Koulunkäyntiavustajan CV - kuinka kirjoitat täydellisen ansioluettelon

Koulunkäyntiavustajilla on tärkeä rooli suomalaisissa kouluissa, sillä he tarjoavat tukea ja ohjausta sekä opettajille että oppilaille. Koulunkäyntiavustajan paikan saamiseksi on tärkeää, että sinulla on hyvin laadittu ja tehokas ansioluettelo.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Koulunkäyntiavustajan CV esimerkki

Nimi: Maria Järvinen
Osoite: Kalevankatu 12, 00100 Helsinki
Puh: +358 50 123 4567
Sähköposti:   maria.jarvinen@email.com

Tavoite:

Saada työpaikka opetusavustajana suomalaisessa koulussa, jossa voin hyödyntää kokemustani ja taitojani opettajien ja oppilaiden tukena.

Koulutus:

 •  Opetuksen ja kasvatuksen tuen ammattitutkinto, Helsingin ammattiopisto, 2019.

Työkokemus:

Opetusassistentti, Koulutus Oy, Helsinki, 2021-2022

 •  Avustanut opettajia oppituntien suunnittelussa ja valmistelussa
 •  Tarjosi henkilökohtaista tukea opiskelijoille luokassa tapahtuvassa opetuksessa
 •  Auttoi luomaan positiivisen ja osallistavan oppimisympäristön
 •  Avustanut opiskelijoiden arvioinneissa ja arvosanojen antamisessa
 •  Teki yhteistyötä opettajien kanssa opetusohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa.


Vapaaehtoinen tuutori, Helsingin lastenmuseo, 2019-2021.

 •  Tarjosi yksilöllistä ja pienryhmäopetusta 6-12-vuotiaille lapsille.
 •  Kehitti ja toteutti opetuksellisia aktiviteetteja ja pelejä
 •  Kannusti ja motivoi oppilaita saavuttamaan täyden potentiaalinsa.


Taidot:

 •  Vahvat viestintä- ja ihmissuhdetaidot
 •  Kyky työskennellä hyvin tiimiympäristössä
 •  Microsoft Officen, Google Suite -ohjelman ja opetusteknologia-alustojen osaaminen
 •  Joustavuus ja sopeutumiskyky muuttuviin olosuhteisiin
 •  Kyky ylläpitää myönteistä ja kannustavaa käytöstä


Kielet:

 •  suomi (äidinkieli)
 •  englanti (sujuvasti)
 •  ruotsi (keskusteleva)


Suositukset:

Saatavilla pyydettäessä

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa arvokkaita vinkkejä ja neuvoja, joiden avulla voit laatia ansioluettelon, joka erottuu edukseen ja tuo taitosi, kokemuksesi ja pätevyytesi esiin parhaassa mahdollisessa valossa.

CV:tä laatiessasi on tärkeää keskittyä asiaankuuluvaan kokemukseesi ja pätevyyteesi ja korostaa sitä, mikä erottaa sinut muista hakijoista. Tähän voi sisältyä koulutus, mahdollinen työkokemus sekä kaikki merkitykselliset taidot ja saavutukset. Osoittamalla, että pystyt täyttämään tehtävän vaatimukset, voit lisätä mahdollisuuksiasi saada haastattelu ja tehdä vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin.

Lisäksi on tärkeää muotoilla ansioluettelosi ammattimaisesti ja järjestelmällisesti sekä käyttää selkeää ja tiivistä kieltä. Näin varmistat, että ansioluettelosi on helppolukuinen ja ymmärrettävä, ja esittelet itsesi pätevänä ja järjestelmällisenä hakijana. Hyvin laaditulla ansioluettelolla voit osoittaa sopivuutesi opetusavustajan tehtävään ja lisätä mahdollisuuksiasi saada työpaikka suomalaisissa kouluissa.

Koulunkäyntiavustajan CV

Mitä koulunkäyntiavustaja tekee?

Koulunkäyntiavustajilla on tärkeä rooli opettajien ja oppilaiden tukemisessa luokassa. He työskentelevät tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa tarjotakseen oppilaille lisäapua ja tukea ja auttaakseen luomaan myönteisen ja osallistavan oppimisympäristön.

Koulunkäyntiavustajan tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa seuraavat:

 • Opettajien avustaminen oppituntien suunnittelussa ja valmistelussa.

 • Yksilöllisen ja pienryhmätuen antaminen oppilaille luokassa.

 • avustaminen oppilaiden arvioinneissa ja arvosanojen antamisessa

 • Myönteisen ja osallistavan oppimisympäristön luominen.

 • Oppilaiden kannustaminen ja motivoiminen saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

 • Yhteistyö opettajien kanssa opetusohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 • hallinnollisen tuen antaminen, kuten läsnäolojen kirjaaminen ja luokkahuonemateriaalin hallinta.

Koulunkäyntiavustajana menestyminen edellyttää vahvoja viestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kykyä työskennellä hyvin tiimiympäristössä sekä intohimoa koulutusta ja oppilaiden auttamista saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Lisäksi avustajan arvokkaita taitoja voivat olla myös vankka ymmärrys opetusteknologiasta sekä Microsoft Office- ja Google Suite -ohjelmien hallinta.

Miten kirjoittaa vahva ansioluettelo?

Vahvassa ansioluettelossa koulunkäyntiavustajan ansioluettelossa on tuotava selkeästi ja ytimekkäästi esiin asiaankuuluvat taitosi, kokemuksesi ja koulutuksesi. Seuraavassa on muutamia vinkkejä tehokkaan ansioluettelon kirjoittamiseen:

 • Räätälöi ansioluettelosi tehtävään sopivaksi : Lue työnkuvaus huolellisesti ja varmista, että ansioluettelosi on kohdennettu nimenomaan hakemaasi opetusavustajan tehtävän vaatimuksiin.

 • Korosta asiaankuuluvaa kokemustasi : Korosta kokemustasi koulutuksesta tai opiskelijoiden kanssa työskentelystä ja selitä, miten se on valmistanut sinua opetusavustajan tehtävään.

 • Esittele taitojasi : Muista korostaa avaintaitojasi, kuten vahvoja viestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kykyä työskennellä hyvin tiimiympäristössä ja opetusteknologian hallintaa.

 • Tee tiivis ja kohdennettu esitys : Pidä ansioluettelosi yhden tai kahden sivun pituisena ja vältä epäolennaisten tietojen sisällyttämistä siihen. Käytä selkeää ja ytimekästä kieltä vahvuuksiesi ja kokemustesi välittämiseen.

 • Tarkista : Tarkista ansioluettelosi kahdesti oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta ja pyydä luotettavaa ystävää tai mentoria tarkistamaan se.

Noudattamalla näitä vinkkejä voit varmistaa, että opettaja-avustajan työpaikkaa koskeva ansioluettelosi esittelee tarkasti taitosi ja pätevyytesi ja tekee myönteisen vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin.

Ansioluettelon muotoilu

CV:n muotoilu on tärkeä osa ammattimaisen ja tehokkaan asiakirjan luomista, joka auttaa sinua erottumaan potentiaalisten työnantajien silmissä. Kun haet opettaja-avustajan työtä, on suositeltavaa käyttää käänteiskronologista muotoa.

Käänteisessä kronologisessa ansioluettelossa viimeisin työkokemuksesi ja koulutuksesi luetellaan ensin, minkä jälkeen tulevat aiemmat työtehtävät ja koulutus. Tämä muoto on ihanteellinen opetusavustajan tehtäviin, koska siinä korostetaan viimeisintä ja merkityksellisintä kokemustasi ja koulutustasi.

Toiminnallisessa ansioluettelossa keskitytään korostamaan tiettyjä taitoja ja kokemuksia riippumatta siitä, milloin ne on hankittu. Tämä muoto voi olla vähemmän tehokas opetusavustajan tehtävissä, koska painopisteen pitäisi olla alan kokemuksessa ja koulutuksessa.

Hybridimuotoisessa ansioluettelossa yhdistyvät sekä käänteisen kronologisen että toiminnallisen ansioluettelomuodon elementit, ja siinä korostetaan sekä viimeisintä ja merkityksellistä kokemusta ja koulutusta että erityisiä taitoja ja saavutuksia. Opetusavustajan tehtävissä käänteiskronologinen muoto on kuitenkin yleensä tehokkain ja suoraviivaisin vaihtoehto.

Muotoile ansioluettelosi puhtaasti ja ammattimaisesti ja käytä selkeitä otsikoita ja luetelmakohtia, jotta tiedot ovat helposti luettavissa. Käytä lisäksi opettaja-avustajan tehtävään liittyviä avainsanoja, jotta mahdolliset työnantajat voivat hakea ansioluetteloasi helpommin.

Otsikko ja yhteystiedot

Mahdolliset työnantajat näkevät ansioluettelosi otsikon ja yhteystiedot ensimmäisenä, ja on tärkeää tehdä vahva ensivaikutelma. Tämän osion tulisi sisältää seuraavat tiedot:

 • Koko nimi: Kirjoita koko nimesi selkeällä, helposti luettavalla fontilla.

 • Osoite: Ilmoita nykyinen osoitteesi ja tarvittaessa myös vakituinen osoitteesi.

 • Puhelinnumero: Ilmoita ammattimainen ja toimiva puhelinnumero, josta sinut tavoittaa virka-aikana.

 • Sähköpostiosoite: Käytä ammattimaista sähköpostiosoitetta, joka sisältää nimesi, eikä henkilökohtaista tai epävirallista osoitetta.

 • Linked In -profiili (vapaaehtoinen): Jos sinulla on LinkedIn-profiili, harkitse linkin sisällyttämistä ansioluettelosi otsikkoon.

On tärkeää varmistaa, että kaikki ansioluettelosi otsikossa ja yhteystiedot-osiossa olevat tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. Tämän osion tulisi myös olla yhdenmukainen saatekirjeesi ja muun työhakemusmateriaalin tietojen kanssa.

Sisällyttämällä nämä tiedot selkeästi, tiiviisti ja ammattimaisesti voit varmistaa, että mahdolliset työnantajat tavoittavat sinut helposti ja että ansioluettelosi antaa vahvan ensivaikutelman.

Koulunkäyntiavustajan CV

Tiivistelmä vai tavoite?

Kun mietit, pitäisikö ansioluetteloosi sisällyttää tiivistelmä vai tavoiteilmoitus, on tärkeää ymmärtää näiden kahden väliset erot sekä niiden hyödyt ja haitat.

Tiivistelmässä annetaan yleiskatsaus pätevyydestäsi, taidoistasi ja kokemuksestasi ja se kirjoitetaan yleensä kolmannessa persoonassa. Tämäntyyppinen tiivistelmä sopii parhaiten henkilöille, joilla on paljon kokemusta alasta ja todistettavaa näyttöä siitä. Tiivistelmän tavoitteena on tuoda esiin vahvuuksiasi ja antaa mahdollisille työnantajille nopea ja selkeä käsitys siitä kuka olet ja mitä haluat tuottaa

Tavoite puolestaan kirjoitetaan ensimmäisessä persoonassa ja siinä keskitytään uratavoitteisiisi ja toiveisiisi. Tämäntyyppinen lausunto sopii parhaiten henkilöille, jotka ovat vasta aloittamassa uraansa tai siirtymässä uudelle alalle. Tavoiteilmoituksen tavoitteena on kertoa selkeästi, mitä toivot saavuttavasi seuraavassa tehtävässäsi ja miten taitosi ja kokemuksesi sopivat hakemaasi tehtävään.

Kun päätät tiivistelmän tai tavoitelausuman välillä, on tärkeää ottaa huomioon kokemuksesi taso ja se, mitä toivot saavuttavasi ansioluettelollasi. Jos sinulla on huomattava määrä kokemusta ja todistetusti näyttöä alaltasi, tiivistelmälausuma voi olla parempi valinta. Jos olet vasta aloittamassa tai siirtymässä uudelle alalle, tavoitelausuma voi olla sopivampi.

Viime kädessä valinta tiivistelmän tai tavoitelausuman välillä riippuu yksilöllisistä olosuhteistasi ja uratavoitteistasi. Molemmat vaihtoehdot voivat olla tehokkaita, kunhan ne ovat hyvin kirjoitettuja, ytimekkäitä ja räätälöityjä haettavaan tehtävään.

Hyvä tiivistelmäesimerkki:
Oikein
Kokenut ja omistautunut opetusavustaja, jolla on intohimo oppilaiden kanssa työskentelyyn ja koulutuksen edistämiseen. Todistettu kokemus tehokkaan tuen tarjoamisesta opettajille, avustamisesta luokkahuoneen hallinnassa ja kiinnostavien oppimateriaalien luomisesta. Etsii haastavaa ja palkitsevaa tehtävää kouluympäristössä.

Huono tiivistelmäesimerkki:
Väärin
On kokemusta opetusavustajan tehtävistä. Etsii työtä opetusalalta.

Hyvä tavoiteilmoituksen esimerkki:
Oikein
Kokeneena ja innostuneena opetusavustajana etsin haastavaa ja palkitsevaa tehtävää kouluympäristössä, jossa voin hyödyntää taitojani opettajien tukemisessa, luokkahuoneen hallinnassa avustamisessa ja innostavan oppimateriaalin luomisessa. Tavoitteeni on vaikuttaa myönteisesti oppilaiden elämään ja auttaa heitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Huono tavoiteilmoituksen esimerkki:
Väärin
Haluan opettaja-avustajan työtä, koska pidän lasten kanssa työskentelystä.

Molemmissa hyvissä esimerkeissä keskitytään hakijan taitoihin, kokemuksiin ja uratavoitteisiin, ja ne on kirjoitettu ammattimaisesti ja tiiviisti. Huonoissa esimerkeissä ei sen sijaan ole yksityiskohtaisuutta ja keskittymistä, eikä niissä kerrota tehokkaasti hakijan vahvuuksista tai toiveista. CV:tä kirjoittaessasi on tärkeää pyrkiä hyvään yhteenvetoon tai tavoitelausumaan, joka tuo pätevyytesi tehokkaasti esiin ja antaa sävyn muulle hakemusaineistolle.

Koulutus

Koulutusosio on tärkeä osa ansioluetteloasi, kun haet opintoavustajan paikkaa Suomessa. Tähän osioon tulee sisällyttää tiedot akateemisista tutkintotodistuksistasi, mukaan lukien korkein tutkintotodistuksesi, mahdolliset asiaankuuluvat kurssit tai todistukset sekä käymiesi koulujen nimet ja sijainnit.

On suositeltavaa luetella koulutuksesi käänteisessä kronologisessa järjestyksessä aloittaen viimeisimmästä tutkinnostasi tai ohjelmastasi. Ilmoita kustakin tutkinnosta tai ohjelmasta seuraavat tiedot:

 • Tutkinnon tai koulutusohjelman nimi: Muista kirjoittaa suorittamasi tutkinnon tai ohjelman koko nimi.

 • Oppilaitoksen nimi: Ilmoita sen koulun nimi ja sijainti, jossa opiskelit.

 • Valmistumispäivä: Ilmoita kuukausi ja vuosi, jolloin valmistuit.

 • Asiaankuuluvat kurssit : Jos olet suorittanut kursseja, jotka liittyvät suoraan työhösi koulunkäyntiavustajana, voit antaa lyhyen kuvauksen näistä kursseista.

 • Kunniamaininnat ja palkinnot: Jos olet saanut akateemisen urasi aikana kunnianosoituksia tai palkintoja, voit lisätä nämä tiedot koulutusosioon.

Akateemisten todistusten lisäksi voit halutessasi mainita myös kaikki asiaankuuluvat todistukset tai lisenssit. Jos sinulla on esimerkiksi ensiapu- ja elvytystaidot, sinun on hyvä lisätä nämä tiedot koulutusosioon.

Kun kirjoitat koulutusosiota, on tärkeää, että tiedot ovat tiiviitä ja keskitettyjä. Keskity niihin tietoihin, jotka ovat olennaisimpia koulunkäyntiavustajan työsi kannalta, ja vältä asiaankuulumattomien yksityiskohtien tai liiallisen tiedon antamista koulutuksestasi.

Työkokemus

Kokemusta käsittelevä osio on olennainen osa ansioluetteloasi, kun haet opetusavustajan paikkaa Suomessa. Tässä osiossa sinun tulisi kertoa yksityiskohtaisesti aiemmasta työkokemuksestasi koulutuksen alalla ja korostaa keskeisiä vastuualueitasi, saavutuksiasi ja taitojasi.

On suositeltavaa luetella työkokemuksesi käänteisessä kronologisessa järjestyksessä aloittaen viimeisimmästä työtehtävästäsi. Ilmoita kustakin kokemuksesta seuraavat tiedot:

 • Tehtävänimike: Kirjoita kunkin työkokemuksen täydellinen tehtävänimike.

 • Yrityksen nimi: Ilmoita sen yrityksen nimi ja sijainti, jossa työskentelit.

 • Työskentelypäivämäärät: Ilmoita kunkin työkokemuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä.

 • Tärkeimmät vastuualueet: Kerro yksityiskohtaisesti keskeiset vastuualueet ja tehtävät, joita sinulla oli kussakin tehtävässä. Kuvaile saavutuksiasi ja vastuualueitasi toimintasuuntautuneella ja mitattavissa olevalla kielellä.

 • Saavutukset: Korosta kaikki merkittävät saavutukset, kuten palkinnot, tunnustukset tai virstanpylväät, jotka saavutit kyseisessä tehtävässä ollessasi.
Esimerkki hyvästä kokemuksesta:
Oikein
ABC-koulu, Helsinki (2018-nykyisin).
 • Avustanut opettajia oppituntien ja opetussuunnitelman toteuttamisessa.
 • Auttanut oppilaita heidän yksilöllisissä tarpeissaan, kuten kotitehtävissä ja projekteissa.
 • Työskenteli pienten oppilasryhmien kanssa käsitteiden ja taitojen vahvistamiseksi.
 • Järjesteli ja valmisteli oppimateriaaleja ja -tarvikkeita.
 • Ylläpitänyt myönteistä ja kannustavaa oppimisympäristöä.

Huono kokemus esimerkki:
Väärin
Työskenteli koulunkäyntiavustajana XYZ-koulussa, Helsinki (2016-2018).

Avusti opettajia luokkahuoneessa.


Hyvän kokemuksen esimerkissä keskitytään hakijan erityisiin vastuualueisiin ja saavutuksiin opetusavustajana, ja kieli on selkeää, tiivistä ja toimintakeskeistä. Huonossa esimerkissä sen sijaan ei ole yksityiskohtaisuutta eikä siinä kerrota tehokkaasti hakijan kyvyistä ja kokemuksista.

Kokemusosiota kirjoittaessasi on tärkeää keskittyä niihin tietoihin, jotka ovat olennaisimpia työsi kannalta opetusavustajana, ja käyttää kieltä, joka tuo tehokkaasti esiin taitosi ja saavutuksesi. Pyrkikää lisäksi pitämään tiedot tiiviinä ja keskittyneinä ja välttäkää liiallisia yksityiskohtia tai epäolennaista tietoa.

Koulunkäyntiavustajan CV

Taidot

Ansioluettelosi Taidot-osio on tärkeä osa vahvuuksiesi ja pätevyytesi esittelyä, jotta voit hakea opintoavustajan paikkaa Suomessa. Tässä osiossa tulisi eritellä ne koulutuksesi ja työkokemuksesi kautta kehittyneet taidot ja pätevyydet, jotka tekevät sinusta vahvan ehdokkaan tehtävään.

On suositeltavaa luetella osaamisesi bullet points -kohdissa ja järjestää ne luokkiin sen mukaan, miten ne ovat merkityksellisiä tehtävän kannalta. Joitakin taitoja, jotka ovat erityisen tärkeitä opetusavustajalle, ovat muun muassa seuraavat:

 • Luokkahuoneen hallintakyky: Kyky ylläpitää turvallista ja järjestäytynyttä oppimisympäristöä ja käsitellä häiriökäyttäytymistä tehokkaasti.

 • Viestintätaidot: Kyky kommunikoida tehokkaasti oppilaiden, opettajien ja vanhempien kanssa sekä antaa selkeitä ja täsmällisiä ohjeita.

 • Sopeutumiskyky: Kyky sopeutua muuttuviin luokkaympäristöihin ja työskennellä erilaisten oppilaiden kanssa, joilla on erilaiset oppimistarpeet.

 • Organisointitaidot: Kyky suunnitella ja organisoida oppitunteja, materiaaleja ja resursseja tehokkaasti ja hallita useita tehtäviä samanaikaisesti.

 • Kärsivällisyys ja empatia: Kyky suhtautua kärsivällisesti ja ymmärtäväisesti oppilaisiin ja tarjota tarvittaessa tukea ja kannustusta.

Esimerkki hyvästä taito-osiosta:

Oikein
 • Erinomaiset viestintätaidot sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Vahvat organisointi- ja suunnittelutaidot, kyky hallita useita tehtäviä samanaikaisesti.
 • Todistettu kyky työskennellä hyvin paineen alla ja erinomaiset ajanhallintataidot.
 • Osoitettua asiantuntemusta luokkahuoneen hallinnasta ja oppilaiden käyttäytymisestä.
 • Microsoft Office Suite- ja Google Apps for Education -ohjelmien hallinta.

Esimerkki huonosta taito-osiosta:

Väärin
 • Hyvä viestintä- ja organisointitaito.
 • Kestää stressiä ja paineita.

Hyviä taitoja koskevassa esimerkissä käytetään täsmällistä ja mitattavissa olevaa kieltä kuvaamaan hakijan kykyjä, kun taas huonossa esimerkissä käytetään epämääräisiä ja yleisiä termejä, jotka eivät kerro tehokkaasti hakijan vahvuuksista.

Taitoja koskevaa osiota kirjoittaessasi on tärkeää keskittyä niihin taitoihin, joilla on eniten merkitystä opetusavustajan tehtävän kannalta, ja käyttää kieltä, joka tuo tehokkaasti esiin vahvuutesi ja pätevyytesi. Pyrkikää lisäksi pitämään tiedot tiiviinä ja keskittyneinä ja välttäkää liiallisia yksityiskohtia tai epäolennaista tietoa.

Harkitse lisäksi sellaisten konkreettisten esimerkkien tai saavutusten sisällyttämistä, jotka osoittavat taitojasi käytännössä. Voisit esimerkiksi mainita, kun olet onnistunut hallitsemaan haastavaa käyttäytymistä luokassa tai toteuttamasi projektin, joka vaati vahvaa organisointikykyä.

On myös tärkeää tuoda esiin mahdolliset todistukset, lisenssit tai koulutukset, jotka liittyvät opetusavustajan tehtävään. Olet esimerkiksi saattanut suorittaa luokanhallinta- tai lastenkehityskurssin tai sinulla voi olla ensiapukoulutus. Näiden tietojen sisällyttäminen Taidot-osioon voi osoittaa sitoutumisesi alaan ja asiantuntemuksesi tason.

Muista myös, että taidot-osio on räätälöitävä kutakin hakemaasi työpaikkaa varten. Harkitse tarkkaan, mitkä taidot ovat tärkeimpiä haettavassa tehtävässä, ja keskitä osaamisosiot niihin, mutta säilytä silti monipuolinen kuva kyvyistäsi ja kokemuksestasi.

Kaiken kaikkiaan ansioluettelosi taidot-osio on tilaisuus tuoda esiin vahvuutesi ja pätevyytesi ja osoittaa, miksi olisit erinomainen ehdokas opetusavustajan tehtävään. Varaa aikaa taitojesi ja saavutustesi huolelliseen pohdintaan ja esitä nämä tiedot selkeästi, tiiviisti ja tehokkaasti.

Lisäosiot

Ansioluettelon tavanomaisten osioiden, kuten koulutuksen ja kokemuksen, lisäksi on useita muita osioita, jotka voivat auttaa vahvistamaan pätevyyttäsi ja vahvuuksiasi, jotta voit hakea opintoavustajan tehtävää Suomessa. Näitä kohtia voivat olla mm:

Kielet: Jos osaat muita kieliä kuin suomea, tässä osiossa voit esitellä kielitaitoasi. Muista mainita kieli, kielitaitotasosi (esim. äidinkielenä puhuva, sujuva, taitava jne.) ja mahdolliset asiaankuuluvat todistukset tai pätevyydet.

Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet: Tässä osiossa voit kertoa persoonallisuudestasi ja kiinnostuksen kohteistasi työn ulkopuolella, ja se voi auttaa osoittamaan monipuolisuutesi hakijana. Valitse harrastukset ja mielenkiinnon kohteet, jotka liittyvät opetusavustajan tehtävään ja jotka osoittavat myönteisiä ominaisuuksia, kuten tiimityöskentelyä, luovuutta tai johtajuutta. Esimerkiksi vapaaehtoistyö koulutusohjelmissa tai osallistuminen urheilujoukkueisiin voi osoittaa, että olet sitoutunut koulutukseen ja lasten kanssa työskentelyyn.

Ammatilliset jäsenyydet: Jos olet jäsenenä jossakin opetukseen tai kasvatukseen liittyvässä ammatillisessa järjestössä tai yhdistyksessä, liitä nämä tiedot ansioluetteloosi. Tämä voi osoittaa sitoutuneisuutesi alallesi ja tuoda esiin ammatillisten yhteyksien verkostoasi.

Referenssit: CV:hen ei tarvitse sisällyttää referenssiosaa, mutta sinun tulisi olla valmis antamaan referenssejä, jos niitä pyydetään haastatteluprosessin aikana. Muista valita henkilöitä, jotka voivat kertoa pätevyydestäsi ja kokemuksestasi ja jotka ovat suostuneet toimimaan suosittelijoina.

Näiden lisäosien sisällyttäminen ansioluetteloosi voi auttaa antamaan kattavan ja monipuolisen kuvan pätevyydestäsi ja vahvuuksistasi opetusavustajan tehtävää varten. Muista räätälöidä kukin osio hakemasi tehtävän erityisvaatimusten ja -odotusten mukaan ja esittää tiedot selkeästi, tiiviisti ja tehokkaasti.

Koulunkäyntiavustajan CV

Saatekirje

Saatekirje on tärkeä täydennys ansioluetteloosi, ja se tarjoaa tilaisuuden esitellä taitojasi ja pätevyyttäsi sekä kertoa motivaatiostasi hakea Suomen opetusavustajan tehtävää.

Kun kirjoitat saatekirjettä koulunkäyntiavustajan tehtävää varten, on tärkeää, että sävy pysyy ammattimaisena ja keskittyy pätevyyteesi tehtävään. Aloita palkkaavalle esimiehelle osoitetulla tervehdyksellä ja esittäydy ensimmäisessä kappaleessa ja selitä, miksi haet tehtävää.

Korosta toisessa ja kolmannessa kappaleessa asiaankuuluvia taitojasi ja kokemuksiasi ja selitä, miten ne tekevät sinusta vahvan ehdokkaan tehtävään. Korosta intohimoasi opettamista kohtaan ja sitoutumistasi opiskelijoiden menestykseen ja kuvaile tähänastisen urasi saavutuksia.

Kiitä lopuksi viimeisissä kappaleissa henkilöstöpäällikköä hakemuksesi huomioon ottamisesta ja ilmaise, että olet innostunut mahdollisuudesta päästä haastatteluun tehtävään. Päätä hakemus ammattimaisella loppukommentilla ja allekirjoituksellasi.

Saatekirje on siis tärkeä osa työhakemusta, ja se tarjoaa tilaisuuden osoittaa pätevyytesi ja motivaatiosi koulunkäyntiavustajan tehtävään. Noudattamalla näitä vinkkejä ja ohjeita voit laatia saatekirjeen, joka auttaa lisäämään mahdollisuuksiasi tulla valituksi haastatteluun.

Tärkeimmät asiat

 • Aloita selkeällä ja ammattimaisella otsikolla, joka sisältää koko nimesi, yhteystietosi ja ammattimaisen sähköpostiosoitteesi.

 • Valitse tiivistelmä- tai tavoiteosio riippuen kokemustasostasi ja uratavoitteistasi.

 • Käytä käänteistä kronologista muotoa korostaaksesi kokemustasi ja koulutustasi selkeästi ja tiiviisti.

 • Ilmoita kaikki asiaankuuluvat koulutukset ja todistukset ja tuo esiin kaikki erityiset saavutukset ja palkinnot.

 • Keskity työhistoriaosuudessa asiaankuuluvaan kokemukseen, mukaan lukien erityiset vastuualueet ja saavutukset aiemmissa assistentin tehtävissä.

 • Räätälöi osaamisosiota tehtävän erityisvaatimusten ja -odotusten mukaan ja korosta kaikkia asiaankuuluvia siirrettävissä olevia taitoja.

 • Harkitse lisäosioiden, kuten kielten, harrastusten, ammattijäsenyyksien ja suositusten sisällyttämistä.

 • Pidä ansioluettelosi ulkoasu ja muotoilu ammattimaisena, siistinä ja helppolukuisena käyttämällä selkeitä fontteja, bullet pointteja ja otsikoita.

 • Tarkista ansioluettelosi huolellisesti ennen lähettämistä, tarkista, ettei siinä ole kirjoitus- ja kielioppivirheitä, ja varmista, että kaikki tiedot ovat oikein.

 • Räätälöi ansioluettelosi kutakin yksittäistä työhakemusta varten ja korosta tehtävän kannalta olennaisimpia taitoja ja kokemuksia.

Usein kysytyt kysymykset koulunkäyntiavustajan CV-oppaasta:

Kuinka pitkä ansioluettelon tulisi olla opetusavustajan tehtävään?

Opetusavustajan ansioluettelon tulisi olla yksi tai kaksi sivua pitkä, ja siinä tulisi keskittyä olennaisimpiin pätevyyksiisi ja kokemuksiisi.

Minkälaista sävyä minun tulisi käyttää ansioluettelossani?

Ansioluettelosi sävyn tulisi olla ammattimainen ja keskittynyt, ja siinä tulisi korostaa pätevyyttäsi ja kokemustasi selkeästi ja ytimekkäästi.

Miten korostan ansioluettelossani siirrettäviä taitojani?

Voit korostaa siirrettävissä olevia taitojasi mainitsemalla kaikki asiaankuuluvat kokemukset tai toimet, jotka osoittavat kykysi esimerkiksi tiimityöskentelyssä, viestinnässä, ongelmanratkaisussa ja johtajuudessa.

Miten saan ansioluetteloni erottumaan muista hakijoista?

Voit tehdä ansioluettelostasi erottuvan korostamalla asiaankuuluvia taitojasi ja kokemuksiasi, korostamalla saavutuksiasi tai palkintojasi ja antamalla konkreettisia esimerkkejä aiemmissa tehtävissä saamistasi panoksista.

Miten käsittelen ansioluettelossani olevia aukkoja työhistoriassani?

Jos työhistoriassasi on aukkoja, voit käsitellä niitä ansioluettelossasi selittämällä kaikki merkitykselliset henkilökohtaiset tai ammatilliset kokemukset kyseisinä aikoina.

Kuinka paljon suomalaisen opetusavustajan pitäisi ansaita?

Opetusavustajan palkka Suomessa voi vaihdella sellaisten tekijöiden perusteella kuin kokemustaso, koulutus ja tietty sijainti. Keskimäärin opetusassistentti Suomessa voi odottaa ansaitsevansa 22 000-30 000 euroa vuodessa. Tämä voi kuitenkin vaihdella useiden tekijöiden, kuten työnantajan ja tehtävän tehtävien mukaan.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni