Kirjanpitopäällikön CV-opas: Vinkkejä menestyksekkään ansioluettelon luomiseen

Tervetuloa kirjanpitopäällikön CV-oppaaseen! Tämä kattava opas on suunniteltu auttamaan sinua luomaan vaikuttava ja ammattimainen ansioluettelo, joka erottuu joukosta ja herättää työnantajien kiinnostuksen.Kirjanpitopäällikön rooli on tärkeä osa organisaation taloudellista menestystä. Tehtävä vaatii vahvaa taloushallinnon osaamista, tarkkuutta ja analyyttisiä taitoja.

Muotoile :
Koko :
Muokattavissa:
Word (Microsoft)
A4
Kyllä

Kirjanpitopäällikön CV esimerkki

Matti Meikäläinen
Kirjanpitopäällikkö
Yhteystiedot:
Puhelin: 040 1234 567
Sähköposti: matti.meikalainen@email.com  
Linkedin: linkedin.com/in/mattimeikalainen
Osoite: Esimerkkikatu 123, 00100 Helsinki

Yhteenveto:
Kokenut ja pätevä kirjanpitopäällikkö vahvalla taloushallinnon osaamisella. Laaja kokemus kirjanpidon johtamisesta ja tiimityöskentelystä. Tarkka ja analyyttinen työskentelyote yhdistettynä vahvaan ongelmanratkaisukykyyn. Erinomainen viestintä- ja neuvottelutaito. Tavoitteenani on varmistaa organisaation taloudellinen vakaus ja tehokas taloudenhallinta.

Kokemus:
Kirjanpitopäällikkö, ABC Oy, Helsinki Elokuu 2017 - Nykyinen

 •  Vastuussa kirjanpito- ja taloushallinnon johtamisesta keskikokoisessa vähittäiskauppayrityksessä.
 •  Johdin 5 hengen tiimiä ja vastasin kirjanpidon kuukausittaisesta raportoinnista.
 •  Vastuullani oli tilinpäätösten laatiminen, budjetointi, kassavirran hallinta ja sisäisten valvontatoimien kehittäminen.
 •  Tein tiivistä yhteistyötä talousjohtajan, tarkastusvaliokunnan ja ulkoisten tilintarkastajien kanssa.
 •  Tehostin kirjanpitoprosesseja käyttöön ottamalla automatisoituja järjestelmiä ja digitalisoimalla raportointia.


Kirjanpitopäällikkö, XYZ Oy, Helsinki Toukokuu 2014 - Heinäkuu 2017

 •  Vastasin koko yrityksen kirjanpidosta ja taloushallinnosta.
 •  Valmistelin ja analysoin kuukausittaisia tilinpäätöksiä, raportoin taloudellisia tunnuslukuja johdolle ja omistajille.
 •  Vastuullani oli myös budjetointi, ennustaminen ja verosuunnittelu.
 •  Johdin kirjanpitotiimiä ja tarjosin ohjausta ja koulutusta tiimin jäsenille.
 •  Osallistuin aktiivisesti yrityksen strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.


Koulutus:
Masters-tutkinto taloushallinnossa Helsingin Kauppakorkeakoulu, Helsinki Syyskuu 2011 - Toukokuu 2014

Taidot:

 •  Vahva kirjanpidon ja taloushallinnon osaaminen
 •  Kokemus tilinpäätösten laatimisesta ja budjetoinnista
 •  Erinomainen taito analysoida taloudellisia tunnuslukuja
 •  Kyky johtaa tiimejä ja motivoida alaisia
 •  Hyvä viestintä- ja neuvottelutaito
 •  Erinomainen osaaminen MS Excelissä ja taloushallinnon järjestelmissä

Lisäosiot: Kielitaito:

 •  Suomi (äidinkieli)
 •  Englanti (erinomainen)
 •  Ruotsi (hyvä)

Sertifikaatit:

KLT-tutkinto (Keskuskauppakamarin hyväksymä kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijatutkinto)

Jäsenyydet:

 •  Suomen Kirjanpitäjien Liitto
 •  Suomen Talousjohtajat ry

Harrastukset:

 •  Vapaaehtoistyö paikallisessa nuorisoseurassa
 •  Kirjanpitoalan uusimpien trendien seuraaminen ja kouluttautuminen

Sinä, arvoisa lukija, olet jo ottanut ensimmäisen askeleen kohti menestyksekästä uraa kirjanpitopäällikkönä. Tämä opas auttaa sinua tuomaan esiin taitosi ja kokemuksesi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta voit vakuuttaa työnantajat osaamisestasi ja sopivuudestasi tähän vaativaan rooliin.

Ansioluettelo on ensimmäinen vaikutelma, jonka työnantaja saa sinusta. Se on sinun mahdollisuutesi tehdä positiivinen vaikutus ja erottua muista hakijoista. Olemme koonneet tähän oppaaseen vinkkejä ja ohjeita, joiden avulla voit luoda houkuttelevan ja ammattimaisen CV:n. Opit korostamaan relevantteja taitoja, esittelemään saavutuksiasi ja luomaan selkeän rakenteen, joka auttaa työnantajaa ymmärtämään potentiaalisi kirjanpitopäällikkönä.

Valmistaudu asettamaan parhaat puolesi esille ja vakuuta tulevat työnantajat taidoillasi ja ammattitaidollasi. Käymme nyt läpi tärkeitä osa-alueita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota CV:tä luodessasi.


Kirjanpitopäällikkö CV

Mikä on kirjanpitopäällikön ansioluettelo

Kirjanpitopäällikkö on merkittävä rooli organisaation taloushallinnossa. He ovat vastuussa kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin johtamisesta. Kirjanpitopäällikön tehtävänä on varmistaa, että kirjanpitoprosessit sujuvat tehokkaasti ja tarkasti, jotta organisaatio voi tehdä päätöksiä luotettavien taloudellisten tietojen perusteella.

Kirjanpitopäällikkö ohjaa ja valvoo kirjanpitotiimiä ja varmistaa, että kirjanpidon periaatteet ja lainsäädäntö noudatetaan. He analysoivat taloudellisia tietoja, valmistelevat tilinpäätöksiä ja raportoivat taloudellisia tunnuslukuja organisaation johdolle. Lisäksi he osallistuvat budjetointiin, ennustamiseen ja verosuunnitteluun.

Kirjanpitopäällikön ansioluettelo on keskeinen työkalu työnhaussa. Se tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin omaa ammattitaitoa, kokemusta ja saavutuksia kirjanpitopäällikön tehtävistä. Ansioluettelo auttaa työnantajaa saamaan yleiskuvan hakijan osaamisesta ja sopivuudesta tehtävään.

Kirjanpitopäällikön ansioluettelo tulisi laatia huolellisesti ja selkeästi. Sen tulee sisältää olennaiset tiedot, kuten työkokemus, koulutus, taidot ja saavutukset kirjanpidon alalla. Lisäksi on hyödyllistä mainita kielitaito, sertifikaatit ja jäsenyydet alan järjestöissä. Ansioluettelo toimii hakijan markkinointityökaluna, joka herättää kiinnostuksen ja erottaa hakijan muista työnhakijoista.

Kirjanpitopäällikön ansioluettelo on mahdollisuus osoittaa osaamistaan ja kokemustaan kirjanpidon johtotehtävissä. Se kannattaa räätälöidä vastaamaan haettavaa työpaikkaa ja painottamaan niitä taitoja ja saavutuksia, jotka tukevat työtehtävien menestyksellistä hoitamista. Ansioluettelo on hyvä paikka kiteyttää oma ammatillinen tarina ja vakuuttaa työnantaja omasta sopivuudesta kirjanpitopäällikön rooliin.

Entä jos ei ole kokemusta

Alla on selitys siitä, mitä tulisi ottaa huomioon ja kuinka kirjoittaa ansioluettelo, jos sinulla ei ole vielä kokemusta kirjanpitopäällikön tehtävästä:

Johdanto: Aloita ansioluettelo vahvalla johdannolla, jossa korostat koulutustasi ja päämääriäsi kirjanpitopäällikön uralla. Kerro, miksi olet kiinnostunut alasta ja miksi haluat kehittää uraa kyseisessä roolissa.

Koulutus: Painota ansioluettelosi koulutusosiossa taloushallinnon tutkintoasi tai muita relevantteja koulutuksia, joita olet suorittanut. Mainitse tärkeimmät kurssit ja projektit, jotka liittyvät kirjanpitoon, talousraportointiin ja verotukseen.

Taidot: Kirjoita yksityiskohtaisesti taidoista, jotka sinulla on ja jotka ovat tärkeitä kirjanpitopäällikön roolissa. Tämä voi sisältää analyyttiset taidot, kyvyn työskennellä tarkasti ja yksityiskohtaisesti, vahvan numerointitaidon, hyvän ongelmanratkaisukyvyn, järjestelmien tuntemuksen ja erinomaiset MS Excel -taidot.

Harjoittelukokemus: Jos sinulla on suoritettu harjoittelua tai olet ollut mukana projekteissa, jotka liittyvät taloushallintoon tai kirjanpitoon, korosta näitä kokemuksia. Kerro, mitä vastuita sinulla oli ja mitä taitoja sait niistä. Vaikka kokemus ei olekaan suoraan kirjanpitopäällikön tehtävästä, se osoittaa kykyäsi soveltaa oppimaasi käytännössä.

Harrastukset ja vapaaehtoistyö: Mainitse harrastukset tai vapaaehtoistyö, jotka liittyvät taloushallintoon tai kirjanpitoon. Esimerkiksi voit mainita osallistumisesi talousvalmennusohjelmaan, jossa jaat tietojasi taloushallinnon perusteista nuorille. Tämä osoittaa innostuksesi alaa kohtaan ja kykyäsi jakaa osaamistasi muille.

Osaamisen korostaminen: Vaikka sinulla ei olekaan suoraa kokemusta kirjanpitopäällikön tehtävistä, voit korostaa muita taitoja ja ominaisuuksia, kuten hyvää ongelmanratkaisukykyä, analyyttistä ajattelua, tarkkuutta ja kykyä oppia nopeasti. Kerro, miten nämä taidot auttavat sinua menestymään kirjanpitopäällikön tehtävässä.

Vaikka sinulla ei vielä ole kokemusta kirjanpitopäällikön tehtävästä, korosta vahvuuksiasi, koulutustasi ja harjoittelukokemustasi, jotka liittyvät taloushallintoon. Näin voit herättää kiinnostusta työnantajassa ja osoittaa valmiutesi kehittyä alalla.

Muotoilu ja ulkoasu

Kun laadit ansioluetteloa kirjanpitopäällikön tehtävää varten, on tärkeää kiinnittää huomiota muotoiluun ja ulkoasuun. Huoliteltu ja ammattimainen ulkoasu voi auttaa erottumaan joukosta ja herättää positiivisen vaikutelman rekrytoijassa. Tässä on pitkä osio muotoilusta ja ulkoasusta kirjanpitopäällikön ansioluettelo-opasta varten:

 • Fontti: Valitse selkeä ja ammattimainen fontti, joka on helposti luettava. Suositeltavia fontteja ovat esimerkiksi Arial, Calibri, Times New Roman tai Helvetica. Varmista, että käytät samaa fonttia koko ansioluettelossa pitääksesi ulkoasun yhtenäisenä.
 • Fonttikoko: Valitse riittävän suuri fonttikoko, jotta teksti on helposti luettavissa. Suositeltava fonttikoko ansioluettelon päätekstille on 10–12 pistettä ja otsikoille 14–16 pistettä.
 • Selkeä rakenne: Jäsennä ansioluettelosi selkeisiin osioihin, kuten "Henkilötiedot", "Koulutus", "Taidot", "Kokemus" ja "Harrastukset". Käytä otsikoita tai väliotsikoita korostamaan jokaista osiota ja helpottamaan lukemista.
 • Luettelomerkit tai numerot: Käytä luettelomerkkejä tai numeroita erottamaan tärkeät tiedot ja saavutukset selkeästi. Tämä auttaa lukijaa hahmottamaan tietoja nopeasti ja tehokkaasti.
 • Riviväli ja välilyönnit: Käytä sopivaa riviväliä ja välilyöntejä tekstin välillä, jotta ansioluettelo on selkeämpi luettava. Suositeltava riviväli on 1,0–1,15 ja välilyönti rivien välillä on 6–8 pistettä.
 • Otsikot ja korostukset: Korosta tärkeitä otsikoita tai osioita ansioluettelossa, esimerkiksi käyttämällä lihavointia tai suurempaa fonttikokoa. Tämä auttaa rekrytoijaa löytämään olennaiset tiedot helposti ja nopeasti.
 • Kappaleiden pituus: Pidä kappaleet lyhyinä ja tiiviinä. Käytä selkeitä ja tiiviitä ilmaisuja, jotta teksti pysyy helposti luettavana. Vältä liian pitkiä kappaleita, jotka voivat vaikeuttaa tiedon omaksumista.
 • Tyylikkäät otsikot: Käytä selkeitä otsikoita, jotka erottuvat muusta tekstistä. Esimerkiksi käytä isoa alkukirjainta ja lihavointia otsikoissa, kuten "Koulutus" tai "Kokemus", jotta ne erottuvat selkeästi.
 • Värien käyttö: Käytä harkiten värejä ansioluettelossa. Yleensä neutraalit värit, kuten musta, harmaa tai sininen, ovat turvallisia valintoja, jotka säilyttävät ammattimaisen ilmeen. Vältä liian räikeitä tai häiritseviä värejä.
 • Tiedostomuoto: Tallenna ansioluettelo PDF-muodossa varmistaaksesi, että muotoilu säilyy samanlaisena eri laitteilla ja ohjelmistoissa. PDF-muoto varmistaa myös, ettei tekstiä voi helposti muokata.

Ansioluettelosi ulkoasu ja muotoilu ovat tärkeitä, mutta sisältö on yhtä merkittävä. Varmista, että keskityt myös ansioluettelon sisällön laatuun ja esität vakuuttavasti taitosi, koulutuksesi ja muut relevantit tiedot.

Kirjanpitopäällikkö CV

Yhteystiedot

Yhteystiedot-osio antaa rekrytoijalle mahdollisuuden ottaa sinuun yhteyttä ja kutsua sinut työhaastatteluun. Tässä on kerrottu siitä miten sinun tulisi kirjoittaa yhteystiedoista kirjanpitopäällikön ansioluettelossa:

 • Nimi: Aloita yhteystiedot-osio antamalla koko nimesi. Kirjoita nimi selkeästi ja käytä normaalia fonttikokoa. Tämä auttaa rekrytoijaa tunnistamaan sinut ja varmistamaan, että tietosi liitetään oikeaan henkilöön.
 • Osoite: Ilmoita täydellinen postiosoite, mukaan lukien katuosoite, postinumero ja kaupunki. Tarvittaessa voit lisätä myös maan nimen, jos haet ulkomaisiin tehtäviin. On tärkeää antaa ajantasainen osoite, jotta rekrytoija voi ottaa sinuun yhteyttä tarvittaessa.
 • Puhelinnumero: Anna päivitetty puhelinnumerosi, josta sinut voidaan tavoittaa. Suositeltavaa on antaa matkapuhelinnumero, joka on yleensä helpommin tavoitettavissa. Varmista, että numero on oikein kirjoitettu ja sisältää maatunnuksen tarvittaessa.
 • Sähköpostiosoite: Ilmoita luotettava sähköpostiosoite, johon rekrytoija voi lähettää sinulle viestejä ja yhteydenottoja. Varmista, että sähköpostiosoite on ammattimainen ja helppo muistaa. Vältä käyttämästä epäammattimaisia tai huvittavia sähköpostiosoitteita, sillä ne voivat heikentää vakavasti otettavuuttasi.
 • Verkkosivustot ja LinkedIn-profiili: Jos sinulla on ammatillisia verkkosivustoja tai LinkedIn-profiili, voit lisätä linkin yhteystietoihin. Tämä antaa rekrytoijalle mahdollisuuden tutustua tarkemmin osaamiseesi ja työhistoriaasi. Varmista, että linkit toimivat ja että profiilisi on ajan tasalla ja ammattimaisesti täytetty.
 • Kielitaito: Jos puhut useampaa kuin yhtä kieltä sujuvasti, voit mainita tämän yhteystietojesi joukossa. Esimerkiksi, "Kielitaito: suomi (äidinkieli), englanti (sujuva), ruotsi (hyvä)."
 • Muut yhteystiedot: Tarvittaessa voit lisätä muita yhteystietoja, kuten Skype-tunnuksen tai WhatsApp-numeron. Tämä voi olla hyödyllistä, jos rekrytoija haluaa järjestää etähaastattelun tai ottaa sinuun yhteyttä kansainvälisesti.

On tärkeää, että yhteystiedot-osio on selkeä ja helposti luettava. Varmista, että kaikki tiedot ovat oikein ja päivitetyt. Lisäksi pidä mielessä, että yhteystietojesi jakaminen ansioluettelossa tarkoittaa, että annat luvan rekrytoijalle ottaa sinuun yhteyttä kyseisillä tiedoilla.

Tiivistelmä vai tavoite

Tiivistelmä ja tavoite ovat kaksi erillistä osiota ansioluettelossa, joita kirjanpitopäällikön tulisi harkita sisällyttäessään ansioluetteloon. Analysoin näitä osioita ja mitä kirjanpitopäällikön tulisi ottaa huomioon valitessaan kumpaa käyttää ansioluettelossaan:

Tiivistelmä:

Tiivistelmä on lyhyt ja napakka kappale, joka antaa yleiskuvan hakijasta ja hänen taidoistaan, kokemuksestaan ja saavutuksistaan. Se on kuin tiivistetty esittelysi, joka herättää kiinnostuksen rekrytoijassa ja houkuttelee häntä lukemaan ansioluettelon tarkemmin. Kirjanpitopäällikön tulisi harkita tiivistelmän käyttöä seuraavilla näkökulmilla:

 • Vahvuudet: Tiivistelmässä voi korostaa omia vahvuuksiaan, kuten analyyttisiä taitoja, tarkkuutta, ongelmanratkaisukykyä tai hyvää numeroiden hallintaa. Kirjanpitopäällikön tulisi valita vahvuudet, jotka ovat erityisen relevantteja kirjanpitotehtävissä.
 • Saavutukset: Jos sinulla on merkittäviä saavutuksia tai tunnustuksia aiemmista työtehtävistäsi tai koulutuksestasi, voit mainita niistä tiivistelmässä. Tämä auttaa erottumaan joukosta ja osoittaa kykyäsi tuottaa tuloksia.
 • Ammatillinen suuntautuminen: Kirjanpitopäällikön tulisi tiivistelmässä ilmaista ammatillinen suuntautumisensa ja kiinnostuksensa kirjanpitoa kohtaan. Voit mainita haluavasi kehittyä alalla ja tuoda lisäarvoa organisaatiolle kirjanpitopäällikön roolissa.

Tavoite:

Tavoite-osio antaa mahdollisuuden ilmaista selkeästi, mitä tavoitteita ja päämääriä hakija tavoittelee kirjanpitopäällikön tehtävässä. Kirjanpitopäällikön tulisi harkita tavoite-osion käyttöä seuraavilla näkökulmilla:

 • Koulutus- ja uratavoitteet: Voit kertoa tavoitteistasi liittyen koulutukseen ja urakehitykseen kirjanpitopäällikön tehtävässä. Esimerkiksi, haluatko hankkia tietyn sertifikaatin tai tutkinnon, edetä johtotehtäviin tai kehittää erityisosaamista tiettyjen kirjanpitokäytäntöjen tai ohjelmistojen parissa.
 • Organisaation arvot ja tavoitteet: Kerro, että haluat työskennellä organisaatiossa, joka jakaa samat arvot ja tavoitteet kanssasi. Tämä osoittaa motivaatiotasi ja sitoutumistasi organisaation menestykseen.
 • Kiinnostus kehittyä: Tavoite-osiossa voit korostaa kiinnostustasi jatkuvaa oppimista kohtaan ja halua kehittyä ammatillisesti. Tämä osoittaa, että olet valmis haastamaan itsesi ja pysymään ajan tasalla alan muutoksista ja uusista käytännöistä.

Kun valitset käytätkö tiivistelmää vai tavoite-osaa ansioluettelossasi, harkitse omia vahvuuksiasi, tavoitteitasi ja senhetkistä tilannettasi. Jos sinulla on vahvaa työkokemusta ja saavutuksia alalta, tiivistelmä voi olla tehokas tapa herättää kiinnostusta. Jos taas olet vasta aloittelemassa uraasi ja sinulla ei ole vielä paljon kokemusta, tavoite-osio voi auttaa selkeyttämään tavoitteitasi ja antaa rekrytoijalle käsityksen siitä, mitä haluat saavuttaa kirjanpitopäällikön tehtävässä.

Hyvä esimerkki tiivistelmästä
"Kokenut kirjanpitopäällikkö, jolla on yli 10 vuoden kokemus taloushallinnon tehtävistä. Olen erikoistunut yritysten kirjanpidon johtamiseen ja taloudellisen raportoinnin analysointiin. Olen saavuttanut merkittäviä tuloksia automatisoimalla prosesseja ja parantamalla tehokkuutta. Tavoitteenani on tuoda syvällinen kirjanpidon osaaminen ja strateginen ajattelu organisaatioon, jotta voidaan saavuttaa taloudellista kasvua ja kehittää tehokasta taloushallintoa."

Huono esimerkki tiivistelmästä
"Olen kirjanpitopäällikkö ja etsin uusia työmahdollisuuksia. Olen tehnyt kirjanpitoa jo useamman vuoden ja osaan käyttää erilaisia kirjanpitotyökaluja. Etsin työtä, jossa pääsen hyödyntämään osaamistani ja kehittymään ammatillisesti."

Hyvä esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteenani on toimia kirjanpitopäällikkönä dynaamisessa organisaatiossa, jossa voin hyödyntää vahvaa taloushallinnon osaamistani. Haluan jatkaa ammatillista kehitystäni ja edetä urallani ottamalla vastuuta strategisesta taloudenhallinnasta ja johtamisesta. Tavoitteeni on tuottaa arvoa organisaatiolle parantamalla taloudellista suorituskykyä, optimoimalla prosesseja ja kehittämällä tehokasta talousraportointia."

Huono esimerkki tavoitteesta
"Tavoitteeni on saada vakituinen työpaikka kirjanpitopäällikkönä. Haluan hyvän palkan ja mukavat työajat. En ole vielä varma, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä, mutta tämä tehtävä vaikuttaa ihan kivalta."

Hyvä tiivistelmä ja tavoite ovat selkeitä, ammattimaisia ja keskittyvät hakijan vahvuuksiin, saavutuksiin ja ammatillisiin tavoitteisiin. Ne antavat rekrytoijalle selkeän kuvan hakijan osaamisesta ja motivaatiosta. Huonossa esimerkissä tiivistelmä ja tavoite ovat epämääräisiä, eivätkä ne kerro hakijan erityisestä osaamisesta tai tavoitteista.

Kirjanpitopäällikkö CV

Työkokemus

Työkokemus-osio on olennainen osa kirjanpitopäällikön ansioluetteloa, sillä se antaa rekrytoijalle kattavan käsityksen hakijan aikaisemmista työtehtävistä ja saavutuksista alalla. Tässä osiossa tulisi esitellä työhistoriasi selkeästi ja ymmärrettävästi, jotta rekrytoija voi arvioida kokemuksesi relevanssin ja soveltuvuuden tehtävään. Alla on joitain näkökohtia, jotka tulisi ottaa huomioon kirjoittaessaan työkokemus-osio:

 • Työnantajan nimi ja aika: Aloita jokainen työkokemus ilmoittamalla työnantajan nimi, tehtävänimike ja työskentelyajanjakso. Tämä auttaa rekrytoijaa hahmottamaan työhistoriasi aikajärjestyksessä.
 • Työtehtävät ja vastuualueet: Kuvaile yksityiskohtaisesti työtehtäviäsi ja vastuualueitasi kussakin työssä. Kerro, mitä tehtäviä suoritit päivittäin, mitkä olivat päävastuusi ja millaisia projekteja olet työskennellyt. Painota erityisesti niitä tehtäviä, jotka ovat relevantteja kirjanpitopäällikön roolille, kuten tilinpäätöksen valmistelu, budjetointi, veroraportointi ja taloudellinen analyysi.
 • Saavutukset ja tulokset: Korosta työkokemus-osiossa merkittäviä saavutuksia ja tuloksia, joita olet saavuttanut aiemmissa työtehtävissäsi. Tämä voi sisältää esimerkiksi kustannussäästöjä, tehokkuuden parantamista, prosessien optimointia tai erityisiä projekteja, joissa olet onnistunut. Tällaiset saavutukset osoittavat kykyäsi tuottaa lisäarvoa organisaatiolle.
 • Käytetyt järjestelmät ja työkalut: Mainitse ne kirjanpito- ja taloushallinnon järjestelmät, ohjelmistot ja työkalut, joita olet käyttänyt työssäsi. Tämä auttaa osoittamaan teknistä osaamistasi ja valmiuttasi työskennellä erilaisten työkalujen kanssa.
 • Relevanssi ja soveltuvuus: Kiinnitä huomiota siihen, miten jokainen työkokemus tukee kirjanpitopäällikön tehtäviä ja vaatimuksia. Korosta niitä työtehtäviä ja vastuualueita, jotka liittyvät suoraan kirjanpitoon, taloushallintoon ja raportointiin. Tämä auttaa rekrytoijaa arvioimaan, kuinka hyvin sinun kokemuksesi vastaa tehtävän vaatimuksia.

Varmista, että työkokemus-osiosi on selkeästi jäsennelty ja helppolukuinen. Käytä luettelopisteitä tai kappalejakoa eri työtehtävien välillä. Pidä tekstit tiiviinä ja keskity olennaiseen. Vältä liiallista teknistä kieltä tai alan sisäpiiritermejä, ellei niitä ole selitetty aiemmin tekstisää. Pyri tuomaan esille työkokemuksesi merkitys ja arvo hakemasi kirjanpitopäällikön tehtävän kannalta.

Hyvä esimerkki työkokemuksesta
Työnantaja: XYZ Oy, Helsinki Ajanjakso: Toukokuu 2018 - Nykyinen

Kirjanpitopäällikkö

 • Vastuussa yrityksen koko kirjanpidosta, mukaan lukien päivittäiset kirjaukset, tiliöinnit ja tilinpäätöksen valmistelu.
 • Johti kirjanpitotiimiä ja valvoi työn laadunvarmistusta varmistaen tarkkuuden ja aikataulujen noudattamisen.
 • Osallistui budjetointiprosessiin ja varmisti budjettien seurannan ja raportoinnin ajantasaisuuden.
 • Kehitti ja toteutti automatisoituja kirjanpitoprosesseja, mikä paransi tehokkuutta ja vähensi manuaalista työtä 20 prosentilla.
 • Vastasi taloudellisesta analyysista ja raportoinnista johdolle sekä tarjosi strategista talousneuvontaa liiketoiminnan kehittämiseksi.

Huono esimerkki työkokemuksesta
Työnantaja: ABC Oy, Helsinki Ajanjakso: Elokuu 2015 - Joulukuu 2017

Kirjanpitotehtävät

 • Toteutin päivittäisiä kirjanpitotehtäviä.
 • Vastasin laskujen maksamisesta ja saatavien seurannasta.
 • Hoidin kirjanpitoon liittyvät tiedustelut ja pyynnöt.

Huonossa esimerkissä työkokemus on esitetty hyvin yleisellä tasolla eikä anna selkeää kuvaa hakijan vastuista tai saavutuksista. Puuttuvat tarkemmat tiedot tehtävistä ja vastuualueista eivät anna rekrytoijalle käsitystä hakijan osaamisesta tai edistymisestä työssä. Hyvä esimerkki sen sijaan tarjoaa selkeän kuvauksen työnantajasta, tehtävistä, vastuista ja saavutuksista. Se esittää konkreettisia tuloksia ja osoittaa, miten hakija on tuonut lisäarvoa organisaatiolle.

Koulutus

Koulutus-osio antaa rekrytoijalle tietoa hakijan akateemisesta taustasta ja ammatillisesta pätevyydestä. Kirjanpitopäällikön rooli edellyttää vahvaa taloushallinnon ja kirjanpidon osaamista, joten koulutustaustalla on merkittävä rooli arvioitaessa hakijan soveltuvuutta tehtävään.

Kirjoittaessa koulutus-osioita, on tärkeää keskittyä olennaiseen ja esitellä selkeästi ne tutkinnot, kurssit ja saavutukset, jotka tukevat kirjanpitopäällikön roolia. Tyypillisesti koulutus-osio alkaa ilmoittamalla koulutusaste, kuten ammattikorkeakoulu, yliopisto tai muu oppilaitos, sekä suoritettu tutkinto. Tämän jälkeen mainitaan tutkinnon nimi ja suorituspäivämäärä.

On hyödyllistä tuoda esiin pääaineet tai keskeiset opintoalat, jotka ovat olleet osa koulutusta. Jos hakija on suorittanut erikoistumisopintoja tai osallistunut kursseille, jotka liittyvät suoraan kirjanpitoon, taloushallintoon tai liiketalouteen, on suositeltavaa mainita ne erikseen. Tämä auttaa osoittamaan, että hakijalla on tarvittava teoreettinen pohja ja ymmärrys taloushallinnon periaatteista.

Koulutus-osiossa voi tuoda esiin mahdolliset akateemiset saavutukset, kuten kunniamaininnat, stipendit tai muut huomionarvoiset ansioitumiset, joita olet suorittanut opintojen loppuun mennessä. Tällaiset saavutukset osoittavat sitoutumista opintoihin ja kykyä menestyä akateemisessa ympäristössä.

Jos hakija on osallistunut jatkokoulutukseen, seminaareihin tai hankkinut sertifikaatteja kirjanpidon tai taloushallinnon alalta, on suositeltavaa mainita ne erikseen. Tällainen jatkokoulutus osoittaa jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja valmiutta pysyä ajan tasalla alan muutoksista ja uusista käytännöistä.

Koulutus-osion tulisi tukea hakijan soveltuvuutta kirjanpitopäällikön tehtävään. Siksi on hyvä valikoida ja esitellä ne kurssit ja koulutukset, jotka ovat suoraan relevantteja kirjanpitoon, taloushallintoon ja raportointiin liittyen. Tämä auttaa rekrytoijaa hahmottamaan hakijan ammatillisen osaamisen ja potentiaalin tehtävässä.

Taidot

Taidot-osio antaa mahdollisuuden esitellä hakijan olennaiset taidot ja osaamiset, jotka tukevat hänen kykyään hoitaa kirjanpitopäällikön tehtäviä. Taidot voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: koviin taitoihin (hard skills) ja pehmeisiin taitoihin (soft skills).

Kovat taidot (hard skills) ovat konkreettisia ja mitattavissa olevia taitoja, joita voidaan oppia ja kehittää. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Kirjanpidon ja taloushallinnon osaaminen: Mainitse tarkemmin kirjanpidon perusteiden tuntemus, tilinpäätöksen valmistelu, verotuksen osaaminen ja raportoinnin hallinta. Kerro erityisosaamisesi, kuten kansainvälisestä kirjanpidosta tai IFRS-standardeista.
 • Kirjanpito-ohjelmistot: Jos olet käyttänyt erilaisia kirjanpito-ohjelmistoja, kuten SAP, Oracle tai QuickBooks, mainitse nämä taidot erikseen. Mainitse Excel tai muut taulukkolaskentaohjelmat, joita osaat hyödyntää kirjanpidon tehtävissä.
 • Taloudellinen analyysi: Jos sinulla on osaamista taloudellisen analyysin menetelmistä, kuten tunnuslukujen laskeminen, varainhoito tai riskianalyysi, mainitse nämä taidot. Tämä osoittaa kykysi tulkita taloudellisia tietoja ja tehdä informoituja päätöksiä.

Pehmeät taidot (soft skills) ovat henkilökohtaisia ominaisuuksia, joita ei välttämättä voi mitata yhtä helposti, mutta jotka ovat silti arvokkaita kirjanpitopäällikön tehtävässä. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Kommunikaatiotaidot: Kirjanpitopäällikön tulee olla hyvä kommunikaattori, jolla on kyky selittää taloudellisia asioita selkeästi sekä vuorovaikutella eri sidosryhmien kanssa. Mainitse vahva suullinen ja kirjallinen viestintätaidot.
 • Analysointikyky: Kirjanpitopäällikön tehtäviin kuuluu usein monimutkaisten taloudellisten tietojen analysointia ja tulkintaa. Korosta kykyäsi kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon.
 • Tiimityötaidot: Kirjanpitopäällikkö työskentelee usein tiimissä muiden talousalan ammattilaisten kanssa. Korosta kykyäsi työskennellä tehokkaasti tiimissä, jakaa vastuuta ja edistää yhteistyötä.
 • Organisointitaidot: Kirjanpitopäällikön rooli vaatii hyvää organisointikykyä, kykyä priorisoida tehtäviä ja hallita aikaa tehokkaasti. Mainitse taidot aikataulutuksessa, projektinhallinnassa ja kykyäsi työskennellä tehokkaasti paineen alla.

Kun kirjoitat taitoja ansioluetteloon, pyri esittämään ne konkreettisina esimerkkeinä tai saavutuksina. Voit esimerkiksi mainita onnistuneet projektit, joissa olet hyödyntänyt kovia tai pehmeitä taitojasi, tai kuvailla, miten olet kehittänyt tai käyttänyt näitä taitoja aikaisemmissa työtehtävissäsi.

Valitse ansioluetteloon vain ne taidot, jotka ovat relevantteja kirjanpitopäällikön tehtäviin. Pohdi työpaikkailmoituksessa mainittuja vaatimuksia ja valitse taidot, jotka tukevat näitä vaatimuksia ja korostavat sinun vahvuuksiasi kirjanpitopäällikön roolissa.

Hyvä esimerkki
Taidot:
 • Vahva osaaminen kirjanpidon perusteista ja tilinpäätöksen valmistelusta.
 • Syvällinen kokemus kirjanpito-ohjelmistoista, kuten SAP ja QuickBooks.
 • Kyky suorittaa taloudellista analyysiä, mukaan lukien tunnuslukujen laskeminen ja riskianalyysi.
 • Erinomaiset viestintätaidot sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Analysointi- ja ongelmanratkaisutaidot, jotka auttavat tulkitsemaan monimutkaista taloudellista tietoa.
 • Vahva tiimityötaidot ja kyky työskennellä tehokkaasti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
 • Organisointitaidot ja kyky hallita aikaa tehokkaasti paineen alla.

Huono esimerkki
Taidot:
 • Kirjanpidon taidot.
 • Työskentely kirjanpito-ohjelmistojen kanssa.
 • Analysointitaidot.
 • Hyvät viestintätaidot.
 • Tiimityötaidot.
 • Organisointitaidot.

Huonossa esimerkissä taidot-osio on hyvin yleisluontoinen eikä anna tarpeeksi tietoa hakijan todellisesta osaamisesta. Taidot on lueteltu ilman tarkempia yksityiskohtia tai esimerkkejä, mikä tekee vaikeaksi arvioida hakijan kykyä hoitaa kirjanpitopäällikön tehtäviä. Huonossa esimerkissä ei ole eroteltu kovia ja pehmeitä taitoja, mikä vaikeuttaa rekrytoijan ymmärrystä hakijan vahvuuksista ja soveltuvuudesta tehtävään.

Hyvässä esimerkissä sen sijaan taidot on kuvattu tarkemmin ja annetaan selkeät esimerkit hakijan osaamisesta. Taidot on jaettu koviin taitoihin ja pehmeisiin taitoihin, mikä helpottaa rekrytoijan arviointia. Hyvässä esimerkissä taidot on esitetty erittäin konkreettisina ja havainnollisina termein, mikä auttaa rekrytoijaa hahmottamaan hakijan osaamisen ja soveltuvuuden kirjanpitopäällikön rooliin.

Kirjanpitopäällikkö CV

Lisäosiot

Lisäosiot ovat tärkeä osa kirjanpitopäällikön ansioluetteloa, sillä ne antavat mahdollisuuden esitellä lisätietoja, jotka voivat vahvistaa hakijan soveltuvuutta tehtävään. Seuraavassa on joitakin yleisiä lisäosioita, joita voi harkita kirjanpitopäällikön ansioluettelossa:

Kielitaito: Kirjanpitopäällikön tehtävät voivat sisältää kansainvälistä yhteistyötä tai tarvetta kommunikoida erikielisten sidosryhmien kanssa. Tässä lisäosiossa voi mainita kielitaitonsa, kuten sujuvuuden englannin kielessä tai muiden kielten osaamisen.

Sertifikaatit ja lisäkoulutus: Jos sinulla on hankittuna kirjanpidon tai taloushallinnon alaan liittyviä sertifikaatteja tai osallistunut täydennyskoulutukseen, tähän lisäosioon voi lisätä maininnan niistä. Esimerkkejä sertifikaateista voivat olla KLT-tutkinto tai IFRS-sertifiointi.

Johtamiskokemus: Mikäli sinulla on kokemusta johtotehtävistä tai esimiestehtävistä, voit erillisen osion avulla tuoda esiin kykysi johtaa ja ohjata tiimejä. Mainitse esimerkiksi aikaisemmat roolisi, joissa olet vastannut alaistesi ohjauksesta ja johtamisesta.

Julkaisut ja esitelmät: Jos olet osallistunut alan konferensseihin, kirjoittanut artikkeleita tai pitänyt esitelmiä kirjanpitoon liittyvistä aiheista, voit lisätä tämän osion ansioluetteloon. Tämä osoittaa asiantuntemusta ja aktiivista osallistumista alan kehitykseen.

Jäsenyydet ammattijärjestöissä: Jos olet jäsenenä kirjanpidon tai taloushallinnon ammattijärjestöissä, kuten Suomen Tilintarkastajat ry tai Taloushallintoliitto ry, voit mainita tämän osion avulla, että olet verkostoitunut ja ylläpidät ammatillisia suhteita alalla.

Lisäosiot voivat antaa lisätietoa hakijan osaamisesta, kiinnostuksen kohteista ja ammatillisesta sitoutumisesta. Ne voivat erottaa hakijan joukosta ja vahvistaa hänen soveltuvuuttaan kirjanpitopäällikön tehtävään. On kuitenkin tärkeää valita lisäosiot huolellisesti ja varmistaa, että ne tukevat hakijan ammatillista profiilia ja ovat olennaisia tehtävän kannalta.

Saatekirje

Saatekirje tarjoaa sinulle mahdollisuuden erottautua joukosta ja herättää työnantajan kiinnostus. Se on tilaisuutesi kertoa enemmän itsestäsi, syistäsi hakea kyseistä kirjanpitopäällikön tehtävää sekä miten voit tuoda arvoa yritykselle. Tässä on syvällisempi analyysi ja joitakin neuvoja saatekirjeen kirjoittamiseen:

 • Kohdennettu viesti: Saatekirjeen tulee olla räätälöity kyseiselle yritykselle ja tehtävälle. Tee taustatyötä ja tutustu yritykseen, sen arvoihin, visioon ja kulttuuriin. Käytä saatekirjeessä tietoa, jonka olet kerännyt, ja osoita, miten osaamisesi ja kiinnostuksesi vastaavat firman tarpeita.
 • Kerro tarinasi: Saatekirjeessä on hyvä kertoa tarina, joka havainnollistaa osaamistasi ja kokemustasi. Voit aloittaa kertomalla, miten ja miksi kiinnostuit taloushallinnosta ja kirjanpidosta, ja miten olet kehittynyt alalla. Kerro esimerkiksi projekteista tai haasteista, joita olet työssäsi ratkonut ja kuinka ne ovat kehittäneet ammatillista osaamistasi.
 • Osoita intohimo ja motivaatio: Kirjanpitopäällikön tehtävä vaatii vahvaa sitoutumista ja innostusta alaan. Käytä saatekirjettä osoittaaksesi, että olet motivoitunut työskentelemään kirjanpitoalan parissa ja että sinulla on syvällinen ymmärrys tehtävän vaatimuksista. Kerro, miksi juuri tämä tehtävä ja yritys kiinnostavat sinua ja miten voit tuoda lisäarvoa organisaatiolle.
 • Korosta pehmeitä taitoja: Kirjanpitopäällikön rooli vaatii sekä vahvaa teknistä osaamista että hyviä pehmeitä taitoja. Pehmeät taidot, kuten viestintä- ja johtamistaidot, ovat tärkeitä menestyksekkäässä kirjanpitotehtävässä. Mainitse saatekirjeessäsi esimerkkejä tilanteista, joissa olet hyödyntänyt näitä taitoja ja kuinka ne ovat auttaneet sinua saavuttamaan tuloksia.
 • Tee yhteys työnantajaan: Saatekirjeessä on tärkeää osoittaa, että olet tutustunut yritykseen ja sen tarpeisiin. Käytä esimerkiksi firman arvoja ja missiota saatekirjeessäsi. Kerro, miten voit tukea firman tavoitteita ja miten työskentelysi voi vaikuttaa positiivisesti organisaatioon.
 • Kutsu jatkokeskusteluun: Lopeta saatekirjeesi vakuuttavasti ja kutsu lukija jatkokeskusteluun. Ilmaise kiinnostuksesi päästä tapaamaan heitä ja keskustelemaan lisää mahdollisuuksista. Jätä yhteystietosi selkeästi, jotta he voivat ottaa sinuun yhteyttä.

Saatekirjeen tavoitteena on herättää rekrytoijan kiinnostus ja saada heidät haluamaan tutustua sinuun tarkemmin. Ole aito, ammattimainen ja innostunut kirjoittaessasi saatekirjettäsi, ja varmista, että se on virheetön kieliopillisesti.

Tärkeimmät asiat

 • Kohdenna ansioluettelosi: Räätälöi ansioluettelosi vastaamaan kirjanpitopäällikön tehtävän vaatimuksia ja firman tarpeita. Korosta relevanteimpia taitoja, kokemuksia ja saavutuksia, jotka tukevat tehtävän menestyksellistä hoitamista.
 • Selkeä ja ammattimainen ulkoasu: Käytä selkeää ja ammattimaista ulkoasua ansioluettelossa. Valitse yhtenäinen fontti, joka on helppolukuinen, ja pidä muotoilu yksinkertaisena ja siistinä. Käytä selkeitä otsikoita ja kappalejakoa, jotta tärkeät tiedot erottuvat helposti.
 • Lyhyt ja ytimekäs: Pidä ansioluettelosi lyhyenä ja ytimekkäänä. Keskitä olennaiset tiedot ja vältä tarpeetonta täytettä. Työnantajilla on usein paljon hakemuksia käsiteltävänä, joten tee vaikutus lyhyillä, mutta vaikuttavilla kuvauksilla.
 • Korosta saavutuksia: Kiinnitä erityistä huomiota saavutuksiin ja konkreettisiin tuloksiin työkokemuksessasi. Kerro, mitä olet saavuttanut aiemmissa työtehtävissäsi, kuten säästettyjä kustannuksia, tehokkuuden parantamista tai onnistuneita projekteja. Tämä osoittaa, että pystyt tuottamaan arvoa uudessa roolissa.
 • Käytä vahvoja verbejä: Käytä vahvoja toimintaverbejä kuvatessasi työtehtäviäsi ja saavutuksiasi. Tämä tekee kuvauksista aktiivisia ja vaikuttavia. Esimerkkejä vahvoista verbeistä ovat "johti", "kehitti", "koordinoi", "tehosti" jne.
 • Kiinnitä huomiota kieliasuun: Varmista, että ansioluettelosi on virheetön kieliasultaan. Tarkista oikeinkirjoitus, kielioppi ja välimerkit. Epätarkkuudet voivat antaa huolimattoman vaikutelman ja heikentää mahdollisuuksiasi.
 • Korosta kovia ja pehmeitä taitoja: Kirjanpitopäällikön tehtävässä tarvitaan sekä teknisiä eli kovia taitoja että pehmeitä taitoja. Korosta ansioluettelossasi sekä taloushallinnon osaamistasi että viestintä-, johtamis- ja tiimityöskentelytaitojasi. Tämä osoittaa monipuolisuutta ja soveltuvuutta tehtävään.
 • Huomioi sertifikaatit ja kurssit: Jos sinulla on relevantteja sertifikaatteja, lisää ne ansioluetteloon. Tämä voi sisältää esimerkiksi kirjanpitoon liittyviä sertifiointeja tai kurssisuorituksia. Tällaiset lisäosat osoittavat sitoutumistasi ammatilliseen kehittymiseen.
 • Älä unohda koulutusta: Mainitse ansioluettelossa koulutuksesi, erityisesti korkeakoulututkinto tai muut alan koulutukset. Jos sinulla ei ole vielä työkokemusta kirjanpitopäällikön tehtävästä, koulutuksesi voi olla merkittävä tekijä työnantajan silmissä.
 • Päivitä ja muokkaa säännöllisesti: Päivitä ansioluettelosi säännöllisesti ja muokkaa se jokaiseen hakemukseen. Varmista, että se vastaa kunkin työnantajan tarpeita ja vaatimuksia. Pidä ansioluettelosi ajan tasalla uusien saavutusten, taitojen ja koulutusten suhteen.
Kirjanpitopäällikkö CV

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tietoja tulisi sisällyttää kirjanpitopäällikön ansioluetteloon?

Kirjanpitopäällikön ansioluettelossa tulisi sisällyttää henkilötiedot, koulutus, työkokemus, taidot, saavutukset, sertifikaatit ja kurssit sekä mahdolliset lisäosiot, kuten harrastukset tai vapaaehtoistyökokemus.

Kuinka pitkä ansioluettelon tulisi olla?

Ansioluettelo tulisi olla yleensä yksi tai kaksi sivua pitkä. Pidä se lyhyenä ja ytimekkäänä, keskittyen olennaisiin tietoihin.

Kuinka korostaa kirjanpitopäällikön teknisiä taitoja ansioluettelossa?

Voit korostaa teknisiä taitoja erillisessä osiossa tai sisällyttää ne työkokemuksen kuvauksiin. Mainitse erityiset ohjelmistot, järjestelmät tai tietokannat, joita olet käyttänyt, sekä mahdolliset sertifikaatit tai kurssit, jotka liittyvät alan teknisiin taitoihin.

Miten tuoda esiin saavutuksia ansioluettelossa, jos ei ole vielä kokemusta kirjanpitopäällikön tehtävästä?

Vaikka sinulla ei olisi kokemusta kirjanpitopäällikön tehtävästä, voit silti tuoda esiin muita saavutuksia. Keskity aiempiin työtehtäviisi ja kerro, miten olet onnistunut parantamaan prosesseja, säästänyt kustannuksia tai saavuttanut tavoitteita aiemmissa rooleissasi.

Onko hyötyä lisätä harrastuksia tai vapaaehtoistyötä ansioluetteloon?

Näiden lisääminen voi antaa työnantajalle käsityksen kaikista taidoista ja kiinnostuksen kohteista, jotka voivat olla hyödyllisiä kirjanpitopäällikön roolissa. Esimerkiksi johtotehtävät vapaaehtoistyössä voivat osoittaa johtamistaitoja.

Kuinka tärkeää on kielitaito kirjanpitopäällikön ansioluettelossa?

Kielitaidolla voi olla merkitystä, jos työtehtäviin kuuluu kansainvälistä viestintää tai jos yritys toimii monikielisessä ympäristössä. Jos sinulla on hyvä kielitaito, voit mainita sen ansioluettelossa ja antaa arvio kielen osaamistasosta.

Onko suosituksilla merkitystä ansioluettelossa?

Suositukset voivat olla hyödyllisiä, jos sinulla on aiempia työnantajia tai esimiehiä, jotka voivat antaa positiivisen palautteen työskentelystäsi. Voit mainita saatavilla olevista suosituksista ja tarjota niitä tarvittaessa myöhemmässä vaiheessa hakuprosessia.

Miten ansioluettelo tulisi räätälöidä eri työnantajille?

Muokkaa ansioluettelotasi jokaiselle työnantajalle vastaamaan heidän erityisiä tarpeitaan ja vaatimuksiaan. Tutustu huolellisesti työpaikkailmoitukseen ja korosta niitä taitoja ja kokemuksia, jotka ovat erityisen relevantteja kyseiselle tehtävälle.

Kuinka tärkeää on tarkistaa ansioluettelon oikeinkirjoitus ja kielioppi?

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen on erittäin tärkeää ansioluettelon laadun ja ammattimaisen vaikutelman kannalta. Huolehdi siitä, että ansioluettelossasi ei ole kirjoitusvirheitä, kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia, jotka voisivat vaikuttaa negatiivisesti työnantajan arvioon sinusta.

Luo ansioluettelosi parhaiden mallipohjien avulla

Luo ansioluettelosi 15 minuutissa

Ilmainen kokoelmamme asiantuntevasti suunniteltuja saatekirjemalleja auttaa sinua erottumaan joukosta ja pääsemään askeleen lähemmäs unelmiesi työpaikkaa.

Luo ansioluetteloni