Ryhmänjohtajan CV - kuinka kirjoitat erinomaisen ansioluettelon

Ryhmänjohtajana olet usein ensimmäinen taho, jolle voi esittää kysymyksiä, kohottaa työmoraalia ja jopa valittaa. Tiimin jäsenet odottavat, että olet ajan tasalla ja käytettävissä, kun he tarvitsevat sinua, ja johto odottaa, että olet ajan tasalla siitä, mitä tiimissäsi tapahtuu, jotta voit raportoida tarvittaessa.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Ryhmänjohtajan CV esimerkki

Mika Mallikas

Ryhmänjohtaja

Helsinki

+358 40 2345 234

mika.mallikas@gmail.com

linkedin.com/in/mikamallikas

Työkokemus

Ryhmänjohtaja

11/2015 - nykyhetki

Tietotaistot oy, Helsinki

 • Valmistautuminen henkilökohtaisiin tapaamisiin esimiehen / johtajan kanssa.
 • Suoritusarvioinnin valmistelu sekä vuoden puolivälissä että vuoden lopussa. Tavoitteiden tarkistaminen kuukausittain
 • Olla ennakoivasti miettimässä ja vakuuttamassa kehityssuunnitelmaa ja koulutustarpeita
 • Avustaminen uusien työntekijöiden kouluttamisessa tarpeen mukaan.
 • Aktiivinen osallistuminen kaikille tarjotuille sääntöjen noudattamista koskeville kursseille ja asiaankuuluville muille kursseille, mukaan lukien JPMorgan Performance Process -ohjelmat.
 • Hallintatyökalujen, kuten 3D:n, QUADin ja Service Desktopin oikea-aikainen käyttö.
 • Avustaminen projekteissa ja uusissa aloitteissa esimiehen tarpeen mukaan.
 • Suhteiden luominen WSS:n eri tiimien välille sekä toiminnassa että asiakaspalvelussa.

Ryhmänjohtaja

10/2008 - 07/2015

Hianofirma oy, Helsinki

 • Etsi proaktiivisesti keskeisiä parannusalueita tiimissä ja tee ehdotuksia tarkistettavaksi.
 • Kumppanuus maailmanlaajuisten kollegojen kanssa maailmanlaajuisten sovellusten parantamisessa ja parhaiden käytäntöjen kehittämisessä.
 • Hallinnoitavien liiketoimien koko ja laajuus määritetään myöhemmin.
 • Rahastojen kirjanpitotiimi vastaa pääasiassa NAV-laskelmista, asiakkaan kirjanpidon ylläpidosta, raportoinnista ja täsmäytyksistä.
 • Eskaloida riskiperusteisesti ongelmat, joita ei voida ratkaista monimutkaisuuden tai muiden olosuhteiden vuoksi.
 • Yhteydenpito ulkoisiin asiakkaisiin ja välittäjiin / vastapuoliin taukojen ratkaisemiseksi.
 • tunnistaa prosessien parannuksia parhaiden käytäntöjen edistämiseksi

Alueellinen tiiminvetäjä

07/2001 - 06/2008

Mystify, Helsinki

 • Työskentely määräajassa
 • Johti Mystifyn johtamisjärjestelmien asiakirjojen ja arkistojen hallintatoimia.
 • Johtaminen koko mallin validointiprosessin ajan, mukaan lukien projektin suunnittelu, toteutus, raportointi ja havaittujen ongelmien seuranta.
 • Arvioi mallin konseptisuunnittelua, mallin tulosten jälkitestausta, teoreettisia perusteita ja oletuksia, mallin omistajan suorittamaa tietovirtojen valvontaa, mallin toteutusta ja mallin tulosten yhteensopivuutta mallin käyttäjien suunnitellun sovelluksen kanssa.
 • johtaa, antaa palautetta, mentoroi ja valvoo analyytikkoryhmää.
 • Tukea mallien validointia koskevan aikataulun kehittämistä, jotta varmistetaan, että kaikki mallit validoidaan validointisyklin mukaisesti.
 • Ensisijainen vastuu on varmistaa vaihtoehtosijoituksiin liittyvän rahastoviestinnän toimittaminen asiakkaille paperiversiona tai sähköisesti.
 • Tehtävässä on kiinnitettävä huomiota yksityiskohtiin, oltava tietoinen riskeistä, pystyttävä työskentelemään paineen alla ja noudatettava tiukasti määräaikoja.
 • Mystifyn postilaatikon seuranta ja pyyntöjen käsittely ohjeiden ja määriteltyjen SLA:iden mukaisesti.

Koulutus

Tradenomi

1997 - 2001

Kandidaatin tutkinto ergonomiassa

Taidot

 • Vaaditaan osoitettuja seuranta-, valmennus- ja konfliktinratkaisutaitoja. Pehmeät taidot ja tekniset taidot
 • Erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot, jotka liittyvät suoraan sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin, sekä todistetut tekniset kirjoitustaidot.
 • Erittäin vahvat asiakaspalvelutaidot ja tausta ensiluokkaisen arvon tuottamisessa. Vahva ajatusjohtajuus ja korkeatasoiset analyyttiset taidot.
 • Vahvat johtamistaidot ja kyky motivoida muita sekä vahvat yhteistyötaidot.
 • Vahvat organisaation johtamistaidot, ihmissuhde-, vaikutusvalta- ja konfliktinhallintataidot.
 • Vahvat viestintätaidot tai sitoutuminen englannin kielen puhumisen ja kirjoittamisen taitojen oppimiseen tai parantamiseen.
 • Vahvat kirjalliset ja suulliset viestintätaidot, mukaan lukien tehokkaat esitystaidot useille johtotasoille.

Kielet

 • Suomi (äidinkieli)
 • Englanti (sujuva)
 • Ruotsi (sujuva)
 • Saksa (kohtalainen)

Tiiminvetäjän ansioluettelon kirjoittamista vaikeuttaa tämä tiiminvetäjän aseman seinäsilmäisyys: sinun on tasapainoiltava sekä johdon että työntekijöiden tarpeiden välillä. Monille tiiminjohtajaksi ryhtyminen on myös ensimmäinen vakava ylennys, mikä tekee hyvän tiiminjohtajan ansioluettelon laatimisesta entistäkin tärkeämpää.

Tämän artikkelin tarkoituksena on auttaa sinua varmistamaan, että ryhmänjohtajan ansioluettelosi ei vain ole tehtäviensä tasalla, vaan että se tuo sinulle enemmän työhaastatteluja kuin mikään aiemmin kirjoittamasi ansioluettelo. Tutustu alla olevaan ryhmänjohtajan CV-esimerkkiin, se on selvästi parempi kuin mitkään muut ansioluettelot ja sinun CV:si voi olla vieläkin parempi.

ryhmanjohtajan ansioluettelo

Ryhmänjohtajan tehtävät ja vastuut

Niin itsestään selvää kuin se onkin, ryhmänjohtajan on oltava tiimipelaaja.

Hänellä on oltava laaja näkemys kaikesta, koska tähän tehtävään liittyy paljon päätöksenteko- ja strategiatehtäviä.

Se edellyttää mahdolliselta hakijalta ennakkoluulotonta ja oma-aloitteista asennetta kokonaisen tiimin johtamiseen. Työn luonteen vuoksi hänen yhteistyö- ja johtamistaitojensa on oltava poikkeukselliset.

Joihinkin tiiminvetäjän tavallisiin päivittäisiin vastuualueisiin kuuluvat mm. seuraavat:

 • Tiimin toiminnan johtaminen

 • Sujuvan työnkulun valvominen ja varmistaminen

 • Tiimin motivointi ja ongelmien ratkaiseminen

 • tiimin ohjaaminen tehtäviensä suorittamisessa

 • aikataulun hallinta ja tehtävien delegointi tiimin jäsenille

 • Koulutuksen ja boot campien järjestäminen tiimin jäsenten potentiaalin maksimoimiseksi

 • Tiimin jäsenten neljännesvuosittaisten arviointien sääntely tehokkuuden varmistamiseksi

 • strategisten suunnitelmien laatiminen tiimin tavoitteiden saavuttamiseksi ajoissa ja sovitussa aikataulussa.

 • myönteisen työympäristön luominen ja vaaliminen tuottavuuden lisäämiseksi.

 • tiimin jäsenten kyselyjen ja ongelmien ratkaiseminen.

 • Tehokkaan viestinnän luominen tiimin ja sidosryhmien välille.

 • alan viimeisimpien suuntausten ajan tasalla pitäminen menettelyjen optimoimiseksi.

 • Tiimin edistymisen seuranta ja dokumentointi tarkkojen raporttien laatimiseksi.

 • Varmista, että luet ja otat selvää, mitä yritys etsii hakijalta, jotta voit varmistaa, että täytät heidän vaatimuksensa, ja korosta strategisesti niitä kohtia, jotka edustavat johtajuutta ryhmänjohtajan ansioluettelossasi.

Tarkoituksena on osoittaa, miten voit täyttää heidän tarpeensa ja tuoda lisäarvoa heidän yritykselleen taitojesi ja kokemuksesi avulla.

Ansioluettelon muotoilu

Jos ansioluettelo on kuva työelämästäsi, marginaalit ovat kehys - sinun on varmistettava, etteivät ne hallitse kokonaisuutta. Paras koko ansioluettelon marginaaleille on 1 tuuman ympärysmitta. Jos tarvitset enemmän tilaa, älä tee marginaaleista pienempiä kuin 0,5 tuumaa.

Ansioluettelon otsikko on ansioluettelon päällimmäinen osa, joka sisältää yhteystietosi. Huolehdi siitä, että siinä on kaikki olennaiset (ja ajantasaiset) tiedot. Tee siitä näkyvä, jotta rekrytoijan ei tarvitse etsiä puhelinnumeroasi, jos hän haluaa soittaa sinulle.

Valitse paras ja sopivin fontti. Comic Sans, Papyrus, Neuland Inline. Mikään näistä ei saisi päätyä ansioluetteloosi. Ei vaikka valitsisit luovimman ansioluettelon ulkoasun. Mitä fontteja ansioluettelossa kannattaa käyttää? Yksinkertainen ja luettava. Ansioluettelosi on ammattimainen asiakirja, joten älä pilaa sitä teemapuiston fontilla, jota on vaikea lukea.

Lisäksi sinun on löydettävä oikea tasapaino fonttikoon ja asiakirjan pituuden välillä. Älä tee fontista pienikokoista, jotta yhteen sivuun mahtuu mahdollisimman paljon (jos sinulla on liikaa tietoa, kirjoita kaksisivuinen ansioluettelo). Käytä runkotekstissä fonttikokoa 11-12pts. Käytä osioiden otsikoissa 2-4pts suurempaa fonttikokoa.

Tärkein asia ansioluettelosi ulkoasussa? Sen on oltava skannattavissa. Yksi keino, jolla rekrytoijan on helppo skannata se, on käyttää sopivia ansioluettelon osien otsikoita. Laita siis sana Kokemus kokemusta käsittelevän osion yläpuolelle, äläkä kutsu tätä osiota esimerkiksi nimellä Elämäni numeroina. Yksinkertaisten otsikoiden avulla voit olla varma, että sekä ATS-järjestelmä että rekrytoija tietävät tarkalleen, mistä etsiä haluamansa tiedot.

Mitä tulee ansioluettelon pituuteen, sen tulisi olla niin pitkä kuin on tarpeen, mutta ei kuitenkaan pidempi. Älä yritä puristaa kaikkea yhdelle sivulle äläkä kirjoita romaania. Kahden sivun pitäisi olla enemmän kuin tarpeeksi, jotta voit esitellä osaamisesi.

3 yleisintä ansioluettelomuotoa ovat:

 • Käänteiskronologisessa ansioluettelossa luetellaan työkokemuksesi ja taitosi käänteiskronologisessa järjestyksessä. Tämä on yleisin ja käytännöllisin ansioluettelomuoto.
 • Toiminnallinen - Toiminnallinen ansioluettelo tunnetaan myös nimellä taitopohjainen ansioluettelo. Tämä muoto eroaa kahdesta muusta siitä, että siinä keskitytään enemmän taitoihisi kuin työkokemukseesi.
 • Yhdistelmä (tai hybridi) - Kuten luultavasti jo arvasitkin, tämä on yhdistelmä kahdesta muusta muodosta. Siinä keskitytään sekä taitoihin että kokemukseen.

Näistä suosittelemme käyttämään ryhmänjohtajan ansioluettelossa käänteiskronologista muotoa

Ryhmänjohtajan ansioluettelomalli on järjestetty seuraavasti:

 • Yhteystiedot
 • Tavoiteilmoitus
 • Taidot
 • Työkokemus
 • Koulutus
 • Lisäosiot

Järjestä tietosi luettelopisteiden avulla ja käytä aluksi työhön sopivia adjektiiveja, kuten suoritettu, luotu, suoritettu, annettu ja tarkastettu.

ryhmanjohtajan ansioluettelo

Ansioluettelon profiili

Ryhmänjohtajan ansioluettelon rakentamisen ensimmäinen osa on antaa olennaiset tiedot hakijasta. Kuten kaikki muutkin ryhmänjohtajan ansioluettelon kohdat, tämäkin kohta on varsin tärkeä. Tähän kohtaan on kirjoitettava henkilökohtaiset tietosi, kuten yhteystietosi, sähköpostiosoitteesi ja nykyinen sijaintisi.

Vaikka ryhmänjohtajan ansioluettelosi olisi kuinka vaikuttava tahansa, et saa työtä, jos rekrytoija ei saa sinuun yhteyttä.

Tarkista siis kahdesti, että olet maininnut Team Leader -ansioluettelossasi toimivan puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, jonka salasanan muistat.

Voit myös lisätä tähän osioon linkit LinkedIn-profiiliisi tai muuhun verkkoportfolioosi. Tämä on plussaa ryhmänjohtajan ansioluettelossasi.

On suositeltavaa välttää mainitsemasta rotua, sukupuolta, uskontoa, kastia tai siviilisäätyä, jotta vältytään naiiveilta mutta puolueellisilta arvioilta.

Tiiminvetäjän ansioluetteloon sisällytettäviä olennaisia henkilökohtaisia tietoja ovat muun muassa:

 • Koko nimi
 • Ammattinimike: esimerkiksi "kokenut myyntialan ammattilainen" myyntitiimin johtajan ansioluettelossa)
 • Sähköpostiosoite: älä unohda tarkistaa sähköpostiosoitetta kahteen kertaan, sillä se on rekrytoijien kannalta ratkaiseva yhteydenottoväline. Käytä vain ammattimaista osoitetta.
 • Puhelinnumero
 • Osoite: On suositeltavaa laittaa ansioluetteloon vain hakijan kaupunki, maakunta ja maa.
 • LinkedInin URL-osoite (valinnainen)
 • Sosiaalisen median tilit (vapaaehtoinen)
 • Henkilökohtainen verkkosivusto (vapaaehtoinen)

Ryhmänjohtajan ansioluettelon tavoite

Ryhmänjohtajan ansioluettelosi tavoitteen tulisi antaa vastaus kysymykseen, jonka palkkaavat johtajat tai esimiehet miettivät: "Miksi meidän pitäisi palkata sinut?"

Tämä on riskialtis tehtävä, koska tehtävän suorittaminen on täysin sinun harteillasi, ei esimiehen, jolle raportoit suoraan. Ryhmänjohtajana asemasi organisaatiohierarkiassa ei ole paljon korkeammalla kuin tiimisi jäsenet, mutta silti sinä kannat päävastuun paineista. Esimiehet haluavat tiiminvetäjiä, jotka ymmärtävät riskin ja vastuun ja ovat silti halukkaita ottamaan työn vastaan.

Ryhmänjohtajan ansioluettelon tavoite tulisi aloittaa vahvoilla ominaisuuksilla: tuloshakuisuus, tavoitteellisuus ja menestyksekäs ihmisten johtaminen. Palkkaavat johtajat näkevät todennäköisesti näitä ominaisuuksia käytetyn useimmiten.

Nämä ominaisuudet voi vahvistaa työkokemuksella sisällyttämällä siihen yleiskatsauksen tehtävistään ja tukemalla saavutuksia faktoilla ja luvuilla.

Lopuksi voi muotoilla arvolupauksen mainitsemalla konkreettisen tavoitteen, joka voi olla esimerkiksi "2 miljoonan euron kannattavuusennätyksen ylittäminen." Tämä osoittaa esimiehelle, että olet tehnyt kotitehtäväsi ja tutkinut yritystä ennen hakemuksen kirjoittamista.

Vinkit:
 • Lue työnkuvaus läpi
 • Poimi olennainen kokemus ja taidot
 • Kokoa yhteen tärkeät pätevyydet

Tässä esimerkit huonosta ja hyvästä yhteenvedosta:

Väärin

Ryhmänjohtaja, jolla on jo paljon kokemusta. Reipas ja innokas työssään. Osaa motivoida tiimiänsä hyvin.


Oikein

Tavoitteellinen ryhmänjohtaja, jolla on erinomaiset ajanhallintataidot ja yli 4 vuoden kokemus. Sitoutunut, motivoitunut ja ahkera, jolla on asiantuntemusta talousraportoinnista, hallinnollisesta työstä ja positiivisista motivaatiotekniikoista.


ryhmanjohtajan ansioluettelo

Ryhmänjohtajan taidot ansioluetteloon

Ryhmänjohtajan ansioluettelossa tulisi tuoda esiin johtajakokemus, mutta tarvitset myös osaamisellesi omistetun osion. Korosta kaikkia taitojasi, jotka tekevät sinusta hyvän tiiminjohtajan, kuten organisointitaitoja, kykyä motivoida tiimisi jäseniä, luottamusta ja rehellisyyttä.

Johtaaksesi tiimiä sinun on osattava delegoida, ratkaista ristiriitoja, auttaa tiimin jäseniä saavuttamaan täyden potentiaalinsa, olla positiivinen vaikuttaja ja hyödyntää parhaita neuvottelutaitojasi tarpeen mukaan. Kun luettelet taitoja tiiminvetäjän ansioluetteloon, haluat yhdistää pehmeät taidot, kovat taidot ja tiedot.

Asiaankuuluvat taidot riippuvat myös haettavasta työstä, mutta on olemassa yleisiä johtamistaitoja, jotka ovat toivottavia missä tahansa tiiminjohtajan tehtävässä. Kohdassa "Esimerkkitaidot" luetellut taidot ovat yleisiä ryhmänjohtajan taitoja, ja niitä olisi täydennettävä työpaikan kannalta olennaisilla taidoilla.

Kovat taidot:

 • Myynnin voimavarat
 • MS Office
 • CRM
 • Ennakointi
 • Kylmäsoittojen tekeminen
 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Asiakaspalvelu
 • Projektinhallinta

Pehmeät taidot:

 • Suhteiden rakentaminen
 • Ajanhallinta
 • Tarinankerronta
 • Tutkimus / tiedonkeruu.
 • Kriittinen ajattelu
 • Ongelmanratkaisu
 • Tekninen osaaminen
 • Verkostoituminen

Avaintaidot ryhmänjohtajan ansioluetteloon

Rekrytointiprosessin nopeuttamiseksi 75 prosenttia rekrytoijista käyttää hakemusten seurantajärjestelmää (ATS) hakemusten läpikäymiseen ja tehtävään sopivimpien ansioluetteloiden poimimiseen. Jos haluat, että ansioluettelosi sijoittuu korkealle ATS-järjestelmässä, tämä kohta on vastauksesi.

Siksi on tärkeää käyttää ATS-ystävällisiä avainsanoja ryhmänjohtajan ansioluettelossasi, joka tuo esiin johtamisominaisuutesi. Keskity avainsanoihin, jotka liittyvät ryhmänjohtajan ominaisuuksiin ja taitoihin.

Lue ja poimi sanoja yrityksen ryhmänjohtajan työpaikkailmoituksesta, jossa he ovat maininneet tarkat johtamisominaisuudet, joita he etsivät. Sinun on täytettävä heidän vaatimuksensa, jotta sinut voidaan palkata. Siksi näiden vaatimusten selvittäminen ja johtamistaitojesi esittäminen tavalla, joka täyttää nämä ehdot, on tässä avainasemassa.

Työkokemus ryhmänjohtajan ansioluetteloon

Tämä osa ryhmänjohtajan ansioluettelossasi vaatii hieman ylimääräistä huomiota ja huolellisuutta.

Jos sinulla on 15 tai 20 vuoden kokemus, älä yritä ahtaa koko osiota täyteen yksityiskohtaisia tietoja vanhoista kokemuksistasi. Keskity viimeaikaisiin kokemuksiin ja johtotehtäviin, joihin olet mahdollisesti ryhtynyt. Ihanteellinen ansioluettelo on vain sivun mittainen, paitsi jos sinulla on yli 10 vuoden kokemus.

Vaikka sinulla olisi kokemusta vain parin vuoden ajalta, on parasta muotoilla yksiriviset asiat bullet points -muodossa, jotta esitys olisi lukijaystävällinen ja selkeä. Anna tässä runsaasti esimerkkejä johtajuudesta.

Mietitkö, miten muotoilla tehokkaita one-linereita, joilla voit esitellä ryhmänjohtajan taitojasi? Seuraavassa on muutamia vinkkejä, jotka kannattaa pitää mielessä:

 • Aloita lauseet tehoverbeillä
 • Yritä esittää prosenttilukuja tai lukuja vahvistaaksesi saavutuksiasi.
 • Käsittele aina 4 tärkeää tekijää, jotka antavat rekrytoijalle yleiskäsityksen:
 • Johtajuutesi luonne tai tausta
 • Tiimillesi annettu tehtävä
 • miten johdit tiimiäsi tehtävän suorittamisessa
 • Lopputulos tai tulokset

Voit esimerkiksi kirjoittaa:

Oikein
"Johda myyntitiimiä vuosittaisen suuren myyntitapahtuman aikana, jolloin se saavutti 10 % enemmän kuin tavoitemyynti."

Koulutustausta

Ryhmänjohtaja on henkilö, joka johtaa tiimiä ja ottaa lisävastuuta muihin henkilöstön jäseniin verrattuna, ja rekrytointipäälliköt etsivät yleensä henkilöä, jolla on korkeakoulu- tai yliopistotutkinto.

Jos sinulla on kuitenkin riittävästi työkokemusta, ei yleensä ole väliä, mitä pääaineesi on, kunhan sinulla on tutkinto. Johtamisen, henkilöstöhallinnon ja liiketalouden tutkinnot ovat erittäin haluttuja, mutta tulevalla ryhmänjohtajalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta hankkia mitään tiettyä koulutusta. Johtamisen ja viestinnän tutkinnot ovat hyödyksi haettaessa ryhmänjohtajaksi.

 • Aloita viimeisimmästä tutkinnostasi ja etene alaspäin, mutta pitäydy todellisissa tutkinnoissa ja näytä, että sinulla on tarvittavat johtamistaidot, jotta voit tuoda esiin tärkeät asiat.
 • Mainitse koulun, korkeakoulun tai oppilaitoksen nimi (jos sellainen on) sekä sijainti, aloitus- ja päättymisvuosi.
 • Vaikka se ei olekaan pakollista, on suositeltavaa mainita ansioluettelossasi keskiarvosi, jos se on yli 3,5.
 • Voit joko mainita tässä osiossa kaikki asiaankuuluvat todistukset tai koulutukset, jotka sinulla on mahdollisesti ollut, tai voit mainita ne erillisessä osiossa.
ryhmanjohtajan ansioluettelo

Saatekirje

Saatekirje on yhden sivun mittainen asiakirja, joka lähetetään ansioluettelon ohella työhakemuksen mukana. Saatekirjeessä on tilaisuutesi kertoa mahdolliselle työnantajalle, miksi juuri sinä olet sopiva henkilö tehtävään ja miten taitosi ja asiantuntemuksesi voivat tuoda yritykselle lisäarvoa. Kirjeen tulisi olla ammattimainen mutta persoonallinen, ja sen tulisi toimia eräänlaisena esittelykirjeenä.

Monet työnhakijat miettivät nykyään, onko saatekirje yhä aiheellista lähettää ansioluettelon mukana - ja vastaus on kyllä! Vaikka työnantaja ei pyytäisikään saatekirjettä, sen lähettämisestä ei ole haittaa. Se voi itse asiassa auttaa sinua saamaan henkilön huomion eri tavalla, ja se voi olla hyvä tapa osoittaa innostuksesi työtä ja yritystä kohtaan.

Nämä viisi vaihetta muodostavat pohjan sille, miten saatekirje kirjoitetaan:

 • Tervehdys: Osoita saatekirjeesi oikealle henkilölle.
 • Avaus: Kirjoita persoonallinen, kutsuva avauskappale, jossa todetaan, miten taitosi sopivat täydellisesti tehtävään, ja osoitat innostuksesi.
 • Koukku: Korosta aiempia saavutuksiasi, kun ne liittyvät hakemaasi työpaikkaan.
 • Taidot: Korosta muita asiaankuuluvia taitoja, kuten tietokonekieliä tai sertifikaatteja.
 • Sulje: Kertaa lyhyesti vahvuutesi hakijana ja lisää yhteystietosi.

Aloittavan tason ryhmänjohtajan ansioluettelo

Jos lähetät aloitustason ryhmänjohtajan ansioluettelon, sinun on keskityttävä siihen, millaisia tietoja annat. Kyse on siitä, että pyydät palkkaavaa johtajaa tai esimiestä antamaan sinulle mahdollisuuden, koska "kuten ansioluettelostani näette, minulla on kyvyt tulla tehokkaaksi ryhmänjohtajaksi".

Sinun on välitettävä tämä halu tavoitelausunnossasi. Voit esimerkiksi kirjoittaa:

Oikein
"Kuten ansioluettelostani näette, minulla on valmiudet tulla tehokkaaksi ryhmänjohtajaksi. Viimeisimmässä työsuhteessani minua pyydettiin hoitamaan tehtäviä, jotka olivat laajuudeltaan ja vastuualueeltaan enemmän johtotehtäviä, koska olin ollut viime kuukausina johdonmukainen suorittaja."

Muista sisällyttää työkokemukseesi esimerkkejä näistä esimiestehtävistä, jotta voit luoda ansioluetteloosi mukavan juonen. Älä unohda perustella väitteitäsi luvuilla.

Keskeiset asiat

Voit työskennellä ryhmänjohtajana monilla eri aloilla. Tiiminvetäjiä työskentelee sairaaloissa, palolaitoksessa, katujen varainkeräyksissä on tiiminvetäjiä, ravintolatyöntekijöitä ja paljon muuta.

Ensimmäiseksi sinun on rajattava vaihtoehtosi. Minkälaista tiiminvetäjän paikkaa haet?

Koko tiiminvetäjän ansioluettelosi tulisi olla ammattimaisesti kirjoitettu ja osoittaa taitoja johtavassa asemassa. Palkkaavan johtajan pitäisi pystyä lukemaan ansioluettelosi läpi ja ymmärtämään, että olet henkilö, johon voi luottaa esimiestehtävässä, ja henkilö, jolla on kokemusta sen hoitamiseen.

 • Ryhmänjohtaja tarvitsee esimieskokemusta, päättäväisyyttä ja erinomaisia viestintätaitoja sekä erinomaista huomiota yksityiskohtiin. Katso ansioluetteloasi ensimmäisenä testinä, jolla todistat, mihin pystyt, ja sovita se hakemaasi työhön.

 • Henkilöstöhallinnon, johtamisen tai liiketalouden alan tutkinto tekee vaikutuksen palkkaavaan esimieheen, mutta mikä tahansa kandidaatin tai akateeminen tutkinto riittää yleensä työalasta riippuen.

 • Vaikka ryhmänjohtaja tarvitsee runsaasti taitoja ja dokumentoitua kokemusta, hän tarvitsee myös persoonallisuutta, joka saa ihmiset viihtymään hänen seurassaan. Motivaatio tiimissä on äärimmäisen tärkeää, joten älä unohda tuoda ansioluettelossasi esiin ystävällistä ja määrätietoista persoonallisuuttasi.

Usein kysytyt kysymykset

Miten voin sanoa olevani hyvä ryhmänjohtaja?

Esimerkkejä ansioluetteloosi sisällytettävistä tiimipelaajan lausunnoista ovat:

 • Hyväksyy tiimityön.

 • Tiimipelaaja, joka osaa työskennellä myös itsenäisesti.

 • Viihtyy tiimiympäristössä.

 • Erinomaiset viestintätaidot.

 • Nauttii läheisestä yhteistyöstä muiden kanssa.

 • Tiimikeskeinen persoonallisuus.

 • Sitoutunut tiimin jäsen.

 • Tiimin johtaja.

Onko ryhmänjohtaja hyvä asema?

Ryhmänjohtajana toimiminen "antaa" sinulle ylimääräistä valtaa, joka on juurtunut hyvin yhteiskuntaamme. Hierarkkisessa yhteiskunnassa mitä korkeampi asema meillä on, sitä "tärkeämpi olemme". Se tekee sinusta sosiaalisesti hallitsevamman ja haluttavamman.

Paljonko ryhmänjohtaja tienaa?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle ryhmänjohtaja on 4 294 euroa kuukaudessa. Palkka oli kuntasektorilla 3 792 € (583 yksittäistä palkkaa), valtiolla 6 115 € (545 yksittäistä palkkaa) ja yksityisellä sektorilla 4 219 € (9280 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021. Keskipalkka kasvoi 49 € (1,2 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021. (lähde Duunitori.fi)

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni