SAP-järjestelmänvalvojan CV - opas hyvän ansioluettelon kirjoittamiseen

SAP (Systems, Applications, and Products) on yksi maailman suosituimmista yrityssovellusohjelmistoista, jota käytetään monilla eri toimialoilla. Sen käyttö on yleistynyt Suomessa viime vuosina, ja tähän liittyen SAP-järjestelmänvalvojille on kasvava tarve.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

SAP-järjestelmänvalvojan CV esimerkki

Nimi: Anna Virtanen Yhteystiedot:
Osoite: Esimerkkikatu 1 A 2, 00100 Helsinki
Puhelin: 040 123 4567
Sähköposti:   anna.virtanen@gmail.com
LinkedIn-profiili: linkedin.com/in/annavirtanen

Tiivistelmä:

Olen kokenut SAP-järjestelmänvalvoja, jolla on vankka tekninen osaaminen ja kyky kehittää ja ylläpitää tehokkaita järjestelmiä. Olen työskennellyt monissa eri SAP-ympäristöissä, mukaan lukien SD, MM ja FICO, ja olen erikoistunut SAP Basis -hallintaan ja käyttöön. Olen myös vahva tiimityöskentelijä ja viestinnän ammattilainen, jolla on kokemusta johtavien sidosryhmien kanssa työskentelystä.

Koulutus:

Insinööri (AMK), tietotekniikka, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki (2010-2014)

Työkokemus:

SAP-järjestelmänvalvoja, ABC Oy (2018-2022)

 •  Vastuussa SAP Basis -hallinnasta ja käytöstä, mukaan lukien järjestelmänvalvonta, ylläpito ja optimointi
 •  Toteutti tehokkaan SAP-hälytysjärjestelmän, joka vähensi käyttökatkoksia 30 prosentilla
 •  Kehitti ja toteutti SAP-tukipalveluita, jotka paransivat asiakastyytyväisyyttä 20 prosentilla
 •  Johti projektitiimiä SAP-migrointiprojektissa, joka valmistui ajoissa ja budjetissa


SAP-konsultti, XYZ Oy (2016-2018)

 •  Käyttöönotto- ja integraatiohankkeiden toteutus SAP-ympäristössä
 •  Kohdennettu tekninen tuki asiakkaille käyttöönoton jälkeen
 •  Auttoi asiakkaita mukauttamaan SAP-järjestelmää tarpeisiinsa
 •  Toteutti laajan SAP-koulutusohjelman yrityksen sisäisille käyttäjille


Taidot:

 •  Vahva osaaminen SAP-järjestelmässä, erityisesti Basis-puolella ja HANA-tietokannoissa.
 •  Kyky hallita monimutkaisia SAP-järjestelmiä ja löytää tehokkaita ratkaisuja ongelmiin.
 •  Hyvä tiimityöskentelytaito ja kyky kommunikoida selkeästi eri sidosryhmien kanssa.
 •  Kokenut käyttäjä hallintatyökaluista, kuten Solution Managerista ja SAP Control Centeristä.
 •  Kokemus SAP-ympäristöjen ylläpidosta, tukiprosesseista ja dokumentoinnista.


Kielitaito:

 •  Suomi (äidinkieli)
 •  Englanti (erinomainen)
 •  Ruotsi (perustaso)

SAP-järjestelmänvalvojana työskentely on vastuullinen tehtävä, joka vaatii sekä teknistä osaamista että ymmärrystä liiketoiminnan prosesseista. Jotta voit erottua joukosta ja saada unelmiesi SAP-järjestelmänvalvojan työn, sinun täytyy kirjoittaa hyvä ja ammattimainen CV.

Tässä oppaassa käsittelemme tärkeitä kohtia, jotka sinun tulee huomioida, kun kirjoitat SAP-järjestelmänvalvojan CV:n. Annamme myös vinkkejä siitä, miten voit erottua joukosta ja korostaa tärkeitä taitojasi ja kokemuksiasi. Lue eteenpäin ja varmista, että sinun CV:si erottuu positiivisesti rekrytoijan silmissä.

SAP Basis -järjestelmänvalvoja CV

Suositukset saatavilla pyydettäessä

Mikä on SAP-järjestelmänvalvoja ja mitä hän tekee

SAP-järjestelmänvalvoja on henkilö, joka vastaa SAP-järjestelmän hallinnoinnista ja ylläpidosta organisaatiossa. SAP on liiketoimintajärjestelmä, joka integroi eri liiketoimintaprosessit, kuten taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, varastonhallinnan ja tuotannonhallinnan yhteen järjestelmään. SAP-järjestelmänvalvoja varmistaa, että järjestelmä toimii tehokkaasti ja että se on ajan tasalla kaikkien organisaation tarpeiden suhteen.

SAP-järjestelmänvalvojan tehtäviin kuuluu järjestelmän hallinta, käyttöönotto, tietojen ylläpito, vianmääritys ja korjaaminen. He myös suunnittelevat ja toteuttavat tarvittavia päivityksiä ja muutoksia järjestelmään, jotta se vastaa organisaation muuttuvia tarpeita. SAP-järjestelmänvalvojat työskentelevät yleensä tietotekniikan, tietojenkäsittelyn ja liiketoiminnan alalla.

Millainen ansioluettelon tulisi olla

SAP-järjestelmänvalvojan ansioluettelon tarkoitus on kertoa työnantajalle siitä, että hakijalla on tarvittavat taidot ja kokemus kyseiseen työhön. Siksi on tärkeää kirjoittaa ansioluettelo, joka herättää työnantajan kiinnostuksen ja erottuu kilpailijoista.

Hyvä ansioluettelo sisältää selkeän ja informatiivisen tiivistelmän, joka kertoo hakijan ammattitaidosta, kokemuksesta ja tavoitteista. Ansioluettelossa on hyvä käyttää konkreettisia esimerkkejä ja numeroita, jotka osoittavat hakijan osaamisen ja saavutukset.

SAP-järjestelmänvalvojan ansioluettelossa on tärkeää korostaa SAP-järjestelmänhallintaan ja -valvontaan liittyviä taitoja ja kokemusta, kuten SAP-ylläpitoa, käyttöönottoa ja päivityksiä. Lisäksi ansioluetteloon kannattaa sisällyttää muita relevantteja taitoja, kuten projektinhallintaa, tiimityötä ja ongelmanratkaisua.

Lisäosiot, kuten koulutus, sertifikaatit, harrastukset ja vapaaehtoistyö, voivat myös olla hyödyllisiä ja antaa lisätietoa hakijasta. On kuitenkin tärkeää, että nämä osiot ovat relevantteja kyseiseen työpaikkaan.

Lopuksi, ansioluettelon ulkoasu on myös tärkeä. Ansioluettelon tulee olla selkeä ja helposti luettavissa. Varmista, että fontit ovat helposti luettavia ja käytä selkeitä otsikoita. Ansioluettelon tulisi olla yhden tai kahden sivun mittainen ja sisältää vain olennaiset tiedot.

Hyvä SAP-järjestelmänvalvojan ansioluettelo korostaa hakijan SAP-taitoja ja kokemusta, sisältää relevantteja taitoja ja kokemuksia muista alueista ja on selkeästi ja informatiivisesti kirjoitettu. Tässä artikkelissa tulemme käsittelemään näitä asioita perusteellisesti.

Jos sinulla ei ole vielä kokemusta

Jos sinulla ei ole vielä paljoa kokemusta SAP-järjestelmänvalvojan työstä, kannattaa keskittyä korostamaan muita taitoja ja kokemuksia, jotka voivat olla hyödyllisiä tulevassa työssäsi. Tärkeintä on esittää itsensä ammattimaisesti ja luoda selkeästi ymmärrettävä kuva siitä, miksi olet potentiaalinen ehdokas kyseiseen rooliin.

Yksi tapa korostaa muita taitoja on sisällyttää koulutus- ja sertifiointiosio ansioluetteloon. Jos olet käynyt SAP-kursseja tai hankkinut muita relevantteja sertifikaatteja, mainitse ne ansioluettelossasi. Tämä osoittaa, että olet sitoutunut oppimaan ja kehittämään taitojasi SAP-järjestelmänvalvojana.

Keskity korostamaan muita työkokemuksiasi, joissa olet käyttänyt samoja taitoja tai joihin liittyy muita tärkeitä ominaisuuksia, kuten tiimityöskentely, ongelmanratkaisu ja viestintä. Voit myös korostaa harrastuksiasi ja muita kokemuksiasi, jotka liittyvät teknologiaan tai tietokoneisiin.

Tärkeää on myös esitellä itsensä ammattimaisesti, käyttää selkeää kieltä ja pitää ansioluettelo yksinkertaisena ja helppolukuisena. Voit käyttää esimerkiksi selkeää fonttia ja hyödyntää otsikoita ja kappaleja erottamaan eri osiot toisistaan.

Lisäksi voit mainita, että olet motivoitunut ja halukas oppimaan uusia taitoja. Tämä osoittaa potentiaalia kehittyä työssäsi ja sopeutua uusiin haasteisiin. Muista kuitenkin, että jokaisella hakijalla on erilainen tausta ja kokemus. On tärkeää löytää oma tapa korostaa omia vahvuuksiaan ja luoda ansioluettelo, joka erottuu positiivisesti muiden hakijoiden joukosta.

Ansioluettelon ulkoasu ja muotoilu

Hyvin muotoiltu ansioluettelo voi erottaa sinut muista hakijoista ja auttaa sinua saamaan työhaastattelun. Tässä on muutamia vinkkejä ansioluettelon ulkoasusta ja muotoilusta:

 • Yksinkertainen ja selkeä muotoilu: Valitse yksinkertainen ja selkeä muotoilu ansioluettelossasi. Käytä yhtä tai kahta fonttia ja pidä tekstin koko helposti luettavana.

 • Käytä otsikoita ja erottimia: Käytä otsikoita, kuten "Koulutus" ja "Työkokemus", ja erottimia, kuten viivoja tai pisteitä, erottaaksesi eri osiot toisistaan.
 • Käytä numeroituja luetteloita: Käytä numeroituja luetteloita korostaaksesi saavutuksiasi ja vastuullisuuksiasi aiemmissa työpaikoissasi.

 • Painota tärkeitä kohtia: Painota tärkeitä kohtia, kuten nimikkeitä, yrityksiä, päivämääriä ja saavutuksia, käyttämällä boldausta tai kursivointia.

 • Pidä ansioluettelo lyhyenä: Pidä ansioluettelo lyhyenä ja ytimekkäänä, mieluiten yhdellä sivulla. Vältä turhia yksityiskohtia, jotka eivät ole olennaisia työtehtävän kannalta.

 • Huomioi aukot työhistoriassa: Jos sinulla on aukkoja työhistoriassa, selitä ne lyhyesti ansioluettelossa.

 • Lähetä ansioluettelo PDF-muodossa: Lähetä ansioluettelosi PDF-muodossa varmistaaksesi, että muotoilu säilyy samana kaikilla tietokoneilla.

 • Tarkista oikeinkirjoitus ja kielioppi: Tarkista ansioluettelosi oikeinkirjoitus ja kielioppi huolellisesti varmistaaksesi, että se näyttää ammattimaiselta.

 • Pyydä palautetta: Pyydä ystävältä tai ammattilaiselta antamaan palautetta ansioluettelostasi ja tarkistamaan sen mahdolliset virheet.
SAP Basis -järjestelmänvalvoja CV

Yhteystiedot

Yhteystieto-osio ansioluettelossa on tärkeä, sillä se antaa mahdollisen työnantajan mahdollisuuden ottaa sinuun yhteyttä. Tässä muutamia vinkkejä yhteystietojen lisäämiseen ansioluetteloon:

 • Täydellinen nimi: Kirjoita koko nimesi, älä pelkästään etunimi tai lempinimi. Jos sinulla on toinen nimi tai sukunimi, muista sisällyttää se myös.

 • Osoite: Voit lisätä osoitteesi ansioluetteloon, mutta se ei ole välttämätöntä. Jos lisäät osoitteen, älä unohda sisällyttää postinumeroa ja kaupunkia.

 • Puhelinnumero: Kirjoita puhelinnumerosi kansainvälisessä muodossa, eli maatunnuksen ja aluekoodin kanssa. Tarkista, että numerosi on oikein ja toimiva.

 • Sähköpostiosoite: Sisällytä sähköpostiosoitteesi ansioluetteloon, mutta käytä ammattimaista sähköpostiosoitetta, kuten etunimi.sukunimi@gmail.com . Vältä hassuja tai epäammattimaisia sähköpostiosoitteita.

 • Verkkosivusto- ja LinkedIn-profiili: Jos sinulla on verkkosivusto tai LinkedIn-profiili, voit lisätä linkin ansioluetteloon. Tämä auttaa työnantajaa tutustumaan tarkemmin taustatietoihisi ja kokemukseesi.

 • Muut yhteystiedot: Jos sinulla on muita tapoja, joilla työnantaja voi ottaa sinuun yhteyttä, kuten Skype-nimimerkki tai WhatsApp-numero, voit lisätä ne myös ansioluetteloon.

 • Valokuva: Suomessa on tapana liittää ansioluetteloon ammattimaisen näköinen valokuva. Kuitenkin jos olet hakemassa kansainvälisiin töihin, valokuvan liittäminen ei välttämättä ole hyvä ajatus. Ota aina selvää hakumaan CV preferensseistä.

Muista pitää yhteystietosi ajan tasalla ja varmista, että ne ovat helposti löydettävissä. Sijoita yhteystieto-osio ansioluettelon alkuun, jotta työnantaja löytää ne helposti.

Tiivistelmä vai tavoite - hakemuksen ydin

Ansioluetteloon voi sisällyttää joko tiivistelmän tai tavoitteen, mutta yleensä ei molempia. Valintaan vaikuttavat hakijan tilanne, tavoitteet ja kokemus. Tiivistelmässä keskitytään hakijan osaamiseen, saavutuksiin ja vahvuuksiin, kun taas tavoitteessa kerrotaan hakijan uratavoitteista ja siitä, mitä hän hakee kyseiseltä työpaikalta.

Jos hakijalla on vahva kokemus ja selkeä ammatillinen suunta, hän voi valita tiivistelmän ja korostaa erityisesti työkokemusta ja osaamista. Tiivistelmän avulla hakija voi tuoda esiin merkittävimmät saavutuksensa ja taidot, joita hänellä on tarjota kyseiselle työnantajalle.

Jos hakijalla on vähemmän kokemusta tai hän on vaihtamassa alaa, tavoite voi olla parempi valinta. Tavoitteen avulla hakija voi kertoa, miksi hän haluaa kyseisen työpaikan ja miten se sopii hänen urasuunnitelmiinsa. Tavoitteen kautta hakija voi myös korostaa haluaan kehittää tiettyjä taitoja tai oppia uusia asioita.

Hyvä esimerkki tavoitteesta
SAP-järjestelmänvalvoja, jolla on laaja kokemus SAP-järjestelmänhallinnasta ja kyky ymmärtää monimutkaisia ​​liiketoimintaprosesseja. Tavoitteenani on auttaa yritystäni saavuttamaan tavoitteensa ja optimoimaan SAP-ympäristöä kehittämällä järjestelmiä ja prosesseja.

Huono esimerkki tavoitteesta
SAP-järjestelmänvalvoja, joka etsii haastavaa tehtävää ja haluaa kehittää itseään SAP-järjestelmänhallinnassa. En ole varma, mitä haluan tehdä, mutta haluan työskennellä SAP-ympäristössä ja oppia uusia asioita.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
SAP-järjestelmänvalvoja, jolla on vankka kokemus SAP-ympäristössä ja erinomainen tekninen osaaminen. Pystyn hallitsemaan useita SAP-järjestelmiä ja vianmääritys on vahvuuteni. Olen taitava projektien johtamisessa ja tiimityöskentelyssä. Olen myös kehittänyt vahvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot, jotka auttavat minua kommunikoimaan tehokkaasti eri sidosryhmien kanssa.

Huono esimerkki tiivistelmästä
Olen SAP-järjestelmänvalvoja, joka haluaa kehittää uraansa. Olen suorittanut SAP-sertifikaatin ja olen valmis oppimaan uutta. Olen myös taitava Excelissä ja Wordissa.

Hyvä esimerkki tiivistelmässä keskittyy taitoihin ja kokemukseen, kun taas huono esimerkki on epämääräinen eikä anna tarpeeksi tietoa hakijasta. On tärkeää muistaa, että tiivistelmän tulee olla napakka ja keskittyä hakijan vahvuuksiin ja kokemukseen.

Työkokemus

SAP-järjestelmänvalvojan työkokemus on erittäin tärkeä osa ansioluetteloa, sillä se kertoo työnantajalle, millaista osaamista ja kokemusta hakijalla on alalta. Työkokemuksen tulisi olla kirjoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi, jotta työnantaja voi helposti saada käsityksen hakijan aikaisemmasta työkokemuksesta.

Hyvä esimerkki SAP-järjestelmänvalvojan työkokemuksesta voisi olla:

Oikein
SAP-järjestelmänvalvoja ABC Oy, Helsinki Kesäkuu 2018 – tammikuu 2022
 • Vastuussa SAP-järjestelmän ylläpidosta, käytöstä ja päivityksistä
 • Osallistui uusien SAP-moduulien käyttöönottoon ja koulutukseen
 • Työskenteli tiiviisti SAP-konsulttien ja käyttäjien kanssa, ratkaisi ongelmat nopeasti ja tehokkaasti
 • Kehitti ja toteutti SAP-järjestelmän testaus- ja käyttöönottostrategioita
 • Raportoi SAP-järjestelmän tehokkuudesta, suorituskyvystä ja käyttöasteesta ylemmälle johdolle

Huono esimerkki voisi olla:

Väärin
SAP-järjestelmänvalvoja XYZ Oy, Tampere Maaliskuu 2019 – Nykyhetki
 • Vastuussa SAP-järjestelmän ylläpidosta
 • Käyttänyt SAP-järjestelmää päivittäisessä työssään
 • Osallistunut uusien käyttäjien koulutukseen
 • Päivittänyt SAP-järjestelmän ohjelmistoja

Tämä esimerkki on liian yleisluontoinen eikä kerro tarpeeksi työtehtävistä tai vastuista, joita SAP-järjestelmänvalvojan tehtävässä yleensä on. Työnantaja ei saa tarpeeksi tietoa hakijan kyvyistä ja kokemuksesta, joten tämä esimerkki ei erottuisi muista hakijoista.

SAP-järjestelmänvalvojan työkokemukseen tulisi lisätä tärkeitä avainsanoja, kuten SAP-järjestelmän ylläpito, päivitykset, käyttöönotto, testaus ja raportointi, jotta hakija erottuisi muista. Työkokemuksen tulisi myös olla aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan ja sisältää selkeästi työnantajan nimi, työtehtävät ja vastuualueet.

SAP Basis -järjestelmänvalvoja CV

Koulutus

Koulutusosa on tärkeä osa ansioluetteloa, joka kertoo hakijan koulutustaustasta ja osaamisesta. Erityisesti SAP-järjestelmänvalvojan tehtävässä koulutus on merkittävä tekijä, sillä tehtävään vaaditaan yleensä korkeakoulututkintoa tai vastaavaa koulutusta. Seuraavaksi käymme läpi, millainen koulutusosio on hyvä ja mitä siihen tulisi sisällyttää.

Koulutusosio aloitetaan yleensä uusimmasta koulutuksesta ja edetään aikajärjestyksessä kohti vanhempia koulutuksia. Koulutukset kirjataan yleensä seuraavassa järjestyksessä: tutkinto, tutkinnon laajuus, koulutuslaitoksen nimi, koulutusohjelman nimi, valmistumisajankohta ja mahdollinen erikoistuminen tai painopistealue.

Esimerkiksi:

Oikein
 • Master of Science in Computer Science, 120 op
 • Aalto-yliopisto, School of Science Information Networks -ohjelma, valmistunut 06/2021
 • Erikoistuminen: tietoturva

SAP-järjestelmänvalvojan koulutusosiossa tulee esitellä kaikki alan koulutukset, jotka hakijalla on. Tämä voi sisältää esimerkiksi tietojenkäsittelyn, tietotekniikan, liiketoimintatiedon hallinnan, informaatiojärjestelmien tai vastaavan alan koulutukset. Mikäli hakijalla on muita koulutuksia, joilla hän pystyy osoittamaan taitojaan, ne voidaan myös lisätä osioon.

Koulutusosiossa kannattaa myös mainita erilaiset sertifikaatit ja kurssit, jotka ovat merkityksellisiä SAP-järjestelmänvalvojan työssä. Esimerkiksi SAP:n sertifikaatit, tietoturvakurssit tai ITIL-sertifikaatit voivat olla hyödyllisiä ja antavat hakijalle etua muihin hakijoihin nähden.

Hyvä esimerkki koulutusosion esittelystä
Master of Science in Computer Science, 120 op Aalto-yliopisto, School of Science Information Networks -ohjelma, valmistunut 06/2021 Erikoistuminen: tietoturva Bachelor of Business Administration, 180 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmät ja liiketoiminta -ohjelma, valmistunut 05/2017 SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Cloud, valmistunut 09/2020 ITIL Foundation, valmistunut 02/2019

Huono esimerkki
 • 2010-2012: Peruskoulu, Koulumme
 • 2012-2015: Lukio, Lukiomme
 • 2015-2019: Kandidaatin tutkinto, Tampereen yliopisto
 • 2019-2021: Maisterin tutkinto, Jyväskylän yliopisto

Huonossa esimerkissä koulutus on esitetty liian yksinkertaisesti ja se ei anna hakijasta kovin vahvaa vaikutelmaa. Lisäksi koulutuksen yksityiskohdat on jätetty mainitsematta, mikä voi antaa työnantajalle vaikutelman, että hakija on laiska tai huolimaton.

Taidot

Ansioluettelon taito-osio auttaa työnantajaa ymmärtämään, millaisia kykyjä ja taitoja hakijalla on. Taito-osioon kirjoitettavat taidot voidaan jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään: koviin ja pehmeisiin taitoihin.

Kovat taidot ovat konkreettisia taitoja, joita voidaan opiskella ja kehittää. Näihin taitoihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset ohjelmointi- ja tietokantataidot, erilaiset SAP-järjestelmät, projektinhallintatyökalut ja koodauskielellä kirjoittaminen. Nämä taidot voidaan yleensä todentaa esimerkiksi koulutus- ja sertifiointitodistuksilla.

Pehmeät taidot puolestaan ovat persoonallisuuspiirteitä ja käyttäytymistapoja, joita ei voi suoraan opiskella, mutta niitä voi kehittää. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutustaidot, tiimityöskentely, ongelmanratkaisukyky ja johtamistaidot. Nämä taidot ovat usein yhtä tärkeitä kuin kovat taidot, sillä ne voivat auttaa menestymään tiimityössä ja vuorovaikutustilanteissa.

Taito-osioon kirjoitettavat taidot tulisi valita huolella. Olennaista on varmistaa, että taidot vastaavat työpaikan vaatimuksia ja että ne ovat tarkasti määriteltyjä. Sen sijaan, että kirjoittaisi yleisesti esimerkiksi "hyvät vuorovaikutustaidot", tulisi kuvailla taitoa tarkemmin, esimerkiksi "hyvä esiintymistaito" tai "hyvä kirjallinen viestintä".

Listassa esimerkkejä taidoista, joita SAP-järjestelmänvalvojan ansioluettelon taito-osiossa voi käyttää:

Oikein
 • SAP-järjestelmien käyttötaidot (esim. SAP ERP, SAP CRM, SAP BW)
 • Ohjelmointitaidot (esim. ABAP, Java, SQL)
 • Projektinhallintatyökalujen käyttö (esim. MS Project, Jira)
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Vuorovaikutustaidot (esim. hyvä kuuntelutaito, hyvä esiintymistaito, hyvä kirjallinen viestintä)
 • Johtamistaidot (esim. tiiminjohto, esimieskokemus)
 • Kielitaito (esim. sujuva englannin kielen taito)

SAP Basis -järjestelmänvalvoja CV

Lisäosiot

Lisäosiot ovat vapaaehtoisia osioita, joita voi lisätä ansioluetteloon antamaan lisätietoa hakijan taustoista, taidoista ja kokemuksesta. Nämä osiot voivat auttaa erottumaan muista hakijoista ja antaa lisää tietoa potentiaaliselle työnantajalle. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa, että lisäosiot ovat relevantteja ja tarjoavat lisäarvoa ansioluetteloon.

Yleisiä lisäosioita ovat esimerkiksi:

 • Kielitaito: Jos hakija on monikielinen, kielitaito-osio voi olla hyödyllinen lisäys. Hakijan tulisi listata kaikki kielet, joita hän osaa ja arvioida oma taitonsa (esimerkiksi perus-, hyvä tai erinomainen).
 • Kurssit ja sertifikaatit: Jos hakijalla on suoritettu erityisiä kursseja tai hänellä on sertifikaatteja, jotka ovat relevantteja työnkuvan kannalta, nämä voidaan listata omaan osioonsa. Tämä voi sisältää SAP-kursseja tai -sertifikaatteja.
 • Harrastukset: Vaikka harrastukset eivät liity suoraan työkokemukseen tai koulutukseen, ne voivat antaa työnantajalle lisätietoa hakijan persoonallisuudesta ja ominaisuuksista. Tärkeää on valita vain ne harrastukset, jotka ovat relevantteja kyseiseen työpaikkaan ja joita voidaan käyttää vahvuuksina työtehtävissä.
 • Työkokemusprojektit: Jos hakija on työskennellyt jonkin projektin parissa, joka on relevantti kyseiseen työpaikkaan, hän voi lisätä oman projektiosion ansioluetteloon. Tämä voi auttaa erottumaan muista hakijoista, jotka eivät ole tehneet vastaavaa työtä.

On tärkeää muistaa, että kaikkia lisäosioita ei tarvitse käyttää ja niitä tulee käyttää harkiten. Jos ansioluettelossa on liikaa lisäosioita, se voi vaikeuttaa työnantajan kokonaiskuvan muodostamista hakijan taustasta ja taidoista. Käytä lisäosioita vain silloin, kun ne ovat relevantteja ja voivat tarjota lisäarvoa ansioluetteloon.

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä osa työnhakudokumentteja, sillä se antaa hakijalle mahdollisuuden vakuuttaa työnantaja omasta motivaatiostaan ja soveltuvuudestaan työpaikkaan. Saatekirjeen tarkoituksena on erottua joukosta ja herättää työnantajan mielenkiinto ansioluettelon ja hakijan taitojen suhteen.

Hyvä saatekirje on lyhyt ja ytimekäs, mutta silti persoonallinen ja mukaansatempaava. Se sisältää muutaman kappaleen, joissa hakija kertoo itsestään, omasta osaamisestaan ja siitä, miksi hän haluaa kyseiseen työpaikkaan. Saatekirjeen tulee olla huolella kirjoitettu ja tarkistettu, sillä virheet ja epäselvyydet voivat antaa huonon vaikutelman.

Saatekirjeen aloitus on tärkeä, sillä se luo ensivaikutelman hakijasta. Sen tulee olla ammattimainen, mutta ei liian jäykkä. Hyvä tapa aloittaa on tervehtimällä vastaanottajaa nimeltä, esimerkiksi "Arvoisa HR-päällikkö". Tämän jälkeen kannattaa kertoa, mistä työpaikasta on kiinnostunut ja miten löysi ilmoituksen.

Seuraavassa kappaleessa hakija voi kertoa lyhyesti itsestään, esimerkiksi mistä hän tulee ja mitä hän on opiskellut. Tärkeintä on kuitenkin kertoa omasta osaamisesta ja siitä, miten se soveltuu kyseiseen työpaikkaan. Hakija voi kertoa myös kiinnostuksen kohteistaan ja siitä, miksi hän haluaa juuri tähän työhön.

Kolmannessa kappaleessa hakija voi kertoa, miksi hän on sopiva tähän työpaikkaan. Tärkeää on tuoda esille, miksi juuri hän olisi hyvä lisä tiimiin ja mitä hän voisi tuoda mukanaan. Tämä kappale on hyvä paikka myös korostaa omaa motivaatiota työn tekemiseen ja siitä innostumisesta.

Saatekirjeen lopetus on myös tärkeä, sillä se jättää viimeisen vaikutelman hakijasta. Tärkeää on kiittää vastaanottajaa siitä, että hän luki hakemuksen, ja antaa yhteystiedot, joihin työnantaja voi ottaa yhteyttä. Lopuksi voi myös kertoa, että odottaa innolla mahdollisuutta keskustella lisää.

Varmista että saatekirjeesi on kirjoitettu hyvällä suomen kielellä, ilman kirjoitus- tai kielioppivirheitä. Pyydä myös ystävää tai kollegaa lukemaan saatekirjeesi ennen sen lähettämistä, jotta voit saada palautetta ja parantaa sitä tarvittaessa.

Hyvän saatekirjeen kirjoittaminen voi vaatia aikaa ja vaivaa, mutta se voi myös olla ratkaiseva tekijä työpaikan saamisessa. Älä siis jätä sitä huomiotta, vaan panosta siihen tarvittava aika ja energia, jotta voit erottua muista hakijoista ja saavuttaa unelmiesi työpaikan.

Muutamia vinkkejä hyvän saatekirjeen kirjoittamiseen:

 • Aloita saatekirjeesi henkilökohtaisella tervehdyksellä, esimerkiksi käyttämällä vastaanottajan nimeä.
 • Kerro lyhyesti, miksi olet kiinnostunut kyseisestä työpaikasta ja miten oma osaamisesi sopii siihen.
 • Korosta tärkeimpiä saavutuksiasi ja kokemuksiasi, jotka ovat relevantteja kyseiselle työpaikalle.
 • Vältä liiallista korostamista itsestäsi tai yleisesti käytettyjä kliseitä.
 • Kerro, miksi haluat työskennellä kyseisessä yrityksessä ja mikä siinä houkuttelee sinua.
 • Kiitä vastaanottajaa ajastaan ja ilmoita yhteystietosi, jotta he voivat ottaa sinuun yhteyttä.

Hyvä saatekirje voi vakuuttaa rekrytoijan ja auttaa sinua erottumaan muista hakijoista. Muista kuitenkin, että saatekirjeen tarkoitus on herättää rekrytoijan kiinnostus ja saada heidät lukemaan ansioluettelo huolellisesti, joten sen ei tarvitse sisältää kaikkia yksityiskohtia. Käytä sitä tilaisuutena erottua muista hakijoista ja kertoa, miksi juuri sinä olet paras valinta kyseiseen työpaikkaan.

SAP Basis -järjestelmänvalvoja CV

Tärkeimmät kohokohdat ansioluettelon kirjoittamisesta

Tässä on muutamia tärkeitä kohtia, jotka tulee muistaa, kun laadit ansioluetteloa:

 • Ansioluettelon tulee olla selkeä, helppolukuinen ja visuaalisesti houkutteleva. Käytä selkeitä fontteja ja tekstinjakoja, jotta se on helppo lukea.

 • Ansioluetteloon tulee sisällyttää kaikki tärkeimmät tiedot, kuten henkilötiedot, koulutus, työkokemus, taidot ja saavutukset.

 • Käytä aktiivista kieltä kuvatessasi työkokemustasi ja saavutuksiasi. Vältä passiivisen kielen käyttöä.

 • Muokkaa ansioluetteloasi jokaiselle hakemukselle. Kohdenna se ja painota niitä taitoja ja saavutuksia, jotka liittyvät siihen tehtävään, johon haet.

 • Muista sisällyttää lisätietoja, kuten vapaaehtoistyötä, harrastuksia, projekteja tai muita merkittäviä saavutuksia, jotka osoittavat, että olet monipuolinen henkilö.

 • Saatekirje on tärkeä osa hakuprosessia. Kirjoita se yksilöllisesti jokaiselle hakemukselle ja painota sitä, miksi juuri sinä olet sopiva hakemaasi tehtävään.

 • Tarkista ansioluettelon ja saatekirjeen kieli- ja kirjoitusvirheet huolellisesti ennen lähettämistä. Huolehdi myös siitä, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

 • Ole rohkea ja uskalla erottua muista hakijoista. Käytä luovuutta ja persoonallisuutta, mutta pysy kuitenkin ammattimaisena.

 • Ole avoin ja valmis kehittymään. Korosta oppimiskykyäsi ja kykyäsi sopeutua uusiin tilanteisiin. Tämä osoittaa, että olet valmis oppimaan uutta ja kehittymään urallasi.

 • Muista, että ansioluettelo on sinun mahdollisuutesi tehdä vaikutus työnantajaan ja saada kutsu työhaastatteluun. Käytä sitä tehokkaasti ja osoita, että olet paras henkilö tehtävään.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka monta sivua ansioluettelon tulisi olla?

Ansioluettelon tulisi olla yleensä yhden sivun mittainen, mutta poikkeuksia voi olla esimerkiksi pitkän työhistorian tai erityisosaamisen tapauksissa.

Pitäisikö ansioluettelossa mainita kaikki työpaikat?

Ei välttämättä. Ansioluettelossa kannattaa mainita ne työpaikat ja tehtävät, jotka ovat relevantteja haettavaan työpaikkaan nähden. Liian pitkä ansioluettelo voi myös vähentää sen luettavuutta.

Onko otsikon ja alaotsikon käyttö ansioluettelossa suositeltavaa?

Kyllä, otsikon ja alaotsikon käyttö ansioluettelossa voi helpottaa sen luettavuutta ja auttaa tärkeiden tietojen erottamisessa toisistaan.

Pitääkö ansioluettelon olla kirjoitettu tietyn formaatin mukaisesti?

Ei välttämättä, mutta on suositeltavaa käyttää selkeää ja helposti luettavaa fonttia, säilyttää johdonmukainen ulkoasu ja käyttää otsikoita sekä luettelomerkkejä selkeyden vuoksi.

Voiko ansioluettelossa mainita harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita?

Kyllä, mutta vain jos ne ovat relevantteja haettavaan työpaikkaan nähden. Muussa tapauksessa niiden mainitseminen voi tuntua tarpeettomalta.

Kuinka sisällyttää lyhyt työkokemus ansioluetteloon?

Vaikka työkokemus olisi ollut lyhyt, se tulisi silti sisällyttää ansioluetteloon, sillä se osoittaa työnantajalle, että hakijalla on kokemusta työelämästä. Työtehtävien kuvaus on tärkeä, jotta työnantaja ymmärtää, mitä hakija on tehnyt lyhyenkin työsuhteen aikana.

Mitä kannattaa välttää ansioluettelossa?

Ansioluettelossa kannattaa välttää liian henkilökohtaisia tietoja, kuten uskonnollisia tai poliittisia mielipiteitä. Lisäksi kannattaa välttää liian pitkiä tekstejä ja epäselvää kielioppia.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni