Sairaanhoitajan CV | Pro-vinkkejä ansioluettelon luomiseen

Ansioluetteloiden merkitys työnhaussa on usein erittäin suuri. Laadukas ansioluettelo kiinnittää työnantajan huomion ja toimii eräänlaisena käyntikorttina. Onnistuneesta ansioluettelosta löytyy kaikki työpaikan kannalta olennainen tieto.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Sairaanhoitaja ansioluettelo esimerkki

Minna Mallikas
Sairaanhoitaja
minna.mallikas@gmail.com
+35844123456789

Yhteenveto ammattitaidosta
Yhteenvedossa on hyvä kertoa viimeisimmästä työpaikastasi sekä työhösi kuuluneista osa-alueista. Jos työtoimenkuva on sisältänyt jotain erityis osia, voit kertoa myös niistä tässä vaiheessa. Tee osiosta selkeä ja ytimekäs, mutta informatiivinen. Voit tämän jälkeen lisätä työkokemuksen aikajärjestyksessä.

Työkokemus
1.6.2018 – Tämä hetki
Sairaala Suomi – Ensiapu
Sairaanhoitaja

 • Potilaiden sairauksien ja tarpeiden arviointi
 • Oireiden tarkkailu ja tulkinta
 • Lääkityksen antaminen
 • Välitön sairaanhoito hätätapauksissa


1.7.2014 – 31.5.2018
Sairaala Sampo – Päivystys
Sairaanhoitaja

 • Yhteistyö lääkäreiden ja muiden hoitajien kanssa
 • Hoitotietojen kirjaaminen
 • Tietojen ja taitojen laajentaminen
 • Näytteenotto sekä tulosten kirjaaminen


Koulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu
Sairaanhoitaja
2010-2014

Taidot

 • Voit kertoa taidoista, jotka liittyvät sairaanhoitajan työhön.
 • Kerro ohjelmistoista, joita olet käyttänyt, esimerkiksi Effica, Pegasus, Apotti.
 • Kerro vahvuuksistasi, esimerkiksi joustavuudesta ja paineensietokyvystä.

Nyt perehdymme siihen, millainen on laadukas ja oikeaoppinen sairaanhoitajan ansioluettelo. Laadukas ansioluettelo sisältää aina myös hakijasta oleellista tietoa, joten sen tulee olla kattava monelta osalta.

Sairaanhoitajan ammatti työllistää erittäin paljon ihmisiä vuodesta toiseen. Samalla kun vanhoja työntekijöitä eläköityy, nuoria tarvitaan lisää. Sairaanhoitajista oli vuonna 2021 pulaa erittäin paljon. Hoitajapula on vaivannut Suomea jo vuosien ajan, mistä johtuen työpaikkoja on runsaasti tarjolla. Vuoden 2020 keskimääräinen kuukausipalkka oli sairaanhoitajille kuntasektorilla 3 207 €. Valtiolla keskimääräinen kuukausipalkka oli 3 474 € ja yksityisellä sektorilla 3 062 € 💰

Suomessa sairaanhoitajista on pulaa, minkä vuoksi paikkoja on tarjolla runsaasti. Usein työpaikan kriteerit ovat kuitenkin hyvin tiukat, eikä työnsaanti ole helppoa, jos taustalla ei ole kunnollista työhakemusta ja ansioluetteloa. Itsensä markkinointi onkin alalla erittäin tärkeää. On tärkeää myös määritellä itsensä esimerkiksi erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon tai kotisairaanhoitoon.

Sairaanhoitajien työmäärät ja palkat

 • Sairaanhoitajille on tarjolla runsaasti työtä sekä usein mahdollisuus ylitöihin.
 • Ylitöistä voi saada maksun vapaana tai palkkana. Myös hälytysrahaan on mahdollisuus.
 • Palkkaus on noussut hieman vuodesta 2019.
 • Vuoden 2020 keskimääräinen sairaanhoitajan kuukausipalkka oli 3 247 € 💰
sairaanhoitajan cv

Kuinka kirjoittaa sairaanhoitajan ansioluettelo

Ansioluettelon tekeminen voi erityisesti ensimmäisellä kerralla olla erittäin haastavaa. Tästä johtuen kannattaa tutustua esimerkiksi ansioluettelo esimerkkiin, jotta ansioluettelon rakentaminen onnistuu mahdollisimman hyvin. Jotta ansioluettelo on hyvä, tulee sen sisältää kaikki olennaiset perustiedot hakijasta. Älä kuitenkaan käytä liikaa aikaa itsesi esittelyyn ansioluettelossa.

Laadukkaan ansioluettelon perusta on selkeys ja ytimekkyys. Kerro itsellesi kertyneistä taidoista mahdollisimman kattavasti. Älä myöskään unohda merkitä ansioluetteloon itsestäsi olennaisia tietoja. Olennaisiin tietoihin kuuluvat nimi, osoite, puhelinnumero sekä esimerkiksi sähköpostiosoite. Myös seuraavat ovat tärkeitä tietoja: 👇

 • Valokuva – Valokuva on aina tärkeässä asemassa ansioluettelossa. Tyylikäs ja ammattimainen kuva on paras valinta.
 • Koulutus – Koulutus tulee aina merkitä viimeisimmästä vanhimpaan. Myös erikoistumiset kannattaa mainita aina.
 • IT-taidot – Sairaanhoitajan tulee kyetä käyttämään potilastietojärjestelmiä sekä osata tehdä kirjauksia ja merkintöjä tietoihin.
 • Kielitaito – Suomessa työskentelevältä sairaanhoitajalta odotetaan suomen kielen ja ruotsin kielen lisäksi myös englannin taitoja.
 • Työkokemus – Merkitse aina työnantajat uusimmasta vanhimpaan. Merkitse työnantajan nimi, työsuhteen kesto sekä työtoimenkuvasi.
 • Persoonallisuus – Persoonallisuudesta kannattaa mainita esimerkiksi, jos olet tiimityöskentelijä tai kestät hyvin painetta.
 • Luottomustehtävät ja harrastukset – Kerro pääpiirteittäin millaisia harrastuksia ja luottomustoimia sinulla on.
 • Lisätiedot ja suosittelijat – Tähän voi merkitä työn kannalta olennaisia saavutuksia. Myös suosittelijat mainitaan tässä vaiheessa.

Layout

Sairaanhoitajan ansioluetteloa tehdessä tulee huomioida, että ansioluettelo on selkeä ja helposti luettavissa. Sekä sommittelu, että CV:n taitto ovat tärkeitä, kun kaivataan positiivista huomiota. Tähän soveltuva työkalu on ehdottomasti CV-pohja, josta voit löytää erilaisia ansioluettelopohjia. Ei ole tiettyä pohjaa nimenomaan sairaanhoitajille, joten pohjaksi kannattaa valita eniten omaan mieleen oleva pohja.

Valitessasi yhden pohjista, voit luottaa siihen, että lopputulos on sekä ammattimainen, että harkittu. Hyvin usein rekrytoijan huomio kiinnittyy nimenomaan CV:n ulkoasuun. Kun haluat erottua positiivisella tavalla muista hakijoista, tulee sinun kiinnittää huomiota CV:n ulkoasuun. Huoliteltu ulkoasu tekee aina positiivisen vaikutuksen.

Muotoilu ja rakenne

Muotoilun ja rakenteen merkitys ansioluettelon onnistumiselle on suuri. CV-pohjasta voi löytyä erittäin hyviä ja houkuttelevia pohjia, joiden avulla tuot itsesi esille positiivisesti. Erilaiset rakenteen ja muotoilun ratkaisut voivat osoittautua merkityksellisiksi, kun haluat kiinnittää huomioita erilaisiin osa-alueisiin. Tekstin muotoilu on tietenkin täysin itsesi päätettävissä, mutta laadukkaat  ansioluettelopohjat voivat mahdollistaa onnistuneen kokonaisuuden.

 • Kronologinen ansioluettelopohja – Erityisesti heille, joilla työkokemusta on jo alalta. Kertynyt työkokemus sekä koulutukset merkitään ansioluetteloon kronologisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.
 • Funktionaalinen ansioluettelopohja – Ansioluettelopohja heille, joilla ei vielä ole runsaasti työkokemusta tai taustalla on paljon lyhyitä työsopimuksia. Funktionaalinen pohja kiinnittää huomion sekä taitoihin, että koulutukseen työhistorian sijasta.
 • Moderni ansioluettelopohja – Välimuoto kronologisesta CV:Stä sekä funktionaalisesta CV:stä. Lopputuloksena on monipuolinen CV, jossa yhdistyvät tärkeimmät vaiheest työhistoriasta, koulutuksesta sekä kokemuksista ja taidoista.

Otsikko sekä valokuva

Vaikka visuaalinen ulkonäkö on tärkeässä asemassa ansioluettelossa, on myös otsikoinnilla erittäin tärkeä merkitys. Hyvä otsikko saa lukijan kiinnostumaan ja samalla haluamaan jatkaa lukemista. Huono otsikko puolestaan ei kerää mielenkiintoa ja saattaa mitätöidä kokonaan muutoin onnistuneen ansioluettelon. Huonossa otsikossa käytetään kuluneita fraaseja tai kerrotaan itsestäänselvyyksiä. Hyvä otsikko herättää mielenkiinnon olemalla erilainen.

sairaanhoitajan cv
VIRHEELLINEN
Sairaanhoitajan ansioluettelo

Tämä otsikko on erittäin heikkolaatuinen, sillä se kertoo ainoastaan itsestäänselvyyden lukijalle.

OIKEA
Ansioluettelo, josta selviää osaamiseni ja taitoni

Lyhyt ja selkeä otsikko, joka on positiivinen, erilainen ja kiinnostava.

Valokuvan merkitys on kasvanut viime vuosien aikana runsaasti. Nykyisin yhä useammin työnantaja haluaa nähdä potentiaalisen työntekijän kasvot ennen haastattelua. Vaikka työpaikka ei erityisesti kuvaa vaatisi, voi sen silti lisätä. Kuvasta ei ole haittaa. Kiinnitä kuitenkin huomiota siihen, millaisen kuvan lisäät. Jos sinulla ei ole ammattimaista ja laadukasta kuvaa, etkä sellaista kykene hankkimaan, niin älä lisää kuvaa.Millainen kuva kannattaa lisätä ja millainen ei:

VIRHEELLINEN
Selfie, joka on otettu illanvietossa käsi mitan päästä.

Ei ammattimainen tai laadukas kuva. Viestittää työnantajalle, että hakija ei ole tosissaan. Pahimmassa tapauksessa tämän kaltainen kuva tuhoaa mahdollisuudet edetä työnhaussa.

VIRHEELLINEN
Kuva, jossa hakija ei ole yksin tai kädessä on esimerkiksi savuke tai alkoholijuoma.

Työnantajalle ei ole olennaista, mitä työntekijä tekee vapaa-ajallaan. Ei kuitenkaan anna ammatillista kuvaa työntekijästä, jos kuva on tämän kaltainen. Tämän kaltaiset kuvat tuhoavat helposti hakuprosessin.

OIKEA
Kuva, jossa hakija on siisteissä vaatteissa selkeää taustaa vasten kasvot kameraa kohti.

Kuvan ei tarvitse olla ammattilaisen ottama, mutta sen tulee olla selkeä. Olennaista on, että kuvasta heijastuu ammattimaisuus. On tärkeää viestittää työnantajalle, että olet hakijana vakavasti otettava.

Kokemus: ensiarvoisen tärkeää sairaanhoitajille

Sairaanhoitajan ansioluettelo koostuu erilaisista osioista, joista tärkeimmäksi nousee usein työkokemuksen osuus. Työkokemus itsessään kertoo työnantajalle siitä, että hallitset ammattiisi kuuluvat tehtävät vaaditulla tavalla. CV:hen kannattaa merkitä työtehtävät viimeisen 10-15 vuoden ajalta, jos se on mahdollista. Merkitse mieluiten mahdollisimman pitkältä aikaväliltä kokemus, vaikka vuosia ei paljoa takana olisi.

👉 Älä liioittele työkokemus listan kohdalla. Merkitse ne työkokemukset, jotka ovat työpaikan kannalta oleellisia. Muista kronologinen järjestys tuoreimmasta vanhimpaan, jotta työkokemus on selkeästi luettavissa.

Työkokemuksen esiintuominen on tärkeää, siksi sinun tulee kiinnittää huomio seuraaviin asioihin: 👇

📌 Esittele erityisesti työtoimenkuvasi sekä osaamisesi ja vastuualueet. Nämä tiedot ovat olennaisempia kuin työnantajan esittely.

📌 Merkitse ylös aina erilaiset koulutukset työkokemuksen ohella. Sairaanhoitajalle on tarjolla runsaasti erilaisia kursseja, joten tämä osio on olennainen huomioida.

📌 Numeraaliset ilmaisut voivat olla tärkeässä asemassa. Voit esimerkiksi mainita siitä, kuinka monia potilaita olet hoitanut vuorossa tai kuinka monta asiakaskäyntiä olet tehnyt kotisairaanhoidossa.

Älä kiinnitä huomiota siihen, millaista toiminta oli edellisellä työpaikallasi. Kiinnitä huomio aina omaan työpanokseesi. Kirjoita selkeästi välttäen tilkesanoja. Näin lukeminen on helpompaa ja kertomasi painuu lukijan mieleen. Tässä esimerkkejä ilmaisutavan merkityksestä: 👇

VIRHEELLINEN
Olin töissä päivystyksessä Lahden terveyskeskuksessa.

Tämä esimerkki ei kerro lukijalle muuta kuin työpaikan. Näin ollen työtoimenkuvasta ei jää minkäänlaista käsitystä, eikä myöskään työntekijän osaamisesta.

OIKEA
Työskentelin Lahden terveyskeskuksen päivystyksessä, jossa potilaita hoidettiin keskimäärin 120 päivässä. Tehtäväni oli toimia triage-hoitajana sekä arvioida potilaita erilaisilla vaivoilla.

Tässä esimerkissä selviää työn kiireellisyys, sekä tärkeimmät työtehtävät. Esimerkki kertoo huomattavasti enemmän kokemuksesta sekä kyvyistä.

Mutta jos sinulla ei ole kokemusta…

Jos työkokemuksesi on pirstaleinen tai koostuu vähäisestä työkokemuksesta, ei huolta silti ole. Suunnittelemalla ansioluettelosi hyvin, voit korostaa omia henkilökohtaisia vahvuuksiasi enemmän. Näihin kuuluu esimerkiksi erilaiset jatkokoulutukset. Merkitse kaikki haettavan paikan kannalta olennaiset kokemukset joka tapauksessa.

Koulutus

Sairaanhoitajalta vaaditaan aina koulutusta. Sijaisuuksia on mahdollista päästä tekemään jo opintojen aikana, kun tarvittava määrä opintopisteitä on kasassa. Koulutuksen merkitys on suuri, joten siitä tulee kertoa kattavasti. Sairaanhoitajille on tarjolla myös runsaasti jatko-opintoja sekä erilaisia kursseja, joita voi suorittaa. Myös lääkelaskut ovat tärkeässä asemassa. Merkitse aina viimeisin kerta, kun olet lääkelaskut suorittanut. Noudata koulutuksesta kertomisessa kronologista aikajärjestystä, jotta sisältö on helposti ymmärrettävissä.

Opinnoista kannattaa aina mainita seuraavat perustiedot, jotta lukijalle ei jää kysymyksiä: 👇

 • 📌 Oppilaitoksen nimi ( ammattikorkeakoulu)
 • 📌 Tutkinto (tässä tapauksessa esimerkiksi sairaanhoitajan tutkinto)
 • 📌 Kaupunki, jossa oppilaitos sijaitsee (muun muassa Tampere, Helsinki, Kotka)
 • 📌 Päivä jolloin valmistuit
 • 📌 Arvosano ei ole pakollista mainita. Kiitettävät arvosanat voivat kuitenkin olla hyödyksi.
sairaanhoitajan cv

Esimerkkejä siitä, miten koulutuksen voi ilmaista:

Tampereen ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitajan tutkinto, Tampere, Syyskuu 2010 –Toukokuu 2014.

Mikäli et ole vielä valmistunut koulutusohjelmasta, voit ilmaista sen seuraavalla tavalla:

Tampereen ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitajan tutkinto, Tampere, Valmistun vuonna 2023, opintopisteitä 100 op.

Mikäli sinulle ei ole vielä karttunut työkokemusta sairaanhoitajana, panosta muihin tekijöihin. Keskity erityisesti asioihin, jotka tukevat työssä onnistumista. Näihin asioihin kuuluu muun muassa koulutus sekä harjoittelut. CV-malli ja -esimerkki CV-pohjan sivuilta (https://cv-pohja.com/) voivat auttaa sinua eteenpäin. Pääset panostamaan samalla  ansioluettelosi visuaaliseen ilmeeseen. Erityisesti he, jotka tekevät ensimmäisiä ansioluetteloitaan voivat hyötyä valmiista malleista. Valmiit mallit helpottavat erityisesti aloittelijoilla ansioluettelon jäsentelyä.

Sairaanhoitajien halutuimmat taidot

Sairaanhoitajan työ on hyvin raskasta ja vaatii paljon erilaisia taitoja ja osaamista. Työhön vaaditaan kykyä arvioida potilasta ja toimia moniammatillisessa yhteistyössä erilaisten ammattilaisten kanssa. Myös potilaat ovat erilaisia ja omaavat erilaisia taustoja. On tärkeää, että sairaanhoitaja osaa kohdata myös erilaisissa tilanteissa olevat potilaat. Sairaanhoitajalta vaaditaan myös erilaisten kurssien suorittamista sekä pakollisten lääkelaskujen suorittamista. Näiden lisäksi sairaanhoitajalta vaaditaan erilaisia yleisiä taitoja, jotka ovat jaoteltu koviin ja pehmeisiin taitoihin. Kovat ja pehmeät taidot kannattaa merkitä erikseen ansioluetteloon.

 • 👉 Potilaan arviointi sekä potilashoito
 • 👉 Hoitosuunnitelman luominen
 • 👉 Elintoimintojen arvioiminen
 • 👉 Tartuntojen hallinta
 • 👉Näytteenotto sekä tulosten kirjaaminen
 • 👉 IV-hoito
 • 👉 Kivunlievitys
 • 👉 Katetrointi
 • 👉 Potilaan ravitsemuksen seuranta ja siitä huolehtiminen, syöttöputki, PEG-letku
 • 👉 Elämän ylläpito keinotekoisesti
 • 👉 Elvytyskeinot

Sairaanhoitajan työssä tarvittavia pehmeitä taitoja:

 • 👉Tiimityö ja kommunikaatio
 • 👉Hoito ja kyky kohdata potilas
 • 👉 Päätöksenteko
 • 👉 Paineen alaisena työskenteleminen
 • 👉 Ajanhallinta
 • 👉 Sitoutuminen työhön ja tehtäviin
 • 👉 Kriittinen ajattelu

Ammatillinen yhteenveto: ansioluettelosi kruunu

Yhteenveto on profiiliteksti, eli eräänlainen tiivistelmä ansioluettelostasi. Onnistunut yhteenveto on lyhyt ja ytimekäs ja kertoo siitä, millainen olet työnhakijana. Yhteenvedon tarkoitus on kertoa tiivistetysti se, miksi juuri sinut kannattaa työhön valita.

Tässä neuvoja onnistuneen yhteenvedon tekemiseen: 👇

📌 Kerro pätevyydestäsi sekä osaamisestasi napakasti ja selkeästi:

OIKEA
“Olen työskennellyt sairaanhoitajana vuodesta 2013 alkaen. Viimeisin työpaikkani on Meilahden sairaala Helsingissä, jossa työskentelin kardiologian poliklinikalla sairaanhoitajana.”

Älä kuitenkaan typistä liikaa, kuten seuraavassa esimerkissä: 🛑

VIRHEELLINEN
“ Olen sairaanhoitajana työskennellyt muun muassa Helsingissä sairaalaympäristössä”

📌 Kuvaile lyhyesti millainen olet ihmisenä:

OIKEA
“Olen tottunut työskentelemään kiireellisessä työympäristössä ja siedän hyvin painetta”

Älä liioittele tai nosta itseäsi liikaa jalustalle, kuten seuraavassa esimerkissä:🛑

VIRHEELLINEN
“Olen mielestäni paras vaihtoehto, sillä kestän kaikki mahdolliset tilanteet, enkä ikinä hyydy”

📌Mitä tulevaisuus tuo sinulle tullessaan?

OIKEA
“Tavoitteenani on sekä omaksua uutta tietoa, että päivittää osaamistani erilaisilla kursseilla .”

Aina ei ole tulevaisuuden suunnitelmia, mutta sitä ei kannata ilmaista kuten seuraavassa esimerkissä: 🛑

VIRHEELLINEN
“Olen saavuttanut kaikki tavoitteeni, enkä ole aikeissa kouluttautua enempää”

Sairaanhoitajan ansioluettelon lisäosiot

Sairaanhoitajan ansioluettelossa on myös muita lisäosia koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi. Tärkeää on tuoda esiin ne taidot, jotka ovat olennaisia haettavassa työssä. Esimerkiksi kotisairaanhoidon ja kirurgian poliklinikan vaatimukset poikkeavat hyvin paljon toisistaan. Usein myös kielitaidon vaatimukset vaihtelevat erilaisissa työympäristöissä. Suomessa työskentelevältä sairaanhoitajalta odotetaan kuitenkin aina riittävää osaamista suomen kielen ohella ruotsin kielestä ja englannin kielestä. Myös erinäisiä tietokonetaitoja odotetaan sairaanhoitajilta haettavasta paikasta riippuen.

sairaanhoitajan cv

Tietokonetaidot ja todistukset

Sairaanhoitajilta odotetaan perustaitoja tietokoneen käytössä. Hoitajan tulee osata käyttää sekä erilaisia osia Microsoft Officesta, että myös erilaisia potilastietojärjestelmiä. Sairaanhoitopiireillä ja yksityisen sektorin yksiköillä on käytössään erilaisia potilastietojärjestelmiä. Näihin kuuluvat muun muassa Effica, Pegasus sekä Apotti. Koska järjestelmät eroavat toisistaan, eikä kukaan voi osata käyttää kaikkia järjestelmiä, työpaikat kouluttavat järjestelmän käyttöön. Olennaisinta on, että työntekijä tietää mitä kuuluu kirjata ja mistä löytää tietoa kirjaamista tukemaan.

Sairaanhoitajalla tulee olla aina vähintään Valviran todistus sekä lääkelaskut suoritettuna, jotta hän voi toimia sairaanhoitajana. Työnantajat tarkistavat nämä aina, kun työhön valitaan. Lääkelaskut uusitaan säännöllisesti työpaikalla.

Kieli

Suomessa työskentelevältä sairaanhoitajalta vaaditaan aina suomen kielen taitoa. Lisäksi vaatimuksena on usein riittävä taito puhua ruotsia ja englantia. Suomenruotsalaisilla alueilla hakijalta odotetaan sujuvaa ruotsin kielen taitoa. Suurimmissa kaupungeissa korostuu myös englannin kielen taidon merkitys. Itä-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa voi myös venäjän kielen merkitys nousta tärkeäksi.

Omista taidoista voi kertoa esimerkiksi seuraavalla tavalla: 👇

 • 💡 Oppinut alkeet
 • 💡 Tyydyttävä
 • 💡 Hyvä
 • 💡 Kiitettävä
 • 💡Äidinkieli

Huomioi, että kertoessasi kielitaidostasi, on hyvä merkitä erikseen puhuttu kieli sekä kirjoitettu kieli. Näin työnantaja ymmärtää paremmin kielitaitosi kokonaisuutena.

Vinkkejä sairaanhoitajan ansioluettelon optimointiin

Ota tästä talteen vinkit siihen, miten saat ansioluettelosi entistä paremmaksi: 👇

 • Sairaanhoitajan ansioluettelo on kokonaisuus, jota muokataan työpaikkakohtaisesti haettujen ominaisuuksien mukaan. Näin ollen ei kannata lähettää samaa CV:tä eri työnantajille.
 • Päivitä ansioluettelosi aina kun haet uutta työtä. Voit lisätä ansioluetteloon olennaisia asioita sekä poistaa epäolennaisia asioita.
 • Kiinnitä huomiota siihen, että osaamisesi ja mahdolliset jatkokoulutukset saavat ansioluettelossa riittävästi tilaa.
sairaanhoitajan cv

Tässä vielä vinkit ansioluettelon optimointiin: 👇

 • Lue työpaikkailmoitus tarkkaan ja käytä mahdollisia ilmoituksessa olevia avainsanoja ansioluettelossasi.
 • Huomaa, että liiallinen tilke sanojen käyttö tekee ansioluettelosta hankalasti luettavan.
 • Päivitä ansioluettelo aina työnantaja kohtaisesti.

Yhteenveto: kirjoita täydellinen ansioluettelo sairaanhoitajalle

Periaatteessa sairaanhoitajan ansioluettelo on helppo tehdä. CV:n teossa tulee kuitenkin olla huolellinen. On tärkeää muistaa aina merkitä ansioluetteloon kaikki vaadittavat tiedot. Ansioluettelon tekeminen on hyvä aloittaa valitsemalla  itsellesi mieleinen ansioluettelon pohja, jonka täyttäminen tulee tehdä huolella. Huomioi aina sekä työkokemuksesi, että koulutuksesi.

Muista seuraavat asiat: 💡

 • Älä käytä tilkesanoja tai kuluneita fraaseja. Kirjoita selkeästi, lyhyesti ja ytimekkäästi.
 • Älä liioittele tai vähättele kokemustasi.
 • Kiinnitä huomio omiin parhaisiin puoliin, oli kyseessä sitten laaja työkokemus tai kattava tieto-taito.
 • Muista olla huolellinen.
 • Tarkista, että olet täyttänyt kaikki olennaiset tiedot, joita hakemaasi paikkaan vaaditaan.

Täydennä CV:tä saatekirjeellä

Lähes aina ansioluetteloon on liitetty myös saatekirje. Saatekirje mahdollistaa sen, että voit antaa työnantajalle itsestäsi hieman ansioluetteloa henkilökohtaisemman kuvan. Näin voit tuoda persoonallisuutesi paremmin esiin. Luonnollisesti saatekirje on huomattavasti henkilökohtaisempi, kuin ansioluettelo. Hyvä saatekirje saa työnantajan kiinnostumaan sinusta hakijana ja työntekijänä. Saatekirje tuo myös mahdollisuuden kiinnittää entistä tehokkaammin työnantajan huomio.

Tässä muutama esimerkki, mitä kaikkea hyvä saatekirje pitää sisällään:

 • 📌 Hyvä saatekirje on lyhyt ja ytimekäs.
 • 📌Voit kertoa esimerkiksi miksi olet kyseistä työtä hakemassa.
 • 📌 Voit omin sanoin kertoa, miksi juuri sinut kannattaa työhön valita.
 • 📌 Kertoessasi osaamisestasi, muista viitata ansioluetteloon.
 • 📌 Lopeta kirje napakasti.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka päästä alkuun ansioluettelon tekemisessä?

Aloittaminen voi olla haastavaa. Valitse ensimmäisenä itsellesi mieluisin ansioluettelopohja. Tämän jälkeen sinun tulee täyttää pohja huolellisesti. Muista kronologinen järjestys sekä työkokemuksen, että koulutuksen kohdalla. Käytä myös tästä artikkelista saamiasi vinkkejä.

Millainen on onnistunut ansioluettelo?

Onnistunut ansioluettelo saa työnantajan tai rekrytoijan huomion osakseen positiivisella tavalla. Onnistunut ansioluettelo on selkeä ja helppolukuinen ja sisältää kaikki olennainen tieto itsestäsi, työkokemuksestasi ja koulutuksestasi. Myös kovat- ja pehmeät taidot tulevat esiin onnistuneessa ansioluettelossa.

Mistä tiedän, voinko lisätä ansioluettelon ohelle saatekirjeen?

Saatekirjeen voi lisätä aina. Panostamalla myös saatekirjeen tekemiseen, voit saada työnantajan huomion entistä paremmin itsellesi. Onnistunut saatekirje on lyhyt, ytimekäs ja henkilökohtaisempi kuin ansioluettelo.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni