Projektipäällikön CV - näin kirjoitat itsellesi erinomaisen ansioluettelon

Projektipäällikön CV eli ansioluettelo on tärkeä osa työnhakua. Se on ensimmäinen yhteydenottokanava työnantajaan ja antaa mahdollisuuden erottua muista hakijoista. Projektipäällikön ansioluettelossa tulee korostaa taitoja ja kokemusta, jotka ovat relevantteja juuri projektipäällikön tehtävässä. Hyvin laadittu CV auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja nostamaan esiin vahvuuksiasi ja saavutuksiasi.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Projektipäällikön CV esimerkki

Maria Johansson
maria.johansson@gmail.com    
Puhelinnumero: 040 1234567
linkedin.com/in/mariajohansson

Tiivistelmä:

Projektipäällikkönä minulla on yli 5 vuoden kokemus IT-projektien hallinnasta ja tiimin johtamisesta. Olen suorittanut PMP-sertifioinnin ja kehitin strategisen johtamisen taitojani MBA-opinnoissa. Olen erittäin analyyttinen ja ratkaisukeskeinen henkilö, joka osaa tehokkaasti kommunikoida eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteenani on jatkaa uraani projektinhallinnan parissa.

Työkokemus:

Projektipäällikkö, Company X, Helsinki, 2019-2022

 •  Vastuussa ohjelmistokehitysprojektin kokonaisvaltaisesta hallinnasta, mukaan lukien aikataulutus, budjetointi ja laadunvarmistus
 •  Johti tiimiä, joka koostui 10:stä kehittäjästä, suunnittelijasta ja testaajasta
 •  Toimi tiimin ja eri sidosryhmien välisenä viestintäkanavana
 •  Raportoi säännöllisesti projektin etenemisestä ylimmälle johdolle ja projektin omistajille
 •  Kehitti ja ylläpiti projektin seurantatyökaluja, kuten Gantt-kaavioita ja riskianalyysejä

Projektikoordinaattori, Company Y, Espoo, 2016-2019

 •  Tuki projektipäällikköä ohjelmistokehitysprojektin hallinnassa, mukaan lukien aikataulutus, budjetointi ja laadunvarmistus
 •  Osallistui projektipalavereihin ja huolehti kokouksen muistiinpanojen kirjaamisesta ja jakamisesta
 •  Laati projektin raportteja ja esityksiä ylimmälle johdolle
 •  Ylläpiti projektin dokumentaatiota, kuten sopimuksia ja projektisuunnitelmia

Koulutus

Master of Business Administration, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki
Syyskuu 2012 - toukokuu 2014
Insinööri (tietotekniikka), Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere

Syyskuu 2007 - toukokuu 2012

Taidot

Kovat taidot:

 •  Projektipäällikön kokemus monimutkaisten projektien hallinnasta ja toteutuksesta
 •  Ymmärrys budjetinhallinnasta ja taloushallinnosta
 •  Taito organisoida ja hallita aikatauluja sekä pitää projektit aikataulussa
 •  Laadunvarmistuksen ja riskienhallinnan taidot projektien toteutuksessa

Pehmeät taidot:

 •  Erinomaiset kommunikointi- ja neuvottelutaidot
 •  Hyvä kyky työskennellä tiimissä ja johtaa muita
 •  Kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja pysyä rauhallisena paineen alla
 •  Hyvä kyky ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä

Harrastukset

 •  Vapaa-ajalla harrastan joogaa ja sulkapalloa, jotka auttavat minua pysymään fyysisesti ja henkisesti tasapainoisena.
 •  Olen myös aktiivinen vapaaehtoistyössä ja toimin säännöllisesti vapaaehtoisena paikallisissa tapahtumissa ja järjestöissä.

Kielitaito

 •  Suomi: äidinkieli
 •  Englanti: erinomainen suullinen ja kirjallinen taito
 •  Ruotsi: tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

Kurssit ja koulutukset

 •  Sertifioitu Scrum-mestari, Scrum Alliance (2020)
 •  Projektinhallinnan peruskurssi, Tampereen kauppakorkeakoulu (2018)
 •  Johtamiskoulutus, Työterveyslaitos (2016)

Suositukset

 •  Tämänhetkinen esimieheni on valmis antamaan suosituksen tarvittaessa.
 •  Lisäksi minulla on suosituksia aikaisemmilta esimiehiltäni ja yhteistyökumppaneiltani, jotka ovat käytettävissä pyydettäessä.

Projektipäällikön ansioluettelo tulee rakentaa tarkoituksenmukaisesti siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin kyseessä olevaa työpaikkaa. Ansioluettelon tulee olla selkeä ja helppolukuinen. Siinä tulee esittää työkokemus, koulutus, taidot ja saavutukset niin, että ne tukevat hakijan tavoitteita ja taitoja. Ansioluettelossa tulee olla myös tietoa hakijan persoonallisuudesta ja mielenkiinnonkohteista. Se auttaa työnantajaa arvioimaan, kuinka hyvin hakija sopii tiimiin ja tehtävään.

Tässä artikkelissa käydään läpi, miten projektipäällikön ansioluettelo tulee laatia. Kerromme, mitä asioita kannattaa korostaa, millaisen rakenteen ansioluettelo tulee olla ja miten kannattaa kirjoittaa, jotta ansioluettelo herättää työnantajan mielenkiinnon.

Lisäksi käymme läpi, mitä projektipäällikön ansioluettelo ei saisi sisältää, jotta se ei vahingoita hakijan mahdollisuuksia saada haettavaa työpaikkaa. Lue artikkeli tarkkaan, niin saat vinkkejä ansioluettelon rakentamiseen ja voit erottua muista hakijoista.

Mikä on projektipäällikön ansioluettelo

Projektipäällikkö on henkilö, joka vastaa projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta. Projektipäällikkö johtaa projektiin osallistuvia henkilöitä ja organisaatioita, varmistaa projektin aikataulun ja budjetin pitämisen sekä huolehtii projektin laadusta ja tuloksista. Projektipäälliköltä vaaditaan usein erinomaisia organisointi-, aikataulutus-, kommunikaatio- ja tiimityöskentelytaitoja, sekä kykyä ratkaista ongelmia ja hallita riskejä.

Projektipäällikön ansioluettelon tarkoituksena on esitellä hänen kokemustaan, taitojaan ja saavutuksiaan projektinhallinnassa ja johtamisessa. Ansioluettelon tulee olla selkeä, jäsennelty ja helposti luettava, jotta se erottuu edukseen muiden hakijoiden joukosta. Projektipäällikön ansioluettelossa tulisi korostaa hänen vahvuuksiaan projektinhallinnassa ja johtamisessa sekä esitellä hänen saavutuksiaan ja kokemustaan projektien menestyksekkäässä toteuttamisessa. Ansioluettelossa tulisi myös käyttää konkreettisia esimerkkejä projektien tuloksista ja vaikutuksista.

Projektipäällikön ansioluettelon lisäksi, tärkeitä ovat myös mahdolliset referenssit, suositukset ja sertifikaatit, jotka osoittavat hänen ammattitaitonsa ja osaamisensa projektinhallinnassa. Projektipäällikön ansioluetteloon tulisi myös lisätä henkilökohtaisia tietoja, kuten yhteystiedot ja mahdolliset kiinnostuksen kohteet, jotka voivat erottaa hänet muista hakijoista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että projektipäällikön ansioluettelon tulee olla huolellisesti suunniteltu ja räätälöity tehtävään, jota hän hakee. Ansioluettelossa tulisi korostaa hänen vahvuuksiaan projektinhallinnassa ja johtamisessa, sekä käyttää konkreettisia esimerkkejä projektien tuloksista ja vaikutuksista. Ansioluettelossa tulisi myös osoittaa henkilökohtaisia tietoja, referenssejä, suosituksia ja sertifikaatteja, jotka osoittavat hänen ammattitaitonsa ja osaamisensa projektinhallinnassa.

Työkokemuksen puute

Jos sinulla ei ole vielä kokemusta projektipäällikön tehtävistä, on silti mahdollista kirjoittaa ansioluettelo, joka korostaa osaamistasi ja valmiuksiasi tulevaisuuden tehtäviä varten.

Aloita ansioluettelosi tiivistelmällä, joka keskittyy vahvuuksiisi ja tavoitteisiisi projektipäällikön roolissa. Painota erityisesti organisointi-, aikataulutus- ja viestintätaitojasi sekä kykyäsi työskennellä ryhmässä ja johtaa tiimejä.

Seuraavaksi käy läpi koulutustasi ja hankkimiasi taitoja, jotka ovat relevantteja projektipäällikön tehtävissä. Mainitse esimerkiksi projektinhallinnan kurssit, joissa olet oppinut projektinhallinnan periaatteita ja käytäntöjä.

Jos olet ollut mukana vapaaehtoistyössä tai opiskelijajärjestöissä, painota näitä kokemuksia. Näytä, että olet ollut aktiivinen ja kehittänyt projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi.

Lopuksi, korosta kaikki harrastukset tai toiminnat, jotka osoittavat luovuutta ja joustavuutta. Tämä voi olla esimerkiksi musiikin harrastus tai vapaaehtoistyö taideprojektissa. Nämä harrastukset voivat osoittaa, että pystyt ajattelemaan innovatiivisesti ja löytämään uusia tapoja ratkaista ongelmia.

Muista myös lisätä kaikki relevantit tekniset taidot, joita olet hankkinut. Projektinhallintaan liittyviä ohjelmistoja tai järjestelmiä on hyvä mainita, jos olet niitä käyttänyt tai oppinut käyttämään.

Vaikka sinulla ei vielä ole kokemusta projektipäällikön tehtävistä, voit silti kirjoittaa ansioluettelon, jossa on tärkeää korostaa vahvuuksiasi ja osaamistasi tulevaisuuden työtehtävien kannalta. Keskity erityisesti projektinhallinnan periaatteisiin ja tiimityöskentelytaitoihin sekä kaikkiin muihin relevantteihin taitoihin, jotka voisivat auttaa sinua menestymään projektipäällikön roolissa.

Muotoilu ja ulkoasu

Hyvä muotoilu ja ulkoasu ovat tärkeitä ansioluettelon onnistumiselle. Tässä on muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua luomaan ammattimaisen ja houkuttelevan ansioluettelon:

 • Käytä selkeää fonttia: valitse selkeä ja helppolukuinen fontti, joka on yleisesti käytössä kuten Arial tai Times New Roman. Fontin koon tulisi olla vähintään 10-12 pistettä.
 • Käytä selkeitä otsikoita: käytä selkeitä ja informatiivisia otsikoita kunkin osion yläpuolella, jotta lukija löytää nopeasti etsimänsä.
 • Käytä yhtenäistä tyyliä: varmista, että koko ansioluettelo käyttää yhtenäistä tyyliä. Tämä sisältää fontin, värin, rivivälin ja tekstin korostuksen.
 • Käytä valkoista tilaa: varmista, että ansioluettelossa on riittävästi valkoista tilaa. Tämä auttaa tekstin erottumaan ja pitää ansioluettelon selkeänä.
 • Korosta tärkeimmät tiedot: käytä lihavointia tai kursivointia korostamaan tärkeimpiä tietoja, kuten työpaikan nimi, yrityksen nimi ja työn aloitus- ja päättymispäivämäärät.
 • Käytä luettelomuotoa: käytä luettelomuotoa kuvatessasi työkokemusta ja taitoja. Tämä auttaa lukijaa löytämään nopeasti olennaiset tiedot.
 • Vältä kuvia ja liian paljon koristeellisuutta: ansioluettelon tulisi olla selkeä ja ytimekäs, joten vältä ylimääräistä koristeellisuutta ja kuvia. Ne voivat häiritä lukijan huomiota ja tehdä ansioluettelosta sekavan.
 • Sovita ansioluettelo yhteen sivulle: varmista, että ansioluettelo mahtuu yhdelle sivulle. Jos ansioluettelosi on pidempi, harkitse tärkeimpien tietojen tiivistämistä ja ylimääräisen tiedon poistamista.
projektipaallikon cv

Yhteystiedot

Yhteystieto-osio ansioluettelossa on tärkeä, koska se antaa mahdollisen työnantajan mahdollisuuden ottaa yhteyttä hakijaan. Tässä osiossa tulisi olla hakijan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Ensimmäisenä mainittava tieto on hakijan nimi, joka tulisi kirjoittaa isolla fontilla ja selkeästi. Nimen alle voi halutessaan lisätä ammattinimikkeen tai työnhaun tavoitteen.

Osoitetietoja varten riittää mainita kaupunki ja postinumero, tai pelkkä kaupunki, jos haluaa olla tarkempi osoitteen salaamiseksi. Sähköpostiosoite kannattaa kirjoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi, esimerkiksi muodossa etunimi.sukunimi@email.com .

Puhelinnumeron ilmoittamisessa kannattaa käyttää kansainvälistä muotoa, eli merkitä ensin maakoodi (+358 Suomessa), ja sen jälkeen puhelinnumero ilman välilyöntejä tai väliviivoja.

On myös tärkeää varmistaa, että yhteystiedot ovat ajantasaisia ja käytössä. Jos esimerkiksi käyttää harvoin sähköpostia, kannattaa varmistaa sen toimivuus ja muistaa tarkistaa viestejä säännöllisesti.

Jos haluaa, voi lisätä myös muita yhteystietoja, kuten LinkedIn-profiilin tai verkkosivujen osoitteen, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Pääasia on, että yhteystiedot ovat selkeät ja helposti löydettävissä ansioluettelosta.

Tiivistelmä vai tavoite

Projektipäällikön tulisi valita, kirjoittaako hän ansioluettelon alkuun tiivistelmän vai tavoitteen sen mukaan, mikä on hänelle sopivin tapa esitellä osaamistaan ja vakuuttaa rekrytoija siitä, että hän on oikea henkilö tehtävään.

Jos projektipäälliköllä on laaja kokemus ja useita merkittäviä saavutuksia, hän voisi harkita tiivistelmän kirjoittamista. Tiivistelmässä hän voisi korostaa uransa tärkeimpiä virstanpylväitä ja osoittaa rekrytoijalle, miten hän on edistynyt urallaan ja miten hänen kokemuksensa sopii tehtävään.

Jos projektipäälliköllä on sen sijaan vähemmän kokemusta tai hän haluaa korostaa tulevaisuuden tavoitteitaan, hän voisi valita tavoitteen kirjoittamisen. Tavoiteosiossa hän voi korostaa, miten hänen nykyiset taidot ja kokemus sopivat tulevaan työhön ja mitkä ovat hänen uratavoitteensa.

Projektipäällikön kannattaa siis valita ansioluettelon alkuun joko tiivistelmä tai tavoite sen mukaan, mikä korostaa parhaiten hänen osaamistaan ja vakuuttaa rekrytoijan.

Hyvä esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on kehittää ammattitaitoani projektipäällikönä ja löytää haastava tehtävä, jossa pääsen hyödyntämään aiempaa kokemustani projektinhallinnassa ja johtamisessa."

Huono esimerkki tavoitteesta
"Haen töitä projektipäällikkönä ja haluan ansaita hyvän palkan."

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
"Olen kokenut projektipäällikkö, jolla on yli 5 vuoden kokemus erilaisten projektien hallinnasta. Olen erittäin motivoitunut, joustava ja hyvä tiimityöskentelijä. Minulla on laaja-alainen osaaminen projektien eri vaiheista ja pystyn hallitsemaan useita projekteja samanaikaisesti."

Huono esimerkki tiivistelmästä
"Olen projektipäällikkö ja olen tehnyt paljon projekteja. Olen hyvä johtaja ja tiimipelaaja. Olen valmis tekemään töitä ja oppimaan uusia asioita."

Työkokemus

Työkokemus on yksi tärkeimmistä osioista ansioluettelossa, ja se on erityisen tärkeä projektipäällikön roolissa. Työkokemusosiossa projektipäällikön tulisi käydä läpi aiemmat työtehtävät ja niiden vastuualueet. On tärkeää korostaa saavutuksia ja konkreettisia tuloksia, joita on saavutettu edellisissä työpaikoissa. Lisäksi projektipäällikön tulisi kuvata, millaisia projekteja hän on johtanut ja kuinka hyvin hän on onnistunut niiden hallinnassa.

Työkokemusosion tulisi olla järjestetty käänteisessä kronologisessa järjestyksessä, eli uusimmat työpaikat tulisi kirjoittaa ensin. Jokaisen työpaikan kohdalla tulisi kuvata työnantajan nimi, työtehtävät, vastuualueet, saavutukset ja työsuhteen kesto. On myös tärkeää kuvailla, mitä projekteja on johdettu ja mitkä ovat olleet niiden tulokset.

Työkokemusosion on oltava selkeä ja helposti luettava. Työnantajan on helppo lukea, mitä projektipäällikkö on tehnyt aiemmissa työtehtävissään ja kuinka hyvin hän on onnistunut tehtävissään. On tärkeää, että jokainen työtehtävä on kuvattu selkeästi ja yksityiskohtaisesti, jotta työnantaja saa hyvän käsityksen siitä, mitä projektipäällikkö on tehnyt aiemmissa työtehtävissään.

Hyvä esimerkki
Projektipäällikkö, XYZ-yhtiö (2017-2022)
 • Johdin monia erilaisia projekteja, jotka kattoivat laajan kirjon eri toimialoja, kuten teollisuus, logistiikka, ja terveydenhuolto.
 • Vastasin projektien aikatauluista, budjeteista ja projektitiimien johtamisesta.
 • Kehitin uusia strategioita ja käytäntöjä projektinhallinnan tehostamiseksi ja projektitavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Osallistuin myös myyntitapaamisiin ja uusien projektien suunnitteluun asiakkaiden kanssa.

Tässä esimerkissä projektipäällikkö on selkeästi kuvannut tehtävänsä ja vastuunsa. Hän on maininnut eri toimialojen projektien johtamisen, mikä osoittaa monipuolisuutta ja kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin. Lisäksi hän on maininnut kehittäneensä uusia strategioita ja käytäntöjä, mikä osoittaa hänen kykynsä innovoida ja parantaa toimintaa. Hän on myös maininnut osallistumisensa myyntitapaamisiin ja uusien projektien suunnitteluun, mikä osoittaa hänen kykynsä olla mukana koko projektin elinkaaren ajan.

Huono esimerkki
Työkokemus:
 • XYZ-yhtiö (2017-2022)

projektipaallikon cv

Tässä esimerkissä hakija on vain listannut työpaikkansa ja ajan, jolloin hän on työskennellyt siellä. Tämä ei kerro lukijalle mitään siitä, millaisia tehtäviä hän on hoitanut tai millaisissa projekteissa hän on ollut mukana. Huono esimerkki ei anna rekrytoijalle mitään konkreettista tietoa hakijan kokemuksesta ja taidoista.

Koulutus

Koulutusosa on tärkeä osa projektipäällikön ansioluetteloa, sillä se kertoo työnantajalle henkilön akateemisesta taustasta ja valmiuksista hoitaa tiettyjä tehtäviä. Koulutusosioon tulisi sisällyttää kaikki relevantit koulutukset ja tutkinnot.

Jos hakijalla on yliopistotutkinto, se tulisi mainita erikseen. Lisäksi hakijan tulisi mainita kaikki korkeakouluopinnot, joista hänellä on tutkinto tai jonka hän on keskeyttänyt. Ammattikoulutus, sertifikaatit ja kurssit, jotka liittyvät projektipäällikön tehtäviin, tulisi myös sisällyttää.

Koulutusosiossa tulee mainita seuraavat tiedot:

 • Koulun tai yliopiston nimi
 • Tutkinnon nimi
 • Opiskelujen kesto ja ajankohta
 • Saavutukset ja merkittävät projektit, joissa oli mukana
 • Muut relevantit kurssit ja sertifikaatit

Koulutusosio kannattaa sijoittaa ansioluettelon alkuun, jos hakijalla on vastavalmistunut tai jos koulutus on hakijan vahvuus. Muussa tapauksessa koulutusosio voi tulla työkokemuksen jälkeen.

On tärkeää muistaa, että vaikka koulutus on tärkeä osa ansioluetteloa, se ei yksin riitä. Työkokemuksella ja taidoilla on myös suuri merkitys. Koulutus ja työkokemus tulisi yhdistää, jotta saadaan kokonaiskuva hakijan osaamisesta ja valmiuksista hoitaa projektipäällikön tehtäviä.

Taidot

Projektipäällikön tehtävänä on johtaa projekteja tehokkaasti ja saada aikaan tuloksia. Tämä vaatii laajan taitojen kirjon, jotka ovat hyödyllisiä projektin eri vaiheissa, kuten suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa. Projektipäällikön tulee olla erinomainen kommunikoija, johtaja ja tiimipelaaja. Heidän on myös oltava järjestelmällisiä, hallittava ajanhallinta ja kyettävä toimimaan paineen alla.

Projektipäällikön taidot voidaan jakaa koviin ja pehmeisiin taitoihin. Kovat taidot ovat teknisiä tai erityisosaamista vaativia taitoja, jotka liittyvät yleensä projektin hallintaan ja johtamiseen. Esimerkiksi ajanhallinta, budjetointi, projektinhallintatyökalujen käyttö, tekninen asiantuntemus ja projektien suunnittelu ovat tärkeitä koviin taitoihin kuuluvia taitoja.

Pehmeät taidot ovat ominaisuuksia ja henkilökohtaisia taitoja, jotka eivät välttämättä liity suoraan tekniseen tai erityisosaamiseen, mutta ovat tärkeitä projektin onnistumisen kannalta. Esimerkkejä pehmeistä taidoista ovat hyvä kommunikaatio, tiimityötaidot, neuvottelu- ja vaikuttamistaidot, ongelmanratkaisukyky, johtajuus, asiakaspalvelu ja kyky sopeutua muutoksiin.

Projektipäällikön ansioluettelossa tulisi korostaa molempia taitotyyppejä ja osoittaa, miten niitä on hyödynnetty aiemmissa työtehtävissä. Hyvän ansioluettelon tulisi osoittaa projektipäällikön kyvyt hallita projekteja alusta loppuun asti, koordinoida tiimejä ja kommunikoida eri sidosryhmien kanssa.

Kovat taidot ovat yleensä mitattavissa olevia teknisiä tai ammatillisia taitoja, joita voidaan opettaa tai oppia koulutuksen, kokeen tai käytännön kokemuksen avulla. Kovia taitoja ovat esimerkiksi:

 • Projektinhallintaohjelmistojen hallinta, kuten Microsoft Project, Trello tai Asana
 • Aikataulutuksen hallinta, johon kuuluu tärkeiden päivämäärien asettaminen, aikataulujen laatiminen ja resurssien hallinta
 • Budjetin hallinta, mukaan lukien rahavirran ennustaminen, kustannusarvioiden laatiminen ja varojen seuranta
 • Riskienhallinta, joka edellyttää riskien tunnistamista, analysointia ja torjuntastrategioiden laatimista
 • Projektiarviointi, joka vaatii projektin arvioinnin tavoitteiden, tulosten ja vaikutusten perusteella
 • Tekninen osaaminen, kuten ohjelmointi, tietokanta- ja verkkoteknologiat tai erilaisten laitteiden käyttö

Pehmeät taidot ovat ominaisuuksia, joita ei ole helppo mitata, mutta jotka ovat tärkeitä projektipäällikön menestykselle. Pehmeisiin taitoihin kuuluvat esimerkiksi:

 • Viestintätaidot, mukaan lukien kuuntelu, kirjoitus- ja suullinen viestintä sekä konfliktien ratkaiseminen
 • Johtajuus ja tiimityö, mukaan lukien tiimin jäsenten motivointi, yhteistyön edistäminen ja ohjaus
 • Ongelmanratkaisutaidot, mukaan lukien kyky tunnistaa ongelmia, arvioida eri ratkaisuvaihtoehtoja ja toteuttaa valittu ratkaisu
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky, mukaan lukien muutoksiin ja haasteisiin reagoiminen sekä nopea päätöksenteko
 • Asiakaspalvelu- ja neuvottelutaidot, mukaan lukien asiakastarpeiden ymmärtäminen, asiakkaan tyytyväisyyden varmistaminen ja sopimusten neuvottelu
 • Projektinhallinnan käytäntöjen ja menetelmien tuntemus, mukaan lukien Agile ja Waterfall.
projektipaallikon cv

Projektipäällikön taidot riippuvat projekteista, joihin he osallistuvat. Siksi on tärkeää mukauttaa ansioluettelo projektien tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Projektipäällikön tulisi valita ne taidot, joita hänellä on parhaiten hallussa ja joita hän voi hyödyntää kyseisessä projektissa.

Hyvä esimerkki
 • Projektinhallinta: Vastuussa monien projektien hallinnasta ja koordinoinnista, jotka toteutettiin onnistuneesti aikataulun ja budjetin rajoissa. Käytän Agile-menetelmiä varmistaakseni projektien tehokkaan etenemisen ja pitääkseen sidosryhmät ajan tasalla.
 • Tiimityöskentely: Olen osallistunut tiimeihin, jotka koostuvat eri osa-alueiden asiantuntijoista ja olen ollut vastuussa projektin onnistuneesta valmistumisesta. Käytän avointa ja selkeää viestintää ja rohkaisen jäseniä jakamaan ideoitaan ja näkemyksiään.

Huono esimerkki
 • Hyvä johtaja: Olen hyvä johtaja, jolla on vahvat tiimityöskentelytaidot ja kyky hallita monimutkaisia projekteja.
 • Hyvä kommunikoimaan: Olen hyvä kommunikoimaan ja vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

Hyvä esimerkki on selkeä ja yksityiskohtainen, ja se osoittaa, miten taidot ovat käytännössä hyödynnetty työssä. Huono esimerkki on liian yleinen ja ei anna tarpeeksi tietoa siitä, miten taitoja on käytetty käytännössä.

Lisäosiot

Projektipäällikön ansioluetteloon voidaan lisätä useita muitakin osioita riippuen hänen kokemuksestaan ja tavoitteistaan. Tässä muutamia yleisiä lisäosioita:

 • Projektit Tämä osio voi olla hyödyllinen, jos hakija on ollut mukana useissa projekteissa ja haluaa korostaa kokemustaan. Listaa projektit aikajärjestyksessä, mainitse projektin nimi, yritys, projektipäällikön nimi ja aika, jolloin projekti toteutettiin. Voit myös mainita projektin laajuuden ja budjetin, jos se on relevantti.
 • Kurssit ja sertifikaatit Tämä osio on hyödyllinen, jos hakija on suorittanut kurssin tai saanut sertifikaatin, joka liittyy projektipäällikön tehtäviin. Listaa kurssin/sertifikaatin nimi, antaja, päivämäärä ja mahdolliset lisätiedot. Tämä osoittaa, että hakija on sitoutunut kehittämään taitojaan ja pysymään ajan tasalla alan kehityksestä.
 • Julkaisut ja esitykset Tämä osio voi olla hyödyllinen hakijoille, jotka ovat kirjoittaneet artikkeleita, julkaistuja tutkimuksia tai pitäneet esityksiä, jotka liittyvät projektipäällikön tehtäviin. Listaa julkaisun/esityksen nimi, julkaisupaikka/esityksen paikka ja aika. Tämä osoittaa hakijan kyvyn ilmaista ajatuksensa ja jakaa tietoa.
 • Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit Tämä osio voi olla hyödyllinen, jos hakija haluaa osoittaa persoonallisuuttaan ja muutakin kuin työkokemustaan. Mainitse harrastuksia, jotka ovat relevantteja projektipäällikön tehtäviin. Esimerkiksi, jos hakija on toiminut vapaaehtoistyössä projektien parissa, se osoittaa hänen kykynsä hallita projekteja myös vapaa-ajallaan.
 • Referenssit Jos hakija on tehnyt hyvää työtä aiemmissa projekteissa, hän voi pyytää referenssejä työtovereiltaan tai asiakkailtaan. Listaa referenssien nimi, yritys ja yhteystiedot. Tämä auttaa vakuuttamaan työnantajan hakijan kyvyistä ja sopivuudesta tehtävään.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että lisäosiot eivät ole välttämättömiä ansioluettelossa, vaan niiden lisääminen tulisi harkita tarkasti. Lisäosiot voivat olla hyödyllisiä, mutta ne eivät korvaa tärkeitä osioita, kuten työkokemusta ja koulutusta.

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä osa työnhakua, sillä se antaa sinulle mahdollisuuden osoittaa persoonallisuutesi ja miksi juuri sinut tulisi valita haettavaan tehtävään. Saatekirjeessä voit tuoda esiin vahvuuksiasi ja kokemuksiasi, mutta myös kertoa, miksi haet kyseistä työpaikkaa ja miksi se kiinnostaa sinua.

Hyvä saatekirje on selkeästi kirjoitettu ja lyhyt, mutta silti sisältää kaiken oleellisen tiedon. Aloita saatekirje kiinnostavalla ja henkilökohtaisella avauksella, joka saa lukijan kiinnostumaan sinusta heti alussa. Kerro sen jälkeen lyhyesti kokemuksestasi ja taidoistasi, jotka ovat erityisen relevantteja kyseiseen työtehtävään. Muista kuitenkin, että saatekirjeessä ei kannata toistaa kaikkea sitä tietoa, joka jo löytyy ansioluettelosta.

Kerro myös, miksi olet kiinnostunut kyseisestä työpaikasta ja miksi juuri tämä tehtävä sopii sinulle. Tämä osoittaa työnantajalle, että olet tehnyt taustatyösi ja ymmärrät, mitä haettavalta henkilöltä odotetaan. Kerro myös, mitä haluat oppia uudessa työssä ja miten voit hyödyntää aiempaa kokemustasi uudessa tehtävässä.

Tärkeää on myös osoittaa kiinnostusta yritystä kohtaan, johon haet töitä. Kerro, mitä tiedät yrityksestä ja miksi haluat juuri sinne töihin. Näin osoitat, että olet valmis sitoutumaan yritykseen ja että olet todella kiinnostunut heidän toiminnastaan.

Saatekirjeen lopuksi voit kiittää lukijaa ajan ja huomion antamisesta, ja kertoa että odotat innolla mahdollisuutta päästä haastatteluun.

Huono esimerkki saatekirjeestä voisi olla liian pitkä ja sekava, jossa ei aina ole selkeää rakennetta tai tietoa siitä, miksi haet kyseistä työpaikkaa. Saatekirje voi myös olla liian yleinen, jolloin se ei erityisesti osoita kiinnostusta kyseistä tehtävää tai yritystä kohtaan. Tämä etenkin saattaa vähentää mahdollisuutta päästä haastatteluun.

projektipaallikon cv

Tärkeät kohdat

Tässä on kymmenen vinkkiä ja niksiä, joita projektipäällikkö voi käyttää ansioluettelon parantamiseen:

 • Kohdenna ansioluettelo tehtävään ja yritykseen:
  Muokkaa ansioluetteloa vastaamaan hakemasi tehtävän vaatimuksia ja yrityksen kulttuuria.

 • Käytä avainsanoja:
  Tutki työpaikkailmoitusta ja etsi avainsanoja, joita voit käyttää ansioluettelossasi. Avainsanat auttavat hakemustasi erottumaan muista.

 • Käytä vahvoja otsikoita:
  Otsikot auttavat ansioluetteloa näyttämään selkeältä ja jäsennellyltä. Käytä vahvoja otsikoita, kuten "työkokemus" ja "koulutus", jotta rekrytoijat löytävät helposti tarvitsemansa tiedot.

 • Muokkaa ansioluetteloa:
  Muokkaa ansioluetteloa vastaamaan jokaista työpaikkaa, johon haet. Ansioluetteloa tulisi muokata ja päivittää säännöllisesti.

 • Käytä konkreettisia saavutuksia:
  Käytä konkreettisia esimerkkejä työkokemuksesta ja saavutuksista. Tämä auttaa rekrytoijia ymmärtämään, mitä olet tehnyt aiemmissa töissäsi.

 • Muotoile selkeästi:
  Ansioluettelo tulisi muotoilla selkeästi ja helposti luettavaksi. Käytä selkeää fonttia, joka on helppo lukea. Varmista myös, että otsikot ja kappaleet ovat selkeitä.

 • Korosta taitojasi:
  Ansioluettelo tulisi korostaa taitojasi ja saavutuksiasi. Varmista, että taitojasi vastaavat työpaikkailmoituksen vaatimuksia.

 • Käytä määrällisiä tietoja:
  Käytä määrällisiä tietoja kuvaamaan saavutuksiasi. Esimerkiksi, "johdin projektitiimiä, joka toteutti projektin alle budjetin ja aikataulun" on paljon vahvempi kuin "johdin projektitiimiä".

 • Kerro, miten olet hyödyllinen yritykselle:
  Ansioluettelo tulisi kertoa, miten olet hyödyllinen yritykselle. Kerro, miten voit auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa.

 • Varmista, että ansioluettelo on virheetön:
  Ansioluettelossa ei saa olla kirjoitus- tai kielioppivirheitä. Varmista, että ansioluettelo on huolellisesti tarkistettu ennen lähettämistä.
projektipaallikon cv

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on projektipäällikön keskipalkka Suomessa?

Projektipäällikön keskipalkka Suomessa vaihtelee työkokemuksen ja vastuun mukaan. Tyypillisesti projektipäällikön alkupalkka on noin 3000-3500 euroa kuukaudessa, kun taas kokeneemmat projektipäälliköt voivat ansaita jopa yli 5000 euroa kuukaudessa. Palkkaan vaikuttavat myös työkokemus, koulutus, erityisosaaminen ja yrityksen koko.

Mitä tietoja tulisi sisällyttää projektipäällikön ansioluetteloon?

Projektipäällikön ansioluetteloon tulisi sisällyttää henkilötiedot, koulutus, työkokemus, taidot, saavutukset ja lisäosiot, kuten kielitaito ja vapaaehtoistyökokemus.

Mitkä ovat tärkeimmät taidot, joita projektipäällikön ansioluettelossa tulisi korostaa?

Projektipäällikön ansioluettelossa tulisi korostaa johtamis- ja organisointitaitoja, tiimityöskentelytaitoja, kommunikointitaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja ajanhallintataitoja.

Miten projektipäällikön ansioluettelo tulisi muotoilla ja ulkoasuttaa?

Ansioluettelon tulisi olla selkeä ja helposti luettava. Sen tulisi käyttää helppolukuisia fontteja ja selkeitä otsikoita. Ansioluettelon pituus tulisi olla yksi tai kaksi sivua.

Pitäisikö projektipäällikön ansioluettelo sisältää kuva?

Kuva ei ole välttämätön projektipäällikön ansioluettelossa, mutta se voi auttaa henkilön muistamisessa ja antaa ansioluettelon lukijalle henkilökohtaisemman vaikutelman.

Miten projektipäällikön ansioluettelo erottuu joukosta?

Projektipäällikön ansioluettelo erottuu joukosta, kun siinä korostetaan henkilön vahvuuksia ja saavutuksia, käytetään vakuuttavaa kieltä ja annetaan konkreettisia esimerkkejä henkilön projektien johtamisesta ja onnistumisista.

Mitä lisäosioita projektipäällikön ansioluetteloon kannattaa lisätä?

Lisäosioita projektipäällikön ansioluetteloon kannattaa lisätä vain, jos ne lisäävät arvoa ansioluetteloon ja ovat relevantteja projektipäällikön tehtäviin. Hyviä lisäosioita voivat olla esimerkiksi kielitaito, vapaaehtoistyökokemus tai projekteihin liittyvät kurssit ja koulutukset.

Mikä on suurin virhe, jonka projektipäällikkö voi tehdä ansioluettelonsa kanssa?

Suurin virhe, jonka projektipäällikkö voi tehdä ansioluettelonsa kanssa, on antaa puutteellinen tai epätarkka kuva omasta osaamisestaan ja kokemuksestaan.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni