Ravintolapäällikön CV - kirjoita tiesi suoraan ravintolan huipulle

Ravintolapäällikön rooli ravintola-alalla on monipuolinen ja vaativa tehtävä, jossa yhdistyy johtamistaito, asiakaspalveluosaaminen ja liiketoiminnan hallinta. Ravintolapäällikkö vastaa ravintolan päivittäisestä toiminnasta, tiimin johtamisesta, budjetoinnista, asiakkaiden viihtyvyydestä, laadunvalvonnasta ja monista muista tärkeistä tehtävistä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää luoda vakuuttava ja kattava ansioluettelo, joka erottaa sinut kilpailijoista ja herättää kiinnostuksen potentiaalisissa työnantajissa.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Ravintolapäällikön CV esimerkki

Nimi: Laura Mäkinen
Osoite: Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki
Puhelin: 040 123 4567
Sähköposti:laura.makinen@example.com  
Linkedin: linkedin.com/in/lauramakinen

Tiivistelmä:
Kokenut ravintola-alan ammattilainen, jolla on vahva johtamis- ja asiakaspalvelutausta. Olen työskennellyt useissa ravintolaympäristöissä ja hankkinut laajan kokemuksen ruoanvalmistuksesta, asiakaspalvelusta ja tiiminjohtamisesta. Olen tavoitteellinen ja organisoitunut, ja minulla on kyky innostaa tiimiäni saavuttamaan tavoitteet. Tavoitteeni on tarjota asiakkaille korkealaatuista ruokailukokemusta ja tehokasta ravintolanhallintaa.

Työkokemus:
Ravintolapäällikkö, Ravintola X, Helsinki

 •  Vastuussa ravintolan päivittäisestä toiminnasta, mukaan lukien henkilöstön johtaminen, budjetointi ja laskutus.
 •  Laadunvalvonnan varmistaminen ja asiakaspalautteiden käsittely.
 •  Menestyksekkäiden myyntikampanjoiden suunnittelu ja toteutus.
 •  Henkilöstön kouluttaminen ja kehittäminen.
 •  Tehokkaan varastonhallinnan ylläpito ja tilausten tekeminen.
 •  Vastuussa ruoanvalmistuksesta ja ruokalistojen suunnittelusta.

Ravintolapäällikkö, Ravintola Y, Tampere

 •  Valvonta ravintolan päivittäisistä toiminnoista, kuten henkilöstön ohjaamisesta ja asiakaspalvelusta.
 •  Budjetin ja talouden hallinta.
 •  Aikataulujen laadinta ja varastonhallinta.
 •  Vastuu hygieniasta ja turvallisuudesta.
 •  Menestyksekkäiden markkinointikampanjoiden toteuttaminen.

Koulutus:
Restonomi (AMK), Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

 •  Pääaine: Ravintolajohtaminen
 •  Sivuaineet: Markkinointi, Henkilöstöjohtaminen

Taidot:

 •  Vahva johtamis- ja tiiminhallintataidot
 •  Erinomainen asiakaspalveluosaaminen
 •  Kyky työskennellä paineen alla ja tehokkaasti ongelmanratkaisussa
 •  Loistava organisointikyky ja ajanhallinta
 •  Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 •  Ruoanvalmistustaidot ja ravintolatoimintojen tuntemus
 •  Myynti- ja markkinointiosaaminen
 •  Kielitaito: suomi (äidinkieli), englanti (sujuva), ruotsi (perustaso)

Harrastukset:

 •  Ruuanlaitto
 •  Matkustaminen
 •  Kirjallisuus

Tämä ravintolapäällikön CV-opas tarjoaa sinulle arvokkaita vinkkejä ja ohjeita, joiden avulla voit luoda vakuuttavan ansioluettelon, joka esittelee osaamisesi ja kokemuksesi ravintola-alalla. Opas kattaa kaikki tärkeät näkökohdat, jotka tulisi ottaa huomioon ansioluettelon kirjoittamisessa, olitpa sitten aloitteleva ravintolapäällikkö tai kokenut ammattilainen.

Tutustumme ensin ravintolapäällikön roolin keskeisiin piirteisiin ja vastuisiin, jotta ymmärrät paremmin, mitä työnantajat odottavat näkevänsä ansioluettelossasi. Tämän jälkeen tarkastelemme, millainen ansioluettelo olisi hyödyllinen ravintolapäällikön tehtäviin hakemisessa. Käymme läpi tärkeimmät osiot, kuten yhteystiedot, tiivistelmä, työkokemus, koulutus, taidot ja mahdolliset lisäosiot.

Opas tarjoaa myös käytännön vinkkejä ansioluettelon muotoilusta ja ulkoasusta, jotta voit luoda visuaalisesti houkuttelevan ja ammattimaisen CV:n. Lisäksi käsittelemme saatekirjeen merkitystä ja annamme vinkkejä sen kirjoittamiseen, mikä voi auttaa sinua erottumaan joukosta ja herättämään alan työnantajien mielenkiinnon.

Tavoitteenamme on antaa sinulle kaikki tarvittavat työkalut ja tiedot, jotta voit luoda vaikuttavan ansioluettelon, joka tuo esiin vahvuutesi, kokemuksesi ja saavutuksesi ravintolapäällikön tehtävissä. Olemme koonneet tähän oppaaseen kattavasti tietoa ja esimerkkejä, jotka auttavat sinua erottumaan joukosta ja saavuttamaan unelmiesi ravintolapäällikön työn.

Oletko valmis aloittamaan? Seuraavaksi tutustumme ravintolapäällikön rooliin tarkemmin ja selvitetään, mitä työnantajat odottavat nähdä ansioluettelossasi.

ravintolapäällikön cv

Mikä on ravintolapäällikön ansioluettelo

Ravintolapäällikkö on vastuussa ravintolan päivittäisestä toiminnasta ja sen menestyksekkäästä johtamisesta. Hänellä on kokonaisvaltainen vastuu ravintolan liiketoiminnasta, mukaan lukien taloushallinto, henkilöstön johtaminen, asiakaspalvelun laatu, ruoanvalmistus ja ruokalistojen suunnittelu sekä markkinointi ja myynti.

Ansioluettelo on asiakirja, joka sisältää yhteenvedon henkilön koulutuksesta, työkokemuksesta, taidoista ja saavutuksista. Se toimii tärkeänä työnhakudokumenttina ja antaa työnantajalle kattavan kuvan hakijan pätevyydestä ja sopivuudesta avoinna olevaan työtehtävään.

Ravintolapäällikön ansioluettelon tulee olla selkeä ja informatiivinen. Siinä tulisi korostaa ravintola-alan kokemusta ja vahvuuksia, kuten johtamistaitoja, asiakaspalveluosaamista, budjetointi- ja taloushallinnon taitoja sekä ruoanvalmistustaitoja. Ansioluettelo tulisi räätälöidä vastaamaan kunkin hakijan yksilöllistä osaamista ja uratavoitteita.

Tärkeää on sisällyttää ansioluetteloon relevantit tiedot, kuten aiempi työkokemus ravintola-alalta, erityiset saavutukset, kuten onnistuneet myyntikampanjat tai tulokselliset tiiminjohtamisprojektit, sekä koulutus ja kurssit, jotka tukevat ravintolapäällikön roolia.

Lisäksi ansioluettelon tulisi olla selkeästi jäsennelty, käyttäen otsikoita ja luettelomuotoa, jotta tiedot on helppo hahmottaa. Tärkeitä tietoja ovat muun muassa henkilötiedot, tiivistelmä hakijan vahvuuksista ja tavoitteista, työkokemus, koulutus, taidot ja mahdolliset lisäosiot, kuten harrastukset tai luottamustehtävät.

Kokonaisuudessaan ravintolapäällikön ansioluettelo tulisi olla ammattimainen, selkeästi muotoiltu ja helposti luettavissa. Se tulisi myös olla kohdennettu kyseiseen työtehtävään ja painottaa niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat olennaisia ravintolapäällikön roolissa menestymiselle. Ansioluettelo toimii tärkeänä ensivaikutelmana työnantajalle ja auttaa hakijaa erottumaan joukosta.

Entä jos ei ole vielä kokemusta

Kun kirjoitat ravintolapäällikön ansioluetteloa ilman kokemusta, on tärkeää keskittyä muihin vahvuuksiin ja ominaisuuksiin, jotka voivat tehdä sinusta sopivan henkilön ravintolapäällikön tehtäviin. Vaikka sinulla ei ole aiempaa työkokemusta alalta, voit silti tuoda esiin tärkeitä näkökohtia, jotka tekevät sinusta houkuttelevan ehdokkaan.

Yksi tapa lähestyä ansioluettelon kirjoittamista ilman kokemusta on keskittyä koulutukseen, kurssitukseen ja muuhun relevanttiin osaamiseen, joka voi tukea ravintolapäällikön tehtäviä. Voit korostaa ravintola-alan kursseja, koulutuksia tai sertifikaatteja, joita olet suorittanut. Näin osoitat sitoutumistasi ja intohimoasi alaa kohtaan.

Toinen tapa vakuuttaa työnantaja on tuoda esiin muita taitoja ja ominaisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä ravintolapäällikön roolissa. Esimerkiksi voit painottaa hyviä johtamis- ja organisaatiotaitoja, kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia paineen alla. Voit käyttää esimerkkejä aikaisemmista kokemuksista, kuten projekteista, tiimityöskentelystä tai vapaaehtoistyöstä, joissa olet kehittänyt näitä taitoja.

Lisäksi voit korostaa omaa oppimiskykyäsi, motivoituneisuuttasi ja valmiuttasi kehittyä ravintolapäällikön roolissa. Kerro miten olet aktiivisesti hankkinut tietoa ja taitoja alasta, vaikka sinulla ei olekaan vielä konkreettista työkokemusta. Kirjoita myös miten olet valmis ottamaan vastuuta, oppimaan uutta ja sopeutumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Harrastukset voivat olla arvokkaita osoituksia tiimityötaidoista, organisointitaidoista tai luovuudesta. Mainitse relevantit harrastukset, kuten esimerkiksi ruoanlaitto, somistaminen tai tapahtumien järjestäminen, sillä ne voivat osoittaa intohimoasi ravintola-alaa kohtaan ja kykyäsi sopeutua ravintolaympäristöön.

Kokemattomuus ei välttämättä ole este ravintolapäällikön tehtävissä, kun pystyt osoittamaan vahvuuksiasi, intohimoasi ja haluasi oppia ja kehittyä alalla.

Muotoilu ja ulkoasu

Ravintolapäällikön ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu auttavat luomaan positiivisen vaikutelman ja erottumaan joukosta. Seuraavassa on joitain vinkkejä ravintolapäällikön ansioluettelon muotoiluun ja ulkoasuun liittyen:

 • Aseta selkeä rakenne: Järjestä ansioluettelo selkeään ja loogiseen rakenteeseen. Käytä otsikoita ja alaotsikoita eri osioille, kuten henkilötiedot, tiivistelmä, työkokemus, koulutus ja taidot.

 • Käytä ammattimaisia fontteja: Valitse helposti luettavia ja ammattimaisia fontteja, kuten Arial, Calibri tai Times New Roman. Varmista, että fonttikoko on riittävän suuri (yleensä 10-12 pistettä) ja teksti on hyvin kontrastissa taustaväriin nähden.

 • Käytä selkeää ja harkittua ulkoasua: Käytä riittävästi valkoista tilaa ansioluettelon eri osioiden välillä, jotta teksti on helppolukuista. Käytä tasaisia marginaaleja ja linjoja luomaan siistiä ja tasapainoista ulkoasua.

 • Käytä värejä harkitusti: Voit käyttää värejä ansioluettelon korostamiseen ja visuaalisen kiinnostavuuden lisäämiseen. Valitse neutraaleja ja hillittyjä värejä, jotka sopivat ravintola-alan ammattimaiseen ilmeeseen.

 • Käytä luettelomuotoa taitojen ja saavutusten esittelyssä: Käytä luettelomuotoa korostaaksesi taitoja, saavutuksia ja vastuutehtäviä työkokemusosiossa. Tämä tekee ansioluettelosta helposti silmäiltävän ja antaa nopean yleiskuvan hakijan osaamisesta.

 • Käytä kappaleiden jakoa: Jakaa työkokemus- ja koulutusosiot selkeisiin kappaleisiin, jotta ne ovat helppolukuisia. Aloita jokainen kappale tiivistelmällä tehtävistä, vastuista ja saavutuksista.

 • Korosta saavutuksia ja mittareita: Painota työkokemusosiossa erityisiä saavutuksia ja tuloksia, kuten myynnin kasvattamista, kustannusten vähentämistä tai onnistuneita projekteja. Käytä konkreettisia mittareita, kuten prosenttilukuja tai euromääriä, jos mahdollista.

 • Sisällytä ammattimainen kuva: Lisää ammattimainen valokuva ansioluettelon yläosaan. Varmista, että kuva on selkeä, laadukas ja edustaa sinua ammattimaisessa ympäristössä.

 • Pidä ansioluettelo sopivan mittaisena: Pyri pitämään ansioluettelo yhden tai kahden sivun mittaisena. Keskity olennaiseen ja esitä tärkeimmät tiedot selkeästi ja tiiviisti.

 • Tarkista oikeinkirjoitus ja kielioppi: Tarkista ansioluettelo huolellisesti oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta. Pyydä tarvittaessa toista henkilöä tarkistamaan ansioluettelo vielä kerran, jotta mahdolliset virheet voidaan korjata.

Näiden vinkkien avulla voit luoda ammattimaisen ja visuaalisesti houkuttelevan ansioluettelon, joka herättää kiinnostuksen ravintolapäällikkötehtävään haettaessa. Muokkaa ansioluettelo vastaamaan kunkin työnantajan tarpeita ja korostamaan omaa ainutlaatuista osaamistasi ravintola-alalla.

ravintolapäällikön cv

Yhteystiedot

Yhteystieto-osio mahdollistaa työnantajia ja rekrytoijia ottamaan sinuun yhteyttä. Tässä on muutamia pohdintoja siitä, mitä yhteystieto-osiossa tulisi ottaa huomioon:

 • Nimi: Aloita yhteystieto-osio kirjoittamalla koko nimesi selkeästi. Käytä isoa alkukirjainta etu- ja sukunimessäsi.
 • Yhteystiedot: Tärkeimmät yhteystiedot, jotka tulisi sisällyttää ansioluetteloon, ovat puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Varmista, että nämä tiedot ovat ajan tasalla ja helposti löydettävissä.
 • Osoite: Osoitteen sisällyttäminen ansioluetteloon on valinnaista, mutta se voi olla hyödyllinen erityisesti, jos haet paikallisia työpaikkoja tai työskentelet tietyllä maantieteellisellä alueella. Kirjoita osoite selkeästi, mukaan lukien postinumero ja kaupunki.
 • Linkit: Jos sinulla on ammatillinen verkkosivusto, LinkedIn-profiili tai portfolio, voit sisällyttää linkit näihin resursseihin yhteystieto-osioon. Tämä antaa rekrytoijille mahdollisuuden tutustua lisätietoihin ja saada kattavampi kuva osaamisestasi.
 • Ajan tasalla pitäminen: Päivitä yhteystietoja tarvittaessa. Jos vaihdat puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta, varmista, että päivität nämä tiedot ansioluetteloon.

Yhteystieto-osion tarkoituksena on helpottaa rekrytoijien yhteydenottoa sinuun, joten varmista, että tiedot ovat selkeitä, ajan tasalla ja helposti löydettävissä.

Tiivistelmä vai tavoite

Tiivistelmä ja tavoite antavat työnantajalle nopean käsityksen sinusta ja tavoitteistasi. Tässä on pohdintoja siitä, miten nämä osiot kirjoitetaan ja kuinka ravintolapäällikön tulisi päättää, kumpaa käyttää:

Tiivistelmä: Tiivistelmä on lyhyt kappale, jossa esittelet itsesi ja keskeiset vahvuutesi ravintolapäällikkönä. Tiivistelmä auttaa työnantajaa saamaan nopean yleiskuvan sinusta ja kiinnostumaan lukemaan ansioluettelon tarkemmin. Kirjoittaessasi tiivistelmää, keskity seuraaviin seikkoihin:
 • Ammatillinen identiteetti: Kerro, että olet ravintolapäällikkö tai vahva ehdokas kyseiseen rooliin. Voit mainita myös ravintola-alan kokemuksesi ja pätevyytesi.
 • Tärkeimmät taidot: Korosta keskeisiä taitoja, joita sinulla on ravintolapäällikkönä. Esimerkiksi hyvät johtamis- ja organisaatiotaidot, kyky toimia tiimissä, asiakaspalveluosaaminen jne.
 • Saavutukset: Jos sinulla on merkittäviä saavutuksia ravintola-alalta, mainitse niistä lyhyesti. Esimerkiksi parannetut myyntiluvut, onnistuneet toiminnalliset parannukset tai menestyksekkäät uudelleenjärjestelyt.
Tavoite: Tavoite-osiossa voit kertoa, millaisia tavoitteita sinulla on ravintolapäällikönä ja mitä haluat saavuttaa tulevassa roolissasi. Tavoite auttaa työnantajaa ymmärtämään, miksi olet kiinnostunut kyseisestä tehtävästä ja mitä annettavaa sinulla olisi organisaatiolle. Seuraavat vinkit voivat auttaa tavoite-osion kirjoittamisessa:
 • Käytä tavoite-osioon muutamaa lyhyttä kappaletta. Pidä se ytimekkäänä ja keskity olennaiseen.
 • Korosta, mitä haluat saavuttaa tulevassa roolissasi ravintolapäällikkönä. Voit mainita esimerkiksi sitoutumisen laadukkaaseen asiakaspalveluun, tiimin kehittämisen, tuloksen parantamisen jne.
 • Kiinnitä huomiota siihen, miten tavoitteesi sopivat yhteen kyseisen työnantajan tarpeiden ja arvojen kanssa. Tee tavoitteestasi relevantti ja mukautettu kunkin työpaikan vaatimuksiin.

Jos sinulla on laaja kokemus ja vahvuudet, jotka haluat tuoda esiin lyhyesti, tiivistelmä voi olla hyvä vaihtoehto. Jos taas haluat erityisesti painottaa tulevia tavoitteitasi ja mitä haluat saavuttaa ravintolapäällikön roolissa, tavoite-osio voi olla sopiva valinta. Voit myös harkita molempien osioiden yhdistämistä ja kirjoittaa lyhyen, mutta vaikuttavan tiivistelmän ja täydentää sitä tarkemmin tavoite-osiossa. Päättäessäsi kumpaa käyttää, ajattele, mikä tuo esiin parhaiten ammatillisen identiteettisi ja miten voit tuoda esiin relevantit vahvuutesi ja tavoitteesi ravintolapäällikkönä.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
"Kokenut ravintolapäällikkö, jolla on vahva johtamistaito ja intohimo asiakaspalveluun. Olen menestyksekkäästi johdattanut useita ravintoloita kohti parempia tuloksia ja korkeaa asiakastyytyväisyyttä. Minulla on syvä ymmärrys toimialasta ja kyky motivoida tiimiä saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Pätevyyteni ja intohimoni ravintola-alaa kohtaan tekevät minusta ihanteellisen valinnan johtamaan menestyksekästä ravintolatoimintaa."

Huono esimerkki tiivistelmästä
"Olen ravintolapäällikkö, jolla on pitkä työkokemus ravintola-alalta. Olen johtanut useita ravintoloita ja saavuttanut hyviä tuloksia. Olen motivoitunut ja kova työntekijä."

Hyvä esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteenani on luoda ainutlaatuinen ja korkealaatuinen ravintolakokemus asiakkaille. Pyrin jatkuvasti parantamaan asiakaspalvelua, kehittämään innovatiivisia ruokalistoja ja luomaan inspiroivan työympäristön ravintolatiimille. Tavoitteeni on nostaa ravintolatoiminnan tasoa ja varmistaa pitkäaikainen menestys sekä asiakkaiden että yrityksen näkökulmasta."

Huono esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteenani on saada ravintolapäällikön työpaikka ja ansaita hyvä palkka. Haluan oppia uusia taitoja ja kehittyä ammatillisesti."

Hyvässä esimerkissä tiivistelmä tuo esiin olennaiset tiedot, kuten kokemuksen, taidot ja saavutukset. Se herättää kiinnostuksen lukijassa ja antaa selkeän kuvan ammatillisesta identiteetistäsi ravintolapäällikkönä. Hyvä tavoite-esimerkki keskittyy konkreettisiin tavoitteisiin, jotka tukevat asiakaspalvelun parantamista, luovuutta ruokalistoissa ja tiimin johtamista. Se osoittaa, että olet motivoitunut ja omistautunut tekemään positiivista vaikutusta ravintolatoiminnassa.

Huonossa esimerkissä tiivistelmä on epäspesifinen ja puutteellinen. Se ei anna tarpeeksi tietoa vahvuuksistasi tai erota muista hakijoista. Huono tavoite-esimerkki on epämääräinen ja keskittyy enemmän henkilökohtaisiin toiveisiin, kuten palkkaan, eikä osoita selkeästi, mitä haluat saavuttaa ravintolapäällikkönä.

ravintolapäällikön cv

Työkokemus

Työkokemus-osio ravintolapäällikön CV:ssä tarjoaa tilaisuuden pohdiskella aiempaa työkokemustasi ravintola-alalta ja osoittaa, miten se tukee pätevyyttäsi ravintolapäällikön rooliin. Tämä osio auttaa työnantajaa saamaan kattavan käsityksen ammatillisesta taustastasi ja saavutuksistasi.

Kun pohdit työkokemustasi ravintolapäällikön CV:ssä, voit miettiä seuraavia seikkoja:

 • Tehtävänkuvauksen syventäminen: Anna yksityiskohtaista tietoa aiemmissa ravintola-alan työtehtävissäsi. Mieti, mitä päivittäisiä tehtäviä hoidit ja millaisia vastuualueita sinulla oli ravintolapäällikkönä. Lisää myös erilaisia projekteja tai erityisosaamista, joita olet kehittänyt työurasi aikana.
 • Johtamistaidot ja tulokset: Painota johtamistaitojasi ja kerro, miten olet onnistunut motivoimaan ja ohjaamaan tiimiäsi kohti yhteisiä tavoitteita. Pohdi myös, miten olet tuottanut positiivisia tuloksia ravintolatoiminnassa esimerkiksi myynnin kasvattamisen, kustannustehokkuuden parantamisen tai laadun parantamisen kautta.
 • Haasteiden kohtaaminen: Ravintolapäällikön rooliin liittyy usein haasteita, kuten kiireisiä aikoja, asiakaspalvelutilanteita ja henkilöstön hallintaa. Sano miten olet selviytynyt näistä haasteista ja millaisia strategioita olet käyttänyt niiden ratkaisemiseksi. Mieti myös, miten olet oppinut ja kehittynyt haasteiden kautta.
 • Yhteistyö- ja viestintätaidot: Ravintolapäällikkönä sinun tulee olla hyvä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, kuten henkilöstön, asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Kirjoita, miten olet luonut hyviä vuorovaikutussuhteita ja viestinyt tehokkaasti erilaisten ihmisten kanssa.
 • Jatkuva kehittyminen: Korosta myös kykyäsi oppia ja kehittyä. Mieti, miten olet hyödyntänyt koulutuksia, seminaareja tai muita mahdollisuuksia kehittää osaamistasi ravintola-alalla. Kerro myös, miten olet sopeutunut erilaisiin työympäristöihin ja kasvattanut osaamistasi eri ravintoloissa.
Hyvä esimerkki
Ravintolapäällikkö, XYZ-ravintola, Helsinki 2018 - 2021
 • Vastuussa ravintolan päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta, kuten henkilöstön rekrytoinnista, kouluttamisesta ja aikataulutuksesta.
 • Kasvatin myyntiä 20 % kehittämällä ja toteuttamalla tehokkaita markkinointistrategioita, kuten kanta-asiakasohjelman lanseeraaminen ja paikallisen yhteisön tapahtumien järjestäminen.
 • Paransin ravintolan laatutasoa ja asiakastyytyväisyyttä toteuttamalla tehokkaan laadunvalvontajärjestelmän ja kouluttamalla henkilöstöä palvelun parantamiseksi.
 • Tehostin toiminnan kannattavuutta optimoimalla kustannuksia, neuvottelemalla edullisemmat toimittajasopimukset ja tarkkailemalla varastonhallintaa.
 • Johtamalla tiimiäni motivoivasti ja inspiroivasti sain parannettua henkilöstön sitoutumista ja saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Huono esimerkki
Ravintolapäällikkö, ABC-ravintola, Helsinki 2015 - 2017
 • Vastuussa ravintolan päivittäisestä toiminnasta ja asiakaspalvelusta.
 • Johti tiimiä ja vastasi henkilöstön kouluttamisesta.
 • Osallistui tilausten vastaanottoon ja varastonhallintaan.
 • Hoiti kassatoimintoja ja vastasi laskutuksesta.

Huonossa esimerkissä työkokemus on esitetty hyvin yleisellä ja suppealla tavalla. Siinä ei anneta konkreettisia esimerkkejä saavutuksista, vastuista tai projekteista. Myös kuvaus on melko yleisluontoinen eikä kerro tarpeeksi siitä, miten työkokemus tukisi ravintolapäällikön roolia. Hyvä esimerkki sen sijaan sisältää tarkempia tietoja vastuista, saavutuksista ja aikaansaannoksista, mikä antaa työnantajalle paremman käsityksen osaamisestasi ja ammattitaidostasi.

Koulutus

Ravintolapäällikön koulutus voi vaihdella yksilöiden välillä ja se voi sisältää erilaisia akateemisia, ammatillisia ja koulutusohjelmiin liittyviä saavutuksia. Tässä on joitakin näkökohtia, joita kannattaa harkita kirjoittaessaan koulutusosio ravintolapäällikön ansioluetteloon:

 • Koulutusaste: Mainitse korkein saavutettu koulutusaste, kuten korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Voit myös mainita erityisalat tai painotukset, jotka liittyvät ravintola- tai hotellialaan.
 • Koulutuslaitos: Mainitse oppilaitos, jossa olet suorittanut tutkinnon tai suorittanut koulutusohjelman. Tähän sisältyy yliopistot, ammattikorkeakoulut, oppisopimuskoulutus tai muut vastaavat oppilaitokset.
 • Tutkinto tai ohjelma: Kerro tarkemmin suoritetusta tutkinnosta tai koulutusohjelmasta. Mainitse tutkinnon nimi, esimerkiksi ravintola- ja hotellialan johtamisen tutkinto, liiketalouden tutkinto tai vastaava. Voit myös mainita sivuaineet tai erityisalat, kuten palveluliiketoiminnan hallinta tai markkinointi.
 • Kurssit ja sertifikaatit: Jos olet suorittanut ravintola-alan kurssit, sertifikaatit tai jatkokoulutusohjelmat, mainitse ne erikseen. Esimerkkejä voivat olla hygieniapassikoulutus, sommelier-sertifikaatti, johtamiskoulutus tai muut vastaavat.
 • Harjoittelut ja työkokemus: Jos olet suorittanut harjoittelujaksoja tai työskennellyt ravintola-alalla koulutuksesi aikana, mainitse nämä kokemukset erikseen. Korosta saavutuksia ja vastuullisia tehtäviä, joita olet hoitanut harjoittelun tai työn aikana.
 • Jatkokoulutus: Jos olet osallistunut jatkokoulutusohjelmiin tai seminaareihin, jotka liittyvät ravintola-alan johtamiseen, esimerkiksi markkinointiin, henkilöstöhallintoon tai taloushallintoon, mainitse nämä koulutuskokemukset.

Tärkeää on esittää koulutusosio selkeästi ja tiiviisti. Mainitse merkittävät saavutukset ja painota niitä, jotka ovat erityisen relevantteja ravintolapäällikön roolissa. Koulutuksen osio auttaa työnantajaa saamaan käsityksen osaamisestasi ja sitoutumisestasi ravintola- ja hotellialaan.

Hyvä esimerkki
Koulutus:
 • Restonomi (AMK), Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, 2018-2022
  • Pääaine: Ravintola- ja hotellialan johtaminen
  • Sivuaine: Markkinointi ja tapahtumatuotanto

Huono esimerkki
Koulutus:
 • Ammattikorkeakoulu

Hyvässä esimerkissä koulutusosiossa annetaan selkeästi tietoa koulutuksen nimestä, oppilaitoksesta ja opiskeluaikavälistä. Lisäksi mainitaan pääaine ja sivuaine, jolloin työnantaja saa käsityksen opiskelijan erikoistumisalueista. Huonossa esimerkissä sen sijaan koulutuksesta ei kerrota riittävästi yksityiskohtia, mikä jättää epäselväksi, millainen koulutus henkilöllä on ja mistä oppilaitoksesta se on suoritettu.

ravintolapäällikön cv

Taidot

Taidot antavat työnantajalle käsityksen siitä, millaisia kykyjä ja osaamista hakijalla on. Taidot voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: koviin taitoihin (hard skills) ja pehmeisiin taitoihin (soft skills).

Kovat taidot ovat konkreettisia ja mitattavissa olevia taitoja, jotka perustuvat erityiseen osaamiseen, koulutukseen tai työkokemukseen. Näitä voivat olla esimerkiksi tekniset taidot, kielitaito, ohjelmointitaidot, käytännön työkalujen ja ohjelmistojen hallinta sekä erityisosaaminen tietyillä aloilla. Kovia taitoja voidaan usein todentaa esimerkiksi tutkintotodistuksilla, sertifikaateilla tai työportfoliossa.

Pehmeät taidot puolestaan liittyvät enemmän henkilön luonteenpiirteisiin, sosiaalisiin taitoihin ja kykyyn toimia tiimissä sekä kommunikoida tehokkaasti. Näitä taitoja ovat esimerkiksi ongelmanratkaisu, johtajuus, tiimityötaidot, kommunikaatiotaidot, aikataulujen hallinta, joustavuus, empatia ja kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Pehmeät taidot ovat usein vaikeammin mitattavissa ja todistettavissa kuin kovat taidot, mutta ne ovat silti erittäin tärkeitä työympäristössä menestymisessä.

Ansioluettelossa taitoja kannattaa esitellä selkeästi ja ytimekkäästi. Kovien taitojen osalta voi listata erityisosaamista, teknisiä taitoja ja kielitaitoa. Pehmeiden taitojen kohdalla voi tuoda esiin erilaisia luonteenpiirteitä ja avainominaisuuksia, jotka liittyvät työssä menestymiseen. On myös hyvä tuoda esille konkreettisia esimerkkejä, kuinka on hyödyntänyt taitojaan aikaisemmissa työtehtävissä tai projekteissa.

Taitojen esittämisen tulisi olla rehellistä ja tasapainoista. Kannattaa keskittyä niihin taitoihin, jotka ovat erityisen olennaisia kyseisessä tehtävässä ja työnantajan tarpeisiin. Pelkkä lista taidoista ei riitä, vaan niiden merkitystä ja hyödyntämistä työtehtävissä kannattaa avata lyhyesti, jotta työnantaja saa paremman käsityksen hakijan osaamisesta.

Kovia ja pehmeitä taitoja, joita voit lisätä ansioluetteloosi:

Kovat taidot (hard skills):

 • Ravintola- ja hotellialan tuntemus
 • Ruoka- ja juomatuotteiden tuntemus
 • Ravintolan taloushallinto ja budjetointi
 • Henkilöstöjohtaminen ja rekrytointi
 • Aikataulujen hallinta ja resurssien suunnittelu
 • Ravintolan toiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen
 • Ruoka- ja juomalistojen suunnittelu ja hinnoittelu
 • Laatu- ja hygieniastandardit sekä säädösten noudattaminen
 • Asiakaspalvelu ja konfliktien hallinta
 • Raportointi ja analysointi

Pehmeät taidot (soft skills):

 • Johtajuus- ja esimiestaito
 • Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot
 • Tiimityö- ja yhteistyökyky
 • Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky muuttuviin tilanteisiin
 • Organisointi- ja priorisointitaidot
 • Motivointi ja innostaminen
 • Konfliktien ratkaisu ja neuvottelutaidot
 • Asiakaspalveluhenkisyys ja empatiakyky
 • Stressinhallinta ja paineensietokyky

Huomaa, että tämä lista on vain esimerkki taidoista, joita ravintolapäällikön ansioluettelossa voisi mainita. On tärkeää valita taidot, jotka vastaavat kyseisen työnantajan tarpeita ja työtehtävien vaatimuksia. Lisäksi on suositeltavaa tuoda esille taitojen käytännön hyödyntämistä aikaisemmissa työtehtävissä tai projekteissa, jotta työnantaja saa paremman käsityksen hakijan osaamisesta ja soveltuvuudesta tehtävään.

Lisäosiot

Lisäosiot voivat tarjota lisätietoa ja tuoda esiin tiettyjä näkökulmia, jotka eivät välttämättä sovi suoraan muihin osioihin. Ravintolapäällikön ansioluettelossa voi harkita seuraavia lisäosioita:

Kielitaito: Jos sinulla on vahva kielitaito ja se on relevantti työtehtävien kannalta, voit mainita kielet ja niiden taitotason. Esimerkiksi "Sujuva suomen kielen taito, hyvä englannin ja ruotsin kielen taito".


Koulutus- ja kurssitodistukset: Voit listata tärkeimmät koulutukset ja kurssit, jotka liittyvät ravintola- ja johtamisalan osaamiseen. Esimerkiksi hygieniapassi, alkoholitutkinto tai johtamiskoulutus.


Projektit ja saavutukset: Jos olet ollut mukana merkittävissä projekteissa tai saavuttanut tunnustusta työssäsi, voit luoda oman osion, jossa kerrot niistä lyhyesti. Esimerkiksi "Johti menestyksekkäästi uuden ravintolan avaamista" tai "Vastaanotti Vuoden Ravintolapäällikkö -palkinnon vuonna 20XX".


Julkaisut ja esitykset: Jos olet kirjoittanut artikkeleita, osallistunut alan konferensseihin tai pitänyt asiantuntijapuheenvuoroja, voit mainita niistä. Tämä osoittaa aktiivista osallistumista ja syvempää perehtyneisyyttä alaan.


Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit: Vaikka harrastuksilla ei ole suoraa yhteyttä työtehtäviin, ne voivat antaa työnantajalle käsityksen persoonallisuudestasi ja tasapainoisesta elämäntavasta. Esimerkiksi "Vapaa-ajalla harrastan kokkaamista ja ruokakulttuurin tutkimista."

Huomaa, että lisäosiot eivät ole välttämättömiä, ja niiden käyttö riippuu työnantajan ja työtehtävien vaatimuksista. On tärkeää valita ne lisäosiot, jotka tukevat vahvuuksiasi ja tarjoavat lisäarvoa työnhakutilanteessa.

ravintolapäällikön cv

Tärkeimmät asiat

 • Räätälöi ansioluettelosi: Kohdista ansioluettelo vastaamaan kyseisen ravintolan ja tehtävän vaatimuksia. Korosta niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat erityisen relevantteja juuri kyseiseen rooliin.
 • Ammattimainen muotoilu: Käytä selkeää ja ammattimaista muotoilua ansioluettelossasi. Valitse selkeä fontti ja varmista, että rakenne on helposti luettavissa.
 • Korosta saavutuksia: Painota ansioluettelossa saavutuksia, joita olet tehnyt aikaisemmissa ravintola-alan tehtävissäsi. Kerro konkreettisia tuloksia, joita olet saavuttanut esimerkiksi liikevaihdon kasvattamisessa tai asiakastyytyväisyyden parantamisessa.
 • Käytä toimintaverbejä: Käytä vahvoja ja kuvaavia toimintaverbejä kuvaamaan tehtäviäsi ja saavutuksiasi. Esimerkiksi "johti tehokasta tiimiä", "kehitti uusia menuvaihtoehtoja" tai "paransi työntekijöiden koulutusohjelmaa".
 • Kiinnitä huomiota kieliasuun: Tarkista ansioluettelosi huolellisesti kielioppi- ja oikeinkirjoitusvirheiden varalta. Pyri käyttämään selkeää ja tiivistä kieltä.
 • Esittele johtamistaitoja: Ravintolapäällikön tehtävässä johtamistaidot ovat tärkeitä. Korosta ansioluettelossasi esimerkkejä siitä, miten olet johtanut ja innostanut tiimiäsi aikaisemmissa rooleissasi.
 • Korosta asiakaspalvelutaitoja: Ravintolapäällikön roolissa asiakaspalvelutaidot ovat olennaisia. Kerro ansioluettelossa, miten olet luonut positiivisia asiakaskokemuksia ja käsitellyt haastavia tilanteita.
 • Osoita organisaatiotaitoja: Ravintolapäällikkö tarvitsee hyviä organisaatiotaitoja. Kerro ansioluettelossasi, miten olet suunnitellut ja hallinnoinut resursseja, aikatauluja ja budjetteja.
 • Mainitse koulutus ja sertifikaatit: Jos sinulla on ravintola-alan koulutusta tai alan sertifikaatteja, mainitse ne ansioluettelossa. Ne voivat vahvistaa pätevyyttäsi ravintolapäällikön tehtävään.
 • Tarkista ja päivitä säännöllisesti: Lisää uusia saavutuksia ja kokemuksia tarvittaessa, jotta ansioluettelo pysyy ajan tasalla.

Jokainen ansioluettelo on yksilöllinen, ja sinun kannattaa valita vinkit, jotka sopivat parhaiten omiin vahvuuksiisi ja taustaan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka selittää aukot työkokemuksessa ravintolapäällikön ansioluettelossa?

Jos sinulla on aukkoja työkokemuksessa, voit selittää niitä lyhyesti ja rehellisesti. Esimerkiksi, voit mainita, että olet käyttänyt aikaa täydentävään koulutukseen, vapaaehtoistyöhön tai itsenäiseen opiskeluun.

Pitääkö minun mainita kaikki aiemmat työpaikkani ravintolapäällikön ansioluettelossa ?

Et välttämättä tarvitse mainita kaikkia aiempia työpaikkojasi, etenkään jos ne eivät ole ravintola-alalta tai eivät liity suoraan ravintolapäällikön tehtäviin. Valitse ne työpaikat, jotka parhaiten korostavat ravintola-alan osaamistasi ja kokemustasi.

Pitääkö minun liittää referenssejä ansioluetteloon?

Yleensä ansioluetteloon ei liitetä referenssejä. Sen sijaan, voit mainita, että referenssit ovat saatavilla pyydettäessä. Tällöin voit tarvittaessa toimittaa referenssit erikseen, jos työnantaja niitä pyytää.

Onko hyvä idea käyttää luovaa muotoilua tai grafiikkaa ravintolapäällikön ansioluettelossa?

Vaikka luova muotoilu voi erottaa sinut joukosta, on tärkeää harkita alalla vallitsevia käytäntöjä. Usein ravintola-alan ansioluettelot ovat ammattimaisia ja selkeitä, joten liiallinen grafiikka tai liian monimutkainen muotoilu voi olla häiriötekijä. Tärkeintä on varmistaa, että ansioluettelosi on helppolukuinen ja sisältää olennaiset tiedot.

Kuinka tärkeää on oikeinkirjoitus ja kielioppi ansioluettelossa?

Oikeinkirjoitus ja kielioppi ovat erittäin tärkeitä ansioluettelon laadun kannalta. Tarkista ansioluettelosi huolellisesti, jotta vältyt virheiltä. Voit myös pyytää toista henkilöä tarkistamaan sen puolestasi ja antamaan palautetta.

Onko hyvä idea lisätä harrastuksia ansioluetteloon?

Riippuu tilanteesta. Jos harrastuksesi ovat olennaisia ravintola-alan tehtäviin, voit mainita niistä lyhyesti. Esimerkiksi, jos olet intohimoinen ruoanlaittaja tai viiniasiantuntija, se voi olla positiivinen lisä ansioluettelossasi. Muussa tapauksessa voit jättää harrastukset mainitsematta.

Kuinka voi erottua joukosta ravintolapäällikön ansioluettelon avulla?

Käytä ansioluettelossasi vahvuuksiesi ja saavutustesi korostamiseen. Painota ainutlaatuisia taitoja, joita sinulla on, kuten menestyksekkäitä projekteja, asiakaspalvelumenestystarinoita tai erityistä asiantuntemusta tietyllä ravintola-alan osa-alueella. Käytä myös vakuuttavia ja vaikuttavia sanoja kuvaamaan tehtäviäsi ja saavutuksiasi.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni