Konsultin CV - opas erinomaisen ansioluettelon kirjoittamiseen

Tervetuloa konsultin ansioluettelo-oppaaseen, joka on suunnattu erityisesti suomalaiselle yleisölle. Tämä opas tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita konsultin ansioluettelon luomiseen ja viilaamiseen. Konsultointi on monipuolinen ja vaativa ammatti, ja ansioluettelo on tärkeä työkalu, joka auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja herättämään kiinnostuksen potentiaalisissa työnantajissa.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Konsultin CV esimerkki

Anna Kokkonen
Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki
050 1234567
anna.kokkonen@email.com  

Tiivistelmä:

Olen motivoitunut ja analyyttinen konsultti, jolla on vahva tausta liiketoiminnan kehittämisessä. Olen erikoistunut strategiseen suunnitteluun ja tehokkaiden ratkaisujen tarjoamiseen asiakkaille monilla toimialoilla. Olen saavuttanut erinomaisia tuloksia projekteissa, joissa olen työskennellyt tiimin jäsenenä ja kyennyt luomaan arvoa asiakkaille. Tavoitteeni on jatkaa uraani konsulttina, haastaa itseni ja tuoda lisäarvoa asiakasorganisaatioille.

Työkokemus:

Konsultti, Suomen Konsultointi Oy, Helsinki Toukokuu 2018 - Nykyinen

 •  Osallistuin monipuolisiin konsultointiprojekteihin useissa asiakasorganisaatioissa.
 •  Analysoin liiketoimintaprosesseja ja keräsin tietoa asiakasvaatimusten ymmärtämiseksi.
 •  Laadin raportteja ja esityksiä, jotka sisälsivät suosituksia ja toimenpidesuunnitelmia.
 •  Osallistuin asiakasrajapintaan ja pidin yllä pitkäaikaisia asiakassuhteita.
 •  Työskentelin tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaatioiden sidosryhmien kanssa.

Projektiassistentti, A Consulting Oy, Tampere Huhtikuu 2016 - Huhtikuu 2018

 •  Tuetin konsultteja projekteissa tiedonhankinnassa ja analysoinnissa.
 •  Valmistelin esitysmateriaalia ja dokumentteja asiakastapaamisia varten.
 •  Osallistuin projektikoordinaatioon ja aikataulujen hallintaan.
 •  Vastasin kommunikaatiosta sidosryhmien välillä ja pidin huolta tiedonkulusta.

Koulutus:

Maisteri (KTM), Liiketaloustiede Tampereen yliopisto, Tampere Syyskuu 2012 - Kesäkuu 2017

 •  Pääaineena strateginen johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen.
 •  Opintojen aikana osallistuin useisiin projekteihin, joissa pääsin soveltamaan oppimaani käytännössä.

Taidot:

 •  Vahva analytiikka- ja ongelmanratkaisukyky.
 •  Kyky luoda ja ylläpitää pitkäaikaisia asiakassuhteita.
 •  Erinomaiset viestintä- ja esitystaidot.
 •  Projektinhallintataidot ja aikataulujen hallinta.
 •  Tiimityöskentely ja yhteistyötaidot.
 •  Kielitaito: suomi (äidinkieli), englanti (erinomainen).

Lisätiedot:

 •  Harrastuksina osallistun aktiivisesti vapaaehtoistyöhön ja järjestötoimintaan.
 •  Olen käytettävissä haastatteluun ja valmis kertomaan lisää osaamisestani ja kokemuksestani.
 •  Suositukset ovat saatavilla pyydettäessä

Konsulttien työssä menestyminen edellyttää monenlaisia taitoja ja ominaisuuksia, kuten analyyttistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, viestintätaitoja sekä kykyä työskennellä tiimissä ja luoda arvoa asiakkaille. Konsulttien CV:t heijastavat näitä taitoja ja vakuuttaa työnantaja siitä, että olet oikea henkilö tehtävään.

Tässä oppaassa käsitellään useita osioita, joita konsultit voivat sisällyttää ansioluetteloonsa, kuten yhteystiedot, tiivistelmä/tavoite, työkokemus, koulutus ja taidot. Lisäksi pohdimme ansioluettelon ulkoasua ja muotoilua, sekä annamme vinkkejä siitä, miten voit erottua joukosta ja vakuuttaa työnantajat.

Jokainen konsultti on ainutlaatuinen, ja ansioluettelosi tulisi heijastaa paljon omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi. Tämä opas tarjoaa sinulle perustan, jonka pohjalta voit luoda räätälöidyn ansioluettelon jokaiseen työhakemukseen. Lähdetään siis tutkimaan, miten voit luoda vaikuttavan konsultin ansioluettelon, joka avaa ovia uramahdollisuuksiin konsultoinnin jännittävässä maailmassa.

Mikä on konsultin ansioluettelo

Konsultit on ammattilaisia, jotka tarjoavat asiantuntijaosaamistaan ja neuvontaa yrityksille ja organisaatioille. Konsultin tehtävänä on auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoiminnallisia haasteita, kehittämään toimintaa ja saavuttamaan tavoitteita. Konsultit voivat työskennellä monilla aloilla, kuten liikkeenjohdon konsultointi, IT-konsultointi, markkinointikonsultointi tai HR-konsultointi. Konsultin työ edellyttää vahvaa analyyttistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, viestintätaitoja ja kykyä luoda luottamusta asiakkaiden kanssa.

Konsultin ansioluettelo on tärkeä dokumentti, joka esittelee konsultin ammattitaidon, kokemuksen ja koulutuksen. Ansioluettelo toimii ensimmäisenä vaikutelmana potentiaaliselle työnantajalle ja auttaa erottumaan kilpailusta. Konsultin ansioluettelon tulisi olla selkeä, tiivis ja sisältää olennainen tieto konsultin osaamisesta ja saavutuksista. Ansioluettelo voi sisältää seuraavia osioita: yhteystiedot, tiivistelmä tai ammatillinen profiili, työkokemus, koulutus, taidot ja mahdolliset lisäosiot. Se tulee muokata jokaista hakemusta varten ja korostaa niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat oleellisia kyseisessä työpaikassa tai projektissa.

Ansioluettelo auttaa osoittamaan konsultin pätevyyden ja osaamisen potentiaalisille työnantajille. Laadukkaasti kirjoitettu ja huolellisesti muotoiltu ansioluettelo voi avata ovia uusiin uramahdollisuuksiin ja auttaa erottumaan kilpailusta. On tärkeää esittää työkokemus ja saavutukset selkeästi, korostaen niitä taitoja ja osaamista, jotka ovat erityisen arvokkaita konsultin roolissa. Lisäksi on hyvä huomioida, että konsultin ansioluetteloa voi täydentää erilaisilla lisäosioilla, kuten projektit, julkaisut, kielitaito tai vapaaehtoistyö, jotka tuovat lisäarvoa ja osoittavat monipuolisuutta.

Ansioluettelo auttaa konsulttia erottumaan ja vakuuttamaan työnantajan. Huolellisesti suunniteltu ja ammattimaisesti kirjoitettu ansioluettelo korostaa konsultin pätevyyttä, kokemusta ja saavutuksia. On tärkeää sisällyttää ansioluetteloon olennainen tieto, kuten koulutus, työkokemus, erityistaidot ja saavutukset. Ansioluettelon tulisi olla selkeä ja helposti luettava, käyttäen sopivaa muotoilua ja ulkoasua. Lisäksi on hyvä huomioida, että konsultin ansioluetteloon voi sisällyttää lisäosioita, kuten kielitaito, julkaisut tai harrastukset, jotka tuovat lisäarvoa ja kertovat konsultin monipuolisesta osaamisesta.

Muotoilu ja ulkoasu

Ansioluettelon muotoilu ja ulkoasu ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten ansioluettelo erottuu ja välittää ammattimaisen vaikutelman. Alla on joitain vinkkejä konsultin ansioluettelon muotoiluun ja ulkoasuun:

 • Käytä selkeää ja ammattimaista ulkoasua: Valitse selkeä ja helposti luettava fontti, kuten Arial tai Times New Roman. Käytä asianmukaisia otsikoita ja kappalejakoa. Varmista, että tekstikoko on riittävän suuri, jotta se on helppolukuista.
 • Korosta tärkeitä osioita: Käytä otsikoita, lihavointia tai kursivointia korostaaksesi tärkeitä osioita, kuten työkokemusta, koulutusta ja taitoja. Tämä auttaa lukijaa nopeasti hahmottamaan ansioluettelon sisällön.
 • Käytä selkeitä ja järjestettyjä luettelomuotoja: Työkokemuksen ja taitojen osalta käytä luettelomuotoa, jossa eritellään selkeästi työtehtävät ja saavutukset. Tämä auttaa lukijaa hahmottamaan konsultin osaamisen ja työkokemuksen.
 • Hyödynnä valkoista tilaa: Anna ansioluettelon tekstin ympärillä olevan valkoisen tilan hengittää. Tämä tekee ansioluettelosta helpommin luettavan ja visuaalisesti houkuttelevamman.
 • Huomioi visuaaliset elementit: Voit käyttää hienovaraisia visuaalisia elementtejä, kuten viivoja tai palkkeja, erottamaan osioita toisistaan. Varmista kuitenkin, että visuaaliset elementit eivät vie liikaa huomiota itse sisällöltä.
 • Vältä liian monimutkaista ulkoasua: Vaikka luovuus voi olla hyve, älä liioittele ansioluettelon ulkoasun kanssa. Yksinkertaisuus ja selkeys ovat usein parempi vaihtoehto, jotta lukija voi keskittyä olennaiseen.
 • Huomioi tiedostomuoto: Tallenna ansioluettelo PDF-muotoon, jotta sen ulkoasu säilyy samana riippumatta siitä, millä laitteella tai ohjelmistolla sitä avataan.
 • Tarkista oikeinkirjoitus ja kielioppi: Pidä ansioluettelo virheettömänä oikeinkirjoituksen ja kieliopin osalta. Tarkista tekstin huolellisesti ennen sen lähettämistä.
 • Pidä ansioluettelo sopivan pituisena: Pyri pitämään ansioluettelo yhden tai kahden sivun mittaisena. Karsi tarpeettomat tiedot ja keskity olennaiseen.
 • Räätälöi ansioluettelo työnantajan tarpeiden mukaan: Muokkaa ansioluetteloa jokaiseen hakemaasi työpaikkaan sopivaksi. Korosta niitä taitoja ja saavutuksia, jotka ovat erityisen oleellisia kyseiselle työnantajalle.
konsultin cv

Yhteystiedot

Yhteystiedot-osio on olennainen osa konsultin ansioluetteloa, koska se tarjoaa työnantajalle tai rekrytoijalle tavan ottaa yhteyttä sinuun. Yhteystietojen tulisi olla selkeät, ajantasaiset ja helposti löydettävissä. Tässä on yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä yhteystietoja tulisi sisällyttää ansioluetteloon:

 • Nimi: Aloita yhteystiedot antamalla koko nimesi. Käytä selvää fonttia ja tee nimestäsi hieman suurempi, jotta se erottuu.
 • Osoite: Ilmoita täydellinen postiosoite, mukaan lukien katuosoite, postinumero ja kaupunki. Tämä auttaa työnantajaa hahmottamaan, missä asut ja kuinka kaukana olet mahdollisesta työpaikasta.
 • Puhelinnumero: Anna aktiivinen puhelinnumerosi, johon sinut voidaan tavoittaa. Varmista, että numerosi on oikein ja että olet käytettävissä vastaamaan puheluihin.
 • Sähköpostiosoite: Ilmoita ammattimainen sähköpostiosoite, joka sisältää nimesi. Vältä epäammattimaisia sähköpostiosoitevaihtoehtoja, kuten harrastuksiin tai lempinimiin liittyviä osoitteita.
 • Verkkosivustot ja sosiaalisen median profiilit: Jos sinulla on ammatillinen verkkosivusto tai relevantteja sosiaalisen median profiileja, kuten LinkedIn-tili, voit lisätä ne yhteystietoihisi. Varmista kuitenkin, että profiilisi ovat ajan tasalla ja ammattimaisessa kunnossa.
 • Linkit portfolioon tai työnäytteisiin: Mikäli sinulla on konsultin työnäytteitä tai portfolio, voit mainita näistä yhteystietojesi yhteydessä. Jos haluat jakaa näytteitä, lisää linkit portfolioon tai muuhun sopivaan digitaaliseen alustaan.
 • Kielitaito: Mikäli sinulla on vahvaa kielitaitoa, voit mainita tämän osiossa. Esimerkiksi jos hallitset useita kieliä, voit mainita ne ja niiden tason (esim. äidinkieli, erinomainen, hyvä, perustaso).
 • Saatavuus ja matkustusvalmius: Jos olet valmis matkustamaan työtehtävien vuoksi tai sinulla on tiettyjä rajoitteita saatavuuden suhteen (esim. osa-aikainen, etätyömahdollisuus), voit mainita tästä yhteystietojesi yhteydessä.
 • Henkilökohtainen verkkosivusto tai blogi: Jos sinulla on henkilökohtainen verkkosivusto tai blogi, joka liittyy konsultin työhön tai asiantuntemukseen, voit lisätä linkin näihin sivustoihin.
 • Viestinnän kanavat: Jos sinulla on erityisiä viestintäkanavia, joita haluat korostaa (esim. Skype, WhatsApp), voit mainita nämä yhteystietojesi yhteydessä.

Yhteystieto-osio tulisi sijoittaa ansioluettelon alkuun, jotta se on helposti havaittavissa. Käytä selkeää fonttia ja järjestä yhteystiedot loogiseen järjestykseen. Varmista, että yhteystiedot ovat ajan tasalla ja päivitä ne tarvittaessa.

Huolehdi yksityisyydestäsi ja anna vain sellaisia yhteystietoja, jotka olet mukava jakamaan työnantajien kanssa. Tarkista yhteystiedot huolellisesti varmistaaksesi, että ne ovat oikein ja toimivia.

Yhteystiedot-osio on tärkeä ensivaikutelma työnantajalle, joten varmista, että se on ammattimainen ja houkutteleva.

Tiivistelmä vai tavoite

Tiivistelmä ja tavoite ovat kaksi erillistä osiota ansioluettelossa, jotka tarjoavat työnantajalle lyhyen kuvauksen siitä, kuka olet ja mitä tavoitteita sinulla on urallasi. Vaikka molemmat osiot käsittelevät sinua ja tavoitteitasi, niiden tarkoitus ja sisältö eroavat hieman toisistaan.

Tiivistelmä: Tiivistelmä on lyhyt kappale, jossa esittelet itsesi, kokemuksesi ja taitosi tiiviissä muodossa. Sen tarkoitus on vangita työnantajan huomio ja antaa yleiskuva siitä, miksi olet sopiva henkilö kyseiseen työpaikkaan. Tiivistelmän tulisi olla napakka, selkeä ja kärkevä. Voit korostaa avainosaamistasi, vahvuuksiasi ja aikaisempaa työkokemustasi, joka on relevanttia kyseiselle työpaikalle. Pyri kertomaan, mitä lisäarvoa voit tuoda organisaatiolle ja mitä erityistä osaamista sinulla on. Tavoite: Tavoite-osiolla voit kertoa lyhyesti, mitä tavoitteita sinulla on urallasi ja miksi haet kyseistä työpaikkaa. Tämä antaa työnantajalle käsityksen siitä, mitä etsit ja minkälaisia mahdollisuuksia haluat kehittyä ja kasvaa. Voit mainita, miksi kyseinen työpaikka tai yritys kiinnostaa sinua ja mitä haluat saavuttaa urallasi. Tavoitteen tulisi olla realistinen, mutta samalla innostava ja motivoiva.

Kumpaa osiota kannattaa käyttää ansioluettelossa, riippuu tilanteesta ja omasta mieltymyksestäsi. Tiivistelmä on yleensä suositeltavampi vaihtoehto, koska se tarjoaa nopean ja helposti luettavan yhteenvedon osaamisestasi. Se voi auttaa erottumaan toisista hakijoista ja herättämään työnantajan mielenkiinnon. Tavoite-osiota kannattaa käyttää silloin, kun haluat erityisesti korostaa uratavoitteitasi ja motivaatiotasi tietylle työpaikalle tai alalle.

konsultin cv

Muista, että sekä tiivistelmä että tavoite-osiota tulisi räätälöidä vastaamaan kyseistä työpaikkaa tai yritystä. Korosta niitä taitoja ja ominaisuuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä kyseisessä roolissa, ja osoita, miten osaamisesi ja tavoitteesi sopivat yhteen työnantajan tarpeiden kanssa.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
"Kokonaisvaltainen ja tuloshakuinen konsultti, jolla on vahva tausta liiketoiminnan kehittämisessä. Olen erikoistunut strategiseen suunnitteluun, prosessien optimointiin ja projektien johtamiseen. Olen menestyksekkäästi auttanut asiakkaita saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteitaan ja luomaan kestävää kasvua. Minulla on erinomaiset viestintä- ja neuvottelutaidot sekä kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Haen innolla mahdollisuutta hyödyntää osaamistani ja luoda lisäarvoa asiakkaille kokeneessa konsultointiorganisaatiossa."

Huono esimerkki tiivistelmästä
"Olen konsultti, jolla on vahva kokemus liiketoiminnan kehittämisestä. Olen tehnyt projekteja erilaisille asiakkaille ja auttanut heitä saavuttamaan tavoitteitaan. Olen hyvä tiimityössä ja minulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Haen uutta haastetta ja haluan kehittyä konsulttina."

Hyvä esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on kasvaa johtavaksi konsultiksi, joka tarjoaa strategista ohjausta ja käytännön ratkaisuja asiakkaille. Haluan edelleen kehittää osaamistani erityisesti muutosjohtamisen ja digitalisaation alueilla. Tavoitteeni on vahvistaa johtamistaitojani ja laajentaa verkostojani alalla. Haen työpaikkaa, jossa pääsen hyödyntämään osaamistani monipuolisissa projekteissa ja työskentelemään motivoituneiden tiimien kanssa."

Huono esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on löytää vakituinen työpaikka konsulttina. Haluan oppia uusia asioita ja kehittyä urallani."

Hyvä tiivistelmä ja tavoite ovat selkeitä, ytimekkäitä ja keskittyvät olennaiseen. Niissä korostetaan vahvuuksia, saavutuksia ja tavoitteita, jotka ovat relevantteja konsultin roolissa. Huonossa esimerkissä puolestaan jää epäselväksi, mitä osaamista ja tavoitteita hakija oikeasti omaa.

Työkokemus

Työkokemus-osio konsultin ansioluettelossa on erittäin merkittävä, sillä se antaa työnantajalle käsityksen hakijan aiemmista työtehtävistä ja saavutuksista. Tämä osio tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin relevantit työkokemukset, jotka osoittavat konsultin kyvyt ja pätevyyden. Työkokemuksessa tulisi kuvata selkeästi työnantajan nimi, työtehtävät ja vastuualueet sekä työjakson ajankohta. Lisäksi on hyvä korostaa saavutuksia ja konkreettisia tuloksia, jotka ovat liittyneet tehtyihin projekteihin tai asiakastyöhön.

Työkokemus-osiossa voi keskittyä seuraaviin näkökohtiin:

 • Työnantajan nimi: Mainitse työnantajayrityksen nimi selkeästi ja yrityksen sijainti.
 • Työtehtävät ja vastuualueet: Kerro lyhyesti, mitä työtehtäviä olet hoitanut ja millaisia vastuualueita olet kantanut. Korosta erityisesti niitä tehtäviä, jotka ovat olleet merkityksellisiä konsultin roolissa.
 • Ajanjakso: Ilmoita tarkka työjakson ajankohta, jolloin olet työskennellyt kyseisessä tehtävässä. Anna kuukausi ja vuosiluku, jotta työnantaja saa selvän käsityksen työkokemuksen kestosta.
 • Saavutukset: Painota saavutuksia ja konkreettisia tuloksia, jotka olet saavuttanut työtehtävissäsi. Kerro esimerkiksi projektien onnistumisista, kustannusten säästöistä, tehokkuuden parantamisesta tai asiakastyytyväisyyden parantamisesta.
 • Konsultin rooli: Selitä, miten työkokemus liittyy konsultin rooliin ja millaisia haasteita olet ratkaissut tai millaisia neuvoja olet antanut asiakkaille. Korosta kykyäsi kommunikoida selkeästi ja tehokkaasti asiakkaiden kanssa.

Työkokemus-osion avulla pyritään antamaan kokonaisvaltainen kuva hakijan työhistoriasta ja siitä, miten työtehtävät ja saavutukset liittyvät konsultin rooliin. Teksti tulisi kirjoittaa selkeästi ja kiinnittää huomiota pieniinkin yksityiskohtiin, jotta työnantaja saa hyvän käsityksen hakijan osaamisesta ja työkokemuksesta.

Hyvä esimerkki työkokemuksesta
Työkokemus: Konsultti, ABC Consulting Oy, Helsinki Huhtikuu 2018 - Nykyinen
 • Vastuussa asiakasprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta, tarjousten laatimisesta sekä asiakassuhteiden ylläpidosta.
 • Analysoinut asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tunnistanut kehitystarpeita, tarjoten räätälöityjä ratkaisuja asiakkaiden haasteisiin.
 • Osallistunut tiimin sisäisiin koulutuksiin ja työpajoihin, joiden tavoitteisiin kuuluu kehittää tiimin osaamista ja jakaa parhaita käytäntöjä.
 • Vastuullani on ollut projektien aikataulujen ja budjettien seuranta sekä projektitiimin koordinointi ja ohjaus.

konsultin cv

Tämä hyvä esimerkki työkokemuksesta antaa konkreettisia tietoja ja saavutuksia, jotka osoittavat konsultin osaamisen ja kokemuksen. Siinä korostetaan vastuualueita, suoritettuja tehtäviä ja tuloksia, mikä auttaa rekrytoijaa hahmottamaan konsultin työpanoksen ja ammattitaidon.

Huono esimerkki työkokemuksesta
Työkokemus: Konsultti, Suomen Konsultointi
 • Työskentelin erilaisten asiakasprojektien parissa ja osallistuin tiimikokouksiin.
 • Tein markkinatutkimusta ja keräsin tietoa kilpailijoista.
 • Osallistuin raporttien laatimiseen ja esitysten valmisteluun.
 • Olin vastuussa asiakaspalvelusta ja asiakasviestinnästä.

Tämä huono esimerkki työkokemuksesta on liian yleisluontoinen ja sisältää vähän konkreettisia tietoja tai saavutuksia. Siinä ei anneta tarpeeksi tietoa siitä, millaisia projekteja konsultti on tehnyt tai millaisia tuloksia hän on saavuttanut. Lisäksi siinä ei korosteta taitoja tai osaamista, jotka olisivat relevantteja konsultin roolissa.

Hyvän työkokemusesimerkin tulee sisältää selkeästi kuvattuja tehtäviä, vastuualueita, saavutuksia ja konkreettisia tuloksia. Tällä tavoin rekrytoija saa paremman käsityksen konsultin ammattitaidosta ja työhistoriasta.

Koulutus

Koulutus-osio konsulttien ansioluettelossa on mahdollisuus heijastaa hakijan akateemista taustaa ja oppimista työelämän näkökulmasta. Tämä osio tarjoaa mahdollisuuden osoittaa koulutuksen ja opintojen merkitys konsulttina toimimisessa.

Koulutuksen pohjalta konsultti pystyy rakentamaan vankan teoreettisen perustan, jota voi soveltaa käytännön työssä. Koulutus antaa syvällistä ymmärrystä liiketoiminnan ja johtamisen periaatteista sekä tarjoaa erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joita voidaan hyödyntää konsultoinnin eri osa-alueilla.

Koulutus-osio tarjoaa mahdollisuuden osoittaa konsultin jatkuvan oppimisen ja kehittymisen asennetta. Konsultti voi kuvata esimerkiksi täydennyskoulutuksia, seminaareja tai kursseja, joita hän on suorittanut työuran aikana. Tällaiset jatkuvan oppimisen näytöt osoittavat, että konsultti haluaa pysyä ajan tasalla alansa uusimmista trendeistä ja parantaa jatkuvasti ammattitaitoaan.

Koulutus-osio voi myös kertoa konsultin erityisosaamisesta ja syventyneestä osaamisalueesta. Esimerkiksi suorittamalla erikoistumisopintoja tai valitsemalla tietylle aihealueelle keskittyviä kursseja, konsultti voi osoittaa syvällistä asiantuntemusta ja vahvaa osaamista tietyllä alueella. Tämä voi erottaa hakijan muista ja herättää rekrytoijan kiinnostuksen.

Koulutus-osion tarkoituksena on siis tuoda esiin konsultin akateemista taustaa, osaamista ja jatkuvan oppimisen asennetta. Hakijan kuuluu kiinnittää erityistä huomiota koulutusosiota kirjoittaessaan selkeyteen ja relevanttien tietojen korostamiseen. Tavoitteena on vakuuttaa rekrytoija siitä, että konsultti on hankkinut tarvittavan teoreettisen pohjan ja kehittänyt taitojaan konsulttina toimimisen kannalta.

Taidot

Taidot-osio on keskeinen osa konsultin ansioluetteloa, ja sen avulla voit esitellä rekrytoijalle osaamistasi ja vahvuuksiasi. Tähän osioon tulisi sisällyttää sekä tekniset että pehmeät taidot, jotta saat kattavan kuvan kyvyistäsi ja soveltuvuudestasi konsultin rooliin.

Kovat taidot ovat konkreettisia ja mitattavissa olevia taitoja, jotka liittyvät suoraan tehtävään ja alaan. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • Tekniset taidot: Tiettyjen ohjelmistojen, työkalujen tai järjestelmien hallinta, kuten Excel, PowerPoint, CRM-järjestelmät tai tietokannat. Tämä osoittaa, että hallitset tarvittavat työkalut ja voit hyödyntää niitä tehtävässäsi.
 • Kielitaito: Konsultointi voi edellyttää kansainvälistä toimintaa tai asiakkaiden kanssa työskentelyä eri kielillä. Jos puhut sujuvasti muita kieliä, esimerkiksi englantia tai muita alueellisesti tärkeitä kieliä, kannattaa mainita se.
 • Analysointitaidot: Osaat kerätä, tulkita ja analysoida tietoa sekä tehdä päätelmiä ja suosituksia. Tämä voi sisältää tilastollisen analyysin, markkinatutkimuksen tai liiketoiminta-analyysin.

Pehmeät taidot puolestaan ovat henkilökohtaisia ominaisuuksia ja taitoja, jotka auttavat sinua menestymään työtehtävissäsi ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Näitä voivat olla:

 • Viestintätaidot: Pystyt ilmaisemaan itseäsi selkeästi ja vaikuttavasti sekä kirjallisesti että suullisesti. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä, kun työskentelet asiakkaiden ja tiimien kanssa.
 • Johtajuustaidot: Taito ottaa vastuuta, organisoida työtä ja ohjata muita tarvittaessa. Konsulttina sinun odotetaan pystyvän johtamaan projekteja ja tiimejä tehokkaasti.
 • Ongelmanratkaisutaidot: Keinoja tunnistaa ja ratkaista haasteita sekä kehittää luovia ja innovatiivisia ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin.
 • Tiimityötaidot: Kyky työskennellä yhteistyössä muiden kanssa, jakaa tietoa, kuunnella ja rakentaa hyviä suhteita kollegoihin ja asiakkaisiin.

Kun kirjoitat taito-osion, sinun tulisi valita taidot, jotka ovat erityisen merkityksellisiä konsultin tehtävissä. Mieti, mitkä taidot erottavat sinut muista hakijoista ja tukevat parhaiten konsultin roolissa menestymistä. Voit myös tukea taitojasi esimerkeillä ja saavutuksilla, jotka osoittavat, miten olet käyttänyt kyseisiä taitoja aiemmissa työtehtävissäsi tai projekteissa.

Kokonaisuudessaan taito-osion tarkoituksena on antaa rekrytoijalle selkeä kuva osaamisestasi ja kyvyistäsi konsulttitehtävissä. Käytä siis aikaa harkitessasi, mitkä taidot ovat olennaisia ja miten voit parhaiten tuoda ne esiin ansioluettelossasi.

Hyvä esimerkki taidoista
Taidot:
 • Projektinhallinta: Olen hallinnoinut useita monimutkaisia projekteja, joissa olen vastannut aikataulujen seurannasta, resurssien koordinoinnista ja asiakkaiden tarpeiden täyttämisestä.
 • Analytiikka: Olen vahva numeroiden tulkitsija ja osaan hyödyntää analytiikkaa päätöksenteossa. Olen käyttänyt työssäni erilaisia analytiikkatyökaluja, kuten Exceliä ja Google Analyticsia.
 • Asiakaspalvelu: Minulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja taito luoda hyviä asiakassuhteita. Olen taitava kuuntelija ja pyrin aina ylittämään asiakkaiden odotukset.
 • Neuvottelutaidot: Olen osallistunut useisiin neuvotteluihin ja onnistunut saavuttamaan win-win-ratkaisuja eri sidosryhmien kanssa.
 • Tiimityötaidot: Olen työskennellyt tiimityössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja kykenevä osallistumaan tehokkaasti ryhmäprojekteihin.

Huono esimerkki taidoista
Taidot:
 • Hyvät viestintätaidot: Olen hyvä kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Organisointitaidot: Pystyn hallitsemaan useita tehtäviä samanaikaisesti.
 • Ajanhallinta: Olen taitava priorisoimaan tehtäviä ja noudattamaan aikatauluja.
 • Johtajuustaidot: Olen hyvä johtaja ja pystyn ohjaamaan tiimejä tehokkaasti.
 • Ongelmanratkaisutaidot: Pystyn tunnistamaan ongelmia ja löytämään niihin ratkaisuja.

konsultin cv

Huonossa esimerkissä taidot ovat liian yleisiä ja puutteellisia. Niissä ei anneta konkreettisia esimerkkejä tai saavutuksia, jotka osoittaisivat kyseisten taitojen hallinnan. Lisäksi ne eivät erityisesti korosta konsultin roolissa tarvittavia taitoja ja osaamista. Hyvässä esimerkissä sen sijaan taidot on konkretisoitu ja tuettu esimerkeillä, mikä auttaa rekrytoijaa hahmottamaan hakijan osaamisen ja soveltuvuuden konsultin tehtäviin.

Lisäosiot

Lisäosiot voivat tarjota lisätietoa ja syvempää ymmärrystä hakijan osaamisesta, saavutuksista ja kiinnostuksen kohteista. Tässä muutamia yleisiä lisäosioita, joita voi harkita lisäämään ansioluetteloon:

 • Kielitaito: Jos sinulla on vahva kielitaito, voit lisätä erillisen osion, jossa mainitset kielet ja taitotason (esim. äidinkieli, sujuva, tyydyttävä).
 • Sertifikaatit ja kurssit: Jos olet suorittanut relevantteja sertifikaatteja, koulutuksia tai kursseja, voit lisätä niistä osion. Mainitse kurssin tai sertifikaatin nimi, myöntäjä ja päivämäärä.
 • Julkaisut ja esitelmät: Jos olet julkaissut artikkeleita, kirjoja tai pitänyt esitelmiä alaasi liittyen, voit luoda osion, jossa mainitset nämä saavutukset. Mainitse julkaisun tai esitelmän nimi, julkaisupäivämäärä ja kohdeyleisö.
 • Osallistuminen alan järjestöihin ja yhdistyksiin: Jos olet aktiivinen jäsen jossain alan järjestössä tai yhdistyksessä, voit mainita tästä osiossa. Mainitse järjestön nimi, roolisi ja mahdolliset saavutukset tai vastuualueet.
 • Harrastukset ja vapaaehtoistyö: Tämä osio voi antaa rekrytoijalle käsityksen persoonallisuudestasi ja siitä, miten vietät vapaa-aikaasi. Mainitse kiinnostuksen kohteet, harrastukset ja mahdollinen vapaaehtoistyö, joka voi tuoda lisäarvoa työtehtävien kannalta.

Lisäosiot tulisi valita huolellisesti ja varmistaa, että ne tukevat hakemuksen keskeisiä viestejä ja vahvuuksia. Lisäosioita ei tarvitse välttämättä lisätä ansioluetteloon, jos ne eivät tuo merkittävää lisäarvoa tai ole olennaisia kyseiseen tehtävään tai alaan liittyen. Muista myös pitää ansioluettelo selkeänä ja helposti luettavana, joten vältä liiallista lisäosien käyttöä.

Saatekirje

Saatekirje on kirje, joka lähetetään ansioluettelon liitteenä työhakemuksen yhteydessä. Sen tarkoituksena on esitellä hakija, kertoa motivaatiosta ja kiinnostuksesta kyseiseen työpaikkaan sekä herättää rekrytoijan mielenkiinto tutustua tarkemmin hakemukseen ja ansioluetteloon.

Hyvä saatekirje on henkilökohtainen, selkeä ja houkutteleva. Se tulisi kirjoittaa huolellisesti ja räätälöidä jokaiseen työhakemukseen erikseen. Tässä joitakin vinkkejä saatekirjeen kirjoittamiseen:

 • Aloita kirje henkilökohtaisella tervehdyksellä, käyttäen vastaanottajan nimeä, jos se on tiedossa.
 • Esittele itsesi lyhyesti ja kerro, mistä olet kiinnostunut ja miksi haet kyseiseen työpaikkaan. Keskity hakemuksessa korostamaan omia vahvuuksiasi ja sitä, miten ne sopivat työnantajan tarpeisiin.
 • Kerro, mitä olet saavuttanut aiemmissa työtehtävissäsi tai opiskeluissa, ja kuinka nämä kokemukset ovat kehittäneet sinua ammatillisesti.
 • Pohdi, miksi juuri kyseinen työpaikka ja yritys kiinnostavat sinua. Mainitse yrityksen arvot, projektit tai saavutukset, jotka herättävät mielenkiintoasi.
 • Korosta motivaatiotasi ja sitoutumistasi tehtävään. Kerro, miksi juuri sinä olisit sopiva valinta kyseiseen rooliin ja mitä voit tarjota työnantajalle.
 • Lopeta kirje kiittämällä lukijaa ajastaan ja ilmaisemalla innostuksesi mahdollisuudesta tulla kutsutuksi haastatteluun.

Saatekirje täytyy pitää selkeänä ja tiiviinä. Pidä se lyhyenä, yleensä yhden sivun mittaisena, ja tarkista kirjoitusvirheet ja kielioppi huolellisesti ennen lähettämistä. Pyri myös säilyttämään oma persoonallisuutesi kirjeessä, jotta se erottuu joukosta ja antaa rekrytoijalle kuvan sinusta työnhakijana.

Tärkeimmät asiat

Tässä on kymmenen tärkeää asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon ansioluetteloa kirjoittaessa:

 • Käytä selkeää ja ammattimaista muotoilua: Ansioluettelon tulisi olla helppolukuinen ja visuaalisesti houkutteleva. Käytä selkeää fonttia, otsikoita ja värien harkittua käyttöä.
 • Mukauta ansioluettelo kullekin työpaikalle: Muokkaa ansioluetteloa vastaamaan kyseisen työpaikan vaatimuksia ja korosta relevantteja taitoja ja kokemuksia.
 • Sisällytä oleelliset tiedot: Listaa työkokemus, koulutus, taidot ja saavutukset selkeästi ja kronologisessa järjestyksessä. Vältä tarpeetonta yksityiskohtien liiallista korostamista.
 • Korosta saavutuksia: Kuvaa työkokemuksen ja projektien yhteydessä konkreettisia saavutuksia ja tuloksia, jotka olet saavuttanut aiemmissa tehtävissäsi.
 • Käytä toimintaverbejä: Käytä ansioluettelossa vahvoja toimintaverbejä kuvaamaan tehtäviäsi ja saavutuksiasi. Tämä lisää vaikutusta ja auttaa erottumaan joukosta.
 • Kiinnitä huomiota kieliasuun ja oikeinkirjoitukseen: Tarkista ansioluettelon oikeinkirjoitus, kielioppi ja lauseiden selkeys. Huolellinen kirjoitus antaa ammattimaisen vaikutelman. Jos ansioluettelo on helppo lukea ja se kertoo selkeästi hakijasta, moni työnantaja kiinnostuu suuremmalla todennäköisyydellä.
 • Anna tilaa olennaisille tiedoille: Varmista, että ansioluettelo on tiivis ja sisältää vain olennaiset tiedot. Liian pitkä ansioluettelo voi olla hankala lukea ja aiheuttaa tärkeiden tietojen hukkumisen.
 • Korosta relevantteja taitoja: Painota ansioluettelossa niitä taitoja, jotka ovat erityisen relevantteja kyseiseen työtehtävään. Esimerkiksi kielitaito, tekniset taidot tai projektinhallintataidot voivat olla tärkeitä riippuen työpaikasta.
 • Lisää referenssit tai suositukset tarvittaessa: Jos sinulla on hyviä suosituksia tai referenssejä, voit mainita ne ansioluettelossa tai tarjota ne erikseen pyydettäessä.
 • Tarkista ja päivitä ansioluettelo säännöllisesti: Pidä ansioluettelo ajan tasalla päivittämällä sitä uusien saavutusten, koulutusten tai työkokemuksen osalta. Näin varmistat, että se on aina ajantasainen ja valmiina jaettavaksi tarvittaessa.
konsultin cv

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tietoja ansioluetteloon tulisi sisällyttää?

Ansioluetteloon tulisi sisällyttää perustiedot, kuten henkilötiedot, yhteystiedot, koulutus, työkokemus, taidot ja saavutukset. Lisäksi voi olla hyödyllistä mainita esimerkiksi harrastukset tai vapaaehtoistyö, jotka tukevat konsultin profiilia.

Kuinka pitkä ansioluettelon tulisi olla?

Ansioluettelon tulisi olla selkeä ja tiivis. Yleensä suositellaan yhden tai kahden sivun pituista ansioluetteloa, joka sisältää olennaiset tiedot työkokemuksesta ja koulutuksesta. Kuitenkin, jos sinulla on pitkä ja merkittävä työhistoria, saatat tarvita hieman pidemmän ansioluettelon.

Miten korostan relevantteja taitoja ja kokemuksia?

Korosta relevantteja taitoja ja kokemuksia asettamalla ne etusijalle ansioluettelossa. Käytä vahvoja toimintaverbejä ja konkreettisia esimerkkejä työtehtävistä, joissa olet käyttänyt kyseisiä taitoja. Voit myös luoda oman osion taidoille, jossa mainitset erityiset konsultointiosaamisesi.

Pitäisikö minun sisällyttää kaikki työkokemus ansioluetteloon?

Ansioluetteloon tulisi sisällyttää työkokemus, joka on relevanttia konsultointitehtävään. Jos sinulla on aiempaa kokemusta, joka ei suoraan liity konsultointiin, voit hyvin silti sisällyttää sen, jos siinä on siirrettäviä taitoja tai saavutuksia, jotka ovat hyödyllisiä konsulttina.

Miten viittaan projektien salassapitovelvollisuuteen?

Jos olet työskennellyt projekteissa, joissa sinulla on ollut salassapitovelvollisuus, voit mainita sen ansioluettelossa ilman yksityiskohtia. Voit esimerkiksi mainita, että olet työskennellyt projekteissa, joissa sinun on noudatettu tiukkoja luottamuksellisuus- tai tietosuojasääntöjä.

Onko hyvä lisätä koulutuksen jälkeinen sertifiointi ansioluetteloon?

Kyllä, jos sinulla on koulutuksen jälkeisiä sertifikaatteja, jotka ovat relevantteja konsultointitehtäviin, on suositeltavaa sisällyttää ne ansioluetteloon. Ne voivat hyvin vahvistaa osaamistasi ja kiinnittää rekrytoijan huomion.

Pitäisikö minun mainita kielitaitoni?

Jos sinulla on paljon kielitaitoa, joka on hyödyllistä konsulttina työskennellessäsi (esimerkiksi vieraat kielet tai tiettyjen ohjelmistojen hallinta), on suositeltavaa mainita se ansioluettelossa. Voit esimerkiksi luetella kielitaitosi ja ilmaista taitotason, kuten äidinkielenä, sujuva, hyvä tai perustaso.

Onko hyvä mainita harrastuksia tai vapaaehtoistyötä ansioluettelossa?

Harrastuksia ja vapaaehtoistyötä voidaan mainita ansioluettelossa, jos ne tukevat konsultin profiilia tai osoittavat tiettyjä taitoja, kuten johtajuutta, tiimityötä tai projektinhallintaa. Esimerkiksi, jos olet toiminut vapaaehtoisena tapahtumajärjestäjänä, se voi osoittaa kykyäsi organisoida ja koordinoida.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni