Rekrytoijan CV: Näin luot vakuuttavan CV:n rekrytointialalle

Tervetuloa lukemaan kattavaa oppaamme rekrytoijan CV:stä. Rekrytoijan työ on avainasemassa organisaatioiden menestyksessä, ja hyvin laadittu CV on tärkeä työkalu vakuuttaaksesi potentiaaliset työnantajat ammattitaidostasi ja osaamisestasi.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Rekrytoijan CV esimerkki

Nimi: Anna Karppinen
Yhteystiedot:
Puhelin: 050 123 4567
Sähköposti: anna.karppinen@email.com  
LinkedIn: linkedin.com/in/annarekrytoija

Tiivistelmä:
Kokenut rekrytoija, jolla on vahva osaaminen strategisessa henkilöstöhallinnossa ja tehokkaassa rekrytointiprosessien hallinnassa. Olen työskennellyt eri toimialojen parissa ja saavuttanut merkittäviä tuloksia parantamalla rekrytointistrategioita, hakijakokemusta ja tiimien sitoutumista. Olen intohimoinen työnhakijoiden kohtaaja ja pyrin luomaan pitkäaikaisia ja menestyksekkäitä työsuhteita.

Koulutus:

 •  YAMK, Henkilöstöjohtaminen, X Yliopisto, Helsinki 2015-2017
 •  Tradenomi, Henkilöstöhallinto, Z Ammattikorkeakoulu, Helsinki 2012-2015

Työkokemus:
Rekrytoinnin asiantuntija, ABC Oy, Helsinki 2018-2022

 •  Vastuussa rekrytointiprosessien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista eri toimialojen avainhenkilöstön osalta.
 •  Kehitin tehokkaita rekrytointistrategioita ja -kanavia, mikä johti hakijamäärien kasvuun ja laadukkaampiin rekrytointeihin.
 •  Johtotason konsultointi yrityksen rekrytointihaasteissa ja tarpeissa.
 •  Laadukkaan hakijakokemuksen varmistaminen rekrytointiprosessin kaikissa vaiheissa.

Henkilöstökoordinaattori, XYZ Services, Vantaa 2015-2018

 •  Vastuussa henkilöstöhallinnon tehtävistä, kuten palkkahallinnosta, työsopimusten laatimisesta ja henkilöstötietojen hallinnasta.
 •  Osallistuminen rekrytointiprosesseihin, haastatteluihin ja hakijoiden arviointiin.
 •  Työntekijöiden sitouttamisen ja kehittämisen tukeminen.

Taidot:

 •  Vahva osaaminen rekrytointistrategioista, hakijoiden arvioinnista ja valinnasta.
 •  Erinomainen viestintä- ja vuorovaikutustaito.
 •  Taito luoda ja ylläpitää pitkäaikaisia työsuhteita.
 •  Kyky toimia tehokkaasti tiimissä ja monipuolisten sidosryhmien kanssa.
 •  Tarkka ja analyyttinen ongelmanratkaisukyky.

Kielet:

 •  Suomi (äidinkieli)
 •  Englanti (sujuva)
 •  Ruotsi (perustaso)

Tässä johdannossa käymme läpi olennaisia vinkkejä ja strategioita, jotka auttavat sinua luomaan vaikuttavan CV:n rekrytointialalle. Opit korostamaan osaamistasi, koulutustasi ja työkokemustasi tavalla, joka herättää rekrytoijien kiinnostuksen. Tarjoamme myös hyödyllisiä esimerkkejä ja neuvoja, joiden avulla voit erottua kilpailijoista.

Rekrytoijana sinulla on ainutlaatuinen näkemys siitä, mitä työnantajat etsivät työnhakijoissa. Tässä oppaassa jaamme arvokasta tietoa siitä, kuinka voit hyödyntää tätä näkemystä luodaksesi vaikuttavan CV:n. Opit korostamaan taitojasi, kuten rekrytointiprosessien hallintaa, haastattelutaitoja, hakijoiden arviointia ja viestintäosaamista.

Ole valmis syventämään tietämystäsi CV:n rakentamisesta rekrytoinnin näkökulmasta. Valmistaudu luomaan vakuuttava ja ammattimainen CV, joka herättää rekrytoijien kiinnostuksen ja vie sinut askeleen lähemmäksi unelmiesi työpaikkaa. Lähde mukaan oppimismatkalle, jossa kehität CV-taitojasi ja saat arvokasta tietoa rekrytointialalta.

Aloitetaan matka kohti onnistunutta rekrytoijan CV:tä.


Rekrytoija CV

Mikä on rekrytoijan ansioluettelo

Rekrytoija on henkilöstön hankintaan erikoistunut ammattilainen, joka vastaa uusien työntekijöiden rekrytoinnista organisaatioon. Heidän tehtävänään on houkutella, arvioida ja valita sopivia hakijoita avoimiin työpaikkoihin. Rekrytoijat työskentelevät yleensä rekrytointitoimistoissa, henkilöstöosastoilla tai erikoistuneissa rekrytointikonsultointiyrityksissä.

Rekrytoinnin alaan kuuluu monia tärkeitä toimintoja, kuten työpaikkailmoitusten luominen ja julkaiseminen, hakemusten vastaanottaminen ja seulonta, haastattelujen järjestäminen, taustaselvitykset, hakijoiden arviointi ja lopullisten valintojen tekeminen. Rekrytoijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä työnantajien kanssa varmistaakseen, että organisaatio saa pätevät ja sopivat työntekijät avoimiin tehtäviin.

Rekrytoijan ansioluettelo on keskeinen työkalu, jolla rekrytoija esittelee oman ammatillisen taustansa, osaamisensa ja kokemuksensa potentiaalisille työnantajille. Se on tiivis asiakirja, joka kertoo rekrytoijan pätevyydestä ja vakuuttaa lukijan siitä, että hän on pätevä hoitamaan rekrytointitehtäviä.

Rekrytoijan ansioluettelo tarjoaa yleiskuvan rekrytoijan koulutuksesta, työkokemuksesta ja erityistaidoista. Siinä korostetaan erityisesti rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä ja saavutuksia. Ansioluettelo voi myös sisältää muita olennaisia tietoja, kuten kielitaidon, sertifikaatit tai jäsenyydet alan ammattijärjestöissä.

Tärkeää on, että rekrytoijan ansioluettelo on selkeä ja helppolukuinen. Se tulisi räätälöidä jokaiseen rekrytointitehtävään, jotta korostetaan juuri niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat relevantteja kyseisessä tehtävässä. Ansioluettelo voi olla perinteinen kronologinen rakenne, jossa työkokemus ja koulutus esitetään aikajärjestyksessä, tai vaihtoehtoisesti toiminnallinen rakenne, jossa taidot ja saavutukset korostuvat.

Tärkeä seikka ansioluettelon kirjoittamisessa on myös huolellisuus ja oikeinkirjoitus. Kiinnitä erityistä huomiota virheettömään kielenkäyttöön ja varmista, että ansioluettelossa ei ole kirjoitus- tai kielioppivirheitä. Visuaalinen ulkoasu tulisi myös olla ammattimainen ja helposti luettavissa.

Entä jos ei ole kokemusta

Kun rekrytoija kohtaa ansioluettelon, jossa hakijalla ei ole suoraa kokemusta rekrytoinnista, on tärkeää korostaa muita taitoja ja ominaisuuksia, jotka voivat olla hyödyllisiä rekrytointitehtävissä. Rekrytoijat etsivät usein laajempia kykyjä ja potentiaalia, jotka voivat tuoda arvoa organisaatioon. Tässä muutamia pohdintoja siitä, miten kirjoittaa ansioluettelo houkuttelevaksi, vaikka sinulla ei ole suoraa rekrytointikokemusta:

 • Korosta soveltuvia taitoja: Vaikka sinulla ei olisi rekrytointikokemusta, saatat silti hallita tiettyjä taitoja, jotka ovat hyödyllisiä rekrytoinnin alalla. Esimerkiksi voit painottaa vahvoja viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, analyyttistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, organisointitaitoja tai kykyä työskennellä monipuolisissa tiimeissä. Keskity näihin taitoihin ja kuvaile niitä konkreettisilla esimerkeillä, jotka havainnollistavat osaamistasi.

 • Osoita oppimisvalmiutta: Rekrytoijat arvostavat usein kykyä oppia nopeasti ja sopeutua uusiin tilanteisiin. Jos sinulla on aiempaa kokemusta eri tehtävistä tai projekteista, joissa olet joutunut oppimaan uutta tai soveltamaan uusia taitoja, korosta näitä kokemuksia. Keskity myös jatkuvaan kehittymiseen ja oman osaamisen päivittämiseen.

 • Näytä intohimoa ja motivaatiota: Vaikka sinulla ei olisi suoraa rekrytoinnin kokemusta, voit tuoda esille intohimon ja motivaation alaa kohtaan. Kerro, miksi olet kiinnostunut rekrytoinnista ja mitä haluat saavuttaa tällä alalla. Osoita, että olet tehnyt tutkimusta ja olet valmis oppimaan lisää rekrytoinnin parhaista käytännöistä.

 • Hyödynnä harjoittelu- ja vapaaehtoistyökokemusta: Vaikka sinulla ei olisikaan rekrytoinnin kokemusta, voit korostaa harjoittelu- tai vapaaehtoistyökokemustasi, jotka liittyvät ihmisten kohtaamiseen, tiimityöskentelyyn tai henkilöstöhallintoon. Kuvaa, mitä tehtäviä olet suorittanut näissä rooleissa ja mitä saavutuksia olet saavuttanut.

 • Tuo esiin relevantti koulutus: Jos sinulla on koulutusta, joka liittyy henkilöstöhallintoon, organisaatiopsykologiaan tai vastaavaan alaan, korosta sitä ansioluettelossasi. Kerro, miten koulutus on antanut sinulle tietoa ja ymmärrystä rekrytointiprosesseista.

Tärkeintä on osoittaa rekrytoijalle, että sinulla on potentiaalia menestyä rekrytointitehtävissä. Hyödynnä vahvuuksiasi, osoita oppimisvalmiutta ja motivoituneisuutta sekä kerro, miten olet hankkinut ja kehittänyt relevantteja taitoja eri tilanteissa.

Rekrytoija CV

Muotoilu ja ulkoasu

Rekrytoijan ansioluettelo on ammatillinen dokumentti, joka esittelee rekrytoijan taustan, osaamisen ja saavutukset. Se on tärkeä työkalu, joka auttaa rekrytoijaa arvioimaan hakijan sopivuutta tehtävään. Ansioluettelon muotoilussa ja ulkoasussa on useita seikkoja, joita tulee ottaa huomioon:

 • Selkeä rakenne: Ansioluettelo tulisi olla selkeästi jäsennelty ja helppolukuinen. Käytä otsikoita ja alaotsikoita eri osioille, kuten koulutus, työkokemus, taidot jne. Tärkeät tiedot, kuten nimi, yhteystiedot ja otsikko, tulisi erottaa selkeästi.

 • Ammattimainen ulkoasu: Valitse selkeä ja ammattimainen fontti, joka on helppolukuinen. Käytä kappalevälejä ja riittävästi tilaa eri osien välillä, jotta ansioluettelo näyttää siistiltä ja helposti hahmotettavalta. Vältä liian monimutkaisia taittoelementtejä tai liiallista koristelua, sillä ne voivat häiritä lukemista.

 • Käytä sopivaa muotoa: Ansioluettelon voi laatia kronologisessa tai toiminnallisessa muodossa. Kronologinen muoto sopii yleensä parhaiten rekrytoijalle, sillä se esittää työkokemuksen ja koulutuksen aikajärjestyksessä. Toiminnallinen muoto voi olla hyödyllinen, jos haluat korostaa taitoja ja saavutuksia, kun sinulla ei ole perinteistä työkokemusta.

 • Korosta olennaiset tiedot: Rekrytoijat skannaavat usein ansioluetteloita nopeasti, joten on tärkeää tuoda esiin olennaiset tiedot selkeästi. Käytä lyhyitä ja informatiivisia kappaleita tai luettelomuotoa. Korosta erityisesti relevantit työkokemukset, saavutukset, koulutus ja taidot, jotka liittyvät rekrytointiin tai henkilöstöhallintoon.

 • Räätälöi ansioluettelo: Jokainen rekrytointiprosessi ja työpaikka on erilainen, joten on tärkeää räätälöidä ansioluettelo vastaamaan kyseistä tehtävää ja yritystä. Lue huolellisesti työpaikkailmoitus ja ymmärrä, mitä rekrytoija etsii. Painota ja korosta niitä taitoja, kokemuksia ja saavutuksia, jotka ovat relevantteja kyseiseen tehtävään.

 • Kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseen ja virheettömyyteen: Ansioluettelo on tärkeä ensivaikutelma, joten varmista, että siinä ei ole kirjoitus- tai kielioppivirheitä. Tarkista huolellisesti kaikki tiedot, kuten oikeinkirjoitus, päivämäärät ja yhteystiedot.

 • Käytä selkeitä otsikoita ja avainsanoja: Käytä selkeitä otsikoita eri osioille, kuten "Koulutus", "Työkokemus" ja "Taidot". Lisäksi käytä avainsanoja, jotka kuvaavat osaamistasi ja vahvuuksiasi. Tämä auttaa rekrytoijaa hahmottamaan nopeasti taitosi ja soveltuvuutesi tehtävään.

 • Käytä määrällisiä tuloksia: Jos mahdollista, konkretisoi saavutuksiasi ja työpanostasi määrällisesti. Esimerkiksi kerro, kuinka paljon henkilöitä olet rekrytoinut tai millaisia tuloksia olet saavuttanut aikaisemmissa tehtävissäsi. Tällaiset tiedot auttavat osoittamaan konkreettisesti osaamistasi ja saavutuksiasi.

 • Lisää viittauksia ja suosituksia: Voit lisätä ansioluettelon loppuun lyhyen osion viittauksista tai suosituksista, jos sinulla on niitä saatavilla. Tämä voi antaa lisäluotettavuutta ja vahvistaa osaamistasi.

 • Päivitä säännöllisesti: Muista päivittää ansioluettelosi säännöllisesti, kun hankit uusia kokemuksia, koulutusta tai saavutuksia. Päivitetty ja ajan tasalla oleva ansioluettelo auttaa sinua erottumaan ja tarjoamaan ajantasaisen kuvan osaamisestasi rekrytointiprosesseissa.

Huomioi, että nämä vinkit ovat yleisiä suosituksia, ja voit sovittaa ne oman tilanteesi ja mieltymystesi mukaan. Jokainen ansioluettelo on yksilöllinen, ja tärkeintä on esittää taidot, kokemus ja saavutukset selkeästi ja houkuttelevasti rekrytoijalle.

Yhteystiedot

Yhteystiedot mahdollistavat helpon yhteydenoton ja jatkokeskustelun hakijan kanssa. Yhteystietojen osio tulee olla selkeä, helposti luettava ja sisältää kaikki tarvittavat tiedot. Tässä on asioita yhteystiedoista, jotka kannattaa sisällyttää rekrytoijan ansioluetteloon:

Nimi: Aloita yhteystiedot antamalla koko nimesi. Käytä tässä yhteydessä tavallista kirjasintyyppiä ja korosta nimi isommalla fonttikoolla tai eri värillä, jotta se erottuu selvästi.

Osoite: Ilmoita täydellinen postiosoite, mukaan lukien katuosoite, postinumero ja kaupunki. Voit myös lisätä maan, jos haet työpaikkaa ulkomailta tai mainitsemaan, että olet avoin muuttamaan tarvittaessa.

Sähköposti: Anna voimassa oleva sähköpostiosoite, johon rekrytoija voi ottaa sinuun yhteyttä. Varmista, että sähköpostiosoite on ammattimainen ja helppo muistaa. Vältä käyttämästä huvittavia tai epäammattimaisia sähköpostiosoitteita.

Puhelinnumero: Ilmoita aktiivinen puhelinnumero, johon sinut voidaan tavoittaa. Varmista, että puhelinnumero on oikein kirjoitettu ja toimiva. Jos mahdollista, mainitse myös paras aika tavoitella sinua puhelimitse.

LinkedIn-profiili: Jos sinulla on LinkedIn-profiili, lisää linkki siihen. LinkedIn on ammatillinen verkostoitumisalusta, jossa voit esitellä työkokemustasi ja verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa. Varmista, että LinkedIn-profiilisi on päivitetty ja tarjoaa lisätietoja osaamisestasi.

Verkkosivut tai portfoliolinkit: Jos sinulla on verkkosivuja tai portfolio, jotka esittelevät työnäytteitäsi tai lisätietoja osaamisestasi, lisää linkit niihin. Tämä on erityisen tärkeää, jos haet luoville aloille tai sinulla on projekteja, joita haluat jakaa rekrytoijan kanssa.

Ammatilliset profiilit: Jos sinulla on muita ammatillisia profiileja, kuten GitHub-tili kehittäjänä tai Behance-profiili graafisena suunnittelijana, mainitse ne ja lisää linkit tarvittaessa. Tämä auttaa rekrytoijaa saamaan paremman käsityksen osaamisestasi ja työskentelytavoistasi.

Muut yhteystiedot: Jos sinulla on muita yhteystietoja, kuten Skype-tunnus tai muu viestintäsovellus, jota haluat jakaa, voit lisätä ne yhteystietoihisi. Kuitenkin varmista, että nämä tiedot ovat ammatillisia ja helposti käytettävissä.

Tärkeää on, että yhteystiedot ovat helposti löydettävissä ansioluettelosta ja sijoitettu selkeästi, yleensä ansioluettelon yläosaan. Näin rekrytoija voi nopeasti löytää tarvittavat tiedot ja ottaa sinuun helposti yhteyttä. Lisäksi varmista, että yhteystiedot ovat ajan tasalla ja tarkista niiden oikeinkirjoitus ja toimivuus säännöllisesti.

Rekrytoija CV

Tiivistelmä vai tavoite

Tiivistelmä ja tavoite ovat tärkeitä osia rekrytoijan ansioluettelossa, sillä ne antavat yleiskuvan hakijasta ja hänen uratavoitteistaan. Tiivistelmässä kuvataan lyhyesti työnhakijan kokemus ja vahvuudet, kun taas tavoite kertoo, mitä hakija haluaa saavuttaa tulevaisuudessa. Tässä on pitkä osio, jossa käsitellään tiivistelmää ja tavoitetta rekrytoijan ansioluettelossa:

Tiivistelmä:

Tiivistelmä on lyhyt kappale, jossa esitellään hakijan tärkeimmät tiedot ja kokemus. Sen tarkoituksena on herättää rekrytoijan kiinnostus ja antaa lyhyt yhteenveto hakijan osaamisesta. Hyvä tiivistelmä kertoo, millaisia vahvuuksia ja taitoja hakijalla on tarjottavana sekä millaisia saavutuksia hän on urallaan saavuttanut. Tiivistelmän tulisi olla napakka ja helppolukuinen, ja siinä kannattaa korostaa hakijan soveltuvuutta kyseiseen työtehtävään. Tärkeää on myös sisällyttää mahdolliset erityiset kiinnostuksen kohteet tai alat, joissa hakija haluaa erityisesti kehittyä.

Tavoite:

Tavoite osio antaa rekrytoijalle käsityksen siitä, mitä hakija haluaa saavuttaa tulevaisuudessa ja millaisia uratavoitteita hänellä on. Tavoite voi olla suuntautunut tietylle tehtävälle, alalle tai organisaatiolle. Se auttaa rekrytoijaa ymmärtämään, miten hakija näkee itsensä kehittyvän ja millaisia panoksia hän haluaa tuoda työpaikalle. Tavoitteen tulisi olla selkeä ja realistinen, ja se voi sisältää myös maininnan halusta oppia ja kehittää taitojaan kyseisellä alalla.

Rekrytoijan päätös siitä, käyttääkö hän tiivistelmää vai tavoitetta ansioluettelossa, perustuu useisiin tekijöihin. Tärkeimmät perusteet voivat olla seuraavat:

 • Työpaikkailmoituksen vaatimukset: Rekrytoijat tutkivat huolellisesti työpaikkailmoituksen, jossa ilmoitetaan avoimen työpaikan tiedot ja vaatimukset. Perusteet voivat olla siellä selkeästi määriteltyinä, ja hakijan kannattaa tarkastella näitä vaatimuksia valitakseen, käyttääkö hän tiivistelmää vai tavoitetta.

 • Hakijan kokemus: Jos hakijalla on jo vankka työkokemus alalta ja hänellä on useita merkittäviä saavutuksia, tiivistelmä voi olla hyvä tapa esitellä näitä tietoja tiiviissä muodossa. Toisaalta, jos hakijalla ei ole vielä paljon kokemusta, tavoite voi auttaa ilmaisemaan hänen tavoitteensa ja motivaationsa, vaikka konkreettista työkokemusta ei olisikaan paljon.

 • Haetun tehtävän luonne: Tietyn tehtävän vaatimukset ja odotukset voivat vaikuttaa siihen, kumpi osio - tiivistelmä vai tavoite - on parempi valinta. Esimerkiksi johtotehtävään hakijalta odotetaan usein vankkaa kokemusta ja saavutuksia, joten tiivistelmä voi olla hyödyllinen. Toisaalta, jos kyseessä on uran alkuvaiheessa oleva tehtävä, tavoite voi olla tärkeämpi osa, jossa hakija ilmaisee halunsa kehittyä ja oppia.

 • Työnantajan preferenssit: Jotkut työnantajat saattavat painottaa enemmän tiivistelmää, kun taas toiset voivat antaa enemmän painoarvoa tavoitteelle. Tämä voi vaihdella yrityksen kulttuurin, toimialan tai rekrytoijan henkilökohtaisten mieltymysten perusteella. On tärkeää tutkia työnantajaa ja sen rekrytointikäytäntöjä saadakseen käsityksen siitä, mikä osio olisi sopivin.

Lopullinen päätös siitä, käytetäänkö tiivistelmää vai tavoitetta, kannattaa tehdä huolellisen harkinnan perusteella ottaen huomioon yllä mainitut tekijät. On myös hyvä muistaa, että jokainen ansioluettelo on yksilöllinen, ja sen tulisi heijastaa hakijan vahvuuksia, kokemusta ja tavoitteita sopivalla tavalla haettavaan työpaikkaan.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä:
"Kokenut rekrytoija, jolla on vahva tausta henkilöstöhallinnossa ja strategisessa rekrytoinnissa. Olen menestyksekkäästi johtanut rekrytointiprosesseja eri teollisuudenaloilla ja työskennellyt monipuolisissa organisaatioissa. Olen erikoistunut hakijoiden arviointiin, haastatteluihin ja rekrytointistrategioiden kehittämiseen. Tavoitteenani on edistää organisaation kasvua ja menestystä houkuttelemalla ja valitsemalla parhaat osaajat."

Huono esimerkki tiivistelmästä:
"Olen motivoitunut ja taitava rekrytoija, jolla on vankka kokemus alalta. Olen työskennellyt useiden yritysten kanssa ja suorittanut lukuisia rekrytointiprojekteja. Haluan löytää työpaikan, jossa voin hyödyntää taitojani ja edetä urallani."

Hyvä esimerkki tavoitteesta:
"Tavoitteeni on tukea organisaation kasvua ja menestystä tehokkaan rekrytoinnin avulla. Pyrin löytämään lahjakkaita ja sopivia henkilöitä täyttämään avoimia tehtäviä ja rakentamaan vahvoja tiimejä. Haluan myös kehittää rekrytointiprosesseja ja -strategioita jatkuvasti parantaakseni organisaation kykyä houkutella ja sitouttaa osaavaa henkilöstöä."

Huono esimerkki tavoitteesta:
"Tavoitteeni on saada vakituinen työpaikka rekrytoijana, jossa voin oppia ja kehittyä. Haluan työskennellä hyvässä työympäristössä ja tehdä merkityksellistä työtä."

Hyvä tiivistelmä korostaa hakijan vahvuuksia, kokemusta ja erikoistumista rekrytoinnissa. Se kertoo myös hakijan tavoitteena olevan organisaation menestyksen tukemisen ja parhaiden osaajien houkuttelemisen. Huono tiivistelmä on yleisluonteinen eikä anna selkeää kuvaa hakijan erityisosaamisesta tai tavoitteista.

Hyvä tavoite keskittyy organisaation kasvun tukemiseen ja tehokkaaseen rekrytointiin. Se osoittaa hakijan halun kehittää rekrytointiprosesseja ja -strategioita jatkuvasti. Huono tavoite on yleinen ja ei konkretisoi hakijan pyrkimyksiä organisaation menestyksen edistämisessä.

On tärkeää, että tiivistelmä ja tavoite heijastavat hakijan vahvuuksia, kokemusta ja tavoitteita sekä niiden yhteensopivuutta työnhakuun.

Työkokemus

Työkokemusosio on erittäin tärkeä osa rekrytoijan ansioluetteloa, ja siinä hakija pystyy esittelemään aiemmat työtehtävänsä ja saavutuksensa. Tämä osio antaa rekrytoijalle arvokasta tietoa hakijan ammatillisesta taustasta ja osaamisesta. Se on mahdollisuus osoittaa, miten työnhakija on hyödyntänyt aikaisempia työtehtäviään kehittääkseen itseään ja saavuttaakseen tuloksia.

Kun kirjoitat työkokemusosioita työnhakuun, on tärkeää pohtia ja valita huolellisesti ne työtehtävät ja saavutukset, jotka ovat merkityksellisimpiä haettavan tehtävän kannalta. Pohdi, mitkä työkokemukset osoittavat parhaiten tarvittavia taitoja, osaamista ja asiantuntemusta.

Kuvatessasi työtehtäviäsi ja vastuualueitasi, keskity konkreettisiin tuloksiin ja saavutuksiin. Kerro, mitä konkreettisia tuloksia saavutit ja miten pystyit tuottamaan arvoa työnantajallesi. Voit käyttää numeerisia tietoja, kuten myyntilukuja, projektien onnistumisprosentteja tai saavutettuja kustannussäästöjä, mikä auttaa havainnollistamaan saavutuksiasi.

Lisäksi on tärkeää kuvata saavutettuja taitoja ja kehitystäsi työskennellessäsi aikaisemmissa tehtävissä. Pohdi, mitä taitoja olet kehittänyt ja miten olet soveltanut niitä työssäsi. Tämä voi sisältää esimerkiksi projektinhallintataitoja, tiimityötaitoja, viestintä- ja neuvottelutaitoja tai ongelmanratkaisutaitoja.

Työkokemusosio antaa sinulle mahdollisuuden osoittaa, miten olet soveltanut aiempaa kokemustasi ja osaamistasi käytännön tilanteissa. Tärkeintä on kuvata, miten työskentelysi on tuottanut arvoa ja miten olet kehittynyt ammatillisesti työskennellessäsi aikaisemmissa tehtävissäsi. Tämä saa rekrytoijan ymmärtämään, mitä voit tarjota uudelle työnantajalle ja miten voit menestyä uudessa työympäristössä.

Hyvä esimerkki:
Työkokemus:

Rekrytoija, ABC Rekrytointitoimisto, Helsinki

 • Vastuullani oli aktiivinen rekrytointi- ja valintaprosessien toteuttaminen eri asiakkaille eri toimialoilla.
 • Analysoin työpaikkailmoituksia ja laadin houkuttelevia työpaikkailmoituksia, jotka houkuttelivat laadukkaita hakijoita.
 • Suoritin laajoja haastatteluprosesseja ja osallistuin valintapäätösten tekemiseen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
 • Arvioin hakijoiden osaamista, motivaatiota ja soveltuvuutta tehtäviin.
 • Osallistuin aktiivisesti rekrytointistrategioiden kehittämiseen ja toteutukseen.
 • Ylläpidin ja kehitin asiakassuhteita varmistaen korkean asiakastyytyväisyyden.

Huono esimerkki:
Työkokemus:

Rekrytoija, ABC Rekrytointitoimisto, Helsinki

 • Vastuussa rekrytointiprosessien toteuttamisesta.
 • Laadin työpaikkailmoituksia ja tein haastatteluja.
 • Tein valintapäätöksiä yhdessä asiakkaiden kanssa.
 • Arvioin hakijoiden osaamista ja soveltuvuutta.
 • Osallistuin rekrytointistrategioiden kehittämiseen.
 • Hoidin asiakassuhteita.

Huonossa esimerkissä työkokemus on hyvin yleisluontoinen ja tarjoaa vain vähän konkreettisia yksityiskohtia. Siinä ei korosteta rekrytoijan erityistä panosta tai saavutuksia, eikä anneta lukijalle selkeää kuvaa siitä, miten rekrytoija on onnistunut tehtävissään. Hyvä esimerkki sen sijaan sisältää tarkempia tehtäväkuvauksia, vastuualueita ja konkreettisia tuloksia, mikä antaa rekrytoijalle paremman käsityksen hakijan ammattitaidosta ja kyvystä menestyä rekrytointitehtävissä.

Rekrytoija CV

Koulutus

Koulutusosio rekrytoijan ansioluettelossa tarjoaa tärkeän näkymän hakijan koulutustaustaan ja valmiuksiin. Tämä osio auttaa rekrytoijaa ymmärtämään hakijan koulutuspolkua, erityisasiantuntemusta ja pätevyyksiä. Alla on joitakin näkökohtia, joita pitää ottaa huomioon kirjoitettaessa koulutusosio rekrytoijan ansioluetteloon:

 • Korkeakoulututkinto: Mainitse korkeakoulututkintojen nimet ja koulutuslaitoksen nimi sekä valmistumisvuosi. Jos sinulla on useampia korkeakoulututkintoja, esitä ne aina aikajärjestyksessä.
 • Pätevyydet ja sertifikaatit: Jos sinulla on erityisiä pätevyyksiä tai sertifikaatteja, jotka liittyvät rekrytointiin tai henkilöstöhallintoon, mainitse ne tässä osiossa. Esimerkkejä voivat olla henkilöstöhallinnon sertifikaatit tai rekrytointikoulutukset.
 • Jatkokoulutus: Jos olet osallistunut jatkokoulutusohjelmiin, seminaareihin tai työpajoihin, jotka liittyvät rekrytointiin tai henkilöstöhallintoon, mainitse ne tässä osiossa. Tämä osoittaa jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja kiinnostusta alaa kohtaan.
 • Alan kurssit: Jos olet suorittanut kursseja, jotka liittyvät rekrytointiin, henkilöstöhallintoon tai psykologiaan, kannattaa mainita ne tässä osiossa. Tämä voi sisältää esimerkiksi henkilöstönvalinnan menetelmät, haastattelutekniikat tai rekrytointistrategiat.
 • Opinnäytetyö tai tutkimus: Jos olet tehnyt opinnäytetyön tai osallistunut tutkimushankkeisiin, jotka liittyvät rekrytointiin tai henkilöstöhallintoon, mainitse ne tässä osiossa. Tämä osoittaa syvempää perehtyneisyyttä alaan ja analyyttisiä taitoja.

Koulutusosion tarkoituksena on antaa rekrytoijalle selkeä käsitys hakijan koulutustaustasta ja pätevyyksistä. Sisällytä relevantit tiedot ja keskittyä erityisesti niihin koulutusohjelmiin, kursseihin tai pätevyyksiin, jotka tukevat rekrytointiosaamista.

Taidot

Taito-osa on olennainen osa rekrytoijan ansioluetteloa, koska se antaa kattavan kuvan hakijan kyvyistä ja osaamisesta. Tässä osiossa on aina tärkeää osoittaa monipuolisuutta ja korostaa niitä taitoja, jotka ovat erityisen relevantteja rekrytointialalla. Taito-osa voidaan jakaa kahteen osaan: koviin taitoihin ja pehmeisiin taitoihin.

Kovat taidot, myös tunnettuina teknisinä taitoina, ovat konkreettisia, mitattavia ja opittavissa olevia taitoja. Ne liittyvät yleensä tehtävien suorittamiseen ja erityisosaamiseen. Rekrytoijan ansioluettelossa kovat taidot voivat sisältää seuraavia:

 • Rekrytointiohjelmistojen käyttö: Osoita taitoja erilaisten rekrytointiohjelmistojen, kuten hakujärjestelmien tai henkilöstöhallinnon järjestelmien, käytössä. Tämä voi sisältää esimerkiksi hakijoiden seurantaa, tietokantojen hallintaa ja raportointia.
 • Henkilöstöhallinnon työkalut: Tässä voit mainita osaamisesi erilaisissa henkilöstöhallinnon työkaluissa, kuten palkanlaskentajärjestelmissä, työaikaseurantatyökaluissa tai osaamisenhallintajärjestelmissä.
 • Haastattelutekniikat: Osoita, että sinulla on hyvät haastattelutaidot ja osaat arvioida hakijoiden soveltuvuutta tehtäviin. Tämä voi sisältää käytännön kokemusta erilaisten haastattelutekniikoiden, kuten käyttäytymishaastatteluiden tai ryhmähaastatteluiden, käytöstä.
 • Tietokone- ja tekniset taidot: Mainitse osaamisesi erilaisissa tietokoneohjelmistoissa ja -sovelluksissa, kuten Microsoft Office -paketti, projektinhallintatyökalut tai graafiset suunnitteluohjelmat.

Pehmeät taidot, tunnettuina myös sosiaalisina tai henkilökohtaisina taitoina, ovat ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä, jotka liittyvät työympäristössä menestymiseen ja tehokkaaseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Rekrytoijan ansioluettelossa pehmeät taidot voivat sisältää seuraavia:

 • Viestintätaidot: Osoita vahvat viestintätaidot sekä kirjallisesti että suullisesti. Tämä voi sisältää kyvyn selkeään ja tehokkaaseen viestintään, neuvottelutaitoihin sekä kyvyn kuunnella ja ymmärtää toisten näkökulmia.
 • Tiimityötaidot: Korosta kykyä työskennellä tehokkaasti tiimissä ja osallistua yhteistyöhön. Tämä sisältää kyvyn jakaa tehtäviä, tukea muita tiimin jäseniä ja osallistua rakentavaan päätöksentekoon.
 • Ongelmanratkaisutaidot: Osoita kykyä tunnistaa ongelmia, analysoida tilanteita ja löytää tehokkaita ratkaisuja. Tämä voi sisältää kyvyn ajatella luovasti, ottaa käyttöön järjestelmällinen lähestymistapa ja käyttää päätöksentekotaitoja.
 • Johtamistaidot: Jos olet toiminut johtotehtävissä tai sinulla on kokemusta esimiestehtävistä, mainitse nämä taidot. Osoita kykyä motivoida ja johdattaa tiimiä, delegoida tehtäviä ja saavuttaa tavoitteita.

Rekrytoijan ansioluettelossa tärkeintä on esittää taidot selkeästi ja antaa konkreettisia esimerkkejä, jotka havainnollistavat kykyjäsi ja saavutuksiasi. Korosta niitä taitoja, jotka liittyvät erityisesti rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon, ja pyri tuomaan esiin, kuinka olet hyödyntänyt taitojasi aiemmissa työtehtävissäsi.

Hyvä esimerkki:
 • Kandidaatin tutkinto psykologiasta: Vahva ymmärrys ihmisten käyttäytymisestä ja psykologisista tekijöistä, jotka vaikuttavat rekrytointiprosessiin.
 • Haastattelutaidot: Laaja kokemus haastattelujen suorittamisesta eri tehtävissä. Kyky luoda luottamuksellinen ilmapiiri ja saada hakijat avautumaan. Taito tunnistaa sopivat kandidaatit organisaation tarpeisiin.
 • Arviointikyky: Kyky analysoida hakijoiden CV:t, motivaatiokirjeet ja työnäytteet kriittisesti. Taito erottaa merkittävät saavutukset ja osaamisen.
 • Viestintätaidot: Selkeä ja vaikuttava kirjallinen viestintä, joka välittää tärkeät tiedot rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Kyky antaa rakentavaa palautetta hakijoille.

Huono esimerkki:
 • Hyvät haastattelutaidot: Olen suorittanut useita haastatteluja ja saanut positiivista palautetta.
 • Arviointikyky: Olen arvioinut hakijoiden CV:t ja valinnut parhaiten sopivat henkilöt.
 • Viestintätaidot: Olen hyvä kirjoittaja ja pystyn viestimään selkeästi.
 • Rekrytointiosaaminen: Olen oppinut rekrytoinnista työkokemukseni kautta ja osaan soveltaa sitä käytännössä.

Huonossa esimerkissä taidot ovat esitetty hyvin yleisellä ja epämääräisellä tasolla ilman konkreettisia esimerkkejä tai näyttöä osaamisesta. On tärkeää antaa konkreettisia esimerkkejä aiemmista rekrytointitehtävistä tai projekteista, joissa olet hyödyntänyt kyseisiä taitoja ja saavuttanut positiivisia tuloksia.

Rekrytoija CV

Lisäosiot

Lisäosiot voivat tarjota lisätietoja ja nostaa esiin muita tärkeitä osa-alueita rekrytoijan ansioluettelossa. Ne voivat tuoda esiin erityistaitoja tai saavutuksia, jotka liittyvät rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon. Tässä muutamia yleisiä lisäosioita, jotka voivat olla hyödyllisiä rekrytoijan ansioluettelossa:

Kielitaito: Rekrytoijana on tärkeää kommunikoida sujuvasti eri kielillä, etenkin jos työskentelet kansainvälisessä ympäristössä tai hoidat monikielisiä tiimejä. Voit lisätä oman osion, jossa mainitset kielet, joita osaat sujuvasti tai jotka sinulla on hyvä taito. Voit myös mainita mahdolliset kielitaitotasot (esim. C1-taso eurooppalaisessa kielitaidon viitekehyksessä) ja tarvittaessa kuvailla, miten olet hyödyntänyt kielitaitoasi aikaisemmissa työtehtävissäsi.

Sertifikaatit ja lisäkoulutus: Rekrytointialalla on arvostettua olla pätevyyksiä ja erikoistunutta koulutusta. Jos olet suorittanut erityisiä sertifikaatteja tai osallistunut lisäkoulutuksiin, jotka liittyvät rekrytointiin, henkilöstöhallintoon tai psykologisiin arviointeihin, voit lisätä oman osion näille saavutuksille. Mainitse tarkemmin sertifikaatin tai koulutuksen nimi, myöntävä taho ja suorituspäivämäärä. Voit myös kuvata lyhyesti, miten nämä pätevyydet ovat auttaneet sinua työssäsi rekrytoijana.

Ammatilliset jäsenyydet: Jäsenyys alan ammattijärjestössä tai rekrytoijien verkostossa voi osoittaa sitoutumistasi alaan ja haluasi kehittyä ammatillisesti. Voit mainita tämän osion ansioluettelossasi ja kertoa, millaisia jäsenyyksiä sinulla on ja millaisia etuja ja oppimismahdollisuuksia ne ovat tarjonneet sinulle. Tämä osoittaa, että seuraat alasi kehitystä ja osallistut alan keskusteluihin ja tapahtumiin.

Julkaisut ja esitelmät: Jos olet kirjoittanut artikkeleita tai esitellyt rekrytointiin liittyviä aiheita konferensseissa tai seminaareissa, voit luoda oman osion, jossa esittelet näitä saavutuksia. Mainitse julkaisun tai esitelmän nimi, julkaisupaikka ja julkaisuvuosi. Voit myös mainita, jos olet osallistunut paneelikeskusteluihin tai webinaareihin, jotka liittyvät rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon. Tällainen osio osoittaa, että olet aktiivinen alan ammattilainen ja sinulla on syvällistä tietoa ja kokemusta rekrytoinnista.

Harrastukset ja vapaa-aika: Vaikka tämä osio ei ole välttämätön, se voi antaa rekrytoijalle käsityksen muista taidoista ja kiinnostuksen kohteista, jotka voivat olla hyödyllisiä työyhteisössä. Voit mainita lyhyesti muutamia harrastuksia, jotka liittyvät esimerkiksi tiimityöskentelyyn, johtamiseen tai luovuuteen. Esimerkiksi osallistuminen joukkueurheiluun osoittaa kykyä työskennellä yhdessä muiden kanssa ja johtaa tiimiä, kun taas luovat harrastukset voivat viestiä innovatiivisuudesta ja ongelmanratkaisutaidoista.

Lisäosiot eivät ole pakollisia, ja niiden käyttö riippuu omasta taustastasi ja siitä, mikä on siis relevanttia rekrytointitehtävän kannalta. Valitse lisäosiot huolellisesti ja varmista, että ne tukevat ja täydentävät pääosioita ansioluettelossa.

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä osa rekrytointiprosessia, sillä se tarjoaa sinulle mahdollisuuden tuoda esiin persoonallisuuttasi, motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi kyseiseen työpaikkaan. Se on myös tilaisuutesi herättää rekrytoijan kiinnostus ja se tekee sinusta erottuvan verrattuna muihin hakijoihin. Tässä on perusteellinen ja kattava osio saatekirjeestä, joka auttaa sinua luomaan vaikuttavan viestin:

 • Aloitus: Aloita saatekirjeesi ammattimaisella ja kohteliaalla tervehdyksellä, jossa mainitset rekrytoijan tai vastaanottajan nimen. Voit myös mainita, mistä olet saanut tietää avoimesta työpaikasta, kuten yrityksen verkkosivuilta tai suositukselta.

 • Esittely: Esittele itsesi lyhyesti ja kerro, mikä on siis taustasi ja mitä omaa osaamista tuot mukanasi. Mainitse nimesi, koulutustaustasi ja tärkeimmät työkokemuksesi, jotka ovat mahdollisimman relevantteja kyseiseen tehtävään. Tässä vaiheessa voit myös mainita, miten innostunut olet mahdollisuudesta työskennellä kyseisessä yrityksessä ja tiimissä.

 • Motivaatio ja soveltuvuus: Tässä osiossa voit kertoa, miksi olet kiinnostunut juuri tästä työpaikasta ja miten taitosi ja kokemuksesi sopivat kyseiseen rooliin. Kerro, mitä houkuttelevaa näet yrityksessä, sen kulttuurissa tai arvoissa. Korosta, miten aiemmat kokemuksesi ja saavutuksesi ovat valmistaneet sinut menestymään tässä tehtävässä. Ole konkreettinen ja tuo esiin esimerkkejä, joissa olet osoittanut tarvittavia taitoja ja saavuttanut tuloksia.

 • Tiedonhankinta: Osoita, että olet perehtynyt yritykseen ja sen toimintaan. Kannattaa kirjoittaa, mitä tiedät yrityksestä, sen tuotteista/palveluista, asiakkaista tai kilpailijoista. Voit myös mainita, miksi juuri tämä yritys on sinulle kiinnostava ja kuinka voit tuoda mahdollisimman paljon lisäarvoa sen tavoitteiden saavuttamiseen.

 • Tiimikyky ja yhteistyötaidot: Rekrytoijat arvostavat hakijoita, jotka pystyvät työskentelemään hyvin tiimissä ja kommunikoimaan tehokkaasti muiden kanssa. Kerro lyhyesti esimerkki, jossa olet osoittanut hyviä tiimityö- tai yhteistyötaitoja jossain aiemmassa työ- tai projektitilanteessa. Korosta myös kykyäsi sopeutua erilaisiin työympäristöihin ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

 • Lopetus: Päätä saatekirje kiittämällä rekrytoijaa huomiosta ja ilmaisemalla innostuksesi mahdollisuudesta osallistua haastatteluun. Voit myös mainita, että olet valmis tarjoamaan lisätietoja tai antamaan lisänäytteitä osaamisestasi, jos se on tarpeen.

Tärkeää on myös pitää saatekirje lyhyenä ja tiiviinä, tyypillisesti yhden sivun mittaisena. Muista myös tarkistaa hakemuksen kirjoitusvirheet ja varmistaa, että saatekirje on suunnattu oikealle vastaanottajalle. Käytä ammattimaista ja kohteliasta kieltä sekä säilytä positiivinen ja motivoitunut sävy läpi kirjeen.

Tärkeimmät asiat

Tässä on top 10 neuvoa, niksiä ja vinkkiä rekrytoijan ansioluettelon kirjoittamiseen:

 • Räätälöi ansioluettelo: Muokkaa ansioluetteloasi vastaamaan kunkin työpaikan vaatimuksia ja painottamaan relevanttia kokemusta, taitoja ja saavutuksia.

 • Selkeä ja ammattimainen ulkoasu: Käytä selkeää ja helposti luettavaa muotoilua, käytä otsikoita ja luettelomerkkejä korostamaan tärkeitä tietoja.

 • Keskity saavutuksiin: Kerro työkokemuksesi yhteydessä saavutuksista ja tuloksista, joita olet saavuttanut aikaisemmissa työtehtävissäsi. Mitä konkreettisempia ja mitattavampia tuloksia pystyt esittämään, sitä parempi.

 • Korosta olennaiset tiedot: Kiinnitä erityistä huomiota työkokemuksen ja koulutuksen osalta viimeisimpään ja relevantimpaan tietoon. Lyhennä tarvittaessa vanhempia työkokemuksia ja keskity enemmän nykyiseen osaamiseen.

 • Käytä avainsanoja: Käytä rekrytoijan kiinnostuksen herättämiseksi avainsanoja ja termejä, jotka liittyvät kyseiseen työtehtävään tai alaan.

 • Lisää koulutus ja sertifikaatit: Mainitse koulutuksesi ja mahdolliset sertifikaatit, jotka ovat relevantteja kyseiseen työpaikkaan. Tämä osoittaa jatkuvaa kehittymistä alalla.

 • Vältä tyhjänpäiväistä tietoa: Älä täytä ansioluetteloa merkityksettömällä tiedolla tai turhilla yksityiskohdilla. Pidä sisältö tiiviinä ja keskity olennaiseen.

 • Anna persoonallisuutesi näkyä: Älä pelkästään luettele taitoja ja työkokemusta, vaan anna myös persoonallisuutesi ja työskentelytyylisi tulla esiin. Kerro esimerkiksi miten olet soveltanut taitojasi tiimityössä tai miten olet ratkaissut haasteita työelämässä.

 • Osoita kiinnostus yritystä kohtaan: Anna rekrytoijalle merkitys siitä, miksi olet kiinnostunut kyseisestä yrityksestä. Tiedosta yrityksen arvot, tavoitteet ja kulttuuri ja korosta, miten sinun osaamisesi ja taustasi sopivat siihen.

 • Viimeistele huolellisesti: Tarkista ansioluettelo huolellisesti mahdollisten kirjoitusvirheiden varalta ja varmista, että kaikki tiedot ovat ajan tasalla. Pyydä myös luotettavaa henkilöä tarkistamaan ansioluettelosi ennen sen lähettämistä.
Rekrytoija CV

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on rekrytoijan CV:n tarkoitus?

Rekrytoijan CV:n tarkoituksena on antaa työnantajalle kokonaiskuva rekrytoijan ammattitaidosta, osaamisesta ja aiemmista kokemuksista. CV:n avulla rekrytoija pyrkii osoittamaan, että hänellä on tarvittavat taidot ja kyvyt tunnistaa ja houkutella päteviä ehdokkaita, suorittaa tehokkaita haastatteluja ja hallita rekrytointiprosesseja.

Mitä asioita tulisi sisällyttää rekrytoijan CV:hen?

Rekrytoijan CV:ssä kannattaa sisällyttää henkilötiedot, ammatillinen kokemus rekrytoijan tehtävistä, koulutustausta, taidot (kuten viestintä ja haastattelutaidot), rekrytointijärjestelmien tuntemus, saavutukset ja suositukset.

Miten korostan rekrytoinnin erityistaitojani CV:ssä?

Korosta CV:ssäsi rekrytoinnin erityistaitoja kuvaamalla esimerkkejä onnistuneista rekrytointiprojekteista, käyttämistäsi rekrytointistrategioista, arviointitaidoista ja talenttien hankinnasta. Mainitse myös vahvat viestintä- ja neuvottelutaitosi.

Kuinka tuon esille tulokset ja saavutukset CV:ssäni?

Esittele CV:ssäsi konkreettisia tuloksia ja saavutuksia, kuten onnistuneita palkkauksia, parannuksia rekrytointiprosesseissa tai tehokkuuden lisäämistä. Käytä numeroita tai prosentteja, kun mahdollista, ja kerro lyhyesti, miten saavutukset hyödyttivät organisaatiota tai asiakkaita.

Kuinka paljon rekrytoijan kokemus painaa CV:ssä?

Rekrytoijan kokemus on erittäin tärkeä rekrytoijan CV:ssä, sillä se osoittaa, että hakijalla on vankka ymmärrys rekrytointiprosesseista ja -strategioista. Korosta CV:ssäsi aikaisempia työtehtäviäsi rekrytoijana ja kuvaile tehtävien laajuutta sekä vastuualueitasi.

Miten mainitsen palkkatoiveen CV:ssä?

Palkkatoiveita ei yleensä mainita CV:ssä, vaan ne käsitellään yleensä työhakemuksessa tai palkkaneuvotteluissa. On suositeltavaa keskittyä CV:ssäsi ammattitaitoosi ja kokemukseesi, jotta saat työnantajan kiinnostumaan sinusta ennen kuin palkasta keskustellaan.

Kuinka käsitellä aukkoja CV:ssä rekrytoijan uralla?

Jos CV:ssäsi on aukkoja rekrytoijan uralla, pyri selittämään syyt niihin. Voit mainita, että keskityit henkilökohtaiseen kehitykseen, koulutukseen tai muihin projekteihin. Tärkeintä on tarjota selkeä selitys ja vakuuttaa työnantaja, että olet edelleen pätevä ja motivoitunut rekrytoijan rooliin.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni