Restonomin CV

Restonomit ovat monipuolisia ammattilaisia, jotka voivat työskennellä hotelli- ja ravintola-alalla, matkailualalla, tapahtuma-alalla ja monilla muilla aloilla. Restonomi voi toimia esimerkiksi hotellinjohtajana, matkailuyrittäjänä, myyntipäällikkönä, tapahtumatuottajana tai ravintolapäällikkönä.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Restonomin CV esimerkki

SARA JÄRVINEN
Talousjohtaja / Restonomi

YHTEYSTIEDOT

Osoite: Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki
Puhelin: 050 123 4567
Sähköposti:   sara.jarvinen@email.com
LinkedIn: linkedin.com/in/sarajarvinen

TYÖKOKEMUS

Talousjohtaja, Ravintola Oy Ab, Helsinki (2018 - nykyinen)

 •  Vastuu talouden seurannasta ja ennustamisesta, budjetoinnista sekä kuukausittaisen talousraportoinnin laatimisesta
 •  Johdin 10-henkistä taloustiimiä ja vastasin yrityksen taloushallinnon ja kirjanpidon sujuvuudesta
 •  Analysoin liiketoimintatietoja ja esitin raportteja johdolle päätöksenteon tueksi


Ravintolapäällikkö, Ristorante Italiano, Tampere (2015 - 2018)

 •  Vastuu ravintolan päivittäisestä toiminnasta, budjetoinnista ja henkilöstöhallinnosta
 •  Suunnittelin ja toteutin menestyksekkäästi useita markkinointikampanjoita, mikä lisäsi ravintolan myyntiä 20% vuodessa
 •  Vastasin asiakaspalvelusta ja toimin pääkontaktina asiakkaiden kanssa


Asiakaspalvelu- ja myyntitiimin vetäjä, Matkailu Oy, Rovaniemi (2013 - 2015)

 •  Johdin 5-henkistä tiimiä, joka vastasi asiakaspalvelusta ja myynnistä
 •  Suunnittelin ja toteutin onnistuneesti useita matkailualan messuja ja tapahtumia
 •  Vastasin asiakkaiden tyytyväisyydestä ja koulutin uusia työntekijöitä


Koulutus

Restonomi, Haaga-Helia AMK (ammattikorkeakoulu), Helsinki (2010 - 2014)

LISÄOSIOT

Kielitaito: Suomi (äidinkieli), Englanti (erinomainen), Ruotsi (hyvä)
IT-taidot: Microsoft Office -paketti (erittäin hyvä), taloushallinnon ohjelmistot (hyvä)
Harrastukset: Ravintoloiden testaaminen, matkustaminen, liikunta

Restonomi on siis moniosaaja, joka tarvitsee ansioluettelon, joka korostaa hänen monipuolisia taitojaan ja kokemustaan.

Restonomin ansioluettelo on tärkeä työkalu, jolla hän voi erottua kilpailusta ja vakuuttaa työnantajan osaamisestaan. Hyvä restonomi-CV sisältää tärkeitä tietoja koulutuksesta, työkokemuksesta ja erityisosaamisesta, joka sopii juuri kyseiseen työtehtävään.

Tässä artikkelissa käymme läpi, miten voit luoda vaikuttavan restonomin ansioluettelon ja erottua kilpailusta. Kerromme myös yleisistä kysymyksistä, joita restonomin ansioluetteloon liittyen usein esitetään. Olit sitten vastavalmistunut restonomi tai kokenut ammattilainen, tämä opas auttaa sinua luomaan CV:n, joka tuo esiin parhaat puolesi ja auttaa sinua saavuttamaan unelmiesi työpaikan.

Restonomin CV

Millainen ansioluettelon tulisi olla

Restonomin ammattiin liittyy monia erilaisia tehtäviä ja vastuita. Restonomit työskentelevät usein hotelli-, matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalla, mutta he voivat toimia myös esimerkiksi terveydenhuoltoalalla tai muilla palvelualoilla. Restonomit voivat toimia esimerkiksi hotellinjohtajina, ravintolapäälliköinä, tapahtumakoordinaattoreina tai matkailuasiantuntijoina.

Kuten monissa muissakin ammateissa, ansioluettelon kirjoittaminen on tärkeä osa restonomin työnhakuun liittyviä prosesseja. Ansioluettelo on usein ensimmäinen yhteydenottotapahtuma työnantajan kanssa, joten sen tulee olla huolella kirjoitettu ja selkeä. Restonomin ansioluettelon tulisi tuoda esiin hänen osaamisensa, koulutuksensa, työkokemuksensa ja muut merkittävät saavutuksensa.

Ansioluettelon kirjoittaminen vaatii aikaa ja ponnisteluja, mutta se on myös tärkeä osa restonomin ammatillista kehitystä. On tärkeää muistaa, että ansioluettelo ei ole pelkästään luettelo työhistoriasta, vaan se on työkalu, joka auttaa restonomia erottumaan joukosta ja osoittamaan potentiaaliselle työnantajalle, että hänellä on tarvittavaa osaamista ja kokemusta tehtävän hoitamiseksi.

Restonomi ansioluettelon tulisi olla selkeä ja helppolukuinen, sisältää tarvittavat tiedot ja olla räätälöity työnantajan tarpeiden mukaan. Ansioluettelon alussa tulisi olla lyhyt yhteenveto restonomin taidoista ja kokemuksesta. Tämän jälkeen tulisi esitellä restonomin koulutus ja työkokemus kronologisesti, aloittaen viimeisimmästä työpaikasta tai koulutuksesta ja edeten taaksepäin. Ansioluettelon lopussa tulisi olla yhteystiedot ja mahdolliset liitteet, kuten työtodistukset ja suositukset.

Restonomi ansioluettelon kirjoittamisessa on tärkeää muistaa, että se tulisi räätälöidä jokaiseen hakemukseen erikseen. Restonomin tulisi kiinnittää huomiota siihen, millaisen työpaikan hän haluaa ja millaisia taitoja ja kokemusta työnantaja hakijalta odottaa. Ansioluettelon tulee olla selkeä ja helposti luettavissa, jotta työnantaja pystyy nopeasti saamaan käsityksen restonomin osaamisesta ja taidoista.

On myös tärkeää muistaa, että restonomi on monipuolinen ja monitaitoinen ammattilainen. Tämä tarkoittaa sitä, että ansioluettelossa tulee korostaa erityisesti niitä taitoja ja vahvuuksia, jotka ovat merkittäviä juuri kyseiselle työnantajalle tai tehtävälle. Tämä edellyttää ansioluettelon personointia eri työpaikkoihin ja tehtäviin, joihin haetaan.

Hyvin kirjoitettu ansioluettelo on avain restonomi-ammattilaisen menestykseen työnhaussa. Ansioluettelossa tulisi korostaa restonomikoulutusta, erityisosaamista, vahvuuksia ja työkokemusta, ja antaa kattava kuva henkilön potentiaalista ja taidoista. Ansioluettelon tulee olla selkeä, helppolukuinen ja järjestetty, jotta työnantaja saa nopeasti käsityksen henkilön osaamisesta ja soveltuvuudesta tehtävään.

Restonomi on monipuolinen ja tärkeä ammatti matkailu- ja ravintola-alalla. Oikein laadittu ansioluettelo voi auttaa restonomia erottumaan kilpailijoistaan ja avaamaan ovia mielenkiintoisiin ja haastaviin työtehtäviin. Muista siis panostaa ansioluettelon laatuun ja personointiin, sillä se voi tehdä suuren eron restonomi-ammattilaisen urakehityksessä.

Entä jos ei ole työkokemusta

Restonomin ansioluettelon kirjoittaminen voi olla haasteellista, jos henkilöllä ei ole vielä työkokemusta alalta. Tässä tapauksessa, koulutus ja osaaminen ovat tärkeimmät asiat, joita tulisi korostaa ansioluettelossa.

Aloita ansioluettelon laatiminen listaten koulutuksesi. Muista mainita tarkka nimi ja opiskelupaikka, sekä opiskeluaikasi. Jos olet opiskellut alaan liittyviä kursseja, mainitse nämä erikseen.

Seuraavaksi, lisää taitoja ja ominaisuuksia, joita olet oppinut koulutuksesi aikana. Näihin voivat kuulua esimerkiksi johtamistaidot, asiakaspalvelu, tiimityöskentely ja projektinhallinta.

Jos sinulla on ollut harjoittelupaikkoja tai muita työkokemuksia, jotka eivät ole suoraan alaan liittyviä, kerro niistäkin. Kerro tarkasti, mitä teit ja mitä opit näiden kokemusten aikana. Työkokemus muilta aloilta voi olla hyödyllistä restonomin työssä.

Lisäksi, voit mainita harrastuksesi tai vapaaehtoistyösi, jos ne ovat liittyneet alaan jollakin tavalla. Esimerkiksi, jos olet ollut osa tapahtumatiimiä järjestämässä matkailualan tapahtumaa, mainitse tämä ja kuvaile tarkemmin rooliasi ja vastuitasi.

Ulkoasu ja muotoilu

Restonomin ansioluettelon ulkoasulla ja muotoilulla on suuri merkitys siihen, miten se vaikuttaa työnantajaan ja millainen vaikutelma hakija jättää itsestään. Ulkoasun tulee olla selkeä, ammattimainen ja helposti luettava. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sopivaa fonttikokoa, rivi- ja välietäisyyksiä sekä otsikointia.

Ensimmäiseksi tulee valita sopiva fontti, joka on helppolukuinen ja ammattimainen. Useimmiten käytetään Arial- tai Times New Roman -fontteja. Fonttikoon tulisi olla 10-12 pistettä, jotta teksti on helppo lukea.

Ansio-listan muotoilussa tulee noudattaa yhtenäistä linjaa ja käyttää selkeitä otsikoita, jotka erottavat eri osiot toisistaan. Käytä lihavointia tai kursivointia korostamaan tärkeitä asioita, mutta älä liioittele niiden käytössä.

On tärkeää, että ansioluettelon pituus on sopiva. Yleisesti ottaen restonomin ansioluettelo tulisi mahtua yhdelle sivulle. Tämä tarkoittaa, että on tärkeää valita ne taidot ja kokemukset, jotka ovat olennaisia kyseiseen työpaikkaan ja jättää pois vähemmän tärkeät asiat.

Lopuksi, ennen ansioluettelon lähettämistä, kannattaa tarkistaa se huolellisesti ja varmistaa, että siinä ei ole kirjoitus- tai muita virheitä. Pyydä myös jonkun toisen tarkistamaan ansioluettelo, sillä ulkopuolisen näkökulma voi auttaa huomaamaan asioita, joita ei itse huomaa.

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat tärkeä osa ansioluetteloa, sillä ne antavat rekrytoijalle mahdollisuuden ottaa yhteyttä hakijaan. On tärkeää esittää yhteystiedot selkeästi ja huolellisesti, jotta rekrytoija löytää helposti tarvittavat tiedot. Tässä osiossa käymme läpi, mitä yhteystiedoissa tulisi ottaa huomioon ansioluettelossa.

 • Nimi: Yhteystietojen alkuun tulee aina kirjoittaa hakijan nimi. Nimen yhteyteen voi lisätä tittelin tai ammattinimikkeen, mikäli se tukee hakijan tavoitetta.

 • Osoite: Osoitteen lisääminen ansioluetteloon on yleistä, mutta ei välttämätöntä. Mikäli hakija kuitenkin haluaa lisätä osoitteen, se kannattaa kirjoittaa selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Osoitteen lisääminen on erityisen tärkeää silloin, kun hakija hakee paikkaa, jossa työskentelypaikan sijainti vaikuttaa työskentelymahdollisuuksiin.

 • Puhelinnumero: Puhelinnumero on yksi tärkeimmistä yhteystiedoista, sillä se mahdollistaa suoran yhteydenoton hakijaan. Puhelinnumeron tulee olla kirjoitettu selkeästi, ilman väärinkäsityksiä. Hyvä tapa on lisätä myös kansainvälinen suuntanumero, mikäli hakija hakee ulkomailta.

 • Sähköposti: Sähköposti on yleisin yhteydenottotapa rekrytoijien ja hakijoiden välillä. Hakijan sähköpostiosoite kannattaa kirjoittaa selkeästi ja helposti luettavassa muodossa. Varmista, että sähköpostiosoite on ajan tasalla ja hakija tarkistaa sähköpostinsa säännöllisesti.

 • LinkedIn-profiili: Mikäli hakijalla on LinkedIn-profiili, se kannattaa lisätä yhteystietoihin. LinkedIn-profiili antaa rekrytoijalle mahdollisuuden tutustua hakijan osaamiseen ja kokemukseen tarkemmin. LinkedIn-profiilin lisääminen on erityisen tärkeää silloin, kun hakija hakee erityisesti verkostonsa kautta.
Restonomin CV

Tiivistelmä vai tavoite

Tiivistelmä- tai tavoite-osio on yksi tärkeimmistä osioista ansioluettelossa. Se tulisi kirjoitaa heti yhteystietojen jälkeen. Tämä osio auttaa rekrytoijia ymmärtämään hakijan tavoitteita ja miksi hakija hakee kyseiseen tehtävään. Tiivistelmä tai tavoite tulisi kirjoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi, ja sen tulisi sisältää tärkeimmät tiedot, joita hakija haluaa välittää.

Tiivistelmän tarkoitus on kertoa, kuka hakija on, mitä taitoja hänellä on ja mitä hän haluaa saavuttaa. Hyvä tapa aloittaa on kertoa oma nimi ja tavoitteet lyhyesti. Esimerkiksi "Olen X ja haen työpaikkaa Y:ssä, jossa voin hyödyntää taitojani ja kehittää itseäni edelleen."

Tavoite-osio sen sijaan keskittyy enemmän siihen, mitä hakija haluaa saavuttaa tulevaisuudessa. Tavoite-osiossa hakija voi kertoa, millaisia tehtäviä hän haluaa tulevaisuudessa hoitaa ja mihin suuntaan hän haluaa urallaan edetä. Tavoite-osiossa on tärkeää olla realistinen ja kertoa, mitä hakija haluaa saavuttaa tulevaisuudessa ja miten hän aikoo sen tehdä.

Hyvä tiivistelmä tai tavoite on lyhyt, selkeä ja ytimekäs. Siinä ei tulisi käyttää liikaa kliseitä tai tyhjänpäiväisiä sanoja. On myös tärkeää huomioida, että tiivistelmän tai tavoitteen tulee olla räätälöity haettavaan työpaikkaan. Hakija voi muokata tiivistelmää tai tavoitetta vastaamaan työpaikan vaatimuksia ja korostaa omia vahvuuksiaan ja kokemustaan.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
"Olen opiskellut restonomiksi ja hakeudun nyt työpaikkaan, jossa pääsen hyödyntämään osaamistani matkailualalla. Olen intohimoinen matkailun ja palveluiden ammattilainen ja olen valmis oppimaan uutta. Olen sosiaalinen ja tiimityöskentely tulee minulta luontevasti."

Huono esimerkki tiivistelmästä
"Olen ahkera ja motivoitunut henkilö, joka haluaa kehittyä urallaan ja haastaa itsensä uusiin tilanteisiin. Olen valmis oppimaan uusia asioita ja teen kaikkeni, jotta yritys menestyy."

Hyvä esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteenani on saada työpaikka hotelli- ja ravintola-alalla, jossa voin käyttää koulutustani ja taitojani hyväksi asiakaspalvelussa ja tapahtumien järjestämisessä. Haluan kehittää osaamistani alan ammattilaisena ja oppia uusia taitoja tiimissä työskennellessäni. Olen motivoitunut ja valmis sitoutumaan yritykseen pitkäaikaisesti."

Huono esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on saada työpaikka ravintola-alalta ja kehittyä siellä ammattilaisena."

Työkokemus

Työkokemus on yksi tärkeimmistä osioista restonomin ansioluettelossa. Tässä osiossa hakija esittelee aikaisemmat työtehtävänsä ja saavutuksensa. Työkokemusosion avulla rekrytoija voi arvioida hakijan osaamista ja kokemusta alalta.

Työkokemusosio kannattaa järjestää käänteisessä kronologisessa järjestyksessä, eli uusin työpaikka ensin. Työkokemuksesta kannattaa kertoa selkeästi ja konkreettisesti, korostaen tärkeimpiä saavutuksia. Tärkeää on myös kertoa työtehtävien vastuusta ja laajuudesta.

Hyvä tapa kuvata työkokemusta on käyttää konkreettisia esimerkkejä saavutuksista ja vastuista. Tämä auttaa rekrytoijaa hahmottamaan, millaisia työtehtäviä hakija on aiemmin hoitanut ja kuinka hyvin hän on niissä menestynyt.

On myös tärkeää kuvata aikaisempia työtehtäviä mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi, jos hakija on työskennellyt hotellin vastaanotossa, on hyvä kertoa tarkasti, millaisia vastaanottoon liittyviä tehtäviä hän on hoitanut, kuinka monta asiakasta hän on palvellut päivittäin ja mitä vastuuta hän on kantanut.

Lisäksi on tärkeää mainita työkokemusosiossa, jos hakija on saanut aikaisemmista työpaikoistaan hyviä suosituksia tai arvostuksia. Tämä voi osoittaa hakijan osaamisen ja ammattitaidon korkean tason.

On myös hyvä huomata, että vaikka hakijalla ei olisi alan kokemusta, hän voi silti kuvata aikaisempia työtehtäviään ja saavutuksiaan, joissa on kehittynyt taitoja, jotka ovat hyödyllisiä restonomina.

Hyvä esimerkki työkokemusosioon
Työtehtävät ja saavutukset:
 • Toimin kahvilapäällikkönä ABC-ketjun Helsingin lentoaseman toimipisteessä, vastaten tiimin ohjauksesta ja tuoden päivittäin yli 300 asiakasta tyytyväisiksi.
 • Kehitin ja toteutin uusia myyntistrategioita, jotka kasvattivat myynnin 20%:lla.
 • Tiimin johtaminen varmisti, että tiimillä oli tarvittava koulutus ja tuki hyvään suoritukseen. Tämä johti siihen, että tiimimme palkittiin ABC-ketjun parhaan asiakaspalvelun tiimin palkinnolla vuonna 2020.

Tässä esimerkissä työtehtävät on konkreettisesti kuvattu ja mainittu myös saavutuksia, jotka osoittavat vahvaa suoritusta ja johtajuutta. Työnantaja voi helposti ymmärtää, mitä hakija on tehnyt ja miten hän on hyödyttänyt aiempaa työpaikkaansa.

Huono esimerkki työkokemusosioon
Työtehtävät:
 • Työskentelin restonomina XYZ-firmassa, jossa vastasin vastaanottotiskistä ja varastojen tilauksista.

Tämä esimerkki on liian lyhyt ja siinä ei ole mainittu mitään saavutuksista tai siitä, kuinka hakija on hyödyttänyt työnantajaansa. Lisäksi työtehtävät ovat liian yleisluontoisia eikä niistä käy ilmi, mitä tehtäviä hakija on suorittanut tarkemmin. Tällainen esimerkki ei erotu joukosta eikä herätä työnantajan kiinnostusta.

Restonomin CV

Koulutus

Koulutus-osio on tärkeä osa CV:tä, sillä se antaa rekrytoijalle käsityksen hakijan koulutustaustasta ja pätevyyksistä. Tässä osiossa esitellään, millainen koulutus ja millaiset kurssit ovat tärkeitä restonomille ja miten ne tulisi kirjoittaa ansioluetteloon.

Restonomi on koulutettu ammattikorkeakoulussa, joten koulutusosiossa tulisi mainita aina restonomikoulutus, sen laajuus (esimerkiksi 240 opintopistettä), tutkinnon suoritusajankohta sekä oppilaitos, jossa tutkinto on suoritettu. Jos hakijalla on muita korkeakoulututkintoja tai kursseja, ne tulisi myös mainita.

Koulutusosioon voi lisäksi lisätä tärkeitä kursseja, jotka ovat hyödyllisiä restonomin tehtävissä. Esimerkiksi ruoka- ja juomatuotannon, markkinoinnin, ravintotekniikan ja liiketalouden kurssit voivat olla tärkeitä restonomille. Näiden kurssien kohdalla tulisi mainita kurssin nimi, oppilaitos, suoritusajankohta ja kurssin laajuus opintopisteissä.

Hyvä esimerkki koulutusosion kirjoittamisesta voisi olla
 • Restonomikoulutus, Haaga-Helia AMK (ammattikorkeakoulu), suoritettu 2022, 240 opintopistettä
 • Markkinoinnin perusteet, Haaga-Helia AMK (ammattikorkeakoulu), suoritettu 2021, 5 opintopistettä
 • Ruoka- ja juomatuotannon perusteet, Haaga-Helia AMK (ammattikorkeakoulu), suoritettu 2020, 10 opintopistettä

Huono esimerkki voisi olla
 • Ammattikorkeakoulu
 • Suorittanut kursseja ravintola-alalta

Tämä esimerkki on huono, koska se ei kerro tarkasti hakijan koulutustaustasta eikä mainitse tärkeitä kursseja tai niiden suoritusajankohtaa.

Taidot

Taidot-osio on tärkeä osa restonomin ansioluetteloa, sillä se antaa työnantajalle käsityksen hakijan ammatillisesta osaamisesta ja kyvyistä. Restonomina sinulla on monenlaisia taitoja, joita voit korostaa ansioluettelossasi. Tässä osiossa käymme läpi, miten voit kuvata taitosi ansioluettelossa.

 • Kuvaa taitosi selkeästi: Kirjoita taidot selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Voit käyttää lyhyitä lauseita tai luettelomuotoa. Älä kuitenkaan liioittele taitojasi, vaan kerro rehellisesti, millaisia taitoja sinulla on.

 • Korosta restonomin ammattitaitoja: Restonomina sinulla on erityisiä ammattitaitoja, jotka ovat tärkeitä ansioluettelossasi. Esimerkiksi ravitsemusosaaminen, asiakaspalvelutaidot ja myyntiosaaminen ovat tärkeitä taitoja restonomille.

 • Lisää yleistaitoja: Lisää ansioluetteloon myös yleisiä taitoja, kuten tietokoneosaaminen, kielitaito ja tiimityöskentelytaidot. Nämä taidot ovat tärkeitä kaikilla aloilla, eivätkä ne ole vähäisempiä restonomilla.

 • Käytä avainsanoja: Käytä ansioluettelossasi avainsanoja, joita työnantaja etsii. Esimerkiksi, jos haettavana on ravintolapäällikön paikka, avainsanoiksi voisi laittaa "ravintolaosaaminen", "henkilöstön johtaminen" ja "asiakaspalvelu".

 • Taitojen kehittäminen: Kerro myös, miten olet kehittänyt taitojasi, esimerkiksi koulutuksen tai kokemuksen kautta. Tämä antaa työnantajalle käsityksen siitä, kuinka sitoutunut olet kehittämään itseäsi ja ammattitaitoasi.

Taito-osiossa on yleensä tapana jakaa taidot kahteen kategoriaan: koviin ja pehmeisiin taitoihin. Kovat taidot ovat yleensä konkreettisia ja mitattavissa olevia taitoja, kuten tiettyjen ohjelmistojen käyttö tai kielitaito. Pehmeät taidot ovat puolestaan enemmän persoonallisuuspiirteisiin tai käyttäytymiseen liittyviä taitoja, kuten hyvä tiimityöskentelytaito tai kyky toimia paineen alla.

Restonomina tärkeitä kovia taitoja voivat olla esimerkiksi markkinointi- ja myyntitaidot, taloushallinnon osaaminen sekä erilaisten järjestelmien ja ohjelmistojen hallinta. Pehmeät taidot puolestaan voivat sisältää muun muassa hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, asiakaspalveluhenkisyyden, kyvyn ratkaista ongelmia sekä kyvyn sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

On tärkeää muistaa, että taito-osiossa tulisi mainita vain ne taidot, joita hakija todella omaa ja joista hän on valmis kertomaan enemmän esimerkiksi haastattelussa. On myös hyvä huomioida, että pehmeät taidot ovat yhtä tärkeitä kuin kovat taidot, sillä työpaikoilla menestyminen edellyttää usein hyvää henkilökohtaista soveltuvuutta.

Hyvä esimerkki taito-osion kovasta taidosta
 • Erinomainen kielitaito: Sujuva suomen ja englannin kielen taito sekä perustason ruotsin kielen taito.

Hyvä esimerkki taito-osion pehmeästä taidosta
 • Hyvä tiimityöskentelytaito: Kyky toimia tiimin jäsenenä ja tuoda omia ideoita esiin. Kommunikoin sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa ja pystyn toimimaan erilaisissa tilanteissa ja rooleissa.

Restonomi voi lisätä ansioluetteloon seuraavia taitoja:

 • Kielitaito: Kielitaito on erittäin tärkeä alalla, jossa on paljon kansainvälistä vuorovaikutusta. Restonomin kannattaa mainita kaikki kielet, joita hän puhuu sujuvasti tai hyvin.

 • Tiimityöskentely: Restonomin työssä tiimityöskentely on välttämätöntä, joten taito toimia hyvin ryhmässä on erittäin tärkeä.

 • Organisointitaidot: Restonomin työssä on paljon erilaisia tehtäviä ja projekteja, joten hyvät organisointitaidot ovat tärkeitä.

 • Asiakaspalvelutaidot: Restonomi työskentelee paljon asiakkaiden kanssa, joten hyvät asiakaspalvelutaidot ovat välttämättömiä.

 • Projektinhallinta: Restonomin työssä on usein projekteja, joten projektinhallintataidot ovat tärkeitä.

 • IT-taidot: Restonomi käyttää paljon erilaisia tietokoneohjelmia ja -järjestelmiä, joten hyvät IT-taidot ovat tärkeitä.

 • Ongelmanratkaisutaidot: Restonomin työssä tulee vastaan erilaisia ongelmia, joten hyvät ongelmanratkaisutaidot ovat tärkeitä.

 • Johtamistaidot: Restonomi voi olla vastuussa tiimistä tai projekteista, joten hyvät johtamistaidot ovat tärkeitä.

 • Myyntitaidot: Restonomi voi olla vastuussa myynnistä tai markkinoinnista, joten hyvät myyntitaidot ovat tärkeitä.

 • Analyyttiset taidot: Restonomi tarvitsee analyyttisiä taitoja tietojen keräämiseen ja analysointiin, jotta hän voi tehdä päätöksiä ja kehittää liiketoimintaa.
Restonomin CV

Lisäosiot

Lisäosioita voidaan käyttää ansioluettelossa antamaan enemmän tietoa hakijasta, joka ei ole välttämättä sopinut muihin osioihin. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Kielitaito: Jos hakija puhuu useampia kieliä, tämä voidaan lisätä erilliseen osioon ansioluettelossa. On tärkeää mainita kielen taso, jotta työnantaja voi arvioida, ovatko kyseiset kielitaidot tarpeeksi vahvoja tietylle tehtävälle.

 • Kurssit ja sertifikaatit: Hakijat voivat lisätä ansioluetteloonsa tietoja kursseista tai sertifikaateista, jotka he ovat saaneet. Tämä voi olla erityisen tärkeää, jos nämä kurssit ja sertifikaatit ovat suoraan yhteydessä tiettyyn työtehtävään.

 • Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit: Vaikka harrastukset eivät suoranaisesti liittyisi työhön, ne voivat antaa työnantajalle kuvan hakijan persoonasta. Tämä voi olla tärkeää, jos tiimityötaidot tai yhteistyö ovat tärkeitä tietyn tehtävän kannalta.

 • Julkaisut ja konferenssipuheet: Jos hakijalla on ollut mahdollisuus julkaista artikkeleita tai pitää puheita konferensseissa, tämä voi olla hyvä lisä tietoihin. Tämä voi osoittaa, että hakija on asiantuntija tietyllä alalla.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikkia näitä tietoja ei tarvitse välttämättä lisätä ansioluetteloon. Jos lisäosio ei tuo merkittävää lisäarvoa hakijan osaamisen tai persoonan kannalta, sitä ei tarvitse käyttää. On tärkeää pitää ansioluettelo selkeänä ja helposti luettavana, jotta se ei hämärrä hakijan osaamista.

Saatekirje

Restonomin ansioluettelon ohella tärkeä osa työnhakuprosessia on saatekirjeen kirjoittaminen. Saatekirje on mahdollisuus kertoa työnantajalle enemmän itsestään ja omasta motivaatiostaan sekä osoittaa, että on tehnyt taustatyötä hakemansa yrityksen suhteen.

Hyvä saatekirje on lyhyt ja ytimekäs, mutta samalla myös henkilökohtainen ja erottuva. Kirjeen tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:

 • Aloitus: Aloita kirje tervehdyksellä ja kerro, minkä vuoksi olet yhteydessä.
 • Esittely: Kerro lyhyesti kuka olet ja mitä olet opiskellut.
 • Motivaatio: Kerro miksi olet kiinnostunut kyseisestä työpaikasta ja yrityksestä. Voit esimerkiksi kertoa, mikä sai sinut hakemaan kyseistä työpaikkaa ja mikä sinua yrityksessä kiehtoo.
 • Osuvuus: Kerro miksi sinä olisit sopiva henkilö kyseiseen tehtävään. Korosta omia vahvuuksiasi ja osaamistasi ja kerro, miten ne hyödyttäisivät yritystä.
 • Päätös: Lopeta kirje kiittämällä lukijaa huomiosta ja ilmaisemalla kiinnostuksesi jatkaa keskustelua mahdollisesta haastattelusta.

Muutamia vinkkejä hyvän saatekirjeen kirjoittamiseen:

 • Ole henkilökohtainen: Muokkaa jokainen kirje yksilölliseksi sen sijaan, että lähettäisit saman kirjeen kaikille hakemillesi työpaikoille.
 • Vältä liian yleistä puhetta: Pyri olemaan konkreettinen ja tuomaan esille juuri niitä asioita, jotka tekevät sinusta sopivan henkilön kyseiseen tehtävään.
 • Ole napakka: Saatekirjeen tulisi olla lyhyt ja ytimekäs, jotta se jaksaa kiinnostaa rekrytoijaa.
 • Tarkista kirje: Älä unohda tarkistaa kirjettä huolellisesti mahdollisten kirjoitusvirheiden tai epäloogisuuksien varalta ennen lähettämistä.

Tärkeimmät asiat ansioluetteloa kirjoittaessa

Tässä on kymmenen vinkkiä restonomin ansioluettelon kirjoittamiseen:

 • Pidä se ytimekkäänä ja selkeänä: Käytä selkeää ja helposti luettavaa fonttia, ja pidä ansioluettelo lyhyenä ja tiiviinä.

 • Räätälöi ansioluettelo työpaikkaa varten: Muokkaa ansioluetteloa vastaamaan juuri kyseisen työpaikan vaatimuksia.

 • Käytä konkreettisia esimerkkejä: Anna konkreettisia esimerkkejä siitä, miten olet käyttänyt taitojasi ja saavuttanut tuloksia.

 • Korosta tärkeimmät saavutuksesi: Käytä ansioluetteloa korostaaksesi tärkeimmät saavutuksesi ja vahvuutesi.

 • Käytä vahvoja toimintasanoja: Käytä vahvoja ja aktiivisia verbejä kuvaamaan taitojasi ja saavutuksiasi.

 • Ota huomioon nykyiset työmarkkinat: Tutustu nykyisiin työmarkkinoihin ja yritä sisällyttää ansioluetteloon ominaisuuksia, jotka ovat tällä hetkellä kysyttyjä.

 • Korosta koulutustasi ja sertifikaattejasi: Korosta koulutustasi ja sertifikaattejasi, jotka ovat merkityksellisiä kyseiselle työpaikalle.

 • Muista mainita kielitaitosi: Jos puhut muitakin kieliä kuin suomea, mainitse ne ansioluettelossasi.

 • Pidä ansioluettelosi ajan tasalla: Päivitä ansioluettelosi säännöllisesti ja pidä se ajan tasalla.

 • Pyydä palautetta: Pyydä ystävältäsi tai tuttavaltasi palautetta ansioluettelostasi, jotta voit parantaa sitä vieläkin enemmän.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi ansioluettelon kirjoittaminen on tärkeää?

Ansioluettelo on yksi tärkeimmistä työnhakuasiakirjoista, jonka avulla työnantaja saa ensimmäisen vaikutelman hakijasta. Hyvin laadittu ansioluettelo auttaa erottumaan joukosta ja houkuttelee työnantajan kiinnostuksen.

Miten restonomi voi erottua ansioluettelolla?

Restonomin ansioluettelossa kannattaa korostaa vahvuuksiaan ja erityistaitojaan, kuten kieli- ja tietoteknisiä taitoja, asiakaspalvelukokemusta sekä projektinhallinta- ja johtamistaitoja. Tärkeää on myös käyttää selkeää ja ammattimaista kieltä, ja panostaa ansioluettelon visuaaliseen ilmeeseen.

Miten restonomi voi korostaa työkokemustaan ansioluettelossa?

Restonomin kannattaa korostaa työkokemustaan kertomalla tarkasti, mitä tehtäviä hän on työssään hoitanut, mitä tuloksia hän on saavuttanut ja millaisissa tiimeissä hän on työskennellyt. Tärkeää on myös tuoda esiin, mitä on oppinut aiemmista työkokemuksistaan ja miten se hyödyttää tulevaa työnantajaa.

Mitä koulutusta tarvitaan restonomiksi?

Restonomiksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Useimmiten restonomiksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa, jossa koulutus kestää noin 3,5 - 4 vuotta. Koulutuksen sisältö vaihtelee hieman oppilaitoksesta riippuen, mutta yleisesti ottaen koulutuksessa opiskellaan matkailu- ja ravitsemusalan liiketoimintaa, asiakaspalvelua, markkinointia, johtamista, kielitaitoa sekä hygieniapassikoulutusta. Koulutukseen kuuluu myös työharjoitteluja ja projekteja.

Mitä työtehtäviä restonomi voi tehdä?

Restonomin koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä matkailu- ja ravitsemusalan eri tehtävissä. Restonomi voi toimia esimerkiksi hotellissa vastaanottovirkailijana, myynti- ja markkinointitehtävissä, tapahtumatuotannon parissa, ravintolassa ravintolapäällikkönä tai ravintolanhoitajana, keittiössä keittiömestarina tai keittiöpäällikkönä, matkatoimistossa matka-asiantuntijana tai matkakoordinaattorina, tai vaikkapa liikuntapalveluiden parissa liikuntakoordinaattorina tai -ohjaajana. Työtehtävät voivat vaihdella työpaikan ja alan mukaan.

Miten korostan vahvuuksiani ansioluettelossa?

Vahvuuksien korostamiseksi ansioluettelossa kannattaa keskittyä konkreettisiin esimerkkeihin, joissa olet osoittanut kyseistä taitoa tai ominaisuutta. Esimerkiksi "Erinomainen tiimityöskentelytaito" voidaan konkretisoida kertomalla tilanteesta, jossa olet onnistunut tekemään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa saavuttaaksesi yhteisen päämäärän. Tärkeää on myös löytää yhteys vahvuuksien ja haettavan työn välillä, jotta työnantaja ymmärtää, miten juuri sinun vahvuutesi hyödyttävät heidän organisaatiotaan.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni