Myyntiassistentin CV - opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Tervetuloa myyntiassistentin ansioluettelo-oppaaseen! Tämä artikkeli tarjoaa sinulle arvokasta tietoa ja vinkkejä siitä, miten voit luoda vaikuttavan CV:n myyntiassistentin roolia varten. Olitpa sitten kokenut myyntiassistentti tai vasta aloittelemassa uraasi tällä alalla, hyvin kirjoitettu CV voi olla merkittävä etu työnhaussa ja auttaa sinua erottumaan kilpailusta.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Myyntiassistentin CV esimerkki

Laura Mäkelä
Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki
050 1234567
laura.makela@email.com  

Tiivistelmä:

Olen tuloshakuinen ja motivoitunut myyntiassistentti, jolla on vahva kokemus myynnin tukitehtävistä. Olen erittäin järjestelmällinen ja pystyn hallitsemaan useita tehtäviä samanaikaisesti. Innostun haasteista ja työskentelen mielelläni tiimissä saavuttaen yhteiset tavoitteet. Olen taitava viestijä ja kykenen rakentamaan hyvät suhteet asiakkaisiin. Tavoitteeni on tukea myyntitiimiä tehokkaasti ja varmistaa asiakastyytyväisyys.

Koulutus:

Bachelor of Business Administration, Myynti ja markkinointi Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Helsinki, 2017-2020

Työkokemus:

Myyntiassistentti, Myyntitykit Oy, Helsinki, 2020 - nykyinen

 •  Vastuullinen myynnin tukitehtävissä, kuten tarjousten ja sopimusten valmistelussa, asiakasviestinnässä ja tilausten käsittelyssä.
 •  Varmistin tehokkaan asiakaspalvelun ja vastasin tiedusteluihin puhelimitse ja sähköpostitse.
 •  Osallistuin myyntikampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä myyntitiimin kanssa.
 •  Ylläpidin asiakastietokantoja ja päivitin myyntiraportteja säännöllisesti.
 •  Toteutin markkinatutkimuksia ja analysoin kilpailijoiden toimintaa.

Harjoittelija, Kauppakeisarit Oy, Helsinki, 2019 - 2020

 •  Osallistuin myyntikoulutuksiin ja avustin myyntitiimiä myynninedistämismateriaalien suunnittelussa.
 •  Toimin tuote- ja hintatietojen päivitystehtävissä.
 •  Avustin asiakaspalvelussa ja vastasin asiakaskyselyihin.

Taidot:

 •  Erinomainen viestintä- ja neuvottelutaidot sekä kyky rakentaa luottamuksellisia asiakassuhteita.
 •  Vahva organisointikyky ja kyky hallita useita tehtäviä samanaikaisesti.
 •  Taito käyttää myynnin ja asiakkuudenhallinnan järjestelmiä, kuten CRM.
 •  Hyvä ongelmanratkaisutaito ja kyky toimia paineen alla.
 •  Sujuva suomen ja englannin kielen taito sekä hyvä kirjallinen ja suullinen viestintä.

Harrastukset:

Vapaa-ajallani nautin lukemisesta, kuntosalilla treenaamisesta ja koirani kanssa lenkkeilystä. Olen myös innostunut matkustamisesta ja uusien kulttuurien tutkimisesta.

Myyntiassistentin rooli on keskeinen myynnin tiimissä, ja se vaatii taitoa, organisaatiokykyä ja viestintätaitoja. Myyntiassistentit tukevat myyntitiimiä päivittäisissä tehtävissä ja varmistavat, että myyntiprosessi etenee sujuvasti. He työskentelevät usein yhdessä myyntijohtajan, myyntiedustajien ja asiakkaiden kanssa varmistaakseen asiakastyytyväisyyden ja myynnin tehokkuuden.

Myyntiassistentin ansioluettelo on erinomainen keino esitellä osaamistasi, kokemustasi ja vahvuuksiasi työnantajalle. Se tarjoaa mahdollisuuden osoittaa, miten voit tuoda lisäarvoa myyntitiimille ja auttaa saavuttamaan tavoitteet. Huolellisesti suunniteltu ja houkuttelevasti esitetty CV voi herättää kiinnostuksen ja avata ovia uramahdollisuuksiin myyntiassistentin tehtävissä.

Tämän oppaan avulla käymme läpi keskeisiä osa-alueita, jotka sinun tulisi huomioida myyntiassistentin ansioluettelossasi. Opit, miten korostat taitojasi, työkokemustasi, koulutustasi ja muita vahvuuksiasi. Lisäksi saat vinkkejä siitä, miten voit muokata CV:si vastaamaan työnantajan odotuksia ja erottua positiivisesti hakijamassasta.

Muista, että jokainen myyntiassistentin ansioluettelo tulisi vastata hakemaasi tehtävää ja yrityksen tarpeita. Huolellinen valmistelu ja tarkka yksityiskohtien huomioiminen voivat auttaa sinua luomaan vakuuttavan CV:n, joka herättää työnantajan mielenkiinnon ja avaa ovet haastatteluihin.

Olet matkalla kohti menestyksekästä uraa myyntiassistenttina. Lue eteenpäin, ota oppaasta kaikki hyöty irti ja luo CV, joka kertoo tarinasi ammattitaidosta, saavutuksista ja sitoutumisesta myynnin maailmaan.

Mikä on myyntiassistentin ansioluettelo?

Myyntiassistentin ansioluettelo on tärkeä työkalu, joka esittelee myyntiassistentin ammattitaidon, kokemuksen ja osaamisen. Se on asiakirja, joka antaa työnantajalle ensivaikutelman hakijasta ja auttaa erottumaan muista hakijoista. Myyntiassistentin ansioluettelo toimii hakijan markkinointityökaluna, joka osoittaa, miten hyvin hakija täyttää myyntiassistentin tehtävän vaatimukset.

Myyntiassistentin ansioluettelo tulisi olla selkeä, tiivis ja informatiivinen. Siinä tulisi kuvata hakijan koulutustausta, työkokemus, taidot ja muut olennaiset tiedot, jotka osoittavat hänen soveltuvuutensa myyntiassistentin rooliin. Ansioluettelon tulee olla helposti ja hyvin luettavissa ja sisältää olennaiset tiedot tiivistetyssä muodossa.

Mikä erottaa hyvän myyntiassistentin ansioluettelon muista on sen kyky välittää hakijan myyntiosaaminen ja kyky tukea myyntitiimiä tehokkaasti. Hyvä ansioluettelo sisältää selkeät kohdat, joissa esitellään hakijan aikaisempi työkokemus, saavutukset ja vastuualueet myynnin tukitehtävissä. Lisäksi ansioluettelon tulee korostaa hakijan viestintä- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä luoda hyvät suhteet asiakkaisiin.

Huono ansioluettelo puolestaan saattaa olla epäselvä, puutteellinen tai liian pitkä. Siinä voi olla liikaa yksityiskohtia, jotka eivät liity suoraan myyntiassistentin tehtäviin. Hyvin huonossa ansioluettelossa voi hyvin myös puuttua konkreettiset esimerkit saavutuksista tai työtehtävistä, jotka osoittavat hakijan soveltuvuuden myyntiassistentin rooliin.

On tärkeää muistaa, että myyntiassistentin ansioluettelo on mahdollisuus esitellä omat vahvuudet ja houkutella työnantajan kiinnostus. Se on hakijan markkinointityökalu, jonka avulla voi erottua muista hakijoista ja vakuuttaa työnantaja omasta osaamisestaan.

Entä jos ei ole vielä kokemusta

Myyntiassistentin ansioluettelon kirjoittaminen ilman työkokemusta voi olla haasteellista, mutta se ei tarkoita, ettei ansioluetteloa voi tehdä houkuttelevaksi. Tässä on muutamia vinkkejä siitä, miten voit luoda vakuuttavan ansioluettelon hakemaasi roolia varten, vaikka sinulla ei ole vielä paljon työkokemusta:

 • Korosta koulutusta: Jos sinulla on suoritettu relevantti koulutus, kuten myynnin tai markkinoinnin opintoja, korosta sitä ansioluettelossa. Kerro, mitä aiheita olet opiskellut ja millaisia taitoja olet saanut koulutuksessa.

 • Korosta harjoittelukokemuksia: Jos olet suorittanut harjoitteluita tai työskennellyt projekteissa, jotka liittyvät myyntiin tai asiakaspalveluun, mainitse ne ansioluettelossa. Kerro, mitä tehtäviä olet suorittanut ja mitä olet saavuttanut työhön liittyen.

 • Korosta taitoja ja ominaisuuksia: Myyntiassistentin rooli vaatii monia taitoja ja ominaisuuksia, kuten viestintätaitoja, neuvottelutaitoja, tiimityöskentelytaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Korosta näitä taitoja ansioluettelossa ja tuo esiin esimerkkejä tilanteista, joissa olet hyödyntänyt näitä taitoja.

 • Korosta harrastuksia tai vapaaehtoistyötä: Vaikka harrastuksilla tai vapaaehtoistyöllä ei suoraan ole yhteyttä myyntiassistentin rooliin, ne voivat silti osoittaa tiettyjä taitoja ja ominaisuuksia, kuten organisointikykyä, asiakaspalvelutaitoja tai johtamistaitoja. Mainitse ne ansioluettelossa ja tuo esiin, miten ne voivat tukea sinua ja näyttää osaamista hakemallesi alalle.

 • Lisää kurssit ja sertifikaatit: Jos olet osallistunut myyntiin tai asiakaspalveluun liittyville kursseille tai hankkinut sertifikaatteja, mainitse ne ansioluettelossa. Tämä osoittaa aktiivista asennetta ja halua kehittyä alalla.

Vaikka sinulla ei olisikaan vielä paljon kemusta, on tärkeää osoittaa motivaatio, intohimo ja halu oppia uutta myyntiassistentin tehtävissä. Keskity vahvuuksiisi, koulutukseesi, harjoittelukokemuksiisi ja taitoihisi. Korosta niitä ansioluettelossasi ja kerro, miten ne voivat tukea sinuq menestymään myyntiassistentin roolissa.

Ulkoasu ja muotoilu

Myyntiassistentin ansioluettelon ulkoasu ja muotoilu ovat tärkeitä tekijöitä, jotka auttavat erottumaan joukosta ja luovat ammattimaisen ja houkuttelevan vaikutelman. Tässä on muutamia vinkkejä ansioluettelon ulkoasun ja muotoilun suhteen:

 • Selkeä ja ammattimainen ulkoasu: Valitse selkeä ja ammattimainen ulkoasu, joka on helppolukuinen ja houkutteleva. Käytä selkeää fonttia ja riittävän suurta fonttikokoa, jotta teksti on helposti luettavissa. Varmista myös, että asettelussa on selkeä hierarkia ja looginen järjestys eri osioille.

 • Siisti ja selkeä rakenne: Jaa ansioluettelo selkeisiin osioihin, kuten henkilötiedot, koulutus, työkokemus, taidot ja lisätiedot. Käytä otsikoita ja alaotsikoita erottamaan eri osiot toisistaan. Pyri pitämään jokainen osio mahdollisimman tiiviinä ja olennaisiin tietoihin keskittyvänä.

 • Käytä luettelomuotoa: Myyntiassistentin tehtävässä on tärkeää osoittaa kykyä organisoida tietoja ja kommunikoida selkeästi. Käytä luettelomuotoa työtehtävien ja saavutusten esittämisessä, jotta ne erottuvat selkeästi. Käytä lyhyitä kappaleita tai luettelomuotoa kuvaillessasi tehtäviäsi, vastuitasi ja saavutuksiasi aiemmissa työkokemuksissasi.

 • Käytä sopivia korostuksia: Korosta tärkeitä tietoja ja saavutuksia, kuten erityisiä myyntituloksia tai menestystarinoita, lihavoimalla tai kursivoimalla ne. Käytä myös sopivasti väriä tai graafisia elementtejä korostamaan tiettyjä osioita tai lisäämään visuaalista kiinnostavuutta ansioluetteloon.

 • Pidä ansioluettelo lyhyenä: Ansioluettelon ei tulisi olla liian pitkä. Pyri pitämään se yhdellä sivulla tai korkeintaan kahdella sivulla, jos sinulla on paljon relevanttia tietoa ja kokemusta. Karsi tarpeettomat tiedot ja keskity olennaiseen, kuten myyntitaitoihin, saavutuksiin ja työkokemukseen, joka tukee myyntiassistentin tehtävien hoitamista.

 • Huomioi visuaalinen houkuttelevuus: Hyödynnä visuaalisia elementtejä, kuten tasapainoista asettelua, selkeää värimaailmaa ja harkittuja kuvia tai grafiikkaa, jotka tukevat ansioluettelon ulkoasua. Muista kuitenkin, että visuaalisuuden tulee olla ammattimainen ja soveltua tehtävään.

 • Tarkista oikeinkirjoitus ja kielioppi: Huolehdi siitä, että ansioluettelo on virheetön oikeinkirjoituksen ja kieliopin suhteen. Käytä oikeita ammattikäsitteitä ja tarkista erityisesti työnimikkeiden, oppilaitosten ja yritysten nimien oikeinkirjoitus.

 • Sovita muotoilu työhakemuksen kanssa yhteen: Jos lähetät ansioluettelon yhdessä työhakemuksen kanssa, varmista, että niiden ulkoasu ja muotoilu sopivat yhteen visuaalisesti. Yhtenäinen ja tyylikäs kokonaisuus luo ammattimaisen ja harkitun vaikutelman.

Muista, että ansioluettelo on sinun markkinointityökalusi, jonka ulkoasu ja muotoilu ovat osa ensivaikutelmaa, joten panosta niiden huolelliseen suunnitteluun ja ammattimaiseen toteutukseen.

myyntiassistentin cv

Yhteystiedot

Yhteystiedot-osio ansioluettelossa tarjoaa tärkeän kanavan työnantajalle ottaa sinuun sopivan henkilön löydyttyä yhteyttä. Tämä osio antaa sinulle mahdollisuuden jakaa olennaisia yhteystietojasi ja varmistaa, että työnantaja voi helposti ottaa sinuun yhteyttä tarvittaessa. Tässä on muutamia vinkkejä, miten voit luoda uniikin ja yksityiskohtaisen yhteystiedot-osion ansioluettelossasi:

 • Yhteystietojen sijoittelu: Aloita yhteystiedot-osio sijoittamalla nimesi isolla ja selkeällä fontilla ansioluettelon yläosaan. Sen jälkeen voit listata tarkemmat yhteystiedot, kuten puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja osoitteesi, järjestelmällisesti ja selkeästi.
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite: Tarjoa työnantajalle helposti tavoitettava puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joiden avulla he voivat ottaa sinuun yhteyttä. Varmista, että puhelinnumerosi on päivitetty ja että sähköpostiosoitteesi on ammattimainen.
 • Osoite: Voit lisätä kotiosoitteesi, jos se om olennainen tieto, mutta tämä ei ole välttämätöntä, ellei sitä erikseen pyydetä tai se on työpaikkahakemuksen osana. Jos päätät sisällyttää osoitteesi, varmista, että se on ajan tasalla ja oikein kirjoitettu.
 • Verkkoprofiilit: Jos sinulla on relevantteja verkkoprofiileja, kuten LinkedIn, voit lisätä ne yhteystietoihisi. Tämä antaa työnantajalle mahdollisuuden tutustua tarkemmin ammatilliseen taustaasi ja saavutuksiisi.
 • Linkit portfolioon tai verkkosivustolle: Jos sinulla on portfolio tai verkkosivusto, jossa esittelet työnäytteitäsi tai lisätietoja itsestäsi, voit lisätä linkit yhteystietoihisi. Tämä on erityisen hyödyllistä luovan alan ammattilaisille.
 • Profiilikuva: Voit harkita myös profiilikuvan lisäämistä yhteystietoihisi. Valitse selkeä ja ammattimainen kuva, jossa olet hyvin esillä. Tämä voi auttaa työnantajaa muistamaan sinut ja luomaan henkilökohtaisemman yhteyden.
 • Muut yhteystietoja tukevat tiedot: Voit harkita muiden yhteystietoja tukevien tietojen lisäämistä, kuten Skype-nimeäsi tai WhatsApp-numeroasi, jos nämä ovat tärkeitä kommunikaatiokanavia sinulle.

Muista pitää yhteystiedot-osio selkeänä ja helposti luettavana. Älä lisää liikaa tarpeettomia yksityiskohtia, vaan keskity olennaiseen ja varmista, että työnantaja voi ottaa sinuun yhteyttä helposti ja nopeasti. Yhteystiedot-osio on pieni, mutta tärkeä osa ansioluetteloa, joka voi auttaa avaamaan ovia tulevaisuuden työmahdollisuuksiin.

Tiivistelmä vai tavoite

Tiivistelmä ja tavoite ovat kaksi erilaista osiota, joita voidaan käyttää ansioluettelossa. Niillä on erilaiset tarkoitukset ja niiden valinta riippuu siitä, mikä parhaiten edustaa myyntiassistentin ammatillusta taustaa, tavoitteita ja kokemusta. Tässä on yksityiskohtainen kuvaus kummastakin osiosta:

Tiivistelmä: Tiivistelmä on lyhyt ja vaikuttava kappale, joka kuvaa myyntiassistentin ammatillista profiilia. Se sisältää olennaiset tiedot, kuten kokemuksen, saavutukset, erityistaidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka tekevät sinusta houkuttelevan työntekijän myyntiassistentin rooliin. Tiivistelmässä voit korostaa vahvuuksiasi ja tarjota lyhyen yhteenvedon siitä, mitä voit tuoda organisaatioon. Tiivistelmä auttaa työnantajaa saamaan nopean käsityksen taidoistasi ja potentiaalistasi ennen kuin he perehtyvät yksityiskohtaisemmin ansioluetteloon.

Tavoite: Tavoite-osio kuvaa myyntiassistentin uratavoitteita ja pyrkimyksiä. Se antaa sinulle tilaisuuden ilmaista, mitä haluat saavuttaa tulevaisuudessa ja miten haet urakehitystä myyntiassistentin roolissa. Tavoite voi sisältää lyhyen kuvauksen halutuista tehtävistä, toimialoista tai organisaatioista, joihin pyrit. Se auttaa työnantajaa ymmärtämään, miten uratavoitteesi sopivat heidän tarpeisiinsa ja miten voit tuoda lisäarvoa heidän tiimilleen.

Myyntiassistentin tulisi harkita kumpaa käyttää, tiivistelmää vai tavoitetta, riippuen omasta tilanteestaan ja tavoitteistaan. Jos sinulla on jo kokemusta myyntiassistentin tehtävistä ja haluat korostaa ammatillista taustaasi, tiivistelmä voi olla hyvä vaihtoehto. Se auttaa sinua esittelemään osaamisesi ja saavutuksesi selkeästi ja napakasti.

Toisaalta, jos olet vasta aloittelemassa uraasi myyntiassistentin roolissa tai haluat erityisesti korostaa tulevaisuuden tavoitteitasi, tavoite-osio voi olla hyödyllinen. Se auttaa sinua ilmaisemaan, mitä haluat saavuttaa ja miten aiot kehittää itseäsi myyntiassistenttina.

Lopullisen päätöksen tiivistelmän tai tavoitteen käytöstä tulisi tehdä harkiten, ottaen huomioon omat vahvuudet, kokemus ja uratavoitteet. Tärkeintä on valita se osio, joka parhaiten esittelee sinut houkuttelevana myyntiassistentinä ja houkuttelee työnantajan kiinnostuksen.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
"Kokenut myyntiassistentti erinomaisella asiakaspalvelutaidolla ja vahvalla tuloksentekokyvyllä. Olen työskennellyt menestyksekkäästi useiden vuosien ajan myyntitiimissä, jossa olen osoittanut kykyni saavuttaa ja ylittää myyntitavoitteet. Innostunut ja ammattitaitoinen tiimipelaaja, jolla on erinomaiset viestintä- ja neuvottelutaidot. Olen osoittanut oma-aloitteista työotetta ja sitoutunut tarjoamaan korkealaatuista asiakaspalvelua ja luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Etsin haastavaa roolia, jossa voin hyödyntää osaamistani ja kasvaa ammatillisesti."

Huono esimerkki tiivistelmästä
"Olen myyntiassistentti, joka haluaa löytää työn myyntitiimissä. Olen tehnyt jonkin verran oma-aloitteista myyntitöitä aikaisemmin, mutta minulla ei ole paljon kokemusta. Olen hyvä asiakaspalvelussa ja minulla on perustaidot myynnissä. Haluan oppia lisää ja kehittyä myyntiurallani."

Hyvä esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on kehittää ammattitaitoani myyntiassistenttina ja saavuttaa menestystä myyntialalla. Haluan hyödyntää vahvaa asiakaspalveluosaamistani ja tuloksentekokykyäni tarjoamalla ensiluokkaista tukea myyntitiimille. Tavoitteenani on myös kehittyä neuvottelu- ja viestintätaitojeni osalta sekä rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita. Tavoitteeni on työskennellä dynaamisessa organisaatiossa, joka tarjoaa mahdollisuuksia kasvaa ja edetä myyntialalla."

Huono esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on saada työpaikka myyntiassistenttina. En ole aivan varma, mitä haluan tehdä pitkällä aikavälillä, joten haluan kokeilla erilaisia tehtäviä. Toivon oppivani ja kehittyväni työssäni."

Hyvässä esimerkissä tiivistelmässä ja tavoitteessa korostetaan konkreettisia vahvuuksia, kokemusta ja tavoitteita. Ne ovat kohdennettuja, innostavia ja herättävät kiinnostuksen työnantajassa. Huonossa esimerkissä puolestaan tiivistelmä ja tavoite jäävät epämääräisiksi, eivätkä ne anna selkeää kuvaa hakijan osaamisesta tai päämääristä.

Työkokemus

Työkokemusosio myyntiassistentin ansioluettelossa tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin aikaisemmat työtehtävät ja kokemukset, jotka ovat olennaisia myynnin ja asiakaspalvelun kannalta. Suomalaiselle kohdeyleisölle suunnatessa on tärkeää ottaa huomioon suomalaisen työelämän erityispiirteet ja korostaa niitä osa-alueita, jotka ovat arvostettuja tässä ammatissa.

Hyvä työkokemusosio sisältää analyysiä aikaisemmista työtehtävistä, jotta voidaan välittää työnantajalle selkeä kuva hakijan osaamisesta ja saavutuksista. Sen sijaan, että vain luettelet työpaikkoja ja tehtävänimikkeitä, keskity pohtimaan niitä taitoja, saavutuksia ja oppimiskokemuksia, jotka ovat olleet merkittäviä myyntiassistentin roolissa.

Esimerkiksi voit kuvata, miten olet tehnyt yhteistyötä myyntitiimin kanssa, avustanut myyntiprosesseja ja tukenut asiakaskohtaamisia. Voit myös pohdiskella, miten olet hyödyntänyt viestintä- ja neuvottelutaitojasi myyntitehtävissä, miten olet käsitellyt haastavia asiakastilanteita tai miten olet osallistunut myynnin seurantaan ja raportointiin.

Sinun tulisi olla tarkka ja konkreettinen kuvailluissa tehtävissä ja saavutuksissa. Anna esimerkkejä tilanteista, joissa olet menestyksekkäästi ratkaissut ongelmia, saavuttanut myyntitavoitteita tai parantanut asiakastyytyväisyyttä. Korosta myös sellaisia taitoja ja ominaisuuksia, kuten tiimityöskentely, järjestelmällisyys, kyky toimia paineen alla ja kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin, jotka ovat tärkeitä myyntiassistentin roolissa.

myyntiassistentin cv

Tärkeintä on välittää työnantajalle, miten aikaisemmat työkokemukset ja saavutukset tukevat myyntiassistentin tehtävän vaatimuksia. Olisi olennaista myös osoittaa jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja halua oppia lisää. Jos olet osallistunut myyntiin liittyviin koulutuksiin tai seminaareihin, mainitse ne ja kerro, miten ne ovat edistäneet ammatillista kehitystäsi. Pyri kuvaamaan työkokemukset yksityiskohtaisesti, mutta tiiviisti ja korosta niitä näkökulmia, jotka tukevat parhaiten hakemaasi myyntiassistentin tehtävää.

Hyvä esimerkki
Työkokemus: Myyntiassistenti, XYZ Oy, Helsinki
 • Vastuullinen myyntitiimin tukemisesta päivittäisissä tehtävissä, kuten asiakastiedon ylläpidossa ja raportoinnissa.
 • Osallistuminen asiakastapaamisiin ja tilaisuuksiin avustavana roolina, tehden tarvittavat valmistelut ja huolehtien asiakirjojen ajantasaisuudesta.
 • Tehokas yhteistyö myyntitiimin kanssa tarjousten valmistelussa ja asiakaskohtaamisten järjestämisessä.
 • Aktiivinen osallistuminen myynnin seurantaan ja analysointiin, tarjoten arvokasta tietoa myyntiprosessien kehittämiseen.

Huono esimerkki
Työkokemus: Myyntiassistentti, XYZ Oy
 • Vastuullinen myynnin tukemisessa.
 • Asiakastapaamisiin osallistuminen.
 • Osallistuminen myynnin seurantaan ja analysointiin.

Huonossa esimerkissä työkokemusosio on kovin lyhyt ja tarjoaa vain pintapuolieta tietoa. Se ei konkretisoi työtehtäviä tai saavutuksia eikä anna selkeää kuvaa hakijan osaamisesta tai työpanoksesta. Hyvä esimerkki puolestaan sisältää konkreettisia tehtäväkuvauksia, osaamisen korostamista ja saavutusten mainitsemista, mikä auttaa työnantajaa hahmottamaan hakijan potentiaalia myyntiassistentin roolissa.

Koulutus

Myyntiassistentin ansioluettelon koulutusosiossa voit kertoa koulutustaustastasi ja koulutukseen liittyvistä tiedoista. Tämä osio antaa työnantajalle tietoa osaamisestasi ja koulutuksellisesta taustastasi myyntitehtäviin. Suomalaiselle yleisölle suunnattuna voit ottaa huomioon suomalaiset koulutusjärjestelmät ja niihin liittyvät termit.

Koulutusosiossa voit mainita korkeimman suorittamasi tutkinnon, sen pääaineen sekä mahdolliset sivuaineet tai erikoistumisalueet. Voit myös mainita oppilaitoksen, jossa olet suorittanut tutkinnon. Lisäksi voit kertoa relevantit kurssit, seminaarit tai muut koulutukset, jotka liittyvät myyntiin, markkinointiin tai asiakaspalveluun. Tämä voi sisältää esimerkiksi myynnin psykologiaa, neuvottelutaitoja tai asiakaspalvelun kehittämistä käsitteleviä kursseja.

Sen tarkoituksena on tuoda esiin osaamisesi ja koulutustaustasi, jotka liittyvät myyntiassistentin tehtäviin. Tällä osiolla halutaan vakuuttaa työnantaja siitä, että sinulla on tarvittava koulutus ja tietämys kyseiseltä alalta. Lisäksi se auttaa sinua erottautumaan muista hakijoista, joilla saattaa olla erilainen koulutustausta. Tärkeää on kuvata selkeästi oma koulutushistoriasi ja mainita ne tiedot, jotka ovat olennaisia myyntiassistentin tehtävien hoitamisen kannalta.

Taidot

Taidot-osio on tarkoitettu kokoamaan yhteen myyntiassistentin tärkeimmät taidot ja osaamiset. Tässä osiossa voit esitellä sellaisia taitoja, jotka ovat olennaisia myyntiassistentin työtehtävissä ja jotka erottavat sinut hakijana muista.

Taidot-osio kirjoitetaan lisäämään arvoa ansioluetteloon ja vahvistamaan hakijan pätevyyttä myyntiassistentin roolissa. Tämä osio auttaa rekrytoijaa saamaan kokonaiskuvan hakijan osaamisesta ja varmistamaan, että hänellä on tarvittavat taidot tehtävien suorittamiseen.

Taidot-osiossa on hyvä käyttää konkreettisia taitoja ja osaamisia, joita olet kehittänyt aiemmissa työtehtävissä, koulutuksessa tai muissa relevantteihin projekteihin liittyvissä kokemuksissa. Voit myös mainita kielitaidon, erityisesti jos se on tärkeä osa myyntiassistentin tehtäviä, kuten kansainvälistä asiakaskommunikaatiota.

Muista valita taidot, jotka vastaavat työnantajan tarpeita ja jotka tukevat myyntiassistentin roolia. Pystyt tarkentamaan taitoja erilaisilla alaotsikoilla, kuten myyntitaidot, asiakaspalvelutaidot, viestintätaidot, järjestelmäosaaminen tai ongelmanratkaisutaidot. Käytä myös vahvistavia esimerkkejä tai saavutuksia, jotka osoittavat taitojesi käytännön soveltamisen ja menestyksen.

Taidot-osio voi auttaa luomaan vakuuttavan kuvan hakijasta ja osoittamaan, että hänellä on tarvittavat taidot menestyä myyntiassistentin tehtävissä. Se tarjoaa mahdollisuuden erottua muista hakijoista ja herättää kiinnostusta rekrytoijassa.

Tässä taitoja, joista voi olla hyötyä myyntiassistentin ansioluettelossa:

 • Myynnin taidot: aktiivinen asiakaslähtöinen myynti, neuvottelu- ja vaikuttamistaidot, myyntiprosessin hallinta.
 • Asiakaspalvelutaidot: hyvä asiakaspalveluasenne, kyky ratkaista asiakkaiden ongelmia, kuuntelemistaidot.
 • Viestintätaidot: selkeä ja tehokas viestintä suullisesti ja kirjallisesti, kyky laatia ammattimaisia sähköposteja ja asiakirjoja.
 • Organisointitaidot: kyky hallita useita tehtäviä samanaikaisesti, priorisoida työtehtäviä, aikataulujen hallinta.
 • Tekninen osaaminen: hyvä tietokoneen käyttötaito, kokemus asiakasrekisterijärjestelmistä tai CRM-ohjelmistoista.
 • Analytiikkataidot: kyky kerätä ja analysoida myyntitietoja, tulosten seuranta ja raportointi.
 • Tiimityötaidot: kyky työskennellä tiimin kanssa, yhteistyö ja avoin kommunikaatio.
 • Itsenäinen työskentely: kyky työskennellä itsenäisesti, ottaa vastuuta ja tehdä päätöksiä tarvittaessa.
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky: valmius työskennellä muuttuvissa työympäristöissä ja tarttua uusiin tehtäviin.
 • Kielitaito: vahva kielitaito erityisesti englannin kielessä, mutta myös muut kielet voivat olla eduksi.
myyntiassistentin cv

Muista valita taitoja, jotka vastaavat myyntiassistentin työtehtäviä ja ovat olennaisia tehtävien suorittamiseksi. Voit myös täydentää taitoluetteloa tarvittaessa muilla erityisosaamisilla, kuten markkinointitaidoilla, sosiaalisen median osaamisella tai projektinhallintataidoilla, jos ne ovat oleellisia hakemassasi roolissa.

Hyvä esimerkki
Taidot:
 • Vahvat myynnin taidot ja kyky saavuttaa myyntitavoitteet.
 • Erinomainen asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot.
 • Tehokas viestintä suullisesti ja kirjallisesti.
 • Hyvä organisointikyky ja kyky hallita useita tehtäviä samanaikaisesti.
 • Tekninen osaaminen, mukaan lukien CRM-ohjelmistojen hallinta.
 • Analyyttiset taidot ja kyky kerätä ja analysoida myyntitietoja.
 • Tiimityötaidot ja hyvä yhteistyökyky.
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky muuttuvissa työympäristöissä.
 • Hyvä englannin kielen taito.
 • Positiivinen asenne ja halu oppia uutta.

Huono esimerkki
Taidot:
 • Myyntitaidot.
 • Asiakaspalvelutaidot.
 • Hyvä kommunikaatio.
 • Organisointitaidot.
 • Tekninen osaaminen.
 • Analyyttiset taidot.
 • Tiimityötaidot.
 • Joustavuus.
 • Kielitaito.
 • Motivaatio.

Huonossa esimerkissä taidot on vain luetteloitu ilman tarkempia kuvauksia tai konkreettisia esimerkkejä. Lisäksi siinä ei ole selkeää yhteyttä myyntiassistentin työtehtäviin tai työn vaatimuksiin. Hyvä esimerkki sen sijaan antaa tarkemman kuvauksen jokaisesta taidosta ja korostaa niiden merkitystä myyntiassistentin roolissa.

Lisäosiot

Lisäosiot ovat vapaaehtoisia osia ansioluettelossa, jotka tarjoavat mahdollisuuden korostaa erityisiä vahvuuksia, saavutuksia tai lisätietoja, jotka eivät välttämättä sovi suoraan muihin osioihin. Näitä osioita voidaan käyttää lisäämään tietoa, joka voi erottaa sinut muista hakijoista ja antaa kokonaisvaltaisemman kuvan osaamisestasi ja taustastasi.

Joitakin yleisesti käytettyjä lisäosioita, jotka voivat olla hyödyllisiä myyntiassistentin ansioluettelossa, ovat:

 • Kielitaito: Jos sinulla on vahva kielitaito ja osaat puhua tai kirjoittaa muita kieliä kuin äidinkielesi, voit lisätä tämän osion kielitaitoosi liittyvillä tiedoilla.
 • Sertifikaatit ja kurssit: Jos olet suorittanut myyntiin tai asiakaspalveluun liittyviä sertifikaatteja tai osallistunut koulutuksiin, voit listata ne tähän osioon. Esimerkiksi myynnin koulutukset, asiakaspalvelukurssit tai CRM-järjestelmien käyttökoulutukset voivat olla relevantteja.
 • Saavutukset: Jos olet saavuttanut merkittäviä tuloksia tai tunnustusta aiemmissa työtehtävissäsi, voit mainita ne tässä osiossa. Esimerkiksi myyntikampanjoiden menestykset, myyntitavoitteiden ylittäminen tai saavutetut myyntipalkinnot voivat erottaa sinut hakijana.
 • Vapaaehtoistyö ja harrastukset: Jos olet osallistunut vapaaehtoistyöhön tai sinulla on merkittäviä harrastuksia, jotka voivat osoittaa hyödyllisiä taitoja, kuten tiimityökykyä tai organisointitaitoja, voit mainita ne tässä osiossa.
 • Verkostot ja jäsenyydet: Jos olet aktiivinen tietyissä myynnin tai liiketoiminnan alan verkostoissa tai olet jäsenenä ammatillisissa järjestöissä, voit mainita ne tässä osiossa.

On tärkeää muistaa, että lisäosioita tulisi käyttää harkiten ja vain silloin, kun ne tukevat ansioluettelon kokonaisvaltaista viestiä ja ovat relevantteja työtehtäviin, joihin haet. Niiden avulla voit antaa lisätietoa ja erottua muista hakijoista, mutta varmista, että tiedot ovat selkeitä, tiiviitä ja merkityksellisiä työnantajan kannalta.

myyntiassistentin cv

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä osa työhakemusta, joka antaa sinulle mahdollisuuden esitellä itsesi, motivoitumisesi ja soveltuvuutesi tarkemmin. Se on ensivaikutelma, jonka annat potentiaaliselle työnantajalle ennen kuin hän lukee ansioluettelosi ja muita asiakirjoja. Uniikki saatekirje voi erottaa sinut muista hakijoista ja herättää kiinnostuksen tarkemmin tutustua sinuun.

Kun kirjoitat saatekirjettä myyntiassistentin tehtävään, voit harkita seuraavia elementtejä:

 • Persoonallisuutesi korostaminen: Kerro lyhyesti, millainen persoona olet ja mitä vahvuuksia tuot myyntiassistentin rooliin. Voit kuvata itseäsi esimerkiksi innostuneena, tuloshakuisena ja asiakaspalveluhenkisenä henkilönä.

 • Motivaation ilmaiseminen: Kerro, miksi olet kiinnostunut myyntiassistentin tehtävästä ja mikä sinua houkuttelee kyseisessä organisaatiossa. Korosta, miten tehtävä sopii uratavoitteisiisi ja miten voit hyödyntää aiempaa kokemustasi myyntiin liittyvissä tehtävissä.

 • Aiempaa relevanttia kokemusta: Jos sinulla on aiempaa työkokemusta myynnistä tai asiakaspalvelusta, kerro siitä lyhyesti ja mainitse muutamia saavutuksia tai vastuullisia tehtäviä, jotka olet hoitanut. Korosta erityisesti niitä taitoja ja ominaisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä myyntiassistentin tehtävässä.

 • Kiinnostuksen osoittaminen yritystä kohtaan: Tutustu huolellisesti yritykseen, johon haet, ja mainitse saatekirjeessä, miksi haluat työskennellä juuri siinä organisaatiossa. Voit esimerkiksi mainita yrityksen maineen, arvot tai innovatiiviset tuotteet/palvelut ja kertoa, miksi ne herättävät kiinnostuksesi.

 • Ammatillinen sitoutuminen: Osoita, että olet sitoutunut kehittymään myyntialalla ja haluat jatkuvasti oppia uutta. Mainitse esimerkiksi kiinnostuksesi osallistua koulutuksiin, seurata alan trendejä tai liittyä ammatillisiin järjestöihin.

 • Kiinnostuksen herättäminen jatkokeskusteluun: Päätä saatekirjeesi vahvaan lopetukseen, jossa ilmaiset kiinnostuksesi päästä keskustelemaan lisää tehtävästä ja mahdollisuudesta työskennellä organisaatiossa. Voit esimerkiksi mainita, että odotat innolla mahdollisuutta tulla haastatteluun ja keskustelemaan tarkemmin osaamisestasi ja soveltuvuudestasi.

Saatekirje tulee muokata jokaiseen työhakemukseen ja yritykseen erikseen. Tutustu huolellisesti työpaikkailmoitukseen ja yrityksen arvoihin, ja sovita saatekirjeesi sen mukaisesti. Käytä selkeää ja ammattimaista kieltä, pidä kirje kohtuullisen pituisena ja tarkista lopuksi oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheet.

Uniikki saatekirje auttaa sinua esittelemään persoonallisuuttasi, motivaatiotasi ja aiempaa kokemustasi relevantilla tavalla. Kirjoita saatekirje huolellisesti kohderyhmälle räätälöiden ja ilmaise kiinnostuksesi päästä jatkokeskusteluun.

myyntiassistentin cv

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tietoja tulisi sisällyttää myyntiassistentin ansioluetteloon?

Myyntiassistentin ansioluettelossa tulisi sisällyttää yhteystiedot, koulutus, työkokemus, taidot ja mahdolliset lisäosiot.

Kuinka pitkän ansioluettelon tulisi olla ?

Yleisesti ottaen suositellaan, että ansioluettelo on yksi tai kaksi sivua pitkä. Pyri tiivistämään tärkein tieto hyvin selkeästi ja napakasti.

Onko tärkeää muokata ansioluettelo jokaiseen työhakemukseen?

Kyllä, on suositeltavaa muokata ansioluettelo jokaiseen työhakemukseen korostaen niitä taitoja, kokemuksia ja saavutuksia, jotka sopivat parhaiten kyseiseen tehtävään.

Miten korostaa myyntiassistentin taitoja ansioluettelossa?

Taitoja voi korostaa erillisessä osiossa tai jakamalla ne relevantteihin alakategorioihin, kuten viestintätaidot, myyntiosaaminen, asiakaspalvelutaidot jne. Käytä konkreettisia esimerkkejä ja saavutuksia osoittaaksesi taitojesi vahvuuden.

Mitä tietoja tulisi sisällyttää työkokemukseen liittyen?

Työkokemuksen osiossa tulisi sisällyttää työnantajan nimi, työtehtävät, työajanjakso ja mahdolliset merkittävät saavutukset tai vastuut, jotka olet saavuttanut kyseisessä työssä.

Kuinka korostaa koulutusta ansioluettelossa?

Koulutusosiossa tulisi sisällyttää koulutusohjelman nimi, oppilaitoksen nimi, opintojen päättymisvuosi ja mahdolliset erityiset kurssit, jotka liittyvät myyntiin tai asiakaspalveluun.

Onko vapaaehtoistyökokemuksella merkitystä myyntiassistentin ansioluettelossa?

Kyllä, vapaaehtoistyökokemus voi olla arvokas lisä ansioluettelossa, erityisesti jos se liittyy myyntiin, asiakaspalveluun tai tiimityöskentelyyn. Korosta saavutuksia ja taitoja, joita olet hankkinut vapaaehtoistyön kautta.

Pitäisikö suositukset sisällyttää ansioluetteloon?

Suositukset voidaan mainita saatetekstissä tai tarvittaessa antaa erikseen, jos työnantaja niitä pyytää. Muista kysyä aina suostumus suosittelijoilta ja käytä vain suosittelijoita, joilla on oikeasti sinusta hyvää sanottavaa.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni