Psykologin CV - opas mieltä järisyttävän ansioluettelon kijoittamiseen

On monia tapoja käyttää psykologin koulutusta, kokemusta ja taitoja työmarkkinoilla. Olit sitten vastavalmistunut psykologi tai kokenut alan ammattilainen, sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten elämään monilla tavoilla.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Psykologin CV esimerkki

Maria Mustonen
Esimerkkikatu 12 A 4, 00100 Helsinki
040 123 4567
maria.mustonen@email.com    
Linkedin.com/in/maria.mustonen


Tavoite:

Olen sitoutunut auttamaan asiakkaita saavuttamaan paremman mielenterveyden ja hyvinvoinnin. Etsin psykologin työpaikkaa, jossa voin hyödyntää vahvaa kokemustani ja osaamistani.

Tiivistelmä:

Olen suorittanut psykologian maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa ja minulla on yli 5 vuoden kokemus psykologin työstä. Työskentelen tällä hetkellä yksityisessä terapiapalveluyrityksessä, jossa hoidan erilaisia mielenterveyden häiriöitä kuten ahdistusta, masennusta, traumaattisia tapahtumia ja vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ongelmia. Olen perehtynyt erityisesti kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan ja käytän sitä työssäni.

Työkokemus:

Helsingin psykiatrinen sairaala, Psykologi, Helsinki (2019 - nykyinen)

 •  Hoidan potilaita, joilla on erilaisia mielenterveyden häiriöitä ja teen yhteistyötä moniammatillisen tiimin kanssa.
 •  Vastaan suuresta potilasryhmästä ja olen kehittänyt tehokkaita hoitosuunnitelmia ja terapiamenetelmiä.
 •  Osallistun säännöllisesti koulutuksiin ja seminaareihin pysyäkseni ajan tasalla uusimmista hoitomenetelmistä.


Yksityinen terapiapalveluyritys, Psykologi, Helsinki (2016 - 2019)

 •  Tarjosin psykoterapiaa erilaisista mielenterveyden häiriöistä kärsiville asiakkaille.
 •  Käytin kognitiivis-behavioraalista terapiaa ja muita hoitomenetelmiä.
 •  Hoidin laajan potilasryhmän ja sain erinomaisia palautteita asiakkailta.


Koulutus:

Psykologian maisteri, laillistettu psykologi, Jyväskylän yliopisto (2016)

 •  Opetus- ja koulutusohjelma psykologian alalla
 •  Erikoistumisalueena kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia
 •  Opinnäytetyö: "Kognitiivisen käyttäytymisterapian vaikutus ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa"


Taidot:

 •  Neuropsykologinen arviointi ja diagnoosi
 •  Käyttäytymisen interventiot ja hoitosuunnitelmat
 •  Psykoterapeuttinen lähestymistapa, mukaan lukien kognitiivinen käyttäytymisterapia ja dialektinen käyttäytymisterapia
 •  Ryhmätyötaidot, kuten ryhmämuotoilu ja ryhmäjohtajuus
 •  Psykologinen tutkimusmenetelmien käyttö, mukaan lukien tilastollinen analyysi
 •  Kliininen kirjaaminen ja raportointi
 •  Potilaiden ohjaus- ja neuvontataidot
 •  Monikulttuurinen osaaminen ja kulttuurienvälinen viestintä
 •  Vahva yhteistyö- ja verkostoitumistaito
 •  Toimistonhallinnan taidot, kuten ajanhallinta, budjetointi ja raportointi


Pätevyydet:

 •  EuroPsy-pätevyys, Euroopan psykologijärjestö joulukuu 2017


Lisenssit ja sertifikaatit:

 •  Suomen psykologiliiton lisenssi maaliskuu 2018
 •  Kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) sertifikaatti, Suomen kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys huhtikuu 2015
 •  Helsingin yliopiston syömishäiriöiden hoito -sertifikaatti joulukuu 2012

Mutta ensimmäinen askel on löytää unelmiesi työpaikka. Ja paras tapa päästä siihen kiinni, on laatimalla hyvin suunniteltu ja kirjoitettu ansioluettelo.

Tänä päivänä psykologin ammatti on yksi halutuimmista ammateista monissa eri yhteiskunnan sektoreissa, kuten terveydenhuollossa, sosiaalityössä, yritysmaailmassa, koulutussektorilla ja urheilussa. Psykologin tehtävät voivat vaihdella huomattavasti alueesta riippuen, mutta yhteistä kaikille psykologeille on vahva koulutus ja kokemus psykologian alalta. Siksi psykologin ansioluettelon kirjoittaminen voi olla haastava tehtävä.

Kun psykologi haluaa hakea uusia työpaikkoja, ansioluettelo on yksi tärkeimmistä työkaluista, jolla hän voi erottua muista hakijoista ja herättää työnantajan kiinnostuksen. Psykologin ansioluettelo ei ole pelkästään luettelo koulutuksesta ja työkokemuksesta, vaan se on myös psykologin persoonallisuuden ja ammattitaidon esittely asiakirjassa. Tässä oppaassa käymme läpi tärkeitä kohtia, jotka jokaisen psykologin tulee huomioida kirjoittaessaan ansioluetteloaan.

Tämä psykologin ansioluettelo-opas on suunniteltu auttamaan sinua erottumaan muista hakijoista ja saamaan kutsuja haastatteluihin. Kerromme mitä sinun tulisi sisällyttää ja miten muotoilla ansioluettelo ammattimaisesti. Lisäksi käsittelemme yleisiä kysymyksiä psykologin ansioluettelosta ja vastaamme niihin.

psykologi cv

Millainen on psykologin ansioluettelo?

Hyvä psykologin ansioluettelo sisältää selkeän ja ammattimaisen ulkoasun sekä tarkasti ja ytimekkäästi kirjoitetun sisällön. Ansioluettelo tulee rakentaa niin, että se tukee psykologin tavoitteita ja vahvuuksia.

Ansioluettelo voidaan jakaa useaan eri osioon, jotka auttavat työnantajaa hahmottamaan psykologin kokonaisuutta ja soveltuvuutta tehtävään. Yleisimpiä osioita ovat koulutus, työkokemus, taidot ja lisäksi voidaan lisätä muita relevantteja osioita, kuten kielitaito tai julkaisut.

Koulutus-osiossa psykologi kertoo koulutuksestaan, opintosuunnasta, tutkintotyöstä ja muista relevanttien opintojen yksityiskohdista. Työkokemus-osiossa kerrotaan työhistoriasta, tehtävistä, vastuista ja saavutuksista. Taito-osio sisältää psykologin ammattitaitoon liittyvät tiedot ja taidot, kuten erilaiset psykologiset testit ja menetelmät. Lisäksi taito-osioon voidaan kirjoittaa muita taitoja, kuten tietokoneohjelmistojen hallinta.

Ansioluettelon tulee olla aina räätälöity juuri kyseiseen tehtävään ja työnantajaan sopivaksi. Ansioluetteloon tulee valita ainoastaan olennaiset tiedot ja karsia ylimääräinen pois. Psykologi voi myös käyttää ansioluettelossa avainsanoja, jotka kuvaavat hänen osaamistaan ja vahvuuksiaan.

Hyvä psykologin ansioluettelo herättää positiivisia tunteita ja kiinnostusta työnantajassa ja antaa psykologille mahdollisuuden erottua kilpailijoistaan.

Ansioluettelo ilman kokemusta

Jos sinulla ei ole kokemusta psykologin työstä, on silti mahdollista kirjoittaa vakuuttava ansioluettelo. Seuraavat vinkit auttavat sinua aloittamaan:

 • Aloita koulutuksestasi: Psykologin koulutus on yksi tärkeimmistä asioista, jotka rekrytoijat etsivät ansioluettelossasi. Kirjoita yksityiskohtaisesti koulutuksestasi, kuten opiskelupaikoista, tutkinnon nimestä, suoritusajankohdasta ja mainitse erityisesti kandidaatin ja maisterin tutkinnoista.

 • Painota käytännön kokemusta: Jos sinulla ei ole paljon käytännön kokemusta, voit korostaa käytännön harjoitteluja tai vapaaehtoistyötä, jotka liittyvät psykologiaan. Käytännön kokemus osoittaa rekrytoijalle, että olet motivoitunut ja olet valmis tekemään töitä.

 • Korosta taitojasi: Psykologina tarvitset tiettyjä taitoja, kuten empatiaa, kommunikaatiotaitoja ja kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Kirjoita yksityiskohtaisesti taidoistasi, jotka voivat auttaa sinua menestymään psykologin roolissa.

 • Tuo esiin kielitaitoasi: Jos puhut useampaa kuin yhtä kieltä, se voi olla merkittävä etu, erityisesti, jos haluat työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Muista mainita kaikki kielet, joita puhut ja kuinka hyvin puhut niitä.

 • Viimeistele ansioluettelo ammattimaisella ulkoasulla: Ansioluettelo on sinun markkinointityökalusi, joten varmista, että se näyttää ammattimaiselta. Käytä selkeää ja helppolukuista fonttia, erottele otsikot ja alaotsikot, ja käytä rakenne-elementtejä, kuten viivoja ja pisteitä, jotta ansioluettelo näyttää siistiltä ja helppolukuiselta.
psykologi cv

Muotoilu ja ulkoasu

Ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu ovat tärkeitä osia, jotka voivat vaikuttaa suuresti siihen, miten työnantaja vastaanottaa hakemuksen. Hyvin suunniteltu ja ammattimaisen näköinen ansioluettelo voi erottaa sinut muista hakijoista.

Muotoilun ja ulkoasun kannalta on tärkeää pitää ansioluettelo selkeänä, jotta tärkeät tiedot erottuvat helposti. Käytä ammattimaista fonttia ja käytä otsikoita ja alaotsikoita erottamaan eri osat toisistaan. Varo kuitenkin käyttämästä liikaa erilaisia fontteja, koska se voi tehdä ansioluettelostasi epäammattimaisen ja vaikealukuisen.

Värien käyttö ansioluettelossa on yleensä hyvä välttää, mutta voit käyttää värejä tiettyjen osien erottamiseen, kuten otsikon ja alaotsikoiden korostamiseen.

Ulkoasun lisäksi huolehdi siitä, että ansioluettelosi on riittävän pitkä, mutta ei liian pitkä. Kaksi sivua on yleensä hyvä tavoite, mutta jos sinulla ei ole paljon työkokemusta, yhden sivun ansioluettelo voi olla sopivampi.

Lisäksi varmista, että ansioluettelosi on helppo lukea ja että siinä on oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheetön teksti. Voit käyttää erilaisia verkkosivustoja ja sovelluksia tarkistaaksesi kielioppivirheet.

Tärkeintä on kuitenkin, että ansioluettelosi näyttää ammattimaiselta ja erottuu edukseen muiden joukosta. Voit myös pyytää kollegaa tai ystävää lukemaan sen läpi ja antamaan palautetta ennen kuin lähetät sen työnantajalle.

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat tärkeä osio psykologin ansioluettelossa, sillä ne mahdollistavat työnantajan tai rekrytoijan yhteydenoton hakijaan. Yhteystietojen tulee olla selkeästi näkyvillä ja helppo löytää, jotta yhteydenottaminen on vaivatonta. Tässä on joitakin vinkkejä yhteystietojen esittämiseen ansioluettelossa:

 • Nimi: Aloita yhteystiedot antamalla koko nimesi, jotta työnantaja tietää kenen ansioluettelo on kyseessä.
 • Sähköpostiosoite: Anna selkeä ja ammattimainen sähköpostiosoite, jota käytät yhteydenottoihin työnantajien kanssa.
 • Puhelinnumero: Anna puhelinnumerosi, johon sinut voi tavoittaa. Muista myös mainita, onko kyseessä matkapuhelin vai kiinteä puhelin.
 • Osoite: Anna osoitteesi, jotta työnantaja tietää, missä asut. Jos haet työpaikkaa toiselta paikkakunnalta, mainitse mahdollisuudesta muuttaa tai että olet valmis matkustamaan työn perässä.
 • LinkedIn-profiili: Jos sinulla on LinkedIn-profiili, voit lisätä sen yhteystietoihisi. LinkedIn on tärkeä ammatillinen verkostoitumisalusta, jota monet työnantajat käyttävät rekrytointiprosessissa.

On tärkeää muistaa, että yhteystietojesi tulisi olla ajan tasalla ja aktiivisessa käytössä. Tarkista sähköpostisi ja puhelinnumerosi säännöllisesti, jotta et jätä huomaamatta mahdollisia yhteydenottoja.

Tiivistelmä vs. tavoite

Tavoite- tai tiivistelmäosio psykologin ansioluettelossa on tärkeä aloitus, joka antaa työnantajalle yleiskuvan hakijan ammattitaidosta, kokemuksesta ja tavoitteista. Tämä osio auttaa erottamaan hakijan muista ja on erityisen tärkeä, jos hakijalla ei ole paljon kokemusta alalta.

Tavoiteosio voi sisältää hakijan ammatillisen tavoitteen, esimerkiksi "Etsin mahdollisuutta työskennellä psykologina monikulttuurisessa ympäristössä ja kehittää kliinisiä taitojani." Tai "Haluan työskennellä terveyskeskuksessa auttaakseni yksilöitä ja yhteisöjä edistämään hyvinvointiaan." Tavoiteosio voi myös sisältää lyhyen yhteenvedon hakijan koulutuksesta ja kokemuksesta.

Tiivistelmäosio voi olla lyhyempi ja yleisempi kuin tavoiteosio, ja se voi keskittyä hakijan erityisosaamiseen ja taitoihin. Esimerkiksi: "Kliinisen psykologian koulutuksen saanut ammattilainen, jolla on vahva tausta yksilö- ja ryhmäterapiassa sekä kognitiivis-behavioraalisessa terapiassa."

Hyvät esimerkit tavoite- tai tiivistelmäosioista ovat selkeitä, ytimekkäitä ja erottavat hakijan muista. Ne antavat hyvän käsityksen siitä, millaisia tavoitteita hakijalla on ja miksi hän on kiinnostunut tietyistä työpaikoista. Huonot esimerkit ovat epämääräisiä, eivät anna käsitystä hakijan vahvuuksista tai tavoitteista ja saattavat vaikuttaa yleisluontoisilta.

Tärkeintä on muistaa, että tavoite- tai tiivistelmäosion tarkoitus on houkutella työnantajaa lukemaan ansioluettelo loppuun asti. Siksi on tärkeää sisällyttää aitoja ja merkityksellisiä tietoja, jotka erottavat hakijan muista ja kiinnostavat työnantajaa.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä:

Oikein
"Olen vastavalmistunut psykologi, jolla on intohimo auttaa ihmisiä saavuttamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan ja löytämään keinoja käsitellä elämän haasteita. Olen erikoistunut kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja minulla on kokemusta ryhmä- ja yksilöterapiasta. Tavoitteeni on löytää työpaikka, joka tarjoaa minulle mahdollisuuden kehittää ammattitaitoani ja auttaa ihmisiä."

Huono esimerkki tiivistelmästä:

Väärin
"Olen psykologi, joka etsii töitä. Haluan päästä töihin psykologina ja tehdä rahaa. En ole vielä päättänyt, millä alueella haluan erikoistua, mutta olen avoin kaikelle."

Hyvä esimerkki tavoitteesta:

Oikein
"Tavoitteenani on kehittää ammattitaitoani ja oppia uusia terapiamenetelmiä. Haluan työskennellä terveydenhuollon parissa ja keskittyä erityisesti traumaperäisen stressin hoitoon."

Huono esimerkki tavoitteesta:

Väärin
"En tiedä, mitä haluan tehdä psykologina, joten etsin nyt vain työtä, joka maksaa laskuni."

psykologi cv

Työkokemus

Kokemus on erityinen osio psykologin ansioluettelossa, sillä se osoittaa hakijan käytännön tietämyksensä ja asiantuntemuksensa alalla. Tässä osiossa on tärkeää antaa selkeä ja tiivis katsaus hakijan työhistoriaan ja keskittyä hänen tärkeimpiin tehtäviinsä ja vastuualueisiinsa.

Hyvä tapa aloittaa tämä osio on esittää lyhyt yhteenveto hakijan yleisestä kokemuksesta ja korostaa keskeisiä saavutuksia. Tämän jälkeen voidaan luetella kronologisessa järjestyksessä työkokemus, aloittaen viimeisimmästä ja edeten taaksepäin.

Kunkin tehtävän osalta on tärkeää antaa yksityiskohtaisia tietoja hakijan vastuualueista ja saavutuksista. Tähän voi sisältyä tietoja siitä, minkälaisten asiakkaiden kanssa hän työskenteli, mitä ongelmia hän käsitteli ja mitä onnistuneita tuloksia hän saavutti. On myös tärkeää tuoda esiin kaikki asiaankuuluvat sertifikaatit tai koulutusohjelmat, jotka hakija on suorittanut työsuhteensa aikana.

Työkokemustaan kuvatessaan hakijan tulisi käyttää toimintasuuntautunutta kieltä ja esittää mitattavissa olevia tuloksia aina kun se on mahdollista. Sen sijaan, että hakija esimerkiksi vain ilmoittaa antaneensa terapiaistuntoja asiakkaille, hänen tulisi eritellä asiakkaiden määrä, istuntojen tiheys ja kaikki mahdolliset tekniikat, joita hän käytti myönteisten tulosten saavuttamiseksi.

On myös tärkeää käsitellä mahdollisia katkoksia työsuhteissa tai työpaikan vaihtoja ja antaa lyhyt selitys kullekin. Hakijoiden tulisi välttää jättämästä työhistoriassaan aukkoja selittämättä, sillä tämä voi herättää huomiota mahdollisissa työnantajissa.

Lopuksi on tärkeää tuoda esiin kaikki siirrettävät taidot, joita hakija on kehittänyt työkokemuksensa aikana. Tällaisia taitoja voivat olla esimerkiksi viestintätaidot, ongelmanratkaisutaidot ja johtamistaidot, joita voidaan soveltaa monenlaisissa tehtävissä ja monilla toimialoilla.

Huono esimerkki työkokemusta koskevasta osiosta olisi liian epämääräinen tai yleinen. Jos hakija esimerkiksi vain luettelee ammattinimikkeet ja työpäivämäärät antamatta tarkempia tietoja vastuualueistaan tai saavutuksistaan, tämä kohta ei ole yhtä tehokas hänen taitojensa ja kokemuksensa esittelyssä. Vastaavasti jos hakija ei selitä, miksi hän on työskennellyt eri tehtävissä tai vaihtanut työpaikkaa, tämä voi myös antaa huonon kuvan hänen hakemuksestaan.

Hyvä esimerkki:
Oikein
Työkokemus: Psykologi, Helsingin terveyskeskus (2017-2021)
 • Vastaanotin ja arvioin potilaiden tarpeita ja oireita sekä suunnittelin ja toteutin psykologisia hoitoja.
 • Tein yhteistyötä lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa asiakkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin varmistamiseksi.
 • Käytin erilaisia terapiamenetelmiä, kuten kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja ratkaisukeskeistä terapiaa, auttaakseni asiakkaita saavuttamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan.
 • Olin vastuussa asiakaspapereiden kirjaamisesta ja raportoinnista sekä osallistuin säännöllisiin tiimipalavereihin ja jatkuvan koulutuksen tapahtumiin.

Huono esimerkki:
Väärin
Työkokemus: Psykologi, ABC Terapia (2018-2020)
 • Tapasin potilaita ja keskustelin heidän ongelmistaan.
 • Tein joitain terapiaistuntoja.
 • En pitänyt kirjaa potilaspapereista tai osallistunut tiimipalavereihin.

Huonossa esimerkissä ei anneta tarkkaa kuvausta työtehtävistä tai vastuista eikä mainita yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Lisäksi huonossa esimerkissä ei mainita ammatillisesta kehityksestä, kuten jatkuvan koulutuksen tapahtumista, eikä siitä, että potilaspapereiden kirjaaminen ja tiimipalavereihin osallistuminen ovat tärkeitä osia psykologin työstä.

Koulutus

Koulutus-osio kertoo työnantajalle henkilön koulutukset ja osaamisen. Tämä osio auttaa rekrytoijaa arvioimaan, onko hakijan koulutus ja osaaminen sopivia kyseiseen tehtävään.

Koulutus-osion alussa tulee mainita korkeakoulututkinto ja sen lisäksi voidaan mainita muita suoritettuja kursseja tai lisäkoulutuksia. Tärkeintä on kertoa tärkeimmät asiat koulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä.

Hyvä esimerkki:
Oikein
Koulutus:
 • Psykologian maisteri, Helsingin yliopisto (2017-2020) Pääaineena kognitiivinen psykologia, sivuaineena kehityspsykologia.
 • Psykoterapeutin koulutus, Psykoterapiainstituutti, Jyväskylän yliopisto (2021-2022) Kognitiivis-behavioraalinen terapia.

Tässä esimerkissä hakija on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon ja kouluttautunut lisäksi psykoterapeutiksi. Hakijan pääaineena on ollut kognitiivinen psykologia, joka on tärkeä tieto, kun haetaan tehtävää, jossa tarvitaan erityisesti kognitiivista lähestymistapaa. Lisäksi hakija on suorittanut kognitiivis-behavioraalisen terapian koulutuksen, mikä osoittaa hänen erityisosaamistaan kyseisellä alueella.

Huono esimerkki:
Väärin
Koulutus:
 • Ylioppilastutkinto, lukiokoulutus (2007-2009)

Tässä esimerkissä hakijalla on vain ylioppilastutkinto, joka ei kerro paljoakaan hänen koulutustaustastaan tai ammatillisesta osaamisestaan. Jos hakija ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa, hän voi silti mainita muita suoritettuja kursseja tai lisäkoulutuksia, jotka liittyvät psykologiaan ja osoittavat hänen ammatillista kiinnostusta ja osaamista.

psykologi cv

Taidot

Taito-osa auttaa työnantajaa saamaan kokonaiskuvan hakijan kyvyistä ja taidoista. Taito-osa koostuu yleensä kovista ja pehmeistä taidoista, ja niiden esittäminen on tärkeää, jotta työnantaja voi nähdä, kuinka hyvin hakija sopii avoinna olevaan tehtävään.

Kovat taidot ovat yleensä teknisiä taitoja, jotka on opittu koulutuksen tai kokemuksen kautta. Esimerkkejä kovista taidoista psykologin työssä voivat olla erilaiset psykologiset arviointimenetelmät, kuten standardoidut testit tai haastattelut. Tämän lisäksi psykologit voivat hallita erilaisia ohjelmistoja ja työkaluja, jotka ovat välttämättömiä psykologian tutkimuksessa tai terapiassa, kuten tilastolliset ohjelmat ja terapiatyökalut.

Pehmeät taidot puolestaan ovat yleensä henkilökohtaisia taitoja, joita tarvitaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Esimerkkejä pehmeistä taidoista psykologin työssä voivat olla hyvät viestintätaidot, empatiakyky, kyky työskennellä tiimissä ja asiakaskeskeinen ajattelutapa. Nämä taidot ovat erittäin tärkeitä psykologin työssä, sillä psykologit työskentelevät yleensä ihmisten kanssa ja tarvitsevat taitoja, joilla he voivat luoda luottamusta ja ymmärrystä asiakkaiden kanssa.

Taito-osiossa voidaan esittää eri tavoin ansioluettelossa, mutta yleensä ne esitetään luettelona, jossa mainitaan kovat ja pehmeät taidot erikseen. On tärkeää muistaa, että jokaisella hakijalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja että taito-osion tulee heijastaa niitä. On myös hyvä huomioida, että taito-osio ei ole ainoa tapa esitellä omia kykyjä, vaan niitä voi tuoda esille myös työkokemuksen kautta tai koulutustaustan avulla.

Kovat taidot ovat taitoja, joita voidaan mitata ja oppia koulutuksessa tai työkokemuksen kautta. Psykologin kovia taitoja ovat esimerkiksi:

 • Tilastolliset menetelmät: Kyky käyttää tilastollisia menetelmiä ja analysoinnin työkaluja, kuten SPSS:ää, Exceliä tai R:ää.
 • Kliininen arviointi: Kyky suorittaa kliinistä arviointia ja käyttää arviointivälineitä, kuten MMPI-2:ta tai WAIS-IV:ää.
 • Terapeuttiset taidot: Kyky soveltaa erilaisia terapeuttisia menetelmiä, kuten kognitiivista käyttäytymisterapiaa tai psykodynaamista terapiaa.
 • Tutkimusmenetelmät: Kyky suunnitella ja suorittaa tutkimuksia, kerätä dataa, analysoida tuloksia ja kirjoittaa raportteja.

Pehmeät taidot ovat henkilökohtaisia ominaisuuksia, joita ei voida mitata samalla tavalla kuin kovia taitoja. Pehmeät taidot ovat kuitenkin yhtä tärkeitä psykologille, koska ne vaikuttavat siihen, kuinka hyvin henkilö soveltuu tiimityöhön ja potilastyöhön. Psykologin pehmeitä taitoja ovat esimerkiksi:

 • Empatia: Kyky ymmärtää ja tuntea empatiaa potilaiden kanssa.
 • Viestintätaidot: Kyky kommunikoida selkeästi ja tehokkaasti potilaiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
 • Joustavuus: Kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja käsitellä stressiä.
 • Tiimityö: Kyky työskennellä tiimin kanssa ja kommunikoida yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Lisäosiot

Joskus ansioluetteloon voidaan lisätä myös muita osioita, joita ei välttämättä aina tarvitse olla mukana, mutta jotka voivat auttaa erottumaan joukosta ja korostaa oman osaamisensa. Tällaisia lisäosioita voivat olla esimerkiksi:

 • Julkaisuluettelo: Jos olet julkaissut artikkeleita tai kirjoja, voit mainita ne erillisessä osiossa ansioluettelossasi. Tämä osoittaa, että sinulla on tieteellistä osaamista ja olet aktiivinen alallasi.
 • Kielitaito: Mikäli puhut useampia kieliä, voit lisätä tähän osioon tietoa kielitaidostasi. Tämä on erityisen tärkeää, jos haet kansainvälisiä töitä tai työskentelet monikulttuurisessa ympäristössä.
 • Harrastukset: Vaikka harrastukset eivät suoranaisesti liity työtehtäviin, ne voivat kertoa paljon persoonallisuudestasi ja omasta aktiivisuudestasi. Jos sinulla on harrastuksia, jotka liittyvät tiimityöskentelyyn, kommunikointiin tai luovuuteen, kannattaa niistä mainita ansioluettelossa.
 • Kurssit ja lisäkoulutus: Jos olet käynyt kursseja tai suorittanut lisäkoulutusta alallasi, voit lisätä ne tähän osioon. Tämä osoittaa, että olet aktiivinen kehittämään osaamistasi ja pysyt ajan tasalla alasi uusimmista trendeistä.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikki lisäosiot eivät ole aina tarpeellisia ja liika informaatio voi hämmentää lukijaa. On tärkeää valita huolellisesti, mitkä lisäosiot sopivat omaan ansioluetteloon ja korostavat omaa osaamista.

Saatekirje

Saatekirje mahdollistaa hakijan henkilökohtaisen esittelyn ja antaa mahdollisuuden erottua muista hakijoista. Psykologin saatekirjeessä on tärkeää korostaa omaa persoonaa, motivaatiota ja kokemusta, jotta työnantaja saa kattavan kuvan hakijasta.

Hyvä saatekirje aloitetaan henkilökohtaisella tervehdyksellä, joka osoittaa hakijan kiinnostuksen kohteet ja motivaation haettavaa työpaikkaa kohtaan. Tämän jälkeen on hyvä kertoa lyhyesti mitä koulutuksia on käynyt, työkokemus ja millaisia tehtäviä on aikaisemmin suorittanut.

Seuraavaksi hakijan tulisi kertoa, miksi juuri tämä työpaikka kiinnostaa ja miten hakijan kokemus ja taidot vastaavat haettavan työn vaatimuksia. On hyvä korostaa, miten oma osaaminen ja kokemus voisi hyödyttää työnantajaa ja miten se mahdollistaisi työpaikan tavoitteiden saavuttamisen.

Lopuksi on hyvä kiittää työnantajaa kiinnostuksesta ja kertoa, että odottaa innolla mahdollisuutta haastatteluun. Saatekirjeen lopussa on tärkeää mainita yhteystiedot, joiden avulla hakija on tavoitettavissa.

Hyvä saatekirje on selkeä ja ytimekäs, mutta samalla henkilökohtainen ja kiinnostava. Saatekirjeen tulee herättää työnantajan mielenkiinto ja kertoa, miksi hakija olisi sopiva henkilö kyseiseen tehtävään.

psykologi cv

10 tärkeintä kohtaa

 • Ilmoita olennaiset henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

 • Kirjoita tiivis tiivistelmä tai tavoiteilmoitus, jossa korostetaan kokemustasi ja pätevyyttäsi.

 • Luettele koulutuksesi ja kaikki asiaan liittyvät todistukset tai lisenssit.

 • Korosta asiaankuuluvaa työkokemustasi, mukaan lukien harjoittelu ja vapaaehtoistyö.

 • Korosta kovia ja pehmeitä taitojasi, kuten tutkimus-, viestintä- ja ongelmanratkaisukykyäsi.

 • Räätälöi ansioluettelosi kutakin työhakemusta varten ja sovita taitosi ja kokemuksesi työpaikan erityisvaatimuksiin.

 • Liitä mukaan kaikki asiaankuuluvat lisätiedot, kuten julkaisut, esitykset tai ammatilliset yhteydet.

 • Käytä siistiä, ammattimaista ulkoasua ja helppolukuista fonttia.

 • Tarkista huolellisesti kielioppi- ja kirjoitusvirheet.

 • Pidä ansioluettelosi ajan tasalla ja muokkaa sitä säännöllisesti vastaamaan uusimpia kokemuksiasi ja taitojasi.

Usein kysytyt kysymykset

Miten voin korostaa taitojani ansioluettelossa?

Voit korostaa taitojasi ansioluettelossa luettelemalla ne erikseen tai käyttämällä avainsanoja, jotka liittyvät tehtävään ja osoittavat, että sinulla on tarvittavat taidot.

Mitä tietoja tulisi jättää pois ansioluettelosta?

Yleensä henkilökohtaiset mieltymykset ja harrastukset tulisi jättää pois ansioluettelosta, elleivät ne liity suoraan tehtävään tai osoita taitoja, joita voidaan hyödyntää työssä.

Kuinka pitkän ansioluettelon tulisi olla?

Ansioluettelon pituus riippuu työnantajasta ja tehtävästä, mutta yleensä se tulisi pitää yhden tai kahden sivun mittaisena.

Mitä tietoja saatekirjeessä tulisi korostaa?

Saatekirjeessä tulisi korostaa motivaatiota, työkokemusta ja taitoja, jotka ovat relevantteja tehtävän kannalta. Kirjeen tulisi myös osoittaa, miksi juuri sinut tulisi valita tehtävään.

Mitä ovat lisäosiot ja mitä tietoja niihin tulisi sisällyttää?

Lisäosioita ovat esimerkiksi vapaaehtoistyökokemus, harrastukset ja kielitaito. Niihin tulisi sisällyttää vain ne tiedot, jotka ovat relevantteja tehtävän kannalta ja joilla voidaan osoittaa taitoja ja motivaatiota.

Pitääkö ansioluettelo päivittää joka kerta, kun haen uutta työpaikkaa?

Kyllä, ansioluettelo kannattaa päivittää joka kerta, kun haet uutta työpaikkaa, jotta se vastaa tehtävän vaatimuksia ja osoittaa sinun olevan sopiva hakija.

Onko hyvä idea lähettää ansioluettelo ja saatekirje yhdessä sähköpostissa?

Kyllä, on hyvä idea lähettää ansioluettelo ja saatekirje yhdessä sähköpostissa, jotta ne molemmat ovat saatavilla työnantajalle samalla kertaa ja ovat helposti luettavissa.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni