta ja tarkistaa sähköposti säännöllisesti.

Osoite: Hakijan fyysinen osoite on sisällytettävä yhteystietoja koskevaan osioon. On tärkeää varmistaa, että osoite on ajan tasalla ja että hakija pystyy tarvittaessa antamaan ohjeet sijaintiin.

Sosiaalisen median linkit: Voit lisätä myös sosiaalisen median kanavia, jos ne liittyvät hakemaasi työhön ja ovat ajantasalla.

On myös tärkeää huomata, että Suomessa on yleinen käytäntö liittää ansioluetteloon valokuva, sillä se antaa työnantajalle käsityksen hakijan ulkonäöstä ja voi auttaa häntä muistamaan hakijan, kun hän tarkastelee useita ansioluetteloita. Valokuvan tulisi olla ammattimainen pääkuva, joka on otettu neutraalia taustaa vasten, ja sen tulisi olla tuore valokuva, joka kuvaa tarkasti hakijan nykyistä ulkonäköä.

On tärkeää muistaa, että yhteystietojen on oltava tarkkoja, ajantasaisia ja helposti luettavia. Ehdokkaan on myös varmistettava, että annettu puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat ne, joista hänet tavoittaa, ja että osoite on nykyinen.

Yhteenveto vai tavoite?

CV:tä laatiessaan siivooja voi valita joko yhteenvedon tai tavoiteselosteen. Molempien tarkoituksena on antaa työnantajalle yleiskuva hakijan pätevyydestä ja kyvyistä, mutta ne ovat rakenteeltaan erilaisia.

Yhteenveto on lyhyt katsaus hakijan taitoihin, kokemukseen ja pätevyyteen. Sen tulisi olla enintään muutaman lauseen mittainen, ja siinä tulisi korostaa hakijan olennaisimpia ja vaikuttavimpia pätevyyksiä. Hyvä tiivistelmä siivoojan ansioluetteloon voisi olla esimerkiksi seuraava:

Oikein
"Kokenut siivooja, jolla on yli 5 vuoden kokemus sekä kaupallisista että asuinrakennuksista. Vahva huomio yksityiskohtiin ja kyky työskennellä itsenäisesti tai osana tiimiä."

Tavoitelausuma on lausuma, joka ilmaisee hakijan uratavoitteen. Se on usein tarkempi ja voi olla pidempi kuin tiivistelmälausuma. Hyvä tavoitelausuma siivoojan ansioluetteloon voisi olla:

Oikein
"Varmistaa siivoojan työpaikka hyvämaineisessa yrityksessä, jossa voin hyödyntää viiden vuoden kokemustani kaupallisesta ja kotisiivouksesta, tarkkaavaisuuttani yksityiskohtiin ja kykyäni työskennellä itsenäisesti ja osana tiimiä ylläpitääkseni korkeaa puhtaus- ja hygieniatasoa."

Huono yhteenvetoilmoitus olisi jotakuinkin seuraavanlainen:

Väärin
"Olen siivooja, joka etsii työtä"

Huono tavoitelausuma olisi esimerkiksi:

Väärin
"Haluan saada hyvin palkattua työtä siivoojana."

Yleisesti ottaen yhteenveto on sopivampi kokeneille siivoojille, sillä siinä he voivat tuoda esiin tärkeimmän pätevyytensä ja kokemuksensa. Tavoiteilmoitus sopii paremmin aloitteleville siivoojille tai siivoojille, joilla on vähän kokemusta, sillä sen avulla he voivat ilmaista uratavoitteensa ja taidot, joita he toivovat saavansa työpaikan kautta.

Siivoojan CV

Koulutusosio

Siivoojan ansioluettelon koulutusosio on tärkeä osa, josta työnantaja voi saada tietoa hakijan pätevyydestä ja taustasta. Suomalaiselle yleisölle koulutusosion tulisi sisältää seuraavat tiedot:

 • Korkein saavutettu koulutustaso: Tässä olisi mainittava hakijan korkein koulutustaso, kuten lukion päättötodistus tai ammatillinen tutkinto.

 • Erikoistuminen: Jos hakijalla on siivoojan ammatin kannalta merkityksellinen erikoistumis- tai opintoala, se olisi mainittava tässä kohdassa.

 • Koulutuspäivämäärät: Ehdokkaan on ilmoitettava kunkin oppilaitoksen opiskelupäivät.

 • Oppilaitoksen nimi: Ehdokkaan olisi mainittava kunkin oppilaitoksen nimi, jossa hän on opiskellut.

 • Asiaankuuluvat kurssit: Jos hakija on suorittanut siivoojan ammattiin liittyviä kursseja, ne on mainittava tässä kohdassa.

On tärkeää pitää mielessä, että koulutusosio on lueteltava käänteisessä aikajärjestyksessä siten, että viimeisin koulutus on lueteltu ensin. Lisäksi hakijan tulisi mainita vain siivousalan ammattiin liittyvä koulutus, joka soveltuu haettavaan työpaikkaan.

On myös tärkeää mainita, että Suomessa ammatillista koulutusta pidetään usein yhtä arvokkaana kuin perinteistä akateemista koulutusta ja työnantajat saattavat arvostaa tämäntyyppistä koulutusta korkealle erityisesti siivousalalla.

Työkokemusosio

Siivoojan ansioluettelon kokemusosio on tärkeä osa, josta työnantaja voi saada tietoa hakijan pätevyydestä ja taustasta. Suomalaiselle yleisölle kokemusta käsittelevän osion tulisi sisältää seuraavat tiedot:

 • Tehtävänimike: Hakijan tulisi mainita työnimikkeensä jokaisen hoitamansa tehtävän kohdalla, esimerkiksi "siivooja" tai "siivoustyönjohtaja".

 • Työskentelypäivämäärät: Hakijan tulisi ilmoittaa kunkin toimen osalta työpäivämäärät, mukaan lukien kuukausi ja vuosi.

 • Yrityksen nimi: Ehdokkaan on mainittava sen yrityksen nimi, jossa hän työskenteli.

 • Tehtävät ja vastuualueet: Hakijan on lueteltava kunkin toimen tehtävät ja vastuualueet luettelemalla ne ja korostamalla siivoojan ammattiin liittyviä olennaisimpia ja tärkeimpiä vastuualueita.

 • Saavutukset: Hakijan olisi lueteltava saavutukset, joita hän on saavuttanut työskennellessään kussakin tehtävässä, kuten myönteisen palautteen saaminen asiakkailta tai siivousprojektin saattaminen päätökseen tietyssä aikataulussa.

Hyvä esimerkki työkokemuksesta siivoojan ansioluetteloon olisi:

Oikein
Siivooja, ABC Siivouspalvelut, Helsinki - tammikuu 2018 - nykyhetki
 • Suorittaa päivittäisiä siivoustehtäviä, kuten pölyjen pyyhkimistä, imurointia ja moppausta.
 • Varmistaa, että kaikki siivousvälineet on huollettu asianmukaisesti
 • Kommunikoi asiakkaiden kanssa varmistaaksesi heidän tyytyväisyytensä tarjottuihin siivouspalveluihin
 • Saanut asiakkailta positiivista palautetta yksityiskohtien huomioimisesta ja kyvystä työskennellä tehokkaasti

Huono esimerkki työkokemuksesta siivoojan ansioluetteloon olisi:

Väärin
Siivooja, XYZ Siivouspalvelut, Helsinki - tammikuu 2018 - nykyhetki
 • Siivosi toimistoa ja rakennusta
 • Ei erityisiä vastuualueita tai saavutuksia lueteltu

On tärkeää pitää mielessä, että kokemusosio tulisi luetella käänteisessä kronologisessa järjestyksessä siten, että viimeisin kokemus luetellaan ensin. Lisäksi hakijan tulisi varmistaa, että luetellut tehtävät ja vastuut liittyvät siivoojan ammattiin ja että ne soveltuvat haettavaan työpaikkaan. Myös erityisten saavutusten korostaminen, kuten myönteisen palautteen saaminen asiakkailta tai siivousprojektin saattaminen päätökseen tietyssä aikataulussa, voi osoittaa hakijan kyvyt ja pätevyyden työnantajalle.

On myös tärkeää mainita, että Suomessa kokemusta siivous- tai kodinhoitoalalta pidetään arvokkaana ja työnantajat saattavat arvostaa tämäntyyppistä kokemusta korkealle. On tärkeää, että kokemusta koskeva osio on yksityiskohtainen ja täsmällinen ja osoittaa työnantajalle hakijan erityiset vastuualueet ja saavutukset sen sijaan, että siinä vain luetellaan yleisiä työtehtäviä.

On myös tärkeää lukea ansioluettelo useaan kertaan, jotta varmistetaan, ettei siinä ole oikeinkirjoitus- tai kielioppivirheitä. Tämä auttaa varmistamaan, että ansioluettelo on ammattimainen ja viimeistelty, ja lisää hakijan mahdollisuuksia saada työpaikka.

Siivoojan CV

Taidot

Siivoojan ansioluettelon osaamisosio on tärkeä osa, josta työnantaja saa tietoa hakijan pätevyydestä ja kyvyistä. Suomalaiselle yleisölle taitoja koskevan osion tulisi sisältää seuraavat tiedot:

 • Asiaankuuluvat taidot: Hakijan tulisi luetella kaikki siivoojan ammattiin liittyvät merkitykselliset taidot, kuten siivousvälineiden tuntemus, kokemus erilaisista siivoustekniikoista tai kyky työskennellä hyvin tiimissä.

 • Tekniset taidot: Jos hakijalla on teknisiä taitoja, kuten kokemusta tietokoneohjelmista tai -laitteista, ne on mainittava tässä kohdassa.

 • Sertifikaatit: Hakijan olisi lueteltava kaikki siivoojan ammattiin liittyvät asiaankuuluvat todistukset, kuten OSHA-sertifikaatti tai ensiaputaitojen sertifikaatti.

 • Kielitaito: Jos hakija puhuu muita kieliä, se olisi mainittava tässä kohdassa.

Hyvä esimerkki siivoojan ansioluettelon taitoja koskevasta osiosta olisi seuraava:

Oikein
Taidot:
 • Kokemus kaupallisista siivousvälineistä ja -tekniikoista
 • Vahva huomio yksityiskohtiin ja kyky ylläpitää korkeita siisteysvaatimuksia.
 • Erinomaiset viestintätaidot ja kyky työskennellä hyvin tiimissä.
 • Kokemus tietokoneohjelmista, kuten Microsoft Office
 • Työturvallisuus- ja ensiaputodistus
 • sujuva suomen ja englannin kielen taito

Huono esimerkki siivoojan ansioluettelon osaamisosiosta olisi:

Väärin
Taidot:
 • Siivouskokemus
 • Vahva työmoraali
 • Ei erityisiä taitoja tai todistuksia

On tärkeää pitää mielessä, että taitoja koskevan osion tulisi olla erityinen ja merkityksellinen siivoojan ammatin ja työpaikan kannalta, jota hakija hakee. Lisäksi todistusten ja kielitaidon listaaminen voi osoittaa työnantajalle hakijan pätevyyden ja kyvyt.

On myös tärkeää mainita, että Suomessa sujuvaa englannin kielen taitoa pidetään arvokkaana taitona, ja monet työnantajat saattavat vaatia tai suosia hakijoita, jotka osaavat puhua englantia.

On myös tärkeää huomata, että osaamisosio tulisi räätälöidä hakukohteeseen sopivaksi ja siinä tulisi tuoda esiin olennaisimmat ja tärkeimmät taidot, jotka ovat sovellettavissa kyseiseen työpaikkaan. Taitoja kuvattaessa on myös hyvä käyttää toimintaverbejä, kuten "kokemusta", "pätevä" tai "sertifioitu", jotta osiosta tulee dynaamisempi ja hakijan kyvyt korostuvat.

On myös tärkeää pitää osaamisosio tiiviinä ja luetella vain olennaisimmat ja tärkeimmät työn kannalta merkitykselliset taidot. Tämä auttaa varmistamaan, että ansioluettelo on helppolukuinen ja ymmärrettävä ja että työnantaja ymmärtää helposti hakijan pätevyyden ja kyvyt. Tämä lisää hakijan mahdollisuuksia tulla valituksi tehtävään.

Lisäosiot

Siivoojan ansioluettelon lisätiedot-osio on valinnainen osio, josta työnantaja voi saada hakijasta lisätietoja, joita ei välttämättä sisälly ansioluettelon muihin osioihin. Suomalaiselle yleisölle lisätieto-osio voi sisältää seuraavat tiedot:

Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet: Hakija voi luetella mahdolliset harrastukset tai kiinnostuksen kohteet, joilla voi olla merkitystä siivoojan ammatin kannalta, kuten intohimo siisteyteen ja järjestämiseen.

Vapaaehtoistyö: Jos hakijalla on kokemusta vapaaehtoistyöstä, se voidaan mainita tässä kohdassa.

Ammatilliset jäsenyydet: Jos hakija on siivoojan ammattiin liittyvien ammatillisten järjestöjen jäsen, se on mainittava tässä kohdassa.

On tärkeää pitää mielessä, että lisätiedot-osion on oltava merkityksellinen siivousalan ammatin ja työpaikan kannalta, jota hakija hakee. Lisäksi ammattijäsenyyksien, vapaaehtoistyön ja lisäkielten listaaminen voi osoittaa työnantajalle hakijan pätevyyden ja kyvyt.

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä osa, joka antaa työnantajalle lisätietoja hakijan pätevyydestä ja kyvyistä. Suomalaista yleisöä varten saatekirjeen tulisi sisältää seuraavat tiedot:

 • Johdanto: Saatekirje tulisi aloittaa lyhyellä esittelyllä, jossa tuodaan esiin hakijan pätevyys ja kokemus sekä kiinnostus siivoojan ammattia kohtaan.

 • Miksi olet sopiva tehtävään: Tässä osiossa hakijan tulisi selittää, miksi hän sopii tehtävään ja miten hänen pätevyytensä ja kokemuksensa vastaavat tehtävän vaatimuksia.

 • Asiaankuuluva kokemus: Hakijan olisi tuotava esiin kaikki siivousalan ammattiin liittyvä asiaankuuluva kokemus, jota hänellä on ja joka soveltuu haettavaan tehtävään.

 • Yhteenveto: Saatekirjeen lopussa olisi oltava lyhyt yhteenveto, jossa toistetaan hakijan pätevyys ja kiinnostus tehtävää kohtaan ja jossa kehotetaan toimimaan, esimerkiksi pyytämään haastattelua.

 • Yhteystiedot: Hakijan tulisi kirjeen lopussa ilmoittaa yhteystietonsa, kuten nimensä, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa.

Saatekirje tulisi räätälöidä hakukohteeseen sopivaksi, ja siinä tulisi korostaa olennaisimpia ja tärkeimpiä pätevyyksiä ja kokemusta, jotka soveltuvat kyseiseen työpaikkaan. Saatekirjeen tulisi myös olla tiivis, ammattimainen ja helppolukuinen.

Saatekirjeitä pidetään tärkeänä osana hakuprosessia, ja työnantajat saattavat arvostaa niitä suuresti. Hyvin kirjoitettu saatekirje voi auttaa osoittamaan hakijan pätevyyden ja kyvyt työnantajalle ja lisätä hakijan mahdollisuuksia saada työpaikka.

Osoita saatekirje tietylle henkilölle, jos nimi on tiedossa, ja käytä muodollista sävyä ja asianmukaista muotoilua. Saatekirje on kirjoitettava koneella, ja siinä ei saa olla virheitä eikä kirjoitusvirheitä.

Liitä mukaan tarkat tiedot tehtävästä, kuten tehtävänimike ja se, miten hakija on saanut tietää tehtävästä. Tämä osoittaa, että hakija on tutkinut asiaa ja on aidosti kiinnostunut tehtävästä.

Mainitse kaikki hakijalla mahdollisesti olevat asiaankuuluvat todistukset, taidot tai kielitaito ja miten ne ovat merkityksellisiä tehtävän kannalta. Asianmukaisen kokemuksen tai saavutusten korostaminen voi osoittaa työnantajalle hakijan pätevyyden ja kyvyt.

Kun haet työpaikkaa, varmista, että saatekirje lähetetään ansioluettelon mukana. Tämä osoittaa työnantajalle, että hakija suhtautuu tosissaan tehtävään ja on valmis tekemään kaikkensa saadakseen työpaikan.

Siivoojan CV

Tärkeimmät kohdat ansioluettelon kirjoittamisessa

 • Räätälöi ansioluettelosi ja saatekirjeesi hakemaasi työpaikkaa varten ja korosta olennaisimpia ja tärkeimpiä pätevyyksiä ja kokemusta, jotka soveltuvat kyseiseen työpaikkaan.

 • Käytä selkeää ja helppolukuista rakennetta, jossa hakijan pätevyys ja kokemus tuodaan esiin jäsennellysti ja visuaalisesti houkuttelevasti.

 • Käytä otsikoita ja väliotsikoita ansioluettelon eri osien erottamiseksi toisistaan, käytä valkoista tilaa tehokkaasti, jotta ansioluettelo olisi visuaalisesti houkuttelevampi, ja käytä yhdenmukaista fonttia ja muotoilua koko ansioluettelossa.

 • Erityisten saavutusten korostaminen, kuten myönteisen palautteen saaminen asiakkailta tai siivousprojektin saattaminen päätökseen tietyssä aikataulussa, voi osoittaa hakijan kyvyt ja pätevyyden työnantajalle.

 • Räätälöi ansioluettelosi ja saatekirjeesi hakemaasi työpaikkaan sopivaksi ja korosta olennaisimpia ja tärkeimpiä pätevyyksiä ja kokemusta, jotka soveltuvat kyseiseen työpaikkaan.

 • Käytä taitojasi kuvatessasi toimintaverbejä, kuten "kokemusta", "pätevä" tai "sertifioitu", jotta osiosta tulee dynaamisempi ja hakijan kyvyt korostuvat.

 • Mainitse kaikki hakijalla mahdollisesti olevat asiaankuuluvat todistukset, taidot tai kielet ja miten ne ovat merkityksellisiä tehtävän kannalta.

 • Osoita saatekirje tietylle henkilölle, jos nimi on tiedossa, ja käytä virallista sävyä ja asianmukaista muotoilua.

 • Muista sisällyttää ansioluetteloon ja saatekirjeeseen yhteystietosi, kuten nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

 • Kun haet työpaikkaa, muista lähettää saatekirje ansioluettelon mukana, sillä se osoittaa työnantajalle, että hakija suhtautuu tosissaan tehtävään ja on valmis tekemään kaikkensa saadakseen työpaikan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eri uravaihtoehtoja siivoojana on Suomessa?

Siivoojan uravaihtoehtoja Suomessa on useita, esimerkiksi siivoojana työskentely erilaisissa ympäristöissä, kuten toimistoissa, sairaaloissa, kouluissa ja julkisissa rakennuksissa. Siivoojat voivat työskennellä myös erikoistuneissa tehtävissä, kuten teollisuussiivouksessa tai ikkunanpesussa. Lisäksi siivoojilla voi olla mahdollisuus edetä siivousalan yrityksessä esimies- tai johtotehtäviin.

Kuinka usein minun odotetaan työskentelevän siivoojana Suomessa?

Siivoojien työaika Suomessa vaihtelee työnantajasta ja työtehtävästä riippuen. Jotkut siivoojat voivat työskennellä kokopäiväisesti, kun taas toiset voivat työskennellä osa-aikaisesti tai joustavalla aikataululla. Siivoojia saatetaan vaatia työskentelemään myös iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä.

Millaista koulutusta tai pätevyyttä siivoojana työskentely Suomessa edellyttää?

Siivoojan työhön vaadittava pätevyys Suomessa vaihtelee työnantajan ja työtehtävän mukaan. Jotkut työnantajat saattavat vaatia siivoojalta lukion tai vastaavan tutkinnon, kun taas toiset eivät vaadi muodollista koulutusta. Siivoojilta saatetaan myös vaatia tiettyjä todistuksia tai koulutusta, kuten OSHA-sertifiointia tai ensiaputaitoja.

Voiko Suomessa työskennellä siivoojana puhumatta suomea?

Vaikka suomen kielen taito on etu, se ei aina ole edellytys siivoojan työssä Suomessa. Jotkut työnantajat saattavat vaatia siivoojilta suomen kielen taitoa, toiset taas eivät. Sujuvaa englannin kielen taitoa pidetään arvokkaana taitona, ja monet työnantajat saattavat vaatia tai suosia englantia puhuvia hakijoita.

Mikä on siivoojien keskipalkka Suomessa?

Siivoojien keskipalkka Suomessa vaihtelee työnantajan, sijainnin ja työtehtävän mukaan. Siivoojan palkka Suomessa voi vaihdella 1800 eurosta 2500 euroon kuukaudessa. Palkkaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi yrityksen koko, kokemusvuosien määrä ja mahdolliset todistukset tai pätevyydet.

On syytä mainita, että siivoojien palkka voi myös vaihdella kokemuksen, pätevyyden ja sertifikaattien mukaan, ja jotkin yritykset voivat tarjota lisäetuja, kuten sairausvakuutuksen tai eläkejärjestelyjä.

Miten löydän siivoustöitä Suomesta?

Siivoustyöpaikkoja voi löytää Suomesta monin eri tavoin, esimerkiksi etsimällä työpaikkailmoituksia verkosta, ottamalla yhteyttä paikallisiin siivousalan yrityksiin ja käymällä työnvälitystilaisuuksissa. Voit myös tutustua paikallisiin rekrytointitoimistoihin ja henkilöstövuokrausyrityksiin, jotka ovat erikoistuneet siivoustyöpaikkojen löytämiseen.

Onko mahdollista työskennellä siivoojana Suomessa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Kyllä, Suomessa on mahdollista työskennellä siivoojana itsenäisenä ammatinharjoittajana. Sinun on kuitenkin rekisteröitävä yrityksesi ja noudatettava kaikkia tarvittavia säännöksiä ja verotusta. On tärkeää tarkistaa paikallisilta viranomaisilta, mitkä ovat yrityksen perustamisen erityisvaatimukset Suomessa.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni