Lastenhoitajan CV

Onko suunnitelmanasi aloittaa pidempi ura varhaiskasvatuksen lastenhoitajana? Voi olla, että olet tehnyt jo sijaisuuksia päiväkodeissa ja kerryttänyt kokemustasi alalta. Lastenhoitajan ammatti on yleensä kutsumusammatti ja työllistyminen on helppoa.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Lastenhoitajan CV esimerkki

Miia Mallikas

Kotikatu 3, 33560 Tampere

+358 40 123 4567

miia.mallikas@email.com

Yhteenveto

Olen itsevarma, asiantunteva työntekijä, joka on omistautunut luomaan stimuloivan, rohkaisevan ja turvallisen ilmapiirin jokaisen lapsen yksilöllisiä tarpeita varten. Viiden vuoden kokemukseni aikana olen kehittänyt vahvat taidot pienten lasten tukemisessa, ja olen aidosti innostunut tarjoamaan parhaita lastenhoito- ja leikkikokemuksia turvallisessa kasvuympäristössä. Minulla on erinomaisia kokemuksia menestyksekkäästä työskentelystä päiväkodeissa erilaisissa ympäristöissä. Olen ylpeä siitä, että pystyn käsittelemään vaikeita tilanteita myötätuntoisesti mutta ammattimaisesti.

Taidot

 • Noudattaa ettisiä periaatteita lasten kasvatuksessa
 • Osallistuu varshaiskasvatuksen suunnitteluun aktiivisesti moniammatillisessa työryhmässä
 • kohtaa lapsen ja hänen perheensä sensitiivisesti, yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti
 • Tunnistaa yleisimmät lastentaudit, osaa ehkäistä epidemioiden leviämistä ja osaa ohjata ja neuvoa vanhempia ja työyhteisöä
 • Osaa antaa ensiapua ja hoitoa tapaturmissa tai äkillisesti sairastuneelle lapselle
 • Havainnoi, kirjaa ja tukee lapsen kasvua ja kehitystä ja tunnistaa niiden poikkeamia
 • Seuraa alan kehitystä ja soveltaa työssään uusinta tietoa
 • Ylläpitää ja kehittää aktiivisesti ammattitaitoaan
 • Tuntee työhön liittyvät lainsäädännöt ja noudattaa niitä
 • Osaa käyttää audiovisuaaliseen viestintään tarvittavaa nykyaikaista teknologiaa sujuvasti ja hyödyntää sitä varhaiskasvatuksessa
 • Musikaaliset taidot helpottavat lasten toimintatuokioiden vetämistä

Työkokemus

Lastenhoitaja, Pyynikin päiväkoti, 2013-nykyinen, Tampere

 • Loi lapsille turvallisen oppimisympäristön, joka on hauska ja siisti.
 • Koordinoi luovaa oppimistoimintaa varhaiskasvatuksen viitekehyksen mukaisesti
 • Auttoi lapsia kehittämään luku- ja laskutaitojaan vuorovaikutteisten tehtävien avulla
 • Yhteydenpito ja suhteiden kehittäminen vanhempiin
 • Valmisteli oppimistarinoita ja päivittäisiä yhteenvetoja iPadeilla.
 • Osoitti kärsivällisyyttä ja ymmärrystä kohdatessaan lapsia, joilla on haasteita päivittäisessä toiminnassa

Lastenhoitaja, Amurin päiväkoti, 2010-2013, Tampere

 • Piti kirjaa yksittäisistä lapsista, mukaan lukien päivittäiset havainnot ja tiedot toiminnasta, tarjotuista aterioista ja annetuista lääkkeistä.
 • Ohjasi lapsia terveydellisissä ja henkilökohtaisissa tottumuksissa, kuten syömisessä, lepäämisessä ja vessa-asioissa.
 • Luki lapsille ja opetti heille yksinkertaista maalaamista, piirtämistä, askartelua ja laulamista.
 • Viriketoiminnan järjestäminen ja siihen osallistuminen.
 • Avustaminen aterioiden ja virvokkeiden tarjoilussa lapsille

Työharjoittelu 11/2007-12/2007

Lastenhoitaja, Montessori-päiväkoti, Tampere

 • Oppi Montessori-pedagogiikkaa ja sen käyttämistä varhaiskasvatussuunnitelmassa
 • Piti lapsille toimintatuokioita valvotusti
 • Opetteli perushoidollisia taitoja
 • Teki näytön kiitettävin tuloksin

Koulutus

Lähihoitaja, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

2007-2010, Tampereen ammattiopisto TAKK

Ensiapukotti

Hygieniapassi

Harrastukset

 • Pianonsoitto

Suosittelijat

Pauli Pomottaja, Päiväkodinjohtaja, Amurin päiväkoti

+358 50 1212 1234

pauli.pomottaja@email.com

Kerttu Kätyri, päiväkodinjohtaja, Pyynikin päiväkoti

+358 40 1323 234

kerttu.katyri@email.com

Kuitenkin pidempiaikaista sijaisuutta tai vakituista työpaikkaa varten sinun on osattava kirjoittaa ansioluettelo, jossa tuot esille parhaimmat puolesi lastenhoitajana.

Yksi parhaista tavoista saavuttaa tämä on kirjoittaa ansioluettelo, jossa kerrotaan kaikki, mitä osaat. On olemassa tietynlainen formaatti ja tietojen esittämistapa, joista on eniten hyötyä mahdollisille työnantajille. Löydät alta lastenhoitajan ansioluettelomallin, jonka avulla voit ohjata kirjoittamisprosessiasi ja luoda erinomaisen asiakirjan, joka saa huomiota.

Hakiessasi työtä lastenhoitajana on tärkeää erottua joukosta. Pidempiin työsuhteisiin halutaan henkilöitä jotka ovat luotettavia, kärsivällisiä ja joilla on oikeanlainen työote. Ansioluettelossa tulisikin painottaa pehmeitä taitoja ennemmin kuin teknisiä taitoja. Annamme näistä ohjeita ja esimerkkejä, joita voit käyttää lastenhoitajan ansioluetteloa kirjoittaessa.

lastenhoitaja cv

Parhaan ansioluettelomuodon valitseminen

Lastenhoitajana sinulla on muutamia vaihtoehtoja, kun on aika valita paras ansioluettelomuoto. Jos sinulla on paljon kokemusta alalta, käänteinen kronologinen muoto on todennäköisesti oikea sinulle. Tämän rakenteen keskiössä on työhistoriaosio, jossa voit kertoa yksityiskohtaisesti aiemmista työpaikoistasi.

Jos olet vasta aloittamassa lastenhoitoalalla, voit harkita toiminnallista ansioluettelomuotoa, jossa keskitytään enemmän niihin taitoihin ja persoonallisuuden piirteisiin, joiden ansiosta olet taitava työskentelemään lasten kanssa. Hybridimuoto yhdistää näiden kahden rakenteen parhaat puolet, ja sen avulla voit korostaa vahvuuksiasi ja tuoda samalla esiin aiempaa kokemusta.

Lastenhoito ansioluettelon muotoiluun vinkkejä:

 • Tee 3 cm:n marginaalit ja sisällytä valkoista tilaa.
 • Valitse ansioluettelon fontiksi 11-14pt Calibri tai Verdana.
 • Kirjoita ansioluettelon osiot otsikko, tiivistelmä, työhistoria, koulutus ja taidot.
 • Laita työpaikat käänteiseen kronologiseen ansioluettelojärjestykseen.
 • Pidä ansioluettelosi pituus lyhyenä eli yhdellä sivulla.
 • Tallenna se PDF-muodossa. Ne eivät mene kappaleiksi, kun olet lähettänyt ne.

ATS-testin läpäiseminen

Hakijaseurantajärjestelmät (Applicant Tracking Systems, ATS) ovat tietokoneohjelmia, joita suuremmat työnantajat käyttävät suodattaakseen ansioluetteloita etsimällä avainsanoja, jotka kuvaavat työn edellyttämää pätevyyttä. Työnantajat syöttävät nämä halutut avainsanat, minkä jälkeen ATS-järjestelmä asettaa saapuvat ansioluettelot paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka monta tällaista avainsanaa ne sisältävät. Jos ansioluettelosi sisältää vain vähän tai ei yhtään työnantajan etsimää pätevyyttä, ansioluettelosi saatetaan hylätä ilman ihmisen suorittamaa tarkistusta.

On tärkeää tutkia tarkkaan, mitä ominaisuuksia ja taitoja työnantaja etsii, koska on todennäköistä, että työnantaja syöttää nämä samat termit ATS:ään. Jos sinulla on työnantajan etsimät pätevyydet, kuvaa ne ansioluettelossasi samoilla sanoilla kuin työpaikkailmoituksessa.

Lastenhoitajan CV-profiili

CV-profiilisi on ensimmäinen asia, jonka rekrytoijat lukevat - joten tavoitteesi on antaa heille syy lukea asiakirja loppuun asti!

Laadi lyhyt ja napakka kohta, jossa esitellään tärkeimmät taitosi, asiaankuuluva kokemuksesi ja vaikuttavat saavutuksesi.

Viime kädessä sen pitäisi todistaa lukijalle, että sinulla on kaikki tarvittava työn suorittamiseen.

📌Vinkkejä vahvan CV-profiilin luomiseen:

 • Pidä se tiiviinä: Saattaa olla houkuttelevaa laatia sivun mittainen ansioluettelo, mutta rekrytoijilla ei ole aikaa lukea sitä. Varmistaaksesi, että jokainen sana luetaan, on parasta sisällyttää siihen vain korkean tason tietoja ja pitäytyä 3-5 rivin pituudessa.

 • Räätälöi sitä: Räätälöi: Vaikka käytät kuinka paljon aikaa ansioluettelosi laatimiseen se ei tee vaikutusta, jos se ei liity hakemaasi tehtävään. Ennen kuin aloitat kirjoittamisen, tee luettelo niistä taidoista, tiedoista ja kokemuksesta, joita kohdetyönantaja etsii. Muista sitten mainita ne ansioluetteloprofiilissasi ja koko muussa hakemuksessasi.

 • Älä lisää tavoitetta: Jos haluat puhua uratavoitteistasi, säästä ne saatekirjeeseesi sen sijaan, että tuhlaat arvokasta tilaa CV-profiiliin.

 • Vältä kliseitä: Jos ansioluettelosi on täynnä kliseitä, kuten "dynaaminen suunnannäyttäjä", paina poistopainiketta. Tällaiset lauseet ovat rekrytoijille kuin katkennut äänilevy, sillä he lukevat niitä lukemattomia kertoja päivässä. Kovat faktat, taidot, tiedot ja tulokset tuottavat varmasti paljon parempia tuloksia.
Väärin

Kokemusta 0-16 vuotiaiden lasten hoidosta, joiden kanssa teki paljon eri asioita


Oikein

Omistautunut ja innostunut lastenhoidon ammattilainen, jolla on yli 9 vuoden kokemus erinomaisesta hoidosta 0-16-vuotiaille lapsille. Sitoutunut luomaan lapsille lämpimän, hoivaavan ja kannustavan ympäristön ja työskentelemään tiiviisti perheiden ja ohjelmien kanssa varmistaakseen, että kaikki tarpeet täyttyvät.


lastenhoitaja cv

Taidot

Luo ansioluetteloosi pieni osio, jossa esittelet saavutuksiasi ja henkilökohtaisia ominaisuuksiasi. Tämä voi sisältää lastenhoitotaitoja ja muita asiaankuuluvia saavutuksia, kuten kolme vuotta vapaaehtoistyötä nuorisokeskuksessa tai taitavia viestintätaitoja. Voit myös mainita, että sinulla on voimassa oleva ajokortti, sillä siitä voi olla hyötyä matkustettaessa eri paikkakunnille. Muita merkityksellisiä ominaisuuksia voivat olla palkinnot tai saavutukset, vieraan kielen taito ja elvytys- tai ensiaputaito.

Onnistunut ansioluettelo tähän tehtävään osoittaa erilaisia taitoja, jotka ilmaisevat rakkautta viettää aikaa lasten kanssa ja siihen tarvittavaa ammatillista koulutusta. Lastenhoitajan tulisi ehdottomasti korostaa pehmeitä taitoja. Teknisillä taidoilla ei juuri merkitystä työskennellessä sosiaalialalla. Seuraavassa on esimerkkejä taidoista, jotka kannattaa luetella ansioluettelossasi lastenhoitoalan työpaikkaa varten:

 • Erinomaiset viestintätaidot

Kirjallisten, suullisten ja sanattomien viestintätaitojen yhdistelmä on välttämätön lasten kanssa työskennellessä. Esimerkiksi tuokioiden, toimintojen ja muiden asiakirjojen suunnittelu ja kirjaaminen edellyttävät kirjallista viestintää. Ikätasolle sopivat sanalliset ja sanattomat taidot ovat välttämättömiä, jotta lapselle voidaan puhua hänen ymmärtämällään kielellä.

 • Luova ajattelu ja hyvä huumorintaju

Lastenhoitajat ovat usein erittäin luovia ihmisiä, mikä auttaa lasten sitouttamisessa ja viihdyttämisessä. He voivat käyttää luovaa mieltään suunnitellessaan toimintaa, järjestäessään pelejä ja keksiessään tapoja, joilla oppimisesta saadaan hauskaa. Esimerkiksi kertomalla tarinoita, jotka opettavat lapsille jotain tärkeää. Harkitse tapoja kehittää luovaa ajatteluasi, jotta voit käyttää tätä erittäin tarpeellista taitoa tehtävässäsi.

Lastenhoitajat tarvitsevat usein myös hyvää huumorintajua viihdyttääkseen lapsia ja lievittääkseen mahdollisesti vaikeita tilanteita, kuten kun lapsi kaataa juomansa. Huumori voi auttaa lasta tuntemaan olonsa mukavaksi lähelläsi eikä pelokkaaksi, kun hän aiheuttaa pienen onnettomuuden.

 • Aktiivinen kuuntelu

Aktiivinen kuuntelu tarkoittaa, että kiinnitetään täysi huomio siihen, mitä lapsi sanoo tai yrittää viestiä. Sen avulla voit ymmärtää lapsen tarpeita, kuten sitä, onko hänellä nälkä, onko hän väsynyt, huolestunut, surullinen, peloissaan tai tarvitseeko hän käydä vessassa. Kuunteleminen on tärkeää myös siksi, että se osoittaa lapselle, kuinka paljon välität ja pidät hänen tarpeitaan tärkeinä, mikä puolestaan lisää hänen luottamustaan. Aktiivista kuuntelemista voi harjoitella monin eri tavoin. Esimerkiksi pitämällä katsekontaktia lapseen, kyykistymällä hänen tasolleen ja toistamalla, mitä hän sanoo, jotta hän tietää, että ymmärrät häntä.

 • Itsehillintä, kärsivällisyys ja myötätunto

Työskentely lasten kanssa voi usein olla haastavaa, etenkin kun kohdataan turhautunut tai järkyttynyt lapsi. Raivokohtaukset, lyhyt huomiokyky, väärinkäsitykset, kieltäytyminen tekemästä sitä, mitä pyydetään, ja aggressiivisuus voivat kaikki olla yleisiä tapahtumia lasten kanssa työskennellessä. Kärsivällisyys, myötätunto ja kyky lieventää vaikeita tilanteita ovat välttämättömiä taitoja lasten kanssa työskentelyssä. Itsehillintä on myös ratkaisevan tärkeää, kun olet vuorovaikutuksessa lasten kanssa, jotta vältät järkyttämästä heitä puheellasi tai toiminnallasi. Hyvä lastenhoitaja on aina harkitsevainen ja tietoinen velvollisuuksistaan ja toimistaan.

 • Päätöksentekotaidot

Kun hoidat lapsia, nopeat päätöksentekotaidot voivat auttaa, kun on kyse arvaamattomista tilanteista. Nopean päätöksentekokyvyn ohella tarvitaan myös vakaata harkintakykyä, jotta lapsen etu säilyy. Kaiken kaikkiaan on keskeistä olla nopea toimimaan monimutkaisten tilanteiden sattuessa.

 • Ajanhallinta ja ennakointi

Ajanhallinta on kykyä järjestää aikasi tehokkaasti, jotta saat kaikki tehtävät ja tavoitteet suoritettua. Päivän suunnittelun yrittäminen lasten kanssa työskennellessä voi olla haastavaa odottamattomien keskeytysten vuoksi. Jotta voisit silti varmistaa tehokkaat ajanhallintataidot, voit harkita, että aloitat päiväsi suunnitelmallisesti ja asetat tehtävät tärkeysjärjestykseen tekemällä kiireellisimmät tehtävät ensin. Lastenhoito voi olla hektinen ympäristö, joten on myös tärkeää pitää säännöllisesti taukoja, jotta voit pitää mielesi virkeänä ja vähentää stressiä. Ennakointitaidot voivat ehkäistä monia konflikteja ja vaaratilanteita. Jos ole suunnitellut tapahtumien kulun jo valmiiksi ja mahdolliset eri skenaariot, niin asiat sujuvat helpommin eikä muuttuvat tilanteet pääse yllättämään.

 • Fyysinen kestävyys ja sinnikkyys

Työskentely lasten parissa nopeatempoisessa tehtävässä vaatii paljon energiaa, jotta pysyt aktiivisten lasten mukana. Sinnikkyyden ohella lastenhoitajat saattavat tarvita myös fyysistä voimaa lasten nostamiseen ja kantamiseen. Olet todennäköisesti suurimman osan päivästä jaloillasi ja aktiivinen, mikä edellyttää kestävyyttä ja jaksamista. Päiväkodissa työskentely vaatii myös oikeanlaista asennetta ulkoilla joka säällä niin kylmässä kuin kuumassa. Ulkoillessa täytyy kestää vesisadetta, lumisadetta, pakkasta ja hiostavia helteitä.

 • Luottamuksellisuus

Lastenhoitajana työskentely edellyttää suurta luottamuksellisuutta, mikä voi olla erityisen tärkeää, eikä lasten henkilöllisyyksiä saa paljastaa työpaikan ulkopuolella eikä lasten asioista saa puhua työpaikan ulkopuolella. On tärkeää kunnioittaa aina lapsia ja pitää heidän henkilökohtaiset asiat yksityisinä.

 • Lasten ravitsemus- ja hygieniatarpeiden tuntemus

Pienet lapset eivät voi huolehtia hyvinvoinnistaan aikuisten tavoin, joten on tärkeää, että lastenhoitaja ymmärtää lapsen tarpeet hygienian ja terveellisen ravitsemuksen osalta. Korkean hygieniastandardin ylläpitäminen on tärkeä osa laadukasta lastenhoitoa. Kannusta lapsia esimerkiksi pesemään kätensä aina ennen ja jälkeen ruokailun ja vessassa käymisen jälkeen. Vessakäyntejä harjoitellaan myös lasten kanssa ja opetetaan lasta huolehtimaan itsestään. Varmista terveellinen ruokailu miellyttävällä ilmapiirillä, joka kannustaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen, hyviin tapoihin ja oppimiseen.

 • Johtamistaidot

Lastenhoitajat ohjaavat ja johtavat lapsia koko työpäivän ajan. Tämän vuoksi on tärkeää, että sinulla on erinomaiset johtamistaidot, jotta lapset kunnioittavat sinua auktoriteettiasemassa. Lastenhoitajan on löydettävä tasapaino sen välillä onko hän ankara lasten kanssa ansaitakseen heidän kunnioituksensa vai onko hän on helposti lähestyttävä ja lämmin, jotta hän ei aiheuta lapselle pelkoa tai ole uhkaava. 24 lapsen ohjaaminen ja tilanteen hallussapito ei ole helppoa, mutta taitava ammattilainen pystyy siihen.

Väärin

Kehui lapsia, kun nämä toimivat halutulla tavalla


Oikein

Paransi lasten itsetuntoa ja edisti sosiaalista kehitystä ryhmätoiminnoilla ja yksilöllisellä emotionaalisella tuella.


lastenhoitaja cv

Työkokemus

Luettele työhistoriaosioon enintään 10 vuoden kokemus ja mainitse aiempien työnantajien nimet, sijaintipaikka ja työvuodet. Liitä kunkin työpaikan alle luettelo, jossa mainitaan vastuualueesi ja saavutuksesi kussakin työpaikassa. Vältä kuitenkin sanomasta "oli vastuussa" ja ilmoita sen sijaan, mitä todella teit: "Siisti päivittäin lasten leikkimisympäristön", esimerkiksi.

Jos sinulla ei ole kokemusta tältä alalta, et ole yksin, ja on harvinaista, että lastenhoito on ensimmäinen työpaikka. Mutta mikä tahansa lastenhoitokokemus, jopa sisaruksistasi, voi tuoda lisäarvoa hakemukseesi. Jos olet työskennellyt lastenhoitoon liittymättömistä töistä, myös ne voidaan mainita osoituksena siitä, että sinulla on jonkin verran työkokemusta ja että olet osoittanut luotettavuutta ja vastuuntuntoa.

Työkokemusta koskevan osion rakenne voi vaikuttaa merkittävästi sen vaikutukseen. Tämä on yleensä ansioluettelon laajin kohta, ja jos sen rakennetta ei ole mietitty, se voi näyttää tilaa vievältä ja tärkeitä tietoja voi kadota.

Koulutus

Tänä päivänä ei ole erillistä lastenhoitajan koulutusta. Lastenhoitajan työhön hakeva voi päästä tekemään sijaisuuksia ilman koulutusta, mutta vastuuta ei voi yksin ottaa lapsista ja ammattinimikkeenä käytetään yleensä avustajaa. Koulutus onkin tärkeä olla, jotta voi kasvaa ammatillisesti ja saada vakituinen työpaikka. Lastenhoitajaksi voi hakea koulutettu lähihoitaja. Vakituista työpaikkaa varten vaaditaan myös opiskeluilta suuntautumista lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatustyöhön.

Kiinnostuksen kohteet ja harrastukset

Tämä osio on täysin vapaaehtoinen, joten sinun on käytettävä omaa harkintaasi päättäessäsi, kannattaako se ottaa mukaan.

Jos harrastuksesi ja kiinnostuksen kohteesi voivat saada sinut näyttämään sopivammalta unelmatyöpaikkaasi, ne kannattaa ehdottomasti lisätä.

Alaan tai arvostettuihin taitoihin liittyvät harrastukset, kuten urheilujoukkueet tai vapaaehtoistyö, jotka osoittavat arvokkaita siirrettävissä olevia taitoja, saattavat olla mainitsemisen arvoisia.

Mitä olet tehnyt työn ja koulun lisäksi? Oikeilla valinnoilla voit saada työpaikan.

Kokeile lisätä jokin näistä:

 • Todistukset (esim. ensiapu)
 • Vapaaehtoistyö
 • Kurssit
 • Freelancer-toiminta
 • Vieraat kielet
 • Lisäaktiviteetit
 • Harrastukset
 • Kuntoilu
Väärin
 • Hiihto
 • Minecraftin pelaaminen

Oikein
 • Opettaa ensiapua ja elvytystä 2x vuodessa.
 • Vapaaehtoinen hiihto-opettaja 30+ lapselle.

lastenhoitaja cv

Suosittelijat

Varhaiskasvatuksessa suosittelijat ovat isossa roolissa. Koulusuorituksesi tai työkokemuksesi ei kerro sinusta työntekijänä mitään ja aiempien työpaikkojen kokemukset sinusta ovat arvokkaita. Valitse sellaiset suosittelijat, joilla on sinusta hyvää sanottavaa. Muista aina myös kysyä suosittelijalta lupa.

Saatekirje

Lastenhoitajan saatekirjeen kirjoittaminen on esittelysi palkkaavalle johtajalle. Jotta erottuisit edukseen, rekrytoijat haluavat, että esittelet työhistoriasi ja taitosi hakemasi työpaikan mukaisesti. Riippumatta siitä, haetko aloittelevaa työpaikkaa vai oletko ollut urallasi jo muutaman vuoden, esittämällä merkitykselliset saavutuksesi saatekirjeessäsi voit erottua ja päästä työhaastatteluun.

Seuraavassa on muutamia asioita, joita kannattaa selvittää ja sisällyttää saatekirjeeseen:

 • Työnkuvaus ja vaatimukset sekä edellytetty aiempi kokemus tai todistukset.
 • Palkkaavan johtajan nimi
 • Mikä tekee tästä työpaikasta erityisen: miksi haluat työskennellä juuri kyseisessä työpaikassa?
 • Päiväkodin arvot, visio tai toiminta-ajatus

Keskeiset asiat

 • Lastenhoitoalan ansioluettelon tulisi antaa vahva vaikutelma siitä, että olet vastuuntuntoinen, kärsivällinen ja empaattinen lasten kanssa toimiessasi.
 • Tee ansioluettelostasi vain yksi sivu, jossa on otsikko, tiivistelmä, työhistoria, koulutus ja taidot.
 • Koska lastenhoitotyöpaikat vaihtelevat, valmistaudu räätälöimään ansioluettelosi eri työnantajia varten ja mainitsemaan kunkin työnantajan hakemat pätevyydet.
 • Ulkonäöllä on väliä, joten varmista, että olet käyttänyt ulkoasua ja suunnittelua, jotka miellyttävät silmää.

Usein kysytyt kysymykset

Tarjotaanko lastenhoitajalle työvaatteet työpaikan puolesta?

Ei, eikä itse ostettujen työvaatteiden hankintakuluja voi vähentää verotuksessa.

Kuinka paljon lastenhoitaja tienaa kuukaudessa?

Tämä voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen työnkuvasta ja siitä tekeekö töitä kunnallisella puolella vai yksityisellä. Keskimäärin palkka on kuitenkin bruttona 2320e kuukaudessa.

Mikä on varhaiskasvattajan tärkein tehtävä?

Varhaiskasvattajat innostavat, kannustavat ja edistävät lasten oppimista, hoitoa ja oikeuksia. Heillä on myös valtava vastuu varmistaa, että lapset tuntevat olonsa turvalliseksi ja varmaksi ympäristössään, ja luoda lapsille tilaa olla ja ymmärtää maailmaa.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni