Myyntipäällikön cv - opas menestyvän ansioluettelon kirjoittamiseen

Nykypäivän kilpailluilla työmarkkinoilla on tärkeämpää kuin koskaan, että sinulla on vahva ansioluettelo, jossa esittelet taitosi ja kokemuksesi. Tämä pätee erityisesti myyntipäälliköihin, joilla on ratkaiseva rooli tulojen kasvattamisessa ja menestyvien myyntitiimien johtamisessa.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Myyntipäällikön CV esimerkki

Matti Virtanen Myyntipäällikkö
Helsinki, Suomi
+358 50 1234567
matti.virtanen@email.com
linkedin.com/in/matti.virtanen

Ammatillinen yhteenveto:

Erittäin motivoitunut myyntipäällikkö, jolla on 10 vuoden kokemus menestyksekkäiden myyntistrategioiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Taitava rakentamaan ja ylläpitämään vahvoja asiakassuhteita, johtamaan ja motivoimaan myyntitiimejä sekä edistämään liikevaihdon kasvua. Etsin haastavaa myynnin johtotehtävää dynaamisessa ja kilpailukykyisessä ympäristössä.

Työkokemus:

Myyntimestarit oy
Helsinki, Suomi
Kesäkuu 2018 - Nykyinen

 •  Kehittää ja toteuttaa myyntistrategioita tulotavoitteiden saavuttamiseksi ja ylittämiseksi.
 •  8 myyntiedustajan tiimin johtaminen sekä valmennuksen ja opastuksen antaminen suorituskyvyn parantamiseksi.
 •  Analysoi markkinasuuntauksia ja asiakkaiden tarpeita uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi
 •  Neuvottele sopimuksista ja sopimuksista asiakkaiden ja myyjien kanssa.
 •  Yhteistyö markkinointi- ja tuotetiimien kanssa myyntistrategioiden ja liiketoimintatavoitteiden yhteensovittamiseksi.


Myyntiedustaja, Markkinamikot oy
Helsinki, Suomi
Helmikuu 2014 - toukokuu 2018

 •  Ylitti jatkuvasti myyntitavoitteet ja kasvatti liikevaihtoa 20 % 2 vuoden aikana.
 •  Kehitti ja ylläpiti vahvoja suhteita avainasiakkaisiin
 •  Toimi mentorina nuoremmille myyntiedustajille ja tarjosi koulutusta ja tukea heidän taitojensa parantamiseksi.
 •  Osallistui messuille ja konferensseihin luodakseen uusia kontakteja ja edistääkseen yrityksen tuotteita ja palveluja.


Koulutus:

Master of Business Administration (MBA)
Helsingin kauppakorkeakoulu
Helsinki, Suomi
Syyskuu 2011 - toukokuu 2013

Kauppatieteiden kandidaatti
Helsingin kauppakorkeakoulu
Helsinki, Suomi
Syyskuu 2007 - toukokuu 2011

Taidot:

 •  Myyntistrategian kehittäminen ja toteuttaminen
 •  Tiimin johtaminen ja valmennus
 •  Asiakassuhteiden hallinta
 •  sopimusneuvottelut
 •  markkina-analyysi ja -tutkimus
 •  Vahvat viestintä- ja ihmissuhdetaidot


Lisäosiot

 •  Kielitaito: Suomi (natiivi), englanti (sujuva), ruotsi (kohtalainen)
 •  Suositukset saatavilla pyydettäessä

Myyntipäällikkönä ansioluettelossasi tulisi tuoda esiin kykysi luoda ja toteuttaa tehokkaita myyntistrategioita, rakentaa ja ylläpitää vahvoja asiakassuhteita sekä johtaa ja motivoida myyntitiimejä saavuttamaan tavoitteensa.

Jos haluat edetä urallasi myyntipäällikkönä, on tärkeää tehtävän kannalta, että ansioluettelosi erottuu kilpailijoista. Yhä vilkkaammilla markkinoilla sinun on osoitettava ainutlaatuinen lisäarvosi ja osoitettava työnantajille, että olet oikea henkilö tehtävään.

Mutta mitä myyntipäällikön ansioluetteloon pitäisi sisällyttää, jotta se erottuu edukseen? Vastaus riippuu monista tekijöistä, kuten toimialasta, kokemustasosta ja tehtäväkohtaisista vaatimuksista. On kuitenkin olemassa joitakin keskeisiä kohtia, jotka jokaisen menestyvän myyntipäällikön CV:n tulisi sisältää.

Tässä oppaassa tarjoamme kattavan yleiskatsauksen keskeisistä kohdista, jotka sinun tulisi ottaa huomioon myyntipäällikön ansioluetteloa laatiessasi. Kerromme kaiken, mitä sinun on tiedettävä, jotta voit laatia menestyvän CV:n, jonka avulla suomalaiset työnantajat huomaavat sinut aina saavutustesi korostamisesta johtamistaitojesi esittelyyn.

Olitpa sitten kokenut myynnin ammattilainen, jolla on jo vuosien kokemus takanaan, tai vastavalmistunut, joka haluaa päästä alalle, tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua rakentamaan ansioluettelo, joka kuvastaa tarkasti taitojasi, kokemustasi ja potentiaaliasi. Joten sukelletaan asiaan ja aletaan rakentaa ansioluetteloa, joka auttaa sinua saavuttamaan uratavoitteesi.

myyntipaallikon cv

Mikä on myyntipäällikön ansioluettelo?

Myyntipäällikön ansioluettelo on asiakirja, joka tarjoaa kattavan yleiskuvan hakijan pätevyydestä, taidoista ja kokemuksesta myynnin johtamisen alalla. Se on ratkaisevan tärkeä työkalu työnhakijoille, jotka haluavat hakea korkeatasoisiin myyntijohtotehtäviin, sillä se tarjoaa potentiaalisille työnantajille selkeän ja tiiviin yhteenvedon hakijan työhistoriasta, koulutuksesta ja urakehityksestä.

Myyntipäällikön CV:n tarkoituksena on tuoda esiin hakijan vahvuudet ja asiantuntemus myynnin johtamisen alalla sekä korostaa hänen ainutlaatuisia myyntivalttejaan ja kilpailuetujaan. Hakijoiden on tärkeää mukauttaa ansioluettelonsa hakemaansa työpaikkaan, jotta he voivat osoittaa olevansa merkityksellisiä ja sopivia kyseiseen tehtävään.

Hyvin kirjoitetussa myyntipäällikön ansioluettelossa olisi oltava useita keskeisiä kohtia. Johdannon tulisi sisältää lyhyt yhteenveto hakijan kokemuksesta ja pätevyydestä sekä tuoda esiin hänen uratavoitteensa ja tavoitteensa. Työkokemusta käsittelevässä osiossa olisi esiteltävä yksityiskohtaisesti hakijan aiemmat tehtävät myyntijohdon alalla, mukaan lukien tehtävänimike, yrityksen nimi, työskentelypäivämäärät sekä lyhyt kuvaus vastuualueista ja saavutuksista.

On tärkeää, että hakijat määrittelevät saavutuksensa aiemmissa tehtävissään ja käyttävät konkreettisia numeroita ja mittareita havainnollistamaan niiden vaikutusta ja menestystä. Tämä voi sisältää myynnin kasvuprosentteja, tiimin suorituskykyä kuvaavia mittareita ja muita asiaankuuluvia tietoja, jotka osoittavat hakijan kyvyn edistää tuloksia ja johtaa menestyksekkäitä myyntitiimejä.

Myyntipäällikön CV:n koulutusosiossa olisi lueteltava hakijan asiaankuuluvat tutkinnot, todistukset ja sertifikaatit sekä ilmoitettava oppilaitoksen nimi, tutkinnon/tutkinnon/todistuksen nimi ja päivämäärä. Tässä osiossa olisi korostettava hakijan akateemista taustaa myynnin johtamisen alalla sekä mahdollisia lisäkoulutuksia tai sertifikaatteja, jotka osoittavat hänen asiantuntemuksensa alalla.

Myyntipäällikön ansioluetteloon olisi sisällytettävä myös taitoja koskeva osio, jossa korostetaan hakijan myynnin johtamiseen liittyvää ydinosaamista. Tähän voi sisältyä taitoja, kuten tiimin johtaminen, myyntistrategian kehittäminen, asiakassuhteiden hallinta ja muut asiaankuuluvat taidot, jotka osoittavat hakijan kyvyn edistää myynnin kasvua ja johtaa menestyviä tiimejä.

Lopuksi CV:n loppuun voidaan sisällyttää henkilökohtainen lausunto tai tavoite, jossa esitetään lyhyt yhteenveto hakijan uratavoitteista ja merkityksellisistä ominaisuuksista. Tässä osiossa olisi keskityttävä hakijan vahvuuksiin ja ainutlaatuisiin myyntivaltteihin myyntipäällikkönä ja korostettava samalla hänen potentiaalista arvoaan mahdollisille työnantajille.

Myyntipäällikön ansioluettelolla on ratkaiseva merkitys työnhakuprosessissa, sillä se auttaa hakijoita erottumaan kilpailijoista ja saamaan haastatteluja korkeatasoisiin myyntipäällikön tehtäviin. Seuraavissa osioissa kerromme yksityiskohtaisesti, kuinka tällainen ansioluettelo kirjoitetaan.

Entä jos sinulla ei ole vielä kokemusta?

Myyntipäällikön ansioluettelon kirjoittaminen ilman paljon kokemusta voi olla haastavaa, mutta se ei ole mahdotonta. Tässä on muutamia vinkkejä, joita myyntipäällikön tulisi harkita, kun hän kirjoittaa ansioluetteloaan, jos hänellä ei ole paljon kokemusta:

 • Aloita henkilökohtaisella esittelyllä: Aloita ansioluettelosi henkilökohtaisella esittelyllä, joka kuvaa lyhyesti kuka olet, millaisia tavoitteita sinulla on ja miksi haluat työskennellä myyntialalla. Kerro mahdollisimman selkeästi, miksi olet kiinnostunut myyntialasta ja miksi sinun tulisi ottaa huomioon hakemuksesi.

 • Korosta koulutusta ja muita saavutuksia: Jos sinulla ei ole paljon kokemusta myyntialalta, korosta koulutustasi ja muita saavutuksiasi. Jos olet esimerkiksi suorittanut myynnin alan kursseja tai olet saavuttanut hyviä tuloksia muissa projekteissa, mainitse ne ansioluettelossasi. Kerro, mitä olet oppinut koulutuksestasi ja miten se voi auttaa sinua menestymään myyntialalla.

 • Kuvaile aikaisempaa työkokemusta: Vaikka sinulla ei olisikaan paljon kokemusta myyntialalta, saatat silti pystyä hyödyntämään aikaisempaa työkokemustasi ansioluettelossasi. Kuvaile aiempia työtehtäviäsi ja vastuullesi kuuluneita tehtäviä, jotka voivat olla hyödyllisiä myyntipäällikön tehtävissä. Puhu erityisesti niistä taidoista ja kokemuksista, jotka ovat relevantteja myyntialalle.

 • Osoita innostuksesi myyntialaa kohtaan: Myyntipäällikön tehtävät edellyttävät intohimoa myyntialaa kohtaan, joten on tärkeää osoittaa ansioluettelossasi, että sinulla on tätä intohimoa. Kerro, miksi haluat työskennellä myyntialalla ja kuvaile joitakin niistä ominaisuuksista, jotka tekevät sinusta hyvän myyjän tai myyntipäällikön.

 • Kerro tulevaisuuden tavoitteistasi: Lopuksi voit kertoa ansioluettelossasi myös tulevaisuuden tavoitteistasi. Jos haluat edetä urallasi myyntialalla, kerro siitä avoimesti. Kerro myös, mitä aiot tehdä saavuttaaksesi nämä tavoitteet kyseisessä yrityksessä ja miksi ne ovat merkityksellisiä kyseisen työpaikan kannalta.

Ulkoasu ja muotoilu

Myyntipäällikön ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu ovat erittäin tärkeitä, koska ne vaikuttavat suuresti ensivaikutelmaan, jonka hakija antaa työnantajalle. Tässä on joitakin vinkkejä ansioluettelon muotoiluun ja ulkoasuun:

 • Pidä ansioluettelo yksinkertaisena ja selkeänä: Myyntipäällikön ansioluettelon tulisi olla yksinkertainen ja selkeä. Käytä helppolukuista fonttia, kuten Arial tai Times New Roman, ja pidä tekstin koko 10-12 pisteen välillä. Älä käytä liian monimutkaisia ​​muotoiluja tai liikaa koristeita, sillä ne voivat häiritä lukijaa ja hankaloittaa ansioluettelon lukemista.

 • Korosta tärkeimpiä tietoja: Ansioluettelon tulisi korostaa tärkeimmät tiedot, kuten kokemus, koulutus, taidot ja saavutukset. Käytä otsikoita ja erilaisia ​​kirjasinmerkkejä, kuten lihavointia ja kursivointia, korostamaan tärkeitä kohtia.

 • Käytä numeroita ja tilastoja: Jos mahdollista, käytä numeroita ja tilastoja korostamaan saavutuksia ja kokemusta. Voit esimerkiksi kertoa kuinka monta prosenttia myynti kasvoi aikaisemmassa työpaikassasi tai kuinka monta uutta asiakasta hankit tiimillesi. Tämä auttaa antamaan konkreettisia esimerkkejä taidoistasi ja vahvistaa luotettavuuttasi hakijana.

 • Sovella ansioluetteloa hakemuksen mukaisesti: Muokkaa ansioluetteloasi hakemuksen mukaisesti. Korosta niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat tärkeitä kyseiselle työpaikalle ja vähennä niitä, jotka eivät ole merkityksellisiä. Tämä auttaa korostamaan hakijan osaamista ja saavutuksia ja antaa hakijalle mahdollisuuden erottua muista hakijoista.

 • Tarkista ja päivitä ansioluettelosi säännöllisesti: Ansioluettelon tulee olla ajantasainen ja oikein kirjoitettu, joten tarkista ja päivitä se aina ennen kuin kirjoitat uuden hakemuksen. Tämä osoittaa, että olet huolellinen ja tarkkaavainen hakija, joka haluaa antaa parhaan mahdollisen vaikutelman.

 • Käytä oikeaa muotoa ja kielioppia: Ansioluettelo tulee kirjoittaa oikeassa muodossa ja käyttäen oikeaa kielioppia. Tämä osoittaa, että hakija on tarkkaavainen yksityiskohtiin ja osaa ilmaista itseään selkeästi ja ammattimaisesti.
 • Käytä selkeitä otsikoita: Käytä selkeitä ja informatiivisia otsikoita, jotka auttavat lukijaa hahmottamaan ansioluettelon rakenteen ja sisällön. Otsikot voivat olla esimerkiksi "Kokemus", "Koulutus", "Taidot" ja "Saavutukset".

 • Älä unohda tietoja yhteystiedoista: Muista lisätä ansioluetteloon tietosi yhteystiedoista, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tämä auttaa työnantajaa ottamaan yhteyttä hakijaan, jos he haluavat järjestää haastattelun tai kysyä lisätietoja.

 • Pidä ansioluettelo yhden tai kahden sivun mittaisena: Myyntipäällikön ansioluettelon tulisi olla yhden tai korkeintaan kahden sivun mittainen. Pidä ansioluettelo lyhyenä ja ytimekkäänä, jotta se on helppo lukea ja hahmottaa. Jos ansioluettelo on liian pitkä, se voi vaikuttaa sekavalta ja vaikeasti hahmotettavalta.

 • Käytä ammattimaista ulkoasua: Ansioluettelo tulee suunnitella ammattimaisesti ja käyttäen selkeää ulkoasua. Valitse selkeä ja tyylikäs fontti, käytä yhtenäistä värimaailmaa ja varmista, että tekstin koko ja riviväli ovat sopivia. Ammattimaisesti suunniteltu ansioluettelo antaa hakijasta positiivisen ja ammattimaisen kuvan ja auttaa erottumaan muista hakijoista.
myyntipaallikon cv

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat tärkeä osa myyntipäällikön ansioluetteloa, koska ne auttavat työnantajaa ottamaan yhteyttä hakijaan, jos he haluavat kutsua hänet haastatteluun tai pyytää lisätietoja.

Tässä on joitakin vinkkejä, joiden avulla myyntipäällikön tulisi esittää yhteystietonsa ansioluettelossa:

 • Nimi: Aloita yhteystiedot kertomalla koko nimesi. Kirjoita nimi selkeällä ja helppolukuisella fontilla, jotta se erottuu muusta tekstistä.

 • Osoite: Kirjoita täydellinen postiosoite, mukaan lukien katuosoite, postinumero ja kaupunki. Jos olet hakemassa työtä toiselta paikkakunnalta, mainitse se selvästi.

 • Puhelinnumero: Anna puhelinnumerosi, jossa sinut voidaan tavoittaa. Varmista, että puhelinnumero on oikea ja että vastaaja-ääni- tai viestipalvelu on käytössä, jotta työnantaja voi jättää viestin, jos et voi vastata puheluun.

 • Sähköpostiosoite: Kirjoita sähköpostiosoitteesi selkeällä ja helppolukuisella fontilla. Varmista, että käytät ammattimaista sähköpostiosoitetta, joka sisältää vain nimesi tai nimikirjaimet, eikä mitään epäammattimaista tai loukkaavaa.

 • LinkedIn-profiilin linkki: Jos sinulla on LinkedIn-profiili, voit lisätä linkin ansioluetteloon. LinkedIn on sosiaalinen verkostoitumissivusto, joka on suunniteltu ammattikäyttöön, joten se on hyvä tapa jakaa lisätietoja kokemuksestasi ja taidoistasi.

 • Verkkosivuston linkki: Jos sinulla on verkkosivusto, joka sisältää lisätietoja sinusta ja osaamisestasi, voit lisätä sen linkin ansioluetteloon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos haluat esimerkiksi jakaa portfoliota tai muita näytteitä töistäsi.

Muista tarkistaa yhteystietosi huolellisesti, ennen kuin lähetät ansioluettelon. Varmista, että numerot ja osoitteet ovat oikein kirjoitettuja, jotta työnantaja voi tavoittaa sinut helposti.

Tiivistelmä- tai tavoiteosio

Tavoite- ja tiivistelmäosio ovat myös tärkeitä myyntipäällikön ansioluettelossa. Tavoiteosio antaa työnantajalle käsityksen siitä, mitä hakija etsii työltään, kun taas tiivistelmäosio lyhyesti tiivistää hakijan kokemuksen ja osaamisen.

Tavoiteosio:

Tavoiteosiossa hakijan tulee kertoa, minkälaisen työn hän haluaa saada. On tärkeää, että tavoite on selkeä ja ytimekäs, jotta se houkuttelee työnantajia ja osoittaa, että hakija tietää, mitä hän haluaa ja mitä hänellä on annettavaa yritykselle. Tavoitteen tulisi vastata kysymykseen: "Mitä haluan saavuttaa tämän työn avulla?"

Esimerkki hyvästä tavoiteosasta:

Oikein
Tavoitteenani on saada myyntipäällikön tehtävä kasvavassa teknologiayrityksessä, jossa voin käyttää taitojani strategisessa suunnittelussa ja tiimityössä, sekä edistää yrityksen myyntitavoitteita.

Esimerkki huonosta tavoiteosasta:

Väärin
Tavoitteenani on saada työ, jossa saan hyvän palkan ja jossa ei tarvitse tehdä liikaa töitä.

Tiivistelmäosio:

Tiivistelmäosio antaa yleiskuvan hakijan kokemuksesta ja taidoista. Tiivistelmän tulee olla lyhyt, ytimekäs ja keskittyä olennaiseen. Hakijan tulee kertoa vahvuuksistaan, kokemuksestaan ja siitä, mitä hän pystyy tarjoamaan yritykselle.

Esimerkki hyvästä tiivistelmäosasta:

Oikein
Myyntipäälliköksi valmistunut henkilö, jolla on 5 vuoden kokemus myynnin ja markkinoinnin alalla. Olen erikoistunut digitaaliseen markkinointiin ja minulla on vahva tausta asiakassuhteiden hallinnassa. Olen saavuttanut menestystä myynnin kasvattamisessa ja olen erittäin taitava kommunikaatiossa ja tiimityössä.

Esimerkki huonosta tiivistelmäosasta:

Väärin
Olen työskennellyt erilaisissa myyntitehtävissä viimeisen 5 vuoden ajan. Olen hyvä myyjä ja olen aina päässyt myyntitavoitteisiini. Minulla on hyvät sosiaaliset taidot ja olen hyvä tiimityössä.

Kun markkinointipäällikkö valitsee itselleen sopivaa tavoite- ja tiivistelmäosioita, hänen tulee ensin miettiä, mikä on hänen tavoitteensa työn suhteen ja mitä hän haluaa kertoa työnantajille ansioluettelossaan. Tämän jälkeen hänen tulee miettiä, millaisia taitoja hänellä on tarjottavana ja kuinka hän voi osoittaa ne ansioluettelossaan.

Hyvä tavoiteosio on selkeä ja ytimekäs, ja se auttaa työnantajia ymmärtämään, mitä hakija etsii ja miksi hän on sopiva tehtävään. Tiivistelmäosion tulee kertoa hakijan vahvuudet ja osaaminen tiivistetysti, jotta työnantaja saa nopean käsityksen hakijasta.

Jos hakijalla on paljon kokemusta, hän voi keskittyä enemmän työkokemuksen kuvaamiseen. Jos taas hakijalla ei ole paljon kokemusta, hän voi keskittyä enemmän koulutukseen, harrastuksiin tai muuhun relevanttiin kokemukseen.

On tärkeää, että tavoite- ja tiivistelmäosiot ovat yhteneväisiä hakijan kokemuksen ja taitojen kanssa, sillä ne auttavat työnantajia ymmärtämään, miten hakija voi hyödyttää yritystä. Liian yleinen tai epämääräinen tavoite tai tiivistelmä voi olla haitaksi, sillä se ei auta erottumaan joukosta.

Hyvä tavoite- ja tiivistelmäosio auttaa hakijaa erottumaan joukosta ja houkuttelee työnantajien huomion. Huono tavoite- ja tiivistelmäosio voi sen sijaan johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

myyntipaallikon cv

Työkokemus

Työkokemus on yksi tärkeimmistä osioista myyntipäällikön ansioluettelossa, sillä se kertoo työnantajille, millaisia tehtäviä hakija on aikaisemmin hoitanut ja mitä taitoja hänellä on. Tässä osiossa on tärkeää kuvata selkeästi, mitä tehtäviä on hoidettu ja minkälaisia saavutuksia on tullut. Seuraavassa käymme läpi, miten myyntipäällikön työkokemus kannattaa kuvata ansioluettelossa, ja annamme esimerkkejä hyvistä ja huonoista tavoista kuvata työkokemusta.

Myyntipäällikön työkokemuksen tulee olla järjestetty kronologisesti, eli viimeisin työpaikka tulee ensin. Jokaisesta työpaikasta tulee kertoa työpaikan nimi, sijainti, työtehtävät ja ajanjakso, jonka ajan kyseisessä työpaikassa on ollut.

Hyvä tapa kuvata työkokemusta on kertoa tehtävien lisäksi myös siitä, mitä saavutuksia on tullut kyseisessä työpaikassa. Esimerkiksi jos myyntipäällikkö on lisännyt yrityksen myyntiä merkittävästi, tämä kannattaa mainita ansioluettelossa. Tärkeintä on kuitenkin kuvata työtehtävät selkeästi ja yksityiskohtaisesti, jotta työnantajat ymmärtävät, millaisiin tehtäviin hakija on kykenevä.

Kun kirjoitat työkokemuksesta ansioluettelossa, on tärkeää olla selkeä ja ytimekäs. Kirjoita jokaisesta työpaikasta, jossa olet työskennellyt, seuraavat tiedot:

 • Työnantajan nimi ja osoite
 • Työpaikan nimi ja työtehtävänimike
 • Työsuhteen kesto (aloitus- ja lopetuspäivämäärät)
 • Päivittäiset työtehtävät ja vastuut
 • Saavutukset ja tavoitteiden saavuttaminen
Hyvä esimerkki:
Oikein
ABC Oy, Helsinki Myyntipäällikkö, 02/2019-06/2021
 • Vastuussa myyntitiimin johtamisesta ja tuloksen seurannasta
 • Aktiivisesti osallistunut myyntikampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen
 • Kasvatti myyntiä 20% edelliseen vuoteen verrattuna
 • Johdatti tiiminsä voittoon yrityksen sisäisessä myyntikilpailussa vuonna 2020

Huono esimerkki:
Väärin
ABC Oy Myyntipäällikkö
 • Johtaa myyntitiimiä
 • Kehittää myyntiä
 • Saavuttaa tavoitteita

Kuten huonosta esimerkistä näkyy, yksinkertaiset ja liian yleiset lauseet eivät kerro tarpeeksi työkokemuksesta ja saavutuksista. Käytä aktiivista kieltä ja kerro konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä olet saavuttanut työssäsi.

Koulutus

Koulutus on tärkeä osa ansioluetteloa, sillä se kertoo hakijan pätevyydestä ja osaamisesta. Koulutusosiossa kannattaa mainita kaikki merkittävät tutkinnot ja kurssit, jotka ovat yhteydessä hakemasi työpaikan vaatimuksiin.

Koulutusosiossa on hyvä mainita oppilaitoksen nimi, tutkinnon nimi ja sen suuntautuminen, tutkinnon suoritusajankohta sekä opintomenestykseen liittyvät tiedot. Opintomenestykseen voi kuulua esimerkiksi keskiarvon mainitseminen, ansioituneiden opiskelijoiden listalle pääseminen tai mahdolliset opinnäytetyöt tai projektit.

Koulutusosiossa kannattaa esittää seuraavat tiedot näin:

 • Oppilaitoksen nimi ja osoite
 • Tutkinnon nimi ja suuntautuminen
 • Tutkinnon suoritusajankohta
 • Opintomenestys ja maininnat ansioista
 • Mahdolliset lisäkoulutukset tai sertifikaatit

Hyvä esimerkki koulutusosion kirjoittamisesta:

Oikein
Tampereen teknillinen yliopisto DI, tietotekniikka, 08/2014-06/2019
 • Opintomenestys: keskiarvo 4,3/5
 • Osallistui kahdessa projektipohjaisessa kurssissa, joissa kehitti onnistuneesti mobiilisovelluksia
 • Suoritti opinnäytetyön aiheesta "Mobiilisovellusten kehittäminen Android-alustalle"

Huono esimerkki koulutusosion kirjoittamisesta:

Väärin
Tampereen teknillinen yliopisto DI

Tämä esimerkki on liian suppea eikä kerro tarpeeksi hakijan osaamisesta.

Jos sinulla ei ole korkeakoulututkintoa, kerro mahdollisista lyhytkursseista, koulutuksista tai muista lisäkoulutuksista, joilla olet kehittänyt osaamistasi. Esimerkiksi:

Oikein
Digitaalinen markkinointi, Helsingin seudun kesäyliopisto, 05/2020
 • Syventyi Google-mainontaan ja somemarkkinointiin
 • Opiskeli tärkeitä tiedonkäsittelytaitoja ja oppi käyttämään analytiikkaa markkinointistrategian parantamiseksi

Koulutusosio kannattaa muokata kuhunkin hakemasi työpaikkaan sopivaksi ja korostaa osaamista, joka on erityisen tärkeää kyseisessä tehtävässä.

myyntipaallikon cv

Taidot

Myyntipäällikön CV:n taito-osa on tärkeä osa ansioluetteloa, sillä se kertoo hakijan osaamisesta ja kyvyistä. Taito-osiossa on hyvä mainita kaikki tärkeimmät taidot, jotka liittyvät haettavan työpaikan vaatimuksiin. Tässä osiossa voit korostaa erityisesti myynnin, asiakaspalvelun ja tiimityön taitoja.

Hyvä esimerkki taito-osion kirjoittamisesta:

Oikein
Myynti:
 • 5 vuoden kokemus B2B-myynnistä teknologiayrityksissä
 • Erinomainen myynnin neuvottelu- ja esittelytaito
 • Kokemus myynti- ja markkinointistrategioiden kehittämisestä ja toteuttamisesta
Asiakaspalvelu:
 • 3 vuoden kokemus asiakaspalvelusta ja asiakastyytyväisyysmittausten analysoinnista
 • Erinomainen ongelmanratkaisutaito ja kyky reagoida nopeasti asiakkaiden tarpeisiin
Tiimityö:
 • Kokemus tiimin johtamisesta ja esimiehenä toimimisesta
 • Hyvät kommunikointitaidot ja kyky työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä

Huono esimerkki taito-osion kirjoittamisesta:

Väärin
Myynti:
 • Myynnin taito

Tämä esimerkki on liian yksinkertainen eikä kerro tarpeeksi hakijan osaamisesta.

Tässä on lista myyntipäällikön kovista ja pehmeistä taidoista:

Kovat taidot:

 • Myyntiosaaminen: Myyntipäällikön tärkein kova taito on myyntiosaaminen. Hänellä tulee olla kykyä ymmärtää asiakkaan tarpeita, käyttäytymistä ja odotuksia sekä tarjota ratkaisuja näihin tarpeisiin.

 • Asiakassuhteiden hallinta: Myyntipäällikkö on vastuussa pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Hän tarvitsee taitoa hallita asiakassuhteita sekä tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja toiveet.

 • Data-analyysi: Myyntipäällikön tulee hallita data-analyysin perusteet, jotta hän voi tehdä päätöksiä datan pohjalta. Tämä taito auttaa myyntipäällikköä arvioimaan myyntiprosessia, tarkastelemaan myyntituloksia ja suunnittelemaan myyntistrategioita.

 • Johtamistaito: Myyntipäällikkö johtaa yleensä myyntitiimiä, joten hän tarvitsee kykyä organisoida ja motivoida tiimiä. Hän tulee myös hallita aikataulutusta ja resursointia, jotta tiimi voi saavuttaa tavoitteet tehokkaasti.

Pehmeät taidot:

 • Kommunikaatiotaito: Myyntipäällikön tulee olla hyvä kuuntelija ja kommunikaattori. Hänellä tulee olla kykyä viestiä selkeästi ja vakuuttavasti niin tiimille kuin asiakkaillekin.

 • Vuorovaikutustaito: Myyntipäällikön tulee hallita vuorovaikutustaitoja, jotta hän voi ylläpitää positiivisia suhteita asiakkaisiin ja tiimin jäseniin. Hän tulee myös olla kykeneväinen neuvottelemaan ja ratkaisemaan konflikteja.

 • Joustavuus: Myyntipäällikön tulee olla joustava, sillä myyntityö vaatii usein nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin. Hän tulee myös olla valmis tekemään tarvittaessa ylimääräistä työtä, jotta tavoitteet saavutetaan.

 • Luovuus: Myyntipäällikön tulee olla luova ja innovatiivinen löytääkseen uusia tapoja edistää myyntiä ja kehittää myyntistrategioita. Hän tulee myös olla valmis kokeilemaan uusia ideoita ja kehittämään uusia myyntitapoja.

 • Tiimityötaidot: Myyntipäällikkö toimii usein tiiminsä kanssa ja tarvitsee hyvät tiimityötaidot. Hänellä tulee olla kyky toimia yhteistyössä muiden kanssa ja ratkaista ongelmia yhdessä.
myyntipaallikon cv

Lisäosiot

Myyntipäällikön ansioluettelo voi sisältää myös muita lisäosioita, jotka voivat auttaa erottumaan muista hakijoista ja osoittaa lisäarvoa potentiaaliselle työnantajalle.

Yksi yleinen lisäosa on saavutukset-osio. Tämä osio antaa sinulle mahdollisuuden korostaa aikaisempia menestystarinoitasi, kuten myyntitavoitteiden ylittämistä tai uusien asiakkaiden hankkimista. Muista käyttää konkreettisia numeroita ja esimerkkejä, jotta saavutuksesi ovat helposti mitattavissa.

Toinen lisäosa voi olla harrastus- tai vapaaehtoistyö-osio. Vaikka nämä eivät suoraan liity myyntipäällikön työhön, ne voivat osoittaa taitojasi ja ominaisuuksiasi, joita voi käyttää hyödyksi työpaikassa. Esimerkiksi johtotehtävässä toimiminen vapaaehtoistyössä voi osoittaa kykyäsi organisoida ja johtaa ihmisiä.

Myyntipäällikkö CV

Kielitaito on erittäin hyödyllistä mainita, varsinkin jos haet kansainvälistä työpaikkaa. Jos olet kielitaitoinen, muista mainita kielet, jotka osaat sujuvasti.

Lopuksi voit lisätä myös suosittelijoiden yhteystiedot, jos sinulla on heiltä lupa käyttää heidän nimiään ja yhteystietojaan. Suositukset voivat olla arvokkaita, sillä ne voivat vahvistaa ammatillista pätevyyttäsi ja luotettavuuttasi potentiaalisen työnantajan silmissä.

Muista kuitenkin, että kaikki lisäosiot eivät sovi jokaiseen tilanteeseen. Jos lisäosa ei ole olennainen tai relevantti, älä lisää sitä ansioluetteloon vain täyttääksesi sivua. Ansioluettelo on tarkoitettu tiiviiksi tiivistelmäksi taidoistasi ja kokemuksestasi, joten valitse lisäosiot huolella ja harkiten.

Saatekirje

Myyntipäällikön saatekirje on lyhyt ja ytimekäs kirje, joka lähetetään työnantajalle yhdessä myyntipäällikön ansioluettelon kanssa. Saatekirjeellä pyritään herättämään työnantajan kiinnostus hakijaa kohtaan ja vakuuttamaan, että hakija on sopiva henkilö kyseiseen tehtävään. Kirjeessä voi korostaa omaa motivaatiota, osaamista ja aikaisempaa kokemusta myynnin alalta. Hyvä saatekirje on selkeästi ja ammattimaisesti kirjoitettu ja antaa lukijalle positiivisen ensivaikutelman hakijasta.

Tässä on ohjeet millainen saatekirje myyntipäällikön tulisi kirjoittaa:

 • Kohdenna saatekirje oikealle vastaanottajalle: Aloita saatekirjeesi henkilökohtaisella tervehdyksellä ja varmista, että kirjeesi on kohdistettu oikealle vastaanottajalle. Tämä osoittaa, että olet tehnyt taustatyösi ja olet kiinnostunut yrityksestä ja sen tarpeista.

 • Korosta saavutuksia: Kerro saatekirjeessäsi aikaisemmista myyntikokemuksistasi ja saavutuksistasi. Tämä osoittaa, että olet pätevä ja että sinulla on taitoja, jotka sopivat yrityksen tarpeisiin. Vältä kuitenkin liiallista itsekehua, ja keskity enemmän siihen, miten saavutuksesi hyödyttävät tulevaa työnantajaasi.

 • Ilmaise miksi olet kiinnostunut yrityksestä: Osoita, että olet tutkinut yritystä ja sen toimialaa, ja kerro, miksi olet kiinnostunut työskentelemään juuri kyseisessä yrityksessä. Tämä osoittaa, että olet intohimoinen työstäsi ja haluat tehdä vaikutuksen yrityksen tarpeisiin.

 • Kerro, miksi olet paras henkilö tehtävään: Esitä saatekirjeessäsi selkeästi, miksi olet paras henkilö tehtävään. Korosta taitojasi ja kokemustasi, jotka ovat tärkeitä myyntipäällikön tehtävässä. Älä kuitenkaan toista vain ansioluetteloasi, vaan käytä saatekirjettä enemmänkin siihen, miksi juuri sinä olet sopivin henkilö tehtävään.

 • Pyydä haastattelua: Lopuksi pyydä haastattelua ja kerro, että odotat innolla mahdollisuutta keskustella lisää tehtävästä ja siitä, miten voit auttaa yritystä sen tavoitteissa.

Tärkeimmät kohdat

Tässä ovat 10 tärkeintä kohtaa, mitä ansioluetteloon tulisi kirjoittaa:

 • Myyntipäällikön CV:ssä tulisi korostaa myyntituloksia ja saavutuksia. Tämä antaa työnantajalle käsityksen hakijan kyvyistä ja saavutusorientoituneisuudesta.

 • Ansioluettelon tulee olla selkeä ja helposti luettavissa. Tämä tarkoittaa, että fontin koko ja tyyppi tulisi olla helposti luettavissa ja sisältö tulee olla jaettu selkeisiin osioihin.

 • CV:ssä tulee kuvata kokemus myynnin alalta ja näyttää, että hakijalla on tarvittava osaaminen työtehtävän hoitamiseen.

 • Myyntipäällikön CV:ssä tulee olla tietoa myös henkilökohtaisista ominaisuuksista, kuten tiimityöskentelytaidoista, neuvottelutaidoista ja ongelmanratkaisukyvystä.

 • Koulutukseen ja sertifiointeihin liittyvät tiedot ovat tärkeitä myös myyntipäällikön CV:ssä. Tämä osoittaa hakijan sitoutumista kehittämään omaa osaamistaan.

 • Ansioluettelossa tulee kuvata myös, millaisissa myynnin tehtävissä hakija on työskennellyt aikaisemmin ja millaisia vastuita hän on hoitanut.

 • Myyntipäällikön CV:ssä tulee korostaa hakijan erinomaisia kommunikointitaitoja, sillä myyntipäällikön työssä vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeitä.

 • CV:ssä kannattaa kuvata myös hakijan tavoitteita ja motivaatiota myyntitehtävän hoitamiseen.

 • Hakijan tulisi osoittaa myös ymmärrystä myyntiprosesseista ja asiakkuuksien hallinnasta.

 • Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, myyntipäällikön CV:ssä tulisi olla yhteystiedot, joiden avulla työnantaja voi helposti ottaa yhteyttä hakijaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä myyntipäällikön ansioluettelon tulisi sisältää?

Myyntipäällikön ansioluettelon tulisi sisältää selkeä tavoiteseloste, yhteenveto pätevyydestä, työkokemus, koulutus, taidot ja lisäosiot, kuten todistukset ja saavutukset.

Miten saan myyntipäällikön ansioluetteloni erottumaan edukseen?

Jotta myyntipäällikön ansioluettelosi erottuu edukseen, räätälöi se työnkuvauksen mukaan, korosta saavutuksiasi, määrittele tuloksiasi ja käytä vahvoja toimintaverbejä.

Pitäisikö myyntipäällikön ansioluetteloon liittää valokuva?

Suomessa on tavallista, että CV:hen liitetään valokuva. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä ja se riippuu viime kädessä henkilökohtaisista mieltymyksistäsi.

Kuinka tärkeää muotoilu on myyntipäällikön CV:ssä?

Muotoilu on tärkeää myyntipäällikön ansioluettelossa, koska se voi tehdä asiakirjasta helpommin luettavan ja visuaalisesti houkuttelevamman. Käytä johdonmukaista muotoilua koko asiakirjassa ja varmista, että tärkeimmät tiedot ovat helposti löydettävissä.

Mitä yleisiä virheitä kannattaa välttää myyntipäällikön ansioluettelossa?

Epäolennaisten tietojen sisällyttäminen, yleiskielen käyttäminen, tulosten hyödyntämättä jättäminen ja muotoiluvirheet.

Pitäisikö minun antaa jonkun muun tarkistaa myyntipäällikön ansioluetteloni?

Kyllä, on aina hyvä idea antaa jonkun muun tarkistaa myyntipäällikön ansioluettelosi, jotta hän voi havaita mahdolliset virheet tai antaa palautetta siitä, miten sitä voi parantaa.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni