Lastentarhanopettajan CV

Omistautuneena ja välittävänä lastentarhanopettajana sinulla on intohimo muokata pienten lasten mieliä ja auttaa heitä kasvamaan ja oppimaan. Työsi on sekä palkitsevaa että haastavaa, sillä pyrit luomaan oppilaillesi myönteisen ja innostavan oppimisympäristön.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Lastentarhanopettajan CV esimerkki

Nimi: Milla Mallikas

Yhteystiedot:

Sähköposti:   milla.mallikas@gmail.com
Puhelin: +358 123 4567
Sosiaalinen media: linkedin.com/in/millamallikas

Tiivistelmä:

Omistautunut ja myötätuntoinen lastentarhanopettaja, jolla on sosiaalialan kandidaatin tutkinto ja kokemusta lasten kanssa työskentelystä erilaisissa ympäristöissä. Taitava luomaan myönteisen ja osallistavan luokkahuoneympäristön ja kokenut oppituntisuunnitelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa. Puhuu sujuvasti suomea ja englantia.

Koulutus:

Turun ammattikorkeakoulu, sosionomin koulutusohjelma, 2018.

Kokemus:

Lastentarhanopettaja, kaupungin päiväkoti, Turku, 2020-nykyinen
Tehtäviin kuuluu mm:

 •  Oppituntien suunnittelu ja opettaminen 20 päiväkotilaisen luokalle.
 •  Yhteistyö kollegoiden kanssa koulun opetussuunnitelman kehittämiseksi ja toteuttamiseksi
 •  Oppilaiden edistymisen arviointi ja palautteen antaminen vanhemmille
 •  Positiivisen ja osallistavan luokkaympäristön luominen


Iltapäivätoiminnan ohjaaja, Rantakylän koulu, Jyväskylä, 2019-2020
Tehtäviin kuului mm:

 •  Viiden ohjelma-avustajan tiimin johtaminen ala-asteen oppilaiden koulunjälkeisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 •  Koulun opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisten tuntisuunnitelmien kehittäminen ja toteuttaminen
 •  Ohjelman tarvikkeiden ja materiaalien hallinnointi ja järjestäminen
 •  tuen ja ohjauksen antaminen ohjelma-avustajille


Vapaaehtoistyöntekijä, Lastensairaala, Helsinki, 2017-2019.
Tehtäviin kuului mm:

 •  Tuen ja seuran tarjoaminen lapsille ja heidän perheilleen sairaalajaksojen aikana
 •  Avustaminen lasten leikki- ja vapaa-ajan aktiviteeteissa
 •  Avustaminen lasten kevyissä aterioiden valmisteluissa ja ruokinnassa
 •  Hoitohenkilökunnan tukeminen tarvittaessa


Taidot:

Kovat taidot:

 •  Luokkahuoneen hallinta
 •  Varhaiskasvatussuunnitelman kehittäminen
 •  Sujuva suomen ja englannin kielen taito


Pehmeät taidot:

 •  Viestintä
 •  Tiimityö
 •  Ristiriitojen ratkaiseminen
 •  Ajanhallinta
 •  Empatia ja myötätunto


Saavutukset:

 •  Onnistuneen kielikylpyohjelman luominen lastentarhan oppilaille.
 •  Johti koulun jälkeistä ohjelmaa, joka sai korkean arvosanan kansallisessa laadunarvioinnissa.
 •  Sai vuoden vapaaehtoistyöntekijä -palkinto lastensairaalassa.

Kun haet lastentarhanopettajan työtä, on tärkeää, että sinulla on vahva ja hyvin kirjoitettu ansioluettelo, jossa esittelet taitosi, kokemuksesi ja saavutuksesi opetusalalla. Ansioluettelosi on tärkeä väline, jonka avulla voit erottua kilpailijoista ja saada haastattelun unelmiesi työpaikkaa varten.

Jotta voisit laatia tehokkaan ja ammattimaisen ansioluettelon, olemme koonneet yhteen vinkkejä ja esimerkkejä erityisesti lastentarhanopettajille. Käsittelemme tärkeimpiä sisällytettäviä elementtejä, kuten koulutustasi, kokemustasi ja erityistaitojasi, sekä muotoiluun ja kieleen liittyviä näkökohtia. Noudattamalla näitä ohjeita voit laatia ansioluettelon, joka on räätälöity juuri sinun vahvuuksiesi ja pätevyytesi mukaan ja joka tekee myönteisen vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin.

Tässä artikkelissa annamme sinulle tietoa ja työkaluja, joita tarvitset luodaksesi erinomaisen ansioluettelon, joka auttaa sinua ottamaan seuraavan askeleen lastentarhanopettajan urallasi. Oikealla lähestymistavalla ja pienellä vaivannäöllä voit luoda ansioluettelon, joka tuo esiin kykysi ja erottaa sinut kilpailijoista.

lastentarhanopettajan ansioluettelo

Mikä on lastentarhanopettajan CV?

Lastentarhanopettajan ansioluettelo eli Curriculum Vitae on asiakirja, jossa esitetään henkilön ammatillinen pätevyys, kokemus ja koulutus. Sitä käytetään tyypillisesti lastentarhanopettajan työpaikkojen hakemisessa, ja se on tärkeä osa työnhakuprosessia.

Lastentarhanopettajan ansioluettelon tarkoituksena on esitellä hakijan pätevyys ja kokemus selkeästi ja tiiviisti sekä osoittaa hänen soveltuvuutensa tehtävään. Tähän voi sisältyä asiaankuuluvan koulutuksen ja kokemuksen, kuten kasvatustieteellisen tutkinnon tai kokemuksen opettamisesta päiväkotiympäristössä, korostaminen. Siihen voi myös sisältyä asiaankuuluvien taitojen, kuten luokanhallinnan tai opetussuunnitelman kehittämisen, ja saavutusten, kuten menestyksekkäiden ohjelmien toteuttaminen tai koulun johtaminen korkeaan tulokseen varhaiskasvatuksen kansallisessa arvioinnissa.

On tärkeää, että ansioluettelon ulkoasu on selkeä ja tiivis ja että se tarkastetaan huolellisesti, jotta siinä ei ole kielioppi- tai kirjoitusvirheitä. On myös hyvä idea räätälöidä ansioluettelo kyseistä työpaikkaa ja koulua varten ja antaa jonkun muun tarkistaa se virheiden varalta.

Kaiken kaikkiaan vahva ansioluettelo on olennaisen tärkeä työmarkkinoilla erottumisen kannalta, ja se voi auttaa lastentarhanopettajaa saamaan unelmiensa työpaikan.

Ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu

Lastentarhanopettajan ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu on tärkeä osa asiakirjaa, sillä se voi vaikuttaa asiakirjan luettavuuteen ja tehokkuuteen. Seuraavassa on muutamia vinkkejä, jotka kannattaa pitää mielessä ansioluettelon muotoilussa ja asettelussa:

Käytä selkeää ja ytimekästä ulkoasua: On tärkeää käyttää asettelua, jota on helppo lukea ja jossa on helppo navigoida. Vältä liian monen eri fonttikoon tai -tyylin käyttöä ja käytä otsikoita ja bullet pointteja tietojen järjestämiseen. Harkitse sellaista asettelua, jossa on osiot yhteystietoja, tiivistelmä, koulutus, kokemus, taidot ja saavutukset varten. Käytä asianmukaisia marginaaleja: Varmista, että sivun reunoille ja ansioluettelon eri osien väliin jää riittävästi valkoista tilaa. Tämä auttaa asiakirjaa näyttämään siistiltä ja organisoidulta. Vähintään yhden tuuman marginaali joka puolella on yleensä hyvä nyrkkisääntö. Käytä ammattimaista fonttia: Valitse helposti luettava ja ammattimaisen näköinen fontti, kuten Arial tai Calibri. Vältä liian hienoja tai koristeellisia fontteja, sillä niitä voi olla vaikea lukea, eivätkä ne välttämättä näytä yhtä ammattimaisilta. On myös hyvä idea käyttää yhtenäistä fonttia koko ansioluettelossa. Käytä johdonmukaista muotoilua: Varmista, että käytät samaa fonttia, fonttikokoa ja muotoilua otsikoissa ja luetelmakohdissa koko ansioluettelossa. Tämä auttaa asiakirjaa näyttämään yhtenäiseltä ja organisoidulta. Pidä ansioluettelo yhden sivun mittaisena: Yleensä lastentarhanopettajan ansioluettelo kannattaa pitää yhdellä sivulla. Näin varmistetaan, että tärkeimmät tiedot ovat näkyvillä ja helposti löydettävissä. Jos sinulla on paljon asiaankuuluvaa kokemusta, ansioluettelo voi olla tarpeen pidentää kahteen sivuun, mutta yleensä se kannattaa pitää mahdollisimman tiiviinä.

Mitä ansioluetteloon pitäisi sisällyttää?

 • Yhteystiedot: Tässä on oltava nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja osoitteesi (jos haluat sisällyttää sen).
 • Yhteenveto tai tavoite : Tässä olisi esitettävä lyhyesti ammatilliset tavoitteesi ja pätevyytesi. Sen tulisi olla räätälöity hakemaanne tehtävään sopivaksi.
 • Koulutus: Tässä on mainittava kaikki asiaankuuluvat tutkinnot tai todistukset sekä oppilaitoksen nimi ja valmistumispäivämäärä.
 • Työkokemus: Tässä on mainittava kaikki asiaan liittyvä työkokemus, mukaan lukien organisaation nimi, asema ja lyhyt kuvaus vastuualueista ja saavutuksista.
 • Taidot: Tässä olisi mainittava kaikki asiaankuuluvat taidot tai pätevyydet, kuten kielitaito, ohjelmistojen hallinta tai asiantuntemus tietyllä aihealueella.
 • Saavutukset: Tähän tulisi sisällyttää kaikki merkittävät saavutukset, kuten palkinnot tai tunnustukset tai menestyksekkäät projektit tai ohjelmat, jotka olet toteuttanut.

Sisällyttämällä nämä tiedot ansioluetteloosi voit esitellä pätevyytesi ja kokemuksesi selkeästi ja ytimekkäästi ja osoittaa sopivuutesi lastentarhanopettajan tehtävään.

Ansioluettelon otsikko

Seuraavassa on muutamia ideoita otsikoiksi, joita voitaisiin käyttää lastentarhanopettajan ansioluettelossa:

Oikein
"Lastentarhanopettaja"

"Varhaiskasvattaja"

"Kokenut lastentarhanopettaja"

"Ammattimainen lastentarhanopettaja"

"Omistautunut varhaiskasvatuksen opettaja"


Kannattaa valita otsikko, joka kuvastaa ammatillista identiteettiäsi ja tavoitteitasi. Jos olet esimerkiksi kokenut lastentarhanopettaja, voit käyttää esimerkiksi otsikkoa "Kokenut lastentarhanopettaja". Jos olet erityisen innostunut varhaiskasvatuksesta, voit käyttää otsikkoa "Omistautunut varhaiskasvatuksen opettaja".

Valitsitpa minkä tahansa otsikon, varmista, että se on selkeä ja ytimekäs ja että se kuvastaa tarkasti ammatti-identiteettiäsi. Vahva otsikko voi auttaa kiinnittämään lukijan huomion ansioluetteloosi ja antaa sävyn koko muulle asiakirjalle.

lastentarhanopettajan ansioluettelo

Yhteystiedot

Kun kirjoitat yhteystiedot lastentarhanopettajan ansioluetteloon, sinun tulisi sisällyttää seuraavat tiedot:

Nimesi: Käytä koko nimeäsi. Sähköpostiosoitteesi: Käytä ammattimaisen näköistä sähköpostiosoitetta, joka sisältää nimesi, pikemminkin kuin rennompaa osoitetta. Varmista, että sähköpostiosoite on tarkka ja ajan tasalla. Puhelinnumerosi: Ilmoita puhelinnumerosi, mukaan lukien maakoodi ja suuntanumero. Muista sisällyttää numero, josta sinut tavoittaa virka-aikana. Osoitteesi (vapaaehtoinen): Voit halutessasi ilmoittaa osoitteesi, mutta sitä ei vaadita. Valokuvasi (vapaaehtoinen): Suomessa yleensä oletetaan, että työnhakijat liittävät ansioluetteloonsa valokuvan. Jos päätät liittää valokuvan, varmista, että se on ammattimaisen näköinen pääkuva, joka kuvastaa henkilökohtaista brändiäsi. Sosiaalisen median tilisi (vapaaehtoinen): Jos sinulla on LinkedIn-profiili tai muita ammatillisia sosiaalisen median tilejä, jotka ovat merkityksellisiä työsi kannalta.

Yhteenveto tai tavoite

Yhteenveto tai tavoite on ansioluettelon alussa oleva lyhyt lausunto, jossa esitetään hakijan ammatilliset tavoitteet ja pätevyys. Yhteenveto tai tavoite on tärkeää sisällyttää ansioluetteloon, sillä se auttaa lukijaa ymmärtämään hakijan arvolupauksen ja sen, mitä hän voi tuoda tehtävään.

Työnhakijat voivat käyttää ansioluettelossaan kahdenlaisia tiivistelmiä tai tavoitteita: ammatillinen tiivistelmä ja uratavoite.

Ammatillinen yhteenveto on lyhyt katsaus hakijan työkokemukseen, taitoihin ja saavutuksiin. Se kirjoitetaan yleensä kappaleen muotoon, ja sen tulisi olla enintään 3-4 virkettä pitkä. Tässä on esimerkki hyvästä ammatillisesta yhteenvedosta lastentarhanopettajalle:

Oikein
"Omistautunut ja myötätuntoinen lastentarhanopettaja, jolla on viiden vuoden kokemus työskentelystä lasten kanssa erilaisissa ympäristöissä. Taitava luomaan myönteisen ja osallistavan luokkaympäristön ja kokenut oppituntisuunnitelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa. Puhuu sujuvasti suomea ja englantia."

Uratavoite on lausunto, jossa hahmotellaan hakijan uratavoitteet ja tietty tehtävä, jota hän hakee. Se kirjoitetaan yleensä lausemuodossa, ja sen tulisi olla enintään 1-2 virkettä pitkä. Tässä on esimerkki hyvästä uratavoitteesta lastentarhanopettajalle:

Oikein
"Etsin kokoaikaista lastentarhanopettajan paikkaa edistyksellisessä päiväkodissa, jossa voin käyttää intohimoani varhaiskasvatusta kohtaan innostaakseni ja tukeakseni nuoria oppijoita."

Toisaalta tässä on muutamia esimerkkejä huonoista tiivistelmistä tai tavoitteista:

Väärin
"Etsin opettajan paikkaa, jossa voin hyödyntää taitojani ja kokemustani vaikuttaakseni lasten elämään."

(Tämä yhteenveto on liian yleinen eikä siinä täsmennetä hakijan pätevyyttä tai uratavoitteita.)

Väärin
"Kokenut ja omistautunut lastentarhanopettaja etsii uutta haastetta."

(Tämä tavoite ei anna tarkempia tietoja hakijan pätevyydestä tai tavoitteista.)

Kun työnhakija valitsee tiivistelmää tai tavoitetta ansioluetteloonsa, hänen tulisi ottaa huomioon tietty tehtävä, jota hän hakee, ja räätälöidä lausunto vastaamaan tehtävän vaatimuksia. On tärkeää olla täsmällinen ja ytimekäs ja korostaa niitä taitoja ja kokemusta, joiden ansiosta hakija sopii hyvin tehtävään.

Koulutuksen osio

Ansioluettelosi koulutusosiossa on tärkeää tuoda esiin lastentarhanopettajan tehtävään soveltuva pätevyytesi ja koulutuksesi. Suomessa lastentarhanopettajan vähimmäisvaatimuksena on ammattikorkeakoulun sosionomikoulutus. Jos sinulla on yliopistosta opettajan tutkinto tai muuta erikoistumiskoulutusta, muista mainita myös nämä tiedot.

On myös hyvä luetella mahdolliset sertifikaatit tai lisenssit. Jos olet suorittanut ammatillisia kehittämiskursseja tai työpajoja, voit mainita ne myös tässä kohdassa.

Kun luettelet koulutustasi, muista mainita oppilaitoksen nimi ja sijainti, saamasi tutkinto tai todistus sekä päivämäärät, jolloin osallistuit. On myös hyvä mainita mahdolliset merkittävät saavutukset tai kunniamaininnat, kuten kiitettävästi suoritettu tutkinto tai ammattijärjestön jäsenyys.

Sisällyttämällä nämä tiedot ansioluetteloosi voit osoittaa sitoutumisesi ammattiisi ja osoittaa, että sinulla on tarvittava pätevyys ja taidot menestyväksi lastentarhanopettajaksi. Vahvan koulutusosion avulla voit tehdä myönteisen vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin ja lisätä mahdollisuuksiasi saada haastattelu.

Työkokemus

Lastentarhanopettajana työkokemuksesi on tärkeä osa ansioluetteloasi, ja se voi auttaa osoittamaan taitosi ja pätevyytesi mahdollisille työnantajille. Tässä osiossa sinun tulisi mainita tiedot aiemmista opettajan työtehtävistäsi, mukaan lukien koulun tai organisaation nimi ja sijainti, tehtävänimikkeesi sekä vastuualueesi ja saavutuksesi.

On tärkeää räätälöidä tämän osion tiedot juuri sitä lastentarhanopettajan paikkaa varten, jota haet. Jos sinulla on esimerkiksi kokemusta työskentelystä moninaisen oppilasryhmän kanssa, tuo tämä kokemus esiin. Mainitse myös kaikki asiaankuuluvat taidot tai tekniikat, joita olet käyttänyt aiemmissa opettajan tehtävissäsi, kuten käytännönläheisten oppimistehtävien toteuttaminen tai teknologian käyttö luokkahuoneessa.

Kun kirjoitat työkokemuksestasi, ole tarkka ja anna esimerkkejä saavutuksistasi. Sen sijaan, että toteaisit esimerkiksi, että "suunnittelit ja toteutit oppituntisuunnitelmia", voit esimerkiksi sanoa, että "suunnittelit ja johdit kiinnostavia oppituntisuunnitelmia, joihin sisältyi käytännönläheisiä toimintoja ja teknologiaa, minkä tuloksena oppilaiden sitoutuminen lisääntyi 15 prosenttia". On myös hyvä idea ilmaista saavutuksesi määrällisesti aina kun se on mahdollista, esimerkiksi ilmoittamalla prosentuaaliset lisäykset tai opettamiesi oppilaiden määrä.

On tärkeää olla rehellinen ja tarkka ansioluettelossasi, mutta on myös tärkeää korostaa vahvuuksiasi ja saavutuksiasi. Keskity työkokemuksesi myönteisiin puoliin, mutta vältä liioittelua tai väärien väitteiden esittämistä.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä hyvistä ja huonoista tavoista kirjoittaa työkokemuksesta ansioluettelossa lastentarhanopettajan paikkaa varten:

Oikein
 • Opetin kahdenkymmenen lapsen ryhmää päiväkodissa käyttäen erilaisia opetusmenetelmiä ja sisällyttämällä teknologiaa oppituntisuunnitelmiin.
 • Johdin kolmen lastenhoitajan ryhmää uuden varhaiskasvatussuunnitelman kehittämisessä ja toteuttamisessa päiväkodissa, minkä tuloksena lasten saavutukset kasvoivat 10 prosenttia.

Väärin
 • Työskenteli sijaisopettajana päiväkodissa ilman merkittäviä saavutuksia tai vastuita.
 • Liioittelin työni vaikutusta, esimerkiksi väitin lisänneeni merkittävästi oppilaiden saavutuksia ilman, että esitin mitään tietoja, jotka tukisivat sitä.

lastentarhanopettajan ansioluettelo

Taito-osio

Lastentarhanopettajan ansioluettelon osaamisosiossa on tärkeää tuoda esiin sekä kovat että pehmeät taitosi. Kovat taidot ovat erityisiä, teknisiä taitoja, joilla on merkitystä ammatissasi, kuten varhaiskasvatuksen teorioiden ja opetusmenetelmien tuntemus. Pehmeät taidot taas ovat yleisempiä ihmissuhdetaitoja, kuten viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja.

Kun luettelet taitojasi, ole tarkka ja anna esimerkkejä siitä, miten olet käyttänyt niitä aiemmissa opettajan tehtävissäsi. Sen sijaan, että ilmoittaisit, että sinulla on "vahvat viestintätaidot", voisit esimerkiksi sanoa, että "kehititit ja toteutit 20 oppilaan luokalle kiinnostavia ja tehokkaita oppituntisuunnitelmia hyödyntäen selkeää ja tiivistä viestintää".

On myös hyvä idea räätälöidä taitosi sen lastentarhanopettajan viran erityistarpeiden mukaan, jota haet. Jos työpaikkailmoituksessa esimerkiksi korostetaan teknologian sisällyttämistä luokkahuoneeseen, sinun tulisi korostaa kaikkia asiaan liittyviä taitojasi, kuten kokemusta opetusohjelmistojen käytöstä tai multimediaesitysten laatimisesta.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä kovista taidoista ja pehmeistä taidoista, jotka voi olla tärkeää sisällyttää ansioluetteloon lastentarhanopettajan paikkaa varten:

Kovat taidot:

 • Varhaiskasvatuksen pedakogioiden ja parhaiden käytäntöjen tuntemus.
 • Kyky suunnitella ja toteuttaa mukaansatempaavia oppituntisuunnitelmia.
 • Kokemus erilaisista opetusmenetelmistä, kuten käytännönläheisestä toiminnasta ja teknologiapohjaisesta oppimisesta.
 • Opetusohjelmistojen ja -teknologian tuntemus

Pehmeät taidot:

 • Vahvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Kyky työskennellä tehokkaasti tiimissä
 • Kärsivällisyys ja joustavuus
 • Luovuus ja ongelmanratkaisutaidot

Sisällyttämällä ansioluetteloosi sekä kovat että pehmeät taidot voit osoittaa mahdollisille työnantajille, että sinulla on tarvittavat kyvyt ja pätevyys menestyväksi lastentarhanopettajaksi. Hyvin kirjoitettu taitoja koskeva osa, jossa esitellään ainutlaatuiset vahvuutesi ja pätevyytesi, parantaa mahdollisuuksiasi saada haastattelu ja saada unelmiesi työpaikka lastentarhanopettajana.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä hyvistä ja huonoista tavoista luetella taitoja ansioluettelossa suomalaista lastentarhanopettajan paikkaa varten:

Oikein
 • Suomen kielen taito ja kyky pitää oppituntisuunnitelmat ja kommunikoida tehokkaasti oppilaiden ja vanhempien kanssa suomen kielellä.
 • Suomalaisen varhaiskasvatuksen teorioiden ja parhaiden käytänteiden tuntemus, joka osoitetaan varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnolla ja suomalaisella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuudella.
 • Kokemus suomenkielisten opetusohjelmistojen ja -teknologian käytöstä luokkahuoneessa oppilaiden oppimisen edistämiseksi.

Väärin
 • Sujuva englannin kielen taito, mutta ei mainintaa suomen kielen taidosta.
 • Vain yleinen maininta varhaiskasvatuksen tuntemuksesta ilman erityistä pätevyyttä tai koulutusta.
 • Ei mainintaa asiaankuuluvista kovista taidoista tai kokemuksesta teknologian käytöstä luokkahuoneessa.

Lisäosiot

Suomen lastentarhanopettajan ansioluettelosi lisäosaan voit lisätä kaikki lisätiedot, jotka voivat olla merkityksellisiä haettavan työpaikan kannalta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi harrastukset, kiinnostuksen kohteet tai vapaaehtoistyö, jotka osoittavat taitojasi tai henkilökohtaisia ominaisuuksiasi.

On tärkeää pitää mielessä, että tähän osioon tulee sisällyttää vain sellaista tietoa, joka on merkityksellistä haettavan työpaikan kannalta. Jos olet esimerkiksi tehnyt vapaaehtoistyötä paikallisessa päiväkodissa, se voi olla merkityksellistä, sillä se osoittaa, että olet omistautunut varhaiskasvatuksen alalle. Jos harrastuksesi on kalliokiipeily, se ei ehkä ole yhtä merkityksellistä, ellet voi osoittaa, miten harrastuksesi on auttanut kehittämään lastentarhanopettajana hyödyllisiä taitoja, kuten johtamistaitoja tai ongelmanratkaisutaitoja.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, mitä voisit sisällyttää ansioluettelosi ylimääräiseen osioon suomalaisena lastentarhanopettajana:

 • Vapaaehtoistyö paikallisessa päiväkodissa tai esikoulussa, mikä osoittaa omistautumisesi varhaiskasvatuksen alalle ja halukkuutesi ylittää urasi tavoitteet.
 • Osallistuminen ammatillisiin kehittämisseminaareihin tai konferensseihin, mikä osoittaa sitoutumisesi täydennyskoulutukseen ja pysyä ajan tasalla varhaiskasvatuksen uusimmista teorioista ja parhaista käytännöistä.
 • Jäsenyys asiaankuuluvissa ammatillisissa järjestöissä, kuten Suomen varhaiskasvatusyhdistyksessä, mikä osoittaa osallistumistasi ammatilliseen yhteisöön ja sitoutumistasi pitää yhteyttä kollegoihisi.
 • Harrastukset tai kiinnostuksen kohteet, jotka osoittavat tehtävän kannalta merkityksellisiä taitoja tai ominaisuuksia, kuten johtajuutta, luovuutta tai ongelmanratkaisukykyä. Jos olet esimerkiksi mukana paikallisessa teatteriryhmässä, voit korostaa kykyäsi työskennellä tehokkaasti ryhmässä ja luovuuttasi näytelmien kehittämisessä ja esittämisessä.

Sisällyttämällä asiaankuuluvia tietoja ansioluettelosi lisäosaan voit osoittaa mahdollisille työnantajille, että sinulla on monipuoliset taidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka tekevät sinusta vahvan ehdokkaan tehtävään.

lastentarhanopettajan ansioluettelo

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä osa hakemustasi lastentarhanopettajan työhakemusta Suomessa. Se on tilaisuutesi esitellä itsesi mahdollisille työnantajille ja selittää, miksi olet paras ehdokas tehtävään.

Kun kirjoitat saatekirjettä lastentarhanopettajan paikkaa varten, on tärkeää räätälöidä kirje juuri sen työpaikan ja koulun mukaan, johon haet. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun on tutkittava koulua ja tehtävää ja tuotava esiin asiaankuuluvat taitosi ja kokemuksesi.

Seuraavassa on muutamia vinkkejä vahvan saatekirjeen kirjoittamiseen suomalaiseksi lastentarhanopettajaksi:

Aloita vahvalla johdannolla. Aloituksesi pitäisi kiinnittää lukijan huomio ja saada hänet haluamaan jatkaa lukemista. Voit aloittaa esittelemällä itsesi ja asiaankuuluvat pätevyytesi ja kokemuksesi.

Selitä, miksi olet paras ehdokas tehtävään. Tässä osiossa sinun tulisi korostaa asiaankuuluvia taitojasi ja kokemustasi ja selittää, miten ne tekevät sinusta vahvan sopivan tehtävään. Muista antaa konkreettisia esimerkkejä saavutuksistasi ja onnistumisistasi aiemmissa opetustehtävissäsi.

Korosta intohimoasi opettamista kohtaan ja sitoutumistasi varhaiskasvatukseen. Lastentarhanopettajana innostuneisuutesi ja omistautumisesi ammatillesi ovat tärkeitä ominaisuuksia, joita mahdolliset työnantajat etsivät. Muista korostaa näitä ominaisuuksia saatekirjeessäsi.

Päätä kirje vahvalla loppupäätelmällä. Loppukirjoituksessasi sinun tulisi tiivistää pätevyytesi ja selittää, miksi olet kiinnostunut kyseisestä työpaikasta. Voit myös sisällyttää siihen kehotuksen toimia, kuten pyytää haastattelua tai ilmaista innostuksesi tilaisuutta kohtaan.

Tärkeimmät asiat

Kun kirjoitat ansioluetteloa lastentarhanopettajana, nämä asiat ovat tärkeimpiä:

 • Räätälöi ansioluettelosi hakemaasi tehtävään sopivaksi. Tämä tarkoittaa, että korostat asiaankuuluvia taitojasi ja kokemustasi ja osoitat, miten ne tekevät sinusta vahvan ehdokkaan tehtävään. Käytä aikaa työpaikkailmoituksen läpikäymiseen ja ymmärrä tehtävän erityisvaatimukset ja pätevyysvaatimukset.

 • Sisällytä hakemukseen vahva koulutusosio, jossa korostat asiaankuuluvaa pätevyyttäsi ja koulutustasi. Muista mainita oppilaitoksen nimi ja sijainti, suorittamasi tutkinto tai todistus sekä opiskelupäivät. Jos sinulla on varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto tai suomalainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus, muista sisällyttää nämä tiedot.

 • Kirjoita yksityiskohtainen työkokemusta koskeva osio, jossa mainitset koulun tai organisaation nimen ja sijainnin, työnimikkeesi sekä vastuualueesi ja saavutuksesi. Ole tarkka ja anna esimerkkejä saavutuksistasi. Käytä määrällisiä tietoja, kuten prosentuaalisia lisäyksiä oppilaiden saavutuksissa, osoittaaksesi työsi vaikutuksen.

 • Korosta taitoja koskevassa osiossa sekä kovia taitojasi että pehmeitä taitojasi. Kovat taidot ovat erityisiä teknisiä taitoja, kuten varhaiskasvatuksen teorioiden ja opetusmenetelmien tuntemus. Pehmeät taidot ovat yleisempiä ihmissuhdetaitoja, kuten viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja. Muista antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten olet käyttänyt taitojasi aiemmissa opetustehtävissäsi.

 • Liitä lisäosioon kaikki muut asiaankuuluvat tiedot, kuten vapaaehtoistyö tai harrastukset, jotka osoittavat taitojasi tai henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi osallistuminen ammatillisiin kehittämisseminaareihin tai -konferensseihin, jäsenyys asiaankuuluvissa ammatillisissa järjestöissä tai harrastukset tai kiinnostuksen kohteet, jotka osoittavat asiaankuuluvia taitoja, kuten johtajuutta tai luovuutta.

 • Käytä selkeää ja helppolukuista muotoa. CV:si tulisi olla hyvin järjestetty ja visuaalisesti houkutteleva, ja sen tulisi sisältää otsikoita ja bullet pointteja, jotta sitä olisi helppo skannata.
 • Käytä vahvoja toimintaverbejä kuvaamaan vastuualueitasi ja saavutuksiasi. Sellaiset sanat kuin "suunnitteli", "toteutti", "johti" ja "ohjasi" voivat auttaa ilmaisemaan taitojasi ja saavutuksiasi.

 • Pidä ansioluettelosi tiiviinä ja keskittyneenä. Ansioluettelosi tulisi olla enintään 2-3 sivua pitkä, ja siinä tulisi keskittyä hakemaasi tehtävään liittyviin olennaisimpiin tietoihin.

 • Tarkista ansioluettelosi huolellisesti. On tärkeää varmistaa, että ansioluettelossasi ei ole oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheitä, sillä ne voivat tehdä huonon vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin.

 • Harkitse ammattimaisen CV:n kirjoitusohjelman käyttämistä. Jos sinulla on vaikeuksia ansioluettelosi kirjoittamisessa tai jos haluat varmistaa, että se on laadukas, voit käyttää sivustoa missä ohjelma auttaa sinua luomaan ansioluettelosi.

Usein kysytyt kysymykset

Pitäisikö minun käyttää samaa ansioluetteloa jokaiseen työpaikkaan?

On hyvä, että sinulla on "perusansioluettelo", jonka pohjalta voit työskennellä, mutta joka kerta, kun haet työtä, sinun on tarkistettava ansioluetteloasi niin, että se sisältää työhön sopivat taidot, pätevyydet ja työkokemuksen. Jos työpaikka esimerkiksi suosii monikielisiä hakijoita, sinun pitäisi mainita kielitaitosi ansioluettelossasi. Kuten edellä mainittiin, poimi avainsanat työnkuvauksesta ja muokkaa ansioluettelosi sen mukaisesti.

Mitä teen, jos minulla ei ole asianmukaista työkokemusta?

Jos olet siirtymässä eri alalta opettajaksi tai olet ensikertalainen opettaja, keskity taitoihin, joista voi olla hyötyä opettajana, kuten joustavuuteen tai paineensietokykyyn. Mainitse myös vapaaehtoistyöstä tai koulun ulkopuolisista tehtävistä saadut kokemukset, jotka osoittavat kykysi hallita ja työskennellä tehokkaasti lasten kanssa, kuten ohjaajana toimiminen kesäleirillä. Mainitse myös taidot, jotka eivät ehkä liity suoraan opettamiseen, mutta jotka voivat auttaa sinua menestymään opettajan työssä, kuten hallinnolliset ja organisointitaidot sekä toimisto- ja aikatauluohjelmistojen käyttötaidot.

Mitkä ovat lastentarhanopettajien työnäkymät Suomessa?

Lastentarhanopettajien kysynnän odotetaan kasvavan Suomessa lähivuosina, sillä monissa päiväkodeissa on pulaa pätevistä opettajista. Tämä suuntaus todennäköisesti jatkuu, kun yhä useammat pienet lapset aloittavat varhaiskasvatuksessa.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni