Kouluttajan CV - kirjoita erinomainen ansioluettelosi oikein

Kouluttajan ura voi olla haastava ja palkitseva. Kouluttajien tehtävä on tarjota korkealaatuista opetusta ja ohjausta opiskelijoille eri aloilla, kuten koulutuksessa, yrityksissä ja yhteisöissä. Kouluttajan ansioluettelo on tärkeä työkalu, joka auttaa heitä erottumaan kilpailusta ja antaa työnantajille yleiskuvan heidän kokemuksestaan ja taidoistaan. Hyvin laadittu ansioluettelo voi auttaa kouluttajia saamaan haastatteluita ja pääsemään etenemään urallaan.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Kouluttajan cv esimerkki

Maija Meikäläinen
Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki
040 1234567
maija.meikalainen@gmail.com

Tiivistelmä:
Koulutusammattilaisena yli viiden vuoden kokemuksella vahvalla pedagogisella osaamisella ja laaja-alaisella tietämyksellä koulutusalalta. Palkittu kouluttaja, jolla on vahva kyky kehittää ja toteuttaa koulutusohjelmia monipuolisille yleisöille.

Työkokemus:

Kouluttaja, Oy Koulutus Ab (2018–tähän päivään)

 •  Suunnitellut ja toteuttanut yli 50 koulutusohjelmaa monipuolisille yleisöille.
 •  Kehittänyt ja koordinoinut yrityksen sisäistä koulutusohjelmaa, mikä johti merkittävään koulutuskulujen säästöön.
 •  Arvioinut koulutusohjelmia ja antanut palautetta opiskelijoille.
 •  Vastuussa erilaisten koulutusmateriaalien kehittämisestä ja ylläpidosta.

Koulutuspäällikkö, Oy Oppiminen Ab (2015–2018)

 •  Kehittänyt ja johtanut yrityksen koulutusohjelmien suunnittelua ja toteutusta.
 •  Luonut uusia koulutusohjelmia, joilla onnistuttiin kasvattamaan yrityksen liikevaihtoa 15%.
 •  Johtanut koulutustiimiä, valmentanut ja ohjannut kouluttajia.
 •  Osallistunut yrityksen strategian kehittämiseen koulutuksen näkökulmasta.

Taidot Kovat taidot:

 •  Myynnin ja markkinoinnin koulutusohjelmien kehittäminen ja toteuttaminen
 •  Koulutusmateriaalin ja -sisällön tuottaminen
 •  Koulutusten ohjaus ja valmennus
 •  Arviointi ja raportointi

Pehmeät taidot:

 •  Hyvät vuorovaikutustaidot ja tiimityöskentelytaidot
 •  Kyky motivoida ja innostaa oppijoita
 •  Joustavuus ja sopeutumiskyky
 •  Itsenäinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky

Lisäosat

 •  Osallistunut useisiin koulutusalan seminaareihin ja konferensseihin
 •  Ollut mukana luomassa ja kehittämässä uusia koulutusohjelmia
 •  Erinomainen suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito

Kouluttajan ansioluettelon tarkoituksena on esitellä kouluttajan koulutus, kokemus ja saavutukset. Ansioluettelon tulisi olla selkeä ja helppolukuinen, jotta se erottuu joukosta ja antaa työnantajille yleiskuvan hakijan sopivuudesta tehtävään. Kouluttajan ansioluettelo tulisi räätälöidä koulutusalan tehtäviin, ja sen tulisi sisältää tärkeitä tietoja, kuten opetus- ja koulutuskokemus, käytetyt opetusmenetelmät ja erityiset taidot.

Tämä kouluttajan ansioluettelon opas tarjoaa vinkkejä ja niksejä, jotka auttavat kouluttajia laatimaan ansioluettelon, joka erottuu kilpailusta ja houkuttelee työnantajien huomion. Oppaassa käsitellään kaikkia tärkeitä ansioluettelon osioita, kuten henkilötietoja, tiivistelmää, työkokemusta, koulutusta ja taitoja. Oppaan avulla kouluttajat voivat laatia vakuuttavan ansioluettelon, joka auttaa heitä edistymään urallaan ja saavuttamaan ammatilliset tavoitteensa.

Mikä on kouluttajan ansioluettelo

Kouluttajat ovat ammattilaisia, jotka kehittävät ja toteuttavat koulutuksia eri organisaatioille ja yhteisöille. Kouluttajan tehtävänä on varmistaa, että oppijat saavat tarvitsemansa tiedot ja taidot tietyssä aiheessa tai taitoalueella. Kouluttajat voivat toimia monilla eri aloilla, kuten yrityksissä, oppilaitoksissa, terveydenhuollossa, teknisissä ammateissa ja niin edelleen.

Kouluttajan ansioluettelo on dokumentti, joka esittelee kouluttajan työhistorian, koulutuksen, taidot ja saavutukset. Kouluttajan ansioluettelossa tulee korostaa hänen kykyjään suunnitella ja toteuttaa koulutuksia, ohjata koulutettavia ja kehittää opetusmateriaaleja. Kouluttajan ansioluettelossa tulee näkyä hänen vahva ammatillinen tausta ja tietotaito tietyllä alalla.

Kouluttajan ansioluettelo on tärkeä osa työnhakua, joka auttaa kouluttajaa erottumaan muista hakijoista ja saamaan kutsun haastatteluun. Ansioluettelon tulee olla selkeä, tiivis ja houkutteleva, jotta se herättää palkkaavan työnantajan mielenkiinnon ja antaa hyvän ensivaikutelman kouluttajasta. Hyvin kirjoitettu ansioluettelo voi auttaa kouluttajaa pääsemään unelmatyöhönsä ja edistymään urallaan.

Entä jos ei vielä ole kokemusta

Jos sinulla ei ole vielä työkokemusta kouluttajana, on tärkeää keskittyä korostamaan muita kokemuksia, taitoja ja saavutuksia, jotka liittyvät kouluttajan työhön. Esimerkiksi voit mainita vapaaehtoistyökokemuksen, joka liittyy koulutukseen tai opetukseen, kuten mentorointi, tutorointi tai ohjaus. Voit myös mainita akateemiset saavutuksesi, kuten opinnäytetyön tai tutkimuksen, joka liittyy opetukseen tai koulutukseen. Korosta myös kaikki kurssit tai koulutukset, joita olet suorittanut liittyen koulutukseen, opetukseen tai esiintymiseen.

Voit käyttää ansioluettelossa suosituksia, joita olet saanut aiemmilta työnantajilta, opettajilta tai mentorilta. Näin voit osoittaa potentiaaliselle työnantajalle, että vaikka sinulla ei ole vielä työkokemusta kouluttajana, sinulla on silti taitoja ja ominaisuuksia, joita tarvitaan menestyäkseen kouluttajana.

Muista myös korostaa taitojasi, jotka ovat tärkeitä kouluttajan roolissa, kuten kommunikointi, esiintymistaito, ongelmanratkaisu, henkilökohtainen vuorovaikutus ja ryhmädynamiikan hallinta. Voit myös mainita tietokoneen käytön, kirjallisen viestinnän ja opetusohjelmien käytön taidot, jotka ovat olennaisia nykyaikaisessa koulutusympäristössä.

Vaikka sinulla ei ehkä olekaan kokemusta kouluttajana, voit silti osoittaa intohimosi ja sitoutumisesi alaan. Kerro ansioluettelossa miksi haluat tulla kouluttajaksi, mikä inspiroi sinua alalle ja miten aiot kehittää taitojasi ja kasvaa roolissasi. Tämä osoittaa potentiaaliselle työnantajalle, että olet motivoitunut ja valmis tekemään työtä menestyäksesi kouluttajana.

Muotoilu ja ulkoasu

Kouluttajan ansioluettelo on tärkeä työnhaun väline, joka auttaa erottumaan muista hakijoista ja saamaan haaveilemasi kouluttajan työn. Ansioluettelon ulkoasu ja muotoilu ovat olennainen osa sen tehokkuutta. Paras ulkoasu ja muotoilu on yleensä selkeä ja ammattimainen, joka tekee siitä helppolukuisen ja vaikuttavan.

Käytä selkeää ja helposti luettavaa fonttia, kuten Arial tai Times New Roman, joka ei häiritse lukijan silmiä. Fonttikoko on myös tärkeä - käytä yleensä 10-12 pistettä, jotta ansioluettelo on helppo lukea.

Käytä otsikoita ja korosta tärkeät tiedot lihavoinnilla tai kursivoinnilla, jotta ne erottuvat helposti. Ansioluettelossa tulisi olla selkeä järjestys, joka auttaa lukijaa seuraamaan kouluttajan uraa ja saavutuksia. Voit käyttää erilaisia listoja ja taulukoita, jotta ansioluettelo on helppo ymmärtää ja selkeä.

Varmista, että ansioluettelosi on yhdenmukainen kaikissa osioissa - käytä samaa fonttia, korostuksia ja taittoa. Ansioluettelon värityksen tulisi olla yksinkertainen ja ammattimainen. Musta, sininen tai harmaa ovat suosittuja värejä, jotka ovat helposti luettavissa ja luovat ammattimaisen vaikutelman.

Liian monimutkaiset taitot tai häiritsevät kuvioinnit voivat hukuttaa ansioluettelon tärkeät tiedot. Vältä tällaisia elementtejä, jotta voit pitää ansioluettelon selkeänä ja helppolukuisena.

Ansioluettelon pituus tulisi olla sopiva - yleensä yhden tai kahden sivun mittainen. Jos sinulla ei ole paljon työkokemusta, voit lisätä koulutuksia, sertifikaatteja, vapaaehtoistyötä tai muita saavutuksia, jotka tukevat kouluttajan uran tavoitteitasi.

Kun olet saanut ansioluettelosi valmiiksi, lue se huolellisesti läpi ja pyydä tarvittaessa toista henkilöä tarkistamaan sen puolestasi. Tämä auttaa varmistamaan, että ansioluettelosi on virheetön ja tehokas asiakirja, joka auttaa sinua erottumaan muista hakijoista ja saavuttamaan tavoitteesi kouluttajana.

Kouluttaja CV

Yhteystiedot

Yhteystiedot ovat tärkeä osa kouluttajan ansioluetteloa, sillä ne mahdollistavat työnantajan tai rekrytoijan yhteydenoton henkilöön. Yhteystiedot tulee esittää selkeästi ja helposti löydettävissä olevalla paikalla ansioluettelossa.

Kouluttajan ansioluettelossa yhteystiedot tulisi esittää seuraavasti:

 • Nimi: Aloita yhteystietojen osio nimellä. Tämä auttaa varmistamaan, että työnantaja tai rekrytoija tietää kenestä on kyse.
 • Osoite: Seuraavaksi voit lisätä osoitteen, johon työnantaja tai rekrytoija voi lähettää postia. Tämä ei ole pakollinen tieto, mutta voi auttaa antamaan ammattimaisen vaikutelman.
 • Sähköposti: Sähköpostiosoite on tärkeä osa yhteystietoja, sillä se mahdollistaa nopean ja helpon yhteydenoton. Kannattaa varmistaa, että sähköpostiosoite on ammattimainen ja helppo kirjoittaa oikein.
 • Puhelinnumero: Puhelinnumero on myös tärkeä yhteystieto, sillä se mahdollistaa suoran yhteydenoton. Kannattaa varmistaa, että puhelinnumero on ajan tasalla ja että mahdollinen vastaajaääni on ammattimainen.
 • Verkkosivut ja sosiaalisen median profiilit: Mikäli hakija haluaa lisätä verkkosivujensa tai sosiaalisen median profiiliensa linkkejä, kannattaa varmistaa, että ne ovat ajantasaisia ja ammattimaisia. Verkkosivujen ja sosiaalisen median profiilien tulee olla yhteensopivia kouluttajan ammatillisen identiteetin kanssa.

Yhteystietojen tulee olla täydellisiä ja ajantasaisia. Mikäli kouluttaja muuttaa osoitettaan tai puhelinnumeroaan, yhteystiedot tulee päivittää heti. Lisäksi kannattaa varmistaa, että sähköposti ja puhelin ovat käytettävissä ja vastaanottavat yhteydenottoja.

Kouluttajan ansioluettelossa yhteystietojen tulee olla selkeät ja helposti löydettävissä. Tärkeää on myös varmistaa, että yhteystiedot ovat täydelliset, ajantasaiset ja ammattimaisia. Näin työnantaja tai rekrytoija voi helposti ottaa yhteyttä hakijaan ja hakija voi antaa ammattimaisen vaikutelman.

Tavoite vai tiivistelmä

Tiivistelmä ja tavoite ovat kaksi tärkeää osaa kouluttajan ansioluetteloa, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään, kuka kouluttaja on ja mitkä ovat hänen tavoitteensa.

Tiivistelmä on lyhyt kappale, joka kertoo kouluttajan henkilökohtaisista ominaisuuksista ja vahvuuksista, sekä siitä, millaisia taitoja ja kokemusta hänellä on. Se on tärkeä osa ansioluetteloa, koska se auttaa lukijaa saamaan nopean yleiskuvan kouluttajasta ja hänen taustastaan.

Tavoite puolestaan kertoo kouluttajan ammatillisesta tavoitteesta ja siitä, mitä hän haluaa saavuttaa työssään kouluttajana. Tämä auttaa lukijaa ymmärtämään, millaisia projekteja tai koulutuksia kouluttaja haluaa toteuttaa ja miksi hän on kiinnostunut tietystä aiheesta tai alasta.

Kouluttajan tulisi harkita, kumpaa käyttää, jos hänellä on valittavanaan tiivistelmä ja tavoite. Jos kouluttajalla on vahva ammatillinen tavoite, joka on olennainen hänen uransa kannalta, tavoite kannattaa ehdottomasti sisällyttää ansioluetteloon. Jos kouluttajan tavoitteet eivät ole kovin selkeät tai tärkeät hänen uran kannalta, hän voi harkita tiivistelmän käyttöä.

Tiivistelmä ja tavoite ovat tärkeitä ansioluettelon osia, koska ne auttavat kouluttajaa erottumaan muista hakijoista ja osoittavat hänen kiinnostuksensa ja osaamisensa alaa kohtaan. Ne auttavat myös lukijaa ymmärtämään, mitä kouluttaja haluaa saavuttaa ja miten hän voi auttaa organisaatiota tai yritystä.

Kun kirjoitat tiivistelmää ja tavoitetta kouluttajan ansioluetteloon, muista pitää ne lyhyinä ja ytimekkäinä, mutta kuitenkin tarpeeksi informatiivisina, jotta lukija voi ymmärtää, kuka olet ja miksi olet kiinnostunut kouluttajan työstä.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä:
"Kokenut kouluttaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta ja erityisosaamista henkilöstönkehittämisestä. Tavoitteeni on auttaa organisaatioita kehittämään henkilöstöään ja saavuttamaan tavoitteensa tehokkaammin ja tuloksellisemmin."

Tämä tiivistelmä on hyvä, koska se kertoo selkeästi kouluttajan kokemuksesta ja erityisosaamisesta, sekä antaa ymmärryksen hänen tavoitteistaan. Se on myös kirjoitettu tiiviisti ja siihen sisältyy tärkeimmät asiat, joita hakija haluaa tuoda esiin.

Huono esimerkki tiivistelmästä:
"Olen kouluttaja ja haluan löytää uusia työmahdollisuuksia. Olen tehnyt töitä monissa eri organisaatioissa ja minulla on paljon kokemusta koulutusalalta. Olen aina pitänyt kouluttamisesta ja haluan auttaa ihmisiä oppimaan uusia taitoja."

Tämä tiivistelmä on huono, koska se ei kerro selkeästi kouluttajan tavoitteista tai erityisosaamisesta. Se on myös liian pitkä ja sisältää tarpeettomia tietoja.

Hyvä esimerkki tavoitteesta:
"Tavoitteeni on kehittää ja toteuttaa laadukkaita koulutusohjelmia, jotka inspiroivat ja motivoivat oppijoita oppimaan uusia taitoja ja kehittämään omaa osaamistaan. Haluan hyödyntää laajaa kokemustani aikuiskoulutuksen ja koulutussuunnittelun parissa, ja kehittää ohjelmia, jotka vastaavat tulevaisuuden työelämän haasteisiin."

Tämä on hyvä esimerkki tavoitteesta, koska siinä on selkeästi ilmaistu, mitä henkilö haluaa saavuttaa kouluttajana, millaisia taitoja ja kokemusta hän haluaa hyödyntää sekä millaisia haasteita hän haluaa selvittää. Tavoite on myös konkreettinen ja realistinen ja se osoittaa henkilön intohimoa koulutustyöhön.

Huono esimerkki tavoitteesta:
"Tavoitteeni on tulla rikkaaksi ja kuuluisaksi kouluttajaksi, joka matkustaa ympäri maailmaa pitämässä koulutuksia. Haluan olla paras kouluttaja, joka kaikki haluavat palkata."

Tämä on huono esimerkki tavoitteesta, koska se on epämääräinen, epärealistinen ja pinnallinen. Tavoitteessa ei ole mainittu, miten henkilö aikoo saavuttaa haluamansa, millaisia taitoja ja kokemusta hän haluaa hyödyntää, tai millaisia haasteita hän haluaa ratkoa. Lisäksi tavoite keskittyy enemmän henkilön omaan menestykseen ja maineeseen kuin koulutustyön merkityksellisyyteen ja oppijoiden kehittämiseen.

Kouluttaja CV

Työkokemus

Työkokemusosio on yksi tärkeimmistä osista kouluttajan ansioluetteloa. Se kertoo työnantajalle, millaista kokemusta ja osaamista hakijalla on alalta. Tämä osio voi olla erittäin monipuolinen, sillä kouluttajan työ voi sisältää monia erilaisia rooleja ja tehtäviä.

Kun kirjoitat työkokemusosiota, kannattaa keskittyä seuraaviin asioihin:

 • Selitä roolisi ja vastuusi työssäsi: Työtehtävien lisäksi on tärkeää selittää, millainen rooli sinulla oli organisaatiossa ja mitä vastuita sinulla oli. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään, millainen osaaja olet ja miten voit soveltua heidän organisaatioonsa.
 • Korosta saavutuksiasi: Työkokemusosiossa kannattaa myös korostaa saavutuksiaan työssä. Tämä voi olla esimerkiksi menestyksekkäästi toteutettu projekti, jossa olet ollut keskeisessä roolissa tai saavutettu tulos, joka on parantanut organisaation tulosta.
 • Käytä konkreettisia esimerkkejä: Käytä työkokemusosiossa konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä olet tehnyt ja millaisia tuloksia olet saavuttanut. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään, millainen osaaja olet ja millaisia taitoja sinulla on.
 • Muista aikajärjestys: Työkokemusosiossa tulisi käyttää aikajärjestystä, aloittaen viimeisimmästä työpaikasta ja siirtyen taaksepäin. Tämä auttaa työnantajaa ymmärtämään, mitä olet tehnyt viime aikoina ja millainen kokemus sinulla on tällä hetkellä.
 • Käytä vahvoja verbejä: Työtehtävien kuvaamisessa kannattaa käyttää aktiivisia ja vahvoja verbejä, kuten "ohjasin", "valmensin" tai "suunnittelin". Tämä auttaa korostamaan omaa roolia ja vastuuta työtehtävissä.
 • Painota saavutuksia: Työkokemusosiossa on hyvä kertoa myös saavutuksista, joita on työssä saavuttanut. Esimerkiksi "kehitin uuden koulutusohjelman, joka paransi henkilöstön työtehokkuutta 20 prosentilla" on paljon vaikuttavampaa kuin pelkkä lista tehtävistä.
 • Kohdista työtehtävät kouluttajan työhön: Kun kuvaat aikaisempia työtehtäviä, mieti miten ne liittyvät kouluttajan tehtäviin. Korosta erityisesti niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat hyödyllisiä kouluttajan työssä.
Hyvä esimerkki:
Kouluttaja, ABC Koulutus Oy, Helsinki, Suomi Tammikuu 2018 – tähän asti
 • Suunnittelin ja toteutin koulutusohjelmia erilaisille asiakasryhmille, mukaan lukien yritykset ja julkishallinnon organisaatiot.
 • Vastasin opetusmateriaalin valmistelusta, opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä opiskelijoiden arvioinnista.
 • Johtaminen koulutusprojekteja, kuten budjetointi, tiimien hallinta ja aikataulujen hallinta.
 • Analysoin jatkuvasti koulutusohjelmien tehokkuutta ja suorituskykyä ja tein muutoksia tarvittaessa.

Tämä esimerkki on hyvä, koska se sisältää selkeän esityksen kouluttajan tehtävistä, vastuista ja saavutuksista. Se pitää sisällään myös konkreettisia yksityiskohtia, kuten asiakasryhmät, joille koulutusohjelmia suunniteltiin ja toteutettiin. Tämä antaa lukijalle käsityksen kouluttajan taidoista ja kyvyistä sekä siitä, miten hän soveltaa niitä käytännössä.

Huono esimerkki:
Kouluttaja, XYZ Koulutuspalvelut Oy Maaliskuu 2020 – tammikuu 2022
 • Vastasin koulutusten järjestämisestä.
 • Toimin koulutusten opettajana.
 • Asiakaspalvelu koulutusten aikana.

Tämä esimerkki on huono, koska se on liian yleinen eikä anna tarpeeksi yksityiskohtia kouluttajan taidoista tai vastuista. Se ei myöskään anna kuvaa siitä, minkälaisia koulutuksia järjestettiin, millaisia asiakkaita koulutuksiin osallistui tai kuinka koulutukset vaikuttivat osallistujien osaamiseen. Tämän seurauksena tämä esimerkki ei erota hakijaa muista hakijoista.

Koulutus

Koulutusosio kertoo kouluttajan koulutustason ja erikoisosaamisen. Koulutusosio tulee sijoittaa ansioluettelon alkuun, heti henkilötietojen ja tiivistelmän jälkeen tai työkokemuksen jälkeen.

Tärkeitä seikkoja koulutusosiossa ovat:

 • Mainitse kaikki koulutusasteet, joista sinulla on tutkinto. Tämä sisältää korkeakoulu- ja ammattikorkeakoulututkinnot, ammattitutkinnot ja muut lyhyemmät koulutukset.
 • Jos sinulla on jonkin alan erikoisosaamista, mainitse se erikseen. Esimerkiksi jos olet suorittanut koulutuksen erityispedagogiikassa, mainitse tämä erikseen.
 • Muista mainita myös koulutukseen liittyvät kurssit ja projektit, joita olet suorittanut. Tämä osoittaa halukkuutesi kehittää omaa osaamistasi ja olla ajan tasalla uusimmissa trendeissä.
 • Jos olet vasta aloittelemassa kouluttajan uraa ja sinulla ei ole vielä paljon työkokemusta alalta, koulutusosioon kannattaa keskittyä erityisen huolellisesti. Koulutus voi olla merkittävä tekijä työnantajan päätöksessä, joten pyri tuomaan esiin kaikki relevantit koulutukset ja osaamisesi.
 • Käytä selkeitä otsikoita ja erilaisia tyylimuutoksia, kuten lihavointia ja kursivointia, jotta tärkeät tiedot erottuvat helposti.
 • Varmista, että koulutusosio on järjestetty kronologisesti, eli viimeisin tutkinto tulee ensimmäisenä.
Hyvä esimerkki koulutusosion kirjoittamisesta voisi olla:
Koulutus:
 • Maisterin tutkinto, kasvatustiede, Helsingin yliopisto, valmistunut 2015
 • Ammatillinen erityisopettajan tutkinto, Oulun ammattikorkeakoulu, valmistunut 2012
 • Erityispedagogiikan kurssit, Tampereen yliopisto, suoritettu 2010
 • Liiketalouden peruskurssit, Kauppakorkeakoulu, suoritettu 2008

Huono esimerkki koulutusosion kirjoittamisesta voisi olla:
Koulutus:
 • Peruskoulu
 • Lukio
 • Jonkin verran kursseja avoimessa yliopistossa

Tämä huono esimerkki ei kerro koulutuksesta tarpeeksi eikä anna kovin vahvaa kuvaa kouluttajan osaamisesta. Koulutusosioon kannattaa siis panostaa aikaa ja vaivaa.

Kouluttaja CV

Taidot

Taidot ovat tärkeä osa kouluttajan ansioluetteloa. Taidot voivat olla sekä kovia että pehmeitä, ja niitä luetellaan ansioluettelossa, jotta työnantaja voi saada paremman käsityksen hakijan kyvyistä ja sopivuudesta tehtävään.

Kovat taidot ovat yleensä konkreettisia, mitattavissa olevia taitoja, joita voi oppia koulutuksen tai kokemuksen kautta. Esimerkkejä kovista taidoista ovat esimerkiksi ohjelmointi, kirjanpito, projektinhallinta, kielitaito, tietokoneohjelmistojen käyttö, graafinen suunnittelu, markkinointi ja myynti. Nämä taidot voidaan todentaa esimerkiksi todistuksilla, sertifikaateilla tai muulla todisteella.

Pehmeät taidot ovat yleensä henkilökohtaisia taitoja, joita voi kehittää ja parantaa ajan kanssa. Nämä taidot eivät ole aina helposti mitattavissa, mutta niillä voi olla suuri vaikutus työsuoritukseen ja työympäristöön. Esimerkkejä pehmeistä taidoista ovat esimerkiksi kommunikaatiotaidot, ongelmanratkaisutaidot, ajanhallintataidot, tiimityötaidot, johtajuustaidot ja asiakaspalvelutaidot. Nämä taidot voivat olla yhtä tärkeitä kuin kovat taidot, mutta niitä voi olla vaikeampi todentaa ansioluettelossa.

Kouluttajan taitojen luetteleminen ansioluettelossa voi auttaa työnantajaa ymmärtämään hakijan kyvyt ja vahvuudet tehtävässä. Taitojen luettelo voi myös erottaa hakijan muista, jotka saattavat olla päteviä, mutta joilla ei ole samanlaisia taitoja.

Kun luetellaan taitoja, on tärkeää miettiä, mitkä taidot ovat tärkeitä kyseisessä tehtävässä ja mitkä taidot erottavat hakijan muista. On myös tärkeää miettiä, miten taidot voivat hyödyttää tehtävää ja työpaikkaa.

Hyvä esimerkki:
 • Projektinhallinta: Hallitsen projektien hallintatyökaluja, kuten JIRAa ja Trelloa, sekä Agile-menetelmää.
 • Viestintätaidot: Olen hyvä kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti eri kohderyhmille ja eri kulttuureissa.
 • Ohjelmointitaidot: Osaan koodata Javaa, Pythonia ja JavaScriptiä sekä käyttää Git-versionhallintaa.
 • Ongelmanratkaisutaidot: Osaan tunnistaa ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja luovasti ja tehokkaasti.
 • Tiimityötaidot: Olen tehokas tiimipelaaja ja pystyn toimimaan hyvin erilaisten ihmisten kanssa.

Tämä esimerkki on hyvä, koska se esittelee monipuolisia taitoja eri alueilta ja kattaa sekä kovia että pehmeitä taitoja. Taidot on myös lueteltu selkeästi ja tarkasti ilman turhia yksityiskohtia.

Huono esimerkki:
 • Koodaaminen
 • Kommunikointi
 • Projektityöskentely
 • Ongelmanratkaisu
 • Tiimityö

Tämä esimerkki on huono, koska se on liian yleisluontoinen ja epämääräinen. Taidot on vain listattu ilman yksityiskohtia tai esimerkkejä, mikä ei anna rekrytoijalle käsitystä siitä, mitä hakija todella osaa tehdä. Tästä esimerkistä myös puuttuu selkeä ero kovien ja pehmeiden taitojen välillä.

Lisäosiot

Kouluttajan ansioluetteloon voi lisätä erilaisia lisäosioita, jotka voivat erottaa hakijan muista. Tärkeintä on kuitenkin valita vain ne lisäosiot, jotka tukevat kouluttajan ammatillista profiilia ja ovat relevantteja työpaikan kannalta.

Yksi hyödyllinen lisäosio on kielitaito, jos hakijalla on vahvaa kielitaitoa eri kielillä. Toinen mahdollinen lisäosio on julkaisut tai tutkimukset, jos hakijalla on kokemusta tutkimustyöstä tai on julkaissut artikkeleita. Kolmas lisäosio voi olla vapaaehtoistyö tai järjestötoiminta, jos se osoittaa hakijan olevan aktiivinen ja yhteistyökykyinen henkilö.

Kaikki lisäosiot eivät kuitenkaan sovi kaikkiin tilanteisiin. Esimerkiksi harrastukset eivät yleensä ole oleellisia tietoja kouluttajan ansioluettelossa, ellei niillä ole suoraa yhteyttä työtehtäviin tai osoita tärkeitä taitoja. Lisäksi on tärkeää pitää huolta lisäosioiden asettelusta ja sisällöstä, jotta ne eivät vie liikaa tilaa tai häiritse ansioluettelon yhtenäistä ulkoasua.

Lisäosiot eivät kuitenkaan ole välttämättömiä. Jos hakijalla ei ole vahvaa kielitaitoa, julkaisuja tai vapaaehtoistyötä, niitä ei tarvitse mainita ansioluettelossa. Tärkeintä on keskittyä esittelemään relevantit tiedot ja taidot selkeästi ja ammattimaisesti.

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä osa työnhakuprosessia, jossa haettavan tehtävän lisäksi annetaan mahdollisuus kertoa itsestään ja miksi olisi hyvä valinta kyseiseen tehtävään. Hyvä saatekirje on ytimekäs ja sisältää tärkeimmät tiedot hakijan motivaatiosta, osaamisesta ja soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään.

Saatekirjeen alussa tulisi esitellä itsensä ja mainita, mistä löysi ilmoituksen avoimesta työpaikasta. Seuraavaksi kannattaa käsitellä omaa motivaatiota tehtävän suhteen ja kertoa, miksi haluaa työskennellä kyseisessä yrityksessä. Tärkeää on myös korostaa, mitä hakija voisi tuoda organisaatioon ja miten voisi olla avuksi kyseisessä tehtävässä.

Koska saatekirje on mahdollisuus erottautua muista hakijoista, kannattaa käyttää tilaisuutta hyväksi ja kertoa itsestään ja osaamisestaan mahdollisimman tarkasti ja kiinnostavasti. On tärkeää tuoda esiin, millaisia projekteja tai tehtäviä on tehnyt aiemmin ja miten ne liittyvät hakemassa olevaan tehtävään.

Saatekirjeessä tulisi kertoa miksi olisit sopiva henkilö kyseiseen tehtävään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi omien vahvuuksien ja taitojen korostamista, jotka vastaavat tehtävän vaatimuksia. Tärkeää on myös korostaa, että hakija on tutustunut yritykseen ja sen toimintaan, mikä osoittaa aidon kiinnostuksen työpaikkaa kohtaan.

Lopuksi saatekirjeessä kannattaa kiittää työnantajaa siitä, että sai mahdollisuuden hakea kyseiseen tehtävään ja korostaa, että olisi valmis saapumaan haastatteluun ja keskustelemaan lisää hakemuksesta.

Huono saatekirje saattaa olla epäselvä, liian pitkä tai ei vastaa työpaikkailmoituksen vaatimuksiin. Se voi myös sisältää kielioppi- tai oikeinkirjoitusvirheitä, mikä kielii huolimattomuudesta ja voi heikentää hakijan mahdollisuuksia saada kutsua haastatteluun.

Kouluttaja CV

Tärkeimmät asiat

Tässä on kymmenen tärkeintä vinkkiä ja niksiä, joita kouluttajan kannattaa ottaa huomioon ansioluetteloa kirjoittaessa:

 • Selkeyden ja ytimekkyyden tavoittelu: Ansioluettelo kannattaa pitää selkeänä ja ytimekkäänä, jotta se on helppo lukea ja keskeiset tiedot ovat helposti löydettävissä.
 • Sovita ansioluettelo tehtävän vaatimusten mukaan: Ansioluettelon sisältö kannattaa muokata tehtävän vaatimusten ja tavoitteiden mukaan.
 • Korosta tärkeimpiä taitojasi: Tärkeimmät taitosi ja vahvuutesi kannattaa tuoda esille ensimmäisenä ansioluettelossa.
 • Vältä turhia yksityiskohtia: Esimerkiksi liian pitkät kuvaukset aiemmista tehtävistä, voivat viedä tilaa tärkeimmiltä tiedoilta.
 • Korosta saavutuksiasi: Ansioluetteloon kannattaa sisällyttää saavutuksiasi, kuten projekteja, joissa olet ollut mukana tai tuloksia, joita olet saavuttanut.
 • Tarkista kirjoitusvirheet ja oikeinkirjoitus: Ansioluettelo kannattaa tarkistaa huolella, sillä ne voivat antaa huonon ensivaikutelman. Pyydä vaikka tuttavaa lukemaan se läpi ennen kuin lähetät hakemuksesi eteenpäin.
 • Ole oma itsesi: Ansioluettelo kannattaa muokata tehtävään sopivaksi, mutta ole silti oma itsesi ja anna persoonallisuutesi näkyä.
 • Osoita motivaatiosi: Kerro ansioluettelon yhteydessä, miksi juuri tämä tehtävä kiinnostaa sinua ja mitä voit tarjota organisaatiolle.
 • Käytä aktiivista kieltä: Korosta omia roolejasi ja vastuitasi.
 • Muokkaa ansioluetteloa tarpeen mukaan: Muokkaa ansioluetteloa eri hakemuksia varten ja päivitä se säännöllisesti. Pidä ansioluettelo ajantasaisena ja huolehdi siitä, että se vastaa tehtävän vaatimuksia.
Kouluttaja CV

Usein kysytyt kysymykset

Miksi kouluttajan ansioluettelo on tärkeä?

Kouluttajan ansioluettelo on tärkeä, koska se antaa ensivaikutelman kouluttajan ammattitaidosta ja kokemuksesta. Se on ensimmäinen asiakirja, jonka potentiaalinen työnantaja tai asiakas näkee, joten sen tulee olla ammattimainen ja helposti luettavissa.

Mitä tietoja kouluttajan ansioluetteloon tulisi sisällyttää?

Kouluttajan ansioluetteloon tulisi sisällyttää koulutus- ja työkokemustietoja, taitoja ja saavutuksia. Lisäksi voi lisätä tietoa harrastuksista tai vapaa-ajan aktiviteeteista, jos ne liittyvät kouluttajan osaamisalueisiin.

Mitkä ovat yleisimmät virheet kouluttajan ansioluettelon kirjoittamisessa?

Liian pitkä tai epäselvä ansioluettelo, virheellinen kielioppi ja kirjoitusasu, liian yksityiskohtainen kuvaus tehtävistä, jotka eivät ole merkityksellisiä koulutustehtävien kannalta.

Mitä eroa on kovilla ja pehmeillä taidoilla?

Kovat taidot ovat konkreettisia taitoja, joita voidaan oppia ja mitata, kuten kielitaito, ohjelmointitaito tai kirjanpito. Pehmeät taidot ovat taitoja, jotka liittyvät enemmän persoonallisuuteen ja käyttäytymiseen.

Kuinka monta sivua kouluttajan ansioluettelo voi olla?

Kouluttajan ansioluettelon tulee olla lyhyt ja ytimekäs, yleensä yhden tai kahden sivun mittainen. Tärkeintä on, että ansioluettelo sisältää kaikki olennaiset tiedot, mutta ei ole liian pitkä.

Kuinka usein kouluttajan ansioluettelo tulisi päivittää?

Kouluttajan ansioluettelo tulisi päivittää aina kun kouluttajalla on uutta työkokemusta, uusia taitoja tai saavutuksia. On tärkeää pitää ansioluettelo ajan tasalla ja päivittää sitä säännöllisesti.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni