Lastenvahdin CV - opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Tervetuloa lastenvahdin CV-oppaaseen! Tämä opas tarjoaa sinulle arvokasta tietoa ja vinkkejä, joiden avulla voit luoda vaikuttavan ansioluettelon lastenhoitajan tehtäviä varten. Olitpa vasta aloittelemassa uraasi lasten parissa tai haluat parantaa nykyistä CV:täsi, tämä opas tarjoaa sinulle inspiraatiota ja ohjeita matkallasi.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Lastenvahdin CV esimerkki

Anna Lehtonen
Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki
050-1234567
anna.lehtonen@email.com  

Tavoite:
Olen vastuuntuntoinen ja luova lastenhoitaja, joka haluaa tarjota lapsille turvallisen ja innostavan ympäristön kasvaa ja kehittyä. Tavoitteeni on tukea perheitä lapsenhoidossa ja edistää lasten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Koulutus:
Lastenhoitajan ammattitutkinto, Ammattiopisto XYZ, Helsinki (2018-2019)

 •  Opiskelin lasten kehitystä, kasvatusta ja hoitoa sekä ensiaputaitoja.
 •  Harjoittelin lasten ryhmässä toimimista ja erilaisten aktiviteettien suunnittelua.
 •  Osallistuin harjoittelujaksoon päiväkodissa, missä sain käytännön kokemusta lapsenhoidosta.

Työkokemus:
Lastenhoitaja, Perhe Pikkutassu, Helsinki (2019-2022)

 •  Vastasin kolmen lapsen, ikähaarukalla 1-6 vuotta, päivittäisestä hoidosta ja turvallisuudesta.
 •  Järjestin luovia ja kehittäviä aktiviteetteja lapsille, kuten askartelua, leikkejä ja ulkoilua.
 •  Huolehdin ruokailuista, hygieniasta ja tarvittaessa lasten vaatteiden vaihdosta.
 •  Luotin läheiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa, kommunikoiden säännöllisesti lapsen kehityksestä ja päivittäisistä tapahtumista.

Lastenhoitaja, Värikäs Päiväkoti, Espoo (2017-2018)

 •  Toimin osana tiimiä vastaten alle 3-vuotiaiden lasten hoidosta ja oppimisesta.
 •  Toteutin päivittäisiä toimintoja, kuten pukemista, ruokailua ja päiväunien valvontaa.
 •  Osallistuin pedagogisten suunnitelmien laadintaan ja varmistin toiminnan turvallisuuden.

Taidot:

 •  Vahva kyky luoda lämmin ja välittävä suhde lapsiin.
 •  Kyky suunnitella ja toteuttaa lapsille sopivia aktiviteetteja ja leikkejä.
 •  Erinomainen viestintätaito, joka helpottaa yhteistyötä vanhempien kanssa.
 •  Ensiaputaitoja, joiden avulla pystyn toimimaan mahdollisissa hätätilanteissa.
 •  Organisointi- ja ajanhallintataitoja, jotka auttavat päivittäisten rutiinien sujuvuudessa.

Referenssit: Suositukset saatavilla pyydettäessä.

Tiedämme, että lastenvahdin työ on täynnä iloa, haasteita ja vastuuta. Siksi on tärkeää pystyä esittelemään taitosi ja pätevyytesi selkeästi ja ammattimaisesti ansioluettelossa. Tämä opas auttaa sinua rakentamaan lapsiystävällisen ansioluettelon, joka herättää potentiaalisen työnantajan mielenkiinnon ja erottuu kilpailijoista.

Ansioluettelon luominen on mahdollisuus kertoa tarinasi ja esitellä vahvuutesi lastenhoitajana. Haluamme innostaa sinua ajattelemaan luovasti ja pohtimaan omia taitojasi sekä kokemuksiasi lasten parissa työskentelystä. Olitpa kokenut ammattilainen tai vasta aloitteleva lastenvahti, tämä opas tarjoaa sinulle käytännön vinkkejä, joiden avulla voit viimeistellä ansioluettelosi ja herättää positiivista huomiota työnantajien keskuudessa.

Käymme läpi erilaisia osioita, kuten johdannon, koulutuksen, työkokemuksen ja taidot, tarjoten sinulle vinkkejä ja esimerkkejä siitä, miten voit esitellä parhaita puoliasi lastenhoitajana. Opas auttaa sinua valitsemaan sopivat sanamuodot, korostamaan saavutuksiasi ja luomaan vaikuttavan kokonaisuuden, joka välittää ammattitaitosi ja sitoutumisesi lasten hyvinvointiin.

Jatka lukemista, ja saat arvokasta tietoa siitä, mitä tärkeitä asioita sinun tulisi sisällyttää lastenvahdin ansioluetteloon. Olitpa vasta aloittelija tai kokenut ammattilainen, tämä opas auttaa sinua ottamaan seuraavan askeleen urallasi lastenhoitajana.

Mikä on lastenvahdin ansioluettelo

Lastenvahti on henkilö, joka vastaa lasten hoitamisesta ja turvallisuudesta kotiympäristössä. Lastenvahdin tehtävänä on tarjota lapsille lämmin, huolehtiva ja kannustava hoitokokemus. Hän viettää aikaa lasten kanssa, valvoo heidän turvallisuuttaan ja tarjoaa monipuolisia aktiviteetteja, kuten leikkimistä, lukemista, ulkoilua ja avustamista kotitehtävissä. Lastenvahdin tehtävä on tärkeä, sillä hänellä on suuri vaikutus lasten hyvinvointiin ja kehitykseen.

Lastenvahdin ansioluettelo on dokumentti, joka kuvaa lastenvahdin koulutusta, työkokemusta, taitoja ja muita merkityksellisiä tietoja. Ansioluettelo on tärkeä työnhakuväline, joka auttaa lastenvahdin erottautumaan muista hakijoista ja osoittamaan pätevyytensä lastenhoidossa. Se antaa mahdollisuuden esitellä vahvuuksiaan, kokemustaan ja ammatillisia saavutuksiaan, jotka liittyvät lastenhoitoon. Ansioluettelo auttaa myös työnantajaa arvioimaan lastenvahdin sopivuutta tehtävään ja osoittaa hänen sitoutumistaan ja ammattitaitoaan lastenhoidossa.

Lastenvahdin ansioluettelon merkitys korostuu erityisesti silloin, kun kilpailu lastenhoitotehtävistä on kovaa. Hyvin laadittu ansioluettelo herättää työnantajan kiinnostuksen ja antaa mahdollisuuden saada haastattelu, jossa lastenvahdin persoonallisuus, taidot ja soveltuvuus tehtävään voidaan arvioida tarkemmin. Ansioluettelo on siis väline, joka auttaa lastenvahdin luomaan positiivisen ensivaikutelman ja vakuuttamaan työnantajan kyvyistään lastenhoidossa.

On tärkeää, että lastenvahdin ansioluettelossa korostetaan lastenhoitoon liittyviä taitoja ja kokemusta. Lisäksi tulisi tuoda esiin hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, joiden avulla lastenvahti pystyy luomaan luottamuksellisen suhteen sekä lasten että vanhempien kanssa. Myös organisointi- ja ongelmanratkaisutaidot ovat arvokkaita lastenhoidossa. Lisäksi ansioluetteloon voi sisällyttää mahdolliset kurssit tai koulutukset, kuten ensiaputaitoja tai lapsen kehitykseen liittyviä opintoja, jotka osoittavat lastenvahdin ammatillista kehittymistä.

Lastenvahdin ansioluettelossa tulee kiinnittää huomiota sen selkeyteen ja järjestelmällisyyteen. Ansioluettelossa tulisi olla selkeästi eroteltuna eri osiot, kuten henkilötiedot, koulutus, työkokemus, taidot ja mahdolliset lisätiedot. Jokaisen osion alle voi listata tärkeimmät tiedot kronologisessa järjestyksessä, aloittaen viimeisimmästä ja edeten taaksepäin.

Entä jos ei ole vielä kokemusta

Ansio- tai työkokemuksen puuttuminen ei välttämättä ole este lastenvahdin tehtävään hakemiselle. Vaikka et olisikaan aiemmin työskennellyt lasten parissa, voit silti korostaa muita taitoja ja ominaisuuksia, jotka tekevät sinusta sopivan ja luotettavan lastenvahdin. Tässä muutamia vinkkejä, kuinka voit kirjoittaa ansioluettelon, kun sinulla ei ole vielä kokemusta lastenhoitotehtävistä:

 • Korosta koulutusta ja koulutuksen liittyviä kursseja: Jos olet käynyt koulutusta tai kursseja, jotka liittyvät lastenhoitoon, varhaiskasvatukseen tai lapsipsykologiaan, korosta niitä ansioluettelossasi. Tämä osoittaa sitoutumistasi ja kiinnostustasi alaa kohtaan.

 • Mainitse vapaaehtoistyö tai harrastukset: Jos olet osallistunut vapaaehtoistyöhön, esimerkiksi nuorisotoiminnassa, leiritoiminnassa tai koulun kerhoissa, mainitse nämä kokemukset ansioluettelossa. Ne voivat antaa vihjeen siitä, että olet tottunut toimimaan lasten kanssa ja sinulla on jonkinlainen ymmärrys heidän tarpeistaan.

 • Korosta vastuullisuutta ja luotettavuutta: Lastenhoito on vastuullista työtä, joten korosta ansioluettelossasi, että olet luotettava ja vastuullinen henkilö. Voit esimerkiksi mainita, että olet ollut vastuussa pienten sisarustesi hoitamisesta tai että sinulla on hyvä huolehtimiskyky.

 • Kommunikaatiotaidot: Lasten kanssa toimiminen vaatii hyviä kommunikaatiotaitoja. Osoita ansioluettelossasi, että sinulla on hyvä kyky kommunikoida lasten kanssa ikätasoisesti ja selkeästi. Voit mainita esimerkiksi, että olet toiminut oppaana tai mentorina nuoremmille lapsille.

 • Joustavuus ja sopeutumiskyky: Lastenhoidossa joustavuus ja sopeutumiskyky ovat tärkeitä ominaisuuksia. Jos sinulla on kokemusta tilanteista, joissa olet joutunut sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin tai joustamaan aikatauluissa, mainitse tämä ansioluettelossasi.

 • Lastenhoitoon liittyvät kurssit ja sertifikaatit: Jos olet suorittanut lastenhoitoon liittyviä kursseja tai sinulla on voimassaolevia sertifikaatteja, mainitse ne ansioluettelossasi.
 • Henkilökohtaiset ominaisuudet: Lastenhoitotehtävissä tärkeitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi kärsivällisyys, empatiakyky, leikkimielisyys ja kyky asettua lasten asemaan. Kirjoita ansioluetteloon, miten nämä ominaisuudet ilmenevät sinussa ja kuinka ne auttavat sinua lastenhoitotehtävissä.

 • Lasten turvallisuus: Lastenhoitajan tärkein tehtävä on pitää lapset turvassa. Mainitse ansioluettelossa, että olet tietoinen lasten turvallisuuskäytännöistä ja osaat toimia hätätilanteissa. Jos sinulla on ensiaputaitoja tai olet käynyt vastaavia kursseja, mainitse ne.

 • Suositukset: Vaikka sinulla ei olisikaan aikaisempaa työkokemusta lastenhoitotehtävistä, voit pyytää suosituksia opettajilta, valmentajilta, vapaaehtoistyöntekijöiltä tai muilta henkilöiltä, jotka voivat vahvistaa kykysi toimia lasten parissa. Lisää suositukset ansioluetteloon tai mainitse niistä erillisellä viitteiden sivulla.

 • Motivaatio ja oppimishalukkuus: Painota ansioluettelossasi, että olet motivoitunut oppimaan ja kehittymään lastenhoidon alalla. Tämä osoittaa, että olet valmis sitoutumaan tehtävään ja kehittämään tarvittavia taitoja.

Vaikka sinulla ei olisi vielä kokemusta lastenhoitotehtävistä, voit silti tuoda esiin muita taitoja, ominaisuuksia ja motivaatiota, jotka tekevät sinusta hyvän lastenvahdin. Pohdi, mitä vahvuuksia ja kokemuksia voit tuoda esille, ja räätälöi ansioluettelosi vastaamaan lastenhoidon tehtävien tarpeita.

Lapsenvahti CV

Muotoilu ja ulkoasu

Osion muotoilu ja ulkoasu ovat tärkeitä tekijöitä lastenvahdin ansioluettelon luomisessa. Ne vaikuttavat siihen, miten ansioluettelo näyttää ja miten tieto esitetään selkeästi. Tässä on muutamia neuvoja osion muotoilusta ja ulkoasusta:

 • Yksinkertainen ja selkeä muotoilu: Valitse selkeä ja helppolukuinen fontti, kuten Arial tai Times New Roman. Käytä riittävän suurta fonttikokoa, jotta teksti on helppo lukea. Käytä myös rivivälejä, jotta teksti ei näytä liian ahtaalta.

 • Selkeät otsikot: Käytä selkeitä otsikoita, jotka erottavat eri osiot toisistaan. Esimerkiksi "Henkilötiedot", "Koulutus", "Taidot" jne. Otsikot voivat olla hieman suurempia ja lihavoituja, jotta ne erottuvat muusta tekstistä.

 • Tasainen ja johdonmukainen ulkoasu: Pidä ulkoasu johdonmukaisena koko ansioluettelon ajan. Käytä samanlaista sisennystä, väljyyttä ja muotoilua kaikissa osioissa ja alaotsikoissa. Tämä auttaa luomaan yhtenäisen ja ammattimaisen ilmeen.

 • Käytävä tilaa: Jätä tarpeeksi tyhjää tilaa ansioluettelon eri osioiden välille. Tämä auttaa lukijaa erottamaan eri tiedot toisistaan ja tekee ansioluettelosta helpommin luettavan.

 • Käytä järjestelmällistä järjestystä: Järjestä tiedot loogisessa ja kronologisessa järjestyksessä. Esimerkiksi aloita ansioluettelo henkilötiedoista, siirry sitten koulutusosiin, työkokemukseen ja taitoihin. Tämä auttaa lukijaa löytämään haluamansa tiedot helposti.

 • Käytä korostusta harkitusti: Voit käyttää lihavointia tai kursivointia korostaaksesi tärkeitä tietoja, kuten työnimikkeitä tai erityisiä saavutuksia. Kuitenkin käytä korostusta harkitusti ja maltillisesti, jotta ansioluettelo säilyttää selkeyden ja ammattimaisen ilmeen.

 • Tarkista ja oikolue: Ennen ansioluettelon lähettämistä varmista, että tarkistat ja oikoluet tekstin huolellisesti. Tarkista mahdolliset kirjoitusvirheet, kielioppi ja lauserakenteet. Tämä auttaa varmistamaan, että ansioluettelosi on virheetön ja ammattimainen.

 • Käytä ammattimaisia muotoiluelementtejä: Voit lisätä ammattimaisuutta ansioluetteloon käyttämällä muutamia harkittuja muotoiluelementtejä. Esimerkiksi voit käyttää viivoja tai eri väritystapoja erottamaan eri osioita toisistaan. Kuitenkin varmista, että muotoiluelementit eivät vie päähuomiota itse sisällöltä.

 • Harkitse yksilöllisiä lisäyksiä: Voit harkita yksilöllisiä lisäyksiä, kuten profiilikuvaa tai logoa, jos ne tukevat ammattimaista imagoa. Tämä voi auttaa sinua erottumaan joukosta, mutta varmista, että kuva tai logo on sopiva ja korrektin kokoinen.

 • Sovita ulkoasu tehtävään: Riippuen lastenvahdin tehtävistä, voit harkita ulkoasun sovittamista tehtävään. Esimerkiksi, jos tehtäviin kuuluu luovaa toimintaa lasten kanssa, voit käyttää hieman leikkisämpää ulkoasua, kuten värikkäämpiä elementtejä tai kuvioita. Kuitenkin pidä ulkoasu edelleen ammattimaisena ja helposti luettavana.

Ansioluettelon tarkoitus on herättää kiinnostus ja antaa positiivinen ensivaikutelma. Huolellisesti suunniteltu muotoilu ja ulkoasu voivat auttaa sinua erottumaan ja vakuuttamaan työnantajan taidoistasi ja sopivuudestasi lastenvahdin tehtävään.

Yhteystiedot

Yhteystietojen merkitys ansioluettelossa ei saa aliarvioida, sillä ne toimivat työnantajan ensimmäisenä yhteydenpitokanavana kanssasi. Ne antavat mahdollisuuden luoda ensivaikutelma ja osoittaa ammattimaisuutta jo ennen kuin työnantaja on edes lukenut tarkemmin ansioluetteloasi.

Muotoilun ja ulkoasun lisäksi yhteystietojen selkeys ja helppolukuisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. On tärkeää varmistaa, että yhteystiedot ovat helposti löydettävissä ja erotettavissa muista teksteistä. Voit esimerkiksi käyttää hieman suurempaa fonttikokoa tai lihavointia nimen ja yhteystietojen erottamiseksi.

Sähköpostiosoite tulisi valita huolellisesti ja se kannattaa pitää ammattimaisena. Vältä hassuja tai epäselviä sähköpostiosoitteita ja pyri käyttämään omaa nimeäsi osana osoitetta. Tämä viestii ammattimaista asennetta ja helpottaa työnantajan muistamaan yhteystietosi.

Puhelinnumero on toinen olennainen tieto, joka tulisi sisällyttää yhteystietoihin. Varmista, että puhelinnumerosi on oikein kirjoitettu ja että vastaat puheluihin tai voit tarvittaessa jättää takaisinsoittopyynnön. Tämä luo luottamusta ja osoittaa, että olet tavoitettavissa.

Osoitteen lisääminen yhteystietoihin voi olla hyödyllistä erityisesti silloin, kun haet paikkoja läheltä asuvaan yritykseen tai kun sijainti on merkittävä tekijä työpaikan valinnassa. Tämä auttaa työnantajaa arvioimaan, kuinka kätevästi voit saapua työpaikalle.

Lisäksi, jos sinulla on LinkedIn-profiili, voit harkita sen lisäämistä yhteystietoihin. LinkedIn-profiili tarjoaa lisätietoja ja syvemmän käsityksen työhistoriastasi, taidoistasi ja saavutuksistasi. Se voi toimia lisätodisteena ammatillisesta verkostoitumisestasi ja aktiivisuudestasi alalla.

On tärkeää tarkistaa yhteystietosi huolellisesti varmistaaksesi niiden oikeellisuuden. Pienet kirjoitusvirheet tai epäselvyydet voivat johtaa siihen, että työnantaja ei saa sinuun yhteyttä. Muista myös päivittää yhteystietosi tarvittaessa ja varmista, että ne ovat ajan tasalla.

Lapsenvahti CV
Tiivistelmä vai tavoite

Tiivistelmä ja tavoite ovat keskeisiä osia lastenvahdin ansioluettelossa, sillä ne tarjoavat työnantajalle ensimmäisen yleiskuvan osaamisestasi ja tavoitteistasi. Nämä osiot auttavat erottamaan sinut muista hakijoista ja antavat työnantajalle selkeän käsityksen siitä, mitä voit tarjota lastenhoidon tehtävässä.

Tiivistelmä on lyhyt ja vaikuttava kappale, jossa kiteytät keskeiset vahvuutesi ja kokemuksesi lastenhoitoon liittyen. Tavoitteena on herättää työnantajan kiinnostus ja saada hänet jatkamaan lukemista. Tiivistelmän tulisi olla napakka, selkeä ja ytimekäs.

Toisaalta, tavoite-osiossa voit tuoda esiin tavoitteesi lastenvahdin työssä. Voit kertoa, mitä haluat saavuttaa ja millaisia haasteita olet valmis kohtaamaan. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään motivaatiosi ja sitoutumisesi lastenhoitoon.

Molemmat osiot voidaan kirjoittaa joko erillisinä kappaleina tai yhdistettynä yhdeksi kappaleeksi, riippuen ansioluettelon muotoilusta ja omasta mieltymyksestäsi.

Tiivistelmän ja tavoitteen kirjoittamisessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että ne ovat räätälöityjä kullekin työnantajalle ja tehtävälle. Korosta niitä taitoja ja ominaisuuksia, jotka ovat erityisen relevantteja lastenhoidossa. Käytä kiinnostavia ja vaikuttavia sanoja, jotka vangitsevat työnantajan huomion.

Kun päätät, käytätkö erillisiä tiivistelmä- ja tavoite-osioita vai yhdistät ne yhdeksi, on hyvä harkita käytännöllisyyttä ja visuaalista ilmettä. Ansioluettelon ulkoasu tulisi olla selkeä ja helposti luettavissa, jotta työnantaja voi helposti hahmottaa tärkeät tiedot.

Tiivistelmän ja tavoitteen käyttäminen ansioluettelossa auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja välittämään ammattimaisen ja motivoituneen vaikutelman. Ne ovat tilaisuutesi herättää kiinnostusta työnantajassa ja saada hänet haluamaan tietää enemmän sinusta.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
"Lastenhoidosta intohimoisesti kiinnostunut ja vastuuntuntoinen lastenhoitaja, jolla on vahva kokemus eri-ikäisten lasten parissa työskentelystä. Olen luova, kärsivällinen ja kykenen tarjoamaan turvallisen ja innostavan ympäristön lapsille. Olen kehittänyt taitojani lastenhoitotehtävissä ja olen erityisen hyvä kommunikoimaan lasten kanssa. Pyrin aina edistämään lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti ja tukemaan heidän tarpeitaan. Olen valmis tarttumaan uusiin haasteisiin ja luomaan positiivisia muistoja lapsille."

Huono esimerkki tiivistelmästä
"Nuori etsii lastenhoitotyötä. Olen hoitanut pikkusisaruksiani ja naapurin lapsia silloin tällöin. Olen ystävällinen ja kohtelias. Haluan työskennellä lasten kanssa ja auttaa heitä."

Hyvä esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni lastenvahdin tehtävässä on tarjota lämminhenkistä ja turvallista hoivaa lapsille sekä edistää heidän kehitystään. Haluan luoda innostavan ja leikkisän ympäristön, jossa lapset voivat oppia, kasvaa ja nauttia päivittäisistä aktiviteeteista. Tavoitteenani on myös kehittää vuorovaikutustaitojani lasten kanssa ja oppia uusia opetusmenetelmiä, jotka tukevat lasten oppimista ja hyvinvointia."

Huono esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni lastenvahdiksi on saada työpaikka, jossa voin tienata hieman rahaa ja täyttää vapaa-aikaani. En ole varma, mitä odottaa, mutta toivon, että se on helppoa ja mukavaa."

Huomaa, että hyvä esimerkki tiivistelmästä ja tavoitteesta korostaa vahvuuksia, kokemusta ja sitoutumista lastenhoitoon. Ne antavat työnantajalle selkeän kuvan siitä, mitä voit tarjota ja millaisia tavoitteita sinulla on työssä. Toisaalta, huono esimerkki jättää epämääräisen tai vähäisen vaikutelman ilman konkreettisia tietoja tai motivaatiota.

Työkokemus

Työkokemus-osio ansioluettelossa on tärkeä osa lastenvahdin hakemusta, koska se antaa työnantajalle arvokasta tietoa aiemmasta työhistoriasta ja konkreettisista kokemuksista lastenhoidosta. Tämä osio tarjoaa sinulle mahdollisuuden tuoda esiin, millaisia tehtäviä olet hoitanut, missä olet työskennellyt ja millaisia saavutuksia olet saanut aikaan lasten parissa työskennellessäsi.

Kun kirjoitat työkokemus-osioita, on tärkeää miettiä, mitä tietoja ja kokemuksia haluat korostaa. Pohdi, mitkä ovat niitä taitoja ja kykyjä, jotka ovat erityisen relevantteja lastenhoidon kontekstissa. Voit kuvata esimerkiksi kuinka monta lasta olet hoitanut samanaikaisesti, millaisia ikäryhmiä olet työskennellyt ja millaisia tehtäviä olet hoitanut lasten hyvinvoinnin ja kehityksen tukemiseksi.

Käytä konkreettisia esimerkkejä ja tilanteita, joissa olet osoittanut taitojasi ja vastuunkantoasi. Kerro esimerkiksi, kuinka olet suunnitellut ja toteuttanut lapsille aktiviteetteja ja leikkejä, avustanut heidän läksyissään tai hoitanut heidän ruokailujaan ja päivittäisiä rutiinejaan. Korosta myös yhteistyötaitojasi ja kykyäsi kommunikoida sekä lasten että heidän vanhempiensa kanssa.

Vaikka sinulla ei olisi aiempaa palkallista työkokemusta lastenhoitotehtävistä, voit silti tuoda esiin muita kokemuksia, kuten vapaaehtoistyötä lasten parissa, kouluprojekteja tai perheenjäsenten hoitamista. Tärkeintä on osoittaa, että sinulla on kiinnostusta ja sitoutuneisuutta lastenhoitoon sekä kykyä toimia vastuullisesti ja luottamuksellisesti heidän kanssaan.

Lapsenvahti CV

Työkokemus-osio on hyvä tilaisuus osoittaa, että sinulla on tarvittavat taidot ja ominaisuudet lastenvahdin tehtävään. Pyri kuvaamaan työkokemuksesi selkeästi ja ymmärrettävästi, käyttäen ammattimaisia termejä ja välttäen liiallista yksityiskohtien määrää. Huolehdi myös siitä, että työkokemus-osio on visuaalisesti houkutteleva ja helppolukuinen, jotta työnantaja voi helposti hahmottaa taitosi ja kokemuksesi lastenhoidosta.

Hyvä esimerkki
Työkokemus: Perheen lastenvahti | 2018 - 2020
 • Vastuullinen lastenvahdin tehtävä neljän lapsen perheessä.
 • Hoiti päivittäisiä lastenhoitotehtäviä, kuten ruokailut, kylvetykset ja vaipanvaihdot.
 • Suunnitteli ja toteutti luovia aktiviteetteja ja leikkejä lasten kanssa edistäen heidän kehitystään ja hyvinvointiaan.
 • Auttoi lasten läksyjen tekemisessä ja tuki heidän oppimistaan.
 • Luotettava ja joustava työaikojen suhteen, mukaan lukien ilta- ja viikonloppuvuorot.
 • Hyvä kommunikointi vanhempien kanssa päivittäisistä tapahtumista ja lasten tarpeista.

Huono esimerkki
Työkokemus: Lastenhoito perheessä
 • Hoidin välillä naapurin lapsia.
 • Leikin lasten kanssa ja katselin televisiota.
 • Joskus autoin ruokailussa.
 • Olin vastuussa lasten turvallisuudesta.
 • Käytin kertakäyttövaippoja ja annoin lasten leikkiä omilla leluillaan.

Huonossa esimerkissä työkokemus on esitetty epäselvästi ja puutteellisesti. Siinä ei tuoda esiin konkreettisia tehtäviä tai vastuita, eikä mainita ajanjaksoa tai perheen kokoa. Esimerkki on myös hyvin yleisluontoinen eikä anna työnantajalle riittävästi tietoa siitä, miten hakija on edistänyt lasten hyvinvointia ja kehitystä työskennellessään lasten parissa.

Koulutus

Koulutusosio ansioluettelossa on tärkeä paikka esitellä hakijan saavutukset ja pätevyys liittyen koulutusalaan. Se antaa työnantajalle ensivaikutelman hakijan osaamisesta ja valmiuksista. Koulutustaustalla on erityisen suuri merkitys lapsenvahdin roolissa, koska se osoittaa, että hakija on hankkinut tarvittavia taitoja ja ymmärrystä lapsen kehityksestä, turvallisuudesta ja varhaiskasvatuksesta.

Kun kirjoitat koulutusosaa ansioluetteloon, on tärkeää miettiä, mitkä koulutukseen liittyvät tiedot ovat relevantteja lapsenvahdin työn kannalta. Pohdi, mitkä kurssit, oppimisalueet ja saavutukset parhaiten osoittavat hakijan pätevyyden tehtävään. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen, pedagogiikan, psykologian ja ensiapukurssien suorittaminen voi olla erittäin hyödyllistä työssä, jossa vastaat lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Koulutusosiossa voi myös mainita lisäkoulutukset, seminaarit tai työpajat, jotka liittyvät lapsenhoitoon, lapsen kehitykseen tai vuorovaikutustaitoihin. Tämä osoittaa, että hakija on aktiivisesti kehittänyt osaamistaan ja hankkinut lisätietoa alasta.

Mieti myös, kuinka voit tuoda esiin koulutustaustasi käytännöllisen hyödyn lapsenvahdin tehtävissä. Korosta harjoittelukokemuksia, projekteja tai käytännön tehtäviä, joissa olet päässyt soveltamaan oppimaasi ja työskentelemään lasten parissa. Koulutuksen pohjalta saatat myös olla tutustunut erilaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin tai oppimisympäristöihin, joista voit mainita.

Kokonaisuudessaan koulutusosio antaa hakijalle mahdollisuuden erottua ja osoittaa, että hänellä on vahva pohja ja osaaminen lastenvahdin tehtäviin. Huolellisesti muotoiltu ja pohdittu koulutusosa auttaa vakuuttamaan työnantajan hakijan pätevyydestä ja antaa hyvän perustan jatkokäsittelylle työhaastattelun yhteydessä.

Taidot

Taidoista puhuttaessa on tärkeää ymmärtää, että taidot voivat olla jaoteltavissa kahteen pääkategoriaan: koviin (hard skills) ja pehmeisiin (soft skills) taitoihin. Molemmat taidot ovat merkityksellisiä lastenvahdin työssä ja niiden yhdistelmä auttaa luomaan vahvan ansioluettelon.

Lapsenvahti CV

Kovat taidot (hard skills) ovat konkreettisia ja mitattavia taitoja, joita voi oppia ja kehittää koulutuksen, kurssien tai työkokemuksen kautta. Näihin taitoihin voi kuulua esimerkiksi:

 • Lasten ensiaputaidot: Kyky toimia hätätilanteissa ja tarjota ensiapua lapsille tarvittaessa.
 • Lastenhoitotaidot: Kokemus lastenhoitotehtävistä, kuten ruokkimisesta, pukemisesta ja kylvettämisestä.
 • Leikkien ja aktiviteettien suunnittelu: Taito kehittää leikkejä ja aktiviteetteja, jotka edistävät lasten motorisia, sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja.
 • Kodinhoitotaidot: Kyky huolehtia perustason kotitöistä, kuten siivoamisesta ja pyykinpesusta.
 • Ajanhallinta: Taito hallita aikaa tehokkaasti ja suunnitella päivittäisiä rutiineja lasten kanssa.

Pehmeät taidot (soft skills) ovat henkilökohtaisia ja sosiaalisia taitoja, jotka liittyvät ihmisten kanssa toimimiseen. Näitä taitoja voi kehittää vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja ne ovat usein arvostettuja lastenvahdin työssä. Esimerkkejä pehmeistä taidoista ovat:

 • Empatia: Kyky asettua lasten asemaan, ymmärtää heidän tarpeitaan ja tunteitaan.
 • Kommunikointitaidot: Taito ilmaista itseään selkeästi ja kuunnella aktiivisesti lasten kanssa.
 • Kärsivällisyys: Kyky pysyä rauhallisena ja kärsivällisenä lasten kanssa, erityisesti haastavissa tilanteissa.
 • Luovuus: Kyky kehittää uusia ja mielenkiintoisia tapoja pitää lapset viihdytettyinä ja oppimaan.
 • Järjestelmällisyys: Taito pitää asiat järjestyksessä ja suunnitella päivittäisiä rutiineja lasten kanssa.
 • Yhteistyötaidot: Kyky työskennellä yhteistyössä vanhempien, perheen muiden jäsenten ja mahdollisesti muiden hoitajien kanssa.

Kun laadit ansioluetteloa, on tärkeää valita ja esitellä taidot, jotka ovat erityisen merkityksellisiä lastenvahdin työssä. Listatessasi taitoja ansioluetteloon, pyri valitsemaan ne, jotka erottavat sinut muista hakijoista ja tukevat vahvuuksiasi lastenhoitotehtävissä.

On myös hyvä huomioida, että pelkkä taitojen listaaminen ei riitä. Kannattaa pyrkiä tuomaan esiin, miten olet käyttänyt kyseisiä taitoja aiemmissa työkokemuksissasi tai projekteissasi. Käytä konkreettisia esimerkkejä, joissa olet osoittanut kykysi toimia lastenvahdin roolissa ja hyödyntää taitojasi käytännössä.

Lisäksi voit harkita mainitsemasi taitojen vahvistamista lisätiedoin, kuten kursseista, sertifikaateista tai koulutuksista, jotka olet suorittanut. Tällaiset tiedot voivat antaa lisäarvoa ansioluettelollesi ja osoittaa sitoutumistasi ja ammattitaitoasi lastenhoitotehtävissä.

Lisäosiot

Lisäosiot ansioluettelossa voivat tarjota lisätietoja ja antaa enemmän syvyyttä hakijan profiiliin. Ne voivat korostaa tiettyjä vahvuuksia, saavutuksia tai kokemuksia, jotka eivät välttämättä ole osana työkokemus- tai koulutusosiota. Alla on muutamia yleisiä lisäosioita, joita voit harkita ansioluettelossasi:

 • Kielitaito: Jos osaat useita kieliä, voit lisätä erillisen osion, jossa luetellaan kielet ja niiden taitotaso. Tämä on erityisen tärkeää, jos haet lastenvahdin tehtäviä monikielisissä perheissä.
 • Kurssit ja sertifikaatit: Jos olet suorittanut kurssin tai saanut sertifikaatin, joka liittyy lastenhoitoon tai ensiapuun, voit mainita ne erillisessä osiossa. Tämä osoittaa sitoutumistasi ammattitaidon kehittämiseen ja lisää luottamusta potentiaalisiin työnantajiin.
 • Harrastukset ja vapaa-ajan aktiviteetit: Vaikka tämä voi tuntua epäolennaiselta, harrastuksesi voivat kertoa jotain sinusta lastenvahtina. Esimerkiksi jos olet aktiivinen urheilija, se voi viestiä energisyydestä ja kyvystä pysyä lasten kanssa liikkeessä. Voit mainita muutaman merkittävän harrastuksen, jotka tukevat ammattirooliasi lastenhoitajana.
 • Suosittelijat: Jos sinulla on aiempia työnantajia, asiakkaita tai muita yhteistyökumppaneita, jotka voivat antaa sinusta suosittelun, voit mainita tämän lisäosiossa. Voit joko mainita suosittelijoiden yhteystiedot tai viitata saatavilla oleviin suosituksiin.

Lisäosiot voivat antaa lisätietoa hakijasta ja auttaa erottumaan muista hakijoista. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että lisäosiot eivät saa olla liian laajoja tai vievät liikaa tilaa ansioluettelosta. Valitse huolella ne osiot, jotka parhaiten tukevat hakemasi tehtävän vaatimuksia ja korostavat osaamistasi lastenhoitoalalla.

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä osa työhakemusta, joka liitetään yleensä ansioluettelon kanssa. Se on kirje, joka on suunnattu suoraan työnantajalle tai rekrytoijalle ja toimii ensimmäisenä vaikutelmana sinusta hakijana. Saatekirjeen tarkoituksena on esitellä itsesi, kertoa miksi olet kiinnostunut työpaikasta ja miten sinun osaamisesi ja kokemuksesi vastaavat tehtävän vaatimuksia.

Kirjoittaessasi saatekirjettä, pidä mielessä seuraavat asiat:

 • Henkilökohtainen sävy: Saatekirjeessä kannattaa käyttää henkilökohtaista sävyä ja ilmaista aito kiinnostus kyseistä työpaikkaa kohtaan. Kerro, miksi juuri tämä työpaikka herättää sinussa kiinnostuksen ja miksi haluat työskennellä kyseisessä organisaatiossa.
 • Räätälöi kirje: Jokainen saatekirje tulisi räätälöidä vastaamaan kyseistä työpaikkaa. Korosta niitä taitoja, kokemuksia ja saavutuksia, jotka liittyvät suoraan tehtävän vaatimuksiin ja yrityksen tarpeisiin. Älä toista suoraan ansioluettelon sisältöä, vaan käytä saatekirjettä tilaisuutena tuoda esiin lisätietoja ja syventää hakemustasi.
 • Vakuuta työnantaja: Keskity saatekirjeessä siihen, mitä voit tarjota työnantajalle ja miten voit tuoda lisäarvoa organisaatioon. Korosta vahvuuksiasi ja kerro, miten ne voivat hyödyttää tehtävää ja yritystä. Ole konkreettinen ja tuo esiin esimerkkejä aiemmista saavutuksista ja projekteista, joissa olet osoittanut kyseisiä taitoja.
 • Oikeinkirjoitus ja selkeys: Huolehdi saatekirjeen oikeinkirjoituksesta ja kieliopista. Vältä liian pitkiä lauseita ja käytä selkeää ja tiivistä ilmaisua. Käytä kappalejakoja ja rakenna looginen ja helppolukuinen teksti.
 • Kiitä lukemisesta ja ilmaise kiinnostuksesi: Lopeta saatekirje kiittämällä lukijaa huomiosta ja ilmaisemalla kiinnostuksesi etenemistä hakuprosessissa. Ilmaise, että olet valmis antamaan lisätietoja ja osallistumaan haastatteluun.
Lapsenvahti CV

Tärkeimmät asiat

Tässä on kymmenen tärkeää vinkkiä ja niksiä lastenvahdin ansioluettelon kirjoittamiseen:

 • Keskity lapsiin liittyviin taitoihin: Lastenvahdin ansioluettelossa korosta erityisesti niitä taitoja ja kokemuksia, jotka liittyvät lasten hoitoon, kasvatukseen ja viihdyttämiseen.

 • Mainitse aikaisempi lastenhoitokokemus: Jos sinulla on aiempaa kokemusta lastenhoidosta, mainitse se selkeästi ja kuvaa, millaisia vastuita olet hoitanut ja millaisia ikäryhmiä olet työskennellyt.

 • Korosta turvallisuuteen liittyviä taitoja: Lastenvahdilta odotetaan kykyä huolehtia lasten turvallisuudesta. Mainitse ansioluettelossasi esimerkiksi ensiaputaitosi, hätätilanteiden hallinta tai tietämyksesi lapsiturvallisuudesta.

 • Viestitä luotettavuutta ja vastuullisuutta: Lastenvahdin tehtävässä luotettavuus ja vastuullisuus ovat avainasemassa. Kuvaa ansioluettelossasi, miten olet aiemmissa työtehtävissä osoittanut näitä ominaisuuksia.

 • Mainitse viestintä- ja vuorovaikutustaidot: Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä lasten kanssa työskennellessä. Kerro ansioluettelossa, miten olet kommunikoinut lasten kanssa ja miten olet ratkaissut kommunikaatiohaasteita.

 • Esittele luovuutta ja kekseliäisyyttä: Lastenvahdin tehtävässä tarvitaan usein luovuutta ja kekseliäisyyttä, esimerkiksi leikkien suunnittelussa tai ongelmanratkaisutilanteissa. Mainitse ansioluettelossa tilanteita, joissa olet käyttänyt näitä taitoja.

 • Huomioi koulutus: Jos sinulla on relevanttia koulutusta lastenhoitoon liittyen, mainitse se ansioluettelossa. Tämä voi olla esimerkiksi lastenhoitoon tai kasvatustieteisiin liittyvä tutkinto tai kurssi.

 • Korosta positiivista asennetta: Positiivinen asenne ja kyky luoda hyvä ilmapiiri ovat tärkeitä lastenvahdille. Kerro ansioluettelossa, miten olet edistänyt positiivista ilmapiiriä aiemmissa työtehtävissäsi.

 • Päivitä ja personoi: Päivitä ansioluettelosi säännöllisesti ja personoi se vastaamaan kunkin työnantajan tarpeita. Jokainen työpaikka voi vaatia hieman erilaista painotusta ja taitoja, joten muokkaa ansioluetteloasi tarpeen mukaan.

 • Ole rehellinen ja realistinen: Ole rehellinen ja realistinen ansioluetteloa kirjoittaessasi. Älä liioittele taitojasi tai kokemustasi, vaan esitä asiat selkeästi ja totuudenmukaisesti. Työnantaja arvostaa aitoutta ja luotettavuutta.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi tarvitsen ansioluettelon lastenvahdin tehtävään?

Ansioluettelo antaa työnantajalle kattavan kuvan taustastasi, kokemuksestasi ja taidoistasi lastenvahdin roolissa. Se auttaa työnantajaa arvioimaan soveltuvuuttasi tehtävään ja erottumaan muista hakijoista.

Mitä tietoja tulisi sisällyttää lastenvahdin ansioluetteloon?

Ansioluettelossa tulisi sisältää henkilötietosi, koulutus, työkokemus (mikäli sitä on), taidot, sertifikaatit tai kurssit lastenhoitoon liittyen, mahdolliset referenssit ja muut relevantit tiedot, kuten kielitaito tai erityistaidot (esim. ensiaputaidot).

Miten korostan lastenhoitoon liittyviä taitojani ansioluettelossa?

Voit korostaa lastenhoitoon liittyviä taitojasi kuvailemalla aikaisempaa lastenhoitokokemustasi, mainitsemalla erityiset vastuut ja tehtävät, jotka olet hoitanut lasten kanssa, ja tuomalla esiin mahdolliset erikoistaidot, kuten leikkien suunnittelu tai lasten viihdyttäminen.

Entä jos minulla ei ole aiempaa lastenhoitokokemusta?

Jos sinulla ei ole aiempaa lastenhoitokokemusta, voit korostaa muita taitoja, kuten vastuullisuutta, luovuutta, viestintätaitoja ja kykyä toimia lapsen kanssa. Voit myös mainita vapaaehtoistyön tai kouluprojektit, joissa olet ollut tekemisissä lasten kanssa.

Onko tärkeää lisätä referenssejä ansioluetteloon?

Vaikka se ei ole välttämätöntä, referenssit voivat vahvistaa uskottavuuttasi lastenvahdiksi. Jos sinulla on aiempia työnantajia tai perheitä, joille olet työskennellyt lastenhoitajana, voit mainita heidät ansioluettelossa tai liittää referenssikirjeitä hakemukseesi.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni