Matkaoppaan CV opas - kirjoita täydellinen ansioluettelo ja voit olla se matkaopas mikä haluatkin olla

Matkaoppaan ammatti ei ole pelkästään työ, vaan se on mahdollisuus jakaa kulttuurisia aarteita, tarinoita ja unohtumattomia kokemuksia matkustajien kanssa ympäri maailmaa. Matkaoppaan tehtävä on luoda elämyksiä, inspiroida seikkailuja ja tarjota tietoa, joka avaa oven uusiin maailmoihin. Tämä CV-opas on suunniteltu auttamaan sinua rakentamaan vahva ansioluettelo, joka heijastaa intohimoasi matkailuun ja näyttää, että olet pätevä ja valmis tähän ainutlaatuiseen rooliin.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Matkaoppaan työ vaatii erityisiä taitoja ja ominaisuuksia, mukaan lukien paikallistuntemusta, kielitaitoa, ryhmäjohtamista ja kulttuurista herkkyyttä. Ansioluettelo on tärkeä väline erottuaksesi kilpaillulla matkailualalla ja vakuuttaaksesi potentiaaliset työnantajat siitä, että sinulla on tarvittava kokemus ja osaaminen matkaoppaana.

Tässä oppaassa käsitellään, mitä tietoja tulisi sisällyttää matkaoppaan ansioluetteloon, miten esittää kokemuksesi ja taidot houkuttelevalla tavalla sekä kuinka voit vakuuttaa työnantajat, että olet unelmatyöntekijä matkaopasrooliin. Olitpa vasta-alkaja matkaoppaan alalla tai kokenut ammattilainen, tämä opas tarjoaa sinulle hyödyllisiä neuvoja ansioluettelon laatimiseen ja matkasi matkaoppaana kohti uusia seikkailuja.

matkaoppaan cv

Muotoilu ja ulkoasu


Matkaoppaan ansioluettelo on sinun mahdollisuutesi herättää työnantajien kiinnostus ja antaa heille ensivaikutelma osaamisestasi. Selkeä, houkutteleva ja ammattimainen ulkoasu on avainasemassa. Seuraavassa on muutamia vinkkejä matkaoppaan ansioluettelon muotoilusta ja ulkoasusta:

1. Yksinkertainen ja tyylikäs ulkoasu:

 • Käytä selkeää ja helposti luettavaa fonttia, kuten Arial, Calibri tai Times New Roman.
 • Käytä tasapainoista tekstikokoa ja värimaailmaa, joka on ammatillinen ja helppolukuinen.

2. Selkeä otsikointi:

 • Eri osiot, kuten "Koulutus", "Työkokemus" ja "Taidot", tulisi olla selkeästi otsikoituina ja eroteltuina toisistaan.

3. Luettelot ja numeroidut listat:

 • Käytä luetteloita ja numerointia esitellessäsi tietoja. Tämä auttaa pitämään tiedot järjestyksessä ja helposti hahmotettavissa.

4. Käytä korostavia elementtejä:

 • Voit korostaa tärkeitä tietoja, kuten työnimikkeitä tai saavutuksia, lihavoinnilla tai kursivoinnilla.

5. Kuvien ja grafiikan käyttö:

 • Vältä liiallista kuvien tai grafiikan käyttöä, mutta voit harkita kuvaa itsestäsi ammatillisessa ympäristössä, kuten matkaoppaan asussa.

6. Yksipuolinen sivu:

 • Pidä ansioluettelo yksipuolisena sivuna. Kompakti ja lyhyt muoto kannustaa työnantajia lukemaan sen helpommin.

7. PDF-muoto:

 • Tallenna ansioluettelo PDF-muodossa, koska se säilyttää ulkoasun eheänä kaikissa laitteissa ja ohjelmistoissa.

8. Tarkista oikeinkirjoitus ja kielioppi:

 • Varmista, että ansioluettelo on virheetön oikeinkirjoituksen ja kieliopin suhteen.

Kokonaisuudessaan matkaoppaan ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu ovat tärkeitä tekijöitä, jotka voivat tehdä vaikutuksen työnantajiin. Yksinkertainen, ammatillinen ja helppolukuinen ulkoasu auttaa varmistamaan, että ansioluettelosi erottuu positiivisesti ja antaa sinulle mahdollisuuden loistaa matkaoppaana.

Yhteystiedot

Yhteystietojen kirjoittaminen matkaoppaan ansioluetteloon on tärkeää, jotta työnantajat voivat ottaa sinuun yhteyttä mahdollisia työmahdollisuuksia varten. Tässä on ohjeita siitä, kuinka yhteystiedot tulisi kirjoittaa:

matkaoppaan cv

 • Nimesi: Aloita yhteystiedot antamalla koko nimesi. Kirjoita etunimi ja sukunimi selvästi ja isolla fontilla. Ei ole tarpeen lisätä toista nimeä, kuten kutsumanimeä, ellei se ole välttämätöntä.
 • Yhteystiedot:

  Puhelinnumero: Anna toimiva puhelinnumero, jossa voit helposti vastata puheluihin. Varmista, että ääniviestin viesti on ammatillinen.
  Sähköpostiosoite: Tarjoa toimiva ja ammatillinen sähköpostiosoite. Vältä käyttämästä liian epävirallisia osoitteita.
  Osoite: Kotiosoitteen lisääminen ei välttämättä ole pakollista, mutta voit sisällyttää sen, jos se on oleellista työnantajan kannalta. Tämä voi olla erityisen tärkeää, jos haet työpaikkoja ulkomailla.
 • Verkkosivut ja sosiaalinen media: Jos sinulla on ammatillinen verkkosivusto tai profiili sosiaalisessa mediassa, kuten LinkedIn, voit lisätä ne. Varmista kuitenkin, että nämä profiilit ovat ammatillisessa kunnossa ja heijastavat osaamistasi.
 • Skype-tai WhatsApp-yhteystiedot: Jos hakeudut matkaoppaaksi ulkomaille tai jos odotetaan paljon kansainvälistä yhteydenpitoa, voit lisätä Skype- tai WhatsApp-tiedot, jos ne ovat käytettävissä.
 • Sähköpostiosoite: Yrityssähköposti on yleensä paras vaihtoehto, mutta jos käytät henkilökohtaista sähköpostia, varmista, että se kuulostaa ammatilliselta. Vältä liian epävirallisia osoitteita.
 • Hakemustiedot: Voit lisätä päivämäärän, jolloin olet laatinut ansioluettelon, mutta se ei ole välttämätöntä.

Yhteystietojen sijoittelulla ja muotoilulla on merkitystä. Ne tulisi sijoittaa ansioluettelon yläosaan, jotta ne ovat helposti löydettävissä. Käytä selkeää fonttia ja varmista, että yhteystietosi ovat ajantasaisia. Samalla tarkista, että yhteystiedot näyttävät ammatillisilta ja luotettavilta, sillä ne antavat ensivaikutelman työnantajalle.

Tiivistelmä vai tavoite

matkaoppaan cv

Tiivistelmä:

Tiivistelmä on lyhyt osio, joka antaa nopean yleiskuvan matkaoppaan pätevyydestä ja tavoitteista. Tiivistelmä voi auttaa työnantajaa ymmärtämään, miksi olet ihanteellinen ehdokas heidän tarpeisiinsa.

Kun kirjoitat tiivistelmää ansioluetteloon, keskity seuraaviin asioihin:

 • Omaan vahvuuteesi ja erityisosaamiseesi matkaoppaana.
 • Mitä voit tarjota työnantajalle ja asiakkaille.
 • Miksi olet intohimoinen matkaopas ja mitä tavoitteita haluat saavuttaa tulevaisuudessa.

Tavoite:

Tavoiteosiossa kerrotaan lyhyesti, mitä haluat saavuttaa matkaoppaana ja miten aiot edetä urallasi. Tavoite voi auttaa työnantajia ymmärtämään, miten näet itsesi yrityksessä ja mitä odotat tehtävältäsi.

Kun kirjoitat tavoiteosaa ansioluetteloon, ota huomioon seuraavat seikat:

 • Ole konkreettinen tavoitteidesi suhteen. Mitä haluat saavuttaa matkaoppaana?
 • Kytke tavoitteesi yrityksen tai tehtävän tarpeisiin.
 • Pidä se lyhyenä ja keskitä olennaiseen.

Valinta:

Valinta siitä, käytätkö tiivistelmää vai tavoiteosaa ansioluettelossasi, riippuu omasta tilanteestasi ja tavoitteistasi.

 • Tiivistelmä: Jos olet kokenut matkaopas ja haluat korostaa osaamistasi ja saavutuksiasi, tiivistelmä voi olla parempi vaihtoehto. Se voi auttaa sinua herättämään kiinnostuksen heti CV:n alussa.
 • Tavoite: Jos olet vasta-alkaja alalla tai vaihtamassa matkaoppaan uraan ja haluat selkeästi ilmaista tavoitteesi, tavoiteosio voi olla hyödyllinen. Se auttaa kertomaan, miksi haet kyseistä tehtävää ja mitä lisäksi odotat siltä.

Voit myös harkita molempien osioiden käyttämistä, kunhan varmistat, että ne ovat tiiviitä ja keskittyvät olennaiseen. Päätös riippuu siitä, mikä tukee parhaiten tavoitteitasi ja miten haluat esitellä itsesi työnantajille.

matkaoppaan cv

Työkokemus

Työkokemus-osio on keskeinen osa matkaoppaan ansioluetteloa. Se tarjoaa työnantajalle ymmärryksen aiemmista tehtävistäsi ja näyttää, miten olet kehittynyt matkaoppaana. Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten kirjoitat tämän osion:

 1. Aloita uusimmasta työkokemuksesta: Järjestä työkokemuksesi päinvastaisessa aikajärjestyksessä, aloittaen viimeisimmästä ja siirtyen taaksepäin. Tämä auttaa työnantajaa näkemään, miten olet kehittynyt ajan myötä.
 2. Anna yksityiskohtia: Jokaisen työkokemuksen alla, anna yksityiskohtaiset tiedot työnantajasta, työnimikestä, työaikakaudesta ja työnkuvastasi. Kerro, mitä vastuita ja saavutuksia sinulla oli kussakin tehtävässä.
 3. Käytä toimintaverbejä: Käytä toimintaverbejä, kuten "järjestin," "opastin," "koordinoin," ja "suunnittelin" kuvataksesi, mitä tehtäviä suoritit. Tämä auttaa tekemään työkokemuksestasi vaikuttavamman.
 4. Korosta matkustukseen liittyviä tehtäviä: Koska matkaoppaan tehtävä liittyy matkustamiseen ja asiakkaiden ohjaamiseen, korosta työkokemusta, joka liittyy matkustukseen, asiakaspalveluun ja kulttuuriseen osaamiseen.
 5. Keskity saavutuksiin: Jos mahdollista, korosta saavutuksia tai erityisiä projekteja, joihin osallistuit työhistoriasi aikana. Näin voit osoittaa, kuinka olet tuonut lisäarvoa aikaisempiin työpaikkoihisi.
 6. Räätälöi työkokemus tehtävään: Korosta työkokemustasi ja saavutuksiasi, jotka ovat erityisen merkityksellisiä matkaoppaan tehtävän kannalta. Tämä auttaa työnantajaa näkemään, kuinka sovit rooliin.

Työkokemus-osio on mahdollisuus näyttää työnantajalle, että sinulla on tarvittava kokemus ja taidot matkaoppaana. Muista olla tarkka ja rehellinen kuvatessasi aiempia tehtäviäsi ja saavutuksiasi.

matkaoppaan cv

Hyvä esimerkki työkokemusosiosta:

Työkokemus:

Matkaopas Matkailuyritys ABC, Helsinki Toukokuu 2018 - Nykyinen

 • Johdin matkaryhmiä ympäri Eurooppaa ja tarjosin tietoa historiasta, kulttuurista ja nähtävyyksistä.
 • Vastasin matkasuunnitelmien laatimisesta, hotellivarauksista ja retkijärjestelyistä.
 • Hoidin asiakaspalvelutilanteet ammattimaisesti ja varmistin matkustajien tyytyväisyyden.
 • Kehitin paikallistuntemustani ja kielitaitoani eri matkakohteissa.

Huono esimerkki työkokemusosiosta:

Työkokemus:

Matkaopas Erilaisia työpaikkoja Vaihtelevat päivämäärät

 • Olen toiminut matkaoppaana eri yrityksissä ja paikoissa.
 • Tein erilaisia tehtäviä ja ohjasin ihmisiä matkailukohteissa.

Koulutus

Matkaoppaan koulutuksen tarjonta Suomessa vaihtelee, mutta useimmiten matkaoppaan pätevyyttä edistävät kurssit ja koulutukset keskittyvät matkailun ja asiakaspalvelun aloihin. Matkaoppaiden pätevyysvaatimukset vaihtelevat maasta toiseen, mutta alla on yleisiä aihealueita ja vaatimuksia, joita matkaoppaalta saatetaan edellyttää:

 1. Matkailu- ja kulttuurialan koulutus: Monet matkaoppaat ovat suorittaneet koulutuksen, joka liittyy matkailuun ja kulttuuriin. Tällainen koulutus voi sisältää kursseja kulttuurihistoriasta, maantieteestä, matkailun hallinnasta ja asiakaspalvelusta.
 2. Kielitaito: Usein matkaoppailta edellytetään kielitaitoa, erityisesti kohdemaan kielellä ja mahdollisesti muilla vierailla kielillä. Kielitaidon taso vaihtelee riippuen matkailukohteesta.
 3. Asiakaspalvelutaidot: Matkaoppaiden tulee olla erinomaisia asiakaspalvelijoita, jotka pystyvät vastaamaan matkustajien kysymyksiin, huolehtimaan heidän tarpeistaan ja tarjoamaan mieleenpainuvia kokemuksia.
 4. Paikallistuntemus: Matkaoppaan on tunnettava hyvin matkailukohde, sen nähtävyydet, kulttuuri ja historia. Paikallistuntemus on olennainen osa matkaopasammattia.
 5. Lupakirja ja sertifikaatit: Joissakin maissa matkaoppailta saatetaan vaatia erityinen lupakirja tai sertifikaatti, joka osoittaa pätevyyden.

Koulutusosion tulisi sisältää seuraavat tiedot:

 • Koulutuksen nimi ja oppilaitoksen nimi
 • Koulutuksen suoritusajankohta (aloitus- ja päättymispäivämäärä)
 • Tutkinto tai pätevyys, jonka olet saavuttanut

Koulutusosio auttaa osoittamaan, että sinulla on vankka perusta matkaopasammattiin ja että olet sitoutunut ammatilliseen kehittymiseen. Koska matkaopasala on vaativa ja monipuolinen, koulutus voi olla merkittävä etu ansioluettelossasi.

matkaoppaan cv

Taidot

Taito-osio matkaoppaan ansioluettelossa on olennainen osa, joka antaa kattavan kuvan siitä, mitä matkaopas voi tarjota työnantajalle. Matkaoppaan taitojen tulisi kattaa monia eri osa-alueita, ja ne voidaan jakaa koviin ja pehmeisiin taitoihin.

Kovat taidot:

Kovat taidot (hard skills) ovat niitä taitoja, jotka ovat yleensä mitattavissa ja teknisesti opittavissa. Matkaoppaan koviin taitoihin voi kuulua:

 1. Kielitaito: Kyky kommunikoida useilla kielillä, erityisesti kohdemaan kielellä, on keskeinen matkaoppaan taito.
 2. Matkailu- ja kohdetuntemus: Vahva paikallistuntemus ja kyky jakaa tietoa matkailukohteesta.
 3. Suunnittelu ja organisointi: Kyky suunnitella ja järjestää matkaohjelmia ja aktiviteetteja.
 4. Kulttuurinen herkkyys: Kyky ymmärtää ja kunnioittaa erilaisia kulttuureita ja tapoja.
 5. Ensiapu ja turvallisuus: Tieto siitä, miten toimia hätätilanteissa ja huolehtia matkustajien turvallisuudesta.

Pehmeät taidot:

Pehmeät taidot (soft skills) ovat henkilökohtaisia taitoja ja piirteitä, jotka liittyvät vuorovaikutukseen ja tiimityöskentelyyn. Matkaoppaan pehmeisiin taitoihin voi kuulua:

 1. Asiakaspalvelu: Kyky tarjota ystävällistä ja laadukasta asiakaspalvelua matkustajille.
 2. Vuorovaikutustaidot: Hyvät kommunikaatio- ja kuuntelutaidot ovat välttämättömiä matkaoppaan työssä.
 3. Ongelmanratkaisu: Kyky ratkaista odottamattomia tilanteita ja ongelmia matkailijoiden kanssa.
 4. Empatia: Kyky ymmärtää matkustajien tarpeita ja huolia sekä osoittaa empatiaa.
 5. Joustavuus: Valmius sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja aikatauluihin.
 6. Ryhmäjohtaminen: Taito hallita ja ohjata ryhmiä matkustuskohteissa.

Taito-osio ansioluettelossa tulisi esittää selkeästi ja tiivistetysti. Kannattaa ryhmitellä taitoja tarvittaessa ja korostaa niitä, jotka ovat erityisen tärkeitä matkaopasammattisi kannalta. Pehmeiden taitojen korostaminen onkin siis usein yhtä tärkeää kuin kovien taitojen esittäminen, sillä ne vaikuttavat siihen, kuinka hyvin voit toimia matkustajien kanssa ja luoda unohtumattomia matkaelämyksiä.

matkaoppaan cv

Lisäosiot

Lisäosiot ovat mahdollisuus tuoda esille muita tärkeitä tietoja, jotka voivat tehdä sinusta houkuttelevamman ehdokkaan matkaoppaan tehtävään. Ne voivat sisältää lisätietoja koulutuksesta, vapaa-ajasta, harrastuksista ja muista osa-alueista, jotka liittyvät matkaopasammattiin. Tässä on joitakin yleisiä lisäosioita, joita voit harkita:

 1. Kielitaito: Tämä osio voi olla tarkempi kuin pelkästään kielitaitoluettelo. Voit kuvata kielitaitosi eri kielillä, mukaan lukien suulliset ja kirjalliset taidot sekä mahdolliset kielikurssit, joita olet suorittanut.
 2. Kulttuuri- ja historian tuntemus: Jos olet erityisen perehtynyt tiettyyn kulttuuriin tai historian ajanjaksoon, voit mainita tämän osiossa. Tämä voi auttaa sinua erottumaan, jos haet matkaoppaaksi erityisen kulttuuripainotteiseen tehtävään.
 3. Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet: Jos harrastat esimerkiksi vaellusta, sukellusta tai valokuvausta, voit mainita tämän osiossa. Nämä harrastukset voivat olla arvokkaita, koska ne liittyvät usein matkailuun ja voivat tehdä sinusta monipuolisemman matkaoppaan.
 4. Vapaaehtoistyö ja hyväntekeväisyystyö: Jos olet osallistunut vapaaehtoistyöhön, joka liittyy matkailuun, kulttuuriin tai asiakaspalveluun, voit mainita tämän osiossa. Se osoittaa, että olet omistautunut alallesi.
 5. Kansainväliset kokemukset: Jos olet asunut tai matkustanut laajasti eri maiden ja kulttuurien välillä, tämä voi olla arvokasta tietoa, joka korostaa kansainvälistä näkemystäsi ja sopeutumiskykyäsi.
 6. Kilpailut ja palkinnot: Jos olet voittanut matkailualaan liittyviä kilpailuja tai saanut tunnustusta matkaopasosaamisestasi, mainitse tämä osiossa.
 7. Lisäkoulutus: Tässä osiossa voit mainita lisäkoulutukset, seminaarit tai sertifikaatit, jotka liittyvät matkaopasammattiin ja joita et ole sisällyttänyt koulutusosioon.
 8. Teknologiset taidot: Jos olet taitava käyttämään erityisiä matkailualan ohjelmistoja tai sovelluksia, voit mainita tämän osiossa.

Lisäosiot voivat tehdä ansioluettelostasi monipuolisemman ja kohdentaa sen paremmin tiettyihin tehtäviin tai työnantajiin. Valitse lisäosiot huolellisesti, jotta ne täydentävät pääasiassa ja korostavat vahvuuksiasi matkaoppaana.

matkaoppaan cv

Saatekirje

Saatekirje on asiakirja, joka lähetetään yhdessä CV:n kanssa, kun haet matkaoppaan tehtävää. Saatekirje on mahdollisuus esitellä itsesi ja perustella, miksi olet kiinnostunut kyseisestä tehtävästä sekä miten osaamisesi sopii siihen. Se on myös tilaisuus osoittaa, miksi olet ainutlaatuinen ehdokas ja miksi työnantajan tulisi kiinnittää huomiota ansioluetteloon ja harkita sinua tehtävään.

Tärkeimpiä asioita, jotka tulisi sisällyttää saatekirjeeseen, ovat:

 1. Osoita kiinnostus ja intohimo: Kerro, miksi olet kiinnostunut matkaoppaan tehtävästä ja matkailualasta yleisesti. Anna selkeä kuva siitä, mitä matkailu ja asiakkaiden opastaminen merkitsevät sinulle.
 2. Linkitä osaamisesi tehtävään: Selitä, miten koulutuksesi, työkokemuksesi ja taitosi sopivat kyseiseen matkaoppaan rooliin. Korosta niitä taitoja ja kokemuksia, jotka tekevät sinusta vahvan ehdokkaan.
 3. Kerro, miksi valitsit kyseisen yrityksen: Selvitä, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä matkailuyrityksestä tai matkailukohteesta. Osoita, että olet tehnyt taustatyötä ja ymmärrät yrityksen arvot ja kohderyhmän.
 4. Persoonallisuutesi ja pehmeät taitosi: Saatekirjeessä voit antaa pienen kuvauksen persoonallisuudestasi ja korostaa pehmeitä taitojasi, kuten hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä ja kulttuurista herkkyyttä.
 5. Kiitä mahdollisuudesta: Päätä saatekirje kiittämällä mahdollisuudesta hakea tehtävää ja osoita, että odotat innolla mahdollisuutta keskustella lisää.

Saatekirjeen tulisi olla lyhyt, ytimekäs ja ammatillinen. Pyri pitämään se yhden sivun mittaisena. Muista siis personoida jokainen saatekirje kunkin työnantajan tai tehtävän mukaan. Saatekirjeen avulla voit erottua joukosta ja herättää työnantajan kiinnostuksen lukea ansioluettelosi tarkemmin.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni