Sairaanhoitajaopiskelijan CV - opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Tervetuloa lukemaan artikkelia sairaanhoitajaopiskelijan CV:n luomisesta! Tämä opas tarjoaa sinulle arvokasta tietoa ja vinkkejä, jotka auttavat sinua rakentamaan vakuuttavan ansioluettelon. Sairaanhoitajan ura on sekä haastava että palkitseva, ja oikeanlaisella CV:llä voit erottua joukosta ja herättää työnantajien mielenkiinnon taitojesi ja potentiaalisi suhteen.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Sairaanhoitajaopiskelijan CV esimerkki

Maija Virtanen
Sairaanhoitajaopiskelija
040 123 4567maija.
virtanen@esimerkkiopisto.fi  
Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki

Tiivistelmä:
Olen motivoitunut ja omistautunut sairaanhoitajaopiskelija, joka haluaa kehittää ammatillista osaamistaan ja hankkia kokemusta potilaiden hoitamisesta. Olen opiskellut sairaanhoitajan ohjelmassa Esimerkkiopistossa, jossa olen saanut vahvan perustan kliinisiin taitoihin ja hoitotyön periaatteisiin. Etsin mahdollisuutta päästä työskentelemään tiimissä, joka arvostaa potilaslähtöisyyttä ja korkealaatuista hoitoa.

Koulutus:

 •  Sairaanhoitaja (AMK), Helsingin ammattikorkeakoulu, Helsinki 2019-2023
 •  Ylioppilas, Kallion lukio, Helsinki, 2019

Työkokemus:

Sairaanhoitajan harjoittelu, Naistensairaala, Helsinki, Kesä 2022

 •  Osallistuin monipuolisiin tehtäviin sairaalaympäristössä ja hoidin potilaita eri osastoilla.
 •  Vastasin potilaiden perushoidosta, kuten ruokailusta, hygieniasta ja lääkkeiden jakamisesta.
 •  Työskentelin tiiviissä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa hoitosuunnitelmien toteuttamisessa ja potilaiden seurannassa.

Sairaanhoitajan assistentti, Hyvinkään terveyskeskus, 2019-2021

 •  Avustin sairaanhoitajia päivittäisissä tehtävissä, kuten potilaiden vastaanotossa, tiedonkeruussa ja tilan valmistelussa.
 •  Huolehdin potilasasiakirjojen ylläpidosta ja tietojen tallentamisesta järjestelmään.
 •  Osallistuin erilaisiin klinikkaan liittyviin projekteihin ja kehittämistehtäviin.

Kliiniset taidot:

 •  Verenpaineen ja pulssin mittaaminen
 •  Verinäytteiden ottaminen ja laboratoriotestien suorittaminen
 •  Haavanhoidon perusteet ja sidokset
 •  Lääkkeiden jakaminen ja lääkehoidon valvonta
 •  Potilasohjaus ja neuvonta
 •  Elvytystaidot (BLS-sertifikaatti)
 •  Sähköisen potilastietojärjestelmän käyttö

Kielitaito:

 •  Suomi (äidinkieli)
 •  Englanti (sujuva)

Harrastukset ja vapaa-ajan toiminnot:

 •  Osallistun aktiivisesti vapaaehtoistyöhön paikallisessa terveyskeskuksessa.
 •  Pidän liikunnasta ja osallistun kuntosaliharjoitteluun säännöllisesti.
 •  Nautin lukemisesta ja matkustamisesta.

Suosittelijat:

 •  Hannele Virtanen, Osastonhoitaja, Naistensairaala, Helsinki
 •  Leena Laaksonen, Opinto-ohjaaja, Hyvinkään terveyskeskus, Hyvinkää

Suomalaisessa sairaanhoitajan koulutusohjelmassa sinulle kehittyy laaja-alainen osaaminen, joka varustaa sinut hoitamaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia eri terveydenhuollon ympäristöissä. CV:lläsi voit esitellä koulutustaustasi, harjoittelu- ja työkokemuksesi sekä erityisosaamisesi, jotka auttavat sinua erottumaan kilpailusta ja houkuttelemaan työnantajien huomion.

Tässä artikkelissa käsittelemme tärkeitä näkökohtia, jotka sinun tulisi ottaa huomioon, kun luot CV:täsi sairaanhoitajaopiskelijana. Opit, miten voit korostaa koulutustasi, käytännön kokemustasi, kliinisiä taitojasi ja muita relevantteja vahvuuksia, jotka tekevät sinusta houkuttelevan ehdokkaan sairaanhoitajan tehtäviin.

Tämä artikkeli tarjoaa sinulle hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita CV:n rakentamiseen, jotta voit esitellä taitosi ja saavutuksesi selkeällä ja ammattimaisella tavalla. Muista, että CV on ensimmäinen vaikutelma, jonka annat potentiaalisille työnantajille, joten sen on oltava kiinnostava, selkeä ja hyvin jäsennelty.

Seuraavaksi tutustumme yksityiskohtaisemmin eri osioihin, joita kannattaa sisällyttää sairaanhoitajaopiskelijan CV:hen, ja annamme sinulle käytännön vinkkejä, joiden avulla voit luoda vaikuttavan ansioluettelon.

Mikä on sairaanhoitajaopiskelijan ansioluettelo

Sairaanhoitajaopiskelijan CV on avainasemassa työnhaussa ja sen tarkoituksena on herättää kiinnostus potentiaalisissa työnantajissa. CV:n avulla hakija pystyy esittelemään koulutuksensa, työkokemuksensa ja taitonsa sairaanhoitajan ammatissa.

Tärkeää sairaanhoitajaopiskelijan CV:ssä on keskittyä olennaiseen. Vaikka työkokemusta ei vielä olisikaan paljon, on tärkeää korostaa koulutusta ja käytännön harjoittelua. Voit kertoa esimerkiksi harjoittelujaksoista sairaaloissa, terveyskeskuksissa tai muissa terveydenhuollon laitoksissa. Korosta erityisiä vastuualueita ja tehtäviä, joita olet saanut hoitaessasi potilaita tai osallistuessasi tiimityöskentelyyn.

Kliiniset taidot ovat myös tärkeitä sairaanhoitajaopiskelijan CV:ssä. Voit mainita esimerkiksi verenpaineen mittauksen, lääkkeiden jakamisen, haavanhoidon tai potilasohjauksen. Näiden taitojen korostaminen osoittaa, että olet jo hankkinut käytännön osaamista ja pystyt soveltamaan oppimaasi käytännön tilanteissa.

Lisäksi voit mainita kielitaidon, erityisesti jos sinulla on hyvä englannin kielen taito. Monissa terveydenhuollon ympäristöissä on tarvetta kommunikoida eri kielillä, joten kielitaidosta voi olla hyötyä.

Muista myös esitellä lisäosaamistasi, kuten mahdollisia lisäkoulutuksia, sertifikaatteja tai muita erikoistaitoja, jotka liittyvät sairaanhoitajan työhön. Tämä osoittaa kiinnostustasi kehittää osaamistasi ja pysyä ajan tasalla alan vaatimuksista.

Sairaanhoitajaopiskelijan CV:n avulla voit erottaa itsesi muista hakijoista ja vakuuttaa työnantajan osaamisestasi ja motivaatiostasi. Huolellisesti kirjoitettu ja selkeästi muotoiltu CV voi avata ovia työhaastatteluihin ja edistää työnsaantimahdollisuuksiasi sairaanhoitajan uralla.

Muotoilu ja ulkoasu

Muotoilu ja ulkoasu ovat tärkeitä seikkoja, kun luot sairaanhoitajaopiskelijan CV:tä. Niillä on suuri merkitys siinä, miten ammattimaisesti ja houkuttelevasti CV:si esitetään. Tarkkaan harkittu muotoilu voi tehdä CV:stä visuaalisesti miellyttävän ja helposti luettavan.

Kun luot sairaanhoitajaopiskelijan CV:tä, pidä mielessäsi seuraavat vinkit muotoilun ja ulkoasun suhteen:

 • Selkeys ja ammattimaisuus: Valitse selkeä ja helposti luettava fontti, joka antaa ammattimaisen vaikutelman. Varmista, että välilyönnit ja kappalejaot tekevät tekstin helposti hahmotettavaksi.
 • Otsikot ja osiot: Käytä selkeitä otsikoita ja erota eri osiot CV:ssäsi, kuten koulutus, työkokemus ja taidot. Tämä auttaa lukijaa selkeyttämään tietojen sijoittumista CV:ssäsi.
 • Luettelot: Käytä luettelomuotoa taitojesi ja työkokemuksesi esittelyssä. Luettelot auttavat tekstin jäsentämisessä ja lukijan helpossa hahmottamisessa.
 • Korosta tärkeät tiedot: Käytä lihavointia tai kursivointia korostaaksesi tärkeitä tietoja, kuten erityisiä taitoja tai saavutuksia. Tämä auttaa niitä erottumaan ja kiinnittää lukijan huomion.
 • Aikajärjestys: Järjestä työkokemus- ja koulutusosiot aikajärjestyksessä, aloittaen viimeisimmästä ja etenemällä taaksepäin. Tämä auttaa lukijaa hahmottamaan urasi kehityksen ja kokemuksesi aikajärjestyksessä.
 • Sopiva värimaailma: Voit harkita hillittyjen värien käyttöä, kuten vaaleita sinisiä tai vihreitä, luomaan miellyttävää visuaalista ilmettä. Vältä kuitenkin liiallista värien käyttöä, jotta CV pysyy ammattimaisena.
 • Kielioppi ja oikeinkirjoitus: Huolehdi siitä, että CV:ssäsi ei ole kielioppivirheitä tai oikeinkirjoitusvirheitä. Lukeminen ennen lähettämistä auttaa havaitsemaan mahdolliset virheet ja varmistamaan, että CV:si on virheetön.
 • Selkeät väliotsikot: Käytä väliotsikoita eri osioiden välillä, jotta CV:n lukeminen on helppoa ja tietojen löytäminen käy vaivattomasti.

Huomaa, että ulkoasu ja muotoilu ovat tärkeitä ensivaikutelman luomisessa. Hyvin muotoiltu ja visuaalisesti houkutteleva CV herättää kiinnostusta työnantajissa. Käytä siis aikaa ja huolellisuutta CV:si ulkoasuun ja muotoiluun, ja varmista samalla, että se edustaa persoonallisuuttasi ja ammatillista osaamistasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Sairaanhoitaja opiskelija CV

Yhteystiedot

Yhteystiedot-osio CV:ssä antaa rekrytoijalle mahdollisuuden ottaa sinuun helposti yhteyttä. Tässä osiossa sinun tulisi sisällyttää seuraavat tiedot:

 • Nimesi: Kirjoita koko nimesi selkeällä fontilla CV:n yläosaan. Voit käyttää isompaa fonttikokoa tai tehdä nimestäsi lihavoituna, jotta se erottuu.
 • Yhteystiedot: Ilmoita tarkat yhteystietosi, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asuinpaikka. Varmista, että yhteystiedot ovat ajan tasalla ja oikein kirjoitettuja.
 • Verkkosivut tai ammatilliset profiilit: Jos sinulla on verkkosivuja tai ammatillisia profiileja, kuten LinkedIn, voit lisätä linkit niihin. Tämä antaa rekrytoijalle mahdollisuuden tutustua tarkemmin osaamiseesi ja taustaasi.
 • Osoite: Voit sisällyttää osoitteesi, mutta nykypäivänä se ei aina ole välttämätöntä. Harkitse sen lisäämistä, jos haet paikkoja, jotka vaativat paikallista asuinpaikkaa tai liikkuvuutta.
 • Profiilikuva: Voit harkita myös profiilikuvan lisäämistä, jos se on yleisesti hyväksytty käytäntö alallasi. Valitse ammattimainen kuva, jossa olet pukeutunut asianmukaisesti ja hymyilet ystävällisesti.

Yhteystietojesi tulisi olla helposti löydettävissä ja luettavissa. Voit erottaa yhteystiedot muista osioista esimerkiksi käyttämällä eri fonttia tai korostamalla niitä. Tärkeää on, että rekrytoija voi ottaa sinuun vaivattomasti yhteyttä, joten tarkista yhteystietojesi oikeellisuus ja varmista, että olet tavoitettavissa.

Lisäksi, kun lähetät CV:si sähköisessä muodossa, varmista, että sähköpostiosoite on ammattimainen ja helposti ymmärrettävä. Vältä käyttämästä epäammattimaisia sähköpostiosoitteita, jotka voivat antaa epäedullisen vaikutelman.

Tavoite vai tiivistelmä

Sairaanhoidon alalla sairaanhoitajaopiskelijan CV:ssä ei yleensä ole erillistä tiivistelmä- tai tavoiteosioita. Sen sijaan keskitytään koulutukseen, työkokemukseen, taitoihin ja muuhun relevanteihin informaatioon. Tiivistelmä ja tavoite voivat kuitenkin olla hyödyllisiä työhakemuksen yhteydessä.

Tiivistelmä on lyhyt ja ytimekäs kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi, joka antaa työnantajalle ensivaikutelman. Se voi sisältää muutaman lauseen, joissa korostat koulutustasi sairaanhoitajana, vahvuuksiasi, kiinnostuksen kohteitasi tai erityisiä osaamisalueitasi. Tiivistelmän tarkoituksena on herättää työnantajan kiinnostus ja saada hänet lukemaan CV:si tarkemmin.

Tavoiteosio sen sijaan voi kertoa lyhyesti siitä, mitä tavoitteita sinulla on sairaanhoitajan urallasi. Voit mainita esimerkiksi halusi kehittyä ammatillisesti, erikoistua tiettyyn sairaanhoidon osa-alueeseen tai työskennellä tietyssä hoitoympäristössä. Tavoiteosio auttaa osoittamaan työnantajalle, että olet motivoitunut ja sitoutunut urakehitykseen sairaanhoitajana.

Sairaanhoidon alalla tavoite- ja tiivistelmäosioita ei välttämättä käytetä laajasti CV:ssä, koska koulutuksen ja harjoittelujen merkitys korostuvat. Sen sijaan näitä elementtejä voi tuoda esiin työhakemuksessa, jossa voit syvällisemmin kertoa tavoitteistasi ja motivaatiostasi sairaanhoitajan uralla.

On kuitenkin hyvä huomioida, että käytäntö voi vaihdella eri työnantajien välillä, ja joissakin tapauksissa tavoite- ja tiivistelmäosiot voivat olla hyödyllisiä. Tärkeintä on aina sopeuttaa CV ja työhakemus hakemaasi työpaikkaan, ja seurata mahdollisia ohjeita, joita työnantaja on antanut hakemusprosessiin liittyen.

Koulutus

Koulutusosa on tärkeä osa sairaanhoitajaopiskelijan CV:tä, sillä se antaa työnantajalle tietoa sinun koulutuksestasi ja pätevyydestäsi sairaanhoitajan tehtäviin. Seuraavassa on esimerkki siitä, miten koulutusosa voisi näyttää:

OIKEA
Koulutus
Sairaanhoitajan tutkinto (AMK)
X Ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitajaohjelma, Kaupunki
Valmistumispäivä: Toukokuu 2022

Koulutusosioon tulisi sisällyttää kaikki relevantit koulutustiedot, kuten sairaanhoitajan tutkinto tai vastaava pätevyys. Mainitse oppilaitoksen nimi, tutkinto-ohjelma ja pätevyyden saamisen päivämäärä. Jos olet vielä opiskelija, voit mainita myös arvioidun valmistumispäivän.

Sairaanhoitaja opiskelija CV

Lisäksi voit mainita tärkeitä kursseja tai opintojaksoja, jotka liittyvät erityisesti sairaanhoitajan ammattiin. Esimerkiksi:

 • Sairaanhoitotyön perusteet
 • Kliininen osaaminen sairaanhoidossa
 • Farmakologia ja lääkelaskenta
 • Hoitotyön eettiset periaatteet

Voit myös mainita mahdolliset harjoittelut tai kliiniset käytännöt, joita olet suorittanut opintojesi aikana. Tämä osoittaa käytännön kokemusta ja soveltamista opittuihin taitoihin.

Koulutusosioon voi myös sisällyttää muita koulutuksia tai sertifikaatteja, jotka ovat oleellisia sairaanhoitajan tehtävissä. Tämä voi sisältää esimerkiksi ensiapukurssin tai muut erikoistumiskoulutukset, joita olet suorittanut.

Koulutusosion tarkoituksena on antaa työnantajalle selkeä kuva koulutustasostasi ja pätevyydestäsi sairaanhoitajan tehtäviin. Muista aina tarkistaa, että kirjoitat koulutustietosi oikein ja täsmällisesti, jotta työnantaja saa oikean käsityksen osaamisestasi.

Työkokemus

Työkokemusosa on tärkeä osa sairaanhoitajaopiskelijan CV:tä, vaikka sinulla ei ehkä vielä olekaan mittavaa työkokemusta alalta. Työkokemusosa antaa kuitenkin mahdollisuuden korostaa harjoitteluja, käytännön koulutuksia ja muita terveydenhuoltoon liittyviä tehtäviä, joita olet suorittanut opintojesi aikana.

Pohdi, mitä käytännön kokemusta ja taitoja olet saanut opintojesi aikana ja miten ne ovat valmistaneet sinua sairaanhoitajan rooliin. Vaikka kokemuksesi voivat olla rajoitetumpia kuin jo valmistuneilla sairaanhoitajilla, voit silti korostaa niitä taitoja, joita olet kehittänyt ja soveltanut käytännön tilanteissa.

Tärkeää on kuvata työtehtävät selkeästi ja kuvailla, miten olet hyödyntänyt sairaanhoitajaopintojasi ja soveltanut oppimaasi käytännön tilanteissa. Painota esimerkiksi:

 • Osallistumista erilaisiin harjoitteluohjelmiin ja kliinisiin käytäntöihin eri osastoilla.
 • Kykyä sopeutua erilaisiin hoitoympäristöihin ja potilasryhmiin.
 • Tarkkuutta ja huolellisuutta lääkkeiden jakamisessa ja hoitotoimenpiteiden dokumentoinnissa.
 • Kykyä toimia tehokkaasti tiimityössä ja kommunikoida selkeästi muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Lisäksi voit tuoda esiin osaamista, jota olet kehittänyt vapaaehtoistyössä tai muissa terveydenhuoltoon liittyvissä tehtävissä. Vaikka ne eivät olisi suoraan työkokemusta, ne voivat silti osoittaa sitoutumistasi alaan ja halukkuuttasi oppia ja kehittyä.

Kokemuksesta riippumatta on tärkeää korostaa halua oppia ja kehittyä sairaanhoitajan roolissa. Näin osoitat, että olet motivoitunut ja valmis tarttumaan uusiin haasteisiin ja kasvamaan ammatillisesti.

Hyvä esimerkki
Työkokemus: Harjoittelu, Tampereen yliopistollinen sairaala, syyskuu 2022 - joulukuu 2022
 • Osallistuin 12 viikon mittaiseen harjoitteluohjelmaan sisätautiosastolla.
 • Vastasin potilaiden perushoidosta, kuten avustamisesta peseytymisessä ja liikkumisessa.
 • Seurasin ja raportoin potilaiden tilan kehityksestä hoitajille.
 • Osallistuin lääkkeiden jakamiseen ja hoidon dokumentointiin.

Huono esimerkki
Työkokemus: Harjoittelu, Tampereen yliopistollinen sairaala
 • Suoritin harjoittelun osastolla.
 • Tein erilaisia hoitotoimenpiteitä.
 • Opin paljon sairaanhoitajan työstä.

Sairaanhoitaja opiskelija CV

Hyvä esimerkki on tarkempi ja kuvaa selkeästi harjoittelun keston, sijainnin ja tehtävät. Siinä korostetaan myös konkreettisia tehtäviä, joita olet suorittanut ja mitä olet oppinut. Huonossa esimerkissä tiedot jäävät epämääräisiksi eikä anneta tarpeeksi konkreettisia esimerkkejä työtehtävistä tai saavutuksista.

Taidot

Työkokemusosiosta puhuttaessa taidot ovat erittäin tärkeä osa sairaanhoitajaopiskelijan ansioluetteloa. Ne osoittavat, mitä kykyjä ja valmiuksia hakijalla on sairaanhoitajan roolissa toimimiseen. Taidot voivat sisältää sekä teknisiä että pehmeitä taitoja, jotka ovat merkityksellisiä sairaanhoitajan työssä.

Tekniset taidot voivat sisältää esimerkiksi lääkehoidon osaamisen, hoitovälineiden käytön, erilaisten sairaanhoidon protokollien noudattamisen sekä potilasasiakirjojen hallinnan. Nämä taidot kertovat hakijan valmiudesta suorittaa konkreettisia tehtäviä ja osallistua potilaiden hoitoon.

Pehmeät taidot puolestaan ovat tärkeitä sairaanhoitajan vuorovaikutus- ja tiimityötaidoissa. Näihin voi kuulua hyvä kommunikaatiokyky, empatia, kyky kuunnella ja ymmärtää potilaiden tarpeita sekä kyky työskennellä tehokkaasti monikulttuurisessa ja moniammatillisessa ympäristössä. Nämä taidot auttavat sairaanhoitajaa luomaan hyvän hoitosuhteen potilaisiin, tukemaan heidän hyvinvointiaan ja työskentelemään tehokkaasti tiimissä.

On tärkeää, että taidot, joita mainitaan ansioluettelossa, liittyvät suoraan sairaanhoitajan työhön ja ovat relevantteja työtehtävien suorittamisessa. Kannattaa myös pyrkiä tuomaan esiin konkreettisia esimerkkejä taitojen käytöstä ja osoittamaan, miten ne ovat hyödyttäneet aiempaa työkokemusta tai harjoittelua.

Lisäksi on hyvä huomioida, että sairaanhoitajan ammattiin kuuluu jatkuva oppiminen ja kehittyminen. Siksi on arvokasta mainita myös halukkuus ja kyky itsensä kehittämiseen sekä valmius osallistua täydennyskoulutuksiin ja ammatilliseen kehitykseen.

Taidot-osion avulla sairaanhoitajaopiskelija voi osoittaa monipuolisen osaamisensa ja vakuuttaa työnantajan omasta valmiudestaan toimia sairaanhoitajan roolissa. Huolellisesti valitut ja hyvin esitetyt taidot voivat erottaa hakijan joukosta ja auttaa luomaan vahvan vaikutelman rekrytoijalle.

Tässä on lista taidoista, joita sairaanhoitajaopiskelija voi harkita lisäävänsä ansioluetteloonsa:

 • Potilasviestintä: Kyky kommunikoida selkeästi ja empaattisesti potilaiden kanssa sekä kuunnella heidän tarpeitaan.
 • Hoitotyön perusteet: Ymmärrys erilaisista hoitotyön menetelmistä, kuten lääkehoidosta, haavanhoitotaidoista ja elvytyksestä.
 • Kliiniset taidot: Taito suorittaa kliinisiä toimenpiteitä, kuten verinäytteiden ottaminen, katetroinnit ja injektiot.
 • Hoitosuunnitelman laatiminen: Kyky arvioida potilaan tilaa, suunnitella hoitoa ja seurata sen edistymistä.
 • Potilasasiakirjojen hallinta: Taito kirjata potilastiedot ja hoitotoimenpiteet selkeästi ja tarkasti potilasasiakirjoihin.
 • Moniammatillinen yhteistyö: Valmius työskennellä tiimin jäsenenä eri ammattiryhmien kanssa potilaan parhaaksi.
 • Kriisinhallinta: Kyky säilyttää rauhallisuus ja toimia tehokkaasti stressaavissa tilanteissa, kuten hätätilanteissa tai kiireisessä hoitoympäristössä.
 • Ongelmanratkaisu: Taito tunnistaa ongelmatilanteita ja löytää niihin ratkaisuja potilaiden hoidossa.
 • Eettinen päätöksenteko: Kyky tehdä eettisesti perusteltuja päätöksiä potilaiden hoidossa ja eettisten ohjeistusten noudattaminen.
 • Jatkuvan oppimisen halu: Valmius oppia uutta ja kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan.
Sairaanhoitaja opiskelija CV

On tärkeää, että sairaanhoitajaopiskelija valitsee taidot, jotka ovat suoraan relevantteja sairaanhoitajan työhön ja joista heillä on vankka osaaminen. Lisäksi taidot tulisi esittää selkeästi ja konkreettisesti ansioluettelossa, jotta rekrytoija voi ymmärtää, miten ne liittyvät hakijan pätevyyteen sairaanhoitajan roolissa.

Hyvä esimerkki
Taidot:
 • Potilasviestintä: Erinomainen kyky kommunikoida selkeästi ja empaattisesti potilaiden kanssa eri tilanteissa.
 • Kliiniset taidot: Vahva osaaminen verinäytteiden ottamisessa, katetroinneissa ja injektioissa.
 • Hoitosuunnitelman laatiminen: Kyky arvioida potilaan tila, laatia yksilöllisiä hoitosuunnitelmia ja seurata hoidon edistymistä.
 • Moniammatillinen yhteistyö: Hyvä tiimityöskentelytaito eri ammattiryhmien kanssa potilaan kokonaisvaltaisen hoidon varmistamiseksi.

Huono esimerkki
Taidot:
 • Hyvät viestintätaidot
 • Kliiniset taidot
 • Hoitosuunnitelman laatiminen
 • Moniammatillinen yhteistyö

Huonossa esimerkissä taidot on esitetty hyvin yleisellä tasolla ilman konkreettisia esimerkkejä tai tarkempaa kuvailua. Rekrytoija ei saa selkeää käsitystä hakijan osaamisesta tai siitä, miten taidot liittyvät sairaanhoitajan työhön. Hyvä esimerkki sen sijaan sisältää konkreettisia taitoja, jotka ovat olennaisia sairaanhoitajan työssä. Ne on esitetty yksityiskohtaisesti ja niiden avulla rekrytoija saa paremman kuvan hakijan osaamisesta ja soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään.

Lisäosiot

Lisäosiot voivat tuoda lisäarvoa sairaanhoitajaopiskelijan ansioluetteloon ja auttaa erottumaan muista hakijoista. Tässä muutamia esimerkkejä lisäosioista, joita voi harkita:

 • Koulutukseen liittyvät kurssit: Luetteloi merkittävät kurssit ja koulutukset, joita olet suorittanut sairaanhoitajaopintojesi aikana. Mainitse erityisesti kurssit, jotka ovat olleet hyödyllisiä ammatillisen osaamisesi kehittämisessä.
 • Ammatilliset järjestöt ja jäsenyydet: Jos olet ollut jäsenenä tai osallistunut toimintaan sairaanhoitajia tai terveydenhuoltoalan ammattilaisia edustavissa järjestöissä tai yhdistyksissä, mainitse ne. Tämä osoittaa sitoutumistasi alaan ja ammatillista verkostoitumistasi.
 • Vapaaehtoistyö ja harjoittelukokemus: Jos olet osallistunut vapaaehtoistyöhön tai suorittanut harjoittelujaksoja tai sinulla on ollut kesätyö terveydenhuoltoalan organisaatioissa, mainitse ne. Tämä osoittaa aktiivista osallistumista ja käytännön kokemusta työskentelystä potilaiden parissa.
 • Projektit ja tutkimukset: Jos olet osallistunut projekteihin tai tehnyt tutkimustyötä, jotka liittyvät terveydenhuoltoon tai sairaanhoitoon, kerro niistä. Tämä osoittaa kykyäsi toteuttaa itsenäisiä projekteja ja käyttää tieteellistä ajattelua työssäsi.
 • Kielitaito: Jos hallitset muita kuin äidinkieltäsi, mainitse kielitaitosi. Erityisesti jos kyseiset kielet ovat hyödyllisiä terveydenhuoltoalan monikulttuurisessa ympäristössä, se voi olla merkittävä etu.
 • Teknologiataidot: Nykyaikainen sairaanhoitaja tarvitsee usein taitoa käyttää erilaisia terveydenhuoltoon liittyviä teknologioita ja tietojärjestelmiä. Mainitse tärkeimmät teknologiat ja järjestelmät, joita olet käyttänyt tai joissa olet saanut koulutusta.
 • Ansioluettelon referenssit: Voit harkita myös lisääväsi osion referensseistä, eli henkilöistä, jotka voivat antaa suosituksia sinusta ja työskentelystäsi. Tämä osoittaa, että sinulla on vahva tukiverkosto ja suositukset vahvistavat ammattitaitoasi.

Lisäosiot voivat vaihdella hakijakohtaisesti riippuen kokemuksesta, osaamisesta ja urasuunnitelmista. On tärkeää valita ne lisäosiot, jotka tukevat parhaiten omaa ammatillista tarinaasi ja vahvistavat sinun soveltuvuuttasi sairaanhoitajan tehtäviin.

Saatekirje

Saatekirje on työhakemuksen liitteenä oleva kirje, joka on suunnattu työnantajalle tai rekrytoijalle. Sen tarkoituksena on antaa henkilökohtainen ja yksilöllinen esittely hakijasta sekä korostaa hänen motivaatiotaan ja soveltuvuuttaan kyseiseen työpaikkaan. Saatekirje tarjoaa mahdollisuuden tuoda esille tietoja, joita ei välttämättä ole mahdollista sisällyttää pelkkään ansioluetteloon.

Saatekirjeen kirjoittaminen on tärkeää, koska se auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja vakuuttamaan työnantajan siitä, että olet sopiva henkilö tehtävään. Se antaa sinulle tilaisuuden kertoa syvemmin omasta taustastasi, motivaatiostasi ja siitä, miksi juuri sinut tulisi valita haettuun tehtävään.

Saatekirjeen tulisi olla selkeä, tiivis ja hyvin kirjoitettu. Siinä kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Aloitus: Aloita kirjeesi ammattimaisella ja henkilökohtaisella tervehdyksellä, joka sisältää työnantajan tai rekrytoijan nimen.
 • Esittely: Kerro lyhyesti itsestäsi ja mainitse, minkä tyyppistä työtä olet hakemassa sekä mistä olet saanut tiedon avoimesta paikasta.
 • Motivaatio: Kerro, miksi olet kiinnostunut kyseisestä työstä ja työnantajasta. Korosta, miten oma osaamisesi ja kiinnostuksesi täsmäävät työpaikan vaatimuksiin ja yrityksen arvoihin.
 • Osuvuus: Käytä esimerkkejä omasta osaamisestasi ja kokemuksestasi, jotka liittyvät suoraan haettuun työhön. Korosta vahvuuksiasi ja miten ne voisivat hyödyttää työnantajaa.
 • Kiinnostus: Ilmaise aito kiinnostuksesi jatkaa keskustelua ja mahdollisuutta päästä haastatteluun. Kerro, että olet valmis tarjoamaan lisätietoja tai osallistumaan haastatteluun.
 • Lopetus: Päätä saatekirje kiittämällä lukijaa huomiosta ja jättämällä yhteystietosi.
Sairaanhoitaja opiskelija CV

Muista, että saatekirjeen tarkoitus on herättää kiinnostusta ja antaa positiivinen vaikutelma sinusta hakijana. Se on mahdollisius tuoda esiin persoonallisuuttasi, intohimoasi ja sitoutumistasi työnhakuun. Kirjoita saatekirje huolellisesti, tarkista oikeinkirjoitus ja kielioppivirheet sekä muokkaa se kunkin työpaikan vaatimuksiin ja odotuksiin.

Tärkeimmät asiat

Tässä on 10 tärkeää niksiä ja vinkkiä sairaanhoitajaopiskelijan ansioluettelon kirjoittamiseen:

 • Keskity koulutukseen: Sairaanhoidon opiskelijana koulutuksesi on tärkeä osa ansioluetteloasi. Anna yksityiskohtainen kuvaus opintojesi sisällöstä, erityisesti kliinisistä harjoittelujaksoista ja saavutetuista taidoista.
 • Korosta kliinistä kokemusta: Jos olet suorittanut harjoittelujaksoja sairaaloissa tai terveyskeskuksissa, mainitse ne erikseen. Kerro mitä vastuita olet kantanut ja miten olet kehittynyt näiden kokemusten kautta.
 • Mainitse erityisosaamisesi: Jos olet erikoistunut tietylle alueelle, kuten lastenhoitoon tai geriatriaan, tuo se esiin. Työnantajat arvostavat erikoistumista ja asiantuntemusta.
 • Esittele kielitaito: Jos puhut muita kieliä kuin äidinkieltäsi, mainitse se ansioluettelossasi. Sairaanhoitajana kommunikaatiotaidot ovat tärkeitä, ja kielitaito voi olla arvokas etu.
 • Korosta tiimityötaitoja: Sairaanhoitajan työ on usein tiimityötä, joten osoita, että olet hyvä tiimipelaaja ja osaat työskennellä yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa.
 • Mainitse potilasturvallisuusosaaminen: Sairaanhoitajana sinun tulee olla tietoinen potilasturvallisuudesta ja osata soveltaa sitä käytännössä. Kerro ansioluettelossa, miten olet osoittanut potilasturvallisuusosaamista harjoittelussa tai koulutuksessa.
 • Näytä kommunikaatiotaitosi: Sairaanhoitajana sinun tulee olla hyvä kuuntelija ja viestinnän ammattilainen. Korosta ansioluettelossasi hyviä kommunikaatiotaitojasi ja kykyäsi luoda luottamusta potilaiden kanssa.
 • Mainitse järjestelmällisyys ja organisointitaidot: Sairaanhoitajana sinun täytyy olla hyvä organisointikyvyssä ja pystyä hallitsemaan useita tehtäviä samanaikaisesti. Anna esimerkkejä tilanteista, joissa olet osoittanut järjestelmällisyyttä ja tehokasta ajanhallintaa.
 • Korosta empatiakykyäsi: Sairaanhoitajana empatia on tärkeä taito. Osoita, että sinulla on kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja tarjota tukea ja hoitoa empaattisella tavalla.
 • Viimeistele ansioluettelo ammattimaisella ulkoasulla: Huolehdi siitä, että ansioluettelosi on hyvin jäsennelty ja ammattimaisen näköinen. Tarkista oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet ja käytä selkeää ja helposti luettavaa fonttia.

Muista, että nämä vinkit ovat suuntaa antavia ja voit soveltaa niitä omiin tarpeisiisi ja vahvuuksiisi. Tärkeintä on, että ansioluettelosi kuvaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla ja auttaa sinua erottumaan muista hakijoista.

Sairaanhoitaja opiskelija CV

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tietoja tulee sisällyttää sairaanhoitajaopiskelijan ansioluetteloon?

Sairaanhoidon opiskelijan ansioluettelossa tulisi sisällyttää tiedot koulutuksestasi, kliinisestä kokemuksesta, erikoisosaamisesta, kielitaidosta, taidoista, sertifikaateista ja lisäkoulutuksista.

Kuinka korostan koulutusta ansioluettelossa?

Korosta sairaanhoitajan koulutusta antamalla yksityiskohtainen kuvaus opintojen sisällöstä, kliinisistä harjoittelujaksoista ja saavutetuista taidoista. Mainitse myös opiskelijajärjestöjen tai ammattiyhdistysten jäsenyydet.

Onko työkokemus välttämätön sairaanhoitajaopiskelijan ansioluettelossa?

Vaikka mittava työkokemus ei välttämättä ole odotusarvo, voit sisällyttää aiempia työkokemuksia esimerkiksi hoitoalan avustavista tehtävistä tai harjoittelujaksoista. Korosta erityisesti niitä tehtäviä, jotka ovat liittyneet suoraan sairaanhoidon alaan.

Miten korostan erityisosaamista ansioluettelossa?

Mikäli olet erikoistunut tiettyyn alueeseen, kuten tehohoitoon tai psykiatriaan, mainitse se ansioluettelossa erillisenä osiona. Kerro lyhyesti, mitä erityisosaamista sinulla on ja miten olet kehittynyt kyseisellä alueella.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni