Opettajan CV - kirjoita ansioluettelo, jolla vaikutat oppijoihin

Opettajan ansioluettelon kirjoittaminen voi olla haastava tehtävä, olitpa sitten kokenut opettaja tai vasta aloittelija. Ansioluettelosi antaa usein potentiaaliselle työnantajalle ensivaikutelman sinusta, joten on tärkeää, että se on laadittu oikein. Suomessa opettajien työmarkkinat voivat olla kilpaillut, joten vahvalla ansioluettelolla voi olla ratkaiseva merkitys.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Opettajan ansioluettelon esimerkki

Anna Kivinen Koulutie 2
00100 Helsinki
anna.kivinen@email.com
040 1234567

Yhteenveto

Sitoutunut ja kokenut opettaja, jolla on suuri intohimo koulutusta kohtaan ja joka auttaa oppilaita saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Taitava luomaan mukaansatempaavia ja innovatiivisia tuntisuunnitelmia sekä kehittämään myönteisiä suhteita oppilaisiin ja heidän perheisiinsä. Hakee työpaikkaa luokanopettajana kannustavassa ja dynaamisessa kouluympäristössä.

Koulutus

 •  Kasvatustieteen maisteri, Helsingin yliopisto, Helsinki, 2012.
 •  Kasvatustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, Helsinki, 2010.


Kokemus

Varhaiskasvatuksenopettaja, Päiväkoti Aurinkoinen, Helsinki, Suomi
Elokuu 2018 - Nykyinen

 •  Suunnittelen ja pidän ikätasolle sopivia oppitunteja 20:lle 4-5-vuotiaalle lapselle.
 •  Käytän erilaisia opetusmenetelmiä, mukaan lukien leikkipohjainen oppiminen, lasten sitouttamiseksi ja oppimisen edistämiseksi
 •  Seuraan ja arvioin oppilaiden edistymistä ja anna säännöllistä palautetta vanhemmille.
 •  Teen yhteistyötä muiden opettajien ja henkilökunnan kanssa tukevan ja myönteisen oppimisympäristön luomiseksi.
 •  Osallistun ammatilliseen kehitykseen opetustaitojen ja -tietojen parantamiseksi.


Luokanopettaja, Keskuskoulu, Lahti, Suomi
Elokuu 2013 - heinäkuu 2018

 •  Kehitti ja toteutti mukaansatempaavia oppituntisuunnitelmia 25 oppilaan luokalle vuosiluokilla 1-2.
 •  Hyödynsi teknologiaa ja multimediaresursseja oppimiskokemusten parantamiseksi.
 •  Teki yhteistyötä muiden opettajien ja henkilökunnan kanssa luodakseen myönteisen ja osallistavan luokkahuoneen ympäristön.
 •  Teki tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa varmistaakseen sujuvan ja onnistuneen siirtymisen kotoa kouluun.
 •  Tarjosi yksilöllistä tukea ja apua oppilaille, joilla oli oppimisvaikeuksia.


Taidot

 •  Vahvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 •  Kyky kehittää myönteisiä suhteita oppilaisiin, vanhempiin ja kollegoihin.
 •  Opetusstrategioiden ja oppimistyylien tuntemus
 •  Kokemus oppituntien suunnittelusta ja opetussuunnitelman kehittämisestä
 •  Taito käyttää teknologiaa oppimisen edistämiseksi
 •  Vahvat organisointi- ja ajanhallintataidot


Lisätietoja

 •  Sujuva suomen ja englannin kielen taito
 •  Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) jäsen.
 •  Osallistunut opetusharjoitteluun New Yorkissa, USA:ssa, vuonna 2011

Referenssit

Saatavilla pyynnöstä.

Tästä oppaasta saat kaikki tarvittavat tiedot, jotta voit laatia erinomaisen ansioluettelon. Käsittelemme ansioluettelon keskeisiä osia, kuten mitä ansioluetteloon kannattaa sisällyttää, miten luetella kokemuksesi ja koulutuksesi sekä miten korostaa taitojasi ja saavutuksiasi. Keskustelemme myös muotoilun ja ulkoasun parhaista käytännöistä sekä vinkkejä vakuuttavan saatekirjeen laatimiseen.

Tämä opas auttaa sinua laatimaan ansioluettelon, joka tuo esiin pätevyytesi, kokemuksesi ja persoonallisuutesi, riippumatta siitä millaisessa ympäristössä haluat opettaa. Asiantuntijavihjeidemme ja neuvojemme avulla olet matkalla kohti unelmiesi työpaikkaa opettajana.

opettajan cv

Mikä on opettajan ansioluettelo ja kuinka se pitäisi kirjoittaa?

Opettajan ansioluettelo, kuten mikä tahansa muukin ansioluettelo, on tärkeä asiakirja, jossa hahmotellaan opettajan pätevyys, kokemus ja saavutukset selkeästi ja tiiviisti. Se on elintärkeä työkalu opettajille, jotka etsivät työllistymismahdollisuuksia Suomessa. Hyvin laadittu ansioluettelo voi erottaa sinut muista hakijoista ja lisätä mahdollisuuksiasi saada unelmiesi työpaikka.

Opettajan ansioluetteloa laadittaessa on tärkeää räätälöidä se hakemaasi tehtävään sopivaksi. Jos haet esimerkiksi englanninopettajan paikkaa, sinun tulisi korostaa pätevyyttäsi ja kokemustasi englannin opettamisesta. Vastaavasti jos haet paikkaa tietyssä koulussa, sinun on tutkittava koulua ja räätälöitävä ansioluettelosi vastaamaan koulun arvoja ja kasvatustavoitteita.

Yleisesti ottaen opettajan ansioluettelon tulisi sisältää seuraavat kohdat:

 • Yhteystiedot: Tässä tulisi olla nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

 • Ammatillinen profiili: Tämän tulisi olla lyhyt selvitys, jossa tuodaan esiin opetusfilosofiasi, kokemuksesi ja koulutustaustasi.

 • Koulutus: Luettele tutkintosi, todistuksesi ja tutkintotodistuksesi käänteisessä aikajärjestyksessä. Ilmoita oppilaitoksen nimi, saamasi tutkinto/todistus/diplomi ja valmistumispäivä.

 • Työkokemus: Tässä kohdassa on oltava yksityiskohtainen luettelo opetuskokemuksestasi. Ilmoittakaa koulun nimi, luokka-aste ja oppiaine(t), jota opetit, sekä päivämäärät, jolloin työskentelit siellä. Korosta mahdolliset saavutukset, kuten palkinnot tai tunnustukset.

 • Taidot: Tässä kohdassa on lueteltava kaikki opettamiseen liittyvät taidot, kuten luokanhallinta, oppituntien suunnittelu ja arviointi.

 • Ammatillinen kehitys: Tässä osiossa luetellaan kaikki konferenssit, työpajat tai kurssit, joihin olet osallistunut ja jotka liittyvät opettamiseen.

 • Referenssit: Tässä osiossa on mainittava vähintään kahden ammatillisen referenssin nimet ja yhteystiedot.

CV:tä kirjoittaessasi on tärkeää olla tiivis ja selkeä. Järjestä tietosi ja tee niistä helppolukuisia käyttämällä luettelokohtia. Vältä ammattisanastoa tai liian teknistä kieltä, jota koulutuksen ulkopuolisen voi olla vaikea ymmärtää.

Opettajan ansioluettelon tulisi olla ammattimainen asiakirja, jossa korostuu pätevyytesi ja kokemuksesi opettajana. Noudattamalla näitä ohjeita ja räätälöimällä ansioluettelosi hakemaasi tehtävään ja kouluun sopivaksi voit lisätä mahdollisuuksiasi saada unelmiesi opettajan työ.

Jos sinulla ei ole aiempaa työkokemusta

Opettajan ansioluettelon kirjoittaminen ilman kokemusta voi olla haastavaa, mutta on olemassa keinoja, joilla saat ansioluettelosi erottumaan muista. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit laatia loistavan opettajan ansioluettelon, vaikka sinulla ei olisikaan kokemusta:

 • Korosta koulutustasi: Jos olet vastavalmistunut tai vaihdat uraa, koulutuksesi pitäisi olla ansioluettelosi painopisteenä. Luettele tutkintosi, oppilaitoksesi ja kaikki asiaankuuluvat kurssit tai projektit.

 • Korosta siirrettäviä taitoja: Vaikka sinulla ei olisikaan kokemusta luokkahuoneessa työskentelystä, sinulla voi olla siirrettävissä olevia taitoja, joita voidaan soveltaa opetuksessa. Korosta organisointitaitojasi, viestintätaitojasi ja kykyäsi työskennellä erilaisten ihmisryhmien kanssa.

 • Kerro myös mahdollisesta vapaaehtoistyöstä tai harjoittelusta: Jos olet tehnyt vapaaehtoistyötä tai suorittanut harjoittelujakson opetukseen liittyvällä alalla, muista mainita se ansioluettelossasi. Tämä osoittaa intohimosi opettamista kohtaan ja halukkuutesi hankkia kokemusta alalta.

 • Keskity opetusfilosofiaasi: Kokemuksen puuttuessa on tärkeää kertoa lähestymistavastasi opetukseen. Selitä opetusfilosofiasi ja se, miten aiot luoda myönteisen oppimisympäristön oppilaillesi.

 • Käytä toiminnallista ansioluettelomuotoa: Toiminnallisessa ansioluettelomuodossa keskitytään työkokemuksen sijaan taitoihisi ja saavutuksiisi. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto uusille opettajille tai niille, joilla on vähän kokemusta.

Muista, että vaikka sinulla ei olisikaan kokemusta opettajana, on olemassa keinoja, joilla saat ansioluettelosi erottumaan eduksesi. Korosta koulutustasi, siirrettävissä olevia taitojasi ja kaikkea asiaankuuluvaa kokemustasi. Keskity opetusfilosofiaasi ja käytä tarvittaessa toiminnallista CV-muotoa.

Muotoilu ja ulkoasu

Muotoilu:

 • Käytä yksinkertaista ja ammattimaista fonttia, kuten Times New Roman, Arial tai Calibri, ja fonttikoko on 10-12pt runkotekstissä ja 14-16pt jaksojen otsikoissa.
 • Käytä lihavointia ja kursiivia vain vähän korostaaksesi tärkeitä tietoja, kuten jaksojen otsikoita tai työnimikkeitä.
 • Käytä bullet pointteja, jotta voit hajottaa laajoja tekstikokonaisuuksia ja tehdä ansioluettelosta helpommin luettavan.
 • Pidä ansioluettelo enintään 2 sivun pituisena, ellei sinulla ole laajaa kokemusta alaltasi.

Ulkoasu:

 • Aloita yhteystiedoillasi, kuten koko nimelläsi, puhelinnumerollasi, sähköpostiosoitteellasi ja kotiosoitteellasi.

 • Seuraavaksi lyhyt henkilökohtainen selvitys, jossa korostat taitojasi ja kokemustasi sekä sitä, mitä tuet tehtävään.

 • Seuraavaksi mainitse koulutuksesi ja pätevyytesi alkaen viimeisimmästä tai korkeimmasta koulutustasostasi.

 • Luettele sitten asiaankuuluva työkokemuksesi alkaen viimeisimmästä tai nykyisestä työtehtävästäsi.

 • Työkokemuksen jälkeen mainitse kaikki asiaankuuluva ammatillinen kehitys tai koulutus.

 • Mainitse lopuksi kaikki muut asiaankuuluvat tiedot, kuten vapaaehtoistyö, koulun ulkopuolinen toiminta tai jäsenyydet ammatillisissa järjestöissä.

Ansioluettelosi on oltava siisti ja ammattimainen, ja sen muotoilun on oltava johdonmukainen. Käytä selkeitä otsikoita ja pisteitä, jotta tietoja on helppo lukea ja selata.

opettajan cv

Yhteystiedot

Opettajan ansioluettelon yhteystieto-osio on olennainen osa asiakirjaa. Tämän osion tulisi sijaita sivun yläreunassa, ja sen tulisi olla helposti näkyvissä ja saatavilla. Seuraavat tiedot olisi sisällytettävä:

 • Nimi ja titteli: Opettajan koko nimi sekä akateemiset ja ammatilliset tittelit on mainittava. Esimerkiksi: "John Smith, tohtori, sertifioitu opettaja".
 • Yhteystiedot: Tässä tulisi olla opettajan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Myös verkkosivusto tai LinkedIn-profiili on hyväksyttävä.
 • Ammatillinen sosiaalinen media: Jos opettajalla on ammatillinen sosiaalisen median tili, se voidaan myös sisällyttää. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että tili on asianmukainen ja merkityksellinen opettajan ammatin kannalta.

On tärkeää varmistaa, että yhteystiedot ovat täsmälliset ja ajantasaiset. Lisäksi on suositeltavaa käyttää ammatillista sähköpostiosoitetta henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen sijaan.

Yhteystiedot-osion muotoilussa on tärkeää, että se on selkeä ja helppolukuinen. Hyvä käytäntö on käyttää nimessä ja otsikossa hieman suurempaa fonttia ja lihavoida tai alleviivata osioiden otsikot navigoinnin helpottamiseksi. Yhteystiedot-osio olisi erotettava visuaalisesti asiakirjan muusta osasta käyttämällä kehystä tai valkoista tilaa. Tämä auttaa kiinnittämään huomiota tietoihin ja tekee niiden löytämisestä helppoa.

Valokuva

Suomessa on tavallista, että työnhakijat liittävät ansioluetteloonsa valokuvan. Se ei kuitenkaan ole pakollista ja jotkut työnantajat saattavat jopa pitää parempana ansioluetteloa ilman valokuvaa mahdollisten ennakkoluulojen välttämiseksi.

Jos päätät liittää valokuvan, sen tulisi olla ammattimainen pääkuva, joka on otettu tavallista, neutraalia taustaa vasten. Vältä rentoja tai liian tyyliteltyjä kuvia, kuten lomalla tai juhlissa otettuja kuvia. Valokuvan on oltava tuore ja sen on selkeästi näytettävä kasvosi.

On tärkeää huomata, että valokuvan liittäminen ansioluetteloon voi avata oven mahdolliselle syrjinnälle, joka perustuu esimerkiksi ikään, sukupuoleen tai etniseen alkuperään. Siksi on viime kädessä hakijan vastuulla päättää, haluaako hän liittää valokuvan mukaan, ja harkita mahdollisia seurauksia.

Tiivistelmä vai tavoite?

Opettajan ansioluetteloa kirjoittaessasi yksi tärkeä kohta on tiivistelmä tai tavoiteilmoitus. Vaikka nämä kaksi osaa eivät ole pakollisia, ne voivat auttaa antamaan nopean yleiskuvan hakijan profiilista ja siitä, mitä hän etsii seuraavasta opettajan tehtävästä.

Yhteenvedon tulisi olla lyhyt, korkean tason katsaus hakijan taitoihin, kokemukseen ja saavutuksiin. Sen tulisi olla enintään muutaman lauseen mittainen, ja sen tulisi antaa selkeä kuva hakijan ammatillisesta profiilista. Esim:

Oikein
Hyvä esimerkki: Omistautunut ja innovatiivinen opettaja, jolla on yli viiden vuoden kokemus englannin kielen opettamisesta toisena kielenä. Taitava luomaan mukaansatempaavia oppimissuunnitelmia, jotka vastaavat erilaisia oppimistyylejä ja kykyjä. Sitoutunut auttamaan oppilaita saavuttamaan akateemiset tavoitteensa ja edistämään oppimisen rakkautta.

Huono esimerkki tiivistelmästä olisi jokin liian yleinen tai epämääräinen:

Väärin
Huono esimerkki: Kokenut opettaja etsii haastavaa tehtävää, joka mahdollistaa henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun.

Toisaalta tavoitelausuma on lyhyt selvitys siitä, mitä hakija toivoo saavuttavansa seuraavassa opettajan tehtävässään. Siinä keskitytään enemmän hakijan uratavoitteisiin ja siihen, mitä hän toivoo saavuttavansa seuraavassa tehtävässään. Esimerkiksi:

Oikein
Hyvä esimerkki: Etsin peruskoulun opettajan paikkaa dynaamisessa ja oppilaskeskeisessä ympäristössä, jossa voin hyödyntää luovuuttani ja intohimoani opettamista kohtaan auttaakseni oppilaita saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Huono esimerkki tavoiteilmoituksesta olisi jokin liian suppea tai täsmällinen:

Väärin
Huono esimerkki: Etsin työpaikkaa kolmannen luokan opettajana XYZ-koulupiirissä.

Kun päätetään, sisällytetäänkö opettajan ansioluetteloon tiivistelmä vai tavoiteilmoitus, on tärkeää ottaa huomioon työn vaatimukset ja hakijan tavoitteet. Tiivistelmälausuma on sopivampi silloin, kun hakijalla on vahvat ja monipuoliset taidot ja kokemukset esiteltävänä. Tavoiteilmoitus on sopivampi, kun hakija hakee tietyn tyyppistä opettajanvirkaa tai myös kun hän on vasta uransa alussa.

opettajan cv

Työkokemus

Opettajan ansioluettelon työkokemusosio on yksi asiakirjan tärkeimmistä osista, sillä siitä käy ilmi hakijan työkokemus ja saavutukset. Kokemusta lueteltaessa on tärkeää keskittyä hakijan opetukseen liittyviin tehtäviin ja vastuualueisiin, mukaan lukien mahdolliset johtotehtävät ja erityishankkeet.

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten kokemusta voi luetella opettajan ansioluettelossa:

 • Aloita viimeisimmästä työpaikasta ja etene kronologisesti taaksepäin. Muista mainita työskentelypäivämäärät ja koulun tai oppilaitoksen nimi.

Esimerkki:

Oikein
ABC-koulu, Helsinki

Opettaja, elokuu 2018 - nykyhetki

 • Anna lyhyt kuvaus koulusta tai oppilaitoksesta, erityisesti jos se ei ole tunnettu tai sijaitsee hakijan kotiseudun ulkopuolella.

Esimerkki:

Oikein
ABC Koulu on yksityinen peruskoulu, joka keskittyy tutkivaan oppimiseen ja STEAM-opetukseen.
 • Korosta hakijan mahdolliset opetukseen liittyvät tehtävät tai vastuut, kuten luokkatason koordinaattori, opetussuunnitelman kehittäjä tai ohjaava opettaja.

Esimerkki:

Oikein
Kolmannen luokan luokkatasokoordinaattorina tein tiivistä yhteistyötä muiden opettajien kanssa kehittäessäni ja toteuttaessani projektioppimisen opetussuunnitelmaa.
 • Anna konkreettisia esimerkkejä saavutuksista tai saavutuksista, jotka liittyvät opettajan tehtäviin, kuten oppilaiden suoritusten parantaminen standardoiduissa kokeissa, onnistuneen luokanhallintajärjestelmän käyttöönotto tai onnistuneen koulun ulkopuolisen ohjelman järjestäminen.

Esimerkki:

Oikein
Toteutti uuden lukutaito-ohjelman, jonka ansiosta oppilaiden lukutaito kasvoi 20 prosenttia.

Seuraavassa on muutamia hyviä ja huonoja esimerkkejä siitä, miten kokemusta voi luetella opettajan ansioluettelossa:

Hyvä esimerkki:

Oikein
ABC-koulu, Helsinki

Opettaja, elokuu 2018 - nykyhetki

 • Kolmannen luokan luokkatasokoordinaattori, vastuussa projektioppimisen opetussuunnitelman kehittämisestä ja toteuttamisesta.
 • Toteutti uuden lukutaito-ohjelman, jonka ansiosta oppilaiden lukutaito kasvoi 20 %.
 • Ohjasi uusia opettajia ja antoi opastusta luokanhallintatekniikoihin.

Huono esimerkki:

Väärin
ABC School, Helsinki

Opettaja, elokuu 2018 - nykyhetki

 • Opetti kolmatta luokkaa
 • Teki yhteistyötä muiden opettajien kanssa opetussuunnitelman kehittämiseksi
 • Auttoi koulun tapahtumissa

Huonossa esimerkissä hakija on luetellut perusvelvollisuudet esittämättä mitään erityisiä yksityiskohtia tai saavutuksia. Tämä ei anna hyvää vaikutelmaa mahdollisille työnantajille eikä kerro hakijan pätevyydestä tai vahvuuksista opettajana.

Koulutus

Opettajan ansioluettelon koulutusosio on ratkaisevan tärkeä, sillä siinä esitellään hakijan pätevyys ja asiantuntemus opetusalalla. Koulutusosio on suositeltavaa luetella käänteisessä aikajärjestyksessä aloittaen viimeisimmästä tutkinnosta tai todistuksesta.

Koulutusosioon tulisi sisällyttää seuraavat tiedot:

Tutkinto tai todistus: Luettelo suoritetusta tutkinnosta ja tutkintotyyppi (esim. Bachelor of Education, Master of Arts in Teaching).

 • Oppilaitos: Ilmoittakaa sen oppilaitoksen nimi, jossa tutkinto tai todistus on suoritettu.
 • Sijainti: Ilmoittakaa kaupunki ja osavaltio tai maa, jossa oppilaitos sijaitsee.
 • Päivämäärä: Ilmoittakaa päivämäärä, jolloin tutkinto tai todistus on suoritettu.

Seuraavassa on esimerkki siitä, miltä opettajan ansioluettelon koulutusosio voisi näyttää:

Oikein
Koulutus

Kasvatustieteen maisteri, Helsingin yliopisto, Helsinki, kesäkuu 2021.

Kasvatustieteen kandidaatti, Oulun yliopisto, Oulu, toukokuu 2018.


Perinteisten tutkintojen ja sertifikaattien lisäksi koulutusosioon tulisi aina sisällyttää myös kaikki asiaankuuluvat ammatillisen kehittymisen kurssit, työpajat tai koulutusohjelmat. Tämä voi osoittaa hakijan sitoutumisen jatkuvaan oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun koulutusalalla.

opettajan cv

Taidot

Opettajan ansioluettelon taitoja koskevassa osassa on tärkeää korostaa asiaankuuluvia taitoja, jotka osoittavat hakijan kyvyn suoriutua työtehtävistään tehokkaasti. Esimerkkejä opettajan ansioluetteloon sisällytettävistä taidoista ovat seuraavat:

 • Luokkahuoneen hallinta: Kyky luoda myönteinen ja innostava oppimisympäristö, hallita oppilaiden käyttäytymistä ja edistää yhteisöllisyyttä luokassa.

 • Oppituntien suunnittelu ja toteuttaminen: Kyky kehittää ja toteuttaa kiinnostavia ja tehokkaita oppituntisuunnitelmia, jotka ovat linjassa opetussuunnitelman standardien kanssa, vastaavat erilaisia oppimistyylejä ja edistävät oppilaiden menestystä.

 • Viestintä: Kyky kommunikoida tehokkaasti oppilaiden, vanhempien, kollegoiden ja muiden koulutusyhteisön sidosryhmien kanssa.

 • Teknologiaosaaminen: Kyky sisällyttää teknologia opetuskäytäntöihin, esimerkiksi käyttää opetusohjelmia ja verkkoaineistoja oppimiskokemuksen parantamiseksi.

 • Arviointikyky: Kyky arvioida oppilaiden suorituksia, antaa rakentavaa palautetta ja käyttää arviointitietoja opetuspäätösten ohjaamiseen.

 • Sopeutumiskyky: Kyky mukauttaa opetusstrategioita yksittäisten oppilaiden tarpeisiin ja vastata luokan dynamiikan muutoksiin.

 • Yhteistyö: Kyky tehdä yhteistyötä muiden opettajien, hallintohenkilöstön ja tukihenkilöstön kanssa oppilaiden menestyksen edistämiseksi ja opetuksen yleisen laadun parantamiseksi.

Kun opettajan ansioluettelossa luetellaan taitoja, on tärkeää antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten hakija on soveltanut näitä taitoja opetuskokemuksessaan. On myös tärkeää räätälöidä taitoja koskeva kohta hakijan hakemaan työpaikkaan ja oppilaitokseen sopivaksi. Jos tehtävään kuuluu esimerkiksi työskentely erityistarpeisten oppilaiden kanssa, hakija voi haluta korostaa taitojaan eriytetyssä opetuksessa ja työskentelyssä erilaisten oppijoiden kanssa.

Hyvä esimerkki:

Oikein
"Todistettu kyky luoda myönteinen ja osallistava luokkahuoneympäristö, joka edistää oppilaiden sitoutumista ja menestystä. Taitava kehittämään ja toteuttamaan tehokkaita oppituntisuunnitelmia, jotka ovat linjassa osavaltion standardien kanssa ja vastaavat erilaisiin oppimistarpeisiin. Osaa käyttää opetusteknologiaa oppilaiden oppimisen edistämiseksi ja heidän suoritustensa arvioimiseksi. Vahvat viestintätaidot, joilla on osoitettu kyky rakentaa myönteisiä suhteita opiskelijoihin, vanhempiin ja kollegoihin."

Huono esimerkki:

Väärin
"Hyvät viestintä- ja opetuksen suunnittelutaidot. Mukava käyttää teknologiaa luokkahuoneessa. Työskentelee hyvin muiden kanssa."

Tämä esimerkki on liian epämääräinen, eikä siinä anneta konkreettisia esimerkkejä siitä, miten hakija on osoittanut nämä taidot opetuskokemuksessaan. Se ei myöskään räätälöi taitoja tiettyyn työpaikkaan tai oppilaitokseen sopiviksi.

Lisäosiot

Opettajan CV:n lisäosiossa on mahdollisuus esitellä kaikki lisätaidot, saavutukset tai kokemukset, joita ei ole jo käsitelty muissa osissa. Se voi sisältää monenlaisia tietoja, kuten kielitaitoa, ammatillisia kehittämiskursseja, koulun ulkopuolista toimintaa tai kokemuksia vapaaehtoistyöstä.

Jos sinulla on asiaankuuluvia taitoja tai kokemuksia, jotka eivät liity suoraan opetukseen mutta joista voisi olla hyötyä koululle, kirjoita ne tähän osioon. Jos sinulla on esimerkiksi kokemusta tapahtumien suunnittelusta, siitä voisi olla hyötyä koulun toiminnassa ja tapahtumissa.

Kun lisäät tietoja tähän osioon, varmista, että ne liittyvät haettavaan opettajanvirkaan. Vältä sisällyttämästä epäolennaisia tai vanhentuneita tietoja, jotka voisivat viedä huomion opettajan pätevyydestäsi. Lisäosion tulisi olla tiivis ja jäsennelty, ja siinä tulisi käyttää bullet pointteja saavutuksiesi korostamiseen.

 • Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tiedoista, jotka voidaan sisällyttää lisäosioon:
 • Opetukseen tai koulutukseen liittyvät todistukset ja lisenssit.
 • Ammatilliset kehityskurssit tai työpajat, joihin olet osallistunut.
 • koulun ulkopuolinen toiminta, kuten urheilujoukkueen valmentaminen tai kerhon johtaminen.
 • Vapaaehtoistyökokemukset, erityisesti koulutukseen tai nuorten kehittämiseen liittyvät kokemukset.
 • Kielitaito, erityisesti jos puhut sujuvasti muuta kieltä kuin suomea tai englantia.

Muista, että lisäosion on parannettava koko hakemustasi, ei heikennettävä sitä. Pidä se merkityksellisenä ja tiiviinä ja käytä sitä korostamaan ainutlaatuisia pätevyyksiäsi ja kokemuksiasi, jotka tekevät sinusta erinomaisen sopivan opettajan tehtävään.

Saatekirje

Vahvan CV:n lisäksi saatekirje on tärkeä osa opettajien työnhakuprosessia. Saatekirjeessä hakija voi esitellä itsensä ja tuoda esiin pätevyytensä ja kiinnostuksensa tehtävään.

Kun kirjoitat saatekirjettä opettajan työtä varten, on tärkeää, että se räätälöidään kyseiseen työpaikkaan ja kouluun sopivaksi. Aloita puhuttelemalla rekrytoivaa esimiestä nimeltä ja sisällytä tervehdykseen koulun nimi. Esittele ensimmäisessä kappaleessa itsesi, kerro, mitä paikkaa haet, ja mainitse lyhyesti, miksi olet kiinnostunut kyseisestä koulusta.

Korosta seuraavissa kappaleissa pätevyytesi ja kokemuksesi, jotka liittyvät tehtävään. Mainitse mahdolliset opetustodistukset, tutkinnot tai kurssit, jotka vastaavat työn vaatimuksia. On myös tärkeää tuoda esiin mahdollinen kokemus lasten kanssa työskentelystä, kuten tukiopetuksesta tai vapaaehtoistyöstä. Käytä konkreettisia esimerkkejä osoittaaksesi, miten olet soveltanut taitojasi luokkahuoneessa.

Toista viimeisessä kappaleessa, että olet kiinnostunut tehtävästä, ja ilmaise innostuksesi mahdollisuudesta antaa panoksesi kouluyhteisössä. Kiitä rekrytoivaa esimiestä ajasta ja harkinnasta ja liitä mukaan yhteystietosi, jotta sinut on helppo tavoittaa.

opettajan cv

Tärkeimmät kohdat

Seuraavassa on lueteltu keskeiset seikat, jotka on hyvä pitää mielessä opettajan ansioluetteloa kirjoittaessa:

 • Selkeä ja organisoitu rakenne: Hyvin organisoitu ansioluettelo, jossa on selkeät otsikot ja luetelmakohdat, voi auttaa rekrytoivaa esimiestä tunnistamaan nopeasti pätevyytesi ja kokemuksesi.

 • Merkityksellinen kokemus: On tärkeää sisällyttää ansioluetteloon kaikki asiaankuuluva kokemus, olipa kyse sitten opetuskokemuksesta tai siihen liittyvästä kokemuksesta, kuten tukiopetuksesta, valmennuksesta tai mentoroinnista.

 • Koulutus ja todistukset: Koulutuksen ja asiaankuuluvien todistusten korostaminen voi auttaa osoittamaan pätevyytesi ja asiantuntemuksesi alallasi.

 • Avaintaidot: Avaintaitojen, kuten luokanhallinnan, oppituntien suunnittelun ja teknologiaosaamisen mainitseminen voi auttaa ansioluetteloasi erottumaan muista.

 • Lisätietoja: Tähän osioon voit sisällyttää muita tärkeitä tietoja, jotka eivät ole mahtuneet muihin osioihin, kuten harrastukset, vapaaehtoistyö tai muut saavutukset.

 • Ammatillinen yhteenveto tai tavoite: Ammatillinen yhteenveto tai tavoite voi auttaa tiivistämään pätevyytesi ja uratavoitteesi, mutta muista räätälöidä se hakemaasi tehtävään sopivaksi.

 • Yhteystiedot: Varmista, että yhteystietosi ovat ajan tasalla ja helposti saatavilla, mukaan lukien puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

 • Johdonmukainen muotoilu: Yhtenäinen muotoilu ja tyyli auttavat ansioluetteloasi näyttämään ammattimaiselta ja hiotulta.

 • Räätälöi ansioluettelosi kutakin hakemusta varten: Muista lukea työnkuvaus huolellisesti ja räätälöi ansioluettelosi siten, että siinä korostuu pätevyys ja kokemus, jotka vastaavat tehtävän vaatimuksia.

Noudattamalla näitä keskeisiä kohtia voit laatia vahvan ja tehokkaan opettajan cv:n, joka auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja saamaan haluamasi opettajan työn.

Usein kysytyt kysymykset

Minkä pituinen olisi ihanteellinen opettajan ansioluettelo?

Ihanteellinen pituus on enintään kaksi sivua. On suositeltavaa pitää ansioluettelo tiiviinä ja sisällyttää siihen vain olennaiset tiedot.

Pitäisikö ansioluettelooni sisällyttää suosituksia?

Ei, ansioluetteloon ei pidä sisällyttää suosituksia. Voit mainita, että suositukset ovat saatavilla pyynnöstä.

Onko ansioluettelossani tarpeen mainita opettamani luokka-asteet tai oppiaineet?

Kyllä, on tärkeää mainita ansioluettelossasi opettamasi luokat tai oppiaineet. Tämä auttaa mahdollista työnantajaa ymmärtämään kokemuksesi ja asiantuntemuksesi.

Pitäisikö ansioluettelossani mainita muu kuin opetuskokemus?

Kyllä, voit sisällyttää ansioluetteloosi kokemusta muusta kuin opetuksesta, jos se liittyy hakemaasi opettajan tehtävään.

Pitäisikö ansioluettelossani mainita harrastukseni tai kiinnostuksen kohteeni?

Harrastuksiasi tai kiinnostuksen kohteitasi ei tarvitse mainita ansioluettelossasi, elleivät ne liity hakemaasi opettajanvirkaan.

Miten minun pitäisi esittää ansioluetteloni työnantajalle?

On suositeltavaa lähettää ansioluettelo ja saatekirje PDF-liitteinä sähköpostitse, ellei työnantaja toisin määrää.

Kuinka usein minun pitäisi päivittää ansioluetteloani?

On suositeltavaa päivittää ansioluettelo kuuden kuukauden välein tai aina, kun sinulla on uutta opetuskokemusta tai pätevyyttä lisättävänä.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni