Opettajan ansioluettelo | Esimerkkejä ja malleja oman ansioluettelosi kirjoittamiseen

Ansioluettelon laatiminen on ensimmäinen askel työnhakuun. Siihen on syytä käyttää aikaa ja panostaa huolella, koska se toimii sinun käyntikorttina. Ansioluettelosta nähdään hyvin minkälainen persoona olet, sekä se tuo ilmi oman osaamisesi ja ammattitaidon sekä kaikki saavutuksesi uran aikana.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Opettajan CV - esimerkki

Matti Meikäläinen
Opettaja
matti.meikalainen@gmail.com
+35850987654

Yhteenveto ammattitaidosta

Kerro yhteenvedossa viimeisimmästä työpaikastasi, mitä työsi sisälsi oliko sinulla omia vastuualueita työyhteisössä, tai onko erikoisosaamis alueita. Pidä yhteenveto aina informatiivisena pakettina, joka on selkeä ja tiivis. Kun olet yhteenveto osion kirjoittanut voit sen alapuolelle listata kaikki edelliset työpaikat, aina aikajärjestyksessä.

Työkokemus

15.8.2021- tämä hetki
Kimpisen koulu, Lappeenranta
Lehtori, yläkoulu

 •  opetustuntien suunnittelu ja pitäminen opetussuunnitelman mukaisesti
 •  Luokanohjaaja 8 H luokalle
 •  Koulun ja kodin välinen yhteistyö
 •  Oppilaiden arviointi
 •  kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittämistyö

4.1.2021 - 15.6.2021
Kesämäen koulu, Lappeenranta
Tuntiopettaja, alakoulz

 •  Kasvatus ja opetustyön suunnittelu
 •  oppituntien suunnittelu ja toteutus
 •  Yhteisten tapahtumien suunnittelu
 •  Kodin ja koulun välinen yhteistyö
 •  koululaisten arviointi
 •  Tukiopettajana toimiminen

7.8.2020- 31.12.2021
Vuoksenniskan koulukeskus, Imatra
Tuntiopettaja, yläkoulu

 •  Valtakunnallisten opetussuunnitelmien toteuttaminen
 •  pääpaino terveystieto, liikunta ja oppilaanohjaus
 •  Koulun ja kodin välinen yhteistyö
 •  Koulun arviointiin ja kehittämistyöhön osallistuminen
 •  oppilaan arviointi

Opettajan ansioluettelosta tulisi käydä ilmi että olet kykeneväinen laatimaan tuntisuunnitelmia, ja laajemmassa mittakaavassa on myös pystyttävä laatimaan ja noudattamaan oppilaiden tarpeiden mukaisia ja kansallisten vaatimusten mukaisia opetussuunnitelmia. Opetussuunnitelmia tulee myös pystyä muokkaamaan oppilaiden tarpeen mukaan. Ansioluetteloa tehdessä on myös hyvä tuoda esiin että sinulla on kyky ja halu luoda aina positiivinen oppimisympäristö. Muista että tieto, jota annat on oltava oleellista hakemasi työn kannalta. Opettajan ansioluettelo on aina laadukas ja osaamista esille yuova.

Opettajien keskimääräinen kuukausipalkka on noin 4 226 € kuukaudessa ja kunnalla palkat ovat selvästi paremmat kuin valtiolla. Palkkaan vaikuttaa myös työkokemus ja erikoisosaaminen. Paras palkka työuran alussa on lukion lehtoreilla, kun taas luokanopettajalla huonoin.

On selvää ettei Suomessa ole tällä hetkellä tarpeeksi opettajia, ja seuraavien kymmenen vuoden aikana eläkkeelle siirtyy noin 14 000 peruskoulun ja lukion opettajaa sekä myös opetusalan johtajaa. Opettajille siis töitä on jatkuvasti tarjota lähes joka kunnassa ja varsinkin erityisopettajista on tällä hetkellä pulaa.

Opettajien työpaikat ja palkat

 • Lehtorin ja opettajan ero on on vain työsuhteessa. Lehtorin työsuhde on taattu ja siinä on täyteen palkkaan oikeuttava määrä työtunteja. Tuntiopettajalla opetustuntien määrä vaihtelee, ja jos tunteja on vähintään 16 kuukaudessa, on hän oikeutettu kuukausipalkkaan sekä kesälomaan.
 • Opettajat voivat siis työllistyä kokoaikaisena yhteen paikkaan, tai tuntiopettajana useampaan kouluun samanaikaisesti.
 • Kuntasektorilla opettajien kuukausi palkka keskimäärin on 4 226 € 💰
 • Valtiolla opettajan keskimääräinen kuukausipalkka on 4 719 € 💰
 • Opettajien keskimääräinen palkka nousi 1,5% vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Kuinka kirjoittaa opettajan CV

Hyvin ja huolellisesti kirjoitettu ansioluettelo on myös huolellisesti viimeistelty ja antaa sinulle näkyvyyttä työtä hakiessa. Tutustu etukäteen ansioluettelo esimerkkiin , niin saat mahdollisimman suuren avun ansioluettelon tekemiseen. Ansioluettelon tulisi olla kääntäen kronologinen, ja sen sisältö tulisi olla kattava mutta samalla tiivis katsaus urasi kehittymiseen, työkokemukseen ja osaamisalueisiin. Kerro myös itsestäsi, mutta älä liikaa, juuri sen verran että se herättää kiinnostuksen. Hyvä ansioluettelo on aina rakenteeltaan helppo, helppolukuinen, selkeä ja lineaarinen.

Liitä ansioluetteloon aina myös valokuva. Älä kuitenkaan käytä samaa valokuvaa joka on some tilisi profiilikuvana, vaan satsaa kuvaan ja käytä ammattilaisen ottamaa valokuvaa. Ansiolutteloihin ja sen tekemiseen on olemassa valmiita pohjia ja ohjeita sen tekemiseen. Näitä kannattaa hyödyntää, jolloin saat ammattimaisin ottein tehdyn ansioluettelon aikaiseksi helposti. Ansioluettelossa on myös oltava perustiedot kuten nimi, syntymäaika, osoite ja puhelinnumero sekä tietenkin sähköpostiosoite.

opettajan

Muita tärkeitä tietoja, jotka tulisi mainita CV:ssä 👇

 • Koulutus, uusimmasta vanhimpaan. Myös lisäkoulutukset, kurssit ja työstä saadut osoitukset kuten diplomit tulisi tuoda ilmi.
 • Kerro tekemistä tutkimuksista/ päättötyöstä
 • Henkilökohtaisten tietojen lisäksi myös oma harrastustoiminta ja omia persoonan piirteitä.
 • Myös omat kiinnostuksen kohteet, jotka liittyvät olennaisesti hakemaasi työpaikkaan
 • It osaaminen, esimerkiksi kuinka hyvin käytät erilaisia tekstinkäsittely ja kuvanmuokkausohjelmia.
 • Kielitaito, osaatko sujuvasti muita kieliä oman äidinkielen lisäksi ( tämä on nykyisin melkoinen valtti, jopa opettajien työnhaussa)
 • Onko sinulla mahdollisia luottamustehtäviä, vastuualueita ollut edellisissä työpaikoissa
 • Suosittelijat, nämä ovat aina tärkeitä ja hyvä mainita cv:n lopussa. Muista kuitenkin aina kysyä henkilöltä lupaa ennen kuin laitat hänet suosittelijaksi.
 • Lisäksi CV:ssä tulisi käyttää asianmukaisia, opetusalan terminologiaa, se korostaa kokemustasi alasta.

Layout

Opettajan ansioluettelo tulisi olla ammattimaisella otteella tehty. Oman profiilin tulisi olla energinen ja tuoda esiin ammattimaisuutta jotta se kiinnittää työnhakijan huomion. Käytä siis dynaamisia verbejä ja vältä pitkiä ja mutkikkaita lauserakenteita. Vältä myös olemasta liian laimea, ympäripyöreä ja väritön, äläkä missään nimessä liioittele tai kerro valheellista tietoa.

Työnhakijat lukevat jopa satoja ansioluetteloja, joten älä kuitenkaan ole liian vaatimaton. Muista että CV:n sommittelu, ja taitto ovat tärkeitä, kun sillä haetaan positiivista huomiota. Kannattaa siis hyödyntää internetissä olevia valmiita ansioluettelo pohjia, kuten CV-pohja , joka auttaa sinut luontevasti alkuun.

Huolehdi että tekemäsi ansioluettelo kertoo tarinan ja luo sinusta kuvan ihmisenä ja se tuo esiin ammattitaitosi. On hyvä tiedostaa että työnantaja arvio lukiessaan cv:tä kuinka olisitko sinä oikea henkilö kyseiseen työhön, joten tarkastele omaa tekstiäsi työnantajan näkökulmasta.

Muotoilu ja rakenne

Ansioluettelon onnistuminen vaatii myös hyvän muotoilun ja rakenteen. Ennen kuin alat tehdä omaa cv:tä mieti kuinka sen rakennat. Kaksi erittäin suosittua cv mallia opettajien keskuudessa ovat käänteinen aikajärjestys ja taitopohjainen ansioluettelo. Käänteinen aikajärjestys muotona sopii sellaiselle hakijalle jolla on jo kokemusta ja haluaa sitä tuoda esiin. Kun taas malliltaan taitopohjainen cv sopii erinomaisesti opettajalle jolla ei vielä kokemusta ole.

Käänteinen aikajärjestys

Tässä mallissa keskitytään aina viimeisimpään työkokemukseen. Korosta myös roolia ja asemaa työpaikalla. Jotta Cv herättää varmasti kiinnostuksen työnhakijassa ole tarkka ja korosta tekemiäsi tuloksia mielummin kuin vastuita.


Taitopohjainen Cv

Tällainen ansioluettelo korostaa taitojasi. Kaikki saavutukset, koulutukset ja kokemus myös mainitaan, mutta lyhyesti. Valitse muutama taito ja pätevyys jotka ovat hakemasi työn kannalta olennaisia, ja keskity niihin kertomalla olennaisia esimerkkejä. Taitopohjaisella cv:llä korostat helposti sitä miksi olisit juuri sopiva henkilö työhön jota haet.


Moderni Cv

Moderni pohjaisessa ansioluettelossa yhdistyy käänteinen ja taitopohjainen cv. Tämä on myös nykyaikana paljon käytetty ja sopii parhaiten opettajalle jolla on jo työkokemusta, mutta ei vielä paljoa. Voit siis tuoda esiin kokemuksen, mutta painotat kuitenkin tietotaitoa ja pätevyyttä.


Otsikko ja valokuva

On sanomattakin selvää että oman ansioluettelon otsikointi on myös tärkeässä asemassa. Se herättää mielenkiinnon ja työnhakijan halun tutustua siihen syvemmin. Mieti siis osioiden otsikointi tarkkaan, ja koita saada siitä persoonallinen. Hyvä otsikko on aina myös lyhyt ja ytimekäs sekä tietenkin positiivinen. Liian pitkällä ja mitään sanomattomalla otsikoinnilla voi mielenkiinnon menettää.

 • 🛑 Opettajan ansioluettelo

Tämä otsikko on erittäin heikkolaatuinen, sillä se kertoo ainoastaan itsestäänselvyyden lukijalle.

 • 👍Ansioluettelo, josta selviää miksi olen paras hakija

Lyhyt ja selkeä otsikko, joka on positiivinen, erilainen ja kiinnostava.

Valokuva on myös hyvin tärkeä osa nykyaikaista ansioluetteloa, vaikka sitä ei erikseen pyydetä. Valokuvan tulee olla mieluiten pelkkä kasvokuva, mutta ei selfie tyyppinen, itse ja liian läheltä otettu. Satsaa siis myös tähän osaan, ja pyydä ammattilainen kuvaamaan sinua, näin annat viestiä myös ammattimaisesta otteesta ja halusta tehdä asiat heti käsittelyssä oikein.

 • 🛑Selfie, joka on käsi mitalla illan istujaisissa tai ravintolassa.

Tällainen kuva ei missään nimessä ole ammattimainen vaan päin vastoin. Tämän tyyppinen kuva saattaa pahimmillaan katkaista hakuprosessin osaltasi.

 • 🛑Kuva, jossa hakijan lisäksi on muita ihmisiä tai esimerkiksi savuke tai alkoholijuoma

Tällainen kuva ei myöskään ole ammattimainen. Vaikka vapaa-ajan vietolla ei ole työnantajalle olennaista merkitystä, ei kyseisen kaltainen kuva anna hakijasta hyvää kuvaa. Tämän kaltainen kuva keskeyttää hakuprosessin lähes varmasti osaltasi.

 • 👍Kuva, jossa hakija on edustavana, kasvot kameraa kohti selkeässä ympäristässä.

Kuva antaa sinusta ammattimaisen kuvan. Olet selkeästi panostanut kuvaan ja tiedät kuvan merkityksen. Kuvan ei tarvitse olla valokuvaamossa otettu, kunhan kuva on selkeä.

opettajan

Kuvaile työkokemustasi

Työkokemus ja edelliset työpaikat ovat ehdottomasti tärkeää tietoa sinusta. Näin välittyy myös ammattitaitoinen ote työhön ja se että olet saanut tehdä töitä omalla alalla kertoo myös pätevyydestäsi opettajan työhön. Pyri laittamaan kaikki työkokemukset opettajana ollessasi ja myös muista kasvatus ja kehitystyöstä jos sellaista on. Hyvä olisi merkitä työkokemus yli 10 vuoden ajalta, jos sitä suinkin niin paljon kertynyt. Jos työkokemusta on kertynyt enemmän, ei välttämättä ole tarpeellista kertoa opiskelun ohella tehdystä työstä, sillä ei enää ole vahvaa merkitystä, varsinkin jos se on ollut eri alan työtä.

Kerro myös kaikki koulutukset aina lukiosta lähtien. Aina on myös tärkeää kirjoittaa erilliset koulutukset ja kurssit, koska ne kertovat siitä että haluat pysyä ajan hermoilla ja sinulla mahdollisesti on erikoisosaamista jostain tietystä osa- alueesta. Mainitse aina myös jos sinulla on ollut erillisiä vastuualueita, luottamusmies tehtäviä tai muita muita merkittäviä tehtäviä oman työn ohella.

Muista vielä:👇

 • 📌Kirjaa työkokemus ja koulutukset aina kronologisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan
 • 📌Tuo selkeästi ja ytimekkäästi esille tehtävät ja vastuualueet jotka ovat sisältyneet työhösi
 • 📌Kerro projekteista ja tutkimuksista joissa olet ollut mukana, ja niiden tuloksista
 • 📌Älä keskity esittelemään työnantajaa, vaan omaa työsi tulosta
 • 📌Tuo taidot esille esimerkiksi näin; Opettaminen, hyvä. Luokkahuoneen järjestyksen pitäminen, hyvä. Tuntisuunnittelu, keskiverto. Monikulttuurisuus, keskiverto yms.

Mutta jos sinulla ei ole kokemusta…

Jos olet vasta opintosi päättänyt eikä työkokemusta ole ehtinyt kertyä, tuo cv:ssä esille olemassa olevat taidot ja se että omaat uusia käytäntöjä ja opetussuunnitelman laatimisesta sinulla on viimeisintä tietoa. Voit myös tuoda esiin kiinnostuksen kohteita, jotka liittyvät jotenkin hakemaasi työpaikkaan, ja selvitä etukäteen kaikki mahdollinen mahdollisesta tulevasta työnantajasta. Näin välität tunteen että olet aidosti kiinnostunut ja tehnyt hieman työtä ansioluettelon tekemisen lisäksi. Käytä apunasi CV-mallia ja CV-esimerkkiä CV-pohjan sivulta https://cv-pohja.com/ , jotta pääset helpommin eteenpäin. Malleista on hyötyä erityisesti, jos olet tekemässä ensimmäistä ansioluetteloasi.

Koulutus: valaise akateemista taustaa

Opettajan pätevyyden saa kun opiskelee pedagogiikkaa. On eritasoisia koulutuksia, riippuen aina millaiseksi opettajaksi haluaa. Lastentarhanopettajat ovat Kasvatustieteen kandidaatteja tutkinnon pääosina toimii varhaiskasvatustiede sekä kasvatustiede. Luokan opettajat taas ovat kasvatustieteen maistereita ja heidän opinnot ovat hyvin monimuotoisia, sisältäen kuitenkin kasvatuksen, oppimisen ja opettamisen tieteelliset teoriat sekä niiden soveltamisen käytännön kasvatus ja opetustilanteissa. Aineenopettajan tutkinto taas on Humanististen tieteiden kandidaatti tai Luonnontieteiden kandidaatti tai Filosofian maisteri. Tämä koulutus antaa laaja alaisen pätevyyden niin peruskouluun,lukioon kuin ammatilliseen kouluun.

Kun kirjoitat ansioluetteloosi omaa koulutustaustasi, tee se ja aina käänteisellä kronologisella järjesteyksellä, eli uusimmasta vanhimapaan. Laita kuitenkin se koulutus ensimmäiseksi joka on toiminut pääasiassa ammattipätevyyteesi.

opettajan

Kun kerrot koulutuksestasi on hyvä muistaa merkitä seuraavat perustiedot: 👇

 • 📌Yliopiston, korkeakoulun nimi
 • 📌Tutkinnon nimi
 • 📌Oppilaitoksen sijainti, paikkakunta
 • 📌Opiskelun aloitus ja valmistumispäivämäärä
 • 📌Arvosana, periaatteessa tuleva työnantaja ei tee arvosana tiedolla mitään, mutta hyvät arvosanat kuitenkin tuovat positiivisen vivahteen ja kertoo että olet panostanut opiskeluihin ja tulet näin myös tekemään työelämässä

Voit esimerkiksi kirjoittaa koulutuksestasi näin: 👇

Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen maisteri, aineenopettajan kelpoisuus.

Jyväskylä 2007 - 2011.


Jos et vielä ole valmistunut voit koulutuksen tuoda ilmi näin: 👇

Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen maisteri, aineenopettajan kelpoisuus

Jyväskylä, valmistun vuonna 2022


Jos sinulle on myös kertynyt vahvaa akateemista osaamista esimerkiksi tekemiesi julkaisuiden, tutkimusten tai saatujen rahoitusten myötä, kannattaa kaikki ehdottomasti mainita ansioluettelossasi.

Nämä asiat on hyvä tuoda ilmi: 👇

 • 📌 Tutkimustyön aihe
 • 📌 Opetustyö
 • 📌 Tunnustukset ja saadut pätevyydet
 • 📌 Ammatilliset ryhmät ja jäsenyydet
 • 📌 Seminaarit ja muut aiheeseen liittyvät tapahtumat
 • 📌 Rahoitus

Opettajan ansioluetteloon tarvittavat taidot

Opettajan työ on tänä päivänä hyvin monimuotoista, joten hyvä opettaja omaa useita erilaisia taitoja. Omassa ansioluettelossa on hyvä tuoda juurikin omaan ammattipätevyyteen liittyviä taitoja. Tilaa kuitenkin on rajallisesti koska cv halutaan pitää ytimekkäänä mutta kuitenkin informatiivisena joten tuo esiin taidot jotka ovat hakemasi työn kannalta olennaisia, ja aloita niistä.

Olennaisia taitoja jotka kannattaa tuoda esille kun haet opettajan työtä ovat: 👇

 • 👉 Tehokas viestintä

Opettajat joutuvat olemaan tehokkaita ja erinomaisia kommunikaatiossa. Se että omaa kyvyn saada viesti perille oppilaille ja työyhteisölle kertoo paljon sinusta. Viestinnässä tulee huomioida aina äänenpaino, kehonkieli ja mille ikäluokalle asia pitää saada selväksi. Myös taito kodin ja koulun välisessä viestinnässä on tärkeää.

 • 👉 Itsevarmuus

Jotta voit tuoda viestin ja opettaa itsevarmoin ottein, vaatii se aiheesta tietämistä tarpeeksi. Vain itsevarmalla otteella ja tietämyksellä saavutetaan tavoite.

 • 👉 Vuorovaikutustaidot

Hyviä vuorovaikutustaitoja tarvitaan, sillä opettajana toimit useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuten työyhteisön jäsenten, oppilaiden ja heidän vanhempien sekä muiden ammattiryhmien ja koululaitosten kanssa.

 • 👉 Organisointikyky

Opettajan sinun pitää pystyä valmistelemaan tunteja, ja miettiä tehokasta ajankäyttöä. Sinun pitää pystyä opettamaan ja antaa arvosanoja. On hyvä pystyä omaksumaan erilaisia rutiineja jotta saat työsi tehokkaasti tehtyä.

Pehmeitä taitoja, joita opettajan tulee omata: 👇

 • 👉Erinomainen kirjallinen ja suullinen kielitaito, oma äidinkieli ja muiden kielien jos opettaa vieraita kieliä
 • 👉Monikulttuurisuuden tietämys
 • 👉It taidot, tekstinkäsittelyä ,ja kuvanmuokkausohjelmat
 • 👉Asiakirjojen laatiminen, muistiot
 • 👉Ymmärtää lapsen ja nuoren kasvu ja kehitysvaiheet

Ammatillinen yhteenveto

Ansioluettelon ammatillinen yhteenveto tiivistää sinut ja kokemuksen tiiviiksi paketiksi. Siinä tuodaan asiat esille niin sanotusti pähkinänkuoressa, eikä käytetä täytetekstiä. Ammatillisessa yhteenvedossa tuodaan esille aina titteli, työnimike, taidot jotka omaat ja uraasi vaikuttaneet saavutukset, jos mahdollista tuo niitä esille numeroina. Laita vielä jokin ammatillinen viittaus, joka osoittaa että olisit kyseiseen työhön juuri sopiva.

Pidä ammatillinen yhteenveto mielellään maksimissaan 200 sanan mittaisena ja se voi koostua 3 - 4 virkkeestä. Tämä voi olla aluksi vaikeaa, mutta tuo tässä esille juuri ne taidot, ominaisuudet ja pätevyydet joita kyseinen työpaikka hakee. Kerro myös lyhyesti omista tavoitteistasi jotka ovat mahdollisia toteuttaa hakemassasi työssä.

Nappaa neuvot onnistuneeseen yhteenvetoon: 👇

opettajan

📌 Kerro pätevyydestäsi sekä osaamisestasi tiivistetysti, mutta kattavasti:

Oikein
Olen työskennellyt opettajana vuodesta 2013 alkaen. Viimeisin työpaikkani on Lappeenrannan Kimpisen yläkoulu, jossa työskentelin lehtorina ja luokanopettajana .”

Älä kuitenkaan typistä liikaa: 🛑

Väärin
“ Olen opettajana työskennellyt muun muassa yläkoulussa Lappeenrannassa”

📌 Kuvaile lyhyesti siitä, millaiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen olet tottunut:

Oikein
“Olen tottunut työskentelemään nuorten kanssa, sekä yhteistyössä kotien kanssa”

Älä liioittele:🛑

Väärin
“Olen mielestäni paras vaihtoehto, sillä olen erinomainen nuorten kanssa työskentelyssä”

📌Millaisia ovat tulevaisuuden suunnitelmat?

Oikein
“Tavoitteenani on sekä omaksua uutta tietoa, että päivittää osaamistani säännöllisesti”

Jos suunnitelmia ei ole, älä toimi näin: 🛑

Väärin
“Olen kouluttautunut omalta osaltani riittävästi”

Opettajan ansioluettelon lisäosiot

Opettajan on tänä päivänä pystyttävä moneen, ja osaamista useilla eri alueilla tarvitaan. Opettaja ei vain opeta, vaan on myös iso osa lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä, vaikka päävastuu aina siitä onkin kodilla. Myös monipuolinen kielitaito on erinomaisen tärkeää, nykyaikaisessa monikulttuurisessa Suomessa. Tuo siis esille kaikki kielet joita suinkin osaat. Ja koska yhä enemmän opetusmateriaalia käytetään verkossa ja sitä kautta on tietotekniset ja erilaiset oppimisympäristöt tärkeässä roolissa opettajan osaamisessa. Myös erityislapsen ja -nuoren kanssa toimiminen on tänä päivänä usein vaatimuksena. Tuo siis esille jos omaat kokemusta tai koulutusta tällaisesta.

Tietokonetaidot ja todistukset

Opettajat kommunikoivat tänä päivänä Wilma ohjelman välityksellä niin oppilaiden kuin heidän huoltajien kanssa. Käytössä on myös erilaisia verkkopohjaisia oppimisympäristöjä kuten esimerkiksi Sanoma pro johon täytyy osata laittaa tehtäviä ja julkaista ne. Koulut käyttävät myös paljon tietokoneiden lisäksi tablet laitteita oppimisen apuvälineinä, joten opettajan olisi hyvä osata niitä käyttää. Olisi hyvä tuntea niin Android kuin iOS käyttöjärjestelmät. On siis pystyttävä hallitsemaan useita erilaisia ohjelmia sekä laitteita.

Peruskoulun ja lukion opettajilta vaaditaan aina tietty määrä pedagogisia opintoja, jotka ovat lakien ja asetusten mukaisesti laillisesti päteviä tehtävään. Jos et ole vielä valmis, tulee sinun työtä hakiessasi pyytää paperi josta näkyy siihen astiset suorittamasi opinnot, aina opintoviikko määrillä.

Kieli

Opettajilta vaaditaan kielitaitoa, vaikka ei vieraita kieliä opettaisikaan. Oma äidinkieli, eli Suomi tulee hallita täydellisesti aina kielioppia myöten. Tämän lisäksi on tärkeää osata toinen kotimainen kieli eli Ruotsi ja tämän lisäksi vielä Englannin kieli on tärkeä osata. Elämme monikulttuurisessa maailmassa, jossa käytetään useita eri kieliä. Viime vuosina on myös korostunut venäjän kielen taitaminen. Hyvä opettajan ei tarvitse kaikkia osata täydellisesti, mutta perussanasto olisi hyvä olla hallussa. Tänä päivänä usean kielen taitaminen toimii yhtenä valttikorttina, mitä työpaikan saamiseen tulee.

Merkitse aina siis kielet jotka osaat, ja tarkenna osaamisesi vielä seuraavin termein:👇

 • 💡Äidinkieli
 • 💡Kiitettävä
 • 💡Hyvä
 • 💡Tyydyttävä
 • 💡Alkeet

Vinkkejä ansioluettelon optimointiin muutamassa minuutissa

Opettajan hyvä ansioluettelo on ammattimaisella otteella tehty, se on tarkkaan harkittu ja viimeistelty. Ole aina rehellinen, ja tuo akateeminen koulutus esille, sekä mahdolliset lisäkoulutukset ja erityiset osaamisalat. Älä käytä samaa ansioluetteloa muille työnhakijoille, vaan räätälöi se aina haettavan työpaikan mukaan. Kiinnitä huomio käyttämiisi avainsanoihin, joilla voi olla suurikin merkitys.

opettajan

Huomioi myös että useat työnhakijat käyttävät ansioluetteloiden läpikäynnissä ATS-ohjelmaa. Ohjelma karsii tiettyjen hakusanojen pohjalta osan ansioluetteloista pois joukosta. Tätä käytetään myös koulujen työnhaussa, joten opettajan työtä hakiessa kannattaa avainsanojen käyttöä tarkastella, sillä epäonnistuneiden avainsanojen käyttö voi pahimmillaan katkaista etenemisen hakuprosessissa.

Yhteenveto: Kirjoita täydellinen ansioluettelo opettajalle

Älä aloita ansioluettelon tekemistä profiili tekstillä, ensimmäisenä on järkevää kirjoittaa oma työhistoria ja koulutustausta. Kun olet nämä tehnyt, tarkastele edellisten työpaikkojen avainsanoja, kuvauksia sekä taitoja. Näin ollen sinulla on jo ainekset valmiina kun teet henkilökohtaista esittelyä itsestäsi, ja näin ollen se sujuu paljon helpommin.

Käytä valmiita cv pohjia, ja valitse omiin tarkoituksiin ja mieltymyksiin sopiva. Mieti mitä haluat korostaa, ja mikä tieto on vähemmän merkittävää. Näin pidät selkeän ja ytimekkään linjan, josta kuitenkin selviää kaikki oleellinen. Muotoile aina profiiliteksti haettavaa työpaikkaa perustuen, kerro siis rehellisesti kuka olet ja millaista kokemusta olet saanut, yritä muotoilla teksti yhteneväiseksi työpaikka ilmoituksen kanssa. Muista myös että otsikointi ratkaisee paljon, sen pitää herättää lukijan mielenkiinto ja halu tutustua sinuun enemmän.

Täydennä CV:tä saatekirjeellä

Usein cv:n lisäksi lähetetään saatekirje jonka laatiminen on myös tärkeä osa työnhakuprosessia ja myös saatekirje tulee laatia ammattimaisella otteella ja harkiten. Tässä esittelet itseäsi ja omaa persoonasi hieman tarkemmin kuin cv:ssä, ja se antaa tilaa myös sellaisille asioille jotka eivät mahdu ansioluetteloon kuten esimerkiksi että minkälaisia elämänarvoja omaat tai kuinka huolehdit omasta työssä jaksamisesta. Tässä voit halutessasi tuoda myös ilmi minkälainen perhe sinulla on.

 • 📌Aloita saatekirje aina iloisella, mutta ei kuitenkaan mauttomalla tervehdyksellä, jonka jälkeen esittelet itsesi tarkemmin.
 • 📌Tuo myös ilmi miksi olet kiinnostunut kyseistä opettajan paikasta, ja miksi sinä olisit siihen oikea valinta. Tässä yhteydessä voit taas kertoa osaamisalueista ja kokemuksesta.
 • 📌Viittaa myös tekemääsi cv:hen, ja erilliseen työpaikkahakemukseen.
 • 📌Saatekirje tulisi lopettaa yhtä napakasti ja määrätietoisesti kuin sen aloitit.
 • 📌Muista että persoonallinen ja mielenkiintoinen teksti herättää aina mielenkiintoa ja halua tavata työnhakija haastattelun merkeissä.

Usein kysytyt kysymykset

Voiko samaa ansioluetteloa käyttää useampaan työhakemukseen?

Kun teet ansioluettelon ammattimaisesti ja huolellisesti, voit samaa käyttää muihinkin paikkoihin hakiessa. Tärkeää on kuitenkin muokata ja räätälöidä sitä haettavan työpaikan mukaan.

Mitä asioita tulisi korostaa CV.ssä?

Oma koulutustausta ja osaamisalueet sekä erikoistaidot, jotka ovat olennaisia ammatin/ työpaikan puolesta

Kuinka teen onnistuneen ansioluettelon?

Käytä hyödyksi valmiita cv pohjia, ja täytä siihen tarvittavat tiedot. Muista että työkokemus ja koulutus tulee täyttää kronologisessa järjestyksessä, eli aina uusin ensin. Hyödynnä myös ammattilaisten vinkit cv:n kirjoittamiseen.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni